เคล็ดลับเกล็ดโหร

เคล็ดลับการพยากรณ์

1. เจ้าเรือนมรณะดีอย่างเดียว คือ ถ้าเจ้าเรือนกดุมภะมาอยู่มรณะจะได้มรดก ถ้าเป็นอุจจ์ ราชาโชค ก็ได้มาก หากเป็นนิจ เป็นประก็ได้น้อย

2. ดาวเคราะห์ประจำอวัยวะบนศรีษะ ดาวอาทิตย์ คือ ตา , ดาวจันทร์ คือคิ้วและคอด้านหน้า, ดาวอังคาร อยู่ระหว่างคิ้วและปาก, ดาวพุธ คือ หู, ดาวพฤหัส คือ แก้ม, ดาวศุกร์ คือ จมูก, ดาวเสาร์ คือ ขมับทั้งสองข้าง, ราหู คือ ท้ายทอยและคอด้านหลัง, เกตุ คือ เครา, มฤตยู คือ คางและกราม

3. ธาตุชั้นหนึ่ง ไฟ +ไฟ, ดิน + ดิน, ลม + ลม, น้ำ + น้ำ ธาตุชั้นสอง ไฟ +ลม, ลม + ไฟ, ดิน + น้ำ, น้ำ +ดิน ธาตุชั้นสาม ไฟ + ดิน, ดิน + ไฟ, น้ำ + ลม, ลม + น้ำ ธาตุชั้นสี่ ไฟ +น้ำ, น้ำ + ไฟ, ลม + ดิน, ดิน + ลม

4. ดาวพฤหัส ๕ เล็งลัคนา ทายว่า ตอนเด็กๆ ต้องยกให้เป็นลูกคนอื่น หรือต้องนำไปให้คนอื่นเลี้ยง หากไม่ ทำอย่างนั้น ก็มักจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก อย่างน้อยก็ต้องให้ปู่ย่าตายาย หรือพระสงฆ์ผูกข้อมือรับขวัญเป็นบุญธรรม

5. ดวงหญิง พระจันทร์ ๒ กุมลัคนา มักมีหน้าอกสวย มีน้ำนมให้ลูกกิน มีเสน่ห์

6. ดาวศุภเคราะห์นำหน้าลัคนา เป็นศูนย์พาหะ มักจะมีใบหน้าสวย มีเสน่ห์ ใบหน้าไม่ค่อยจะแก่ หรือไม่ค่อยจะเหี่ยวย่น

7. ดาวเสาร์ ๗ นำหน้าลัคนา เป็นคนมีใบหน้าอมทุกข์ ใบหน้ามีปัญหา วิตกกังวล หรือใบหน้ามีคำถามอยู่ ตลอดเวลา

8. ดาวอาทิตย์ ๑ อยู่เรือนที่ ๑๐ กัมมะ เป็นคนมีนิสัยที่ทำงานรวดเร็ว และเร่งร้อน

9. ดาวพุธ ๔ อยู่เรือนที่ ๑๐ กัมมะ เป็นคนพูดมากกว่าทำ หรือชอบทำงานด้านการเจรจา โฆษก ประชา สัมพันธ์ วิทยากร พนักงานต้อนรับ โอเปอร์เรเตอร์

10. ดาวจันทร์ ๒ อยู่เรือนกัมมะ ชอบทำงานด้านบริการ งานที่เคลื่อนไหวเร็ว ไม่จำเจ จับจด งานที่เสร็จอย่าง รวดเร็ว งานที่ไม่มีแบบแผน งานค้าส่ง

11. เมื่อมีดาวเคราะห์สถิตอยู่ในราศีใด และราศีนั้นเป็นภพใดของเจ้าชะตา ดวงดาวก็จะแสดงนิสัยในเรื่องภพนั้น ให้แก่เจ้าชะตาอย่างนั้น

12. การพยากรณ์ให้เอาดาวเคราะห์เจ้าเรือนชะตาเป็นหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์จึงจะถูกต้อง อย่าไปเอาที่สถิตอยู่ในราศี หรือในภพเป็นตัวหลัก

13. ดาวจันทร์ เป็น ๑-๓-๑๐ กับดาวเสาร์ เจ้าชะตานั้นเด็กๆ เลี้ยงยาก เกิดเจ็บไข้บ่อยๆ จนกว่าจะครบวัยของดาวจันทร์ คือกำลัง 15

14. ดาวพุธเป็น ๑-๓-๑๐ กับดาวเสาร์ ก็จะกลายเป็นคนพูดน้อย พูดจาอย่างระมัดระวังตัว ไม่พูดพล่อยๆ พูดจามีน้ำหนัก มีเหตุผล มีความเชื่อในคำพูดได้ ไม่พูดเหลวไหล

15. ระวีกุมมะทั้ง โสรา ๑,๓.๗ เป็นปุตตะ ๕ ปัญจะแก่ลัคนา พุธเก้า ๔ ศุภะ ๙ จันทร์กับชีวา เป็นแปด ๒,๕ มรณะ ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันดร์ ๖ ปัตนิ ๗

• หมายถึง
• ดาวอาทิตย์ อังคาร และเสาร์ เป็นห้า (ปุตตะ) แก่ลัคนา
• ดาวพุธเป็นเก้า (ศุภะ) แก่ลัคนา ดาว จันทร์ และพฤหัส เป็นแปด (มรณะ) แก่ลัคนา
• และดาวศุกร์เป็นเจ็ด (ปัตนิ) แก่ลัคนา ร้อนนิรันดร
• ดาวดวงใดดวงหนึ่งอยู่ในราศีที่ระบุไว้ ก็นับว่าเป็นพินทุบาทว์
• หมายถึง ราศีที่ห้า (๕) แห่งลัคนา หมายถึง ภพปุตตะ คือบุตร ธิดา บริวาร ความยินดี อารมณ์ ความต้องการ ความสุข และความสนุก ความบันเทิง ความผิดหวัง และความสมหวังเป็นต้น มีอารมณ์ และความต้องการของเจ้าชะตาเป็นส่วนใหญ่

16. ดาวอาทิตย์เป็นห้าแก่ลัคนา ก็ย้อมอารมณ์ของเจ้าชะตาให้เป็นดาวอาทิตย์ ดาวอังคารเป็นห้าแก่ลัคนา ก็ย้อมอารมณ์ของเจ้าชะตาให้เป็นดาวอังคาร ดาวเสาร์เป็นห้าแก่ลัคนา ก็ย้อมอารมณ์ของเจ้าชะตาให้เป็นดาวเสาร์

17. ดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟ ก็ทำให้อารมณ์ร้อนแรงเป็นไฟ เปลี่ยนแปรความคิด และความต้องการเร็วยิ่งขึ้น เวลาโกรธขึ้นมา ก็เหมือนไฟลามทุ่งดับกันไม่ทันทีเดียว ซึ่งคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นห้าแก่ลัคนา ก็มักจะอยู่ไม่ติดที่ ยศศักดิ์ทายอาทิตย์รักยศถือศักดิ์ศรี เลยทำอะไรไม่ได้ เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ขี้เกียจจนหลังยาวก็มี

18. กล้าแข็งขยันทายอังคาร ดังนั้นเมื่อดาวอังคารเป็นห้าแก่ลัคนา ก็ขยันไปตามอารมณ์ คือชอบก็ทำ ไม่ชอบก็ไม่ทำ ดาวอังคารเป็นธาตุลม ก็คงจะวู่วามไปตามเรื่อง บทต้องการอะไรขึ้นมา ช้างก็ฉุดไม่อยู่ ดาวอังคารเป็นโทสะจริต เป็นคนที่ทำให้มีโทสะร้าย อาจทำลายชีวิตตนเองได้ เพราะเป็นพินทุบาทว์

19. โทษทุกข์ทายเสาร์ เมื่อดาวเสาร์เป็นห้าแก่ลัคนา ก็เป็นชะตาอมทุกข์ ใบหน้ามีปัญหาอยู่ตลอดเวลา เป็นดาววิตกจริต อารมณ์คุกรุ่นไปด้วยความวิตก และความกังวล เป็นไฟสุมขอน ก็กระวนกระวายไม่มีที่สิ้นสุด เป็นชะตาที่ประสบความทุกข์ยากตั้งแต่เด็กจนถึงวัยกลางคน แต่จะไปดีเอาตอนแก่ เพราะกลัวความจนเลยต้องพยายามเก็บหอมรอมริบไว้กินตอนแก่

20. ภพที่เก้า ศุภะ เป็นภพแห่งนามธรรม ไม่มีรูปร่างและตัวตน เจรจาอย่างหวานทายพุธ เมื่อดาวพุธไปอยู่ราศีที่เก้า ก็จะกลายเป็นที่เจรจาไม่อ่อนหวานไปตามพินทุบาทว์ คำพูดจะเป็นภัยแก่ตนเอง

21. จันทร์(๒) กับชีวา(๕) เป็นแปด(มรณะ) แก่ลัคนา มรณะ+ทุสฐานะ จึงเป็นพินทุบาทว์ จันทร์เสีย พฤหัสเสียจะหาดาวอะไรแก้ได้ยาก ชะตาชีวิตก็ย่อมอับเฉาลงไป

22. ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร กิเลสสมบัติทายศุกร์ ดาวศุกร์เป็นราคะจริต ความต้องการทางเพศ หรือความต้องการสมบัติ ดังนั้นดาวศุกร์เล็งลัคนามักจะไม่มีคู่คนเดียว มีคู่บ่อย หย่าร้างบ่อย ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองไปในเรื่องกามารมณ์

23. ดาวตนุลัคน์ อยู่ในภพปุตตะ หรืออยู่ในราศีที่ห้าจากลัคนา มักจะเป็นชะตาที่มักจะเอาความคิด และความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าเหตุผล เจ้าแง่แสนงอน เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายๆ จุกจิกจู้จี้ขี้บ่น เพราะหาอะไรที่ถูกใจอย่างแท้จริงเป็นไม่มี หรือชอบทำตัวเป็นเด็ก

24. ดวงชะตาใดพระเกตุ ๙ เป็นห้าแก่ลัคนา ชะตานั้น บ้าๆ บอๆ บ๊องๆ จุกจิกจู้จี้ขี้บ่น เอาแต่อารมณ์ และความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ เจ้าแง่แสนงอน

25. ดาวอาทิตย์เป็นห้าแก่ลัคนา มักจะอยู่ไม่ติดที่ มันร้อนลุ่มกลุ้มอุรา รุกรี้รุกรน

26. ดาวอังคารเป็นห้าแก่ลัคนา ขยันไปตามอารมณ์ ชอบก็ทำ ไม่ชอบก็ทำ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น มีโทสะร้ายแรง

27. ดาวเสาร์เป็นห้าแก่ลัคนา ก็อมทุกข์ วิตกกังวล กระวนกระวายไม่มีที่สิ้นสุด

28. ดาวพุธเป็นห้าแก่ลัคนา เจรจาไม่ไพเราะ คำพูดเป็นภัยแก่ตนเอง ชอบแกว่งเท้าหาเสี้ยน หาเรื่องใส่ตนเอง ชอบลองภูมิ ชอบขัดคอคน

29. คนที่มีดาวพุธ ๔ และดาวศุกร์ ๖ อยู่ในภพที่ ๗ ปัตนิ ไม่รู้จักอิ่มในกามารมณ์ (แต่ต้องไม่มีดาวอื่นร่วมด้วย)

30. คนที่มีดาวอาทิตย์ ๑ ดาวพุธ ๔ ดาวศุกร์ ๖ อยู่ในภพที่ ๗ ปัตนิ อย่าทายเสีย กลายเป็นคนดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม รักเดียวใจเดียว ไว้ตัวไว้เกียรติ ไม่มักมากในเรื่องเพศ อย่าทายซี้ซั้ว เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวรักศักดิ์ศรี

31. ดาวเสาร์ ๗ เล็งลัคนาในเรือนปัตนิ เป็นคนเลือกคู่ครอง หรือคนรักเป็นอันดับหนึ่ง 90% ไม่มีการแต่งงานกันในวัยหนุ่ม วัยสาว อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่มีคู่ครองแบบสดๆ ซิงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อหม้าย แม่หม้าย หรือมีเรือพ่วงด้วย เพราะเสาร์เล็งลัคนา อาจพบกับคนที่มีวัยและความรู้ใกล้เคียงกัน แต่ฐานะทางบ้านต่ำกว่าก็ไม่เอา . อาจพบกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน แต่อายุแก่กว่าหรือน้อยกว่ามากไปก็ไม่เอาอีก . พบกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน อายุเท่าเทียมกันแต่ความรู้ของอีกฝ่ายต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ไม่เอาอีก ผลสุดท้ายก็อาจจะทำให้ค้นหาคู่ครองไม่ได้ เลยจนตลอดชีวิต หรือหาความสมบูรณ์ในเรื่องคู่ไม่มี

32. คนที่มีลัคนาราศีเมษ ดาวเสาร์เล็งลัคนา เป็นพินทุบาทว์ + ปัตนิ ดวงชาย คลำไม่มีหางเป็นใช้ได้ เจ้าชู้วุ่นวาย ไม่ว่าลูกเขาเมียใคร

33. คนที่มีลัคนาราศีพฤษภ ดาวเสาร์เล็งลัคนา คู่ครองดี แต่ไม่ประสีประสาอะไรสักอย่าง ทำอะไรไม่เป็น เอาอกเอาใจก็ไม่เป็น ดังนั้นคนที่มีดาวเสาร์เล็งลัคนา ความสมบูรณ์ในเรื่องคู่ครอง ในเรื่องความรัก มักไม่มี มักไม่ดี

34. (อสุรา) ภุมเมนทร์ อัษฎา ว่าไว้ หมายถึง ดวงที่มีราหู หรือดาวอังคารอยู่ในภพที่ ๘ มรณะแก่ลัคนา . ราหูอยู่ภพมรณะ เป็นพินทุบาทว์ จะตายเพราะความหลงไหล งมงาย เพราะความหลงเชื่ออย่างผิดๆ หรือจะสูญเสียตามความหมายของเจ้าเรือนราหูนั่นเอง . ดาวอังคารอยู่ในภพที่ ๘ มรณะ เป็นคนเกียจคร้าน ขี้ขลาดตาขาว ทำอะไรไม่ถูกเรื่องถูราว ทำผิด กาละเทศะ ผิดเวลา สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำ ทำแต่สิ่งที่เสียประโยชน์

35. “ราหูล่าจันทร์ และจันทร์ล่าราหู” หากนับจากราหูไป 3 ราศีแล้วมีดาวจันทร์อยู่เรียกว่า จันทร์ล่าราหู . หากนับจากราหูไป 11 ราศี แล้วมีดาวจันทร์ เรียก ราหูล่าจันทร์ (นับทวนเข็มนาฬิกา) ที่เสียก็คือ หูเบา ใจง่าย ใจอ่อน ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือคนโดยปราศจากเหตุผล และเดือดร้อนเพราะช่วยเหลืออุปถัมภ์ผู้อื่นอยู่บ่อยๆ เรียกว่า เตี้ยอุ้มคร่อม . จันทร์ถูกราหูล่า ทำให้เป็นคนมีรูปร่าง และกิริยา วาจาไม่มีเสน่ห์ หรือมีเสน่ห์แต่ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

36. ราหูอยู่เรือนที่ ๗ ปัตนิ มักมีคู่โดยความมัวเมา หรือโดยการถูกหลอก

37. สตรีที่มีดาวจันทร์เสีย มักไม่มีน้ำนมให้ลูกกิน นมมักแฟบ

38. สตรีที่มีดาวจันทร์อยู่วินาศลัคนา มักจะเป็นคนนมแฟบ หน้าอกแห้ง

39. ดวงชะตาที่มีดาวเจ้าเรือนปุตตะไม่แข็งแรง มักจะเป็นหมัน มีบุตรยาก

40. ดวงราชาโชค ที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาที่ดีที่สุดก็คือ . ลัคนาวัน หมายความว่า คนเกิดในวันใด ดาวเคราะห์ประจำวันเกิดได้ตำแหน่งราชาโชค . ตนุลัคนา หมายความว่า บุคคลที่มีลัคนาอยู่ในราศีใด ดาวเคราะห์เจ้าเรือนเกษตรที่ลัคนาสถิตอยู่ได้ ตำแหน่งราชาโชค

41. ดาวเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชค ก็ให้ดูว่า ดาวดวงนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของภพใดในชะตา ภพเจ้าเรือนนั้นก็ย่อมจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

42. ดาวศุกร์อยู่ในราศีของดาวจันทร์ คือราศีกรกฏ ท่านว่ามีอะไรก็มีสองครั้ง ดีก็ดีสองครั้ง เสียก็เสียสองครั้ง

43. ดาวเจ้าเรือนกัมมะของลัคนาได้ตำแหน่งราชาโชค กิจการหน้าที่การงานก็ต้องดี

44. ดาวเจ้าเรือนปัตนิของลัคนาได้ตำแหน่งราชาโชค คู่ดี คู่สวย คู่มีเสน่ห์

45. ดาวเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจวิลาศ ก็มีฐานะเทียบเท่ากับราชาโชค มีดีคล้ายๆ กัน แต่ไม่ฟู่ฟ่าเหมือนราชาโชค

46. การทายดวงประ ก็ทายว่าไม่ใช่ของตน เป็นของคนอื่น เป็นของอื่น เป็นอย่างอื่น

47. เจ้าเรือนปัตนิของลัคนาได้ตำแหน่งประ ก็ทายว่าคู่ครองที่ได้มาไม่ใช่ของตัว แต่ไปได้ของคนอื่นเขามา แย่งเขามา

48. ตนุลัคน์ ได้ตำแหน่งประ อยู่ตรงข้ามลัคนา ทายว่าโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองแทบจะไม่มีในชีวิตนี้ ต้องอุทิศให้คนอื่นเสมอๆ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม ฝ่ายตรงข้าม

49. เจ้าเรือนกัมมะได้ตำแหน่งประ ก็ทายว่า เรือนมาอย่างหนึ่ง ทำงานอีกอย่างหนึ่ง หรือบรรจุงานในแห่งหนึ่ง แต่ต้องกลับมาทำงานอีกแห่งหนึ่ง หรือกินเงินเดือนแห่งหนึ่ง แต่ทำงานในที่อีกแห่งหนึ่งสลับกันไป

50. ดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตรนั้น ถ้าไม่สังเกตแล้วจะไม่พบอะไรเลย และอาจจะกลายเป็นความอืดอาดล่าช้า ไม่ทันต่อเวลา และเหตุการณ์

51. เจ้าเรือนใดเป็นเกษตร ก็ทายว่าจะมีสิ่งนั้นเป็นของตนเอง เช่น เจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตร ก็ทายว่ามีรายได้เป็นของตนเอง

52. ถ้าหากดาวเคราะห์ตัวใดจรเข้าสู่ตำแหน่งเกษตร ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ต้องรอคอย และคอยกันไปเรื่อยๆ จนหมดโอกาสก็ได้

53. ดาวอาทิตย์เป็นอุจจ์ มีความขยันขันแข็งในการสร้างยศศักดิ์ ชื่อเสียง

54. ดาวจันทร์เป็นอุจจ์ มีความขยันในการสร้าง รูปจริต เสน่หา

55. ดาวอังคารเป็นอุจจ์ มีความขยันในการสร้างความกล้าแข็ง

56. ดาวพุธเป็นอุจจ์ มีความขยันในการเจรจา

57. ดาวพฤหัสเป็นอุจจ์ มีความขยันในการหาความรู้

58. ดาวศุกร์เป็นอุจจ์ มีความขยันในการสร้างสมบัติ

59. ดาวเสาร์เป็นอุจจ์ มีความขยันในการสร้างโทษทุกข์ ขยันสร้างอสังหาริมทรัพย์ไว้มากจนเป็นทุกข์

60. พระราหูเป็นอุจจ์ มีความขยันในการสร้างความมัวเมา เช่น สร้างภาพยนต์ สร้างละครให้คนติดงอมแงม โรงงานสุรา เบียร์ของมึนเมา บ่อนการพนัน อาบอบนวด คาราโอเกะ โรงผลิตบุหรี่ ยาสูบ

61. ดาวเจ้าเรือนตนุลัคน์เป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างตัวเอง

62. ดาวเจ้าเรือนกดุมภะเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างเงินและสมบัติ

63. ดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างมิตรสหาย การสังคม

64. ดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างบุตร บริวาร และความสนุกสนาน

65. ดาวเจ้าเรือนอริเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างลูกหนี้ และเจ้าหนี้

66. ดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างคู่ครอง หุ้นส่วน

67. ดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างมรดก

68. ดาวเจ้าเรือนศุภะเป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างเกียรติ ที่อยู่อาศัย

69. ดาวเจ้าเรือนกัมมะเป็นอุจจ์ ขยันในการงานและอาชีพ

70. ดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นอุจจ์ ขยันในการแสวงหารายได้

71. ดาวเจ้าเรือนวินาสน์เป็นอุจจ์ ขยันในการสร้างความวิบัติ หรืออีกนัยหนึ่งก็ปรับปรุงความเสียหายของคนอื่นมาเป็นความเจริญแห่งตน หรืออีกนัยหนึ่งความเจริญจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตนตายแล้ว หรือทิ้งแผนงาน ทิ้งข้อคิด ข้อเขียน ทิ้งมรดก พินัยกรรมไว้

72. ดาวอุจจ์ที่อยู่ในราศีไม่ค่อยจะมีอิทธิพลสักเท่าไร แต่ถ้าขับเข้าดวงนวางค์ แล้วได้ตำแหน่งอุจจ์ก็ย่อมจะให้คุณเต็มที่ และถ้าในดวงนวางค์ได้ตำแหน่งอุจจ์ถึง 3 ดวงดาวด้วยแล้ว เจ้าของดวงชะตานั้นๆ จะไม่มีการตกต่ำ มีแต่จะดีขึ้นๆ

73. ดาวนิจ จะมีความหมายตรงข้ามกับดาวอุจจ์ทุกประการ คือ ต่ำ ไร้วาสนา ขี้เกียจ

74. ดวงสตรี หากมีดาวจันทร์เป็นมหาจักร มักจะเป็นคุณนาย คุณหญิง หรือเทียบเท่า

75. ดวงมหาจักรกว่าจะได้อะไรมาต้องบุกบั่นฟันฝ่าจนสุดกำลังจึงจะได้

76. ดาวเคราะห์คู่มิตร หากอยู่ในดวงชะตาในลักษณะเล็งกันจะให้คุณอย่างโดดเด่น หากร่วมราศีเดียวกัน จะเรียบเลยไม่โดดเด่น และดาวคู่มิตรจะได้คุณอย่างชัดแจ้ง จะต้องเป็นดาวดวงเดียวอยู่ในราศีหนึ่ง และอีกดวงหนึ่งก็เป็นดาวดวงเดียวเช่นกันอยู่ในราศีตรงกันข้าม หรือเป็นดาวสองดวงซึ่งเป็นคู่มิตร อยู่ในราศีเดียวกัน โดยไม่มีดาวเคราะห์อื่นเข้ามาปะปน จะเห็นว่าให้คุณอย่างแน่นอน

77. ดาวคู่ศัตรูที่ให้โทษนั้นจะต้องเล็งกัน และถ้าอยู่ร่วมกันไม่ถือว่าเป็นศัตรู อาจเป็นคู่มิตรได้

78. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนอริให้โทษทางหนี้สิน อุปสรรค ศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ

79. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนมรณะให้โทษทางตาย การสูญเสีย การจากไปไม่กลับ ความโดดเดี่ยว เดียวดาย และความหงอยเหงา ความไร้ความเจริญ ความเสื่อม

80. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนวินาศให้โทษทางฉิบหาย การแตกทำลาย การถูกระเบียบวินัย กฎหมายบังคับ การถูกกักกัน ถูกกุมขัง การล้มลุกคลุกคลาน

81. เจ้าเรือนลัคน์คือ ตนุลัคน์ กุมหรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนอริ ทายว่าเป็นคนดื้อด้าน หัวแข็ง ถือทิฐิ ทำตัวค่อนข้างขวางโลก หรือขวางสังคม เถียงข้างๆ คูๆ ความเจริญไม่ค่อยทำ ทำแต่ความเสื่อมเสีย เป็นคนที่ชอบก่อศัตรู และอุปสรรคให้เกิดขึ้นในชีวิต

82. เจ้าเรือนลัคน์ กุมหรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนมรณะ เป็นคนวิตกกังวลอยู่เสมอๆ วิตกจริต ยังมีชีวิตอยู่แต่ทำท่าคล้ายๆ กับคนที่หาชีวิตไม่แล้ว เป็นคนปราศจากความกระตือรือร้น จิตใจห่อเหี่ยว ชอบหรือชังอะไรก็ไม่ยืนยาว เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

83. เจ้าเรือนลัคน์ กุมหรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนวินาศ ชีวิตมีแต่ความลุ่มๆ ดอนๆ เดี๋ยวมีเดี๋ยวจน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ และในชีวิตมักมีเรื่องที่ถูกต้องโทษทางกฎหมาย ต้องโทษทางระเบียบวินัย ข้อบังคับ ชีวิตมีแต่ความทุกข์ หาความสุขได้ยาก

84. ดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตร ก็ทายว่ามีสิ่งนั้นเป็นของตน เช่น เจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตร ก็ทายว่า มีรายได้เป็นของตน อาจมีที่ให้เช่า เก็บเงินกิน

85. ถ้าดาวพระเคราะห์เข้าสู่ตำแหน่งเกษตรใช่ว่าจะดี มักจะมีเหตุการณ์ให้ต้องรอคอย

86. ดาวอาทิตย์ กับดาวพฤหัสคู่มิตร (๑+๕) ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส มีความจำเป็นเลิศ สมองดี มีความประพฤติใสสะอาด เป็นที่นิยมยกย่อง

87. หากเรือนกัมมะเป็นคู่มิตรกัน ก็ทายว่า การงานไม่ต้องไปหา มีมิตรสหายหาให้เสนอให้ และไม่ค่อยจะตกงาน
88. เรือนปัตนิเป็นคู่มิตร ย่อมจะได้คู่ครองที่ดีมีหลักฐาน มีผู้ติดต่อสู่ขอให้ มีความสุขในครอบครัวดี อยู่กันอย่างมิตร
89. เรือนพันธุเป็นคู่มิตร ทายว่า จะมีบ้านเรือนพาหนะเป็นของตนเอง และมีคนคอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีได้
90. การให้คุณของดาวคู่มิตร มี 2 ประเภท คือ 1. ให้คุณตามอำนาจของดาว 2. ให้คุณตามเรือนชะตา

91. ดวงชาย ถ้าดาวอาทิตย์ หรืออังคารเป็นมหาจักร จะได้เป็นนายทหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

92. บางตำราว่า ดาวจันทร์ต้องเป็นมหาจักในเรือนปัตนิจึงจะได้เป็นคุณนาย คุณหญิง

93. ดาวมหาจักร เมื่อต้องการหรืออยากได้อะไร ใช้ความพยายามจนสุดกำลังแล้วจะได้สมความประสงค์

94. ดาวอุจจ์ แปลว่า มีวาสนา ดาวนิจ ก็ไร้วาสนา ดาวอุจจ์ แปลว่า ขยัน ดาวนิจ ก็ขี้เกียจ

95. ถามว่า ไปสมัครงานไว้จะได้หรือไม่ ขั้นแรกต้องรู้ว่างานนั้นเป็นงานอะไร เกี่ยวข้องกับดาวงานอะไร และดาวงานนั้นสัมพันธ์ดีกับเจ้าเรือนกัมมะหรือไม่ หากสมบูรณ์ดีก็ทายว่าได้ เช่น สมัครงานธนาคาร ก็ดูเรือนกดุมภะ เจ้าเรือนกดุมภะสัมพันธ์ดีกับเจ้าเรือนกัมมะหรือไม่

96. เจ้าเรือนตนุเป็นเกษตรกุมลัคนา ทายว่า เจ้าชะตาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ มีความคิด และการกระทำเป็นสัญญาลักษณ์ของตัวเองทั้งหมด และเป็นเกษตรก็ทายว่า เจ้าชะตามีความแข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง

97. เจ้าเรือนตนุไปอยู่เรือนกดุมภะ ทายว่า เจ้าชะตาชอบสะสมเงินทอง สิ่งของไว้เป็นสมบัติ หาเงินเก่ง หาเงินคล่อง

98. เจ้าเรือนตนุไปอยู่สหัชชะ ทายว่า ชอบสังคม ชอบคบหาสมาคมกับมิตรสหาย ชอบการศึกษา และการเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นบุคคลที่มีมิตรสหายมาก

99. เจ้าเรือนตนุไปอยู่พันธุ ทายว่า เป็นคนรักญาติพี่น้อง พวกพ้อง บริวาร ชอบสร้างฐานะ และหลักฐานบ้านเรือนด้วยตนเอง

100.เจ้าเรือนตนุไปอยู่ปุตตะ ทายว่าเป็นคนเอาแต่อารมณ์ของตนเอง ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง รักเด็ก หรือชอบทำตัวเหมือนเด็ก

101. เจ้าเรือนนตนุไปอยู่อริ ทำตัวไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอย ดื้อรั้น ชอบสร้างศัตรู ขี้โรค หาความ เดือนร้อน ยุ่งยากใส่ตัว

102. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ปัตนิ โอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองน้อย กลัวและเกรงใจคนรัก หาความสุขในการครองเรือนได้ยาก ชอบประพฤติ และปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคู่ครองและคนรักเสมอ

103. เจ้าเรือนตนุไปอยู่มรณะ ชอบทำตัวซังกะตาย ปราศจากความสดชื่นรื่นเริง ชอบเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่เสมอ เบื่อหน่ายในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เซ็งกับชีวิต

104. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ศุภะ เป็นคนเรียบร้อย รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี รักขนบธรรมเนียมประเพณี เลื่อมใสในศาสนา เป็นคนสมถะ สันโดษ

105. เจ้าเรือนตนุไปอยู่กัมมะ ทายว่าเป็นคนขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงาน และภาระกิจหน้าที่

106. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ลาภะ ทายว่าเป็นคนโลภ หรือเห็นแก่ได้ เป็นคนหารายได้เก่ง มีรายได้หลายทาง และเป็นบุคคลที่ประสบความโชคดีเสมอๆ มีเรื่องร้ายก็เอาตัวรอดได้

107. เจ้าเรือนตนุไปอยู่วินาศ ทายว่า เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบออกสังคม เก็บความลับได้

108. เจ้าเรือนกดุมภะกุมลัคนา ทายว่า เป็นคนมีเงินใช้ไม่ขาดมือ มีทางให้ได้เงินมาอย่างง่ายเสมอๆ เงินหมดเมื่อใดก็มีทางแสวงหามาใช้จนได้ และหากดาวประกอบดีด้วยก็จะกลายเป็นคนร่ำรวยไป

109. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่กดุมภะ เป็นเกษตร ทายว่า มักจะเป็นคนที่มีสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เล็กๆ เด็กๆ มีมรดกพินัยกรรม หรือมีคนยกทรัพย์สมบัติให้

110. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่สหัชชะ ทายว่า หาเงินได้จาการสังคม จากคนหมู่มาก จากเพื่อน จากมิตร จากการสื่อสาร การติดต่อ การประชาสัมพันธ์ โฆษก วิทยากร การทูต

111. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่พันธุ ทายว่า หาเงินได้จากญาติพี่น้อง จากบ้านที่อยู่อาศัย จากรถยนต์ ยานพาหนะ ที่ดิน

112. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่ปุตตะ ทายว่าได้เงินจากโชคลาภที่เกิดขึ้น โดยไม่คาดฝัน

113. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่อริ ทายว่าได้เงินจากหนี้สิน หรือศัตรู หรือการต่อสู้กับอุปสรรค จากการกีฬา

114. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่ปัตนิ ทายว่าได้เงินจากคู่ จากหุ้นส่วน จากการแข่งขัน จากหนี้ จากแชร์

115. เจ้าเรือนกดุมภะมรณะ ทายว่าจะได้เงินจากการตาย จากเงินประกันชีวิต จากเงินประกันต่างๆ

116. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่ศุภะ ทายว่าได้เงินจากเกียรติยศชื่อเสียง จากต่างประเทศ จากการเดินทางไกล จากต่างถิ่น

117. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่กัมมะ ทายว่าได้เงินจากงาน ภาระกิจหน้าที่

118. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่ลาภะ ทายว่าได้เงินจากลาภผล การลงทุน การแสวงหาประโยชน์

119. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่วินาศ ทายว่าได้เงินจากความฉิบหาย จากเงินลับๆ เงินใต้โต๊ะ

120. แต่ถ้าเจ้าเรือนพันธุอยู่ในเรือนกดุมภะ ต้องทายว่า ญาติพี่น้องจะมาขอเงินไปใช้จึงจะถูกต้อง

121. และถ้าเจ้าเรือนอริมาอยู่กดุมภะ ทายว่าใช้จ่ายเงินทองไป เพราะเรื่องของหนี้สิน หรือมีหนี้สินมาก

122. หากพระเกตุ ๙ ไปร่วมกับดาวเคราะห์องค์ใด และดาวเคราะห์ดวงนั้นเป็นเจ้าเรือนเกษตรประจำภพใดของเจ้าชะตาภพนั้นก็จะยุ่งและวุ่นวายไปตามพระเกตุด้วย และเท่าที่พบส่วนมาก คนที่เกิดมีความรักแบบพิศดาร เช่น พวกทอม พวกดี้ เกย์ รักร่วมเพศ กะเทย ส่วนใหญ่ต้องมีพระเกตุ ๙ ร่วมกับดาวเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิทั้งสิ้น

123. พวกมีอาชีพหมอดู คนทรง ร่างทรง ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ก็มีพระเกตุ ๙ ร่วมกับตนุลัคน์ หรือร่วมกับเจ้าเรือนกัมมะทั้งสิ้น

124. กดุมภะ แปลว่า สะสม ดังนั้น ถ้าเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่กดุมภะ ก็ทายว่า เป็นคนสะสมคู่ สะสมคนรัก แฟนเยอะ และมักจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้าม

125. เจ้าเรือนปัตนิเป็นประ และสถิตภพกัมมะ มีคู่แบบดอกฟ้ากับหมาวัด หรือราชากับยาจก คือคนหนึ่งมีตระกูลดี อีกคนหนึ่งต่ำต้อย

126. ถามว่า รวยแค่ไหน ก็ต้องสำรวจดูว่า ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ นั้น เป็น ๑ เป็น ๔ เป็น ๗ เป็น ๑๐ แก่ลัคน์ แก่จันทร์ หรือตนุลัคน์ หรือไม่ . หากเป็นแก่ลัคนา ก็ทายว่ามีเงินแสน . หากเป็นทั้งลัคนา และจันทร์ ก็มีเงินล้าน . หากเป็นทั้งลัคนา ทั้งจันทร์ ทั้งตนุลัคน์ ก็รวยล้าน ๆๆๆ มากๆๆๆ

127. คู่ครองเป็นอย่างไร ก็ต้องดูเจ้าเรือนปัตนิเป็น ๑-๔-๗-๑๐ แก่ลัคนา แก่จันทร์ แก่ตนุลัคน์ เช่นเดียวกัน

128. ฐานะมั่นคงหรือไม่ ก็ต้องดูเจ้าเรือนพันธุ ซึ่งเจ้าเรือนพันธุนั้น หมายถึง ญาติ บิดา มารดา ทรัพย์สินอันมีค่า บ้านเรือน ยานพาหนะ หากเจ้าเรือนเป็น ๑-๔-๗-๑๐ แก่ลัคนา แก่จันทร์ แก่ตนุลัคน์ ก็มีฐานะดี

129. พระราหู ๘ เป็น สี่แก่ลัคนา หรือ อยู่เรือนพันธุ มักอาภัพญาติ เกิดมาพ่อแม่มักแตกแยกกัน หรือตายจากกัน หรือไม่ค่อยจะมีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่

130. พระเกตุ ๙ อยู่เรือนปุตตะ เป็นคนบ้าๆ บอๆ คุ้มดีคุ้มร้าย เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ความต้องการไม่แน่นอน เป็นที่เบื่อหน่ายของคนใกล้ชิด

131. พระเกตุ ๙ อยู่เรือนอริ (อริ แปลว่า หนี้สิน) เป็นชะตารวยหนี้ กู้เงิน หยิบยืมเงินเก่ง เป็นคนหาเจ้าหนี้ได้เก่งมาก มีความสามารถในการเจรจาหยิบยืมเงินทองได้เก่ง ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลย แต่สามารถหาเจ้าหนี้ได้เป็นแสน เป็นล้านทีเดียว

132. พระเกตุ ๙ อยู่เรือนกดุมภะ เป็นชะตาหมุนเงินเก่ง คล้ายเงินติดปีกบิน เงินทองหมุนเวียนตลอดเวลา ได้มาจ่ายไป ไม่มีการหยุดนิ่ง แม้แต่สิ่งของ เครื่องใช้ ก็เช่นกัน เปลี่ยนแปลงไปมาตลอด การเงินทรัพย์สินมักวุ่น หมุนไป หมุนมาตลอดเวลา

133. พระราหู ๘ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทางล้มเลิกของเก่าเอาของใหม่ๆ

134. พระเกตุ ๙ มักเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ค่อนข้างยุ่งและวุ่นวาย ไหลไปไหลมา ไม่มีการหยุดนิ่ง

135. พระเกตุ ๙ กุมลัคนา ก็ทำให้สมองเหมือนรังผึ้ง คิดและต้องการหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน

136. พระเกตุ ๙ อยู่เรือนสหัชชะ ก็ทำให้การศึกษาวุ่น ต้องการเรียนรู้หลายอย่าง เลยกลายเป็นเป็ดไป ไม่มีอะไรเชี่ยวชาญสักอย่าง

137. พระเกตุ ๙ อยู่เรือนใด ก็ทำให้ดาวเกษตรเรือนนั้นมีวิญญาณธาตุด้วย หมายถึง มีความยุ่งยาก และวุ่นวายไปตามดาวเกตุ

138. เจ้าเรือนวินาศไปอยู่กดุมภะ ให้มีเงินเท่าไรก็เก็บไว้ไม่อยู่

139. เจ้าเรือนอริอยู่กัมมะ จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอุปสรรค หรือศัตรู

140. เจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ลาภะ มักจะมีคู่ครองอย่างง่ายๆ ฝ่ายชายก็ไม่ต้องเสียสินสอดมากมายนักหรือเสียน้อย ฝ่ายหญิงก็จะมีแม่สื่อแม่ชักให้มาได้กัน

141. เรือนเกณฑ์ ๑-๔-๗-๑๐ นั้นไม่ใช่เรือนโชค เป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้ และต้องทำจึงจะเกิดความสำเร็จ ต้องลงทุนจึงจะได้ผลตอบแทน

142. ดาวพฤหัส เป็น สาม กับ ลัคนา เรียกว่า ทุสโทษ ฉลาดแต่งี่เง่า ดาวพฤหัส เป็น ห้า กับ ลัคนา เรียกว่า ธรรมเกณฑ์ ใฝ่ธรรม ดาวพฤหัส เป็น เก้า กับ ลัคนา เรียกว่า สิงหเกณฑ์ มีศีลธรรม ดาวพฤหัส เป็น สี่ กับ ลัคนา เรียกว่า ปทุมเกณฑ์ มีคนเคารพบูชา ดาวพฤหัส เป็น หนึ่ง กับ ลัคนา เรียกว่า กมุทเกณฑ์ เนื้อหอมมีแต่คนชอบ

143. หากดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิ มาอยู่สหัชชะ ย่อมแต่งงานยาก และแต่งงานช้า เพราะมีความเห็นว่า เพศตรงข้ามกลายเป็นเพื่อนไปหมด ไม่ใช่คนรัก ก็เลยไม่ได้พบรักกันสักที และหากจะพบก็ต้องพบกับบุคคลที่เคยเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนนักเรียน เพื่อนนักศึกษา เพื่อนที่เคยวิ่งแก้ผ้ากันมาเป็นคู่ หากไม่ใช่อย่างนี้ก็ถึงกับไม่ได้แต่งงานก็มี

144. คนที่มีโอกาสจะได้รับมรดก พินัยกรรม หรือได้รับทรัพย์สินจากผู้ตาย จะต้องมีดาวเจ้าเรือนกดุมภะอยู่ในเรือนมรณะ และควรจะเป็นศรีกำเนิดด้วย

144. แต่ถ้าเจ้าเรือนมรณะมาอยู่กดุมภะ ต้องทายว่า ทรัพย์สินจะสูญหาย หรือทรัพย์สินจะเสียหายไป เพราะการตายหรือจากไปไม่มีวันกลับของผู้ที่จะให้ความอุปถัมภ์

145. การมีคู่ ถ้าเป็นโสดก็ถึงเวลาเสียตัวได้ แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้ว ก็อาจจะเบื่อหน่าย หย่าร้างกันได้เพราะ . พระราหู ๘ โคจรเล็งลัคนา เข้าเรือนปัตนิ .

146. พระราหู ๘ โคจรทับเจ้าเรือนปัตนิลัคนา . พระราหู ๘ โคจรเล็ง หรือทับตนุลัคนา

147. พระราหู ๘ เป็นดาวที่บ่งบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นพระราหูโคจรเข้าภพใด ภพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทันที หากทับตนุลัคนาร่างกายจะเปลี่ยนไปด้วยไม่อ้วนก็ผอมลง เบื่อหน่ายต่อชีวิต เจ็บป่วย หากมีคู่ก็อยากจะเลิก หรือเปลี่ยนเอาคู่ใหม่ ส่วนคนเป็นโสดก็เบื่อที่จะอยู่คนเดียวต้องหาคู่มาเสพสม

148. พระราหู ๘ โคจรเข้าเรือนกดุมภะ หรือทับ – เล็งเจ้าเรือนกดุมภะ การเงิน ทรัพย์สินจะต้องเปลี่ยนไป กลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นหรือจนลงก็ได้

149. พระราหู ๘ โคจรเข้าเรือนพันธุ หรือทับ – เล็ง เจ้าเรือนพันธุ จะอาภัพญาติพี่น้อง ขัดใจกัน จะมีการเปลี่ยนแปลเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ดิน รถยนต์ ยานพาหนะ จะซื้อหรือขายก็ได้

150. พระราหู ๘ โคจรเข้าเรือนปัตนิ หรือทับ – เล็ง เจ้าเรือนปัตนิ คนโสดอยากจะมีคู่ คนมีคู่อยู่แล้วจะเบื่อคู่ หรือต้องแยกกันอยู่ชัวคราว นานๆ พบกันทีจึงจะดี หรืออาจหย่าร้างได้

151. พระราหู ๘ โคจรเข้าเรือนมรณะ ราหูเป็นแปด (๘) แก่ลัคนา บางคนว่าดี เพราะราหูมรณะไปแล้ว แต่ความจริง มักเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหว เชื่อคนง่าย หากมีใครมาร้องไห้ขอความช่วยเหลือก็เทหมดกระเป๋า ราหูเป็นแปดอย่าทายดี ต้องทายว่าไม่มีมรดก หรือมีก็ต้องเป็นผู้เสียสละ ไม่อยากได้มรดกนั่น

152. พระราหู ๘ โคจรเข้าเรือนศุภะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนฐานะตัวเองจากดีเป็นดีขึ้นก็ได้ หรือร้ายก็เลวลงอีกก็ได้ อาจจะมีชื่อเสียง หรือเสียชื่อเสียงก็ได้

153. ในดวงชะตาเดิม หากพระราหู ๘ อยู่ภพที่ ๑๐ กัมมะ หากเป็นดวงกำเนิด จะเปลี่ยนแปลงอาชีพบ่อยๆ หรือราหูโคจรมาอยู่เรือน ๑๐ กัมมะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและอาชีพ

154. พระราหู ๘ อยู่ภพลาภะ หรือโคจรเข้าเรือนลาภะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ หรือแสวงหาความสำเร็จ ลาภผล มีลาภลอย หรือเสียก็ได้

155. พระราหู ๘ อยู่ภพวินาศ หรือทับ – เล็ง ดาวเจ้าเรือนวินาศ เป็นพินทุบาทว์ เป็นคนใจอ่อน มักช่วยคนโดยไม่คิดก่อน ผลสุดท้ายตัวเองก็จะเดือดร้อน

156. ดาวประ หากตนุลัคน์ได้ตำแหน่งประอยู่ตรงข้ามกับลัคนา ทายว่า โอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองแทบไม่มีในชีวิตนี้ ต้องอุทิศตนให้แก่คนอื่นอยู่ร่ำไป ส่วนใหญ่ก็อุทิศให้แก่คู่ครอง เรียกว่าคนเกรงคู่ หรือกลัวคู่ก็ได้

157. หากเจ้าเรือนกัมมะลัคนา ได้ตำแหน่งประก็ทายไปว่า เรียนมาอย่างหนึ่งทำงานอีกอย่างหนึ่ง หรือบรรจุงานในแห่งหนึ่ง แต่กลับต้องมาทำงานอีกที่หนึ่ง หรือกินเงินเดือนในที่หนึ่ง แต่กลับทำงานอีกที่หนึ่ง

158. ดาวพฤหัส เป็นสามแก่ลัคนา เรียกว่า โยค คืออยู่ในเรือนสหัชชะ เป็นทุสะโทษ แทนที่จะกลายเป็นคนฉลาดดี กลับงี่เง่าเต่าตุ่น มีความรู้ก็เอาตัวเองไม่รอด

159. ดาวพุธ หรือดาวอังคาร เป็นสามแก่ลัคนา หรืออยู่ในเรือนสหัชชะ ตำราถือว่าเป็นดาวที่ให้โทษแก่เจ้าชะตาแทบทั้งสิ้น หรือที่เรียกกันว่า ดาวที่เบียนลัคนานั่นเอง สาเหตุก็เพราะ เรือนสหัชชะเป็นเรือนที่ไม่มีน้ำหนัก เป็นเรือนนามธรรม เป็นเรือนที่พบแล้วจากนั่นเอง

160. อีกภพหนึ่งที่เรียกว่า ภพแห่งนามธรรมก็คือ ภพศุภะหรือภพที่ ๙ แห่งลัคนา ก็ถือว่าเป็นภพที่ไม่มีตัวตน เป็นภพแห่งเกียรติยศ ชื่อเสียง การสร้าคุณงานความดี เป็นภพแห่งความสงบ ความเรียบร้อย ดังนั้น ภพนี้จึงไม่ให้คุณทางด้านวัตถุ แต่เป็นภพที่ให้คุณทางด้านนามธรรม

161. เจ้าเรือตนุ เมื่อไปอยู่เรือนวินาศ ไม่ใช่ทายว่าตัวเองฉิบหาย แต่ทายว่าเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบออกสังคม เป็นคนเจ้าระเบียบ มีแบบแผน ชอบสร้างชีวิตให้อยู่ในระเบียบวินัย เหมาะแก่การเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ

162. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนอริ ให้โทษทางอุปสรรค ศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ ความขัดแย้ง การขัดข้อง ความไม่ราบรื่น หนี้สิน

163. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนมรณะ ให้โทษทางตาย การสูญหาย การจากไปไม่กลับ ความโดดเดี่ยวเดียวดาย และความหงอยเหงา ความไร้ความเจริญ ความเสื่อม

164. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนวินาศ ให้โทษทางฉิบหาย การแตกทำลาย การถูกกักขัง ถูกคุมขัง การล้มลุกลุกคลาน การถูกระเบียบวินัย กฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ บังคับเอาไว้

165. ดาวจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลัคน์ คืออยู่ภพลาภะ ลาภผลรายได้ ก็เป็นคนขยันหารายได้ เอาทุกทางโดยไม่เลือกแบบหรืออาชีพ หนทางไหนได้เงินเอาทั้งนั้น

166. ดาวพฤหัสเป็นสี่ (๔) กับดาวจันทร์ เรียกว่า พฤหัสได้เกณฑ์จันทร์ ทำให้มีปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด หาเงินเก่ง รายได้ดี

167. ดาวพฤหัสเป็นสี่ (๔) กับดาวอาทิตย์ เรียกว่า ศุกร์เพ็ญ ก็จะมีสมบัติ เพราะในระบบดาราศาสตร์ ดาวศุกร์จะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์ไม่เกิน 46 องศา หรือประมาณ 3 ราศีเท่านั้น

168. ปทุมเกณฑ์ ก็หมายถึง ชะตากลิ่นหอม เนื้อหอม ซึ่งไม่มีบุคคลใดรังเกียจ ตามโคลงดังนี้ อนึ่งจันทร์สิบเอ็ดแท้ แก่ลัคน์ พฤหัสสี่ทรงศักดิ์ แช่มช้อย ศุกร์สามดั่งนี้จัก เจริญยิ่งยศแฮ หากว่าชาติต่ำต้อย ยกให้เสมอพงษ์ ถึงจะเกิดมาต่ำต้อยอย่างไร ก็มีผู้คนยกย่องให้เป็นเจ้าคนนายคน ไม่ต้องกลัวตกต่ำ

169. ในเรือนที่ ๑ – ๔ – ๗ และ ๑๐ จากลัคนาราศีใดราศีหนึ่ง มีดาวอาทิตย์ ๑ สถิตอยู่พร้อมกับดาวเคราะห์ต่างๆ ดวงใดดวงหนึ่งเป็น ๑ – ๔ – ๗ – ๑๐ จากลัคนาด้วย โดยไม่ต้องร่วมราศีกันกับดาวอาทิตย์ก็ได้ เรียกว่า จตุไทยเกษฑ์ หมายถึงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือลาภ ยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติดี ตามโคลงดังนี้ บทหนึ่งถึงเร่งนับ จากลัคนา หากอาทิตย์จรมา อยู่เข้า เป็นหนึ่ง สี่ เจ็ดลัคนา หรือสิบ หากอัฏเคราะห์ร่วมเข้า เรียกได้ไทยเกณฑ์

170. อังคารเสาร์กุมกันและจันทร์เล็ง มักซื้อเซ้งคู่ศักดิ์รักทาสา หมายถึง ดาวอังคารและดาวเสาร์อยู่ร่วมราศีเดียวกัน และมีดาวจันทร์เล็งอยู่ในราศีตรงกันข้าม และสัมพันธ์กับปัตนิแล้ว มักเอาทาสคนชั้นต่ำมาเป็นคู่

171. ศุกร์ ราหู หรือจันทร์กับศุกรา มักเคล้าคู่โจราระวังภัย หมายถึง ดาวศุกร์ร่วมราหู หรือดาวจันทร์ร่วมดาวศุกร์ สัมพันธ์ปัตนิ จะได้เสียกันก่อนแต่งงาน หรือได้กันลับๆ

172. อาทิตย์ จันทร์ เรือนครู อาจารย์ว่า ถ้าทำการวิวาห์มักจะร้าย หมายความว่า ดาวอาทิตย์ หรือดาวจันทร์ อยู่ราศีธนู หรือมีน มักจะแต่งงานสองครั้งขึ้นไป ไม่มีคู่คนเดียว เพราะราศีเมถุน กันย์ ธนู มีน เป็นทวิภาวะราศี คือราศีสองภาค สองสภาวะ ราศีที่ไม่แน่นอน มีอะไรมักมีสอง

173. ลัคนาอยู่ในราศีเมษ ดาวเจ้าเรือนปัตนิคือ ดาวศุกร์ หากดาวศุกร์สถิตอยู่จรราศีก็ทายว่า เป็นคนแตกวัยหนุ่ม วัยสาวเร็ว มีความรักรวดเร็ว เสียความบริสุทธิ์เร็ว แต่งงานเร็ว

174. ลัคนาอยู่ในราศีเมษ ดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตนิอยู่สถิรราศี ก็ทายว่า มีความรักช้า เสียตัวช้า แต่งงานช้า เพราะเป็นราศีมั่นคง

175. ลัคนาอยู่ในราศีเมษ ดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตนิอยู่ทวิภาวะราศี (หรืออุทัยราศี) ก็ทายว่า ความรักและการแต่งงานไม่แน่นอน เร็วก็ได้ ช้าก็ดี

176. ดวงจันทร์ ครุ สุริยา คือมีดาวจันทร์ พฤหัส อาทิตย์ อยู่ในราศีทวาร แม่ธาตุ ถือเป็นดวงดีมาก แต่ถ้ามีลัคนาอยู่ในราศีทวารด้วยควบก็ดีมากๆๆๆ แต่เมื่อขึ้นสูงสุดได้ก็สามารถตกต่ำสุดๆ ก็ได้ เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นก็มีตก เขาเปรียบเป็นดวงตุ๊กตาล้มลุก

177. ศุกราเป็นสิบสองปองร้ายแรงร้อน ดาวศุกร์อยู่ในภพที่ 12 วินาศ ทรัพย์สมบัติ กิเลส กามารมณ์ ความรัก มักจะเกิดความผิดหวังตลอดเวลา

178. เสารา หนึ่ง สองไซร้ ทรามยิ่งแท้เอย หมายถึง ดาวเสาร์โทษทุกข์กุมลัคนา ดวงชะตานั้นก็ต้องรับโทษทุกข์ตลอดเวลา ไม่มีความสุข วิตกกังวล ส่วนดาวเสาร์อยู่กดุมภะ เป็น 2 แก่ลัคนา เมื่อตัวโทษทุกข์อยู่การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ก็มักมีตำหนิ ฐานะการเงินไม้ปักอยู่ในเลน โอนเอนไปมา

179. ดาวเคราะห์ที่อยู่ในราศีที่ 2 หรือราศีที่ 12 จากดาวเสาร์ คืออยู่หน้า และหลังดาวเสาร์ ถือว่าเป็น ‘ทุระทุราโยค” คือทุกข์ๆ ยากๆ มีๆ จนๆ

180. ราหู สี่ สอง ซ้อน แทรกซ้ำ สิบสอง หมายถึง ราหูอยู่ในราศี 2 ที่ 4 และที่ 12 แก่ลัคนา มักจะอาภัพบิดา มารดา พี่น้อง ฐานะสมบัติ บิดา มารดา มักแยกทางกันเดิน ตัวเองต้องไปอยู่กับคนอื่น พึ่งพาอาศัยญาติไม่ค่อยจะได้ มีบ้านก็หลังคารั่ว หรือฝนสาด มีรถก็มือสอง สาม สี่ ต้องซ่อมกันอยู่ตลอดเวลา ราหูภพที่ 2 เป็นราหูค้นทรัพย์ มีทรัพย์เก็บไม่อยู่ ใช้จ่ายเงินเกินตัว ราหูเป็น 12 มัวเมาทายราหู ชะตาจะประสบความวิบัติ หรือเสื่อมสลาย ก็เพราะความมัวเมา ลุ่มหลง

181. เจ้าเรือนกัมมะอยู่ปุตตะ จะได้งานที่ถูกใจ จะประสบโชคในการทำงาน หรือหากหวังตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ไว้ ก็ย่อมสมความปรารถนา

182. เจ้าเรือนกัมมะอยู่พันธุ จะทำงานเกี่ยวกับ บ้านเรือน ที่ดิน รถยนต์ งานเกี่ยวกับยานพาหนะ หรืองานแผนการ งานโครงการ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ หรือตนเองมีอำนาจในวงงานที่จะขยายกว้างไกลขึ้น

183. เจ้าเรือนกัมมะอยู่สหัชชะ จะทำงานเกี่ยวกับการสังคม หรืองานชั่วครั้งชั่วคราว งานที่ไม่อยู่กับที่ งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ งานติดต่อทั่วไป งานสื่อสาร

184. เจ้าเรือนกัมมะอยู่กดุมภะ จะทำงานเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สิน ธนาคาร ไฟแนนท์ แคชเชียร์

185. เจ้าเรือนกัมมะอยู่ตนุ จะทำงานอาชีพส่วนตัว หรือต้องทำงานชนิดที่ต้องใช้ความรู้ความคิด ความสามารถของตนเอง

186. เจ้าเรือนตนุอยู่ปุตตะ จะได้พบกับสิ่งที่ตนปรารถนา มีความอิ่มเอิบใจ จิตใจร่าเริง มีโชคจาการเสี่ยง

187. อิทธิพลดวงดาววิกลคติ พักร์ มนต์ สัมพันธ์กับทักษา . เป็นดาวเดช อำนาจอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ และมักจะทำอะไรไม่ถูกทิศทาง หรือพวกบ้าอำนาจ . เป็นดาวศรี เงินทองของรักมักจะถูกทำลายล้าง ศักดิ์ศรีไม่ดี เสื่อมศักดิ์เสื่อมศรี นับถือใครไม่นาน เพราะเหตุแห่งไม่รักเกียรติตัวเอง . เป็นดาวมูละ หลักทรัพย์ถูกโจรกรรม ถูกขโมย ถูกเอารัดเอาเปรียบ และจะมีหนี้สินมากมาย เพราะเหตุแห่งความงี่เง่า หลงเชื่อคนง่ายๆ . เป็นดาวอุตสาหะ เป็นคนเกียจคร้าน ขี้เกียจ ทำงานจับจด ไม่จริงจัง ทำอะไรไม่มีแก่นสาร . เป็นดาวมนตรี ขาดที่พึ่งพาอาศัย ขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำชู กำพร้า เอาดีไม่ค่อนได้ การศึกษาเล่าเรียนไม่สะดวก ตกอยู่ใต้อำนาจคนอื่น . เป็นดาวกาลี เป็นคนโหดร้าย เป็นฆาตกร ต้องถูกประหารชีวิต ถูกจองจำ หรือถูกคนอื่นฆ่าตาย ไม่มีความซื่อตรง ชอบหักหลัง คดโกง . เป็นดาวบริวาร บริวารลูกน้อง ข้าทาส ไม่ซื่อไม่ดี ทำให้เดือดร้อน . เป็นดาวอายุ สุขภาพไม่ดี ร่างกายไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยบ่อยๆ

188. ดาวเจ้าเรือนศุภะเสีย เป็นอริ มรณะ วินาศ ไม่ควรค้ำประกันใคร

189. เรือนเกณฑ์ ๑-๔-๗-๑๐ นั่นไม่ใช่เรือนโชค เป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องต่อสู้ และต้องทำจึงจะเกิดความสำเร็จ ต้องลงทุน จึงจะได้ผลตอบแทน

190. เจ้าเรือนวินาศไปอยู่กดุมภะ ต่อให้มีเงินเท่าไรก็เก็บไว้ไม่อยู่

191. เจ้าเรือนอริมาอยู่กัมมะ จะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีอุปสรรค หรือศัตรูคอยขัด คอยแย้งเสมอไป จะทำงานหรือประกอบอาชีพ ก็จะต้องมีคู่แข่งขัน

192. อิทธิพลดาววิกลคติ พักร์ มนต์ สัมพันธ์กับเรือนชะตา . เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) เป็นคนอาภัพอับโชค ทำการงานใดๆ ไม่แล้วเสร็จ ไม่สำเร็จ ร่างกายไม่สมประกอบ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๒ กดุมภะ การเงินยากไร้ การเงินวุ่นวาย แม้หามาได้ก็มักเป็นเงินไม่บริสุทธิ์ เงินการพนัน เงินใต้โต๊ะ เงินลักขโมย และมักทำตนเองให้เดือดร้อน . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๓ สหัชชะ พี่ๆ น้องๆ ไม่ค่อยจะลงรอยกัน ขาดพี่น้อง พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ มิตรสหายหักหลังคดโกง หรือถูกเพื่อน ถูกพี่น้องฆ่าตายเพราะผลประโยชน์ . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๔ พันธุ อาภัพบิดา มารดร ญาติสนิท ไร้ที่ดิน ไร้ที่อยู่อาศัย ไร้ยานพาหนะ หรือมีก็เก็บรักษาไว้ไม่อยู่ การศึกษาเล่าเรียนมีอุปสรรค บ้านเรือนต้องเช่า หรืออาศัยเขาอยู่ หาบ้าน หาที่ดิน หายานพาหนะเป็นของตนเองยาก . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๕ ปุตตะ เด็ก ลูก หลาน มักนำความทุกข์ร้อนมาให้ โชคลาภการเสี่ยงไม่ดีไม่ร่าเริง สนุกสนาน อมทุกข์ เครียด . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๖ อริ สุขภาพไม่ดี ขี้โรค มีศัตรู มีหนี้สิน มีคู่แข่ง มีอุปสรรคต่างๆ เสมอ . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๗ ปัตนิ คู่ครอง คนรักมักเป็นศัตรู หรือทะเลาะกันเป็นประจำ มีชู้รัก สัญญาต่างๆ วิปลาส คู่สัญญาโกง การแข่งขันพ่ายแพ้ . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๘ มรณะ ตายโหง ตายจากอุบัติเหตุ ถูกฆ่าตาย ถูกหักหลัง เกี่ยวกับมรดก พินัยกรรม หรือแย่งชิงมรดก เจ็บป่วยหนัก รักษายาก มีโรคประจำตัว อยู่ไม่ติดที่ . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๙ ศุภะ อาภัพบิดา หรือมารดา กำพร้า ไม่ได้พึ่งพาอาศัยกัน เป็นคนไม่เรียบร้อย หาความสุขในชีวิตยาก ติดคุกติดตะราง ต้องโทษ ถูกปลดออกจากตำแหน่ง เสียชื่อเสียง . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๑๐ กัมมะ การงานที่ทำถูกคนอื่นทำลาย ถูกปล้นจี้ การงานล้มเหลว การงานถูกหลอก ถูกโกง กิจการไม่ก้าวหน้า . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๑๑ ลาภะ เป็นคนมีทุกข์ พลาดโอกาสดีๆ ถูกเพื่อนหักหลัง ขาดผู้อุปถัมภ์ ขาดโชคลาภ ขาดผลประโยชน์ ลงทุนไม่ดี . เป็นดาวเจ้าเรือนภพที่ ๑๒ วินาศ มักถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว เก็บเนื้อเก็บตัว มีคนชั้นต่ำเป็นศัตรู สูญเสียอะไรง่ายๆ หมายเหตุ ดาววิกลคตินี้ แม้จะเห็นดาวเจ้าเรือนแล้ว ยังทำลายเรือนชะตาที่ไปสถิตด้วย ต้องพิจารณาว่า ดาวอะไรที่อยู่ในรัศมีส่งแสงถึง ก็เสื่อมด้วย

193. ชะตาบุคคลในเรื่องของฆาตขัยนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อจุดของคราส หรือองศาของอาทิตย์ในวันคราสตรงกับราศี และองศาของดาวเจ้าเรือนลัคน์ หรืออาทิตย์ จันทร์ในดวงชะตา โดยไม่มีดาวพฤหัสให้ความช่วยเหลือ หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่า ชะตาจะถึงฆาตขัยแล้ว

194. “ผิจะฆาตลัคนาอายุขัย อสุรินทร์ถึงลัคนาใน บาปพระเคราะห์จรไปมาทับกัน ทั้งพระจันทร์นั้นมาทับลัคน์ให้ทายตัดชีวาถึงอาสัญ” เรียกว่า การโคจรของดาวเคราะห์เข้า “สมาสัปตี” หมายความว่า ดาวบาปเคราะห์อันมี อาทิตย์ อังคาร เสาร์ ราหู มฤตยู จรไปมาทับกันทั้งหมด หรือ 2 ดวงขึ้นไป ยิ่งสมาสัปตีในภพ ๖-๘-๑๒ ด้วยแล้ว ความเคราะห์ร้ายย่อมจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาอย่างแน่นอน อาจสูญเสียของรัก เสียญาติหรือเสียชีวิตก็ได้

195. ดาวพฤหัสช่วยแก้ความเคราะห์ร้ายได้ ดังนี้ . ดาวพฤหัสโคจรทับลัคน์ ทับจันทร์ และทับตนุลัคน์ หรือเล็ง . ดาวพฤหัสโคจรร่วม-เล็ง ราศีที่เกิดคราส . ราศีที่เกิดคราสนั้นดวงเดิมมีดาวพฤหัสสถิตอยู่

196. พระราหู ๘ เป็นเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลง คือโคจรเข้าไปสู่ภพใดของชะตาก็จะทำให้ภพนั้นเปลี่ยนแปลง หรือโคจรเข้าไปทับเล็งกับดาวเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนชะตาใด ก็จะทำให้เรือนชะตานั้นๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งดี และร้ายได้

197. ดาวคู่ธาตุถ้ร่วมราศีกันจะให้คุณอย่างประมาณค่ามิได้ แต่เมื่อเกิดมาเล็งราศีกันขึ้นจะให้โทษอย่างประมาณค่ามิได้เช่นกัน อยู่ในภคินี 4 ที่ 10 แก่กันก็ให้โทษ

198. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิเล็งกับดาวคู่ธาตุของตัวเอง ย่อมไม่แต่งงานหนเดียว เลิกร้างห่างเหกันก็เยอะ

199. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนกัมมะเล็งกับดาวคู่ธาตุของตนเอง ก็มีการตกงาน ออกจากงาน ล้มเหลวในการงานอย่างคาดไม่ถึง

200. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนกดุมภะเล็งกับดาวคู่ธาตุของตนเอง ร่ำรวยเกินขีดเมื่อไรเป็นเจ้งเมื่อนั้น ในชีวิตมีการสับเปลี่ยนความรวยกับความจนหลายครั้ง
▁▁▁▁▁▁▁

เคล็ดลับการพยากรณ์ 2 201-242
▁▁▁▁▁▁▁

201. เสาร์อุจจ์ราศีตุลย์เล็งอาทิตย์อุจจ์ราศีเมษ ธาตุไฟก็มีแต่งเรื่องไม่ดีเสมอๆ เกี่ยวกับเจ้าเรือนนั้นๆ

202. ดาวพุธกับดาวศุกร์ ไม่สามารถเล็งกันได้ ดังนั้นดาวคู่ธาตุนี้ ถ้าอยู่ห่างกันเกิน 60 องศา หรือ 4 ราศีต่อกัน ก็ให้โทษ

203. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่เล็งกันนั้น หากดวงใดดวงหนึ่งเป็นเกษตรโทษก็เบาบางลง เพราะดาวเกษตรเป็นดาวที่เข้มแข็ง โทษก็เพียงแสดงอาการใกล้ๆ เสียเท่านั้น

204. การทายตายหรือการทายเคราะห์ร้ายของคน มีเคล็ดลับเกี่ยวกับฆาตขัย ดังนี้

• ผิจะฆาตลัคนาอายุขัย อสุรินทร์ถึงลัคนาใน บาปเคราะห์จรไปมาทับกันทั้งพระจันทร์นั้นมาทับลัคนาให้ทายตัดชีวาถึงอาสัญ
• หนึ่งอาทิตย์และอังคารมาทับจันทร์ จะเป็นโทษผูกพันต้องจำจอง หนึ่งเล่าอสุรินทร์มาทับจันทร์ อังคารนั้นเล็งลัคนาเข้าเป็นสอง ทั้งอาทิตย์ถึงเสาร์เข้าโดยย่องทายสนองควรตัดว่าถึงตาย
• อนึ่งองค์อสุรินทร์ ถึงภุมเมศ อังคารประเวศต้องพฤหัสหมาย ทั้งอาทิตย์ต้องลัคน์ท่านทายตาย ด้วยอาชญาโทษร้ายมาถึงตน
• อนึ่งอังคารถูกพฤหัส อาทิตย์จรถึงอาทิตย์ รานรอนระเหระหน จะต้องโทษผูกมัดบัญญัติตนจะต้องขับไปพ้นจากฐานา
• อนึ่งพฤหัสต้องลัคน์ และบาปเคราะห์จรเฉพาะองค์ใดมิได้ว่า มาเล็ง พุธ จันทร์ และสุริยา ถูกราหูทายว่าชีวาวาย
• อนึ่งพฤหัสถูกจันทร์ และรามเมศ เล็งอังคารสุริเยศ ต้องลัคน์หมายจะต้องโทษราชทัณฑ์อาชญาตาย
• อนึ่งเสาร์เล็งลัคนา ครูเล็งจันทร์ พระศุกร์นั้นต้องพระเสาร์ มาสังหรณ์ จะตายในปีนั้น พยากรณ์ เพราะหญิงร้ายราญรอนท่านทำนาย
• อาทิตย์เล็งราหู จันทร์ต้องลัคน์ พระเสาร์ทักถูกอังคาร ทำนายหมาย อย่าสร้างบ้านเรือใหม่ จะให้ตาย ว่าพระเคราะห์ร้ายท่านห้ามในตำรา
• อาทิตย์ต้องอาทิตย์ เสาร์ถูกจันทร์ อังคารนั้นถึงเสาร์ในชันษา จะตายด้วยไข้ลม เป็นโรคา ในตำราทายตัดวิบัติเป็น
• หนึ่งอังคารทับลัคน์ ทำนายไว้ ราหูไซร้ถูกจันทร์จะเกิดเข็ญ พระอาทิตย์ต้องเสาร์เฉพาะเป็นพิเคราะห์เห็นต้องตายด้วยพิษยา
• อนึ่งอสุรินทร์ทับลัคน์อยู่ พระพุธเล็งราหูวิหิงสา พระอังคารต้องเสาร์แทรกเข้ามา เสาร์เล็ง ศุกร์ท่านทำนายจะสิ้นสูญอายุสังขารา ตกต้นพฤกษาสูงฉิบหาย อายุตัดเร่ง ระมัดบัญญัติกาย เพราะเคราะห์ร้ายนักอยู่จงรู้ตน
• อนึ่งศุกร์ต้องเสาร์ จันทร์เล็งจันทร์ ราหูนั้นเล็งพุธอย่าฉงน พระอาทิตย์ต้องลัคน์เป็นสาละวน จะตกในสายชลชีวาวาย
• หนึ่งพระเสาร์มาพ้องต้องภุมเมศ อังคารประเวศเล็งลัคนาหมาย อาทิตย์ถูกอังคารท่านภิปราย อังคารต้องอาทิตย์ตายด้วยพิษงู
• เสาร์ทับลัคน์ ภุมมะพ้องต้องอาทิตย์ สำแดงฤทธิ์จันทร์จรถูกราหู อาทิตย์ถูกลัคนาตำราดูอีกราหูนั้นจรมาต้องจันทร์ อายุขาดจะพินาศมรณา จะถูกต้องสายฟ้าถึงอาสัญ ถ้าพระเคราะห์ต้องทับอันดับกัน ตำรานั้นท่านทายว่าตายเอย

205. ดาวอาทิตย์โคจรทับลัคนาหรือทับอาทิตย์เดิม มักเกิดโรคร้อนใน เกิดเจ็บไข้ และจิตใจจะเร่าร้อนเกิดขึ้น ร้อนที่อยู่ที่พัก อยู่ไม่ติดที่

206. ดวงสตรีเมื่อดาวจันทร์โคจรมาทับลัคนา หรือเป็น ๑-๔-๗-๑๐ แก่ลัคนาหรือจันทร์ในชะตาแล้ว มักจะมีประจำเดือนตอนนั้น

207. ดาวอาทิตย์โคจรไปร่วมราศี หรือเล็งกับดาวเสาร์ ก็จะทำให้เกิดความร้อน อัคคีภัย อุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟได้

208. ดาวจันทร์ (หรือเกตุ) โคจรไปร่วมราศีหรือเล็งกับดาวพฤหัส จะทำให้เกิดอุบัติการณ์เกี่ยวกับพื้นดิน

209. เจ้าเรือนลาภะสถิตทุสถาภพ การหาลาภผลมักขัดข้องเสมอ

210. ดาวอังคารธาตุลมโคจรไปร่วมหรือเล็งกับราหูธาตุลมจะทำให้เกิดพายุ ลมมรสุม ลมที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติ

211. ดาวพุธ ธาตุน้ำ โคจรร่วมหรือเป็น 4 ราศีกับดาวศุกร์ น้ำจะท่วมฝนจะตก

212. ความดี และร้ายจะเกิดขึ้นเวลาใด อ่านคำโคลง ดังนี้
พระเคราะห์ตัวใด จะถึงในชะตา
ร้ายจะดีจะมีมา ในมาสาอาทิตย์จร
จะแจ้งแห่งดิถี ในราศีสาธุทร
หนึ่ง เก้า ห้า อันสัญจร อาจารย์สอนว่าสำคัญ
ร่วมธาตุแลบาปเคราะห์ ทายเฉพาะเป็นรายวัน
ในที่สำนักอัน ตามศาสตร์สรรพ์สำแดงไว้
ทุกข์ภัยโศการ่ำ โรคาย่ำลำบากใจ
แค้นเคืองด้วยข้าไท จะทำให้ร้อนรำคาญ
วิตกมิสบาย นอน หวาดร้ายไม่ชื่นบาน
เหตุเภทพระเคราะห์สาร จึงบันดาลให้ชันษา
พระเคราะห์จรให้โทษเกิด เพราะกำเนิดในชะตา
เป็นสาม-สิบเอ็ดว่า ในโทสานั้นเบาบาง
ผิว่าโทษมีหนักทับ เนื้อความกลับพอเป็นกลาง
ผิว่าโทษแต่เบาบาง คุณนั้นล้างให้เหือดหาย
ผิว่าราศีหก วารยกศัตรูหมาย
เป็นแปด-สิบสองทาย ท่านกล่าวร้ายว่าถึงกาล
เป็นหนึ่ง สอง สี่ ห้า เก้า เจ็ด ว่าไม่แรงราน
เป็นกลางพอประมาณ ให้วิจารณ์หย่อนทาสา
จะทายที่ศัตรู ให้เร่งคู่พระเคราะห์มา
ร้ายดีตาม เทวา ในจักราพยากรณ์ ฯ

213. ดาวเสาร์ยิ่งใหญ่ในธาตุไฟ มีดาวอาทิตย์คอยสนับสนุน ดาวพฤหัสยิ่งใหญ่ในธาตุดิน จันทร์ เกตุคอยสนับสนุน ราหูยิ่งใหญ่ในธาตุลม อังคารคอยสนับสนุน ศุกร์ยิ่งใหญ่ในธาตุน้ำ พุธคอยสนับสนุน หมายความว่า การพยากรณ์ดวงจร ก็ให้ดูแต่เพียงดาวพระเคราะห์ทั้ง ๔ ดวง คือ เสาร์ พฤหัส ราหู และศุกร์ก็ พอแล้ว คือให้ดูว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๔ ดวงนั้น โคจรเข้าไปอยู่ในราศีธาตุชั้นที่เท่าไร อยู่ในเกณฑ์ที่ให้คุณ หรือให้โทษแก่เจ้าชะตา แล้วคุณหรือโทษนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด จะเกิดขึ้นเมื่อดาวสนับสนุนโคจรเข้าร่วม หรือ เล็งกับดาวธาตุใหญ่นั้น

214. เจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) ไปอยู่ในเรือนที่ ๑๒ กุมลัคน์ จะสูญเสียทรัพย์สิน ยากจนอยู่เสมอ และทำการเลวทรามต่ำช้า

215. ราหูร่วมอังคาร และเสาร์ร่วมลัคนา จะเป็นกามโรค โรคเอดส์

216. ตนุลัคน์อยู่ในเรือนที่ ๘ มรณะ ร่วมกับราหู หรือบาปเคราะห์จะเป็นกามโรค หรือโรคเอดส์

217. ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในจรราศี อาศัยอยู่ในต่างแดน ไม่ได้รับความยุติธรรม

218. ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่ ๒ กดุมภะ สถิตอยู่ที่ไหนก็ได้ แล้วเจ้าเรือนนั้นมาเป็น ๒ ทับเสาร์ ไม่มีวาจาสัตย์ ตลบตะแลง หมกมุ่นอยู่ในอบายมุขคดโกง กะล่อนปลิ้นป้อนเสมอๆ

219. ดาวเคราะห์ที่ทำมุมโยค 60 องศา หรือมุมตรีโกณฑ์ 120 องศา แก่กัน เวลาโคจรไปพบกัน หรือไปทับกับดาวเคราะห์ที่โยค หรือตรีโกณฑ์นั้นๆเข้า ย่อมให้คุณ

220. ดาวเคราะห์ที่ตรีโกณฑ์อยู่ในดวงชะตาเดิมแก่กัน หมายถึง ดาวเคราะห์ที่อยู่ราศีธาตุเดียวกันในดวงชะตาเดิม หากโคจรมาต้องกันก็ย่อมให้คุณ

221. เรือนชะตาประเภทที่ดีที่สุด คือ เรือนที่ ๑-๔-๗-๑๐
เรือนชะตาประเภทที่เป็นกลาง คือ เรือนที่ ๓-๕-๙-๑๑
เรือนชะตาประเภทที่ให้โทษ คือ เรือนที่ ๖-๘-๑๒

222. ธาตุน้ำ กับธาตุดินเป็นกุศลธาตุ คือความฉลาด ความดีงาม เป็นธาตุที่ให้คุณมากกว่าโทษ ธาตุไฟ กับธาตุลม เป็นอกุศลธาตุ คือมีไว้สำหรับนึกถึงความดีร้ายของธาตุ หรือลักษณะของธาตุที่ให้คุณและโทษ

223. ธาตุที่เป็นมิตรกัน เป็นธาตุที่ให้ความสนับสนุน เกื้อกูลกัน
➤ ก. ธาตุน้ำกับธาตุดิน เป็นมิตรกัน
➤ ข. ธาตุไฟกับธาตุลม เป็นมิตรกัน

224. ธาตุที่เป็นศัตรูกัน คือธาตุที่ทำลายกัน
➤ ก. ธาตุน้ำกับธาตุไฟ น้ำใช้ดับไฟ
➤ ข. ธาตุดินกับธาตุลม ดินภูเขา หรือตึกสูงๆ กั้นลม

225. ธาตุที่เป็นกลางกัน คือไม่ให้คุณ และโทษเด่นชัดนัก
➤ ก. ธาตุน้ำกับธาตุลม
➤ ข. ธาตุดินกับธาตุไฟ

226. วาสนาสูงเด่นเป็นไฉน
➤ ก. วาสนาของใครจะทราบว่าดีหรือสูงส่งประการใด พิจารณาที่ลัคนาเป็นอันดับแรก อยู่ในราศีแม่ธาตุ กลาง ธาตุ หรือ ปลายธาต
➤ ข. ต่อไปก็ดูดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) ไปอยู่ในที่ดี เจ้าชะตาก็มีวาสนาดี สูงเด่น เป็นสง่า มีเกียรติ ชื่อ เสียง
➤ ค. ดาวเจ้าเรือนลัคนาเป็นดาวศุภเคราะห์ด้วยแล้วก็ยิ่งดีมากขึ้น
➤ ง. ดาวเจ้าเรือนลัคนาเป็นบาปเคราะห์ เหนื่อยแต่ก็ได้ดี ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด
➤ จ. เจ้าชะตามีวาสนาดี เมื่อมีดาวเจ้าเรือนลัคน์อยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ดาวเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในตำแหน่ง เกษตร อุจ มหาจักร ราชาโชค
2. ดาวเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในเรือนที่ หนึ่ง-ห้า-เก้า
3. ดาวเจ้าเรือนลัคนาร่วมกับดาวคู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพล
4. ดาวเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในราศีชั้น ๑ หรือชั้น ๒ หรือชั้น ๓
5. ดาวเจ้าเรือนลัคนาได้องค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์ ดังนี้
➤ 5.1 ลัคนาราศีนะระ มีดาว 4, 5, 6, 7 อยู่ในเรือน 1, 3, 4, 7 และ 11
➤ 5.2 ลัคนาราศีปัสสวะมีดาว 1,2,3,6, อยู่ในเรือน 6,10
➤ 5.3 ลัคนาราศีอำพุมีดาว 3,5,7,8 อยู่ในเรือน 4,5,9
➤ 5.4 ลัคนาราศีกีฏะมีดาว 3,8 อยู่ในเรือน 7

227. ชะตาผู้ใดมีศุภะเคราะห์อยู่ในเตโชธาตุ มักเกิดทุกข์บ่อยๆ มักได้ทรัพย์ก็แสนเข็ญ มีศัตรู มีญาติพึ่งมิได้ มักราวีกัน แม้นมีที่พึ่งย่อมศูนย์สลาย มิตรสหายย่อมอาศัยไม่ได้ ทำคุณแก่คนไม่ขึ้น ปิดทองหลังพระ
➤ ก. มีศุภะเคราะห์ อยู่ในวาโยธาตุ ปัญญาดี แต่ลืมเร็ว
➤ ข. มีศุภะเคราะห์ อยู่ในอาโปธาตุ ใจดี มั่นคง ใจเย็นสดใส สอนง่ายมีทรัพย์
➤ ค. มีบาปพระเคราะห์ อยู่ในเตโชธาตุ เปรียบประดุจเสาร์เล็งลัคนา

228. ดวงสตรี ถ้ามีดาวจันทร์เป็นมหาจักร ไม่เสีย มักจะได้เป็นคุณหญิง คุณนาย

229. ดวงชาย ถ้ามีดาวอาทิตย์หรืออังคารเป็นมหาจักร มักจะได้เป็นนายทหาร ตำรวจ บุคคลในเครื่องแบบ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

230. ดาวศุกร์ ซึ่งหมายถึงอารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ ความรัก หรือ
➤ ก. ดาวแห่งกามารมณ์ หากดวงชะตาใดมีดาวศุกร์อยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง หรืออยู่ในราศีธาตุน้ำ คือกรกฎ พิจิก มีน ชะตานั้นรักใครรักจริง และเป็นความรักอันบริสุทธิ์ ความรักถูกต้องตามประเพณี
➤ ข. หากดาวพระศุกร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสอง คืออยู่ในราศีธาตุดิน พฤษภ กันย์ มังกร ความรัก หรืออารมณ์รักอยู่ ในเกณฑ์ชั้นสอง
➤ ค. ดาวพระศุกร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสาม คือ ธาตุลม เมถุน ตุลย์ กุมภ์ มีความรักความใคร่ชั้นสามจะปล่อยให้ ความรักเป็นไปตามสภาวะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง ไม่แน่นอน อยู่ที่ความนิยมของสังคม และสิ่งแวดล้อม
➤ ง. หากดาวพระศุกร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ คือธาตุไฟ เมษ สิงห์ ธนู บุคคลนั้นหาความรักที่แท้จริงไม่ได้ รักง่าย ชังง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย

231. หากต้องการดูดาวพฤหัส ซึ่งหมายถึง ปัญญา และความบริสุทธิ์
➤ ก. ดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง ก็ทายว่า มีปัญญาและความประพฤติอันดับ 1
➤ ข. ดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสอง ก็ทายว่า มีปัญญาและความประพฤติอันดับ 2
➤ ค. ดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสาม ก็ทายว่า มีปัญญาและความประพฤติอันดับ 3
➤ ง. ดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ ก็ทายว่า มีปัญญาและความประพฤติอันดับ 4

232. ยศศักดิ์ทายอาทิตย์
➤ ก. หากดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง ก็มียศศักดิ์อันดับ 1
➤ ข. หากดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธาตุชั้นสอง ก็มียศศักดิ์อันดับ 2
➤ ค. หากดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธาตุชั้นสาม ก็มียศศักดิ์อันดับ 3
➤ ง. หากดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ ก็มียศศักดิ์อันดับ 4

233. รูปร่างจริต และกิริยาทายจันทร์
➤ ก. หากดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง ก็มีรูปร่างจริต และกิริยาอันดับ 1
➤ ข. หากดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสอง ก็มีรูปร่างจริต และกิริยาอันดับ 2
➤ ค. หากดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสาม ก็มีรูปร่างจริต และกิริยาอันดับ 3
➤ ง. หากดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ ก็มีรูปร่างจริต และกิริยาอันดับ 4

234. ดาวพฤหัสหากเราจะหมายถึง การเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ละก็
➤ ก. หากดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง ย่อมมีความรู้ดี รู้จริง ศึกษาจริงใช้งานได้
➤ ข. หากดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสอง มีความรู้เกือบดี เกือบรู้จริง
➤ ค. หากดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสาม มีความรู้พอประมาณ แต่เอาตัวรอดได้
➤ ง. หากดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ มีความรู้แบบเป็ด หาความเก่งจริงไม่ได้เลย

235. ธาตุน้ำกับธาตุดิน เป็นมิตรกัน ดังนั้น ดาวเคราะห์ที่ครองราศีธาตุอันเป็นมิตรกันก็ย่อมเป็นมิตรกันไปด้วย คือ ดาวจันทร์ ดาวพฤหัส ธาตุดิน จะเป็นมิตรกับ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ธาตุน้ำ เมื่ออยู่ในราศีธาตุที่เกื้อกูลกัน หรือราศีธาตุที่เป็นมิตรกันย่อมเกื้อกูลกัน

236. ดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ ธาตุไฟ จะเป็นมิตรกับ ราหู อังคาร ธาตุลม เมื่ออยู่ในราศีธาตุที่เกื้อกูล หรือราศีธาตุที่เป็นมิตรกัน (ถึงแม้ตามนิสัยดาวจะเป็นศัตรูกัน แต่เมื่ออยู่ในราศีธาตุที่เป็นมิตรกันย่อมช่วยเหลือกัน)

237. เรือนกัมมะ หมายถึง อาชีพ หน้าที่ การงาน หากเจ้าเรือนกัมมะอยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง ตำแหน่งหน้าที่การงานก็อยู่ในอันดับแนวหน้าของความรู้วุฒิการศึกษาที่ร่ำเรียนมา ตามลำดับธาตุ ชั้น 1-2-3-4

238. หากดาวเคราะห์สถิตอยู่ในราศีธาตุดินมาก ก็ควรประกอบอาชีพเกี่ยวกับดิน เช่น เกษตรกรรม กสิกรรม ค้าขายที่ดิน ปลูกบ้านขาย ขายหน้าดิน ปั้นดินขาย ฯ

239. ที่สำคัญที่สุด หากธาตุใดธาตุหนึ่งขาดไปในดวงชะตา ก็ห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับธาตุนั้นเป็นอันขาด หากทำไปย่อมไม่ได้ผล และจะถึงกาลวิบัติ หรือล้มเหลวในที่สุด

240. การมีคู่ หรือถึงเวลาเสียตัว ถ้าโสดจะมีคู่ ถ้ามีคู่อยู่แล้วอาจเลิกราหย่าร้าง
➤ ก. ราหูโคจรเล็งลัคนา
➤ ข. ราหูโคจรทับเจ้าเรือนปัตนิลัคนา
➤ ค. ราหูโคจรเล็งหรือทับตนุลัคนา

241. ราหูเป็นดาวบ่งบอกลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ราหูโคจรเข้าภพใด ภพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในทันที หากทับตนุลัคน์ ร่างกายจะเปลี่ยนไป ไม่อ้วนขึ้นก็ผอมลง จิตใจและความต้องการต่างๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เบื่อหน่ายต่อชีวิต เจ็บป่วย หากมีคู่ก็อยากจะเลิก หรือเปลี่ยนเอาคนใหม่ ส่วนคนโสดก็ต้องการหาคู่

242. ราหูเข้าเรือนกดุมภะ หรือทับ หรือเล็งเจ้าเรือนกดุมภะ การเงินทรัพย์สินจะต้องเปลี่ยนไป กลายเป็นคนรวยขึ้น หรือจนลงก็ได้
▁▁▁▁▁▁▁

เคล็ดลับการพยากรณ์ 3 243-351
▁▁▁▁▁▁▁

243. ราหูเข้าภพพันธุ หรือโคจรไปเล็ง หรือทับเจ้าเรือนพันธุ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้าน เรื่องที่ดิน รถยนต์ ยานพาหนะ ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนก็ได้

244. ราหูเข้าภพมรณะ ราหูเป็นแปด บางคนว่าดี เพราะราหูมรณะไปแล้ว แต่ความจริง มักเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหว เชื่อคนง่าย หากมีใครมาร้องไห้ ขอความช่วยเหลือก็หมดกระเป๋า ราหูเป็นแปด อย่าทายดี ต้องทายว่าไม่มีมรดก หรือมีก็ต้องเป็นผู้เสียสละ ไม่อยากได้มรดกนั้น

245. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่งให้คุณเป็นอันดับหนึ่ง
ดาว ๑-๗ คู่ธาตุไฟ อยู่ในราศีธาตุไฟ ไฟ+ไฟ
ดาว ๒-๕ คู่ธาตุดิน อยู่ในราศีธาตุดิน ดิน+ดิน
ดาว ๓-๘ คู่ธาตุลม อยู่ในราศีธาตุลม ลม+ลม
ดาว ๔-๖ คู่ธาตุน้ำ อยู่ในราศีธาตุน้ำ น้ำ+น้ำ

246. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุคู่มิตร ธาตุชั้นสองให้คุณเป็นอันดับสอง
ดาวเคราะห์ธาตุไฟ อยู่ลม ไฟ+ลม
ดาวเคราะห์ธาตุลม อยู่ไฟ ลม+ไฟ
ดาวเคราะห์ธาตุดิน อยู่น้ำ ดิน+น้ำ
ดาวเคราะห์ธาตุน้ำ อยู่ดิน น้ำ+ดิน

247. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุเป็นกลาง ธาตุชั้นสามให้คุณเป็นอันดับสาม
ดาวเคราะห์ธาตุไฟ อยู่ดิน ไฟ+ดิน
ดาวเคราะห์ธาตุดิน อยู่ไฟ ดิน+ไฟ
ดาวเคราะห์ธาตุน้ำ อยู่ลม น้ำ+ลม
ดาวเคราะห์ธาตุลม อยู่น้ำ ลม+น้ำ

248. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุศัตรู ไม่ให้คุณกลับให้โทษ ธาตุชั้นสี่ให้โทษ

249. การเปลี่ยนแปลงอันดับของธาตุ
➤ ก. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุชั้นหนึ่ง เมื่อไปสถิตอยู่ในราศีทุสะฐานะ อริ มรณะ วินาศ ย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราศีธาตุชั้นหนึ่งเป็นดาวคงที่ทุกสถานะ ทุกสภาวะ
➤ ข. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุชั้นสอง เมื่อไปสถิตอยู่ในราศีทุสะฐานะ ย่อมจะกลับกลาย เป็นธาตุชั้นสี่ ซึ่งเท่ากับสถิตอยู่ในราศีธาตุที่เป็นศัตรู
➤ ค. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุชั้นสาม เมื่อไปสถิตอยู่ในราศีทุสะฐานะ ก็เทียบเท่าธาตุชั้นสี่
➤ ง. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่อยู่ในราศีธาตุชั้นสี่ เมื่อไปสถิตอยู่ในราศีทุสะฐานะ ย่อมมีตำแหน่งเทียบเท่าธาตุชั้นหนึ่ง เช่นลัคนาราศีมีน มีดาวจันทร์ พฤหัสอยู่ราศีกุมภ์ ธาตุชั้นสี่แต่อยู่ทุสะฐานะ คือวินาศลัคนา กลับฟื้นเป็นชั้นหนึ่งไป ต้องทายดี หรือลัคนาอยู่ราศีกรกฏ ดาวจันทร์พฤหัส อยู่ราศีเมถุนธาตุชั้นสี่ แต่อยู่วินาศลัคนา กลับฟื้นเป็นชั้นหนึ่ง ต้องทายดีอย่าทายเสียเด็ดขาด

250. อีกอย่างหนึ่ง เรือนเกณฑ์อันได้แก่ ราศีที่ ๑-๔-๗-๑๐ จากลัคนา ย่อมมีอำนาจ ทำให้ธาตุเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะธาตุชั้นสาม หากอยู่ในเรือนเกณฑ์จะกลายเป็นธาตุชั้นหนึ่งทันที

251. ดาวเคราะห์ดวงใดที่สถิตอยู่ในธาตุของตัวเอง หรือสถิตอยู่ในธาตุที่เป็นมิตรของตัวเอง ดาวเคราะห์ดวงนั้นก็ย่อมประสบชัยชนะ เช่น ดาวศุกร์กับดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีธาตุไฟ ดาวเสาร์(ธาตุไฟ)ย่อมชนะและเป็นใหญ่กว่าดาวศุกร์ ถ้าหากดาวศุกร์กับดาวเสาร์ร่วมราศีเดียวกัน แต่อยู่ในราศีธาตุน้ำ ดาวศุกร์ก็ย่อมใหญ่กว่าดาวเสาร์ เพราะดาวศุกร์เป็นธาตุน้ำ

252. ธาตุดินกับธาตุน้ำย่อมเป็นมิตรกัน และธาตุไฟกับธาตุลมย่อมเป็นมิตรกันฉันใด ดาวเคราะห์ที่ครองธาตุอันเป็นมิตรกัน ก็ย่อมเป็นมิตรกันไปด้วย

253. ดาวเคราะห์แม่ธาตุ หรือดาวอธิกธาตุ ได้แก่ ดาวเสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ หมายความว่า ดาวเสาร์เป็นแม่ธาตุไฟ พฤหัสแม่ธาตุดิน ราหูแม่ธาตุลม และดาวศุกร์แม่ธาตุน้ำ ดาวเคราะห์ที่เรียกว่า แม่ธาตุ หมายความว่า ดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าการ หรือเป็นตัวทำเรื่องเกี่ยวกับธาตุนั้น

254. “โยค” แปลว่า การประกอบ หรือการรวบรวม เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ โยค ทางโหราศาสตร์ไทย หมายถึง ดาวเคราะห์ที่เป็น ๓,๕,๙,๑๑ แก่ลัคนา แก่จันทร์ และแก่ดาวเคราะห์ด้วยกันเอง

255. “ธนโยค” แปลว่า โยคมีทรัพย์ หมายถึง ดวงที่มีดาวเคราะห์เจ้าเรือนตนุลัคน์ไปอยู่กดุมภะ เจ้าเรือนกดุมภะไปอยู่ลาภะ เจ้าเรือนลาภะกุมลัคนา

256. คนที่เล่นการเมือง สมัคร สส. สว. แล้วได้รับเลือกตั้งนั้นดูเจ้าเรือนที่1 ตนุ เจ้าเรือนที่ 9 ศุภะ และเจ้าเรือนที่ 10 กัมมะ มาผสมผสานกัน หากเจ้าเรือนนั้นๆ มาร่วมกัน หรือตรีโกณกัน และอยู่ในเรือนเกณฑ์ (1-4-7-10 แก่ลัคน์แก่จันทร์) เป็นดวงชะตาที่ได้รับความนับถือจากประชาชน ส่วนรวมเป็นอันมาก หรือ ภพที่ 1 ตนุ เป็นอุจ และอยู่ในเรือนเกณฑ์ ภพที่ 9 และภพที่ 10 ร่วมกันอยู่ในเกณฑ์ มักได้รับความนับถือจากส่วนรวม

257. เรือนกดุมภะ หมายถึง การเงิน และเรือนวินาศ หมายถึง การสนับสนุนในทางการเงิน หากดวงชะตาใดไม่มีดาวอยู่ในเรือนที่ 2 และที่ 12 จากจันทร์ ท่านว่า ดวงชะตานั้นยากจน ขัดสนเงินทอง

258. อีกประการหนึ่งหากไม่มีดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 และที่ 12 จากจันทร์ แต่มีดาวอยู่เป็น 6,7,8 ราศีจากจันทร์ ก็ยังใช้ได้ หมายความว่า พอมีความสุขสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สิน เงินทองบ้าง หากไม่มีดาวเลยก็ทายว่า ขัดสนอับจนแน่นอน

259. “ดาวจันทร์” การถือดาวจันทร์เป็นแก่นสารในการดำรงชีวิต ถือดาวจันทร์เป็นตนุให้ดูราศีที่สองจากจันทร์ กดุมภะจันทร์ หมายถึง การเงิน และทรัพย์สิน

ราศีที่หก อริจันทร์ หมายถึง การใช้ และการบริการ
ราศีที่เจ็ด ปัตนิจันทร์ หมายถึง หุ้นส่วน คู่สัญญา
ราศีที่แปด มรณะจันทร์ หมายถึง การพื้นคืนชีพ หรือการแก้ไข ความเบื่อหน่าย ให้มีความสุข และความกระตือรือร้น
ราศีที่สิบสอง หมายถึง การสนับสนุน การผลักดัน และการป้องกันความวิบัติ ดังนั้นหากชะตา ไม่มีดาวในราศีที่ 12 จากจันทร์ ก็หมายความว่า จะปราศจากทรัพย์สินเงินทอง หรือมีน้อย

หากไม่มีดาวในเรือนที่ 6 จากจันทร์ ก็ไม่มีคนใช้และบริวาร
หากไม่มีดาวในเรือนที่ 7 จากจันทร์ ก็ไม่มีหุ้นส่วน คู่คิด คู่ปรึกษา
หากไม่มีดาวในเรือนที่ 8 จากจันทร์ ก็ไม่มีมรดกพินัยกรรม
หากไม่มีดาวในเรือนที่ 12 จากจันทร์ ก็ขาดคนให้ความสนับสนุนทั้งในด้านการงานและการเงิน

260. ดาวเคราะห์ที่อยู่ในทุสะฐานะภพแก่กันมาต้องกัน ราศีทุสะฐานะภพ หมายถึง ราศีที่ 6 อริ ที่ 8 มรณะ ที่ 12 วินาศ ราศีเหล่านี้ย่อมให้โทษแก่เจ้าชะตา แม้แต่ดวงดาวเคราะห์ต่างๆ ในดวงชะตาก็เช่นกัน ดังนั้น เมื่อโคจรไปพบกัน หรือโคจรไปเล็งกันเข้า ย่อมให้โทษแก่เจ้าชะตา ยกตัวอย่างเช่น ดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษ และดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิก นับตามธาตุ ราศีเมษธาตุไฟ ราศีพิจิกธาตุน้ำย่อมเป็นศัตรูกัน นับตามภพ คือนับจากเมษไปถึงพิจิกเป็นมรณะ และนับจากพิจิกถึงเมษก็เป็นอริแก่กัน สรุป ทั้งธาตุของราศี และภพเป็นศัตรูกันตลอดเรื่อง ในลักษณะเช่นนี้ หากอาทิตย์โคจรไปทับหรือเล็งเสาร์ หรือเสาร์โคจรไปทับ หรือเล็งอาทิตย์ ผลร้ายก็จะเกิดแก่เจ้าชะตาแน่นอน ดังนั้น เวลาดูดาวจรก็ไม่ต้องไปดูอะไรมาก เมื่อยามดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรมาทับ เล็งกับดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งก็ให้ย้อนกลับไปดูดวงเดิมว่า ดาวเคราะห์ทั้งสองนั้นดวงเดิมอยู่ในภพทุสะฐานะแก่กันหรือไม่ หาอยู่ในภพทุสะฐานะแก่กันย่อมให้โทษ หาอยู่ในภพโยค และตรีโกณแก่กันย่อมให้คุณ เกี่ยวกับธาตุและเกี่ยวกับการดูดวงจรเราอาจสรุปได้ในลักษณะนี้

261. ในรอบเดือนใดที่มีบาปพระเคราะห์โคจรเข้าสัมพันธ์ร้ายกับดวงชะตาเกิดในภพปัตนิ ไม่ว่าจะเป็นดวงชายหรือหญิงมา ขอฤกษ์วิวาห์ พิจารณาเห็นว่าเป็นฆาตอย่างนี้ ห้ามโหราจารย์ให้ฤกษ์โดยเด็ดขาด เพราะเจ้าชะตากำลังเกิดความวิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง เพราะดาวเสาร์ ดาวมฤตยู ดาวศุกร์เล็งลัคนา เป็นพินทุบาทจร พฤหัสจรก็เสีย

262. ในกรณีที่พิจารณาดวงชะตาเจ้าบ่าว เจ้าสาว ซึ่งไม่สัมพันธ์ทั้งลัคนา และดาวจันทร์กำเนิด ประกอบกับเรือนปัตนิลัคนา เช่น ดาว ๐ ๗ ๖ เล็งลัคน์ในชะตาชาย และดาว ๐ ๘ ๖ ๒ ๑ เล็งลัคน์ในชะตาหญิง ซึ่งบอกเหตุถึงความเดือดร้อน เกิดโทษทุกข์ในเรื่องคู่ครอง อย่างนี้โหราจารย์อย่าให้ฤกษ์ประกอบการวิวาห์เลย เพราะเดี๋ยวเกิดเหตุร้ายขึ้นมา เจ้าชะตาจะโทษผู้ให้ฤกษ์ได้ ควรบอกให้หาฤกษ์สะดวกเอาเองเถิด เป็นการตัดกรรม เสี่ยงทายได้ตามใจชอบ เรียกว่าตาดีก็ได้ ตาร้ายก็เสีย โทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง

263.
➤ ก. การดูดวงเดิมเราใช้หลักดาวเคราะห์ที่ครองธาตุประจำ เช่นดาวเสาร์ธาตุไฟ ดาวพฤหัสธาตุดิน เป็นต้น เป็นเครื่องพยากรณ์
➤ ข. การพยากรณ์ดวงจรให้ตัดดาวพระเคราะห์ครองธาตุเดิมทิ้งไป แล้วให้กำหนดที่ดาวพระเคราะห์ครองราศีเป็นสำคัญ ในดวงชะตาเดิม พระเคราะห์ดวงใดสถิตอยู่ในราศีธาตุอะไร ก็แปลว่า ดาวพระเคราะห์นั้นครองธาตุนั้น
➤ ค. เมื่อดาวเคราะห์ที่ครองธาตุนั้น โคจรไปสู่ราศีซึ่งมีอีกธาตุหนึ่ง ความดีความร้าย ย่อมปรากฏขึ้นแก่เจ้าชะตาตามลำดับของธาตุชั้นต่างๆ ทั้ง 4 ชั้นที่กล่าวมาแล้วแต่ต้น

264.
➤ ก. ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีธาตุไฟ หากโคจรไปอยู่ในราศีธาตุไฟก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นหนึ่ง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุลมก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสอง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุดินก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสาม และหากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสี่
➤ ข. ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำ หากโคจรไปอยู่ในราศีธาตุน้ำก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นหนึ่ง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุดินก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสอง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุลมก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสาม และหากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุไฟกลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสี่
➤ ค. ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีธาตุดิน หากโคจรไปอยู่ในราศีธาตุดินก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นหนึ่ง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสอง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุไฟก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสาม และหากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุลมกลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสี่
➤ ง. ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีธาตุลม หากโคจรไปอยู่ในราศีธาตุลมก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นหนึ่ง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุไฟก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสอง หากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุดินก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสาม และหากโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำก็กลายเป็นดาวเคราะห์ชั้นสี่

265. สำหรับการให้คุณและโทษนั้น หากดาวเคราะห์โคจรไปสู่ตำแหน่งชั้นหนึ่ง และชั้นสองย่อมให้คุณ และหากดาวเคราะห์โคจรไปอยู่ในตำแหน่งชั้นสามและชั้นสี่ ย่อมให้โทษ และลักษณการให้คุณและโทษอย่างไรนั้นก็เป็นไปตามความหมายของดวงดาวและเรือนชะตาเพียงสองอย่างนี้เท่านั้น

265. เจ้าเรือนตนุอยู่ในภพสหัชชะ เจ้าชะตาจะมีการสังคมมากขึ้น มีการพบปะกับมิตรสหายอยู่บ่อยๆ

266. มีการเดินทางบ่อยๆ อยู่ไม่ติดที่ และจะมีการศึกษางานและหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอด

267. หากเจ้าเรือนตนุโคจรอยู่ในภพพันธุ เจ้าเรือนพันธุโคจรอยู่ในภพดีๆ ในปีนั้นเจ้าชะตาจะมีการสร้างบ้านเรือน หรือมีโอกาสได้ครอบครองสิ่งของชิ้นใหญ่ๆ เช่น รถยนต์ พาหนะต่างๆ จัดตั้งบริษัท ห้างร้าน มีการวางแผนการ และโครงการของชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง

268. เจ้าเรือนกัมมะไปสถิตอยู่ในภพตนุ จะทำงานอาชีพส่วนตัว หรือต้องทำงานชนิดที่ต้องใช้ความรู้ ความคิด และความสามารถของตนเอง

269. เวลาจะดูดวงจรให้ดูแต่เพียงดาวพระเคราะห์ 4 ดวง ได้แก่ เสาร์ พฤหัส ราหู และศุกร์ ซึ่งเป็นอธิกธาตุ ธาตุที่ยิ่งใหญ่ คือให้ดูว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง 4 ดวงนั้น โคจรเข้าไปในราศีธาตุชั้นที่เท่าไร อยู่ในเกณฑ์ให้คุณหรือให้โทษแก่เจ้าชะตา แล้วคุณและโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด คุณและโทษนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อดาวที่เป็นอนุกธาตุโคจรเข้าไปร่วมหรือไปเล็งกับดาวเคราะห์ที่เป็นอธิกธาตุ (ดาวอนุกธาตุ คือ อาทิตย์ จันทร์(ใช้เกตุแทนได้) อังคาร และพุธ)

270. ให้ตรวจดูในดวงชะตาเดิม ถ้ามีดาวเคราะห์ที่ทำมุมโยค (60 องศา) หรือมุมตรีโกณ (120 องศา) แก่กันเวลาโคจรไปพบกันเข้า หรือไปทับกับดาวเคราะห์ที่โยค หรือตรีโกณนั้น เข้าย่อมให้คุณ

271. ดาวราชาโชคที่ให้คุณอย่างสมบูรณ์ คือ
ก. ลัคนาวัน (วันเกิด) ได้ตำแหน่งราชาโชค
ข. ตนุลัคน์ ลัคนาอยู่ราศีใด ดาวเคราะห์เจ้าเรือนเกษตรได้ตำแหน่งราชาโชค

272. ดวงชะตาที่ได้ราชาโชค ชีวิตจะไม่ตกต่ำ เป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะไปพบปะหรือสนทนากับใครๆ ทุกคน ก็อยากจะให้โดยไม่หวังค่าตอบแทน

273. คนที่มีดาววันเกิดเป็นราชาโชค หรือตนุลัคนาเป็นราชาโชค ชะตาชีวิตจะต้องโชติช่วงชัชวาลอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งในชีวิต

274. ดาวราชาโชค ถึงแม้มีตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนอื่นๆ ในดวงชะตาก็ย่อมจะให้คุณ ในระดับราชาโชคเหมือนกัน

275. ดาวเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาส ท่านว่า มีฐานะเทียบเท่ากับราชาโชค คือ มีดีคล้ายๆ กัน แต่ไม่ฟู่ฟ่า หรูหราเหมือนราชาโชคเท่านั้น

276. การทายดวงประ ก็ทายว่าไม่ใช่ของตน เป็นของคนอื่น เป็นของอื่นๆ เป็นอย่างอื่นๆ

277. ชะตาที่มีราหูอยู่ภพมรณะ จะตายเพราะความหลงไหลงมงาย มักเป็นคนใจอ่อน เชื่อคนง่าย เห็นใครตกทุกข์ได้ยากหรือเห็นใครหลั่งน้ำตาแสดงหน้าเป็นทุกข์ ต้องช่วยเหลือ และเป็นการช่วยเหลือในทางที่ผิด เพราะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตน

278. ชะตาที่มีดาวอังคารอยู่ภพมรณะ มักจะขี้ขลาดตาขาว กลัวผี เกียจคร้าน หรืออาจจะขยัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำไปโดยไม่ถูกเรื่องถูกราว ทำผิดๆ แบบผิดเวลา ผิดกาละเทศะ สิ่งที่ดีไม่ทำ มักทำแต่สิ่งที่เสีย

279. ชะตาที่มีดาวเสาร์เล็งลัคนาจะเกิดโทษทุกข์ในเรื่องคู่ครอง คนรัก และเพศตรงข้าม หุ้นส่วน สัญญา

280. ดาวคู่ธาตุ ถ้าอยู่ร่วมราศีกันจะให้คุณ แต่เมื่อเกิดเล็งกันก็ให้โทษ

281. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิเล็งกันกับดาวคู่ธาตุของตนเอง ย่อมไม่แต่งงานหนเดียว หรือเคยเลิกร้างห่างเหในขณะที่รักกันอย่างดูดดื่ม

282. ดาวเจ้าเรือนกัมมะเล็งกับดาวคู่ธาตุขอตนเอง มีการตกงาน และตกอาชีพ ล้มเหลวจากการงานในขณะที่กำลังรุ่งๆ อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว

283. ดาวเจ้าเรือนกดุมภะเล็งกับดาวคู่ธาตุขอตนเอง ร่ำรวยเกินขีดเมื่อไรเป็นจนลงเมื่อนั้น รวยๆ จนๆ สลับกันไป

284. ดาวเสาร์เป็นอุจจ์ในราศีตุลย์ และอาทิตย์เป็นอุจจ์ในราศีเมษเล็งกัน ก็เป็นเรื่องเสีย เรื่อไม่ดีทั้งนั้น

285. ดาวเคราะห์คู่ธาตุที่เล็งกันนั้น หากดวงใดดวงหนึ่งเป็นเกษตร โทษนั้นจะเบาบางลง เพราะดาวเกษตรเป็นดาวที่เข้มแข็งไม่มีการให้โทษแก่เจ้าชะตา

286. จรราศี (ราศีทวาร เมษ กรกฎ ตุลย์ มังกร) หมายถึง ความเด็ดขาด มุ่งตะบึงไปข้างหน้า ถ้าตนุลัคน์ สถิตราศีทวาร ผู้นั้นจะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเด็ดขาด ใครจะดึงจะฉุดไปทางอื่นทำได้ยาก

287. เจ้าเรือนอื่นๆ สถิตราศีทวารก็เช่นเดียวกัน การกระทำต่างๆ ที่ตรงกับความหมายของเรือนนั้น มักเป็นการปฏิบัติโดยเฉียบขาด หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับกรณียากิจตามความหมายของเรือนนั้นๆ ในขณะเดินทาง

288. อริลัคน์สถิตราศีทวาร การเดินทางมีอุปสรรค มีศัตรู หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง

289. กดุมภะลัคน์สถิตราศีทวาร มักทำมาหากินด้วยการวิ่งเต้น

290. พันธุลัคน์สถิตราศีทวาร มักมีบ้านอยู่ริมทาง ริมถนน ริมน้ำ

291. ปัตนิลัคน์สถิตราศีทวาร ก่อนจะรู้จักรักใคร่กับใคร มักจะพบกันครั้งแรกในการเดินทาง การติดต่อบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน

292. ศุภลัคน์สถิตราศีทวาร มักได้เป็นเอกอัครราชทูต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

293. กัมมะลัคน์สถิตราศีทวาร มักทำมาหากินทางการวิ่งเต้น การติดต่อ การสื่อสาร เป็นนายหน้า ทำการค้าระหว่างประเทศ

294. ลาภะลัคน์สถิตราศีทวาร ทำงานไปรษณีย์ ผู้ส่งเอกสาร ผู้สื่อข่าว หาลาภผลด้วยการเดินทาง การวิ่งเต้น มีโชคระหว่างเดินทาง หรือ ไปมีโชคในต่างประเทศ

295. วินาศลัคน์สถิตราศีทวาร หมายถึงการประสบอุบัทวเหตุ ถูกทำร้าย หรือถูกฉ้อฉลในระหว่าการเดินทาง

296. ราศีทวาร หมายถึง ประตู หน้าต่าง ถ้าราหู ๘ เกตุ ๙ หรือมฤตยู ๐ สถิตราศีทวาร บ้านเจ้าชะตามักมีประตูหน้าต่างชำรุด ยิ่งเป็นราหูกุมพุธคู่กัดด้วยแล้ว ยิ่งชี้ชัดว่า ชำรุดแน่นอน

297. ราศีเมษ หมายถึง หลังคาบ้าน ถ้าจันทร์ หรือมฤตยูสถิต หลังคารั่ว

298. ราหู ๘ จรทับพระเคราะห์ในราศีเมษ ปลวกกินหลังคาบ้าน หรือราหูสถิตราศีเมษปลวกขึ้นหลังคาบ้าน

299. ราศีทวาร หมายถึง หัวมุมถนน ถ้าราศีทวารเป็นเรือนพันธุ บ้านมักอยู่ข้างถนน หรือซอย

300. ถ้าราศีเมษเป็นเรือนพันธุ อังคารเจ้าเรือนสถิตราศีพิจิก นับจากราศีเมษถึงราศีพิจิกจะผ่านราศีทวารอีก 2 ราศี คือ กรกฏ

และตุลย์ เราอาจพยากรณ์ได้ว่า ทางจากถนนใหญ่ก่อนจะถึงหน้าบ้านจะต้องผ่านทางแยกอีก 2 แห่งเป็นอย่างน้อย
301. สถิรราศี คือราศีที่อยู่หน้าราศีทวาร พฤษภ สิงห์ พิจิก กุมภ์ เป็นราศีที่มั่นคง เจ้าเรือนใดสถิตสถิรราศีจะมีความหมายที่มั่น

คงอยู่กับที่

302. ตนุลัคน์สถิตสถิรราศี เป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือโอนอ่อนตามใจใครง่ายๆ เป็นผู้ตั้งอยู่ในเหตุผล

303. กดุมภะลัคน์สถิตสถิรราศี หลักฐานทางทรัพย์สมบัติมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง

304. สหัชชะลัคน์สถิตสถิรราศี สติปัญญาดี มีเหตุมีผล เพื่อนฝูงพี่น้องล้วนเป็นคนดีมีหลักฐาน

305. พันธุลัคน์สถิตสถิรราศี มีที่ดิน และเคหะสถานมั่นคง มารดามีหลักฐาน และมีจิตใจมั่นคง มักมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง

306. ปุตตะลัคน์สถิตสถิรราศี บุตร คนรัก และบริวารมีหลักฐาน ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ

307. อริลัคน์สถิตสถิรราศี มีโรคประจำตัว ศัตรูเป็นผู้มีหลักฐาน

308. ปัตนิลัคน์สถิตสถิรราศี คู่ครองมักเป็นผู้มีหลักฐานดี

309. มรณะลัคน์สถิตสถิรราศี มักจะตายที่บ้าน ที่อยู่อาศัย (เว้นแต่ดาวมรณะลัคน์ เป็นประจึงจะตายนอกบ้าน)

310. ศุภลัคน์สถิตสถิรราศี บิดา มีหลักฐานมั่นคง ตนเองก็สามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคง มีความเจริญมั่นคง

311. กัมมะลัคน์สถิตสถิรราศี มักทำงานอยู่กับที่ หรือสถานภาพทางการงานมั่นคง

312. ลาภะลัคน์สถิตสถิรราศี มีทรัพย์สินเป็นลาภผลเข้าเสมอไม่ขาด

313. วินาศลัคน์สถิตสถิรราศี โอกาสประสบความหายนะ หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือล้มละลายปรากฏอยู่ อย่าประมาท (อนึ่ง ให้สังเกตุด้วยว่า ไม่ว่าจะเป็นพระเคราะห์เจ้าเรือนใด หากเสวยมาตราฐานเป็นประแล้ว เหตุการณ์ตามความหมายของเรือนนั้น มักจะประสบแก่ผู้อื่น)

314. เจ้าเรือนใดที่สถิตราศีสิงห์ มักจะมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์ หรือเจ้านายระดับสูงๆ หรือเกี่ยวกับพระราชฐาน ปราสาท ราชวัง ให้พิจารณาดาวอาทิตย์ประกอบด้วย ถ้าดาวอาทิตย์เป็นมรณะ หรือวินาศแก่จุดนั้น มักจะเป็นสถานที่ซึ่งเลิกร้างแล้ว เช่น วังโบราณ เป็นต้น

315. ถ้าดาวศุกร์เป็นประในราศีพิจิก ผู้นั้นมักมีนิสัยตรงข้ามกับเพศ บางรายชอบคนเพศเดียวกัน ยิ่งเป็นประสลับเรือนด้วย ยิ่งชัดเจน

316. ดวงชะตาที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นพระเคราะห์ สับเรือนกับดาวอื่น ชะตานั้นมักมีตัณหาแรง คบชู้ เปลี่ยนคู่บ่อย

317. ศุภะลัคน์สถิตลาภะภพ ได้เป็นรัฐมนตรีจากผลการเลือกตั้ง มีโชคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจนเกินความคาดหมาย

318. ทวิภาวะราศี หรืออุภัยราศี คือราศีที่อยู่หลังราศีทวาร คือ เมถุน กันย์ ธนู มีน แปลว่ามีสภาพเป็นสอง หรือเป็นคู่ มักมีสภาพไม่คงที่ ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงง่าย หรือมีตั้งแต่สองสิ่ง หรือสองสภาวะขึ้นไป

319. ตนุลัคน์ หมายถึง จิตใจของเจ้าชะตา ถ้าตนุลัคน์สถิตทวิภาวะราศี การตัดสินใจไม่แน่นอน จิตใจโลเล รักง่ายหน่ายเร็ว เปลี่ยนใจง่าย ชักจูงง่าย ชอบยอ หลงคนง่าย ไม่หนักแน่น รับปากแล้วคืนคำ สองจิตสองใจ

320. กดุมภะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี การเงินขึ้นๆ ลงๆ ไม่แน่นอน หลักทรัพย์ไม่มั่นคง

321. สหัชชะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี เพื่อนฝูงบางครั้งก็มีมากมายบางครั้งก็ไม่มี พี่น้องพึ่งได้บ้าไม่ได้บ้าง

322. พันธุลัคน์สถิตทวิภาวะราศี มีบ้านหรือที่ดินก็ได้ ไม่มีก็ได้ ไม่แน่นอน หรือมีหลายแห่งก็ได้

323. ปุตตะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี (เป็นราศีแฝด) จะมีคนรักสองคนขึ้นไป อาจมีลูกแฝดก็ได้ หรือไม่มีเลยก็ได้

324. อริลัคน์สถิตทวิภาวะราศี มีโรคร้ายหลายโรคในขณะเดียวกัน เวลาเจ็บไข้มักมีโรคแทรก มีศัตรูพร้อมกันหลายคน

325. ปัตนิลัคน์สถิตทวิภาวะราศี แต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้ง มีคู่มากกว่าหนึ่งคน

326. มรณะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศหลายครั้ง ประสบอุบัทวเหตุหลายครั้ง เจ็บป่วยหลายครั้ง

327. ศุภะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี ประสบความสำเร็จหลายสิ่งซ้อนๆ กัน ประสบความเจริญซ้อนๆ กัน ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นบ่อยๆ

328. กัมมะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี ทำงานหลายอย่างในขณะเดียวกัน รับราชการ และทำอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วย เป็นบุคคลหลายอาชีพ

329. ลาภะลัคน์สถิตทวิภาวะราศี ได้ลาภผลซ้อนกันหลายอย่างในขณะเดียวกัน มีเพื่อนไปมาหาสู่หลายคน

330. วินาศลัคน์สถิตทวิภาวะราศี ประสบความหายนะมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือประสบหลายกรณีในขณะเดียวกัน เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง หรือเดินเดินทางครั้งเดียวแต่ไปหลายประเทศ

331. ต้องการทราบเรื่องคู่ครอง ก. ดูที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิในเรือนต่างๆ ข. ดูในเรือนปัตนิมีดาวดีหรือดาวร้าย ถ้าดีก็ดี ถ้าร้ายก็ไม่ดี ค. ดูที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิร่วมกับดาวคู่อะไร ดีหรือเสีย ง. ดูดาวเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ที่ดี อยู่ในเรือนที่ดี มีตำแหน่งดี คู่ครองดีมาก จ. ดูที่รูปร่างของดาว ดูที่นิสัยของดาว ดูที่อาชีพของดาว ก็จะรู้ได้

332. ต้องการทราบวาสนาของตัวเอง ก. ดูที่ดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) ไปอยู่ในที่ดีหรืออยู่ในที่เสีย ข. ดูที่ดาวเจ้าเรือนลัคนาผสมกับดาวดี หรือผสมกับดาวร้าย ค. ดูที่ดาวอะไรส่งกระแสถึงลัคนาบ้าง ดาวที่ส่งกระแสนั้นเป็นดาวดีหรือร้ายคล็ดลับ และ เกร็ดการพยากรณ์

333. กฎพิจารณาพยากรณ์จรง่ายๆ มีดังนี้
➤ (ก.) ให้พิจารณาพระเคราะห์ทุกดวงในชะตาเดิมว่า พระเคราะห์องศ์ใดสถิตราศีธาตุใด และขณะพิจารณาได้ไปสถิตราศีธาตุใด
➤ (ข.) พระเคราะห์องศ์ที่จรอยู่ในราศีธาตุเดียวกันกับที่สถิตในดวงชะตาเดิม คือ สถิตเป็น ๑-๕-๙ กับจุดสถิตใน ดวงชะตาเดิม พระเคราะห์องศ์นั้นให้คุณเป็นอันดับหนึ่ง
➤ (ค.) พระเคราะห์องศ์ที่จรสถิตราศีธาตุมิตรกับธาตุที่สถิตในดวงเดิมคือเป็น ๓-๗-๑๑ กับจุดสถิตในดวงเดิม องศ์นั้นให้คุณเป็นอันดับสอง
➤ (ง.) ถ้าพระเคราะห์ส่วนใหญ่หรือทุกดวงเป็นไปตามกฎข้อ ข. และ ค. ชะตาของผู้นั้นกำลังขึ้น
➤ (จ.) พระเคราะห์องศ์ใดโคจรอยู่ในราศีธาตุศัตรูใหญ่ กับราศีที่สถิตในดวงชะตาเดิม เช่น พระเคราะห์ธาตุไฟจรสถิตราศีธาตุน้ำ หรือน้ำจรไปไฟ และพระเคราะห์ธาตุดินจรสถิตราศีธาตุลม หรือลมจรไปดิน พระเคราะห์นั้นให้โทษเป็นอันดับหนึ่ง
➤ (ฉ.) พระเคราะห์องศ์ใดจรเข้าสถิตราศีธาตุศัตรูน้อย กับราศีที่สถิตในดวงชะตาเดิม คือพระเคราะห์ธาตุไฟจรเข้าราศีธาตุดิน และพระเคราะห์ธาตุลมจรเข้าสถิตราศีธาตุน้ำ หรือกลับกัน พระเคราะห์นั้นให้โทษเป็นอันดับสอง
➤ (ช.) ถ้าพระเคราะห์ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดจรเข้าสถิตราศีธาตุศัตรูใหญ่ หรือธาตุศัตรูน้อย ชะตานั้นกำลังตกอับ ย่ำแย่

334. ถ้าดาวจรได้จรไปเข้ากฎสถิตเป็นองศ์เกณฑ์ ก็อย่าพยากรณ์ไปในทางเสีย เพราะเป็นข้อยกเว้น

335. พระเคราะห์ วินาศลัคน์ จรกระทบพันธุลัคน์ ให้ระมัดระวังจะเกิดภัยพิบัติแก่ที่อยู่อาศัย หรือตำแหน่งงาน หรือมารดา อาจต้องย้ายที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน ย้ายงาน หรือเกิดผลเสียหายแก่งาน หรือมารดาเกิดเจ็บป่วย

336. พระเคราะห์พันธุลัคน์จร กระทบศุภลัคน์ หรือศุภะจรกระทบพันธุอยู่ในเรือนอริ บิดามารดาจะขัดใจกัน ถ้าจะดูว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุก็ให้ดูดาวจรเป็นผู้ก่อเหตุ ดาวในดวงเป็นตัวตั้งรับ

337. ดาวบาปเคราะห์จรกระทบดาวศุภเคราะห์ หรือกระทบบาปเคราะห์ให้โทษ เว้นแต่จะเป็นคู่มิตร

338. ดาวศุภเคราะห์จรกระทบดาวบาปเคราะห์ให้โทษ เว้นแต่จะเป็นคู่มิตร

339. ดาวศุภเคราะห์จรกระทบดาวศุภเคราะห์ให้คุณ เว้นแต่จะเป็นคู่ศัตรู

340. ดาวคู่มิตรจรกระทบกันย่อมให้คุณ หรืออำนวยผลดีแก่เจ้าชะตา

341. ดาวคู่ศัตรูจรกระทบกันย่อมให้โทษ จรกระทบกันเรือนไหนก็ให้โทษในทางนั้นตามความหมายของเรือนนั้น

342. ดาวฆาต จะทำงานก็ต่อเมื่อจรมาเป็นฆาต คือ นะระโสโร อัมพุภุมโม ปัศวะชีโว กีฎะ อสุรินโท

343. ดาวองศ์เกณฑ์ ตามสูตร นะระเอกเกณฑ์ อัมพุจตุรเกณฑ์ กีฎะสัปตเกณฑ์ ปัศวะทศเกณฑ์ ดาวใดจรมาเป็นองค์เกณฑ์ดาวนั้นทำงาน

344. ดาวอุดมเกณฑ์ ดาวใดโคจรมาเป็นอุดมเกณฑ์แก่ลัคนา ดาวนั้นทำงาน

345. ดวงชะตาใดที่ราหูสถิตวินาศภพ ชะตานั้นมักจะลุ่มหลงในการเล่นการพนัน กฏข้อนี้มีข้อยกเว้นที่ดาวอื่นข่มราหูอยู่ได้

346. ถ้าราหูสถิตกุมลัคน์ หรือสถิตภพที่เป็นคุณ เช่นพันธุ ศุภะ ราหูมักจะบันดาลโชคจากการเสี่ยงต่างๆ เช่น เสี่ยงในการลงทุน เสี่ยงในการเล่นพนัน หรือมีโชคที่คาดไม่ถึง

347. ถ้าราหูเล็งลัคน์ หรือโยค หรือเป็นสิบเอ็ดแก่ลัคน์ จะเป็นพินทุบาทให้โทษ

348. ชะตาคนทรง ร่างทรง ก. ชะตาใดที่ดาวเจ้าเรือนลัคน์สถิตมรณะภพ หรือวินาศก็ดี ข. ดาวเจ้าเรือนลัคน์สถิตเรือนใด ดาวเจ้าเรือนนั้นสถิตเป็น ๘ หรือ ๑๒ แก่ลัคน์ก็ดี ค. ประการใดประการหนึ่ง เจ้าชะตานั้นเป็นผู้มีญาณ สามารถติดต่อกับวิญญาณได้ เป็นคนทรง ร่างทรงได้

349. พระเกตุกุมลัคน์ เป็นมรณะแก่ลัคน์ หรือวินาศแก่ลัคน์ มักจะประสบอุบัทวเหตุจนถึงแก่ชีวิต พระเกตุอยู่ภพไหนมักทำนายภพนั้น

350. ดวงชะตาที่ราหู เกตุ หรือมฤตยู สถิตกดุมภะภพ หรือลาภะภพ ชะตานั้นได้ทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดมามักมีตำหนิ ลาภผลเงินทองถูกแบ่ง

351. ชะตาคนที่ไม่ตายโหงเป็นอย่างไร
➤ ก. เจ้าเรือนอริอยู่ในเรือนมรณะ หรือวินาศแก่ลัคนา (แปลตรงตัวก็คือ ศัตรู (อริ) ตายหรือมีความวิบัติไปเอง)
➤ ข. พระเกตุ และดาวพฤหัสสัมพันธ์ต่อลัคนาในทางดีไม่มีดาวเบียดเบียน แสดงถึง มีเทพรักษา
➤ ค. ดาวบาปเคราะห์ไม่อยู่ในสภาพรบกวนเจ้าชะตา
➤ ง. ดาวที่หมายถึง ปาก หู ตา กาย ใจ เหล่านี้ ต้องไม่เสียมากนัก เช่น ดาวพุธ หมายถึงปาก ต้องไม่เสีย ถ้าปากเสียก็ตายโหงเพราะปากได้
▁▁▁▁▁▁▁

เคล็บลับการพยากรณ์ 4 352-433
▁▁▁▁▁▁▁

352. ดาว ๑-๗ คือ จักษุประสาท ตา ดาว ๓-๘ ฆานประสาท จมูก ดาว ๒-๕ กายประสาท กาย ดาว ๐ คือ โสตประสาท หู ดาว ๔-๖ ชิวหาประสาท ลิ้น กตุ ๙ มนะประสาท ใจวิญญาณ

353. พระเคราะห์ที่เป็นฆาตประจำราศีมี 4 องค์ คือ ปัญวะชีโว อัมพุ ภุมโม นะระโสโร กีฎะอสุวินโท โดยทั่วไปกล่าวกันว่า ถ้าพระเคราะห์ทั้ง 4 องค์นี้เป็นกาลีจรทับลัคน์ ทับตนุเศษ หรือทับจันทร์ เจ้าชะตาอาจประสบเคราะห์ร้ายถึงตาย หรือประสบวิบากกรรมได้

354. เคล็ดลับการพยากรณ์เกี่ยวกับฆาต ก. เมื่อดูดวงชะตาครั้งแรกให้พิจารณาพระเคราะห์ฆาตก่อน ข. ถ้าปรากฏว่ามีพระเคราะห์ฆาตประจำราศีใดก็ตาม ค. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาในระยะที่ดูนั้น จะตรงกับเรื่องราวของดาวที่เป็นฆาตนั้น โดยที่ดาวฆาตนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นดาวกาลีแต่อย่างใด ง. ดังนั้นในการพยากรณ์จึงไม่จำเป็นต้องถามว่า เจ้าชะตาจะมาถามเรื่องใด ให้จับเอาดาวฆาตนั้นมาพยากรณ์ จ. โดยพิจารณาความหมายของเรือนที่ดาวฆาตนั้นจรมาทับเป็นตัวรับกรรม เอาความหมายของดาวทั้ง 2 จุดนี้ พยากรณ์ออกไปเลย เช่นดาวฆาตเป็นดาวเจ้าเรือนอริ ดาวในดวงที่ดาวฆาตจรมาทับเป็นเจ้าเรือนปัตนิ ก็พยากรณ์ว่า คู่ครองของเจ้าชะตากำลังเดือดร้อนเรื่องหนี้สิน เป็นต้น

355. จุดพยากรณ์นอกจากดาวฆาตแล้ว ก็ให้ดูดาวที่จรมาเป็นองค์เกณฑ์ในแต่ละราศีด้วย
ก. คือ นะระมีเกณฑ์หนึ่ง ก็ดูดาวที่จรทับลัคนา หรือทับราศีนั้นพยากรณ์
ข. ปัสวะมีเกณฑ์สิบ ก็ดูดาวจรมาสถิตราศีที่สิบพยากรณ์
ค. อัมพุมีเกณฑ์สี่ ก็ดูดาวที่จรมาเป็นสี่พยากรณ์
ง. กีฎะมีเกณฑ์เจ็ด ก็ดูดาวที่จรมาเป็นเจ็ดพยากรณ์
จ. การพยากรณ์เมื่อเราจับดาวที่จะพยากรณ์ได้ถูกองศ์เกณฑ์ก็พยากรณ์ไปตามปกติ
ฉ. คือ ดาวจรเป็นตัวบันดาลให้เกิดเหตุ และเหตุที่เกิดก็เกิดตามความหมายของดาวดวงนั้น ดาวดวงนั้นเป็นเจ้าเรือนใด ก็อ่านความหมายของเรือนนั้น
ช. จุดตั้งรับ คือ ดาวหรือภพในดวงเดิม เช่น ดาวจรเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ จุดตรงรับเป็นเรือนศุภะ หรือดาวเจ้าเรือนศุภะ ถ้าเรือนศุภะ แปลว่า พ่อ ก็พยากรณ์ว่า พ่อของเจ้าชะตาจะได้ลาภมีโชค ถ้าเรือนศุภะแปลว่าตำแหน่ง ก็พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้ตำแหน่ง เป็นต้น

356. ในเรื่องเกี่ยวกับการตาย ก็พยากรณ์เช่นเดียวกันนี้ เช่น ดาวเจ้าเรือนมรณะ โคจรมาทับลัคนาในนะระราศี ปรากฏว่า เจ้าชะตาถึงแก่ความตาย

357. ในดวงชะตาผู้ใด ถ้าพิจารณาตามทักษา ดาวกาลีกำเนิดกุมกับดาวมูละกำเนิด ผู้นั้นจะต้องย้ายถิ่นฐาน หรือย้ายงานบ่อย

358. ภพที่เกี่ยวกับการเดินทางไกล คือ มรณะ และวินาศ หมายถึง การทิ้งถิ่น คือ การไปต่างประเทศ ถ้าในดวงของผู้ใด เจ้าเรือนมรณะ หรือวินาศกุมลัคนา หรือกุมตนุลัคน์ ผู้นั้นมักจะได้เดินทางไกลๆ หรือไปต่างประเทศ

359. ถ้าพระเสาร์กุมลัคนา เป็นคนหน้าชื่นอกตรม ช่างคิดวิตกกังวล เจ้าชู้

360. ถ้าราหูกุมลัคนา มักมัวเมา หลงตนเอง ชอบดื่ม

361. ถ้าพระเสาร์ และราหูกุมลัคนา มักจะเป็นคนทุกข์เศร้าจนออกนอกหน้าเสมอ มักมากในกามารมณ์ ในกามคุณไม่ใคร่มีความละอายต่อการแสดงบทรัก

362.
ดาวอาทิตย์ราศีเมษ ระยะ ๐ องศา – ๑๐ องศา เป็นอุจจ์
ดาวอาทิตย์ราศีเมษ ระยะ ๑๐ องศา – ๑๓ องศา ๒๐ ลิปดา เป็นปรมัตถ์อุจจ์
ดาวอาทิตย์ราศีเมษ ระยะ ๑๓ องศา ๒๐ ลิปดา – ๒๖ องศา ๔๐ ลิปดา เป็นมหาอุจจ์
ดาวอาทิตย์ราศีเมษ ระยะ ๒๖ องศา ๔๐ ลิปดา – ๓๐ องศา เป็นอุจจ์ อุจจ์ แปลว่า สูงเด่น
มหาอุจจ์ แปลว่า สูงเด่นมาก ปรมัตถ์อุจจ์ นั้นถือว่า อยู่ในราศี และองศาที่บังคับ จึงให้คุณเด่น ในเรื่อง ยศ เกียรติ และศักดิ์ศรีของตนเอง ระวิเมษ และกรกฎ จะมียศระบือขจร

363.
ดาวศุกร์ได้มาตราฐานเป็นอุจจ์ในราศีมีน ระยะตั้งแต่ 0 องศา – 10 องศา
ดาวศุกร์ได้มาตราฐานเป็นมหาอุจจ์ในราศีมีน ระยะตั้งแต่ 10 องศา – 27 องศา
ดาวศุกร์ได้มาตราฐานเป็นปรมัตถ์อุจจ์ในราศีมีน ระยะตั้งแต่ 27 องศา – 30 องศา

364.
ดาวพุธ + ดาวศุกร์ คู่ธาตุน้ำ 4 + 6 ดาวโลกีย์
ดาวศุกร์ + ราหู 6 + 8 คู่กลโกง
ดาวพุธ + ราหู 4 + 8 คู่วิวาท คู่กัด

365. ดาวศุกร์ ได้แก่ เงินเก๊ เงินปลอม ทั้งไทยและเทศ ของใช่ฟุ่มเฟือย เครื่องสำอาง ของเสริมสวย สถานบริการ อาบอบนวด การค้าประเวณี การจ้างทำแท้งทำคลอด แหล่งมั่วสุมโลกีย์ลับๆ ภาพศิลปะลามกอนาจาร หนังเอ็กซ์ เงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายทุกชนิด

366. ดาวพุธ ได้แก่ การพูดโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงตุ้มตุ๋น การติดต่อสื่อสารต่างๆ การสัญจร การคมนาคม การเปิดซองประมูล การปลอมแปลงเอกสาร เช็คเด้ง การออกเอกสารสิทธิ์ ออกบิลเงินสด ผู้ขายความลับ ใบอนุโมทนาบัตร ฯ

367. ราหู ได้แก่ ของมัวเมา สิ่งเสพติด ผู้ใช้อิทธิพลมืด เรียกค่าคุ้มครอง ลักลอบจับบุคคลสำคัญ เรียกค่าไถ่ เจ้าเล่ห์ หลอกลวง ไอ้โม่ง โจรสลัด สินค้าที่ปิดบังซ่อนเร้น อยู่ในเครื่องทึบแสง อยู่เบื้องหลัง หลังฉาก

368. ความหมายของดาวคู่
➤ ก. 1 + 2 ดาวอาทิตย์ ผสมจันทร์ หมายถึง ยศศักดิ์บวกกับรูปจริต ทำให้เจ้าชะตาติดนิสัยอวดใหญ่อวดโต หรูหรา บางคนถึงกับกู้ยืมเงินเขามาซื้อรถยนต์นั่งชูคอวางท่าอวดเศรษฐี เพราะต้องการมีเกียรติ ชื่อเสียง
➤ ข. 1 + 3 ดาวอาทิตย์ผสมดาวอังคาร ยศศักดิ์บวกกับความกล้าขยันทำให้เจ้าชะตานั้นมีใจกล้าหาญ ทำการไม่ย่อท้อ แสวงหายศศักดิ์ชื่อเสียง แต่มักเกิดเรื่องร้อนใจบ่อยๆ เพราะเป็นคู่ศัตรู ในเรื่องคู่ครองจะต้องชิงรักให้ได้ แล้วก็ได้เสียกันก่อนทุกรายไป
➤ ค. 1 + 4 ดาวอาทิตย์ผสมดาวพุธ ยศศักดิ์บวกกับเจรจาอ่อนหวาน ทำให้อาทิตย์สัปยุทธกับพุธ ร่วมอยู่เป็นปราชญ์ รอบรู้ซึ่งธรรมคัมภีร์ เป็นช่างเชี่ยวชาญ รู้การดี ปัญญามากมี เพราะได้คู่วิชาการ
➤ ง. 1 + 5 ดาวอาทิตย์ผสมดาวพฤหัส ยศศักดิ์บวกกับปัญญาบริสุทธิ์ อาทิตย์กับพฤหัสบดีชี้ชัดกล่าวไป เพื่อนมีทั่วไปทุกแห่งตำบล ผู้ใหญ่เมตตา สักการะ ลาภผล ไม่ยากไม่จน สัมมาจารีย์ ปัญญามากมี เกียรติฟุ้งกระจาย
➤ จ. 1 + 6 ดาวอาทิตย์ผสมดาวศุกร์ ยศศักดิ์บวกกับกิเลสสมบัติ ทำให้อาทิตย์กับศุกร์ เกิดทุกข์ยายี อุปถัมภ์ไม่ดี ต้องเหนื่อยคนเดียว บิดาเป็นโรค ทุกข์โศก เปล่าเปลี่ยว สัญจรเร่เที่ยวเสาะหาโภคา แต่ถ้าเป็นหญิงดียิ่งนักหนา ส่วนยศฐานั้นไซร้ไต่เต้าขึ้นมา ครั้นเหลียวดูมาตระหนี่เหลือใจ มักมีเงินตรามากมายก่ายกอง เสียที่บริวารมักไม่ปรองดอง
➤ ฉ. 1 + 7 ดาวอาทิตย์ผสมดาวเสาร์ ยศศักดิ์บวกกับโทษทุกข์ ทำให้อาทิตย์ เสาร์ใจนี้เศร้าหมอง มีเหตุทุบถองเป็นปากเป็นเสียง เป็นคนขี้หึง เอ็ดอึงทุ่มเถียง พูดจาบ่ายเบี่ยง แต่ทรัพย์มากมาย ข้าวเปลือก ข้าวสารต้องการเหลือหลาย มิตรหญิงมิตรชายนำให้ไม่ขาด
➤ ช. 1 + 8 ดาวอาทิตย์ผสมราหู ยศศักดิ์บวกกับความมัวและเมา ทำให้อาทิตย์ อสุรา อรรถาธิบาย มัวเมาเหลือหลายขวนขวายยศฐา วิ่งไปวิ่งมาหน้ามืดตามัว หกล้มชนตัวหัวซุกหัวซุน แผ่นดินทั้งสองแสนสี่หมื่นแดนไตร ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย เหมือนหนามเหน็บเจ็บแสบแนบดวงใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

369. ดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการค้นคว้า พิสูจน์ทราบ ดาวเนปจูน เป็นดาวแห่งการให้พลังงานทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์ทดลอง ดาวพลูโต เป็นดาวสุดยอดแห่งความสำเร็จจากการทดลอง เพื่อการวิวัฒน์ พัฒนาการ ทางความก้าวหน้าต่อไป

370. กลเม็ดเคล็ดลับ ชะตาหญิงรายใดที่มีดาวเจ้าเรือนปัตนิกุมลัคนา ดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นตนุเศษ ประกอบด้วย ดาวศุกร์เสียในชะตากำเนิด จะครองความเป็นโสดตลอดไป

371. ดวงที่มีดาวจันทร์ร่วมดาวเสาร์ ๒ + ๗ มักกำพร้า อาภัพ ปิดทองหลังพระ ทำคุณคนไม่ขึ้น ถูกเพื่อนโกง มี ความหมายว่า อย่ารอ อย่าหวัง อย่าขออะไร ต้องอยู่อย่างสันโดษ คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน อยู่อย่างโดด เดี่ยว วิเวก อยู่ห้องเล็กๆ คนเดียว ทำงานห้องลับๆ ห้องแคบๆ ถ้าหากทำอะไรร่วมกับคนอื่น แล้วมักจะได้รับ ความเดือดร้อน หมายถึง แรกๆ ดี ดังแล้วดับ นานไปพากันลืม โดยเฉพาะเพื่อนกินหาง่าย

372. พระเคราะห์ที่เป็นประ ไม่ว่าในดวงของผู้ใด ถ้าพระเคราะห์เจ้าเรือนใดเป็นประ เรือนนั้นจะมีตัวแทน เช่น
ก. เจ้าเรือนลัคนาเป็นประ ผู้นั้นมักคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง เพราะจิตใจกลายเป็นของคนอื่น
ข. เจ้าเรือนปุตตะเป็นประ เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยง มีลูกเลี้ยง
ค. เจ้าเรือนปัตนิเป็นประ แย่งคู่ของคนอื่นมาครอง
ง. เจ้าเรือนพันธุเป็นประ เอาแม่ของคนอื่นมาเป็นแม่ มีแม่เลี้ยง
จ. เจ้าเรือนศุภะเป็นประ เอาพ่อของคนอื่นมาเป็นพ่อ มีพ่อเลี้ยง
ฉ. เจ้าเรือนกัมมะเป็นประ เอางานคนอื่นมาทำ สรุปความว่า ดาวที่เป็นประนั้น โดยมาก เสียเปรียบผู้อื่นแถบทั้งสิ้น
ช. เว้นแต่เจ้าเรือนทุสถาน คือ อริ มรณะ วินาศ เป็นประ ผู้อื่นจะประสบอุปสรรค เจ็บไข้ บาดเจ็บ ล้มตาย ล่มจม แทนตัวเจ้าชะตา ดังนั้น ดาวเจ้าเรือนทุสถานะเป็นประ ย่อมให้คุณ คือมีผู้อื่นประสบความหายนะแทนเจ้าชะตา แต่ถ้าเจ้าเรือนอื่นเป็นประ โดยมากไปเก็บเอาของคนอื่นมาเป็นของตน

373. ภพที่ ๔ และภพที่ ๙ พันธุและศุภะ จัดเป็นภพสถานที่โดยตรง
ภพที่ ๔ หมายถึง บ้านเดิม และบ้านที่อยู่เป็นปกติ
ภพที่ ๙ หมายถึง ที่ทำงาน และบ้านซึ่งได้มาภายหลัง บ้านในอนาคต
ภพที่ ๒ หมายถึง ทรัพย์สมบัติ ซึ่งอาจจะมีบ้านรวมอยู่ด้วย
ภพที่ ๑๐ หมายถึง ที่ทำงานโดยเฉพาะ

374. พระเคราะห์ราชาโชค มีคุณสมบัติที่แน่นอนทีสุด คือ ต้องเป็นพระเคราะห์ที่เข้าครองอยู่ในเรือนกัมมะของดวง ชะตา หรือเป็นพระเคราะห์เจ้าเรือนเกษตรที่เป็นกัมมะ เข้าสถิตในตำแหน่งราชาโชคของดวงชะตานั้น

375. .การพยากรณ์ผลของดาวเคราะห์ที่เข้าสถิตในราศีจักรปรากฏอยู่ในตำแหน่งมหาจักรนั้น ถ้าจะบังคัลผลเอา โดยแม่นยำเที่ยงแท้แล้ว ดาวนั้นควรจะอยู่ในตำแหน่งที่กุมลัคนา เช่น ดาวจันทร์ ๒ กุมลัคนาในราศีเมษ จันทร์เจ้าเรือนเกษตรภพที่ ๔ พันธุ อันแสดงถึง หลักทรัพย์ บ้านเรือน ที่ดิน ฉะนั้นผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษ และมีจันทร์ ๒ เป็นมหาจักรกุมลัคนาอยู่ด้วย จึงควรจะบันดาลผลให้เป็นผู้ที่มีบ้านเรือนและหลักทรัพย์อย่าง สมบูรณ์

376. .ดาวเสาร์ กุมลัคนาในราศีพฤษภ เป็นตำแหน่งมหาจักร ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนภพที่ ๙ ศุภะ ของราศีมังกร และเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๑๐ กัมมะ ของราศีกุมภ์ อันแสดงถึง ความมีโชคทางการงาน และมีเกียรติยศชื่อเสียง

377. ดาวอาทิตย์ กุมลัคนาในราศีกรกฏ ตำแหน่งมหาจักร อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพที่ ๒ กดุมภะ ราศีสิงห์ ซึ่งเป็นภพของการเงินจึงบันดาลผลให้เป็นบุคคลที่มีฐานะการเงินดี

378. ดาวพุธ กุมลัคนาในราศีสิงห์ ตำแหน่งมหาจักร ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๒ กดุมภะ ราศีกันย์ และภพลาภะ ราศีเมถุน อันเป็นภพเงินและลาภผล จึงทำให้บริบูรณ์ มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง

380. ดาวอังคารกุมลัคนาในราศีกันย์ ตำแหน่งมหาจักร ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนภพที่ 3 สหัชชะ และภพที่ 8 มรณะ อันเป็นภพที่แสดงถึงมรดก การเงินที่ได้จากการเป็นหุ้นส่วน และทรัพย์สินของคู่ครอง ซึ่งก็แสดงผลให้คุณ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

381. ดาวพฤหัสกุมลัคนาในราศีพิจิก ตำแหน่งมหาจักร ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพที่ 2 กดุมภะ และภพที่ 5 ปุตตะ อันเป็นเรือนที่แสดงถึงดาวบันเทิง รื่นรมย์ ความสำเร็จผล ซึ่งก็เป็นการบันดาลผลให้เรื่องความสมหวัง ด้านทรัพย์สินด้วย

382. ดาวศุกร์กุมลัคนาในราศีธนู ตำแหน่งมหาจักร ดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนภพที่ 6 และ 11 ลาภะ ก็แสดงผลในทางลาภผล ผลประโยชน์

383. พระราหูกุมลัคนาในราศีมังกร ตำแหน่งมหาจักร ราหูก็เป็นเจ้าเรือนกดุมภะ ก็ดีในเรื่องการเงินทรัพย์สิน

384. ดาวกดุมภะ และมูละในดวงชะตาหญิง อยู่ด้วยลัคนาในชะตาชาย (กุมลัคน์ชาย) ให้ฝ่ายชายเก็บทรัพย์สินจึงจะดี ถ้าดากดุมภะ และมูละในดวงชะตาชาย อยู่ด้วยลัคนาในชะตาหญิง (กุมลัคน์หญิง) ให้หญิงเก็บจึงจะดี

385. ถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ในที่กุมลัคน์ทั้งชายหญิง คือของหญิงกุมลัคน์ชาย ของชายกุมลัคน์หญิง ต่างช่วยกันเก็บเถิดจะถาวรไปจนวันตาย

386. ดาวปุตตะหญิง เมื่อมาอยู่ในลัคน์ชาย บุตรนั้นจะเป็นหญิงส่วนมาก

387. ถ้าดาวปุตตะต่างต้องลัคนาทั้งสองฝ่าย มีลูกเป็นหญิงและชายพอกัน ถ้าดาวปุตตะในดวงชะตาของทั้งสองฝ่าย ต่างไม่ต้องลัคนาซึ่งกันและกันว่า หาลูกยากนัก

388. ถ้าดาวปุตตะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ดี เข้าสถิตในภพวินาศ หรือดาวเคราะห์ที่เป็นเกษตรครองภพปุตตะนั้นเป็นกาลี ดาวเคราะห์ที่เป็นกาลีนั้นเข้าเกาะกุมดาวที่เป็นปุตตะ หรือกาลีนั้นเข้าครองอยู่ในภพปุตตะก็ดี มีลูกมักจะให้โทษ เป็นคนเลี้ยงลูกยาก มักจะเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆ

389. ดาวอริหญิงต้องลัคน์ชาย ชายมักทอดทิ้งหญิงก่อน ถ้าดาวอริชายต้องลัคน์หญิง หญิงมักทอดทิ้งชายก่อนถ้า อริของทั้งสองดวง ต่างต้องลัคนาซึ่งกันและกัน ต่างมุ่งร้ายซึ่งกันและกัน และมักจะเลิกรากันโดยเร็ว ขนาดก้นหม้อข้าวไม่ทันดำ ถ้าหากมีส่วนดีคุ้มครองอยู่ในดวงชะตา ก็จะอยู่กันไปยืดยาว ไม่ยากจนแล

390. ดาวมรณะหญิง อยู่ด้วยลัคน์ชาย หญิงจะตายก่อนชาย ดาวมรณะชาย อยู่ด้วยลัคน์หญิง ชายจะตายก่อนหญิงถ้าดาวมรณะของทั้งสองฝ่าย ต่างก็ต้องลัคน์ซึ่งกันและกัน ท่านว่ามีอายุเสมอกันแล

391. ดาวศุภะหญิงต้องลัคน์ชาย ชายนั้นใจบุญสุนทาน ถ้าดาวศุภะชายต้องลัคน์หญิง หญิงนั้นใจบุญสุนทานถ้าดาวศุภะทั้งสองฝ่ายกุมกัน ก็มีกุศลทั้งคู่

392. ดาวลาภะชายต้องลัคน์หญิง ชายหาทรัพย์ได้เพราะหญิง ดาวลาภะหญิงต้องลัคน์ชาย หญิงหาทรัพย์ได้เพราะชายถ้าต่างต้องกัน ก็ช่วยกันหาทรัพย์ด้วยดี

393. ดาววินาศชายต้องลัคน์หญิง ชายนั้นใจโหด พาหญิงให้เลว ดาววินาศหญิงต้องลัคน์ชาย หญิงนั้นใจโหด พาชายให้เลว

394. ดาวจันทร์ ครุ สุริยา เป็นคุณหญิงคุณนายได้ เรียกว่าไทยชาตา ดวงชายก็จะได้เป็นใหญ่ เป็นดวงอสาทิสัง 100%

395. ดาวจันทร์กับพฤหัสอยู่ราศีเดียวกัน ผู้นั้นจะมีทรัพย์สินและเครื่องบริโภคมาก ท่านผู้ใหญ่ย่อมรักใคร่ ตนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่คนทั้งหลาย

396. ในดวงชะตาใด ถ้าหากมีดาวศุกร์อยู่ในภพที่ 7 ปัตนิร่วมกับราหู เจ้าชะตาจะเป็นคนมักมากด้วยราคะ และกามเกมบางทีก็จะนำตัวให้ผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

397. ดาวศุกร์ร่วมราหู 6 + 8 มักเคล้าคู่โจราระวังภัย ดาวศุกร์ ครองเกษตร ราศีพฤษภ เป็นราศีโภคทรัพย์ของโลก และครองราศีตุลย์เป็นปัตนิของโลก จึงให้คำจำกัดความว่า ทายโภคทรัพย์ หรือทายราคะกำดัดให้ทายศุกร์ ทายกิเลสสมบัติให้ทายศุกร์ ส่วนราหูเป็นจุดอุปราคา เป็นตัวอวิชชา เมื่อมาร่วมกับศุกร์ ก็ทวีความมัวเมาให้กับศุกร์ พาให้เกิดอารมณ์มัวเมาในกามราคะ แต่การร่วมกันของศุกร์และราหู ควรจะอยู่ในนวางค์เดียวกัน ผลถึงจะรุนแรงมาก ในเรื่องสำมะเลเทเมา

398. ดาวจันทร์กับดาวศุกร์ 2 + 6 มักเคล้าคู่โจราระวังภัยอีกคู่หนึ่ง จันทร์เป็นอารมณ์ ความนึกคิดใฝ่ฝัน เมื่อมาร่วมกับศุกร์ ความรักจึงเป็นอารมณ์ที่ครุ่นคิดในเรื่องความรัก ความใคร่ ความสวยงามถึงจะสิ้นเปลืองเท่าใดก็ไม่เสียดาย หมดเปลืองในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เป็นการฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อความโก้เก๋ เพื่อความเท่

399. อาทิตย์จันทร์ เรือนครู อาจารย์ ว่า ถ้าทำการวิวาห์มักจะร้าย กรณีนี้ หมายถึง จันทร์ดับในดวงชะตา จึงจะร้าย ถ้าไม่ดับ ก็ไม่ร้าย และต้องดับในเรือนพฤหัสด้วย

400. พฤหัสบดีจันทร์ ปั้นตัวหาผัวเมีย มิได้พักให้เสียขันหมากหมั้น พฤหัส + จันทร์ อยู่ราศีเดียวกัน ชีวิตสมรสของเจ้าชะตา จะสำเร็จลงไป โดยมิต้องหมดเปลืองเงินทอง ค่าสินสอดทองหมั้น ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะออกให้ หรือไม่เรียกร้อง ผิว์พระจันทร์ 2 และพฤหัส 5 อยู่ราศีเดียวกัน ผู้นั้นมีทรัพย์ เครื่องบริโภคมาก ท่านผู้ใหญ่ย่อมรักใคร่ ตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่คนทั้งหลาย ดาวพฤหัส และจันทร์ตามทักษาเป็นธาตุดินด้วยกันจึงให้คุณ ดาวพฤหัสตามราศีจักรอยู่ราศีมีน ธาตุน้ำ ดาวจันทร์อยู่กรกฏ ธาตุน้ำ ถ้าร่วมราศีที่ให้คุณก็ดีมากๆ

401. จันทร์ ครุ สุริยา ที่ให้คุณ ราศีเมษ อาทิตย์เป็นอุจ พฤหัสราชาโชค จันทร์มหาจักร ให้คุณมาก

402. ราศีกรกฏ อาทิตย์เป็นมหาจักร พฤหัสอุจ จันทร์เกษตร ให้คุณมาก

403. ราศีตุลย์ อาทิตย์นิจ พฤหัสเทวีโชค จันทร์จุลจักร ให้คุณน้อย

404. ราศีมังกร อาทิตย์จุลจักร์ พฤหัสนิจ จันทร์ประ ให้คุณน้อย

405. ในดวงหญิง ดาวพฤหัสร่วมจันทร์ อยู่ในภพที่ดีที่ชอบ จะเพิ่มน้ำหนักกะรัดเพชร แหวนหมั้น ให้ยิ่งสูงขึ้นกว่าที่ควร ในดวงชาย ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะออกเงินให้ เป็นการแต่งงานที่มีผลดียิ่งเป็นชะตาบ่าวสาวที่มิต้องควักกระเป๋ามากมาย

406. อังคาร จันทร์ เมถุน ธนู คู่สำคัญ มักอาจหาญ การชู้คู่เจ้าเครา ดวงชะตาที่มีดาวอังคารร่วมราศีกับดาวจันทร์ในราศีเมถุน หรือราศีธนู ชะตานั้นมักจะมีการกรทำที่กล้าหาญ เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ กล้าเสี่ยงและกล้ากระทำ ไม่มีการคิดหน้าคิดหลังปราศจากสติ (หมายเหตุ กรณีนี้ ดาวพุธหรือพฤหัสมักจะเสีย และยิ่งเป็นภพที่ 7 ปัตนิด้วยแล้ว ก็แสดงความแน่นอนยิ่งขึ้น)

407. เมื่อจะพิจารณาถึงเรื่องสติปัญญา และนิสัยของเจ้าชะตา ท่านให้พิจารณาจากภพที่ 3 สหัชชะ และภพที่ 9 ศุภะ ตรวจดูว่ามีดาวเคราะห์ใดสถิตอยู่บ้าง แสดงผลดีชั่วประการใด มีดาวศุภเคราะห์ถึงแสงกันบ้างหรือไม่ และพิจารณาเจ้าเรือนทั้งสองด้วย กับพิจารณาภพที่ 3 และภพที่ 9 ของโลกด้วย

408. “พระราหูกุมจันทร์และเรือนจันทร์ อังคารนั้นราหู ครูท่านทัก มักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา” จันทร์ที่ร่วมกับราหูในราศีกรกฎ จึงเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยโมหะจริต ปราศจากคุณธรรมที่เหนี่ยวรั้งใดๆทั้งสิ้น เมื่อมีราหูเข้าไปครอง ก็มักจะหันเหไปจากทำนองครองธรรม และยิ่งมีจันทร์ และอังคารร่วมด้วยก็ยิ่งเตลิดไปใหญ่ แต่ต้องดูพฤหัสดีหรือเสียด้วย

409. พุธ ศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา มักมากเมาเสพสมจนซมซาน พระพุทธ ๔ พระศุกร์ ๖ อยู่ในราศีธาตุน้ำของชะตาหญิง โดยมีกาลีร่วมหรือกุมลัคนา เป็นมหาสมุทรที่ไม่อิ่มน้ำทีเดียว เมื่อดาวแห่งความอ่อนหวานคือพุธ และดาวแห่งกิเลสราคะคือศุกร์ เข้าประจำราศีร่วมกัน สัมพันธภาพของดาวทั้งสองก็ส่งเสริมให้เจ้าชะตากลายเป็นบุคคลเจ้าชู้ ยิ่งมีดาวอาทิตย์เข้าร่วมไม่เกิน 5 องศา จะเป็นบุคคลเจ้าเสน่ห์เนื้อหอมทีเดียว

410. “ศุกร์ อังคาร กักขละบาปทั้งหยาบคาย มีตัวเมียเรียงรายอยู่รอบด้าน” ถ้าอยู่เรือนพุธ ศุกร์ จันทร์ และอังคาร มักร้ายรานหมางเมินห่างเหินกัน – ศุกร์ร่วมพุธ เสพสมจนซมซาน ประเภทลิ้นทอง- ศุกร์ร่วมอังคาร กักขละบาปทั้งหยาบคาย ประเภทมุทะลุดุดัน เป็นคนเจ้าชู้ ไม่คำนึงถึงศิลธรรม- ถ้าอยู่ร่วมกันเรือนพุธ (ราศีกันย์ เมถุน) ถ้าอยู่กันในเรือนศุกร์ (ราศีตุลย์ พฤษภ) เรือนจันทร์ (ราศีกรกฎ) และอังคารร่วมศุกร์ในเรือนอังคาร (ราศีเมษ พิจิก) คู่ที่ได้นั้นมักอยู่กันไม่ยืด

411. ถ้าจะกล่าวถึงในเรื่องชู้สาวแล้ว ดาวเคราะห์ที่มีบทบาทในเรื่องนี้เห็นจะไม่มีกาวใดที่มีความสำคัญเท่าดาวศุกร์ และอังคาร โดยเฉพาะในการวินิจฉัยดวงสตรี ศุกร์ อังคารเป็นเป้าหมายที่จะต้องเพ่งเล็งเป็นอย่างมาก

412. ชะตาสตรี ดาวอังคารครองเรือนศุกร์ และดาวศุกร์ครองเรือนอังคาร สลับเรือนกัน หรือเกาะนวางศ์สลับกัน มักตกเป็นทาสของอารมณ์ มีประวัติในการครองคู่มิสู้จะดี ทอดสะพานให้ชายก่อน

413. ชะตาสตรีใด ที่มีดาวอังคารเล็งลัคนา คือยู่ในเรือนปัตนิ และดาวอังคารเกาะนวางศ์ศุกร์ มีดาวศุภะเคราะห์ส่งแสงถึงอังคารด้วย สตรีผู้นั้นจะเป็นคนมีเสน่ห์ และมีชั้นเชิงในกามารมณ์เป็นอย่างยอดเยี่ยม ผูกใจให้สามีหลงไหลจนแทบโงหัวไม่ขึ้น

414. ชะตาหญิงในภพที่ 7 ปัตนิลัคนา มีดาวอังคารร่วมศุกร์ ร่วมจันทร์ 3+6+2 แม้จะมีคู่ครองอยู่แล้ว ก็ยังไม่เพียงพอต้องพยายามหามากก มากอด มาพรอดรักอีก

415. พฤหัส เสาร์ เสาร์ราหูได้คู่ชิด มักแผกผิดพรากคู่ดูน่าขัน กลับเอาทาสชาติชู้ขึ้นชูชั้น ถ้าอยู่สิงห์ กุมภ์ กันย์ กักขะลา คือพฤหัสกับเสาร์คู่หนึ่ง และเสาร์ราหูคู่หนึ่ง ถ้าหากสถิตในราศีเดียวกันแล้ว คู่ครองที่หมายหมั้นปั้นมือ มักจะมิได้กันสมปรารถนา กลับไปได้เอาผู้ไม่เคยใฝ่ฝันมาก่อน หรือมิฉะนั้นก็มักจะได้คู่ครองที่มีฐานะต่ำกว่า และถ้าหากดาวพระเคราะห์ดังกล่าวสถิตร่วมกันในราศีสิงห์ กันย์ กุมภ์ จะได้คู่ครองที่มีความประพฤติไม่ดี คือมักทำตัวกักขละ หยาบช้า ถ้าตกปัตนิวุ่นวายใหญ่ นั่นคือ พระเคราะห์ดังกล่าวอยู่เรือนปัตนิ

416. “อังคาร เสาร์กุมกันแลจันทร์เล็ง มักซื้อเซ้งคู่ศักดิ์รักทาสา” คือถ้าชะตาใด จันทร์ในชาตามีบาปเคราะห์ เสาร์ อังคารร่วมกันอยู่ในภพที่ 7 ปัตนิจากจันทร์ คือเล็งจันทร์ เจ้าชะตานั้น แม้จะมีภรรยาที่สูงศักดิ์ หรือมีความประพฤติดีงามอย่างไรก็ตาม เจ้าชะตานั้นมักไม่สมอารมณ์หมาย ชอบยกย่องคนชั้นต่ำ เช่น คนใช้ คนอาศัยขึ้นเป็นภริยา และพาลเลิกกับภริยาเดิม

417. “ศุกร์ ราหู หรือจันทร์กับศุกรา มักเคล้าคู่ โจรระวังภัย” ผิว์พระศุกร์ พระเสาร์ หรือราหู อยู่ราศีเดียวกัน ผู้นั้นมีอายุยืน มีข้าวของมาก แต่ว่ามารดา หรือภริยามักจะมีเรื่องในทางเล่นชู้ มิสู้ดีแล

418. ผิว์ในดวงชะตาใด ถ้าหากมีดาวศุกร์ อยู่ในภพที่ 7 ปัตนิ ร่วมกับราหู เจ้าชะตาจะเป็นคนมักมากด้วยราคะ และบางทีก็จะทำตัวให้ผิดข่ายขอบศีลธรรมประเพณี

419. ดวงตรีโกณธาตุดิน มีความมั่นคงในหลักฐาน ความตั้งใจแน่วแน่จะทำสิ่งใดก็มีทางสำเร็จได้ผลมั่นคง มีอาชีพดี

420. ดวงตรีโกณธาตุน้ำ ธาตุน้ำเป็นธาตุแห่งความเย็นฉ่ำ ความเมตตาอารี ความอ่อนโยน ผ่อนหนักผ่อนเบา เห็นใจผู้อื่น

421. ดวงตรีโกณธาตุไฟ ชีวิตพุ่งขึ้นอย่างโลดโผนพิศดาร เป็นนักสู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร ไว้เกียรติ ทะนง หยิ่ง ใจร้อน อารมณ์ร้อนแรง ฉลาดเฉียบแหลมดี

422. ดวงตรีโกณธาตุลม ธาตุลมเป็นธาตุเคลื่อนไหว ไม่คงที่ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ปรวนแปรได้ง่าย ชะตาขึ้นเร็วลงเร็ว

423. ชะตาหญิง ถ้าอังคารอยู่เรือนปัตนิ และเป็นอุจ หญิงนั้นจะได้สามีเป็นผู้มีเกียรติสูง หรือเป็นนายพัน นายพลก็ได้

424. เสาร์เป็นดาวแห่งความทะเยอทะยาน และตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อดาวเสาร์ได้มาตรฐานดี สถิตภพที่ดี เจ้าชะตามักจะร่ำรวยมหาศาลแทบทุกคน ไม่ใช่ว่าจะดูแต่เจ้าเรือนอย่างเดียว ให้ดูดาวเสาร์ด้วย ดีก็รวยแน่นอน

425. ถ้าราหูเป็นอุจ กุมลัคนา ย่อมส่งผลในทางทรัพย์สินได้มาอย่างลอยๆ โดยไม่คาดคิดมาก่อน

426. ถ้าราหูได้ตำแหน่งดี คือเป็นเกษตร อุจ หรือ เป็นองศ์เกณฑ์ คุณสมบัติที่เสียของราหูก็เสื่อมไป กลับเป็นผู้มีเหตุผลดีขึ้น

427. การได้อะไรจากอิทธิพลของราหู ย่อมจะได้อย่างไม่คาดคิด หรือได้อย่างลอยๆ เสมอๆ

428. อายุโหร หมายถึง อายุนับจากวันเกิดชนวันเกิดเป็นปีหนึ่ง ถ้าเกินไปนับเป็นอายุโหรปีถัดไป เช่น คนอายุ 38 ปี 4 วัน ก็นับว่าอายุโหร 39 ปี การคำนวณก็เอาเลข 39 คำนวณ เพราะอายุโหรก็คืออายุย่างนั่นเอง

429. การคำนวณว่าขณะนั้นอายุจะถึงฆาตแล้วหรือยัง

430. ให้ตั้งเกณฑ์ 360 ลง เอาอายุโหรคูณ ผลลัพธ์เท่าใดให้ตั้งไว้เป็นฐาน เอา 7 หารฐาน เอา 8 หารฐาน เอา 9 หารฐาน ถ้าได้เศษ 0 คือหารลงตัว ทั้ง 3 ฐาน ท่านว่าอายุถึงฆาต แต่ต้องดูดาวอายุ และส่วนอื่นประกอบด้วย

431. ให้ตั้งอายุโหรลง เอาปี เดือน วัน และยามกำเนิด บวกเข้ากับจำนวนนั้นตามลำดับ เอา 7 หาร ถ้าเศษ 0 หรือเศษ 1 ท่านพยากรณ์ว่าตาย

432. ให้ตั้งอายุโหรลง แล้วให้นับจากลัคนาถึงราหู จำนวนหนึ่ง และนับจากลัคนา ถึงอังคารจำนวนหนึ่ง เอา เลขทั้ง 3 จำนวนนี้บวกกัน แล้วเอา 8 หาร ถ้าได้เศษ 0 เศษ 6 หรือเศษ 7 ก็ตาม ท่านว่าถึงฆาต

433. ให้ตั้งอายุโหรลง เอา 2 บวก เอา 16 คูณ เอา 70 หาร ได้ผลลัพธ์เท่าใดเอา 12 หารอีกครั้ง เศษเท่าใด ให้นับแต่หลังราหู 8 ไปเท่าเศษ ถ้าถูกลัคนา ถูกจันทร์ หรือถูกบาปเคราะห์กำเนิด ท่านว่าถึงฆาต
▁▁▁▁▁▁▁

เคล็ดลับการพยากรณ์ 5 434-500
▁▁▁▁▁▁▁

434. ดาวพฤตยู จะมีสภาพจิตลึกลับ ดูยาก ปกติเป็นผู้มีเมตตากรุณาและฝักใฝ่ในศาสนา รักโบราณวัตถุ และสนใจโบราณคดี รักความยุติธรรม แต่มีความพยาบาทรุนแรง อาจฆ่าคนได้ง่าย ๆ ถ้าขัดใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นลักษณะของดาวอังคารผสมพฤหัสบดี

435. พระเกตุดี เป็นพระเคราะห์ภาควิญญาณ ซึ่งมีหน้าที่ทำลายมากกว่าสร้างสรรค์เกตุเป็นเจ้าการเกี่ยวกับความตาย โดยเฉพาะการตายโหง คือตายอย่างผิดปกติเช่น ถูกฆ่าตาย หรือประสบอุบัติเหตุ ถึงบาดาเจ็บหรือตาย การตายอย่างกระทันหันเหตุบันดาลเหตุให้เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือคาดหมายมาก่อนทั้งเหตุดีและร้าย

เกตุ สถิตย์เรือนใด ก็ทำให้เรือนนั้นเสีย
เกตุ เป็นวินาศดาวเคราะห์ใด ดาวนั้นก็เสื่อม
เกตุ เป็นศูนย์พาหะดาวใด ดาวนั้นเสียและเสื่อมเช่นกัน
เกตุ อยู่ในภพที่ 8 และ 12 ให้ระมัดระวัง อุปัทวาเหตุ

437. เนปจูนเป็นเทพประจำมหาสมุทร เจ้าแห่งทรัพยากรทางน้ำทุกชนิด มีสี่กร ผิวกายขาวผ่อง เป็นผู้บันดาลให้เกิดทรัพย์ทางน้ำหรือประสบโชคทางน้ำ

438. พระไพศรพณี หรือพลูโต เป็นอสูรกึ่งนาค เป็นเจ้าแห่งภูติร้าย หรือผีมืดเป็นโลกบาลประจำทิศอุดร เป็นเทพที่ร่ำรวย และอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรแผ่นดินมีหน้าที่ บันดาลความมั่งมีให้แก่ผู้ที่บวงสรวงขอพรเพราะเป็นเจ้าแห่งทรัพยากรแผ่นดินแต่ก็ต้องเป็นไปตามผลบุญและผลกรรมแห่งตนด้วย

439. ถ้าดาวประ 2 องค์ อยู่ตรงข้ามกัน ผลกลับเป็นพระเคราะห์แลกเรือนเกษตรทรงอานุภาพเป็นอนุเกษตร

440. คำว่า “สวเกษตร” ก็คือพระเคราะห์ที่สถิตเรือนตนเอง ซึ่งก็ได้แก่พระเคราะห์เกษตรนั่นเอง

441. เจ้าเรือนสมัชฐะเป็นประ ก็ต้องมีคติ หรือเพื่อนฝูงอยู่ต่างถิ่น มีการสัญจรเดินทางไปต่างถิ่นเสมอ ๆ หากินทางวิ่งเต้น มีตัวแทนรับช่วง เพราะเรือนสมัชฐะหมายถึงตัวแทน

442. ชะตาที่มีดาวพระเคราะห์ ตั้งอยู่เรือนกาลี และสัมพันธ์กับลัคนาและตนุลัคน์ ประกอบกับเจ้าเรือนกดุมภะลัคนา อยู่ในเรือนทุกสภาวะ ชีวิตนี้ต่อให้มีเพชรนิลจินดาเท่าไรก็หมดเป็นชะตาของผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่ง

443. ชะตาที่ดาวอังคารดับบนท้องฟ้า และเป็นใจ เป็นประจะเป็นคนเกียจคร้าน งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ไม่สู้ ขี้ เกียจสันหลังยาว

444. ชะตาที่มีดาวเนปจูน กุมลัคนาทุกราคี และมีดาวมฤตยูอยู่เรือนกัมมะและดาวพฤหัสและเกตุ สัมพันธ์กับลัคนา มีอิทธิพลทำให้เจ้าชะตาเชื่อถือโชคลาง โหราศาสตร์ ศาสตร์ลี้ลับต่าง ๆ

445. ชะตาที่ราหูและตนุลัคน์ กุมลัคนา ไม่ว่าราศีใด ถือปรากฎว่า ให้ห้องปีใด ราหูโคจร เข้าสัมพันธ์กับลัคนา เจ้าชะตาจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีเรื่องมีราวต่าง ๆ นา ๆ

446. ชะตาที่มีราหุและศุกร์ กุมลัคนาในราศีธนู เป็นคนเห็นแก่ตัว คดโกง ทุจริตแม้พระภิกษุก็ปะราชิกทุกราย

447. ชะตาที่มีดาวศุกร์เด่นได้มาตราฐานดี แต่มีดาวจันทร์และเกตุสัมพันธ์ถึงดาวศุกร์จะเป็นคนมีตัณหาจัด และถึงดาวพฤหัสเสียกับมีดาวบาปเคราห์กุมลัคนา หรือตนุลัคน์ด้วยแล้ว จะต้องเป็นฆาตกรคาวโลกียะ ไม่มีศีลธรรม ติดยาเสพติด

448. ชะตาที่มีดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์และเจ้าเรือนพันธุ อยู่ราคีธาตุน้ำ ให้พยากรณ์ว่าสภาพที่เกิดจะอยู่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง ธารน้ำ บ่อน้ำ

449. ชะตาที่มีดาวพุธ บนขณะเกิด และดับบนท้องฟ้า เกาะกุมลัคนา จะเป็นใบ้

450. ชะตาที่มีดาวเจ้าเรือนปัตทิดับบนท้องฟ้าจะได้คู่ครองที่ไม่มีพลังอำนาจหมดเกียติศักดิ์ศรี หมดศิริมงคล โรคภับรบกวนอีกด้วย

451. ชะตาที่มีดาวราหูกุมลัคนาทุกราศี ถ้าปรากฎว่าปีใดราหูจร มาทับลัคนาเจ้าชะตาจะต้องระวังสุขภาพ และจะ เสียของรัก

452. ชะตาใดในเรือนกดุมภะ จากลัคนา มีจุดตั้งรับเช่น ตนุลัคน์ ตนุเศษ ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ และบริวารวันเกิด กับในวันที่เกิดราหูสถิตในเรือนกดุมภะ ทำให้เกิดตราส และดาวเจ้าเรือนกดุมภะมาอยู่วินาศ พยากรณ์ได้เลยว่าชะตานี้ จะต้องล้มละลายอย่างแน่นอน

453. ชะตาที่มีราหูกุมลัคนา และดาวเจ้าเรือนปัตนิ กุมเกตุในเรือนปุตตะ จะได้คู่ครองที่จู้จี้จุกจิก เอาแต่ใจตัวเอง โกรธง่าย ใจน้อย อาฆาตมาดร้าย หยิ่งจองหอง

454. ชะตาที่มีราหูกุมลัคนาในราศีธนู ดาวพฤหัสเสีย เป็นคนเจ้าเสน่ห์มีความโลภ บ้ายอ ยกตนข่มท่านทำอะไรขาดศีลธรรม

455. ชะตาใดมีเดชร่วมกาลี อยู่เรือนกาลี เดชร่วมราหู ราหูร่วมเกย์ ดาวเดชเสีย จะเป็นคนเยอหยิ่งจองหอง มีความทนงตน ทำอะไรโครมครามไม่เรียบร้อยเอาแต่ใจตัวเอง อาฆาตพยาบาท ได้เอาเสียไม่ยอม ขาดการให้อภัย ใช้อำนาจในทางนี้ไม่ถูกไม่ควร หลงอำนาจ

456. ชะตาที่มีลัคนา และตนุเศษอยู่ในราศีเดียวกัน กับเจ้าเรือนปัตนิ ดาวศุกร์ อยู่วินาศลัคนา และมีมฤตยู อยู่เรือนที่เต็ง ศุภะ เป็นชะตากินคู่ จะต้องเป็นหม้ายทุกราย

457. ชะตาที่มีดาวเจ้าเรือนปัตนิ อยู่วินาส ร่วมเกตุ ประกอบกับกาวศุกร์ ดาวแห่งความรัก ถูกบาปเคราะห์ทำลาย เป็นดวงกินคู่ทุกรายไป

458. ชะตาที่มีดาวอังคารกับเกตุเล็งลัคนา ประกอบกับมีดาวจันทร์ ดาวศุกร์ อยู่ในภพที่ดี และเด่น เป็นชะตาที่มีเสน่ห์ ชอบเล่นชู้

459. ชะตาที่มีราหู กุมลัคนา และอังคารเล็ง เข้าตัวราอังคาร ราหูครูท่านทักมักแย่งรักกับชู้คู่ของเขา นิสัยชอบลองของ

460. ชะตาที่มีดาวเจ้าเรือนกัมมะ อยู่ในภพทุกสภานะ ถูกดาวบาปเคราะห์ทำลายเป็นชะตาที่มีวิตกกังวล ตีตนไปก่อนไข้ ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกกดดันในเรื่องงาน ชีวิตมีแต่อุปสรรค.

461. เทคนิคการฟ้องร้องบังคับคดี ซึ่งต้องการให้คู่กรณีพ่ายแพ้ จะต้องวางลัคนาฤกษ์ ให้เจ้าเรือนปัตน์ อยู่วินาศลัคนา

462. ชะตาที่เกิดคราสในเรือนการเงิน และเจ้าเรือนการเงินถูกคราสดับด้วยผลสุดท้ายก็ต้องล้มละลายวิบัติในทางการเงิน

463. ดาวศุกร์ ราหู คู่กลโกงเล็งลัคนาในภพปัตน์ แล้วศุกร์หรือราหูเป็นกาลีด้วยห้ามเข้าหุ้นส่วน ให้ยืมเงินโดยเด็ดขาดจะถูกโกงตลอดชาติเลยที่เดียว

464. มีดาวบาปเคราะห์ร้าย ๆ ในเรือนพันธุและสัมพันธ์ถึงเจ้าเรือนพันธุชีวิตลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัย มีเรื่องฟ้องร้องคดีความเสมอ ๆ

465. ชะตาที่ดาวพลูโตดับบนท้องฟ้า และพฤหัสเสียเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตหมดความสุข และมีความคิดวิตถาร

466. ชะตานี่ดาวเนปจูนดับบนท้องฟ้าและพฤหัสเสียในดวงจะเป็นผู้ฉ้อฉลล่อลวง ต่าง ๆ นา ๆ ที่เดียว

467. ชะตาที่มีดาวเสาร์ดับบนท้องฟ้า นัยน์ตาเสียจากอุบัติเหตุ ถ้ามีอังคารกับมฤตยูร่วมด้วย ชีวิตต้องผ่าตัดแน่นอน

468. ชะตาที่ดาวพฤหัสดับบนท้องฟ้า มีความก็จริง แต่เอาตัวไม่รอด งี่เง่าโง่แล้วอวดฉลาด

469. ชะตาที่ดาวพุธดับบนท้องฟ้า ทำงานด้านโฆษณากระชาสัมพันธ์ไม่ดี พูดไม่เก่ง ไม่ประทับใจคนฟัง

470. ชะตาที่ดาวอังคารดับบนท้องฟ้า และทุสถานะภพ ช่างเกียจคร้านเหลือทน

471. ชะตาที่ดาวจันทร์บนท้องฟ้า มักกรำพร้ามารดา

472. ชะตาที่ดาวอาทิตย์ ดับบนท้องฟ้า มักกรำพร้าบิดา

473. ชะตาที่ดาวศุกร์ ราหู อยู่เรือนการเงิน ดู่กลโกง มีเกตุ อยู่ปัตน์ เอาเงินเล่นนั้น เล่นแชร์ก็เจ้ง โกงได้แม้กระทั้งคู่ครอง

474. มีดาวดับในเรือนการเงิน และเกิดเคราะห์ด้วย จะวิบัติทางการเงิน

475. ชะตาที่มีราหูและเสาร์ สถิตอยู่ในเรือนลาภะแก่ลัคนาได้มาตราฐานดี ทักษาดี จะมีโชคทางการเสี่ยง การพนัน

476. ชะตาคนที่ไม่ตายโหงมีดังนี้
ก. เจ้าเรือนอริอยู่ในเรือนมรณะ หรือวินาศแก่ลัคนา แปลตรงตัวก็คือ ศัตรู (อริ) ตายไปแล้ว หรือวิบัติไปแล้ว หรือวิบัติไปแล้ว
ข. พระเกตุ และ พระพฤหัส สัมพันธ์ดีต่อลัคนา ไม่มีดาวเบียน แสดงถึงมีเทพ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ค. ดาวบาปเคราะห์ไม่อยู่ในสภาพรบกวนเจ้าชะตา เช่น อังการ มฤตยู ราหู เสาร์
ง. ดาวที่หมายถึง ปาก หู ตา กาย ใจ เหล่านี้ ต้องอยู่ในสภาพไม่เสียมากนัก

477. ชะตาที่มีราหู อยู่เรือนกดุมภะ เรียกว่า ราหู ล้วงทรัพย์ แต่จะต้องมีดาวเจ้าเรือนกดุมภะอยู่สภาพภพด้วยจึง จะล้วงทรัพย์ ได้จริงอย่างว่านั้น

478. ดาวพุธพักร์ อยู่สภาพภพ ทำให้การติดต่อประสานงาน การเอกวาร สัญญา เช็ค ล่าช้า เกิดอุปสรรค ความไม่แน่นอน ที่ประชุมสัมมนาก็วุ้นวาย

479. ดาวพฤหัสพักรออยู่ในสภาพภพ ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญญชา เจ้านายจะให้โทษ อย่าได้ขอความช่วยเหลือเลยไม่ สำเร็จไร้ประโยชน์

480. ดาวศุกร์พักร์ อยู่สถานภพ บรรยากาศ ของความรักไม่ดี หมดรสชาด การใช้จ่ายเงินไม่มีประโยชน์

481. ดาวเสาร์พักร์ อยู่สถานภพ จะทำให้เกิดความล่าช้า ขึ้นในราศีนั้นภพนั้นเกิดโทษเกิดทุกข์

482. ถ้าอริภพมีพระเคราะห์สถิต เจ้าชะตามักจะได้ เป็นนายห้าง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เพราะนี้เป็น ศุภะภพ ของภพกัมมะ

