ราหูในราศีกันย์

ราศีกันย์(Virgo)

ชาวราหูในราศีกันย์ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน แก้ปัญหาให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบได้เก่ง รู้จักวิเคราะห์และแยกแยะ มีความมั่นใจในตัวเองด้วยประสบการณ์และความกล้าหาญ ช่างสังเกตและให้ความสำคัญในรายละเอียด แต่เป็นคนอ่อนไหว ยอมแพ้ง่าย ไม่ยอมผูกมัด มักจะสงสัยในตัวเอง ช่างฝัน นอนตื่นสาย และบางทีก็ติดในของมึนเมามากเกินไป

จุดอ่อนและหลุมพราง

คนที่เกิดในวันที่มีราหูสถิตอยู่ในราศีกันย์มักจะคิดว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์หรือของใครได้ง่าย ถ้าเมื่อไรจิตใจขาดความมั่นคง ไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควรจะเป็น หรือขาดความเข้าใจต่อกัน เมื่อนั้นก็จะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ซึ่งจริงๆแล้วคงไม่มี ใครที่จะตอบสนองความขี้ระแวงและการร้องขอความช่วยเหลือของคนราศีนี้ได้ตลอดเวลา มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะสร้างความแข็งแกร่งและค้นหาจุดหมายในชีวิตได้

หลุมพรางที่ชาวราหูกันย์ต้องหลักเลี่ยงคือการค้นหาผู้ช่วยเหลือหรือพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา คนราศีนี้มักจะเชื่อและฝากความหวังไว้กับผู้ที่คิดว่าเก่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยคิดว่า (ถ้าเพียงแต่ฉันตั้งความหวังในสิ่งใดอย่างจริงจัง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย) อย่างไรก็ตาม โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น จิตใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ลงมือไม่สามารถสร้างอะไรให้เกิดขึ้นได้ ชาวราหูกันย์ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นอย่างที่ต้องการด้วยมือตัวเองก่อนเพื่อที่จะรู้สึกว่าชีวิตมีความปลอดภัยและแข็งแกร่งเพียงพอ

ปัญหาส่วนมากที่พบคือ คนราหูกันย์มักจะไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นมากพอที่จะเปลี่ยนแปและทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้เองข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือ ใช้ชีวิตให้เต็มที่ พยายามริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยไม่ต้องให้ใครมาชี้นำ ยิ่งถ้าได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นการสั่งสมความมั่นใจในตัวเองให้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย

ความต้องการในชีวิต
• สิ่งที่มีความหมายในชีวิตของชาวราหูกันย์คือ การทำชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสากล ต้องรู้จัก(ปล่อยวาง) รู้จักรับและให้ผู้อื่นโดยคิดถึงแต่สิ่วที่ใหญ่กว่าตัวเอง ชาวราหูกันย์ต้องการสันติและการยอมรับอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่จะสมปรารถนาได้ก็ต้องเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้สังคม
เมื่อไรที่ชาวราหูกันย์หันเหความสนใจในตัวเองไปสู่ความต้องการของผู้อื่น ความกลัวในการขาดความปลอดภัยและมั่นคงของชีวิตตัวเองก็จะเริ่มลดลง ทำให้สามารถที่จะใช้พลังของตัวเองไปในการทำให้สังคมรอบตัวเข้าที่เข้าทางขึ้นได้

อาชีพและงาน
อาชีพที่เหมาะกับชาวราหูกันย์คือ หมอ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ เพราะจะได้มีโอกาสใช้พลังแห่งการรักษาให้กับคนทั่วไป รวมทั้งให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตประจำวันงานอาชีพอื่นๆเช่น งานด้านบัญชี งานฝีมือก็เหมาะกับคนราศีนี้ชาวราหูในราศีกันย์เป็นคนทำงานเก่งและเร็วกว่าผู้อื่น เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี คนราศีนี้เหมาะที่จะทำงานยากๆให้สำเร็จได้ มากกว่าใช้เวลาทำงานตามหน้าที่เรื่อยๆไปในแต่ละวัน

ความสามารถในการรักษาของคนราหูกันย์เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่ง เพราะคนราศีนี้ให้ความสนใจในรายละเอียด ยิ่งถ้าใช้พลังเพื่อที่จะสนใจปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ยิ่งเป็นการลดความเครียดที่อยู่ภายในจิตใจทางอ้อมด้วย

