เรือน 1 ตนุ

เรือนชะตาที่ 1 ( First House )

ครองโดยดาวอังคาร ราศีเมษ ( Aries )ตัวตนบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา ของเจ้าชะตา ลัคนา (Ascendant)

เรือนชะตาที่ 1 ( First House )
ครองโดยดาวอังคาร ราศีเมษ ( Aries )
เรือนชะตาที่ 1 ตัวตนบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา ของเจ้าชะตา ลัคนา (Ascendant) มักถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของเรือนชะตาที่ 1 ในโหราศาสตร์สากล ส่วนเรือนชะตาที่ 1 รวมทั้งลัคนา หมายถึงตัวเจ้าชะตาและทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่งบอกถึงตัวตนหรือยี่ห้อของเจ้าชะตา ซึ่งประกอปด้วยรูปร่างหน้าตาทางสรีระ บุคลิกนิสัยใจคอหรือสิ่งอื่นๆ ที่ปรากฎออกสู่สายตาคนทั่วไป
มันเปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านของเจ้าชะตา เป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นได้ รวมถึงการแต่งกาย ทรงผม การใช้เครื่องประดับหรือเครื่องสำอางค์ กิริยาท่าทาง การเดิน การนั่ง การยิ้ม สุภาษิตไทยที่ว่า “ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง “ ทำให้หมอดูสมัยนี้ทำงานลำบากมากขึ้น เพราะเทคนิคการแต่งกาย เครื่องประดับการปรับโฉม รวมทั้งการแปลงโฉม รวมทั้งการแปลงโฉมผ่านการทำศัลยกรรม ก้าวไกลล้ำยุคมากจนกลบคุณสมบัติของลัคนา และเรือนชะตาที่ 1 ได้ หากมัวยึดหลักโหราศาสตร์ในการทำนายเรื่องรูปร่างหน้าตา คงมีโอกาสหน้าแตกกันได้ การทำนายจึงควรเน้นเรื่องอุปนิสัยใจคอมากกว่า
เรือน 1 เป็นเรือนธาตุไฟ เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของเจ้าชะตา เป็นเรื่องพลังภายในตัวหรือความมีชีวิตชีวา ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
เรือนชะตาที่ 1 ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องความสนใจส่วนตัว ความสัมพันธ์กับคนอื่น การแสดงออก ทัศนคติ บุคลิก การวางตัว นิสัย ภาพลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง ความตั้งใจ มารยาทและการวางตัว การมองโลก ความมั่นใจในตัวเอง รสนิยม
โหราศาสตร์ดั้งเดิมยังอาศันราศีของลัคนาและดาวในเรือนชะตาที่ 1 ในการทำนายอายุขัยของเจ้าชะตา แต่โหราศาสตร์สากลสมัยนี้ไม่นิยมทำนายเรื่องนี้ เพราะมองว่าไม่สร้างสรรค์ อีกทั้งดวงชะตาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องฟ้าลิขิตเสมอไป
ดาวของคู่ที่เข้าเรือน 1 จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นตัวเรา ในชีวิตรักแล้ว การมีดาวของคู่มากุมลัคน์ ส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดต่อกันอย่างยากจะต้านทาน ( โดยเฉพาะอาทิตย์ หรือจันทร์กุมลัคน์ บอกความเป็นไปได้ที่จะแต่งงาน คะแนนความสัมพันธ์เต็ม 10 )
ในแง่จิตวิทยา เรือน 1 หมายถึงอัตลักษณ์ของเรา คนที่มีดาวเข้าเรือน 1 ของเรา จะว่งผลให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเอง สว่างสดใส มีทิศทางชีวิต หรืออาจมาทำให้เราหมดความมั่นใจในตัวเอง และครอบงำเราก็ได้ การมี Asc ดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์ของคู่เข้าเรือน 1 จึงมักเป็นสัญญานบอกความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญต่อบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เจ้าของเรือนมาก
การมีดาวเกิดของคู่มากุมเส้นลัคน์ ในทางโหราศาสตร์ดวงคู่บอกถึงแรงดึงดูดต่อกันทันที “ เมื่อแรกพบ “ หากดาวนั้นเป็นดาวสดใสน่ารัก อย่าง Sun Moon Venus Jupiter จะบอกถึงการ “ ถูกชะตาทันทีเมื่อแรกเจอ “ ถ้าดาวที่มากุมเส้นลัคน์ ดาวปัตนิ และ/หรือ past-life planets ได้แก่ Moon Saturn Neptune Pluto โหราศาสตร์คู่แท้ระบุว่า ทั้งคู่เกิดอาการ “ soul recognition – การจำกันได้ทางวิญญาน “ ด้วยสัญญาเดิมที่เคยอยู่ร่วมกันมา
หากเป็นดาวประจำความรักอย่าง Sun Moon Venus Mars นอกจากบอก strong sexual attraction – แรงดึงดูดทางเพศต่อกันทันทีเมื่อแรกเจอแล้ว ยังบอกถึง “ การเป็นคู่ชีวิตกันตามธรรมชาติ “ อีกด้วย โดยเจ้าตัวรู้สึกแรงทั้งคู่ แต่เจ้าของเส้นลัคน์จะรู้สึกได้ก่อนและเร็วกว่าเจ้าของดาว
• •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •