NN กันย์ + SN มีน เรือน 6 : 12

ราหูเหนือ ราศีกันย์ / ราหูใต้ ราศีมีน

• ในอดีตชาติคุณอาจเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย แล้วต้องจมปลักอยู่กับความเศร้าและหดหู่ไปตลอดชีวิต หรือคุณอาจเคยเป็นคนทรง หมอดู หรือนักบวชที่เชื่อถือในสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ แล้วนำพาให้คนอื่นต้องหลงงมงายตามไปด้วย คุณจึงเกิดมาด้วยสัญชาตญาณของการใช้ความรู้สึกมากกว่าตรรกะ คุณมักมองผู้อื่นในแง่ดีจนเกินไป ทำให้หลงเชื่อและไว้ใจคนง่ายๆ โดยปราศจากการคิดและไตร่ตรอง ซึ่งหลายต่อหลายครั้งมันทำให้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบ ในชาติภพนี้คุณจึงเกิดมาเพื่อฝึกฝน และพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ไม่ใช่ด้วยการเพ้อฝันหรือแค่อาศัยความรู้สึก ด้วยความรู้และปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเอง

• ชาติภพที่ผ่านๆมา เขาสะสมความรู้สึกอ่อนไหวสุดขั้วจนกลายเป็นการสงสารตัวเอง (self-pity) เขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารชอบจมปลักอยู่กับความเศร้า และหนีโลกความเป็นจริงด้วยการเพ้อฝันลมๆแล้งๆ แทนที่จะลุกขึ้นทำให้ฝันเป็นจริง หลายคนหลบหนีโลกเข้าหายาเสพติด และหลายคนก็หนีเข้าหาลัทธิที่ยิ่งพาเข้ารกเข้าพง บทบาทที่เขาเคยเป็นในอดีตคือคนทรง หมอดู นักบวชในลัทธิที่ถือสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่แทนที่พวกเขาจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากญาณหรือศรัทธาในศาสนามาช่วยฉุดตัวเองและผู้อื่นจากการจ่อมจม กลับกลายเป็นว่าเขาหลงติดไปกับความงมงายหนักขึ้น และอาจชวนคนอื่นที่มาขอคำแนะนำจากเขาแท้ๆ ต้องหลงทางตามเขาไปด้วย ชาติปัจจุบันนี้เขาจึงต้องเลือกตัดญาณในทิ้งไป แล้วเดินตามรอยเหตุผล การคิดอย่างมีระบบ มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน หมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอเพื่อให้รู้จักตนเอง ไม่ใช่พึ่งพาหมอดูหรือกูรูผู้วิเศษร่ำไป

• เขาควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้คนด้วยปัญญา ด้วยการให้ความรู้สอนวิธีคิด วิธีใช้สติ ไม่ใช่ดึงผู้คนเข้าไปหลงงมงายกับสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์จับต้องไม่ได้ ถ้าตัวเขาเองเจอปัญหาในหนักในชีวิต เขาต้องเลือกสายปัญญาคือรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเขาเองคนแตกฉาน แบบทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ไม่ใช่จมจ่อมเป็น victim หรือ loser แล้วรอให้ใครมาช่วยกอบกู้เขาจากห้วงทุกข์ บางครั้งจิตเดิมของเขาอาจถูกความเคยชินของราหูใต้ราศีมีนดึงเข้าไปหาความเศร้า หรือความสงสารใครบางคนอย่างมาก (ทั้งที่ตัวเองกำลังถูกคนคนนั้นหลอกใช้ความสงสารของเขาเป็นเครื่องมือ) แต่เขาต้องใช้ปัญญาดูสถานการณ์ให้ออก

• ราหูเหนือราศีกันย์กำลังบอกเขาว่า “ผ่านทางความรู้และปัญญาเท่านั้น เขาจึงจะค้นพบความแข็งแกร่งภายในของเขาเอง”

• เรือนของราหูใต้เป็นตัวบอกว่าพฤติกรรมความอ่อนแอและเพ้อฝันในเรื่องอะไร และเรือนจของราหูเหนือจะเป็นตัวบอกว่าเขาสามารถฝึกฝนการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องใด

┉┉┉┉┉┉┉

ราหูเหนือเรือน 6 ราหูใต้เรือน 12

• เรือนของราหูใต้เป็นตัวบอกว่าพฤติกรรมซ้ำซากของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการปิดตัวเอง เขากลังและขาดความมั่นใจอย่างมาก ใช้ชีวิตแต่ในเปลือกหอยหรือหลังกำแพงที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตนเอง เขาเคยพึ่งพาสิ่งที่ช่วยให้เขาหลบหนีจากโลกความเป็นจริงได้ เช่น หนีไปบวช (แต่ไม่ได้บรรลุอะไรเลย) จมอยู่กับจินตนาการเพ้อฝัน พึ่งพาเหล้ายา หรือหลงงมงายในลัทธิศาสนา/เวทมนตร์คาถาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ เวลาที่เขาพลาดหวังสิ่งใด เขาไม่ยอมใช้สติใช้เหตุผลในการสู้ปัญหาเลยสักครั้ง แต่มักเลือกจมอยู่กับความเวทนาตนเองแทนที่จะลุกขึ้นรับผิดชอบชีวิต เรือนของราหูเหนือจะเป็นตัวบอกว่าเขาสามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านบวกที่ดีงามได้ใหม่ไปกับการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้เขาลืมสงสารตนเองซะล้าง แล้วหันไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการจริงๆ