เรือน 11

เรือนชะตาที่ 11 ( Eleventh House ) ความฝัน ความหวัง มิตรภาพ มวลชน เพื่อนๆ กัลยาณมิตร สื่อสารมวลชน นักมนุษยชน นักประดิษฐ์

เรือนชะตาที่ 11 ( Eleventh House )
ครองโดยดาวยูเรนัส ราศีกุมภ์ (Aquarius)
เรือนชะตาที่ 11 ความฝัน ความหวัง มิตรภาพ มวลชน เพื่อนๆ กัลยาณมิตร สื่อสารมวลชน คนทำงานสื่อ นักมนุษยชน นักประดิษฐ์ เป็นซีกโลกกลางวัน เป็นเรื่องสังคมโลกภายนอก เป็นเรือนของกัลยาณมิตร เพื่อนฝูง สังคมที่คบค้าสมาคม ความหวังร่วมกัน ความต้องการร่วมกัน เป้าหมายร่วมกัน อุดมการณ์ร่วมกัน เป็นความต้องการมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่น เรือนชะตาที่ 11 เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมเป็นหลัก เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่ม ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเรือนชะตาที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งต้องการมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์อะรก็ตาม อาจเป็นความสนใจคล้ายกัน ความเกี่ยวดองกัน หรือเป้าหมาย อุดมการณ์ หรือความต้องการตรงกัน สังคมที่เข้าก็มีได้มากกว่าหนึ่ง เช่น สังคมในหมู่ญาติ เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนสมัยเรียน เพื่อนร่วมสโมสรหรือสมาคม เพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง
เรือนชะตาที่ 11 เกี่ยวข้องกับความสามารถของคนเรา ในการปรับตัวเข้าหาสังคม ซึ่งมีแนวทางหรือมาตราฐานในการแสดงออกที่เหมาะสมตามใจตัวเองไม่ได้ ไม่เหมือนกับกรณีชองเรือนชะตาที่ 5 ซึ่งอยู่ตรงข้ามและเป็นซีกโลกกลางคืน การแสดงออกของเรือนชะตาที่ 5 เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร? ถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงก็ตาม ส่วนการแสดงออกของเรือนชะตาที่ 11 เป็นเรื่องการแสดงออกร่วมกับคนอื่น ซึ่งต้องมีการประสานให้กลมเกลียวกัน
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า แต่ละสังคมจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คนเราย่อมมีอิสระในการเลือกเข้าหรือไม่เข้าสังคมแต่ละสังคมอยู่แล้ว หากเป็นสังคมที่มีข้อจำกัดมากเกินไป หรือทำให้อึดอัดใจ เราก็หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมนั้นได้
ในขณะที่เรือนชะตาที่ 9 เกี่ยวข้องกับอุมดมการณ์ทางแนวความคิดหรือปรัชญาของแต่ละคน เรือนชะตาที่ 11 เป็นอุดมการณ์ร่วมกับผู้อื่น ส่วนอุดมการณ์ทางศีลธรรม จริยธรรม หรือจิตใจ เป็นเรื่องของเรือะตาที่ 12
คนที่มีดาวเข้าเรือน 11 ของเรา เราจะมองเขาเป็นเพื่อนรัก เพื่อนรู้ใจที่ดีมาก โดยเฉพาะอาทิตย์ ศุกร์ พฤหัส และดาวเจ้าลัคน์ เรือน 11 เป็นหนึ่งในเรือนสืบ บอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคง เพราะมีความสำคัญต่อชีวิตโดยรวมของเขา และความรู้สึกส่วนตัว
ในสัมพันธ์คู่แต่งงาน การมีดาวอาทิตย์เข้าเรือน 11 ถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์คู่ที่ดีมาก เพราะในชีวิตจริงแล้ว ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและสุขภาพดีที่สุด คือความสัมพันธ์ที่มีรากฐานมาจากมิตรภาพอันแน่นแฟ้น เพราะวันที่เราเปลี่ยนบทบาทจากคนรัก ไปเป็นคนอื่น เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ตลอดไป ในดวงคู่สมพงษ์ที่หย่าร้างกันมาเป็นสิบปี อาทิตย์ จันทร์ เข้าเรือน 11 กัน ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง