Part of Fortune

ความหมาย องคลาภสถิตเรือน “องคลาภ” ปัจจัยแห่งการพิจารณาโชคลาภในดวงชะตา

1.เรือนตนุ องคลาภเสริมสร้างโชคดีให้เป็นผู้สามารถสร้างฐานะตนเองด้วยลำแข้งลำขาและความพยายาม สารมารถตั้งต้นให้เด่นขึ้นดีขึ้นได้
2.เรือนกดุมภะ องคลาภนี้แสดงว่ามีความรุ่งเรืองและร่ำรวย ต้องประกอบธุรกิจการงานจึงจะมั่งมีศรีสุข และที่น่าสนใจมากก็คือ องคลาภในเรือนนี้มักให้คุณเป็นพิเศษในด้านไมตรีจิตมิตรภาพ ซึ่งจะได้รับทั้งทรัพย์สินเงินทองของขาวเหลืองจากความสนิทเสน่หา
3.เรือนสหัสชะ องคลาภส่งเสริมโชคดีในการติดต่อเดินทาง มักมีโชคลาภระหว่างเดินทางหรือมีข่าวดี ทั้งจะประสงผลดีในการปฏิบัติตามความเชื่อถือของศาสนาด้วย
4.เรือนพันธุ องคลาภให้คุณมีโชคลาภร่ำรวยด้วยการสะสม มีรายได้ที่ดี ได้ลาภจากที่ดินที่อาศัย และผลดีทางพืชและแร่
5.เรือนปุตตะ องคลาภส่งเสริมโชคลาภให้มีโชคดีและร่ำรวยเกี่ยวกับเด็กๆ ได้ลาภจากการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อ และประสบผลดีในด้านการรื่นเริงบันเทิงใจและมหรศพด้วย
6.เรือนอริ องคลาภนำโชคดีหรือผลดีมาให้โดยการให้บริการ ลงมือลงแรงทำ และมักจะประสบความร่ำรวยเนื่องมาจากบริกรผู้รับใช้และคนใช้หรือผู้น้อย ผู้ใต้ปกครอง
7.เรือนปัตนิ องคลาภอำนวยโชคลาภ ได้ลาภ และร่ำรวยเนื่องจากการสมรส การแต่งงานเป็นแนวนำโชคที่ดี และความสำเร็จสมหวัง ตำแหน่งนี้ดีตลอดการร่วมมือร่วมงานร่วมทุนหุ้นส่วน
8.เรือนมรณะ องคลาภมักให้คุณร่ำรวยด้วยการได้รับทรัพย์มรดก ได้ลาภของเก่าของมีค่า และได้ทรัพย์สินสิ่งของที่มีผู้ยกให้มอบให้
9.เรือนศุภะ องคลาภส่งเสริมให้มีโชคลาภในการเดินทางไปต่างเมืองหรือต่างประเทศ จักประสบผลดี และความสำเร็จในกิจการเกี่ยวกับการสมาคมขนส่ง และการต่างประเทศ
10.เรือนกัมมะ องคลาภให้ผลดีในกิจการงาน ประสบผลสำเร็จสมหวัง ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง และเจริญรุ่งโรจน์ในธุรกิจและการประกอบอาชีพ
11.เรือนลาภะ องคลาภเสริมสร้างโชคดีและความร่ำรวยความสำเร็จสมหวัง ที่เนื่องจากการคบค้าสมาคม เพื่อนฝูงมิตรสหายมักนำข่าวดีลาภผลมาให้
12.เรือนวินาส องคลาภในตำแหน่งนี้อำนวยโชคดีไม่มากก็น้อย แม้จะถือกันว่าไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ควรตระหนักด้วยว่าโชคลาภเป็นทุกขลาภ