Aspects

เรื่องมุมดาว
Harmonic Aspect
•  360/1 Conjunction มุมกุม 0 =ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นพวกเดียวกัน การรวมตัวกันโดยไม่คิดคำนึงถึงตนเอง ความเป็นธรรมชาตของมนุษย์
•  360/2 Opposition มุม 180 = ความเป็นขั้วตรงข้ามกัน การเติมเต็มซึ่งกันและกัน การเป็นคู่ระหว่ากัน การใช้สติ ความขัดแย้ง การเริ่มคิดคำนึงถึงตนเอง
•  360/3 Trine มุม 120 = ความสมดุล ความเท่าเทียมกัน ความมั่งคง
•  360/4 Square มุม 90 = ความต้านทาน การต่อต้าน สาระสำคัญ การยืนหยัด
•  360/5 Quintile มุม 72 = สัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจ พละกำลัง ความสามารถ การมีศักยสภาพทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำลายล้าง
•  360/6 Sextile มุม 60 = การแสดงออกเพื่อแสดงถึงความต้องการ ความเสมอภาค ความเป็นขั้วที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สองฝ่าย(ขั้ว)ที่มีศักยภาพเท่ากัน
•  360/7 Septile มุม 51 = อิทธิพลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เหนือความคาดหมาย
•  360/8 Semi-Square มุม 45 = อยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ไม่ยืดหยุ่น ปรับตัวยาก สอนให้รู้จักความเพียร และความอดทน
•  360/9 Novile มุม 40 = อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรัดให้ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อผลที่ได้รับ สามารถแก้ปัญหาได้เสร็จสมบูรณ์ การสิ้นสุดของวัฎจักรหรือวงรอบ สิ่งที่โชคชะตาการบังคับอาจเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการทำให้สำเร็จ หมายถึงคู่สมรส

** เป็นเรื่องของมุมและความหมาย การนำมาใช้งานอาจต้องแปลไทยเป็นอีกรอบ เช่นมุม 51 องศา (มีเศษเขาปัดทิ้ง) สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีดาวมาทำมุมกัน อาจถูกหวยรางวัลที่ 1 ( JU/UR , JU/AP)

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

❌การทำมุม ของอาทิตย์ทรานสิต กับอาทิตย์กำเนิด

❣ 0 องศา CONJUNCTION
มุมเริ่มต้น จุดกำเนิด เรื่องราว (กรณี อาทิตย์จร ทับอาทิตย์ กำเนิด เรียกอีกอย่างว่า ดวงโซล่าร์รีเทิร์น สามารถ ใช้พิจารณา เป็นดวงรายปีได้ เพราะเหมือนกับว่าเป็นการตั้งต้นใหม่ของชีวิต ในปีนั้นๆ และจะครบ1รอบ กินระยะเวลา 360 วัน คือ 1 ปี)  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นพวกเดียวกัน การรวมตัวกันโดยไม่คิดคำนึงถึงตนเอง ความเป็นธรรมชาตของมนุษย์ เพิ่มการเน้นหนักแรงของพวกเขารวมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มพลังในพื้นที่สัญญาณและบ้านของข้อต่อ (ไม่ว่าจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์หรือส่วนของ แผนภูมิที่เกี่ยวข้องและสัญญาณที่แสดงว่าพวกมันเข้ากันได้ดีเพียงใด)

❣ 22.3 องศา Semi-Oktile
มักให้อาการของจุดเริ่มปัญหา เริ่มก่อตัว

❣ 30 องศา Semisextile
วันนั้นมักให้อาการ สบายๆ ทำอะไรเรื่อยๆ จัดว่าราบรื่นพอควร ความสะดวกเล็กน้อยโอกาสOPPOSITIONทรัพยากร

❣ 36 องศา Decile
ปัญหาที่เริ่มมี สบช่องที่พอจะแก้ไขได้ ปัญหาเพิ่งเริ่ม แต่ถ้าปล่อยปละละเลย จะเข้าสู่ มุม ที่มีปัญหาแล้ว

❣ 40 องศา Nonile / Novile
เตรียมพร้อมที่จะแก้ไข ต้องแก้แล้ว อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรัดให้ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อผลที่ได้รับ สามารถแก้ปัญหาได้เสร็จสมบูรณ์ การสิ้นสุดของวัฎจักรหรือวงรอบ สิ่งที่โชคชะตาการบังคับอาจเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการทำให้สำเร็จ หมายถึงคู่สมรส

❣ 45 องศา Semisquare
มักให้อาการของปัญหาที่ก่อตัว เริ่มมีเรื่องวุ่นวาย เริ่มชัดขึ้น เกิดขึ้น อยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ไม่ยืดหยุ่น ปรับตัวยาก สอนให้รู้จักความเพียร และความอดทน ความเครียด, การกระทำความขัดแย้งทั้งนี้

❣ 51 องศา Septil
อิทธิพลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เหนือความคาดหมาย คล้ายกับ nonile แต่มีด้านจิตวิญญาณ

❣ 60 องศา SEXTILE
มักให้อาการของการปรับ ขยับตัวง่ายขึ้น คล่องขึ้น ถ้าปัญหาที่แก้ไม่ได้ตอนมุม 45 จะแก้ไขได้ในตอนนี้ ค่อนข้างเป็นวันที่ราบรื่น การแสดงออกเพื่อแสดงถึงความต้องการ ความเสมอภาค ความเป็นขั้วที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สองฝ่าย(ขั้ว)ที่มีศักยภาพเท่ากัน โอกาสสำหรับความช่วยเหลือความสามัคคีและความสะดวกระหว่างพลังงาน แต่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างแน่นอนเพื่อประโยชน์และการรับรู้

❣ 72 องศา Quintile
ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ยังรับมือได้สบายๆ แต่อย่าเผลอเรอ ต้องเตรียมพร้อม สัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจ พละกำลัง ความสามารถ การมีศักยสภาพทางความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำลายล้าง ที่ไม่ซ้ำกัน ความสามารถหรือพรสวรรค์การพัฒนา

❣ 80 องศา Vigintile
เป็นมุมให้โอกาสสุดท้าย ถ้าปัญหายังคาราคาซังอยู่ เป็นช่วงที่จัดการได้ ก่อนจะเข้าสู่มุมปัญหาจริงๆ 90องศา

❣ 90 องศา SQUARE
เป็นมุมปัญหาใหญ่ เกิดศัตรู เริ่มเดือดร้อน เริ่มส่อเค้าแตกหัก ขัดแย้ง ความต้านทาน การต่อต้าน สาระสำคัญ การยืนหยัด ความปรารถนาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอาจนำไปสู่ แวดวงการต่อสู้ที่นำไปสู่การกระทำที่จะต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองทั้งเรียกร้องหรือให้หนึ่งขึ้น

❣ 108 องศา Tredecile
เป็นมุมหยุดพักหายใจจากปัญหาที่มีมาจากมุม 90องศา มองเห็นทางออกของปัญหา ต้องสร้างเงื่อนไข

❣ 120 องศา TRINE
ปัญหาจะถูกแก้ไขได้ในช่วงนี้ จากการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น มีคนมาสนับสนุน ความสมดุล ความเท่าเทียมกัน ความมั่งคง ความสามัคคีความง่ายในการแสดงออก สามารถนำไปสู่ความเฉื่อยและความเกียจคร้าน ประโยชน์อัตโนมัติที่มีรางวัล / เอฟเฟกต์มากขึ้น ความพยายามถูกนำไปใช้

❣ 135 องศา Sesquiquadrate
ต้องต่อสู้จึงสำเร็จ เริ่มมีอาการถูกบังคับอะไรบางอย่าง ให้ทำ หรือไม่ทำอะไร รบกวน ทำให้อึดอัด ท้าทายแรงเสียดทานที่นำไปสู่การกระทำ

❣ 144 องศา Biquintile
มุมมีโอกาส แก้ไข โดยอาจต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ช่วย เหมือนกับควินไทล์❣ 72 องศา อาจมีอิทธิพลน้อยกว่า

❣ 150 องศา Quincunx / Inconjunct
ต้องแก้ไข มุมถูกบีบบังคับ แบบจำยอม หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไม่สู้มีโอกาสแพ้สูง ต้องรับผิดชอบ หนีไม่ออก ความท้าทายทางด้านจิตใจรูปแบบของพลังงานที่กระจัดกระจายหมดสติมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ที่ต้องมีการปรับหรือประนีประนอมหรือเชื่อมโยง

❣ 160 องศา Quatronovile
มุมสุดท้าย ต้องรีบแก้ไข หว่านล้อมได้ เพื่อหาพันธมิตร

❣ 180 องศา Opposition
มุมแลกเปลี่ยน ได้อย่าง เสียอย่าง การเผชิญหน้าที่ ชัดเจน ศัตรูเปิดเผยตัว แตกหัก การขัดแย้งรุนแรงที่เริ่มมีผลชัดเจน ว่าใครจะอยู่หรือ ใครจะไป ใครได้ ใครเสีย ความเป็นขั้วตรงข้ามกัน การเติมเต็มซึ่งกันและกัน การเป็นคู่ระหว่ากัน การใช้สติ ความขัดแย้ง การเริ่มคิดคำนึงถึงตนเอง ความยากลำบากจากกองกำลังภายนอกต้องการการประนีประนอมแสดงทางเลือกนำไปสู่การเติบโตผ่านการรับรู้

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

มุมระหว่างปัจจัย (โหราศาสตร์สากล)
• 0 องศา : อำนาจของปัจจัยร่วมกัน ผสมผสานกัน
• 30 (330) องศา : ได้รับโอกาส ได้แง่คิดใหม่ มุมมองใหม่
• 36 (324) องศา : ทรัพยากร
• 45 (315) องศา : ปฏิปักษ์ ความยุ่งยาก ขัดแย้งกัน
• 60 (300) องศา : ได้รับโอกาส
• 72 (288) องศา : ความคิดสร้างสรรค์ สามัญสำนักของตนเอง การเกิดเหตุไม่คาดฝัน
• 90 (270) องศา : อุปสรรค ความเครียด ความท้ายทาย ยากลำบาก
• 120 (240) องศา : พรสวรรค์ การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน อุปถัมค้ำชู
• 135 (225) องศา : การขอความช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัย รบกวน
• 144 (216) องศา : ได้รับประโยชน์ ข้อได้เปรียบ การเกิดเหตุไม่คาดฝัน การเกิดเหตุไม่คาดฝัน
• 150 (210) องศา : ปฏิปักษ์ ขัดแย้ง ฝืนใจ ไม่ลงรอย ปัญหาสุขภาพ
• 180 องศา : ต้านทานกัน ดึงกัน ถ่วงดุลกัน หักล้างกัน สิ่งที่ต้องฟันฝ่า

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

The Grand Trine
The Grand Trine – The Golden Triangle – The Large Talent Triangle (สามเหลี่ยมด้านเท่า – สามเหลี่ยมทองคำ – สามเหลี่ยมปฏิภาณ)

รูปทรงสามเหลี่ยมทองคำในพื้นดวง เกิดจากองค์ประกอบของเส้นที่เอียง 120 องศา จำนวน 3 ชุด โดยเส้นนี้ แต่ละเส้นเกิดจากการทำมุมกันระหว่างดาวอย่างน้อย 2 ดวงขึ้นไป สำหรับการอ่านพื้นดวงเกิดโดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้วังกะ 10 องศา

สามเหลี่ยมทองคำเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสมดุลในตัวเอง และแสดงถึงการไหลเวียนของพลังงานระหว่างดวงดาวที่เชื่อมโยงกันภายในอย่างสมบูรณ์ ถ้ามันปรากฏในพื้นดวงเกิดก็จะแสดงถึงความสามารถและพรสวรรค์บางอย่างโดยธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด โดยที่เจ้าชะตาไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากในการแสดงออก หรือไม่ก็ใช้ความพยายามน้อยกว่าคนอื่นๆ แต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งนี้เหมือนดาบสองคม เจ้าชะตาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ฝึกและฝนผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิต จนเกิดความชำนาญและเข้าใจในพลังงานดังกล่าวเสียก่อน หากเรียนรู้และเข้าใจมันได้อย่างถูกต้อง แล้วใช้เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น สามเหลี่ยมทองคำนี้ก็จะให้ผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างมหาศาล จะดึงดูดสิ่งดีๆ และศักยภาพด้านใหม่ๆให้แก่ตัวเจ้าชะตา แต่หากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเรียนรู้นำไปในทางที่ผิด พลังงานมหาศาลนี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปสู่ด้านลบที่กลับมาทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่น

ตัวอย่างเช่น Peter Kurten หรือ The Dusseldorf Vampire ฆาตกรต่อเนื่องชาวเยอรมนีที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในปี ค.ศ.1931 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตอันโหดร้ายในวัยเด็ก และมีสามเหลี่ยมทองคำธาตุดินในพื้นดวง เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมุม 120 องศา หรือมุมโยก เป็นมุมอ่อนที่ได้ชื่อว่าเป็น “องศาขี้เกียจ” ทำให้คนที่เกิดมาพร้อมกับสามเหลี่ยมทองคำ หรือมีมุมโยกในดวงมากๆ โดยส่วนใหญ่มักมีอุปนิสัยเชื่องช้า เรื่อยๆเฉื่อยๆ มีความอดทนต่ำ ขาดระเบียบวินัย และไม่กระตือรือร้น เพราะเจ้าชะตามักรู้สึกอยู่เสมอว่าโชคเข้าข้างตนเอง หรือไม่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักเป็นจริงตามนั้น จึงทำให้เจ้าชะตาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อพัฒนาตนเองไปให้ถึงที่สุด ความสามารถและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในจึงเป็นไปแบบฉาบฉวย ครึ่งๆกลางๆ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

รูปทรงสามเหลี่ยมทองคำโดยทั่วไปแล้วจะเชื่อมโยงด้วยธาตุเดียวกันใน 3 ราศี กล่าวคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีส่วนน้อยมากที่จะเกิดจากการผสมกันระหว่างธาตุมากกว่าหนึ่ง ซึ่งนั่นหมายความว่าความสามารถและพรสวรรค์ดังกล่าวเชื่อมโยงโดยตรงกับธาตุที่แสดงภายในสามเหลี่ยมทองคำนั้นๆ และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เจ้าของสามเหลี่ยมทองคำส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซ่อนเร้นศักยภาพดังกล่าวด้วยจิตใต้สำนึก เพราะพลังมหาศาลของธาตุๆเดียวที่สะสมอยู่ในสามเหลี่ยมนี้ หากนำมาใช้ก็อาจส่งผลกระทบทำให้ชีวิตด้านในอื่นๆของเจ้าชะตาเสียสมดุล ทั้งนี้จะพลังงานดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสามเหลี่ยมทองคำ และดวงดาวต่างๆที่สัมพันธ์กัน รวมถึงองค์ประกอบภาพรวมในด้านอื่นๆของพื้นดวง

1) สามเหลี่ยมทองคำธาตุไฟ (Grand Trine in Fire)
คือ สามเหลี่ยมที่ครอบคลุมราศีเมษ, สิงห์, และธนู เป็นธาตุที่ค่อนข้างหายากในสามเหลี่ยมทองคำ แสดงถึงความสามารถในการแสดงความกล้าหาญในทางสร้างสรรค์ ความกล้าบ้าบิ่นแบบนักรบ ภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองสูง เหมาะที่จะเป็นนักบุกเบิก หากเรียนรู้ไปในทางที่ผิด หรือมีองค์ประกอบอื่นๆในพื้นดวงไม่ดี อาจผลกระทบในด้านลบ คือ การเป็นคนเห็นแก่ตัว มีนิสัยก้าวร้าวนิยมความรุนแรง เผด็จการเอาถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ กล้าบ้าบิ่นในสิ่งที่ผิด ๆ เช่น ติดการพนัน เป็นอาชญากร ฯลฯ

