ราศีเมษ

รู้เขารู้เราด้วยหลักโหราศาสตร์ คน 12 ราศี
ราศีเมษ
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม ไม่ว่าปีใดๆ

“ชาวเมษชอบเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเองสูง ตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็ว ดิ้นรน และแสวงหาอย่างไม่เคยหยุด” ราศีเมษเริ่มตั้งแต่ 0 องศาของราศีนั้นไปจนถึง 30 องศา ในระยะวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคา อาทิตย์จะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเป็นเวลา 30 วัน วันละ 1 องศา

ความหมายของราศีเมษที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่โคจรในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุไฟมาเป็นหลักสำหรับการตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้น ราศีเมษเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวหรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้คุ้มครอง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดการและบริหารราศี ได้แก่ ดางอังคาร หรือเลข 3 แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวอังคารประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสยัย และความเป็นไปในวิถีของเจ้าชะตา

ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีเมษ หรือคุณสมบัติของคนที่เกิดในราศีเมษว่าเป็นอย่างไรบ้างนั้น สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนก็คือ ธาตุประจำราศีนี้คือ ธาตุไฟ
คำว่าไฟ เห็นจะไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมาก เพราะไฟก็คือความร้อนและพลังงานความร้อนนั่นเอง แต่ในทางโหราศาสตร์ได้แหละความหมายของพลังงานความร้อนนี้ออกไปเป็นนามธรรม เกี่ยวกับชีวิต วิญญาณและจิตใจ ซึ่งอาจจะพอสรุปได้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้

“ราศีธาตุไฟมีความหมายถึง ความเข้มแข็งและความเปล่งปลั่งของจิตใจ พฤติกรรมจะมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางทิศที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอิสรภาพและรักความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับสิ่งใด และไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด กล้าหาญและมีความทะเยอทะยาน ก่อให้เกิดความมุ่งมาดปรารถนาไม่สิ้นสุด ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อแท้ย่อย่น บ่งถึงความทะนงในตนเอง การจะก้มหัวให้ใครหรือให้ใครมาชี้นิ้วบงการว่า อ้ายนั่นเป็นอ้ายนี่ หรือคอยสะเออะสะอ๋องสะแอ๋งตามใจพระเดชพระคุณท่านไปตลอดกาลนั้นอย่าได้หมาย ถ้าจะลงมือคิดอ่านหรือทำการอะไรสักอย่างหนึ่งต้องคำนึงถึงความเอิกเกริกหรูหราเอาไว้ก่อน การที่จะดำเนินชีวิตประเภทคอยเที่ยวจับหอยจับปูหากินนั้นจะไม่ทำเด็ดขาด ชอบการเป็นผู้นำและนำหน้าคนอื่น ลงมือก่อนคนอื่นในทุกสิ่ง ไม่ยอมรับเอาความคิดเห็นหรือการชี้แนะชี้นำจากผู้อื่น จะทำเอาตามความพอใจของตนเองตามที่ตนคิดและตามที่ตนเห็น การพูดจาปราศรัยกับคนอื่น ก็จะเริ่มต้นด้วยการตั้งปัญหาหรือมีข้อขัดแย้ง ให้มีการโต้แย้งกันขึ้นและก็ชอบการโต้แย้งนั้นด้วย” นี่เป็นลักษณะของไฟหรือราศีธาตุไฟ

นอกจากเอาลักษณะของธาตุไฟประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายคนในราศีนี้อีกด้วยก็คือ ดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศี คือ ดาวอังคาร หรือเลข 3

อังคารหรือ 3 ความหมายทางโหราศาสตร์ หมายถึง “อารมณ์ที่คุกรุ่นไม่เคยดับ เน้นหนักไปทางคามเคียดแค้นและโทสจริตวุ่นวาย ร่องรอยของบาดแผลที่เกิดจากเหล็กและไฟ การตายโดยปัจจุบันทันด่วนหรืออุบัติเหตุกะทันหัน ความวู่วาม การมีชื่อเสียงในการรบและด้านความกล้าหาญ ความกระเหี้ยนกระหือรือ ความเจ็บปวด ซึ่งโดยลักษณะดังกล่าวนี้ ผู้ที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวอังคารจึงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะกลัวจะเกรงอะไร ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ในชีวิตหรืออุปสรรค มีความกล้าหาญ ง่ายต่อการที่จะโกรธและใช้อารมณ์ ชอบความเด่นความดังโป้งป้าง โผงผางในการแสดงออก ฉลาดและแหลมคม มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในวิชาชีพแต่ละสาขาที่ตนเลือก ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมอยู่นิ่ง”

เมื่อได้นำสมบัติของธาตุประจำราศีและดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำราศีรวมถึงคุณสมบัติของอาทิตย์ที่เป็นตัวพลังงานเข้าด้วยแล้วบุคคลที่เกิดในราศีเมษหรือตัวราศีเมษ นักพยากรณ์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีเมษทั้งหมด สรุปไว้สำหรับให้ชาวราศีเมษพิจารณาคุณสมบัติของตัวเอง ดังต่อไปนี้

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ราศี เมษถือเป็นราศีที่หนึ่ง หรือราศีต้นของจักรวาล การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งหรือการเริ่มต้นทั้งหลายทั้งปวงของสรรพสิ่งเกิดจากราศีเมษ และมีราศีเมษเป็นต้นกำเนิด

ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟ และเป็นราศีแห่งความร้อนโดยธรรมชาติ เป็นราศีเพศชาย สัญลักษณ์ของราศี คือ รูปแพะ เป็นราศีที่บ่งบอกถึงใบหน้า ศีรษะ และส่วนบนของร่างกายของมนุษย์

รูปร่างลักษณะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษ ท่านว่ารูปร่างเป็นคนค่อนข้างสันทัด ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป ค่อนข้างจะกระเดียดไปทางผอมบาง แต่ก็มีเนื้อหนัง แต่ไม่หนาหรือเตี้ยล่ำ ใบหน้าและคอค่อนข้างจะยาว ลักษณะสีหน้าและผิวพรรณค่อนข้างจะแดงระเรื่อเพราะความสมบูรณ์ของเลือดและการสูบฉีดของโลหิต ศีรษะค่อนข้างใหญ่หรือกว้าง ในขณะที่ปลายคางค่อนข้างจะแคบกว่าปกติ ขนคิ้วหนา ตาสีเทาหรือค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาล มีประกายคมเฉียบ เส้นผมแข็ง แต่ไม่ถึงหยาบกระด้าง

สภาพจิตใจ โดยที่ราศีเมษปกครองควบคุมโดยดาวอังคาร นิสัยจิตใจของเจ้าชะตาก็จะโน้มเอียงไปทางลักษณะดาวอังคาร คือมีความกระปรี้กระเปร่า และถูกกระตุ้นให้มีพลังอยู่เสมอในทุกกรณี มีความฝันและความทะเยอทะยานสูง กล้าคิดกล้าทำ กล้าเสี่ยงและกล้าพูด อารมณ์คุโชนอยู่ด้วยพลังและความเคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและสัมผัส มีความเชื่อมั่นและเชื่อมือตัวเองในลักษณะพิเศษ ไม่ว่าความคิดความอ่านหรือการกระทำ ตลอดจนความมุ่งหวังในชีวิต จะมองไปข้างหน้าไกลกว่าปกติและวางเป้าหมายใหญ่โตโอฬารอยู่เสมอ ไม่ยอมถอยและไม่ยอมน้อยหน้าใคร ทุกอย่างจะสู้ ทุกอย่างจะคิด ทุกอย่างจะทำ และทุกอย่างไม่ว่าจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ คิดแต่อย่างเดียวว่าจะไปตายเอาดาบหน้า และตายก็ช่างหัวมัน

ขออย่างเดียวคือ ขอให้ได้คิด ขอให้ได้ทำ ขอให้ได้หวัง และขอให้สำแดงออกเท่านั้น ชีวิตจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ อะไรก็ได้ ขอให้ได้ทำให้ได้สำแดง หรือมีส่วนเข้าไปร่วม อย่างไม่ได้อะไรเลยก็ขอให้เกิดความหวาน ความมันเอาไว้ก่อน

บุคลิกลักษณะ และอุปนิสัย ในฐานะที่ราศีเมษเป็นราศีที่หนึ่งหรือราศีต้นธาตุของจักรวาล ผู้ที่เกิดในราศีเมษก็มีอุปนิสัยเป็นไปตามความหมายของราศี คือ ชีวิตของคนในราศีเมษจะมีความต้องการอยู่ประการเดียวคือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในฐานะอะไร และในสภาพอย่างไร ทำงานอะไร คนราศีเมษจอให้ได้เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าคนเสมอไป นั่นเป็นสัญชาตญาณ หรือเป็นกมลสันดานอันแท้จริงที่คนราศีเมษจะต้องมีอยู่

