12 เรือนชะตา

🌸ความหมายของเรือนชะตาทั้ง 12 ในโหราศาสตร์ไทย

❄เรือนชะตาที่ 1 ตนุ
ตัวตน สุขภาพ รูปร่าง ฉัน

❄เรือนชะตาที่ 2 กดุมภะ
การเงิน การได้มา ทรัพย์สินเงินทอง การกักตุน

❄เรือนชะตาที่ 3 สหัชชะ
ใกล้ๆ พี่น้อง เพื่อน ข่าว ยานพาหนะ

❄เรือนชะตาที่ 4 พันธุ
บ้าน พ่อแม่ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน

❄เรือนชะตาที่ 5 ปุตตะ
บุตร การเกิด การศึกษา การพนัน ผู้ช่วยเหลือ

❄เรือนชะตาที่ 6 อริ
ศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ ของหาย คนคิดร้าย อุปสรรค คนใช้ คนอาศัย ลุง ป้า น้า อา สัตว์เล็ก

❄เรือนชะตาที่ 7 ปัตนิ
คู่ครอง หุ้นส่วน ศัตรูเปิดเผย การแต่งงาน

❄เรือนชะตาที่ 8 มรณะ
ความตาย มรดก อุบัติเหตุ การสูญเสีย

❄เรือนชะตาที่ 9 ศุภะ
ความดีงาม เดินทางไกล ต่างประเทศ ความสุข บ้านใหม่

❄เรือนชะตาที่ 10 กัมมะ
การงาน อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ พ่อตา แม่ยาย

❄เรือนชะตาที่ 11 ลาภะ
โชคลาภ ความสำเร็จ มิตรสหาย ความยินดี

❄เรือนชะตาที่ 12 วินาสน์
ความฉิบหาย คุกตะราง ความเศร้า ลับๆ เบื้องหลัง สัตว์ใหญ่ ความกังวลใจ

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