2) สามเหลี่ยมทองคำธาตุดิน (Grand Trine in Earth)
คือ สามเหลี่ยมที่ครอบคลุมราศีพฤษภ, กันย์, และมังกร แสดงถึงความสามารถในทางโลกียวิสัย มีสัญชาติญาณหยั่งรู้ว่าสิ่งใดสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตได้ ความสามารถในการจัดการ และศิลปะ มีความอดทนมุ่งมั่นสูง แต่หากเรียนรู้ไปในทางที่ผิด หรือมีองค์ประกอบอื่นๆในพื้นดวงไม่ดี อาจผลกระทบในด้านลบ คือ การเป็นคนยึดติดกับวัตถุและเรื่องทางโลกีย์ ตระหนี่ถื่เหนียว โลภอยากได้ของผู้อื่น ยอมทำในสิ่งผิดศีลธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ วัตถุสิ่งของ และเงินทอง

3) สามเหลี่ยมทองคำธาตุลม (Grand Trine in Air)
คือ สามเหลี่ยมที่ครอบคลุมราศีเมถุน, ตุลย์, และกุมภ์ แสดงถึงความสามารถทางด้านภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด สงบเยือกเย็น ปล่อยวางง่าย และไม่ยึดติด ความสามารถในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หากเรียนรู้ไปในทางที่ผิด หรือมีองค์ประกอบอื่นๆในพื้นดวงไม่ดี อาจผลกระทบในด้านลบ คือ การเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ยึดถืออุดมคติที่ไม่สามารถจับต้องได้ มีความคิดดี พูดดี แต่ปฏิบัติไม่ได้ มีนิสัยเจ้าชู้ฉาบฉวย จิตใจโลเล ไม่มีความลึกซึ้งต่อ และขาดความใส่ใจต่อผู้อื่น โกหกหลอกลวง

4) สามเหลี่ยมทองคำธาตุน้ำ (Grand Trine in Water)
คือ สามเหลี่ยมที่ครอบคลุมราศีกรกฏ, พิจิก, และมีน แสดงถึงความสามารถในการหยั่งรู้และเข้าใจจิตใจคน ความสามารถในการเยียวยารักษาผู้อื่น มีอารมณ์ที่อ่อนไหวเด่นชัด มีความเป็นศิลปินสูง หากเรียนรู้ไปในทางที่ผิด หรือมีองค์ประกอบอื่นๆในพื้นดวงไม่ดี อาจผลกระทบในด้านลบ กล่าวคือ กลายเป็นคนเพ้อฝัน ไม่อยู่ในโลกของความจริง อ่อนไหวเจ้าอารมณ์ ขี้เหล้าเมายา ชอบสิ่งมึนเมา วิตกจริต มีนิสัยชอบพึ่งพาผู้อื่น หรือไม่ก็ช่วยเหลือผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ตอบแทน

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

ประเภทการทำมุมของดาวเคราะห์
มุมของดาวเคราะห์ในโหราศาสตร์ดั้งเดิมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. มุมท้าทาย (challenging aspects) ที่สมัยก่อนจัดเป็นมุมร้ายหรือมุมลำบาก (malefic or hard aspects) ประกอบด้วย มุมเล็งหรือ180 องศา (opposition) ดังตัวอย่างในรูป Sun-Moon opposition และมุมตั้งฉากหรือ 90 องศา (square) ดังตัวอย่างในรูป Sun-Moon square

2. มุมง่ายหรือมุมสบาย (easy or soft aspects) ที่สมัยก่อนจัดเป็นมุมดีที่ให้ประโยชน์หรือมุมสนับสนุน (benefic or supporting aspects) ประกอบด้วย มุมตรีโกณหรือ120 องศา (trine) ดังตัวอย่างในรูป Sun-Moon trine และมุมโยคหรือ 60 องศา (sextile) ดังตัวอย่างในรูป Sun-Moon sextile

3. มุมบอด (blind aspects) ที่เป็นมุมกุมหรือ 0 องศา (conjunction) เป็นกรณีที่ดาวเคราะห์อยู่ในแนวเดียวกันเมื่อมองจากโลก ส่วนจะร้ายหรือดี ขึ้นกับดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างในรูป Sun-Moon conjunction

โหราศาสตร์สากลสมัยนี้เห็นว่ามุมท้าทายไม่ใช่มุมร้ายเสมอไป มองว่าเป็นมุมพลวัต (dynamic aspect) ที่กระตุ้นให้เจ้าชะตาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และ/หรือดิ้นรนทำอะไรบางอย่าง ถึงแม้เป็นเรื่องร้าย ก็อาจไม่เป็นผลเสีย ขึ้นกับการตอบสนองหรือการรับมือของเจ้าชะตา (1)
ส่วนมุมง่ายก็ใช่ว่าเป็นเรื่องดีเสมอไป เพราะเป็นมุมเฉื่อย (passive or static aspects) ที่ขาดแรงกระตุ้น ทำให้เกียจคร้าน ไม่สู้ ไม่ดิ้นรน จนพลาดโอกาสดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มุมพวกนี้ไม่ผลักดันเจ้าชะตาให้ยกระดับชีวิตสูงขึ้น

ดวงชะตา (horoscope) คนเราควรมีทั้งมุมท้าทายและมุมง่ายคละกัน หากมีแต่มุมท้าทาย ชีวิตย่อมเต็มไปด้วยขวากหนาม การท้าทาย ความเครียด และความลำบาก ถ้ามีแต่มุมง่าย ก็กลายเป็นคนเฉื่อยชา ขาดแรงกระตุ้น ไม่สามารถผลักดันตัวเองสู่ระดับที่สูงขึ้น การมีทั้งมุมท้าทายและมุมง่ายในดวงชะตาบอกถึงชีวิตที่สมดุล ไม่เพียงเปิดโอกาสให้เจ้าชะตาผลักดันตัวเอง แต่ยังมีตัวช่วยที่คอยหนุนเวลาเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคของชีวิต

หมายเหตุ:
(1) หากเจ้าชะตาไม่ใช้สติปัญญา ทำอะไรตามสันดาน (instinct) หรือนิสัย (habit) ที่ถูกปลูกฝังไว้ ย่อมมีโอกาสสูงเป็นเรื่องร้าย แต่ถ้าใช้สติปัญญา ย่อมเปลี่ยนวิกฤต ปัญหา หรืออุปสรรค ให้เป็นโอกาสได้ การอ่านดวงชะตาของคนที่มีสติปัญญาจึงเป็นเรื่องยาก

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

💗💗💗
Aspect หน้า (สายย่อ)

30= เราได้ง่ายคิดมุมมองที่ได้จากความเป็นอยู่ของเรา

45= สิ่งที่เราทดลองทำ และไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย จึงไม่ค่อยได้ดั่งใจ
เป็นผลมาจากเบื่อมุม 30 กับสิ่งเดิมๆ

60= เราพยายามสร้างโอกาสของเรา

72= เริ่มคิดเองได้จากสิ่งที่พยายามทำ
คิดเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะดีหรือร้าย

90= พอคิดเองได้แต่ลงมือทำเองไม่ไหว จึงเริ่มเป็นปัญหาของฉัน

120= หาคนช่วยเหลือสนับสนุน
120ฉัน คือ 60เธอ (วัดจากจุด 180 มา 60) เป็นการมองกลับมาทางฝั่งเธอว่า เธอก็กำลังแสวงหาโอกาสและใช้ความพยายามเช่นกัน

135= เธอเริ่มไม่อยากช่วยฉัน ฉันจึงต้องขอร้องอ้อนวอน ตื้อหรือบีบบังคับให้เธอมาช่วย
135ฉัน = 45เธอ เพราะเธอไม่ถนัดไม่คุ้นเคยที่จะมาช่วยเรา มุมนี้ใช้สำหรับกู้เงิน

144= ฉันได้ประโยชน์จากเธอโดยง่าย
144ฉัน =36เธอ เธอเสียได้ง่าย

150= ฉันชนะแต่เธอไม่ยอม จึงทะเลาะกัน หรือเสียเพื่อน เธอจึงเทฉัน เกิดความขัดแย้ง
150ฉัน =30เธอ เธอคิดแบบเธอ ทัศนคติไม่ตรงกัน

180= ฉันพบปัญหาแล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าปัญหาเป็นแบบนี้
ถ้า SA180= ทุกข์ของเธอจากปัญหาของฉัน เธอจึงไม่พอใจ

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

มุม >>> OIC <<<

👉 30 = เราได้ง่ายคิดมุมมองที่ได้จากความเป็นอยู่ของเรา
.
👉 45 = สิ่งที่เราทดลองทำ และไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย จึงไม่ค่อยได้ดั่งใจ เป็นผลมาจากเบื่อมุม 30 กับสิ่งเดิมๆ
.
👉 60 = เราพยายามสร้างโอกาสของเรา
.
👉 72 = เริ่มคิดเองได้จากสิ่งที่พยายามทำ คิดเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะดีหรือร้าย
.
👉 90 = พอคิดเองได้แต่ลงมือทำเองไม่ไหว จึงเริ่มเป็นปัญหาของฉัน
.
👉 120 = หาคนช่วยเหลือสนับสนุน
👉 120 ฉัน คือ 60 เธอ (วัดจากจุด 180 มา 60) เป็นการมองกลับมาทางฝั่งเธอว่า เธอก็กำลังแสวงหาโอกาสและใช้ความพยายามเช่นกัน
.
👉 135 = เธอเริ่มไม่อยากช่วยฉัน ฉันจึงต้องขอร้องอ้อนวอน ตื้อหรือบีบบังคับให้เธอมาช่วย
👉 135 ฉัน = 45เธอ เพราะเธอไม่ถนัดไม่คุ้นเคยที่จะมาช่วยเรา มุมนี้ใช้สำหรับกู้เงิน
.
👉 144 = ฉันได้ประโยชน์จากเธอโดยง่าย
👉 144 ฉัน = 36 เธอ เธอเสียได้ง่าย
.
👉 150 = ฉันชนะแต่เธอไม่ยอม จึงทะเลาะกัน หรือเสียเพื่อน เธอจึงเทฉัน เกิดความขัดแย้ง
👉 150 ฉัน = 30เธอ เธอคิดแบบเธอ ทัศนคติไม่ตรงกัน
.
👉 180 = ฉันพบปัญหาแล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าปัญหาเป็นแบบนี้
ถ้า SA180 = ทุกข์ของเธอจากปัญหาของฉัน เธอจึงไม่พอใจ

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

” มุม ” สร้างขึ้นจากการแบ่งวงกลมโลกออกเป็นส่วน ๆ หารด้วยจำนวนเต็ม

🧸 กุมสนิทองศา = 0 องศา [orb 8-10 องศา] เรียกว่าการรวม Conjunction
🧸 360 องศา โดย 2 = 180 องศา [orb 8-10 องศา] เรียกว่าการต่อต้าน oppositions
🧸 360 องศา โดย 3 = 120 องศา [orb 8-10 องศา] เรียกว่า trine
🧸 360 องศา โดย 4 = 90 องศา [orb 8-10 องศา] เรียกว่า square
🧸 360 องศา โดย 5 = 72 องศา [orb 1-2 องศา] เรียกว่า quintile
🧸360 องศา โดย 6 = 60 องศา [orb 5-6 องศา] เรียกว่า sextile
🧸 360 องศา โดย 7 = 51 องศา 26 [orb 1-2 องศา] เรียกว่า septile
🧸 360 องศา โดย 8 = 45 องศา [orb 2 องศา] เรียกว่ากึ่งตาราง
🧸 360 องศา โดย 9 = 40 องศา [orb 1- 2 องศา] เรียกว่า novile หรือ nonile
🧸 360 องศา โดย 10 = 36 องศา [orb 1 องศา] เรียกว่า decile
🧸 360 องศา โดย 12 = 30 องศา [orb 1-2 องศา] เรียกว่า semisextile
.
🃏 CONJUNCTION [0 องศา + หรือ – 8-10 องศา] เพิ่มการเน้นหนักแรงของพวกเขารวมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มพลังในพื้นที่สัญญาณและบ้านของข้อต่อ (ไม่ว่าจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์หรือส่วนของ แผนภูมิที่เกี่ยวข้องและสัญญาณที่แสดงว่าพวกมันเข้ากันได้ดีเพียงใด)
.
🃏 TRINE [120 องศา + หรือ – 8-10 องศา] ความสามัคคีความง่ายในการแสดงออก สามารถนำไปสู่ความเฉื่อยและความเกียจคร้าน ประโยชน์อัตโนมัติที่มีรางวัล / เอฟเฟกต์มากขึ้น ความพยายามถูกนำไปใช้
.
🃏 SEXTILE [60 องศา + หรือ – 5-6 องศา] โอกาสสำหรับความช่วยเหลือความสามัคคีและความสะดวกระหว่างพลังงาน แต่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างแน่นอนเพื่อประโยชน์และการรับรู้
.
🃏 Semisextile [30 องศา + หรือ – 1-2 องศา] ความสะดวกเล็กน้อยโอกาสOPPOSITIONทรัพยากร
.
🃏 Opposition [180 องศา + หรือ – 8-10 องศา] ความยากลำบากจากกองกำลังภายนอกต้องการการประนีประนอมแสดงทางเลือกนำไปสู่การเติบโตผ่านการรับรู้
.
🃏 SQUARE [90 องศา + หรือ – 8-10 องศา] ความปรารถนาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอาจนำไปสู่ แวดวงการต่อสู้ที่นำไปสู่การกระทำที่จะต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองทั้งเรียกร้องหรือให้หนึ่งขึ้น
.
🃏 Semisquare [45 องศา + หรือ – 2 องศา] ความเครียด, การกระทำความขัดแย้งทั้งนี้
.
🃏 Sesquiquadrate [135 องศา + หรือ – 2 องศา] ท้าทายแรงเสียดทานที่นำไปสู่การกระทำ
.
🃏 Quincunx ( เรียกอีกอย่างว่าInconjunct ) [150 องศา + 2 องศา] ความท้าทายทางด้านจิตใจรูปแบบของพลังงานที่กระจัดกระจายหมดสติมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ที่ต้องมีการปรับหรือประนีประนอมหรือเชื่อมโยง
.
🃏 Nonile (เรียกอีกอย่างว่าNovile) [40 องศา + 2 องศา] สิ่งที่โชคชะตาการบังคับอาจเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการทำให้สำเร็จ หมายถึงคู่สมรส
.
🃏 Septile [51 องศา 26 ‘[+ 2 องศา] คล้ายกับ nonile แต่มีด้านจิตวิญญาณ
.
🃏 Quintile [72 องศา + 2 องศา] ที่ไม่ซ้ำกัน ความสามารถหรือพรสวรรค์การพัฒนา
.
🃏 Biquintile อย่างง่ายดาย [144 องศา + 2 องศา] เหมือนกับควินไทล์อาจมีอิทธิพลน้อยกว่า

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

SU=MO
Topic ฉันเข้าไปอยู่ในความสนใจของเธอ
+Aspect เข้าไปด้วยวิธีใด เข้าไปอย่างไร เข้าแบบไหน

SU0MO=ฉันเข้าไปอยู่ในความสนใจของเธออย่างแน่นอน (ดีหรือแย่ไม่แน่ใจ)
SU180MO=ฉันมาทำให้เธอสนใจ (ดีหรือแย่ไม่แน่ใจ)
SU90MO=ฉันเหนื่อยกับการทำให้เธอหันมาสนใจ
SU60MO=ฉันพยายามเข้าไปอยู่ในความสนใจของเธอ ดีหรือแย่ไม่แน่ใจ)
SU120MO=ฉันกับเธอ เรามีความสนใจที่สอดคล้องกัน
SU30MO=ฉันมีแง่คิดที่ทำให้เธอหันมาสนใจ
SU45MO=ฉันกับเธอ มีความสนใจที่ต่างกัน
SU72MO=ฉันคิดเองว่า เธอสนใจฉัน
SU135MO=ฉันอ้อนวอนให้เธอสนใจฉัน
SU144MO=ฉันกับเธอ สนใจกันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
SU150MO=ฉันไม่อยู่ในความสนใจของเธอ หรือฉันขัดความสนใจเธอ
SU-150MO=ฉันยอมตกไปอยู่ในความสนใจของเธอ
SU22.5/67.5MO=ฉันกังวลกับความสนใจของเธอ
SU112.5/157.5MO=ฉันถูกเธอรบกวนให้สนใจเธอ