คนในราศีเมษอาจจะอ่านตำราร้อยแปดตำรา อาจจะเรียนรู้จนเจนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใต้มหาสมุทรหรือสูงไปถึงขอบจักรวาล คนราศีเมษอาจจะนั่งฟังคำสั่งสอนแนะนำจากใครต่อใครเป็นวัน หรือต่อให้จับไปสัมมนาเป็นแรมปี ชาวราศีเมษจะฟังได้ รับได้ แต่สิ่งที่ชาวราศีเมษจะทำก็คือไม่เชื่อตำรับตำราหรือคำแนะนำเหล่านั้น ตรงข้าม ชาวราศีเมษจะเชื่อตัวเอง จะพิจารณาด้วยตัวเองและตัดสินใจด้วยตนเอง เรื่องชี้นิ้วบอกให้ทำโน่นทำนี่จากใครต่อใครนั้น เมินเสียเถอะ ชาวราศีเมษจะไม่ทำตามง่ายๆนัก ถ้าจะทำก็ทำเอง หรือมีวิธีทำอันเป็นของตัวเอง ขออย่างเดียว ถ้าเกิดเป็นราศีเมษแล้ว แม้ว่าจะทำในสิ่งที่คนทุกคนต้องการให้ทำก็จริง และเขาเองก็ต้องทำตามนั้นก็จริง แต่เขามีวิธีทำของเขาเอง เป็นเรื่องของเขาเอง ใครอย่ามาบงการเป็นอันขาด
ชาวราศีเมษไม่สามารถจะเป็นผู้สนับสนุน นอกจากการเป็นผู้นำหร้า ไม่ว่าจะในด้านความคิดหรือการกระทำ

ชาวราศีเมษมีคุณสมบัติในด้านดีหลายประการ ในด้านความคิดอ่านหรือในด้านการลงมือการะทำหรือในการรับผิดชอบและเป็นหัวหน้า เพราะในงานบางชนิดที่ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็ว ต้องกระทำด้วยความเชื่อมั่นและเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยง ความสามารถทางด้านบริหารและการควบคุมคนอื่น ชาวราศีเมษจะรับหน้าที่ได้ดีที่สุดและตัดสินใจได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นโบราณจึงกล่าวว่า ผู้ที่เกิดในราศีเมษหรือผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาวอังคารนั้น ต้องเป็นเจ้าคนนายคน และเป็นนักรบผู้กล้าหาญชาญชัยในสงคราม เหมาะสำหรับการออกไปรบ ออกไปสู้ และแน่นอนที่สุดก็เหมาะสำหรับการออกไปตายด้วยเพราะความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยวและการเป็นคนชอบเสี่ยงภัยนั่นเอง

ในด้านธุรกิจการงาน โชคลาภหรือโอกาส ชาวราศีเมษคอยอะไรไม่ได้ และรอเช้าชามเย็นชามแบบที่รอให้โชควิ่งมาหาหรือให้ราชรถมาเกยนั้นไม่ได้ เขาจะต้องแสวงหา มีไม่มีก็ต้องหาเรื่องให้มันมีให้ได้

ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟ ความเร่าร้อนของไฟหรือพลังเพลิงอันไม่เคยดับย่อมเผาชีวิตและวิญญาณของราศีเมษให้เต็มไปด้วยความปรารถนาอยู่ไม่มีวันหยุด มีความต้องการที่เขาจะต้องแสวงหามาให้ได้ ตราบใดที่ความต้องการนั้นยังอยู่คุอยู่ในอก และในวิญญาณอันไม่ร่วงโรยของเขา

การแสวงหาและความต้องการ หรือความอยากอันไม่สิ้นสุดของเขามันมีที่มา ชาวราศีเมษจะไม่เคยอับจนความต้องการ เพราะในสมองและในความคิดของเขาจะเต็มไปด้วยโครงการและแผนการสารพัด ไม่หมดไม่สิ้น และเขามักจะกระทำตามแผนการหรือโครงการที่เขาคิดค้นนั้นเสมอและทำให้ทันทันไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องการตัดสินใจ และต้องการแก้ปัญหาหรือมีปัญหาใดๆขึ้น ชาวราศีเมษจะมองเห็นช่องทางและมีวิธีแก้ไข เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์เสมอในทันทีทันใด

ความต้องการของราศีเมษเป็นความต้องการที่รุนแรง เป็นความปรารถนาที่เร่าร้อน ถ้าไม่สมหวังหรือไม่ได้มันมาจะเป็นความเร่าร้อนและความทุกข์ทรมานสำหรับชาวราศีเมษเสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความปรารถนาหรือเกิดความต้องการขึ้น ชาวราศีเมษจะเสาะแสวงหาช่องทางจะคิดค้นและวางแผนในทันทีทันใดและเขาก็จะลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นสำหรับคนอื่นเขาจะยังไม่ห่วง เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจะยังไม่ยอมสละหยาดเหงื่อและปันใจให้แก่ใครก่อนที่เขาจะได้มันมาเป็นของตัวเองเสียก่อน

คุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ชาวราศีเมษเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับการเป็นหัวหน้าในยามที่เผชิญปัญหา ในยามที่ต้องการความเด็ดขาด ในยามที่ต้องการตัดสินใจ และในยามที่คนอื่นมองไม่เห็นโอกาสและช่องทางที่จะตัดสินใจอะไรออกมา

แต่อย่างไรก็ตาม ชาวราศีเมษก็คือมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อมมีข้อเสียและข้อบกพร่อง เพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษก็มีข้อเสียข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนในชีวิตเหมือนกัน ซึ่งถ้าพูดกันในแง่ของโชคหรือดวงชะตาตามวิธีทางโหราศาสตร์แล้ว ข้อเสีย ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ว่านี้เองที่จะเป็นตัวอุปสรรค หรือเป็นตัวที่บั่นทองโชคชะตาลงไปไม่ไให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ให้ประสบโชคดี ตรงข้ามกลับมีโชคร้ายอยู่เสมอ และในชีวิตจะพบแต่ความหักพังอยู่ตลอดเวลา ถ้าตราบใดที่ยังไม่แก้ไขหรือปรับปรุงจุดอ่อนและข้อบกพร่องเหล่านั้นเสีย

และเมื่อพิจารณาข้อบกพร่อง ข้อเสีย และข้ออันเป็นจุดอ่อนของราศีเมษดังต่อไปนี้ นักดูหมอทุกคนก็อาจจะทราบว่า การที่คนเราไม่ประสบความสำเร็จมีโชคร้ายและหักพังอยู่ตลอดเวลานั้น มิได้มาจากอะไรอื่น แต่มาจากหรือเกิดจากข้อเสียในดวงชะตา เพราะอิทธิพลในด้านเสียของราศีเมษนั่นเอง

ข้อเสีย ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของราศีเมษ มีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้
ชาวราศีเมษ มีแนวโน้มหรือตามปกติก็มักจะเป็นคนที่ชอบการโต้แย้งกับคนอื่นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ถ้าหากชาวราศีเมษที่ได้รับอิทธิพลในทางเสีย ก็จะกลายเป็นคนที่ชอบทะเลาะเบาะแว้ง และยอมอะไรไม่ได้ขึ้นมาทันที อันจะนำไปสู่การพิพาทและการเหม็นหน้า หรือขาดมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งอาจจะหมดมิตรเอาได้ง่ายๆ

ชาวราศีเมษในด้านลบ จะกลายเป็นคนฉุนเฉียว หงุดหงิด งอแง ขุ่นเคือง ลักษณะที่คนเข้าหน้าไม่ติดเหล่านี้มักจะมีอยู่เป็นประจำ บางทีก็เป็นคนชอบอึกทึก โอ่อ่า ทั้งๆ ที่ไม่มอีะไรที่ควรจะอึกทึก โอ่อ่า แต่ก็พยายามทำให้มันเป็นจุดสนใจไปพอได้เสี้ยน หรือหาเสี้อนโดยไม่ได้แกว่งเท้าไปอย่างนั้นเอง

ในด้านของทัศนะหรือความคิดเห็น ชาวราศีเมษในด้านลบนั้นมักจะยึดถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ เชื่อใครไม่ได้และยอมรับความคิดเห็นของใครไม่ได้ และในขณะเดียวกัน ก็จะพยายามมองความคิดเห็นหรือการกระทำของคนอื่นไปในทำนองประมาทหมิ่นเหม่ไป มองอะไรต่ออะไรในด้านดีไปหมด แม้กระทั่งบางทีการมองนั้นก็คือ ความฝัน ฝันชนิดที่เลือนลอยและไร้เหตุไร้ผลที่สุดก็ฝัน