นอกจากรายละเอียดแล้ว คนราหูกันย์ก็ยังมีความสามารถที่จะมองและเก็บภาพใหญ่ได้เช่นกัน ผลงานที่ได้จากฝีมือของคนราศีนี้เห็นชัดและจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม อย่าปล่อยให้จิตใจอ่อนไหวเพราะงานอาชีพที่ทำเพราะต้องการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป ต้องรู้จักสร้างสมดุลและทำให้ตัวเองแข็งแกร่งหนักแน่นมากขึ้นด้วย
วิมานในอากาศ

ชาวราหูกันย์มีจินตนาการสูงส่งและไวต่อสิ่งที่เหนือความจริงหรือวิทยาศาสตร์ ถ้าใช้ไม่ถูกทางก็จะกลายเป็นจุดอ่อนเช่น ขี้ระแวง หวาดกลัว และวุ่นวายใจ แต่ถ้าเข้าใจและใช้คุณสมบัตินี้ไปในทางที่ถูก ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตัวเองยิ่งถ้าได้มีโอกาสแสดงออกและช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็จะถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างดี

จินตนาการอันบรรเจิดของราหูกันย์ควรจะใช้เพื่อการสร้างสรรค์ไปในผลงานที่จับต้องได้มากกว่าเก็บและคิดเอาไว้กับตัว แต่ก็ใช่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นง่ายๆ คนราศียังคงต้องทำงานหนักด้วยการค้นคว้า จัดการ และนำทีมเพื่อให้ผลงานกลายเป็นรูปร่าง

สิ่งที่ชาวราหูกันย์ต้องระวังและหลีกเลี่ยงคือการฝันเรื่อยเปื่อยและคิดสร้างวิมานในอากาศมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อไม่มีความสุขกับสถานการณ์บางอย่าง แทนที่จะคิดแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงการกระทำ กลับคิดฝันเอาเองว่าเหตุการณ์น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ด้วยตัวมันเองแล้วทุกอย่างก็จะมีความสุขเหมือนเดิม ถ้าเผอิญว่าเหตุการณ์ครั้งใดเกิดดีขึ้นจริงจริงขึ้นมาโดยไม่ต้องทำอะไร คนราศีนี้ก็จะทึกทักเอาว่าตัวเองมีพลังแห่งความฝันแล้วยิ่งยึดติดอยู่กับความคิดนี้อย่างยากที่จะถอนตัว สิ่งที่ถูกคือใช้ความฝันเป็นสิ่งนำทาง แล้วลงมือกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาจะดีกว่า

ความสัมพันธ์
ชีวิตของชาวราหูกันย์ไม่ได้เป็นเหยื่อของใคร และไม่ควรถูกเอาเปรียบ ถ้าจำเป็นต้องปฏิเสธแม้ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้านความรักก็ต้องทำ แต่ควรจะปฏิเสธด้วยความหนักแน่นหน่อยไม่อย่างนั้นคนอื่นอาจจะสังเกตเห็นก็ได้ ทางที่ดีควรจะแสดงความในใจว่าชอบไม่ชอบ หรือต้องการอะไรให้เขาหรือเธอที่ใกล้ตัวรู้ก่อนด้วยก็ดี

ในความรัก ชาวราหูกันย์อาจจะสุดโต่งในการกระทำเช่นถ้าใครก็แทบจะยอมตัวเป็นทาส แต่ถ้าโกรธเกลียดก็จะทำตัวเหินและไม่ยอมยุ่งด้วยถ้าไม่จำเป็น ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือต้องรู้จักเดินทางสายกลาง อุปสรรคอย่างหนึ่งคือ เมื่อราศีนี้เริ่มรักใครก็จะเริ่มหลง และให้อย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่เผื่อความผิดหวังเอาไว้ วิธีถูกต้องคือ พยายามยึดตัวเองให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงให้มากที่สุด อย่าขาดสติโดยเฉพาะช่วงแรกของความรักที่เพิ่งพบเจอ

จุดหมายในชีวิต
จุดประสงคือย่างหนึ่งของชาวราหูกันย์ในชีวิตคือการจัดระเบียบความคิดภายในตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้ตอบสนองต่อผู้อื่นหรือสังคมได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ขึ้น คนราศีนี้มีรสนิยมและรู้วิธีดำเนินชีวิต มีความสามรถวิเคราะห์และเรียนรู้รายละเอียดขอสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง
คนราศีนี้เข้าใจปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีพลังที่จะเยียวยาหรือรักษาจิตใจตัวเองเมื่อบอบช้ำได้อย่างดี ถ้าได้โอกาสพัฒนาและฝึกฝนไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขอย่างที่ต้องการ