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

SU … MC ฉัน … ความปรารถนาของเธอ

0องศา คือ Su=mc ฉันคือคนที่เธอต้องการ

180องศา เข้าไปเจอ 180=ฉันรู้ว่าเธอต้องการฉัน

90องศา พยายามอย่างมากเพื่อเป็น 90=ฉันว่ามันไม่ง่ายที่จะเป็นให้ได้อย่างที่เธอต้องการ

60องศา สนใจ 60=ฉันพยายามเป็นให้ได้อย่างที่เธอต้องการ

120องศา สนับสนุน

30องศา คิดถึง ถ้ามันได้มุมมองแง่คิด แสดงว่ามันก็ต้องมีการคิด

45องศา ต้องปรับตัวบ้างเพื่อเป็น su=mc45 เธออยากได้ฉันใจจะขาด อยู่ที่ฉันแล้วว่ากล้าจีบเธอไหม ฉัน เป็น ความปรารถนาอันสดใหม่ สำหรับเธอ ความปรารถนาของเธอ คือ ความสดใหม่ในตัวฉัน

72องศา คิดเอาเองเกี่ยวกับ

135องศา พยายามร้องขอเพื่อปรับเปลี่ยน

144องศา นั่งรอ (เพราะได้มาง่าย ๆ)

150องศา ต้องเอาชนะ -150องศา ต้องยอมให้กับ เรื่องของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกแบบ เอ๊ะ! แบบนั้นแบบนี้ จะบอกว่ามาดึงความสนใจของเราก็ได้ แต่มุมเล็ก ๆ ผมใช้คำว่า distraction ละกัน เล็ก ๆ ไม่ได้มีผลกระทบมาก

22.5องศา / 67.5องศา กังวลเองเกี่ยวกับ 22.5=ฉันมีความกังวลนิดๆ ว่าจะเป็นคนที่เธอต้องการได้ไหม

112.5องศา / 157.5องศา ถูกดึงความสนใจโดย ว้าวุ่นใจ เรื่องของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกแบบ เอ๊ะ! แบบนั้นแบบนี้ จะบอกว่ามาดึงความสนใจของเราก็ได้ แต่มุมเล็ก ๆ ผมใช้คำว่า distraction ละกัน เล็ก ๆ ไม่ได้มีผลกระทบมาก

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

มุมระหว่างปัจจัย (โหราศาสตร์สากล)

• 0 องศา : อำนาจของปัจจัยร่วมกัน ผสมผสานกัน

• 30 (330) องศา : ได้รับโอกาส ได้แง่คิดใหม่ มุมมองใหม่

• 36 (324) องศา : ทรัพยากร

• 45 (315) องศา : ปฏิปักษ์ ความยุ่งยาก ขัดแย้งกัน

• 60 (300) องศา : ได้รับโอกาส

• 72 (288) องศา : ความคิดสร้างสรรค์ สามัญสำนักของตนเอง การเกิดเหตุไม่คาดฝัน

• 90 (270) องศา : อุปสรรค ความเครียด ความท้ายทาย ยากลำบาก

• 120 (240) องศา : พรสวรรค์ การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน อุปถัมค้ำชู

• 135 (225) องศา : การขอความช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัย รบกวน

• 144 (216) องศา : ได้รับประโยชน์ ข้อได้เปรียบ การเกิดเหตุไม่คาดฝัน การเกิดเหตุไม่คาดฝัน

• 150 (210) องศา : ปฏิปักษ์ ขัดแย้ง ฝืนใจ ไม่ลงรอย ปัญหาสุขภาพ

• 180 องศา : ต้านทานกัน ดึงกัน ถ่วงดุลกัน หักล้างกัน สิ่งที่ต้องฟันฝ่า

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

การทำมุมของดาวเคราะห์

ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ (planets) บางระยะ (วัดด้วยมุมของเรขาคณิตที่เป็นวงกลม 360 องศารอบโลก) เป็นอีกปัจจัยที่ให้ข้อมูล ชีวิตบนโลก (1) ระยะเหล่านี้เรียกว่ามุมของดาวเคราะห์ (planetary aspects)

มุมของดาวเคราะห์ที่ใช้ในวิชาโหราศาสตร์สากล (western astrology) มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นมุมที่เกิดจาก harmonic series หรือการนำ 360 องศาของวงกลมไปหารด้วยเลขจำนวนเต็ม (2) ประกอบด้วย
– เลข 1 ได้ 360 องศา หรือตำแหน่งเดียวกับ 0 องศา
เรียกว่ามุมกุม (conjunction)
– เลข 2 ได้ 180 องศา เรียกว่ามุมเล็ง (opposition)
– เลข 3 ได้ 120 องศา เรียกว่ามุมตรีโกณ (trine)
– เลข 4 ได้ 90 องศา เรียกว่ามุมตั้งฉาก (square)
– เลข 5 ได้ 72 องศา เรียกว่ามุม quintile
– เลข 6 ได้ 60 องศา เรียกว่ามุมโยค (sextile)
– เลข 7 ได้ 51.5 องศา เรียกว่ามุม septile
– เลข 8 ได้ 45 องศา เรียกว่ามุม semi-square
– เลข 9 ได้ 40 องศา เรียกว่ามุม novile
– เลข 10 ได้ 36 องศา เรียกว่ามุม decile
– เลข 12 ได้ 30 องศา เรียกว่ามุม semi-sextile
– เลข 20 ได้ 18 องศา เรียกว่ามุม vigintile

มุมหลัก (major aspects) ที่ให้ความชัดเจนหรือมีบทบาทสำคัญล้วนเป็นมุมของโหราศาสตร์ดั้งเดิม (Classical or Ptolemaic Aspects) ประกอบด้วยมุมที่หารด้วยเลข 1, 2, 3, 4 และ 6 ส่วนมุมที่หารด้วยเลขอื่นๆ ไม่นิยมใช้กัน แต่มีการทดลองใช้เลข 5, 7, 8 และ 12 ในยุค Renaissance ซึ่งยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน จัดเป็นมุมรอง (minor aspects) (3)

หมายเหตุ :

(1) โหราศาสตร์ดั้งเดิมเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตบนโลก ส่วนโหราศาสตร์สากลสมัยนี้เชื่อว่าดวงดาวไม่มีอิทธิพล เพียงให้ข้อมูลเท่านั้น
(2) ยกเว้นมุม 150 องศาที่เรียกว่า quincunx หรือ inconjunct และมุม 108 องศาที่เรียกว่า tridecile
(3) ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไม่ควรใช้มุมรอง (minor aspects) จนกว่ามีความช่ำชองหรือพื้นฐานที่มั่นคง เพราะมุมจำนวนมากรังแต่จะทำให้เกิดความสับสน มุมหลัก (major aspects) หรือมุมดั้งเดิมน่าจะเพียงพอสำหรับการทำนายทายทักส่วนใหญ่อยู่แล้ว

⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼
⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼⇼

มุมสัมพันธ์ทางโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Astrological Aspect) คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ 
มุมกุม(Conjunction) เมื่อพิจารณาตามราศี(เรือนชะตา) จะมีดาวอยู่ในราศีเดียวกันเช่น
คนที่รักกัน ผูกพันธ์กันมาในระยะเวลาหนึ่ง(ไม่ใช่รักแบบมโนเอาเอง) ย่อมมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าช่วงจีบกันใหม่ๆ พอได้แต่งงานกันแล้ว นิสัยใจคอที่เราไม่เคยเห็นกัน ก็ได้มาเห็นกันแบบไม่มีปิดบัง ตด-เรอ-นอนกรนให้ได้ยินกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในทุกๆคู่ หากใครคบหากันแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้น บอกเลยว่ายังสัมพันธ์กันไม่มาก มุมองศาแห่งรักยังไม่แรง ดังนั้นทุกคู่ที่กำลังจะแต่งงานหรือเพิ่งแต่งงานไม่นาน ย่อมมีมุมกุม (Conjunction) สนิทองศามาก เพราะถึงขั้นรักกัน อยู่บ้านเดียวกัน(เรือนชะตาหรือราศีเดียวกัน)และร่วมเตียงเดียวกัน แต่การอยู่ร่วมกันนี้ อาจช่วยเหลือกันอย่างดี รักกันอย่างดีหรือทะเลาะกันผลักไสกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น(ดาวร้ายอื่น)เช่น มีกิ๊ก มีมือที่สามที่สี่ (เปรียบในทางโหราศาสตร์สากลว่าขึ้นอยู่กับดาวไหนที่มาทำมุมกุมองศาสนิท หากดาวร้ายอย่างดาวเสาร์มากุมสนิท มันจะส่งอิทธิพลร้ายๆมาแก่ดาวที่กุมด้วย) ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างแฟนเรา คนของเราที่อยู่บ้าน/อยู่คอนโดเดียวกับเราในช่วงนี้มีกิ๊ก(ดาวร้าย)มาสนิท มาพัวพัน(ทำมุมกุม) แฟนเราจึงดูเป็นคนเลว เป็นคนนิสัยไม่ดีที่ริอาจมีกิ๊ก ทำให้เราร้อนอกร้อนใจ ทำให้เสียใจเสียน้ำตา หากเป็นญาติเรามีกิ๊ก เราก็ไม่ทุกข์ใจมาก แต่นี่ดันเกิดเป็นคนของเรา คนที่อยู่บ้านเดียวกันกับเรา นอนเตียงเดียวกันกับเรา เราย่อมโดนอิทธิพลของความสัมพันธ์ระดับ 0º อย่างเต็มที่ เขาเรียกว่ามุมกุม หรือเรียกสั้นๆว่า “กุม” ลองนึกภาพแฟนเรากุมมือเราอยู่ ต้องสนิทกันขนาดไหนถึงกุมมือกันและกันได้!!
เรื่องมุมสัมพันธ์ (Astrological Aspect) เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของโหราศาสตร์เรื่องหนึ่ง ตำราโหราศาสตร์(สากล)อธิบายว่า มุมสัมพันธ์คือ การทำปฎิกริยากันและกัน ระหว่างดาวดวงหนึ่งกับดาวอีกดวงหนึ่ง เช่น ดาวพุธกุมอาทิตย์ ศุกร์เล็งเสาร์ จันทร์โยคอังคารฯลฯ ดาวที่ทำมุมในระดับองศาที่ถึงกัน เราควรให้ความสำคัญกับมัน แต่หากดาวคู่ไหน เราให้ความสำคัญกับมัน แต่มันไม่ได้ทำมุมในระดับองศาถึงกัน ดาวคู่นั้นก็ไม่มีความหมายอะไร
มุมสัมพันธ์หลักๆที่ควรรู้จักไว้ให้คุ้นเคยมีอยู่ 5-6 มุมคือ
1.☌ กุม (Conjunction)หรือมุม 0°
2.☍ เล็ง (Opposition)หรือมุม 180°
3. □ ฉาก (Square)หรือมุม 90°
4. △ ตรีโกณ (Trine)หรือมุม 120°
5. ✴︎ โยค (Sextile)หรือมุม 60°
6.∠ ทแยงมุม (Semisquare) หรือมุม 45°