ลักษณะของราศีเมษในด้านลบจึงจำเป็นต้องระวังให้มา ชาวราศีเมษจะต้องระวังความพอเหมาะพอดีไว้ให้จงมาก อย่าให้ข้ามเส้นหรือเกินเลยจนเกินไป ถ้าหากข้ามเส้นหรือเกินเลยไป เพราะอิทธิพลในด้านลบของราศีเมษ นอกจากลักษณะเสียที่กล่าวมาแล้ว ชาวราศีเมษยังจะบั่นทอนตนเองลงไปอีกด้วยการมีชีวิตอยู่อย่างยกตนข่มท่าน ถือตนเองเป็นใหญ่ ชอบมีเรื่องมีราว โอหัง เหิมเกริม หยิ่งทะนงในสิ่งที่ตนไม่มีอยู่ ชอบข่มคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิดหรือในด้านการกระทำ มีข้อขัดแย้งและมากไปด้วยปัญหาอันไม่เป็นมิตร อันเกิดจากคนที่เกี่ยวข้อง ยอมใครไม่ได้ คบใครไม่ได้

เมื่อเกิดคุณสมบัติในด้านนี้และกลายเป็นนิสัยประจำตัว เป็นคุณสมบัติหรือเป็นบุคลิกลักษณะเข้าในยามใดหรือมีอยู่ประจำชีวิตแล้ว คำว่าโชคดีนั้นย่อมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้

ความสำเร็จหรือความอบอุ่นในชีวิต ทั้งส่วนตัวหรือการงานนั้นไม่จำเป็นจะต้องหวั่น

การดูหมอ หรือการไปหาหมอดูนั้น ความจริงก็เพื่อสิ่งนี้ คือรู้สิ่งเหล่านี้

โชคหรือเคราะห์ตามที่หมอดูบอกมา มันก็คือคุณสมบัติและการดำเนินชีวิตอันเป็นอุปสรรค หรือจะเอื้ออำนวยแก่ชีวิตของผู้ไปดูหมอแต่ละคนนั่นเอง

ตรงไหนดี ด้านหรือมุมไหนดี ก็พยายามให้มันมีอยู่ อันไหนมันไม่ดีหรือเป็นด้านเสีย ก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเสีย หรือพยายามอย่าให้มันมีอยู่

เรื่องการสะเดาะเคราะห์หรือไปเที่ยวรดน้ำมันน้ำมนต์นั้น มันช่วยอะไรไม่ได้มากนักหรอก เพียงแต่ช่วยให้เกิดกำลังใจขึ้นชั่วประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้น คนเรานั้นมิได้หนีไปจากธรรมชาติและความเป็นจริงที่ว่า ถ้าหากทำไม่ดีหรือดำเนินชีวิตไม่ถูกไม่ต้องกันอยู่ตราบใด ตราบนั้นโชคดีมันก็มายาก หรือแม้แต่จะรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ไปสิบวัดร้อยวัด มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ ตราบใดที่การปฏิบัติตัวของเรามันยังเป็นอุปสรรคให้เห็นๆอยู่

โหราศาสตร์ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากกระจกที่จะส่องภาพของตัวท่านเองว่าตรงไหนบ้างที่ควรจะผัดแป้งแต่งเติม ตรงไหนบ้างควรจะอาบน้ำฟอกสบู่เสียอย่าให้มันเลอะ โหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้า และไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนจะมาช่วยท่านได้

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ตามปกตินั้น ชาวราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงสุขภาพดีและไม่ค่อยจะมีโรคภัยไข้เจ็บ มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้สูง และมีความต้านทานเป็นอย่างดีต่อโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด แต่ชาวราศีเมษจะมีการเจ็บป่วยประจำอยู่อย่างหนึ่งก็คือ บาดแผลเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเกิดจากอาวุธเหล็กและไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง และบางครั้งก็มักจะได้รับอุบัติเหตุจากอาวุธและไฟโดยไม่คาดหมายเสมอ โดยปกติบาดแผลและแผลเป็นจะมีอยู่ตามศีรษะและหน้าผาก

ชาวราศีเมษมักจะขับรถเร็ว อันจะได้รับบาดแผลอุบัติเหตุเนื่องจากการขับรถได้ง่าย หรือคนที่ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นเหล็กหรือของมีคม เฉพาะช่วงทุกประเภทในโรงงาน

ชาวราศีเมษเป็นคนที่ชอบใช้พลังงานหรืออกกำลัง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ชาวราศีเมษจะเป็นคนประเภทชอบกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย เล่นกีฬาได้ทุกชนิด แต่มักไม่ค่อยเอาจริงเอาจัง เล่นได้ไม่ทนและไม่นานแล้วก็จะเปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่น

นอกจากโรคที่เกิดบนส่วนบนของร่างกาย เช่นที่ศีรษะหรือหน้าผากแล้ว โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีเมษอีกประการหนึ่งคือ โรคเกี่ยวกับท้อง กระเพาะ และลำไส้ไปพร้อมๆกันด้วย หรือถ้าโรคประจำตัวไม่เกิดในส่วนศีรษะ เช่น ปวดหัว หรือประสาท ก็มักจะเกิดจากท้อง

ชาวราศีเมษมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เวลาพักผ่อนให้เพียงพอ หลับให้อิ่ม และอาหารที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นอาหารที่ประกอบด้วยผักมากๆ สิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงให้มากก็คือ การใช้อารมณ์และความรู้สึก ชาวราศีเมษจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะมันจะระเบิดง่าย พยายามหลักเลี่ยงความวิตกกังวล ความตื่นเต้น และความโกรธหรือโทสจริตให้มาก ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะควบคุมสุขภาพร่างกายและสมรรถภาพให้คงเส้นคงวาอยู่ได้ เฉพาะในกรณีที่อายุมากขึ้น การไม่ควบคุมและการไม่ปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีจะเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุทางด้านสมองและประสาทส่วนบนอยู่มาก

การเงินและโชคลาภ ชาวราศีเมษ เป็นคนที่ไม่ชอบการสะสมทรัพย์สมบัติ หรืออาจจะเรียกว่าไม่เคยนึกถึงวันข้างหน้าเสียด้วยซ้ำ ทั้งๆที่เขาฉลาดปราดเปรื่อง ขยัน ทำงานไม่หยุด สามารถจะทำมาหาได้ไม่น้อยหน้าใคร แต่เขาก็จะกินจะใช้มันเหมือนกับของไม่มีค่า เขามักจะทะนงตนอยู่เสมอว่าเงินเป็นของหาได้ง่าย ข้างหน้าของเขายังมีมากกว่าข้างหลัง ข้างหน้าเขายังหาได้มากกว่าที่หาได้มาแล้ว เขาคิดเสมอว่า ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงสิ่งเดียว เงินหรือความร่ำรวยเขาจะหามันได้เสมอ ถ้าหากมีอยู่เขาจะใช้มันทันที และถ้ามันหมดไปเขาจะสบายใจ บางครั้งดูเหมือนว่าถ้าหากเขาได้เงินมา ถ้าเขาไม่รีบใช้มันให้หมดๆ เสีย เขาจะกลายเป็ฯคนขี้เกียจและไม่มีวันอยากจะหาเงิน แต่ในทันทีที่เงินเขาหมดมือ เขาจะขยันและกระปรี้กระเปร่าทันที วางแผนวางโครงการและเขาจะรีบแสวงหามันทันที และเขาก็จะได้มันด้วย

เงินสำหรับชาวราศีเมษจคงมีความหมายน้อยไปหน่อย
เงินที่ชาวราศีเมษมีอยู่ แม้ว่าเขาจะมีมันอื้อจือเหลียงก็ตาม แต่จะมีทางหมดลงไปโดยวิธีการง่ายๆ คือ มีแรงกระตุ้นอยากให้เขาอยากได้ อยากซื้อ อยากจะจ่ายมันเพื่อให้สุขหัวใจที่สุดเท่าที่จะสุขได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เขาจะใช้เงินซื้อความสบายใจ และซื้อความพอใจทุกอย่างในชีวิต และอีกด้านหนึ่งที่เขาจะต้องเสียก็คือการลงทุน ลงทุนอะไรก็ได้ ซึ่งการลงทุนนั้นเขาจะไม่ยั้งคิด มีมีแผน เมื่อเขาพอใจ เขาจะโยนโครมลงไปทันที

เมื่อเขานึกโครงการอะไรขึ้นมาหรือมีใครมาชักชวนวาดภาพอะไรให้เขาเห็น เขาจะลงทุนมันทันทีทันใด ในการลงทุนของเขา เขาจะทำอย่างเอิกเกริกและโอ่อ่าทีเดียว แต่ด้วยการไม่ยอมวางแผน ไม่ใคร่ครวญและไม่รั้งรอของเขานั้น ผลของมันก็คือ เงินทุนของเขาจะละลายเป็นน้ำไปในทันที เพราะเขาเป็นคนที่ไม่เคยคิดถึงวันพรุ่งนี้ เรื่องของเขาคือเรื่องของวันนี้ เพราะฉะนั้น การที่เขาจะกะงบประมาณเผื่อได้เผื่อเสีย เขาจะไม่ทำ แต่วันหนึ่งเขาก็จะนึกขึ้นมาได้ว่า เขาผิดพลาดและทำไม่ถูก เขาเพียงแต่นึกขึ้นมาได้เท่านั้นเอง ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากเขาจะไปหาทุนมาใหม่และเริ่มต้นใหม่ ถ้าเขาเป็นนักเล่นม้า และเข้าไปในสนามม้า เขาจะควักเงินบาทสุดท้ายของเขาแทงม้าตัวที่เขาชอบอย่างหมดกระเป๋าในทันที ทั้งๆที่เขาอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือไม่มา ซึ่งถ้ามันไม่มา เขาก็พร้อมที่จะเดินกลับบ้าน และบอกตัวเองได้คำเดียวว่า “ไอ้บ้า” แล้วเขาก็จะลืมมันเสีย

