พุธ

พุธ โยค60 เมษ
พุธ โยค60 อาทิตย์
พุธ โยค60 จันทร์
พุธ โยค60 ลัคนา
พุธ โยค60 เมอริเดียน
พุธ โยค60 ราหูเหนือ
พุธ โยค60 ราหูเกตุ
พุธ โยค60 พุธ
พุธ โยค60 ศุกร์

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

🎯 พุธ โยค ศุกร์  แม้พุธจะเกี่ยวกับการสื่อสาร และ ศุกร์เกี่ยวกับเสียง แต่แปลกมากที่หลายตำราระบุว่าพุธโยคศุกร์ (โดยราศีหรือองศาด้วยก็ตาม) เป็นมุมการฝีมือ โดยเฉพาะการใช้มือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การวาด/ปั้น/แกะสลัก และหลายคนที่ใช้มือไม่เก่งก็เก่งทางด้าน craftwork ในเรื่องการประพันธ์
🎯 พุธ + ศุกร์  เพราะพุธมีวงโคจรไม่ไกลจากศุกร์ ห่างกันไม่เกิน 76 องศา จึงมักทำมุมกุมกัน หรืออยู่คนละราศีและทำมุมเกื้อกูล sextil 60องศา semi-sextile 30องศา/หรือทำมุมท้าทาย semi-square 45องศา quintile 72องศา ซึ่งมุม 72 นักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เอามานับกัน เพราะเป็นมุมสมัยใหม่ที่ถือว่าคิดเล็กคิดน้อยเกินไป

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

พุธ โยค60 อังคาร
พุธ โยค60 พฤหัส
พุธ โยค60 เสาร์
พุธ โยค60 มฤตยู
พุธ โยค60 เนปจูน
พุธ โยค60 พลูโต
พุธ โยค60 โครโนส
พุธ โยค60 อาพอลลอน
พุธ โยค60 คิวปิโด
พุธ โยค60 ฮาเดส
พุธ โยค60 เซอุส
พุธ โยค60 วัลคานูส
พุธ โยค60 แอดเมนตอส
พุธ โยค60 โพไซดอน
พุธ โยค60 เวอร์เท็กซ์
พุธ โยค60 องคลาภ
พุธ โยค60 ไครอน
พุธ โยค60 จูโน่
พุธ โยค60 เวสต้า
พุธ โยค60 เซเรส
พุธ โยค60 พาลาส
พุธ โยค60 สไปก้า