ราหูเหนือ – ราหูใต้

ราหูเหนือ North Node – ราหูใต้ South Node
Your life purpose & past life

ราหูเหนือ (North Node) และ ราหูใต้ (South Node) ในทางโหราศาสตร์กรรม คือ จุดตัดระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์กับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ สองจุดนี้มีความสำคัญมากในทางโหราศาสตร์ เพราะมันเปรียญเสมือนเข็มทิศที่นำทางให้เราเข้าใจเรื่องราวเที่อยู่บื้องหลังและจุดมุ่งหมายในการเกิดใหม่ของดวงวิญญาณแต่ละดวง

ราหูเหนือ (North Node) หมายถึง ภารกิจของดวงวิญญาณในภพชาตินี้ มันจะบ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่คุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในชาติดภพนี้ ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคย หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ดวงวิญญาณของคุณจะต้องเรียนรู้ และถ้าหากในชาติภพนี้คุณสามารถเรียนรู้จนเข้าใจและใช้มันได้อย่างชำนาญ สิ่งๆนี้จะนำจิตวิญญาณของคุณไปสู่การเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต

ราหูใต้ (South Node) หมายถึง พฤติกรรมจากอดีต หรือกรรมเก่าในอดีตชาติ ที่ดวงวิญญาณยังคงสะสางไม่จบ และคุณควรจะต้องทำมันให้จบในชาติภพนี้ นอกจากนั้นมันยังหมายถึงพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ หรือความถนัดที่ดวงวิญญาณของคุณนำมันติดตัวมาด้วยจากชาติภพที่แล้ว

ราหูเหนือ และ ราหุใต้ในพื้นดวงของคุณ มีความแตกต่างจากราศีของอาทิตย์ในแง่ที่ว่า ราศีของอาทิตย์ในพื้นดวงจะแสดงถึงการประสบความสำเร็จและเติบโตในแง่ของบุคลิกภาพ ในขณะที่ราหูเหนือและราหูใต้ จะแสดงถึงการเติบโตในแง่ของจิตวิญญาณ

จุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณของแต่ละคน จะปรากฏผ่านตำแหน่งเรือน และราศีของราหูเหนือ-ราหูใต้ในพื้นดวง ราหูเปลี่ยนราศีทุกๆ 18 เดือนโดยประมาณ ดังนั้นจึงไม่แปลกหากจะมีกลุ่มคนที่มีราหูราศีเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือน “ชนเผ่า” หรือ “Generation” เดียวกัน และคนในกลุ่มเดียวกันนี้ ก็จะเกิดมาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณด้วยบทเรียนหรือ Theme ในแบบเดียวกัน

ความหมายของราหูเหนือ – ราหูใต้ในแต่ละราศี จะเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าในอดีตชาติตรงไหน และจะมีแนวในทางการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับชาติภพนี้ได้อย่างไร ราหูเหนือ – ราหูใต้ อยู่ตรงกับราศีไหน ความหมายจะเป็นไปตามราศี เรือนชะตา ดาวลอยในเรือนและมุมสัมพันธ์

ราหูเหนือ Soul Mission ของชาติภพนี้
ราหูใต้ Soul Patterns ของชาติที่แล้ว

┈┈┈┈┈

North Node หรือ ราหูเหนือ = Soul Mission หรือบางตำราเรียก life task หรือ ” ภาระกิจดวงวิญญาน / ภารกิจชีวิต ที่เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ให้เสร็จสิ้น ” ในชาติภพนี้ เพราะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการเติบโตของดงวิญญาน โดยภารกิจนั้นสืบเนื่องจากความผิดพลาดซ้ำซากที่เราทำไว้ใน South Node หรือราหูใต้นั่นเอง

South Node หรือ ราหูใต้ = Soul Patterns คือ ” รูปแบบพฤติกรรมซ้ำซากที่ดวงวิญญานทำผิดซ้ำ ๆ แบบเดิมมาหลายชาติภพ”

• ราศีของราหูเหนือ = นิสัยด้านบวก หรือคุณสมบัติที่เราต้องพัฒนาเพื่อให้บรรลุภารกิจแก้กรรม และช่วยสร้างอนาคตใหม่ที่ดีให้แก่เรา

• เรือนที่ราหูเหนือลอยอยู่ = เรื่องราวของชีวิตที่เราจะต้องใช้ในการเรียนรู้คุณสมบัติของราศีให้สำเร็จ

• เรือนของราหูใต้ = ลักษณะนิสัยด้านลบหรือโทษสมบัติ ที่เราทำผิดซ้ำๆ ในหลายชาติภพออดีต จนกลายเป็น ” repeated patterns – พฤติกรรมซ้ำซาก ” ซึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำซ้ำอีก

• เรือนที่ราหูใต้ลอยอยู่ = เรื่องราวของชีวิตที่เราเคยทำผิดซ้ำซากมาก่อน จนฝังเป็นแบบแผนพฤติกรรมด้านลบ