ทางแก้ไขของเขามีอยู่ทางเดียว ก็คือ ก่อนจะทำอะไรลงไปเกี่ยวกับการใช้เงิน เขาจะต้องนับหนึ่งถึงหมื่นเสียก่อน คิดก่อน วางแผนหรือคิดหน้าคิดหลังให้แน่นอนเสียก่อน ทางที่ดีที่สุดเขาจะต้องมีที่ปรึกษาแนะนำในการใช้เงินและการจ่ายเงินให้รอบคอบกับใครสักคนหนึ่ง แต่นั่นแหละเขาอาจจะมีที่ปรึกษาแนะนำอยู่ และขณะที่ปรึกษานั้นเขาก็จะยอมรับฟัง แต่เขาจะไม่ทำตามเสมอไป เพราะเขาเป็นชาวราศีเมษ

ผู้ชายราศีเมษ
แทนที่เราจะถามเขาหรือถามใครว่า เขาเป็นอย่างไร?
คบได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่?
มีอะไรบ้างในตัวของคนคนนั้น?
เราจะไม่ถามเขา
ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นชาวราศีเมษ หรือเป็นคนราศีเฒาเพราะคุณสมบัติและส่วนประกอบรอบด้านที่ท่านได้ศึกษาเขามาแล้วพอสมควร ก็พอจะทำให้สรุปได้ว่า เขาเป็นคนอย่างไร?

ข้อแรกที่สุดก็คือ คนราศีเมษเป็นคนที่คบง่าย เปิดเผย ไม่ลับลมคมนัย เป็นคนกระปรี้กระเปร่าและคล่องแคล่ว สุขภาพดีและแข็งแรง ในบรรดาคนจำนวนมากที่ยืนอยู่ด้วยกันหรือท่านจะพบในกลุ่มคนราศีเมษจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเด่นบางประการ หรือลักษณะที่น่าสนใจบางประการที่ทำใหhท่านต้องสนใจเขา เขาจะไม่ถึงกับสำรวมหรือเงื่อหงอย ถ้าจะเป็นสุภาพบุรุษ เขาก็เป็นอยู่ในเชิง ซึ่งมีลักษณะหยิ่งและไว้ตัวเอง หรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนอื่น ไม่ว่าเขาจะผิดหรือจะถูกก็ตาม ลักษณะที่ไม่หงอยและไม่หงอนนั้นมีอยู่ในตัวของคนราศีเมษ สำหรับคนราศีเมษที่อยู่ใต้อิทธิพลในด้านลบค่อนข้างจะดูง่ายหน่อย คือชอบวางท่าเอะอะ ทำให้สนใจ หรือทำท่าเหมือนเสือ ที่พร้อมจะวิ่งไปขย้ำลูกแมวที่ไหนต่อไหนเข้า บางทีในกลุ่มนั้น เขาจะวางตัวเป็นเสมือนหัวหน้kหรือคนสำคัญที่สุดในกลุ่ม ให้สะดุดตาคนที่พบเห็นให้จงได้

ถ้าท่านมีเพื่อนเป็นคนราศีเมษ เหมาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ หรือดำเนินการงานอะไรที่ชอบเสี่ยงหรือมีลักษณะเสี่ยงและเผชิญภัย มีการต่อสู้แข่งขัน แม้แต่ในวงการกีฬาหรือเกมชนิดต่างๆ เขาจะกล้าตัดสินใจและนำท่านล่วงหน้าคนอื่นไปอย่างกล้าหาญชาญชัยทีเดียวในยามที่มีอันตราย หรือถ้าหากว่าท่านกำลังอยู่ในสภาพที่จะถูกล้อมกรอบ ในขณะที่ท่านตัดสินอะไรไม่ได้ เพื่อนชาวราศีเมษของท่านจะลงมือจัดกาาให้ท่านก่อนทันที แม้ว่าเขาจะต้องบาดเจ็บหรืองอมพระรามไปโดยประการใดก็ตาม เขาจะไม่บ่น บางครั้งท่านอาจจะต้องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับเขา เพราะเขามักจะไม่เห็นด้วยในการบอกกว่าหรือข้อเสนอของท่านในเหตุผลที่ท่านมีอยู่ ถ้าท่านพยายามใจเย็นหรือเอาน้ำเย็นเข้าลูบ มีความอดทนพอ คอยช่วยชี้และเสนอให้เขาคล้อยตามได้ เขาจะเป็นมิตรที่ดีมาก เขาอาจจะโกรธท่านด้วยความฉุนเฉียวและแสดงอาการปึงปังทันทีถ้าท่านทำให้เขาไม่พอใจ แต่ท่านก็จะต้องทราบว่าเขาโกรธไม่นานนัก เขาจะลืมมันในไม่ช้า เพราะเขามีเรื่องใหม่ที่จะต้องคิดต้องทำอีกมากมายที่จะมาสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่าน

ถ้าหากท่านรู้จักใช้เขา อย่าไปเหยียบย่ำทำลายอีโก้ คือความรู้สึกประเภท “ตัวกู ของกู” ในตัวเขา ท่านปล่อยให้เขาเป็นผู้นำท่าน ท่านปล่อยให้เขารับภาระหน้าที่แทนท่าน ท่านจะมีมิตรที่เยี่ยมมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิต ในการงานที่ต้องการความรีบด่วน ความคล่องตัว หรือความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครจะมีได้ คนราศีเมษจะจัดการได้เสมอ ขอให้ปรึกษาหารือกับเขา ความเป็นคนมีใจกว้าง เปิดเผย ทำให้คนราศีเมษเต็มไปด้วยมิตรซึ่งมิตรนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวงการบริหาร การกีฬา หรือในวงเหล้า คนราศีเมษจะมีโอกาสเข้าไปแทรกอยู่ด้วยเสมอ เพราะเขามักจะรอบรู้ มีความสามารถ คล่องตัวและถนัดไปเสียทุกอย่าง

ในทางการเงินหรือในด้านการเงิน ถ้าหากท่านเป็นเพื่อนร่วมตายของเขา หรือถูกใจเขา ถ้าท่านยอมให้เขาหิ้วท่านไปเที่ยวไหนที่ใดสักแห่งหนึ่ง ถ้าหากท่านไม่พยายามรั้งความใหญ่ของเขาที่ชอบแสดงออกมา ระวังจะพากันไม่มีค่ารถกลับด้วยกันทั้งคู่ เพราะในยามที่เขาสบายใจหรือพอใจเมื่อใด เขาจะใช้เงินอย่างชนิดที่เรียกว่า เห็นช้างเท่าหมู อยู่ตลอดเวลา

เขาเป็นคนที่ต้องการมิตร ต้องการเพื่อนแท้ เพราะเขาคือเพื่อนแท้และมิตรแท้ของทุกคน แต่ถ้าท่านเป็นเพื่อนแท้ และมิตรแท้ของเขาแล้ว จะมีประโยชน์มากในการที่ได้ชาวราศีเมษเป็นมิตรเป็นเพื่อน ถ้าหากว่าท่านพยายามจะเหนี่ยวรั้งเขาในบางครั้ง และอย่าทำให้เขาเสียหน้าหรือรู้สึกเกิดปมด้อยในใจ เขาจะเป็นทุกอย่างที่ท่านต้องการ

และที่สำคัญที่สุด ในกิจการงานที่ต้องการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่งานการที่ต้องการต่อรองตกลงกันอย่างลูกผู้ชาย งานที่ต้องการไหวพริบและตบะเดชา ท่านต้องให้เขาเป็นผู้นำไม่ว่าในงานที่ว่านั้นจะเป็นงานระดับสูง ระดับเจ้าบ้านผ่านเมือง หรือแม้แต่ในดงนักเลงที่ต้องการใช้การแก้ปัญหาด้วยการเหยียบกรามกันก็ตาม ถ้าให้คนราศีเมษเป็นผู้นำแล้วรับรองว่าไม่มีการเสียเปรียบแน่นอน แต่ต้องพยายามรั้งๆ ไว้บ้าง เพราะไม่เช่นนั้นเขาจะห้ามอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ หรือมีเรื่องบานปลายได้ถ้าหากเรื่องนั้นไม่สามารถจะตกลงกันได้ด้วยดี หรือเกิดมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกันขึ้นมา อย่าลืมว่าคนราศีเมษไม่ต้องการเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง เขาต้องการพูดกัน และตกลงกันอย่างตรงไปตรงมา

