ราหูในราศีธนู

ราหูในราศีธนู

ชาวราหูในราศีธนูเป็นคนตรง อดทน ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและค้นหาความตื่นเต้นบ้างในบางครั้ง เชื่อสังหรณ์ของตัวเองและฟังด้วยใจ ชอบอยู่กับธรรมชาติ แต่เป็นคนลังเลโดยไม่ตัดสินใจเด็ดขาด อยากรู้อยากเห็น ฟังเสียงซุชซิบนินทา ใจร้อน มักจะพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยิน และชอบทึกทักความคิดเห็นของผู้อื่นเอาเอง

จุดอ่อนและหลุมพราง
จุดอ่อนสำหรับราหูธนูคือ ความมั่นคงปลอดภัยทางใจ ” ถ้าฉันรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร และพูดในสิ่งที่ฉันต้องการก็แสดงว่าเขาคิดเหมือนกัน เมื่อนั้นฉันก็จะมีความสุข ” ความคิดนี้อาจจะเป็นกับดักอย่างหนึ่งให้การหาข้อมูลและอยากรู้ความคิดของคนอื่นที่เป็นไปอย่างไม่รู้จบ “

คนราศีนี้คิดว่า ถ้าค้นหามากพอก็จะรู้ความจริง แล้วจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไร แต่ความจริงคือ ความคิดของคนไม่เคยหยุดและไม่มีวันที่ใครจะเข้าใจได้หมดสิ้นแม้แต่ตัวเอง ชาวราหูในราศีธนูต้องการปล่อยวาง ไม่ต้องพยายามอ่านความคิดคนอื่นอย่างเดียว ควรหัดเชื่อสัญชาติญาณของตัวเองแล้วตัดสินใจที่จะทำ หรือไม่ทำอะไร

ในบางโอกาส คนราหูธนูควรมองข้ามเหตุผลและความเชื่อตัวเอง พยายามฟังเสียงใจตัวเองว่าควรทำอย่างไร แล้วทำตามนั้น เมื่อไหร่ที่มีศรัทธาและเชื่อในความคิดตัวเอง เมื่อนั้นความมั่นใจในตัวเองก็จะมีสูง จนคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้

ความต้องการในชีวิต
สิ่งที่ชาวราหูธนูต้องการในชีวิตนี้คือความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ ที่สามารถติดต่อและเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นได้ในขณะที่ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ ความต้องการที่อยากจะให้ผู้อื่นเข้าใจและยอบรับ อาจจะทำให้คนราศีนี้พยายามเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่น วิธีหนึ่งก็คือ พูดจากล่อมให้คนอื่นคิดไปในทางที่ตัวเองต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีไหนก็ไม่ดีเท่ากับการพูดความจริง

เมื่อไหร่ที่ชาวราหูธนูพูดด้วยใจอย่างไม่เสแสร้ง ตัวเองก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นธรรมชาติและรื่นไหล ยิ่งถ้าได้แสดงความชาญฉลาดของจิตสำนึกออกมา ก็จะนำพาให้ได้พบกับคนที่ดีและมีสติปัญญาเท่าเทียมกันได้ง่าย ความจริงใจยังจะสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมกับชักนำให้คนรอบข้างอยากคบหาและให้ความช่วยเหลือ

อาชีพและการงาน
ชาวราหูธนูมีพลังที่เหนือธรรมชาติ เช่น ญาณสังหรณ์แรง สามารถที่จะรู้และอ่านความคิดของคนอื่นได้เก่ง สามารถติดต่อกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นได้อย่างไม่มีปัญหา ถ้านำความสามารถนี้มาใช้ในการแก้ปัญหา ชีวิตก็จะมีความสุขและจะประสบความสำเร็จในแง่วัตถุ หรือทรัพย์สินเงินทองด้วย

งานและอาชีพที่เหมาะสมคือ นักกฎหมาย ครูอาจารย์ งานที่เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา งานที่เกี่ยวกับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ หรืองานอะไรที่ทำให้สามารถเผยแพร่ความคิดและความเชื่อต่อผู้อื่นได้

ความที่คนราศีนี้มีความสามารถอ่านใจคนอื่นได้ หลายครั้งจึงสามารถประเมินหรือพยากรณ์ผลที่จะเกิดจากการกระทำได้อย่างแม่นยำ เมื่อไหร่ที่ชาวราหูธนูใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผลที่ได้จะเป็นที่น่าพอใจและเป็นสุขทั้งสองฝ่าย แต่ในเรื่องของงานอาชีพอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย เพราะแผนการทำงานย่อมต้องมีเหตุผลและขึ้นอยู่กับความจริงอย่างเดียว แรงดลใจไม่เกี่ยว

ความร่าเริง
ชาวราหูธนูเป็นคนมองโลกในแง่ดี ร่าเริง ไม่เก็บตัว มีความสุข และมีจิตใจดีต่อคนรอบข้าง พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ คนราศีนี้ไม่เกี่ยงในการทำงานหนักเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จในตอนท้าย

แม้ว่าบางครั้ง จิตใจอาจจะจมอยู่ในความทุกข์ แต่คนราศีนี้ก็ยังมีความหวังกับอนาคต เขาหรือเธออาจจะพูดหรือแลกเปลี่ยนความคิดกับคนรอบข้างถึงความวิตกกังวลหรือความกลัว แต่ลึกๆ แล้วก็ยังมองโลกในทางบวกโดยหวังว่า ทุกอย่างจะคลี่คลาย ซึ่งด้วยพลังแบบนี้ โลกก็จะให้รางวัลเป็นความสมหวังเกือบทุกครั้ง

ความร่าเริงของคนราศีนี้ยังสามารถเผื่อแผ่ให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากรอบๆ ตัวด้วย เมื่อใดที่ชาวราหูธนูพูดหรือปลอบโยนและให้กำลังใจใคร ก็จะได้รับการต้อนรับและยินดี คนราศีนี้สามารถชี้ให้คนอื่นเห็นด้านสว่างของเหตุการณ์ และวิธีการที่จะไปให้ถึง ส่วนคนฟังก็รับและปฎิบัติตามจนบางครั้งได้ผลเกินกว่าที่ตั้งใจไว้เสียอีก

ความสัมพันธ์
ชีวิตวัยเริ่มต้นหรือวัยรุ่นของชาวราหูธนู มักจะอยู่กับเพื่อนหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนอกบ้านบ่อยๆ เช่น หลังเลิกงานทุกวันศุกร์ตอนเย็น เสาร์อาทิตย์ก็ออกไปดูหนัง ช้อปปิ้ง ถ้ามีงานเลี้ยงก็จะสนุกไปกับเขา แต่ความเป็นจริงแล้ว ชีวิตสังคมไม่ได้เติมเต็มความต้องการของชีวิตเลย กลับจะดูดเอาพลังกายและพลังใจให้สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย การอยู่คนเดียวหรือกับกลุ่มคนในวงแคบๆ ดูจะดีสำหรับชีวิตตัวเองมากกว่า

พอในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ ชาวราหูธนูมักจะคิดว่า ” เราใช่คนที่เขาหรือเธอชอบหรือเปล่า? ” ซึ่งความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะ ไม่เป็นตัวของตัวเอง และแทบจะยอมเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสำคัญ ยามที่มีความจำเป็นต้องใช้สัญชาติญานความรู้สึก คนราศีนี้กลับใช้เหตุผลที่ถูกคือ เชื่อตัวเอง แล้วแสดงตัวตน รวมทั้งความคิดให้คนรักรู้จะดีที่สุด

ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจจะเป็นธรรมชาติและคงทน ถ้ามีการบิดเบือนหรือเสแสร้งก็จะต้องคอยปกปิดความจิรงกันอยู่ร่ำไป ถ้าชาวราหูในราศีธนูสื่อสารความคิดด้วยใจที่ตรงไป ตรงมา ความสุขในความรักที่ปรารถนาก็จะคาดหวังได้หมือนๆ กับเรื่องอื่นๆ

จุดหมายในชีวิต
จุดประสงค์ในชีวิตของชาวราหูธนูคือต้องฟังและเชื่อเสียงหัวใจตนเอง ว่าจริงและถูกต้อง จุดประสงค์ในชีวิตของชาวราหูธนูคือต้องฟังและเชื่อเสียงหัวใจตนเอง ว่าจริงและถูกต้อง เหตุผลอาจจะไม่สอดคล้อง แต่สังหรณ์มักจะบอกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าเหตุผล หลายครั้งที่อยู่ระหว่างกลางไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดี เลยทำให้ตัดสินใจไม่ได้ แต่จากประสบการณ์โดยมากถ้าเชื่อตามเหตุผลก็มักจะเป็นฝ่ายเสียซะส่วนใหญ่

• ชาวราหูธนูมักจะห่วงว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไร แทนที่จะทำตามธรรมชาติของตัวเองเลยกลับพยายามเอาใจคนอื่นบ่อยๆ ซึ่ง ไม่เป็นผลดีอะไรเลย ความท้าทายอย่างหนึ่งคือ ต้องเป็นตัวอขงตัวเอง คิดและทำโดยไม่ขึ้นกับคนอื่น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะรู้เองว่า คนอื่นจะเป็นฝ่ายชื่นชมเราเพราะความเป็นตัวเรามากกว่าการพยายามเป็นคนอื่น

คนราศีนี้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่การช่วยเหลือต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าช่วยแล้วจะดีทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ คือต้องช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และตัวเองก็ได้พัฒนาจิตวิญญานไปอีกระดับหนึ่ง

ความรู้สึกรับผิดชอบ
ชาวราหูธนูมองทุกอย่างด้วยสายตาของคนที่รู้สึกรับผิดชอบ และเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ ถ้าต้องทำอะไรที่เป็นการทำร้ายผู้อื่น จิตใต้สำนึกจะบอกทันทีว่า ” ไม่ อย่าทำ มันไม่ถูกต้อง ” แต่เผอิญอาจไม่จบแค่นั้น เพราะในใจก็อาจจะคิดต่อว่า ” ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ” พอคิดมากๆ เข้า ก็เลยหลงแล้วก็ลืมว่าความจริงเป้นอย่างไร

ความจริงของเหตุการณ์หรือปัญหาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าชาวราหูธนูไม่ฟังเสียงใจตัวเอง ผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะเป็นความล้มเหลวบ่อยครั้ง จำได้ว่าการตัดสินใจหลายครั้งในชีวิตคนเรามักจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้สูญเสีย เพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้น

การไม่เชื่อใจตัวเองเป็นการเปิดพลังด้านลบให้เข้าหาตัวเองโดยไม่รู้ตัว ความสูญเสียไม่ใช่แค่ครั้งคราว แต่จะทำให้จิตใจหวั่นไหว ขาดความเชื่อมั่น และเสียไปถึงงานอาชีพหรือทรัพย์สิน เงินทอง ในระยะยาวได้ เมื่อวันนั้นมาถึง ชาวราหูธนูก็อาจจะคิดว่า ” โลกช่างไม่น่าอยู่เอาเสียเลย “

การผูกมัด
การผูกมัดในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงข้อผูกมัด หรือคำมั่นสัญญาในเชิงอาชีพ ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ในความรัก แต่หมายถึงการยึดมั่นในความตั้งใจ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะการยึดมั่นที่จะซื่อสัตย์กับตัวเอง ต่อความจริง

ชาวราหูธนูเป็นคนรักษาคำพูด ชาวราหูธนูเป็นคนรักษาคำพูด ถ้าบอกว่าจะมาเวลาไหนก็เวลานั้น ทำให้คำพูดที่ออกจากปากมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ ยิ่งถ้าคนราศีนี้มีข้อผูกมัดกับตัวเอง ซื่อสัตย์กับตัวเอง ถ้าทำอะไรได้ อะไรไม่ได้ รักษาสัญญากับผู้อื่นได้ หรือไม่ได้เพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะพูดไปตามนั้น ผู้อื่นยิ่งจะให้ความนิยมและยกย่อง

คนราศีนี้ยังมีความจงรักภัคดีอย่างสูง ทำให้ใครๆ อยากจะได้ตัวไปร่วมงานด้วย และถ้ามีคำมั่นสัญญากับตัวเองที่เคร่งครัด ชาวราหูธนูก็จะมีทางเดินชีวิตที่ตรงและแคบ แต่ก็มีความสุขและสงบไปด้วยในตัว