หากตัดเรื่องอดีตชาติออกไป ราหูใต้จะบอก Repeated patterns – รูปแบบพฤติกรรมซ้ำซากที่เราต้องแก้ไข และราหูเหนือ คือ พฤติกรรมดีงามสร้างสรรค์ ( Positive / constructive patterns ) ออกไปจากตัวเรา เพื่อให้เราเติบโตและพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ฉะนั้น..ถึงคุณไม่เชื่อเรื่องภพชาติ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าใจราหูเหนือ ราหูใต้ของตนเพื่อยกระดับพัฒนาชีวิต จิตวิญญานของตนต่อไป

ราหูเหนือ North Node NN

คือจุดคำนวนทางคณิศาตร์ ระหว่างดาวอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โหราศาสตร์ไทยเรียกว่า ” ดาวราหู ” ซึ่งจริงๆ แล้ว ราหูไม่ใช่ดาว แต่คือ ” เงามืดของดวงจันทร์ ” หลักโหราศาสตร์เรียกว่า หัวมังกร Drogon Head จุดที่สำคัญนี้ บ่งบอกถึงเส้นทางเดินของจิตวิญญานที่จะมาเรียนรู้ เติมเต็ม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข

ราหูใต้ South Node SN

คือจุดตรงข้ามของดาวราหู คือมุมตกสะท้อนที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตชาติ การเรียนรู้ การัฒนามาอย่างดีของจิตวิญญาน จึงเป็นที่ๆ จิตวิญญานมีความคุ้นเคย

ในหลักโหราศาสตร์ เราเรียกมันว่าหางมังกร Dragon Tail คือเรื่องราวในอดีตชาติ เราคคุ้นชิน ไม่ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ แต่เป็นความสัมพันธิ์หรือความรู้สึกต่อเนื่องที่ติดตามเรามา

┈┈┈┈┈

บทเรียน แกนราหู-บอกพฤติกรรมผิดซ้ำซากเรื่องเห็นแก่ตัวกับคู่ครอง

South Node เรือน 1 – North Node เรือน 7 (หรือที่ปมใกล้เคียงกันคือ South Node ราศีเมษ-North Node ราศีตุล)

South Node หรือจุดราหูใต้ บอกถึง “Negative Soul Patterns-รูปแบบพฤติกรรมด้านลบที่ดวงวิญญาณทำผิดมาซ้ำๆหลายชาติหลายภพ”
North Node หรือจุดราหูเหนือ บอกถึง “Positive Soul Mission-ภารกิจดวงวิญญาณที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่เชิงบวก เพื่อสลายรูปแบบเดิมๆที่เคยทำผิดมาแล้ว”
.
การอ่านแบบโหราศาสตร์กรรมปกติ
– โหนดใต้อยู่ราศีไหน บอกแพทเทิร์นซ้ำของนิสัยและความคิด
– โหนดเหนืออยู่ราศีไหน บอกการสร้างนิสัยใหม่ ความคิดใหม่
– โหนดใต้อยู่เรือนไหน บอกการแสดงแพทเทิร์นลบในเรื่องนั้น
– โหนดเหนืออยู่เรือนไหน บอกการบรรลุภารกิจเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดใหม่ผ่านเรื่องนั้น
.
การอ่านแกนโหนดเพิ่มเติม ตามวิชา Evolutionary Astrology หรือ EA โดย Jeffrey Wolf Green
ดาวกุมโหนดใต้ สำคัญสุด บอก Character ที่เราเคยเป็น”ใคร” เราถึงทำผิดซ้ำซากในเรื่องนั้นๆ (ตามราศีและเรือน)
ดาวเจ้าราศีโหนด ช่วยเติมเรื่องราว
ดาวฉากโหนด บอก Skipped Steps-บทเรียนที่เราสอบตกอย่างแรงในอดีตชาติ ควรผ่านได้กลับไม่ยอมผ่าน เราเลือกหนี (Neptune หรือราศีมีน ทำฉากโหนด ) เราเลือกดื้อรั้น ต่อสู้แบบไร้สติ (Mars หรือราศีเมษ) เราเลือกเชื่อแบบหูหนวกตาบอกว่าตัวเอง”ถูกที่สุด ทำดีแล้ว คนอื่นน่ะผิด เรารอดแน่ ไม่เป็นไรหรอก” (Jupiter หรือราศีธนู) ฯลฯ
ดาวโยคหรือตรีโกณโหนดใต้ จะทำมุมถึงโหนดเหนือโดยอัตโนมัติ บอกถึง “Facilitator-ผู้สนับสนุน (โยค)” หรือ “Enabler-ผู้ให้ท้าย (ตรีโกณธาตุ)” ถ้าทำมุมถึงโหนดใต้ คือช่วยสนับสนุนในทางที่ผิด และทำมุมถึงโหนดเหนือ คือการกลับมาแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้องในชาติภพนี้ คือช่วยให้เราบรรลุภารกิจดวงวิญญาณได้สำเร็จ ( หมายเหตุ ดาวโยค/ตรีโกณธาตุ อาจเป็นได้ทั้งตัวบุคคล หรือเหตุการณ์ )