ในกลุ่มก็ดี ในครอบครัวก็ดี การมีคนราศีเมษอยู่ด้วยนั้น รับรองว่าครั้งหนึ่งเขาจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับหมู่คณะ สำหรับครอบครัวในฐานะผู้นำ เพราะเขาสามารถจะเป็นที่พึ่งได้ และอย่าลืมว่า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะไหน ตำแหน่งใด แม้ว่าจะยากจนที่สุด หรือมองดูว่าต่ำต้อยด้อยศักดิ์ที่สุดก็ตาม อย่าได้ประมาทเขาเป็นอันขาด วันหนึ่งเขาอาจจะรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาง่ายๆ หรืออย่างน้อยที่สุด ชีวิตของเขาก็จะประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์ให้ได้เห็น อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขา

ชีวิตคนในราศีเมษจะไม่ไร้ค่าไปตลอด และจะไม่มีทางสิ้นหวังไปตลอด ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม ความสำเร็จในชีวิตของเขาอย่างน้อยก็ต้องมีมาครั้งหนึ่งแน่นอน

ผู้หญิงราศีเมษ
ถ้าจะเอาลักษณะของนางงามจักรวาล หรือรูปร่างแบบนางพิมพิลาไลยกันจริงๆแล้ว ผู้หญิงราศีเมษแท้ๆ จะอาถึงขนาดนั้นไม่ได้ต้องมีดางดาวอื่นๆ ในดวงประกอบด้วย แต่ผู้หญิงราศีเมษมีรูปร่างส่วนสัดที่ค่อนข้างจะสมส่วนสมทรง ค่อนข้างเพรียวและคล่องแคล่ว มีท่าทางแข็งแรงและกระปรี้กระเปร่า ที่น่าสังเกตที่สุดคือความภาคภูมิ หรือลักษณะที่กระเดียดไปทางความรู้สึกที่ว่า มีดีในตัวเอง หรืออย่างน้อยที่สุดผู้หญิงราศีเมษก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเพียงพอ

เพราะฉะนั้น ผู้หญิงราศีเมษจึงเป็นผู้หญิงประเภทที่ค่อนข้างกล้าหรือไม่ถึงกับอายม้วนเมื่อสบตาชาย มีความขยันหมั่นเพียรและในชีวิตกระตือรือร้นที่จะเอาดีอย่างมาก ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูงและมีความปรารถนาสูง ชอบสังคมและใจกว้างสำหรับมิตร ในด้านมิตรภาพและการงาน แน่นอนในด้านความรัก เธอมักจะตัดสินใจเองและกล้าพอที่จะตัดสินใจด้วยหลักการที่เธอวางไว้ว่า ใครก็ตามที่มาชอบเธอ หมอนั่นต้องมีเกียรติพอที่เธอจะมองเห้ฯความสำคัญของเขา

ถ้าไม่มีดาวบ่อนเบียนอื่นๆ ในดวงชะตาทั้งดวง ผู้หญิงราศีเมษโบราณว่าแม้แต่จะหาบผักบุ้งขายก็ไม่มีโอกาส ว่ากันว่าตำแหน่งคุณนายนั้นมีหวังถึงพันเปอร์เซ็นต์ การที่จะต่ำต้อยน้อยหน้าชาวบ้านเขานั้นเป็นไม่มี
เธอสู้ชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเอง พอใจที่จะทะเยอทะยานและกระตือรือร้น และมักจะไม่สะบัดหน้าให้แก่คนทุกคนที่ไม่เข้าใจเธอ เธอจะไม่ยอมพูด ไม่ยอมแก้ตัว และไม่ยอมให้เหตุผล ทุกอย่างจะเก็บไว้เป็นความคิดหรือความรู้สึกของเธอเอง ใครจะเข้าใจก็ช่าง ไม่เข้าใจก็ช่าง เธอจะไม่แคร์ใคร เธอจะถือว่าเธอถูกอยู่เสมอ แม้ว่าเธอจะผิดมันก็เป็นเรื่องของเธอและเธอจะแก้มันเอง เพราะฉะนั้น ผู้หญิงราศีเมษ ถ้าใครไม่เข้าใจเธอ ก็ยากที่จะคบเธอได้ เพราะเธอจะไม่เอาด้วย

ถ้ามีงานการบางอย่างที่จะต้องพึ่งพาอาศัยจงหางานที่ต้องรับผิดชอบและงานที่ต้องใช้การตัดสินใจมอบให้เธอทำ อย่าไปจู้จี้จุกจิกและไปสั่งโน่นสอนนี่ให้รำคาญ งานประเภทนั้นหรือที่รับผิดชอบนั้นจะได้ผลดี
ในครอบครัวที่มีปัญหามากๆ หรือในกรณีที่พ่อบ้านไม่เอาไหน ใช้ผู้หญิงราศีเมษเป็นแม่บ้าน เธอจะหาเลี้ยงและจัดการต่างๆ ได้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ต้องทนการบ่นว่าและอารมณ์โมโหโทโสของเธอสักหน่อยเป็นอันเสร็จ

ในด้านการแต่งเนื้อแต่งตัว เธอจะไม่พิถีพิถันจนเกินไปนัก ดูเหมือนว่าอะไรก็พอไปได้ แทนที่เธอจะต้องการสีหรือรูปทรงที่ละมุนละไม หรืออรชรอ้อนแอ้นเหมือนคนอื่น ผู้หญิงราศีเมษจะแต่งตัวเพื่อเหตุผลเดียวเท่านั้น คือให้มันเกิดความภาคภูมิและเป็นสง่ามากกว่า

ในด้านการเรียนการศึกษา ผู้หญิงราศีเมษนั้นตอนแรกจะต้องพยายามให้เธอเรียนอย่างเข้าใจถึงแก่นถึงกระพี้ อย่าให้ท่องจำ ถ้าเรียนอย่างมีเหตุมีผลหรือเป็นที่เข้าใจได้แล้ว เธอจะพยายามทำความเข้าใจมันต่อไป และจะปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ และแสวงหาประสบการณ์เอาเองจนได้ เพราะฉะนั้นอย่าได้ห่วง สอนกันให้เป็น และพยายามเข้าใจนิสัยใจคอให้ถูก คนราศีเมษเรียนอะไรก็เรียนได้ และจะประสบความสำเร็จสูงๆ ได้เช่นเดียวกัน

ทางด้านการเงิน ผู้หญิงราศีเมษจะไม่ค่อยเป็นเดือนเป็นร้อนอะไรมากนัก ชอบซื้อชอยจ่ายและชอบใช้เงิน เงินจะไม่ค่อยมีติดมือเธออยู่มากนัก ดูเหมือนว่าในชีวิตเธอมีเรื่องที่จะต้องจ่ายอยู่เรื่อยไป เพราะอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว หรือการแต่งตัว การมีชีวิตอยู่ทุกด้าน ชีวิตผู้หญิงราศีเมษจะอยู่อย่างโทรมๆ ซึมๆไม่ได้ เธอจะต้องพยายามอยู่อย่างเปล่งปลั่งหรืออย่างน้อยก็มีความงดงามพอสมควรแม้จะถึงกับโอ่อ่าจริงๆไม่ได้

การจะพูดจะคุยกับผู้หญิงราศีเมษ จะต้องพยายามพูดชนิดเอาความจริงเข้าพูด และพยายามพูดถึงความสำเร็จหรืออนาคตที่มีความมุ่งหมายและมีความหวังอยู่ข้าวหน้า อย่าไปพูดเรื่องกระจอกๆ เช่น เรื่องน้ำหอมหรือเรื่องเครื่องแต่งตัวหรือแฟชั่น มันไม่ช่วยให้เธอสนใจอะไรมากนักหรอก แม้ว่าโดยธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนจะหลีกเลี่ยงเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ก็ตาม อารมณ์และจิตใจที่จะพลุ่งโพล่งของเธอจะเกิดความกระตือรือร้น หรือหาเรื่องที่เกี่ยวกับความตื่นเต้นและความหวังที่สามารถมองเห็นได้เท่านั้น

และถ้าใครก็ตามจะต้องการคำหวานที่หยดเหมือนน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจากผู้หญิงราศีเมษเห็นจะค่อนข้างยาก เพราะเธอมักจะพูดโพล่งออกมาตามที่เธอมีอารมณ์มากกว่า หรือถ้าจะพูดไปเธอก็ไม่รั้งรอที่จะพูดความจริงออกมาแม้จะเป็นการตำหนิคู่สนทนาออกไปตรงๆก็ตาม

ถ้าจะสู้กับผู้หญิงราศีเมษแล้วก็คงสู้ด้วยเกียรติ ถ้าจะพูดกับผู้หญิงราศีเมษก็จงพูดด้วยเกียรติและคบกับเธอด้วยเกียรติ นอกนั้น ไปด้วยกันไม่ได้ และจะไม่ยืดเยื้อนัก

ในด้านลบ ถ้าหากเธอมีอยู่ ค่อนข้างจะเป็นอันตราย เพราะเธอจะทะนงตนจนเกินไป หยิ่งจนเกินไป ถือตัวเองเป็นสำคัญจนเกินไป บางทีพูดกันไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆ และที่ร้ายที่สุดก็คือ เธอจะฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานจนเกินไป ฝันและพยายามทำตัวให้เด่นทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรจะเด่น อวดทีทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรจะอวด โก้เก๋ทั้งๆที่ไม่มีอะไรจะโก้ ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ปรับตัวเองและควบคุมตัวเองได้ ไม่มีคุณสมบัติในด้านลบเหล่านี้ ผู้หญิงราศีเมษจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ชีวิตของเธอจะประสบความสำเร็จ เฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตครอบครัวถ้าหากสามีของเธอเป็นคนชะตาตกหรือไม่ค่อยจะเอาไหนอยู่เสมอ รับรองว่าผู้หญิงราศีเมษจะนำเกียรติและความสำเร็จมาให้แก่ครอบครัว และผู้ชายของเธอได้เป็นอย่างดี

ชีวิตผู้ชายที่มีคู่ครองเป็นผู้หญิงในราศีเมษในด้านดีแล้ว รับรองว่าจะไม่ถึงกับตกต่ำ แม้ว่าบางครั้งชะตาจะย่อยยับอย่างไรก็ตาม จะฟื้นคืนขึ้นมาจนได้ เพราะบุญบารมีของเธอบอกอยู่ว่า เธอจะมีชีวิตตกต่ำตลอดไปไม่ได้

เด็กราศีเมษ
• ดวงชะตาหรืออำนาจอิทธิพลของดาวในวิชาโหราศาสตร์กล่าวว่า จะเริ่มส่อใ้หเห็นอิทธิพลหรือเป็นตัวชี้ถึงคุณสมบัติของเด็กได้ตั้งแต่เล็กหรือตั้งแต่ลืมตาเกิดออกมาทีเดียว

เด็กแต่ละคนจะมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน หรือจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเกิด ท่านว่านั่นเป็นอิทธิพลของราศีและดวงดาวที่เจ้าชะตาเกิดมานั่นเอง

เด็กที่เกิดในราศีเมษจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเลี้ยงยาก ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าค่อนข้างจะซนหรือซนจนกระทั่งต้องจับตาดูอยู่ตลอดเวลา เด็กราศีเมษจะเล่นมากและเล่นได้ไม่หยุด เพียงแต่ว่าการเล่นของเขาจะไม่เล่นซ้ำๆ ซากๆ กับที่เคยเล่นหรือของที่เคยเล่น จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จับไอ้โน่นทิ้งไอ้นี่ไปไอ้นั่น

เด็กราศีเมษอยากรู้อยากเห็นผิดปกติ
เพราะฉะนั้นเด็กราศีเมษจะพูดมากและถามมาก
สิ่งใดที่เขาสนใจหรืออยากรู้และต้องการ มือจะคว้าก่อนถามทันที อยากจะได้ อยากจะพูด อยากจะเห็น และอยากจะทำลายให้ไปถึงชิ้่นส่วนต่างๆ ของวัตถุว่ามันทำอย่างไร และด้วยอะไร

การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เกิดในราศีเมษนั้นจะต้องพยายามทำความเข้าใจ ถ้าปล่อยมากจนเกินไปแล้ว จะตามใจตัวเอง และเอาใจตัวเองจนกระทั่งไม่สามารถจะพูดกันได้ในตอนหลัง แต่การไม่ตามใจเด็กราศีเมษนั้นจะต้องการกระทำด้วยเหตุผล หรือพยายามให้คำแนะนำด้วยเหตุด้วยผล ถ้าตีหรือข่มขู่ เด็กราศีเมษจะมองหน้าอย่างฉงนฉงาย ถ้ากลัวอาจจะฟัง แต่จะไม่ยอมปฏิบัติตามเมื่อยาวเผลอและลับหลัง และจะพยายามทำตรงข้ามกับที่ห้ามปรามหรือขัดขวาง การตีเด็กราศีเมษ จะรู้สึกอยู่ชั่วประด๋าวและไม่มีวันที่จะจำความเจ็บปวดนั้นว่าเป็นอย่างไร เพราะเด็กราศีเมษมักจะเจ็บตัวอยู่เสมอ เพราะความซนหรือความอยู่ไม่สุขของตัวเอง

การอบรมเลี้ยงดูเด็กราศีเมษ จะต้องพยายามให้รู้ให้เห็นมาก ชี้เหตุบอกผลให้ทราบถึงสิ่งที่ให้รู้ให้เห็นนั้นให้ละเอียด เพราะเขาจะเป็นคนที่ขี้สงสัยมากและอยากรู้มาก ถ้าเลี้ยงอย่างปิดบังหรือไม่พาออกไปรู้ไปเห็นอะไรต่ออะไร เขาจะพยายามทำเองเมื่อมีโอกาส และเตลิดเปิดเปิงได้ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวไม่ดีพอ

ในด้านการศึกษาเล่าเรียน ยิ่งต้องพยายามบอกเหตุผลของวิชาที่เรียนให้มากว่ามันเป็นอย่างไร คืออะไร และทำไมต้องทำอย่างนั้น เขาจะเรียนด้วยความเข้าใจ หรือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลมากกว่าที่จะเรียนจากการท่องจำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำอย่างมากในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในราศเมษก็คือ จะต้องทำเป็นเพื่อนของเขา ให้คำแนะนำ และพูดถึงระเบียบวินัยหรือความมีระเบียบเรียบร้อยในชีวิตเขาให้มาก เพราะเด็กราศีเมษจะไม่ค่อยสนใจไยดีอะไรในระเบียบหรือเรื่องของระเบียบ เขาจะไม่มองข้างหลัง แต่จะวิ่งไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆ และไม่แคร์อะไรมากนัก

การเรียนของเขาจะมุ่งหน้าไปในด้านช่างเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก หรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การบริหารหรือการเป็นผู้นำทุกรูปแบบ เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนเขาเถอะ เด็กราศีเมษไปรอดเสมอ

นายจ้างราศีเมษ
นายจ้างที่เป็นราศีเมษมักจะมองคนอื่นในแง่ของสมรรถภาพและการบริหารความรับผิดชอบ แม้แต่เลขานุการของเขาเอง ถึงเขาจะไม่รังเกียจความสวยงาม และความน่ารักของผู้หญิงเช่นเดียวกับปุถุชนคนอื่น แต่เขาก็จะมองไปที่ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด การทำงานที่ทันอกทันใจและความรับผิดชอบมากกว่า
งานของคนราศีเมษเป็นงานที่เขาเองมักจะมีความเชื่อมั่นว่า เป็นงานที่ดีที่สุด และเชื่อว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นมากที่สุด แม้เขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ไปจนถึงบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ที่มีทุนเป็นร้อยๆล้านก็ตาม เขาก็เชื่อในเครดิตของตัวเอง และการสนับสนุนจากผู้อื่นมาก เพราะเขาเป็นคนกว้างขวาง มีเครดิตและพรรคพวกมาก เฉพาะคนที่มีอิทธิพลและตำแหน่งหรือชื่อเสียงมากกว่าเขา เขาจะเกาะเอาไว้ถ้าพลาดพลั้งซวดเซลงไป เขาเชื่อว่าเขาไม่ตายหรือไม่มีวันตาย

กับลูกน้องและคนอื่น ความจริงเขาจะเป็นคนไม่มีอคติมากนัก จะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยหรือคอยจับผิดใคร และในทำนองเดียวกันเขาก็จะไม่คำนึงว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร เขาเชื่อมั่นต้วเองเสมอว่าเขาเป็นนาย และเขาจะทำอะไรมักจะถูกเสมอ และในยามทุกข์หรือยามคับขัน เขาจะเป็นที่พึ่งของทุกคนได้

เพราะฉะนั้น เขามักจะแสดงความโอบอ้อมอารีแก่ลูกน้อง หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเสมอ ไม่ใช่เพราะนิสัยของเขาเป็นคนมีความเมตตากรุณาหามิได้ เป็นแต่เพียงว่าเขาต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คนอย่างเขานั้นพึ่งได้ ใจกว้าง ตรงไปตรงมา และเป็นนักเลงเสมอไป

อารมณ์ของเขาจะร้อนและจริงจัง เวลาทำงานไม่ต้องการให้ใคร จ้ำจี้จ้ำไชเขา หรือขัดขวางทักท้วงเขา เขาเชื่อว่าที่เขาคิดทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นการให้ความเห็นหรือการเสนอแนะใดๆ ต่อนายจ้างราศีเมษ จะต้องให้เขายอมจำนนให้ได้จึงค่อยเสนอหรือออกความคิดเห็น หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องต้องค่อยๆ หาเหตุผลแนะนำเขา ถ้าลองเขาได้เชื่อแล้ว เขาก็ป้องกันความคิดเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นเสนอแนะนั้นอย่างหัวชนฝาทีเดียว

เขาไม่ต้องการให้ใครเหยียบย่ำ หรือหมิ่นเหม่ต่อตัวเขา เช่นเดียวกับที่เขาไม่ต้องการให้ใครตำหนิหรือจับผิดคนของเขา ใครอื่นจะมาออกความเห็นหรือลงโทษคนของเขา มันจะเท่ากับเป็นการดูถูกเขาไปด้วย

เพราะฉะนั้นกับลูกจ้างบริวารหรือคนของเขา คนราศีเมษเขาจะลงโทษหรือดุด่าอย่างไม่เกรงใจ และก็ยังพร้อมที่จะสำแดงใหญ่เหนือลูกน้องเป็นการปรามอย่างไม่รั้งรอด้วย แต่เขาก็จะทำไปอย่างนั้นเอง ในใจไม่มีอะไรและไม่ช้าเขาก็ลืม และบางทีเขาอาจจะควักเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อให้ไปกินเลี้ยงเฮฮากันก็ได้

ลักษณะนิสัยและการกระทำเหล่านี้เอง ทีทำให้เขาได้รับความเคารพนับถือจากลูกน้องบริวารอย่างแน่นแฟ้นเสมอ ทุกคนชอบความเป็นนักเลงและความเป็นลูกผู้ชายของเขา เขาจึงกลายเป็นคนที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือผู้นำคน ไม่ว่าเขาจะเป็นนายจ้างอยู่ในระดับใด ไม่มีวันที่ลูกน้องบริวารจะหันหลังให้เขา
และนายจ้างชาวราศีเมษนั้นไม่ว่าจะเป็นนายคนที่เริ่มต้นมาจากคนเพียงสองสามคนก็ตาม วันหนึ่งในอนาคต เขาจะเป็นได้อย่างที่ใครคาดไม่ถึงหรือสามารถจะก้าวไปสู่ฐานะตำแหน่งและความร่ำรวยได้โดยไม่ต้องสงสัย

เพียงแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้คนเรามีราศีเมษอยู่ใต้อิทธิพลของดาวดาวในด้านลบ หรือถ้าเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีเมษในด้านลบ ทำอย่างไรจึงจะให้เขาสามารถแก้ไขปรับปรุงมันได้ เพราะมันจะทำให้เขาขาดมิตร เข้ากับใครไม่ได้ ทำอะไรไม่สำเร็จ เนื่องจากเขาถือตัวเองเป็นใหญ่ ทะนงและเหิมเกริมในสิ่งที่เขาไม่มี ฝันและพยายามโออ่าอวดอ้างในสิ่งที่เขาไม่เคยมีอยู่ ทำใหญ่ทำโตโดยที่เขาไม่มีอะไรใหญ่ ชอบทะเลาะโต้เถียงและแสดงตัวเป็นนักเลงทีใครมองหน้าไม่ได้ ชอบใช้กำลังและเอะอะโครมคราม

โทษสมบัติเหล่านี้จะทำลายเขา ไม่ว่าเขาจะมีโอกาสดีสักเพียงไรในชีวิต วันหนึ่งเขาก็จะพังทลายลงโดยตัวของเขาเอง และไม่มีใครช่วยเขาได้ นั่นคือจุดอ่อนของนายจ้างชาวราศีเมษ

ลูกจ้างราศีเมษ
ไม่ว่าเขาจะเริ่มอาชีพลูกจ้างในฐานใดก็ตาม เขาก็จะเริ่มด้วยความเชื่อตัวเองว่า เขาสามารถจะรับผิดชอบในงานที่เขาได้รับมอบหมาย ตลอดเวลาเขาจะพยายามเรียนรู้ และศึกษาหาความชำนาญในงานคนได้ เขามักจะไม่ชอบพึ่งพาอาศัยคนอื่น แต่เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง อย่าไปจ้ำจี้จ้ำไชหรือบ่นตะบอยอะไรเขามาก เพราะเขาจะทนฟังไม่ค่อยได้ ถ้าเขาไม่ทิ้งงานผลุนผลันเพราะความโมโห เขาก็อาจจะเกงานหรือทำอะไรที่มันขัดกับคำสั่งทันที

เขาไม่ชอบการใช้แรงงานแบบโคนันทวิศาลในนิทานอีสป คือชอบการยอ เขาไม่ชอบการยอ หรือคำพูดที่เพราะหูนัก แต่ชอบคำพูดที่ตรงไปตรงมาและเป็นกันเองสักนิดหน่อย เขาไม่ชอบการข่มขู่ หรือสับโขก เพราะนั่นมันอาจจะทำให้เขาเก็บอารมณ์ไม่อยู่ เจ้านายบางคนอาจจะถูกเตะปากเอาง่ายๆ แล้วเขาก็ไปมอบตัวต่อตำรวจได้ไม่ได้ยากนักอีกเหมือนกัน

งานที่ใช้ลูกจ้างชาวราศีเมษ ควรเป็นงานประเภทที่ต้องการบุกเบิก มีปัญหาหรือต้องการคนรับผิดชอบ ให้เขาใช้สติปัญญา ใช้การตัดสินใจของเขาเองแก้ปัญหาจะได้ผลที่ดีที่สุด

ในเรื่องการควบคุมคน อย่าได้ห่วง เพราะคนราศีเมษ ไม่ว่าเขาจะอยู่กับโจร เขาก็สามารถจะเอาชนะใจหรือคุมไว้โดยไม่ต้องยุ่งยากถึงนายจ้าง อย่าไปแบ่งแยกให้เขาอยู่ใต้เจ้านายหลายคน หรือมีคนใช้งานเขาหลายคน และอย่าใช้เขาจู้จี้จุกจิก งานในลักษณะนั้นคนราศีเมษจะทำไม่ได้แต่จะทำได้ดีถ้ามีงานที่สั่งโดยคนคนเดียว มีนายคนเดียวมอบ แล้วก็มอบเป็นเรื่องๆไปเลย และถ้าจะมอบคนช่วยเหลือให้เขาไปหาเอาเอง หรือให้เขาทำหน้าที่เลือกและควบคุมกันเอง เขาจะทำได้อย่างดี

คนราศีเมษ อย่าคิดว่าเขาจะทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปมื้อๆหนึ่งเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะมองเขาอย่างไรก็ตาม สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเขาก็ตาม เขาไม่แคร์อะไรทั้งนั้น เพราะงานที่เขาทำคือประสบการณ์หนึ่งของเขา เขาจะเรียนรู้และเขาจะทำงานนั้นตราบเท่าที่เขาพอใจ เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็จะออกทันที เขาจะบอกว่าเขาหยิ่งในตัวเองและเขาก็ทนไม่ได้อีกเหมือนกัน ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่อะไรอื่น ลูกจ้างชาวราศีเมษเป็นลูกจ้างที่เข้าทำงานเพื่อฝึกจะเป็นนายคน และเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงๆต่อไปในงานนั้นๆ อย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นลูกจ้าง เพื่อจะมาก้มหน้าก้มตาเป็นลูกจ้างอยู่ต่อไป หามิได้ ไม่แน่นัก วันหนึ่งข้างหน้า เมื่อหลายปีฝ่านไปนายจ้างที่ว่าเยี่ยมๆนั้น อาจจะต้องหันหน้าไปพึ่งเขาสักครั้งหนึ่งก็ได้ เพราะลูกจ้างชาวราศีเมษนั้นมีอนาคตเสมอ

ยกเว้นแต่ชาวราศีเมษประเภทลบ ซึ่งในอนาคตนั้นถ้าหากเขาไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาทเผอเรอ เขาก็อาจจะบันดาลโทสะไปตีรันฟันแทงกับใครเข้าคุกเข้าตะรางไป หรือไม่ก็เมาเช้าเมาเย็น ชีวิตล้มลุกคลุกคลานไปตามเพลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

แต่ถึงกระนั้นก็เถอะ ดูกันไม่ยากตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาในสำนักงานแล้ว เพราะคุณสมบัติในด้านบวกหรือลบมันดูกันไม่ยาก

มีลูกจ้างชาวราศีเมษไว้ใช้ วันหนึ่งท่านอาจจะมีนายจ้างที่ดีที่สุดและเป็นที่พึ่งได้สักคนก็ได้ แต่นั่นแหละ ลูกจ้างชาวราศีเมษอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆ นัก เพราะโดยมากชาวราศีเมษมักจะพยายามเป็นนายเสียหมด หรือไม่ก็มักจะพึ่งตัวเองมากกว่าที่จะยอมเป็นลูกน้องใครง่ายๆ หรือถ้าจะยอมเป็นนักกีฬาก็เพื่อเป็นนายจ้างเสียเองในวันข้างหน้า

ในบรรดาราศีทั้ง 12 ราศี เมษถือเป็นราศีที่หนึ่ง หรือราศีต้นของจักรวาล การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งเกิดจากราศีเมษ และมีราศีเมษเป็นต้นกำเนิด
…………

อิทธิพลดวงดาวชี้ชะตา ดวงเป็นดวงตาย
อาทิตย์สถิตราศีเมษ
( 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม )

ดวงชะตาบุคคลที่ดาวอาทิตย์สถิตในราศีเมษ จะเป็นนักคิดนักฝัน เป็นนักวางแผนแปลนงานมากกว่าจะลงมือปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวรับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ล่วงหน้า เชื่อมั่นต่อความคิดเห็นของตนเอง จนหย่อนการไตร่ตรองให้รอบคอบ มักขาดความสุขุมนุ่มนวลและลึกซึ้ง แต่เป็นคนมีเหตุมีผลดี มักมีความคิดเห็นโต้แย้งกับบุคคลอื่น เชื่อถือในความคิดเห็นของตนเองเป็นสำคัญ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ตรงไปตรงมา มักขาดความระมัดระวังในการปกป้องคุ้มครองตนเอง เป็นผู้มีความทะเยอทะยานใฝ่สูง อยากเด่นอยากดัง แต่มักขาดความเข้าใจในการใช้จังหวะและกาลเวลา เพราะความใจร้อนใจเร็วของตน จนบางครั้งแผนงานที่วางไว้ขาดความเรียบร้อย ต้องแก้ไขใหม่เสมอ

คนดาวอาทิตย์สถิตราศีเมษ รักความเป็นอิสรเสรี ชอบความงามความหรูหรา ในการแต่งกาย และตกแต่งบ้านเรือน ด้านการงานต้องการความรวดเร็วให้เสร็จสิ้นแบบปัจจุบันทันด่วน หากนักบริหารงานต้องการให้งานเสร็จรวดเร็วทันสัญญาที่กำหนด หรือมีงานเร่งด่วน ต้องมอบหมายให้คนที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีเมษควบคุมดำเนินการ แล้วการงานจะเสร็จลงได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะแผนการของคนเกิดราศีนี้

การเจ็บป่วยของบุคคลดาวอาทิตย์สถิตราศีเมษ มักเกี่ยวข้องกับศีรษะและประสาท สมอง เพราะเป็นบุคคลที่ชอบใช้สมองและความคิดมากๆ เช่น โรคปวดหัว ปวดประสาทเรื้อรัง โยงไปถึงกระเพาะอาหาร ลำไส้ และไตไม่ปกติ เนื่องจากความเครียดทางอารมณ์ และปราสาทจากการใช้สมองมากนั่นเอง

…………

อ่านดวงชนะกรรม
ราศีเมษ
เมษ Aries คุณลักษณะ cardinal ธาตุไฟ
ดาวเจ้าครอง-อังคาร Mars

• คุณสมบัติ ผู้นำ แข่งขัน การกระทำก้าวร้าว ความกล้าแบบบ้าบิ่นหรือ dare devil นักรบ ทหาร กองทัพ gladiator เพราะเป็นราศีที่เทพเจ้าแอแรสหรือมาร์สเป็นผู้คุมอยู่

• อวัยวะ ครองศีรษะ หน้า สมอง

• กายเนื้อ ความที่เป็นแกะ จึงชอบเดินแบบเอาหัวไปก่อน

• จิตวิทยา เป็นนักลงมือทำและเป็นผู้นำมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่เพราะเป็นราศีแรกของ 12 ราศี เมษจึงเป็นหัวโจกของกลุ่มในการทำอะไรท้ามฤตยูเสมอ สภาพจิตวิทยาของเขานั้นเหมือนแกะตัวผู้ (ram) คือ ใจร้อนและเชอบเอาชนะ ดังนั้นคำว่า “อุปสรรค” สำหรับราศีเมษหมายถึงความท้าทาย bostacle = challenge เมษถือคติ “ปัญหามีไว้ให้เอาชนะ ไม่ได้มีไว้ให้แบกซะหน่อย” เมษมีสภาวะจิตที่ไม่ชอบความสงบสบายค่ะ เพราะเขาเป็นเจ้าแห่งสงครามและราศีแรก จึงชอบหาเรื่องใส่ตัวให้ต้องท้าทายเอาชนะเล่นซะงั๊น

• เพราะเป็นธาตุไฟและราศีแรก เมษจึงเป็นคน initiative ทุกเรื่องคือริเริ่มก่อน รวมถึงความสัมพันธ์และเซ็กส์ด้วย ความรักคือการแสดงให้รู้ด้วยกำลัง จึงเข้าข่ายเจ้าชู้ไก่โต้ง – แบบเว่..ชอบปั๊ปปล้ำเลยค่า และเป็นคนใจเร็ว คิดปุ๊ปทำปั๊ป เขาเป็นธาตุไฟที่อารมณ์ร้อนแบบ “โกรธง่ายหายเร็ว” เขาจะปิ๊งเลยแต่ไม่สะสมไว้นาน (นั่นเป็นข้อดีของเขา) อยากได้อะไรต้อง now or never ได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ – ไม่งั๊นไม่เอาเลย (ให้ไว้ๆเพ่) และด้วยเหตุเดิมเช่นกันที่ทำให้เมษเป็นคนไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายดีออกทั้งเรื่องรักและเรื่องแค้น ใครที่บ่นว่าไม่เข้าใจคนเมษ … คุณน่ะแหละมีปัญหา

• จิตวิญญาณ ความที่เมษเป็นราศีธาตุไฟและเป็นราศีแรกสุดของจักรราศี เขาจึงเป็นนักพลัง และไม่ใช่คน spiritual เอาเลย จงอย่าไปเค้นสิ่งนี้จากเขา คุณจะผิดหวัง และเขาจะรำคาญไม่จบสิ้นที่โดนคาดคั้นในสิ่งที่เขาไม่มี

• ข้อดี เป็นนักลงมือทำ ดังนั้นเขาจะไม่ใช่คนดีแต่ปาก เป็นนักลุยทำให้ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมจากไหน เป็นนักสู้ จึงไม่เคยย่อท้อกับปัญหาที่ถูกโยนใส่ได้ง่ายๆ เป็นนักเอาชนะ จึงไม่เคยคิดทำอะไรแล้วต้องล้มเหลว เป็นนักบุกเลิก ดังนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำเมษจะขอลอง เป็นคนรวดเร็วฉับพลันทันที เมษจึงไม่ชอบอ้อยอิ่งลีลา ทันใจขาโจ๋มาก เป็นผู้นำเราจึงไม่ต่องไปคอยกำกับดูแลเขามาก แค่แนะเขานิดเดียว เขาคิดต่อได้เลยทันที หลักพิชัยสงครามจีนสอนไว้ว่า “ยามบ้านเมืองมีศึกสงคราม ต้องเอาผู้กล้าเสี่ยงตายมาใช้งาน”

• ข้อเสีย เพราะเป็นนักทำจึงขาดการเป็นนักคิด เพราะเป็นนักลุยจึง ไม่รู้จักตั้งรับ เพราะเป็นขาลุยจึงลืมวิจารณญาณ เพราะเป็นนักสู้จึงไม่รู้จักสันติ ตำราพิชัยสงครามอีกเช่นกันที่สอนว่า “เมื่อบ้านเมืองสงบและต้องการสร้างเมือง ต้องปลดผู้กล้าลงมา แล้วใช้นักสันติเข้าไปจัดการ” เพราะเป็นนักเอาชนะปัญหา เขาจึงขาดความเข้าใจกลุ่มคนที่อ่อนแอ โดยเฉพาะเขาจะไม่มีวันเข้าใจคนที่ฆ่าตัวตาย เขาจะพูดแต่ว่า “ทำไมไม่สู้ เรื่องแค่นี้ทำไมยอมแพ้ สมน้ำหน้า” เพราะเป็นผู้นำ จึงขาดคุณสมบัติความเป็นผู้ตาม เพราะเป็นคนใจร้อนจึงทนรออะไรและรอใครไม่เป็น เพราะเป็นคนขี้โมโหจึงรับฟังและเจรจาไม่เป็น เพราะเป็นนัก “ใจส่งออกนอก” (โปรดอ่านหลวงปู่ดุลย์) จึงไม่มีเวลาทบทวนหรือทำความเข้าใจกับใครแม้แต่ตัวเอง

• ข้อสังเกตุ เพราะความที่เมษเป็นคนชอบริเริ่ม ชอบทำอะไรใหม่จึงทนอยู่กับของเดิมๆ ซ้ำซากไม่ได้นาน ดังนั้นคนที่มีพลังเมษเยอะมากในดวง โดยเฉพาะจุดดวงชะตาที่เกี่ยวกับชีวิตคู่ เช่นเรือน 7 ปัตนิ / ดาวศุกร์ – ชีวิตรัก / ดาวอังคาร – เซ็กส์ จึงทำให้เมษมัก settle down หรือปักหลักกับชีวิตคู่ที่ราบเรียบสุขสบายไม่ได้นาน และมี “แนวโน้ม” ลำบากในการรักเดียวใจเดียว (เขาทำได้ไหม -ได้ค่ะ แต่เขาต้องใช้ความพยายามสูงกว่าคนอื่นในการเอาชนะแนวโน้มของตนเอง)

…………