ดวงปฏิสนธิ

เอาจำนวน 273 วัน ลบย้อนหลังกลับไป จากวันเกิด ( มาจากเด็กอยู่ในท้อง 9 เดือน )

ปรับลิบดา ให้ตรงกับอาทิตย์ดวงกำเนิด