NN มิถุน + SN ธนู เรือน 3 : 9

ราหูเหนือ ราศีเมถุน : ราหูใต้ ราศีธนู

• พรสวรรค์จากอดีตชาติที่คุณมีก็คือ ความเป็นคนฉลาดและหัวไว ในอดีตคุณอาจจะเคยเป็นนักปราขญ์ หรือนักบวชที่ทุ่มเทเวลาในการศึกษาหาความรู้อยู่เพี่ยงลำพัง คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น สมัยเด็กๆคุณอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของนักเรียนๆดี แต่เมื่อโตขึ้นคุณมักประสบปัญหาในเรื่องการทำงาน คุณอาจเปลี่ยนงานบ่อยๆ เพราะความสนใจของคุณมีหลากหลายจนเกินไป หรือมีความยากลำบากในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อใดที่มีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามา คุณก็เชื่อมั่นและตัดสินใจในทันทีว่ามัน “ใช่” สำหรับคุณ แล้วก็ต้องมาผิดหวังในภายหลังเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่คิด ในชาติภพนี้คุณควรต้องเรียนรู้ที่ปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมากพอที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งๆนั้นมัน “ใช่” สำหรับคุณจริงๆ

• ในอดีตชาติ เขามักหลบเร้นกายอยู่ในป่า ย้ายที่ปักกลดไปเรื่อยๆสุดแต่ใจต้องการ เขาเรียนปรัชญาศานาด้วยตัวเองเพียงลำพัง จึงมีแนวโน้มไม่ชอบลงหลักปักฐานที่ใดนานๆ และชินกับการคิดคนเดียวซะมาก บางตำราบอกว่าเขาเกิดมาเป็นนักบวชที่เดินทางค้นหาสัจธรรมมาหลายชาติแล้ว ทุกตำราจึงบอกตรงกันว่ารูปแบบพฤติกรรมซ้ำซากของเขาคือ “self-righteous พวกติดดี” ยึดว่าความคิดตนนั้นถูกแล้ว คนอื่นผิดหมด ตนทำดีที่สุดแล้ว คนอื่นทำชั่วหมด การเป็นคนติดดีเช่นนี้จะทำให้เขาตัดสินตนเองได้ไม่ชัดเจนถูกต้อง และเพราะเขามักเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีนี่แหละที่ทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยฟังใคร พอรับฟังได้นิดหน่อยก็ชอบตัดสินว่าคนนั้นผิด คนนี้ถูกตามประสบการณ์และความเชื่อของเขาเอง ชาติภพนี้เขาจึงต้องเรียนรู้การออกมาสู่สังคม มารู้จักและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่หลายหลากมากความคิดบ้าง

• ความที่อยู่ป่าอยู่เขาเพียงคนเดียวมานาน ทำให้เขาชอบผจญภัยและรักอิสระมากเหลือเกิน จนไม่ยอมถูกปิดกั้น ตีกรอบ หรือลงหลักปักฐานใดๆ ไม่ว่าเขาจะแต่งงานหรือเป็นโสด แต่ดวงจิตที่ติดกับความโสดตัวคนเดียวของเขา ทำให้คนอื่นเข้ามาใกล้ชิดหัวใจได้ยาก ดวงวิญญาณของคนที่มีราหูใต้อยู่ราศีธนูยัง “primitive – เถื่อน” มาก คือเป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ก็จริง แต่อยู่ป่ามานาน เลยติดจะเถื่อนๆ ตรงๆ ขวานผ่าซากอยู่เยอะ ฉะนั้นถ้าเขาจะเห็นแก่ตัว หรือทำอะไรคนเดียวแบบลืมนึกถึงคนอื่นเฉยเลยก็โปรดอย่าถือสาเขาเลย เขาไม่ได้ตั้งใจ คนป่าที่เพิ่งออกมาสู่สังคมก็เป็นแบบนี้แหละ ต้องค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไป ร่างกายของเขาโหยหากีฬาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น ขี่ม้า ปีเขา ท่องป่า แต่สมองของเขาโหยหาการเรียนรู้ภาษา วรรณกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอาจต้องเลือกระหว่างการไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบหรืออยู่ในเมืองใหญ่ที่ทันสมัยและวุ่นวาย

ราหูเหนือราศีมิถุน

• กำลังสอนให้เขาหัดสื่อสารและอยู่ร่วมกับสังคมในชาติภพนี้ให้ได้ เขาจึงต้องพัฒนาทักษะการฟังความคิดเห็นของคนอื่นรู้จักเคารพสิทธิและให้เกียรติความเชื่อของผู้อื่น และรู้จัก “ฟัง” เขาต้องฝึกฝนการฟังความหลายด้าน อย่าได้ตัดสินอะไรจากความคิดที่ตัวเองเชื่อว่าถูกแล้วดีแล้ว เพราะมันอาจไม่ถูกไม่ดีเสมอไป จิตเดิมจากอดีตชาติของเขาเข้าถึงจิตจักรวาลได้เป็นอย่างดี แต่ชาติภพนี้เขาต้องมาเรียนรู้การเข้าใจจิตใจผู้คนในสังคมให้มากกว่านี้ หากเขาฝึกฝนสร้างพฤติกรรมใหม่ เขาจะพบว่าการเติบโตต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะมี “ปฏิสัมพันธ์” มนุษย์ไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยว คนที่เขารู้จัก คนเน็กชั่นที่เขามีนั้น.. ช่วยเขาได้จริงๆ

เรือนของราหูใต้เป็นตัวบอกว่าพฤติกรรมการติดดีและใฝ่หาอิสระยิ่งชีพเกิดขึ้นในเรื่องอะไร และเรือนของราหูเหนือจะเป็นตัวบอกว่าเขาสามารถเรียนรู้การอยู่ในสังคม สื่อสาร และรับฟังผู้อื่นได้ในเรื่องใด

ราหูเหนือเรือน 3 ราหูใต้เรือน 9

• เรือนของราหูใต้เป็นตัวบอกว่าพฤติกรรมซ้ำซากของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักอิสรภาพยิ่งชีพ เขาชอบเดินทางไปเรื่อยไม่ปักหลักที่ใด แต่ชาติภพนี้เขาต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ ชาติภพที่แล้วเขาเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ด้านสัจธรรมความจริง ชาติภพนี้เขาต้องเอาความจริงที่เรียนรู้มา มาแบ่งปันแก่ผู้อื่น ไม่ใช่รู้คนเดียวจบคนเดียว (พูดโดยง่ายคือเรือน 9 เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้า คือตรัสรู้ แต่ยังมิได้เผยแพร่สัจธรรมที่พระองค์รู้ไม่เหมือนกับเรือน 3 ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตรัสรู้ แต่ยังมิได้เผยแผ่สัจธรรมที่พระองค์รู้ไม่เหมือนกับเรือน 3 ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตรัสรู้และได้ทรงเผยแผ่คำสอนแก่เวไนยสัตว์ เทวดา พรหมทั้งหลาย) เรือน 3 ของราหูเหนือบอกว่าเขาสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับมาผ่านทางการสื่อสาร การเขียน การพูด หรือการสอน