483. ถ้าดาวเจ้าเรือนปัตน์ลัคนา โคจรไปทับดาว คู่ศัตรู จะมีเรื่องราวกับเพศตรงข้าม

484. ตนุลัคน์สถิตปัตน์ภพ เป็นประ เป็นคนใจดี เห็นประโยชน์ผู้อื่น สำคัญกว่าประโยชน์ตน พร้อมที่จะเสียสละ เพื่อผู้อื่นเสมอ ๆ รักความยุติธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นพิเศษ

485. ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ สถิต อริภพ มีเรื่องเดือดร้อนเรพาะทรัพย์เงินทองเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ให้กู้เงินดี เป็น นายธนาคารดี

486. ตนุลัคน์สถิตมรณะภพ เป็นคนใจดี ไปเห็นแก่ตัวไม่ค่อยจะสนใจงานบันเทิง งานรื่นเริง มีวิญญาณเป็นมิตร ที่บูชาเทพเจ้าจะได้เป็นคนทรงมีเทพยดาคุ้มครอง

487. ลัคนาหรือจันทร์ ตกอยู่ในที่เสียของดาวอังคาร และดาวอังคารก็เสียด้วยจะเสียตัวตั้งแต่ยังไม่แตกเนื้อสาว

488. ถ้าลัคนาตกอยู่ในที่เสียของดาวศุกร์ จะเป็นหญิงส่ำสอนเที่ยวเตร่

489. พันธ์ลัคน์ สถิตวินาศภพ มีอสังหาริมทรัพย์แล้วไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้ ทำการค้าอสังหาริมทรัพย์ หรือแลกเปลี่ยนจัดสรรที่ดิน ซื้อที่ดินเอาไว้ขายเมื่อได้ราคาดี และต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกกรณี

490. ปุตตะลัคน์สถิตมรณะภพมีลูกเลี้ยงยาก เป็นหมัน หาคนรักจริงไม่ได้ ครอบครัวแตกแยกไม่ได้เลี้ยงลูกเอง

491. ปุตตะลัคน์สถิตวินาศภพ มีลูกเลี้ยงยาก ยากจนเพราะบุตร มีบุตรทำความเดือนร้อนมาให้ คนรักใหม่นำความเดือดร้อนมาให้ บริวารเด็ก ๆ นำควยามเดือดร้อนมาให้ลำบากลำบนก็เพราะบุตรและบริวาร

492. วินาศลัคน์สถิตอริภพ การทำงานร่วมบริษัท กับชาวต่างประเทศหจะประสบผลดี แต่ต้องระวังศัตรูที่เป็นชาวต่างประเทศ

493. วินาศลัคน์สถิตปัตน์ภพ มีคู่ครองเป็นชาวต่างประเทศ ได้คู่ครองที่นำควยามเสียหายมาให้ ไปแต่งงานต่างประเทศ

494. อริลัคน์หมายถึง ศัตรู คนรับใช้ คู่ความในคดีอาญา คดีล้มละลาย

495. ปัตน์ลัคน์ หมายถึง คู่ความในคดีแพ่ง

496. วินาศลัคน์หมายถึง คู่ความในคดีล้มละลาย

497. ดาวจันทร์ ๒ กับพฤหัส ๕ เป็นคู่อริกันก็จริงต่ำไม่เสียหายนัก จะเสียก็ในด้านความคิดเห็นไม่ตรงกัน คอย ขัดแย้งกัน พูดจาปรึกษากันไม่ได้นาน การศึกษาหาความรู้ ก็ไม่ได้ใช้เท่าที่เรียนมา

498. ดาวมฤตยูกุมลัคนา มีกมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างกระทันหัน ชอบสร้างารรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นนักค้นคว้า พัฒนา นักวิทยาศาสตร์ ชอบศาสตร์ลึกลับ สนใจในระบบไฟฟ้า อีเลคทรอนิคคอมพิวเตอร์ โรงงาน อุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ ๆ มักใจร้อน เรียนโหราศาสตร์ดี

499. ดาวพฤหัสสถิตเรือนวินาศ ชอบต่อสู้ดิ้นรนทะเยอทะยาน เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้น หางานหาเงิน สะสม เพื่ออนาคตของตนเอง พึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้ และไม่ชอบพึ่งใคร พึ่งตนะเองดีที่สุด มีโชคน้อย ตอนต้นชีวิตมักจะหักเห แต่ตอนปลายชีวิตจะค่อย ๆ ดี ขึ้น ๆ เป็นคนสุภาพเรียบร้อย รู้จักประมาณ ตน อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบศิลปะโบราณ สะสมของเก่า สุดท้ายผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ มักจะร่ำเรียนอะไรเกินหน้าเกินตาอาจารย์ สู้ครู

500. ดาวศุกร์อยู่ในภพวินาศ มีความรักลับ ๆ ไม่เปิดเผย แอบรักแอบชอบได้เงินในทางลับ ๆ หรือเก็บเงินลับ ๆ ทำอะไรอยู่เบื้องหลังดี เป็นผู้ฝึกผู้สอน ผู้กำกับอยู่เบื้องหลัง มีความสุขอยู่กับเรื่องลี้ลับ มีรักซ้อนซ่อนรัก รักแล้วพรากจากไป แล้วมารักกันใหม่ มีทุกข์ก็เพราะรักเพราะเงิน
▁▁▁▁▁▁▁

เคล็ดลับการพยากรณ์ 6 501-1516
▁▁▁▁▁▁▁

501. ดาวพุธเป็นมหาจักรในราศีสิงห์ เป็นคนใจคอกว้างขวาง มีความเมตตาปราณี เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งใจคอมั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง มีสมองหยั่งรู้จิตใจของผู้อื่น บริหารงานดี เป็นหัวหน้างานได้ดี เป็นคนรักษาคำพูด พูดจริงทำจริง คิดดีทำดี แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา

502. เนปจูนดี เนปจูนเด่น ขายของหมักขายของดอง ของเหม็นของเน่าปลาร่าปลาเจ่าก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้

503. พระภิกษุผู้มีจันทร์กุมหรือเล็ง ดาวบาปเคราะห์ มักไร้คู่ ทำให้บวชทนบวชนาน

504. วิธีหาดาวชั้นษา
ก. เอาอายุย่างตั้ง
ข. เอากำลังพระเคราะห์เสวยอายุบวก (เช่นอาทิตย์มีกำลัง 6 จันทร์มีกำลัง 15 เป็นต้น)
ค. 101 8 หาร ได้ผลลับตัดทิ้งเอาเศษ
ง. เศษหรือเท่าใดเป็นดาวชั้นษา
จ. วิธีพยากรณ์ จับเอาดาวกาลกิณีมาดูร่วมกับดาวชันษา ทายไม่ดีจับดาวศรีมาดูร่วมกับดาวชันษาทายดี
ฉ. ถ้าดาวชันษาจรไปร่วมกับดาวศรี หรือเข้าเรือนดาวศรีทายดีถ้าดาวชันษาจรไปร่วมกับดาวกาลกิณี หรือเข้าเรือนกาลกิณีทายร้าย
ช. เช่น อายุย่างได้ 32 ปี พระราหูเสวยอายุ มีกำลัง 12 บวก (32 + 12 = 44) เอา 8 หาร (44 ÷ 8 ได้ผลลัพธ์ 5 เศษ 4 ตัดผลลัพธ์ทิ้ง เศษ 4 ดาวพุธเป็นดาว ชันษา ที่นำมาให้พยากรณ์จร

505. ผู้ที่มีดาวมรณะลัคนาเหนือศีรษะ ขณะเกิด คืออยู่ที่ภพที่ 10 กัมมะให้ระวังจะตายด้วยอุปัทวะเหตุเป็นลมหน้ามืด วูบ ชักกะตุก

506. ดาวพฤหัสเสียถูกบาปเคราะห์เบียน แก้มจะตอบ หน้าเป็นสิว จะมีแผลเป็นที่ขาอ่อน

507. ดาวศุกร์เสียจมูกไม่สวยไม่งาม ต้องทำศัลยกรรมจมูก จะเป็นโรคกระเพาะอาหารด้วย

508. ดาวอังคารกุมราหู หรือบาปเคราะห์หรือเป็นนิจเป็นประ ถูกเบียน ระวัง จะเป็นโรคบุรุษ กามโรค โรคเอ็ดส์ ยิ่งราศีพิจิกถูเบียนหนัก ก็ต้องยิ่งระวังให้มาก

509. ถ้าบาปเคราะห์ชุมนุมอยู่ราศีกันย์ ให้ระวัง โรคเกี่ยวกับท้องลำไส้ มดลูก

510.
ก. จะดูโชคใหญ่ในปีนั้นให้สังเกตว่า ๘ ถึง ๗, ๗ เล็ง ๘ ประการหนึ่ง และ ๗ ต้อง ๘, ๓ เล็ง ๖, ๑ ถึง ๕ ทั้งสองประการนี้จะมีโชคใหญ่ในปีนั้น
ข. โชคอุดมคือ ๒ ทับลัคน์ , ๕ ต้อง ๔ , ๔ เล็ง ๒
ค. อุดมโชคใหญ่ คือ ๕ ต้อง ๑ , ๑ เล็ง ๓ , ๒ ต้อง ๘
ง. มหาสิทธิโชคชัย คือ ๓ ต้อง ๖ , ๑ เล็ง ๒ , ๒ ต้อง ๔
จ. ถ้า ๕ , ๗ , ๘ ต่างมาเป็นศรี ต้องลัคน์หรือจันทร์จะมีลาภมาก จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ถูกพระเคราะห์ตัวใดก็ให้คุณ (กาลีเสีย)

754. คู่ครองมี 3 ประเภทคือ
ก. คู่แท้ ดูจากดาวเจ้าเรือนปัตนิ หรือดาวที่อาศัยอยู่ ในเรือนปัตนิของตนุลัคน์
ข. คู่จร ดูจากดาวจรที่โคจรนำมาให้เรือนปัตนิ โดยเป็นเกษตรเรือนในของเรือนปัตนิ
ค. คู่บุพกรรม ดูจากเรือนปัตนิของตนเรียกว่า——–แล้วไปอาศัยอยู่ในเรือนทุสภาพภพ อริ มรณะ วินาศ เรียกว่าอกุศลกรรม แต่ถ้าไม่อยู่ทุสภาพภพ เรียกว่าคู่กุศลกรรม

755. ดาวศุกร์เสียการเงินมักรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ หากอยู่ภพ อริ มรณะ วินาศ ยิ่งแย่

756. ถึงดาวมฤตยู ๐ อยู่ภพกดุมภะ เจ้าชะตาเป็นรู้จักหมุนเงินแต้ถ้าดาวราหู ๘ เกตุ๙ หรือ เสาร์๗ อยู่กดุมภะจะฟุ่มเฟือยมาก

757. ความหมายของดวงอาทิตย์ผสมอังคาร 1+3 มักเกิดบาดแผลในร่างกาย ดวงชายมี 1+3 เด่น มีเสน่ห์เพศตรงข้าม ดวงหญิงมี 1+3 ชอบกามารมณ์ที่รุนแรง

758. ความหมายของดาวพุธ ผสมราหู 4+8 ชอบขัดคอคน มีศัตรูเพราะปากหาผู้อุปถัมภ์ค่ำชูยาก

759. ดวงจันทร์ผสมพฤหัส 2+5 มักจะได้พึ่งพาผู้ใหญ่ แต่มักจะเสียตัวก่อนแต่ง

760. ดาวศุกร์ผสมดาวเสาร์ 6+7 การทำงานมักเอาเปรียบเพื่อน

761. ดวงอาทิตย์ผสมดาวเสาร์ 1+7 มีปฏิภาพเฉพาะหน้า เอาตัวรอดได้ดี ถ้าอยู่ในราศีเมษ มีความคิดที่จะสร้างตนในให้เป็นใหญ่

762. ดาวพุธ ผสมดาวศุกร์ เป็นดาวคู่ปรัชญา พูดเก่ง หากินเก่ง พูดดีเงินมา

763. ดาวอังคารผสมราหู 3+8 กล้าเสี่ยง มีโทสะจริต มักวิบัติเพราะโทสะ

764. ดาวอาทิตย์ผสมดาวศุกร์ 1+6 ชอบทำงานเบา ๆ แต่มีหน้ามีตา

765. ดาวจันทร์ผสมราหู 2+8 เชื่อคนง่าย ๆ แต่มองไม่เห็นใครดีกว่าตนเอง

766. ดาวอังคารผสมพฤหัส 3+5 มักมีความคิดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่น

767. ดาวพุธผสมดาวเสาร์ 4+7 เป็นคนพูดจริงทำจริง

768. ดาวอังคารผสมดาวพุธ 3+4 มีศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

769. ดาวพฤหัสผสมดาวเสาร์ 5+7 มีความคิดพลิกแพลงชอบปฏิวัติปฏิรูป

770. ดาวพฤหัสผสมราหู 5+8 มักเพาะศัตรูเกี่ยวกับการงาน การเงิน

771. ดาวอาทิตย์ผสมราหู้ 1+8 ทะเยอทะยาน แต่ได้มาด้วยความยากลำบาก

772. ดาวราหูผสมจันทร์ 8+2 มีเงินแต่ตัวเองไม่ได้ใช้ มีคนช่วยใช้

773. ดาวราหูผสมอังคาร 8+3 กล้าผจญภัย กล้าเสี่ยง

774. ดาวอาทิตย์ผสมจันทร์ 1+2 มักแย่งอำนาจกัน

775. ดาวอาทิตย์ ผสมพุธ 1+4 ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

776. ดาวจันทร์ผสมเสาร์ 2+7 มักผิดหวังก่อนเสมอ แล้วจึงจะสร้างตัวได้.

777. ดาวจันทร์ผสมศุกร์ 2+6 มีทางไหนที่จะได้เงินจะไม่ย่อมพลาดโอกาส

778. ดาวจันทร์ผสมอังคาร 2+3 ดวงชายกล้าได้กล้าเสีย มีใจสปอร์ต ดวงหญิง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม

779. ดาวอังคารผสมเสาร์ 3+7 เป็นนักต่อสู้ที่มีชั้นเชิง

780. ดาวพฤหัสผสมเสาร์ 5+7 ชอบสร้างวิมานในอากาศ

781. ดาวศุกร์ผสมราหู 6+8 โกหกเก่ง พูดไม่จริง

782. ดาวเกษตร ดาวประ แสดงภาคพื้นชะตา

783. ดาวอุจ ดาวนิจ แสดงวสนา

784. ดาวราชาโชค แสดงความมีสง่า ราศี เป็นที่นิยมชมชอบ

785. ดาวมหาจักร แสดงความผาดโผน โลดแล่น

786. ดาวพุธเป็นประ ราศีธนู เจ้าเล่ห์ เป็นผู้ดีแบบผู้ร้าย

787. ดาวศุกร์ เป็นประ ราศีพิจิก มีอังคารเล็ง ดวงหญิง มดลูกพิการ มีลูกต้องผ่าออก

788. ดาวอังคารเป็นประ ราศีตุลย์ ถ้ามีลัคนาเล็งอยู่เมษ หากใฝ่จะตกตัว

789. ดาวอังคารเป็นประ ราศีพฤษก มักมีคนมาแย่งคู่

790. ดาวเสาร์ เป็นประ ราศีกรกฎ คิดมาก บ้า ๆ บอ ๆ

791. พระราหู เป็นประ ราศีสิงห์ ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ

792. ดาวพฤหัส เป็นประ ราศีกันย์ ชอบเอาชนะคน

793. ดาวจันทร์ เป็นมหาจักร ถึงราศีเมษ ว่าเป็นชาย มักมีไฝปานที่หน้า ถ้าเป็นหญิง มักได้เป็นใหญ่มีเสน่ห์

794. ดาวศุกร์เป็นมหาจักร ราศีธนู เหมาะแก่การค้าขายเครื่องประดับ

795. ภพปุตตะ ทาย การก่อสร้างวิถีชีวิตได้ดี

796. ภพลาภะ ทาย มีโอกาสหาวิชาความรู้ เรียนเพิ่มเติม เรียนต่อ

797. ภพศุภะ ทาย การปฏิบัติงานเพื่ออนาคต

798. การเดินทางไปต่างประเทศ ต้องดูภพที่ 4 พันธุ การไม่อยู่บ้านภพที่ 9 ศุภะ ความสำเร็จ

799. ชีวิตสมรส ดูภพที่ 7 ปัตนิ และภพที่ 4 พันธุ ถ้าภพทั้ง 2 เสียหาย พร้อม ๆ กัน แสดงว่าบ้านแตก หย่าร้างถ้าเสียเพียงภพเดียวก็ไม่หย่าร้างการดูความรัก ต้องพิจารณาดาวศุกร์ด้วยเสมอ

800. ดาวจันทร์กุมอังคาร ในภพสิบสอง สิพาศ สามารถระงับอารมณ์ใคร่ได้ไม่มีชู้

801. ดาวศุกร์ในดวงชะตาเดิม อยู่ราศีธาตุไฟ ปีใดราหูเป็นศรีวงจรผ่าน ราศีธาตุไฟให้ทายว่า เจ้าชะตาจะได้รับความสำราญระยะหนึ่งโดยวิธีช่วงชิงความสุขของผู้อื่นมาเป็นของตน (แย่งเข้ามา)

802. ถ้าพระเคราะห์ใหญ่ (เสาร์ ราหู พฤหัส) เป็นเกษตรภพที่ 7 ปัตนิ เมื่อใดก็ตามทักษาจร เป็นกาลีทับตัว ทับเกษตร ภพที่ 7 ก็มีหรือจร เข้าภพที่ 7 ก็ดี มักจะเกิดการจืดจาง เลิกร้างห่างคู่ ซึ่งอาจเกิดเพราะหมดเยื้อใยหรือชู้สาวก็ได้

803. สำหรับชะตาหญิง ถ้าเกษตรภพที่ 9 ศุภะจรมาเป็นศรีจะได้คู่ครอง

804. สำหรับชะตาชาย ถ้าเกษตรภพที่ 7 ปัตน์ จรมาเป็นกาลี และทับลัคนา ภรรยาจะนอกใจ

805. เรื่องจริง ชะตาหญิงลัคนาราศีกรกฎ เสาร์เป็นเกษตรภพที่ 7 ปัตน์ สถิตราศีมังกร ปีใดเสาร์เป็นกาลีจรจรมาทับเสาร์เดิม คู่ครองจะเคราห์ร้าย หรือคู่เกิดอุบัติเหตุ ล้มตายก็ได้ (เกิดมาแล้วจริง)

806. ดาวพุธ พฤหัส ศุกร์ สี้โง้วลักข์ อยู่ร่วมราศีเดียวกันในภพที่ 3 – 4 – 7 – 8 – 12 จะเป็นคนมั่งมีเงินทองทรัพย์สิน

807. ดาวอังคารกับพระราหู 3+8 ร่วมกันกุมลัคนา หรืออยู่ในภพที่ 3 – 6 – 10 – 12 จะมีฐานะสูงกว่าตระกูล

808. ดาวมฤตยู กุมลัคนา ในราศีพิจิก ให้ระวังภัยพิบัติอาจเข้าคุกตะรางได้

809. ชะตาหญิง เกษตรภพที่ 7 ปัตน์ มากุมลัคนา เป็นประไม่สมรส ตามประเพณี มักได้เสียกันเอง

810. ดาวศุกร์ กับดาวเสาร์กุมลัคนา ให้ระวังอันตรายจากยานพาหนะตลอดชีวิต โดยเฉพาะ เมื่อเสาร์จร มาทับลัคนาจะเคราะห์ร้าย

811. ดาวอาทิตย์กุมลัคนา เป็นคนหยิ่งในตัวแม้ยากจนก็ไม่ขอใครกิน

812. ดาวอายุ อยู่ในภพวิทาศ และเป็นเรือนกาลีอายุยืนก็จริงแต่ขี้โรค

813. ดาวเกษตรภพที่ 7 ปัตน์เป็นศรีแต่สัมพันธ์กับกาลี เป็น 1 – 3 – 5 – 7 – 9 จะตกอยู่ในอำนาจของภริยา

814. ดาวกาลีอยู่ในภพที่ 7 ปัตน์ คู่ครองนอกใจ

815. ดาวกาลีเป็นมหาจักร อยู่ในภพที่ 8 มารดาจะเป็นมหานิยมสูงสุด

816. ดวงหญิง ดาวเกษตรภพที่ 7 ปัตน์ และดาวศรีอยู่เรือนกาลีต้องชอกช้ำระกำใจ

817. ลัคนาอยู่เรือนกาลี หรือตนุเศษเป็นกาลีจะพินาศในชั้นปลาย

818. เกษตรภพที่ 9 ศุภะเป็นศรี หรือดาวศรี กุมเกษตรภพที่ 9 ศุภะ หรือ เกษตรภพที่ 9 อยู่เรือนศรีจะมั่งมีศรีสุข แต่ถ้ามีกาลีก่อกวนต้องวิบัติก่อน แล้วได้ดีทีหลัง เรียกว่าต้นร้ายปลายดี

819. ดาวอุตสาหะ และเกษตรภพที่ 10 กัมมะ อยู่ในภพที่ 5 หรือ 9 ซึ่งเจ้าเรือนเป็นศรี จะมีเกียรติสูงเป็นที่นิยม

820. ดวงหญิงอุตสาหะ อยู่ภพที่ 7 ปัตน์ มักต้องหาเลี้ยงคู่ครอง

821. ดวงหญิง ถ้าดาวศุภะเคราห์ (ยกเว้นดาวศุกร์) เป็นศรีอยู่ในภพที่ 7 ปัตน์ จะมีฐานะดี มีทรัพย์

822. การทดสอบลัคนา ดูดาวพฤหัสบดี ดังนี้
ก. ดาวพฤหัส กุมลัคนาเฉลียวฉลาดก็จริงแต่ซื่อไม่ทันคนอื่น
ข. ” อยู่ภพที่ 2 สมองดี คิดอะไรทะลุปรุโปร่ง (ศูนยพาหะ)
ค. ” ” 3 ทะนงในความรู้ของตนเอง แต่ไม่ฉลาดมากนัก
ง. ” ” 4 จะสุขสบายหลายทาง (ปทุมเกณฑ์)
จ. ” ” 5 ปัญญาไม่คมคาย ไม่ถามไม่ตอบ
ฉ. ” ” 6 มีสมองพลิกแพลง เล่ห์เหลี่ยม
ช. ” ” 7 ข้อนี้ต้องดูว่าพฤที่รออยู่ราศีใดประกอบด้วย
ซ. ” ” 8 ขาดผู้อุปการะ กำพร้า อาภัพ
ฌ. ” ” 9 มีวิชาความรู้ เอาตัวรอดได้
ญ. ” ” 10,11 ชีวิตจะไม่ตกต่ำ ค่อนข้างราบรื่น
ด. ” ” 12 กำพร้า อาภัพ พลัดพราก มีเล่ห์เหลี่ยมไม่เสียเปรียบใครง่าย ๆ

823. ดาวพฤหัสอยู่ในภพที่ 7 ปัตน์ ราศี เมถุน เป็นครูสอนคนทั้งเมืองได้แต่สอนตัวเองไม่ได้

824. ถ้าอาทิตย์เป็นนิจ และลัคนาอยู่ในเรือนศรี ค้าขายร่ำรวยเพราะไม่ถือตัว

825. ถ้าดาวอาทิตย์เป็นนิจ กุมลัคนา ยังถือตัว ทนงตน ค้าขายไม่ดี คนไม่ชอบ

826. ดาวอาทิตย์เป็นประ ชั่วดีระคนดันตลอดชีวิต

827. ดาวจันทร์เป็นนิจ ย้ายที่อยู่บ่อย ๆ อยู่ไม่ติดที่

828. ถ้าเกิดวันศุกร์มีดาวจันทร์เป็นนิจในราศีพิจิกแต่อยู่ในเรือนศรี เป็นเศรษฐีได้

829. ถ้าดาวจันทร์เป็นนิจในราศีพิจิก ลัคนาอยู่ในมังกร ดาวจันทร์นะเป็น 11 แท้แก่ลัคนาอยู่ในภพลาภะมีเกียรติยศ.

830. ดาวพฤหัสกุมดาวจันทร์ อยู่ราศีมังกร (5+2 คู่ธาตุดิน อยู่ดิน)

846. ร่ำรวยเพราะบรรพบุรุษ
ก. ตนุลัคน์ จะต้องได้เกษตร คู่สมพง คู่ธาตุ มาแต่แรก มิฉะนั้นตนุลัคน์ต้องได้อุจ
ข. ดาวพันธุหรือศุภะ เป็นเกษตรหรือได้คู่สมพง คู่ธาตุอยู่ในเรือนเกษตรก็ได้
ค. ดาวกตุมภะ มีส่วนสัมพันกับดาวพันธุ และศุภะ และดาวกดุมภะ ต้องอยู่ในภพที่ดี คือภพกดุมภะ สพัชชะ พันธุ ปุตตา ปัตน์ ศุภะ ลาภะ

847. ร่ำรวยเพราะคู่ครอง
ก. ดาวปัตน์ จะต้องเป็นดาวมาตรฐานได้คู่ธาตุ คู่สมพง คู่มิตร
ข. ดาวปัตน์ มีดาวเจ้าเรือนดีมาสัมพันธ์ และต้องไม่เป็นคู่ศัตรู
ค. ดาวปัตน์ ถ้าสัมพันธ์ดีกับตนุ ก็หมายถึงคู่ครองช่วยเหลือตัวเองดีแต่ถ้าปัตน์กับตนุ สัมพันธ์ร้ายต่อกันแสดงถึงคู่ครองรวยแต่ไม่ได้ช่วยเหลือเจ้าชะตา

848. ร่ำรวยเพราะเสี่ยงโชค
ก. ดาวกดุมภะ จะต้องสัมพันธ์กับดาวลาภะ หรือปุตตะ ไม่หักล้างในทางเสีย ยิ่งเป็นคู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพงษ์ยิ่งดี
ข. ดาวกดุมภะต้องสัมพันธ์ดี กับดาวศุกร์ ๖ และราหู ๘
ค. ถ้ามีความสัมพันธ์ในข้อ ก.ข. แล้ว ถ้าตนุลักษ์และกดุมภะเป็นดาวที่ได้มาตราฐานดี เช่น เกษตร อุจ คู่ธาตุ

849. สิ่งที่ต้องจดจำ การดาวกดุมภะไปอาศัยอยู่ ในภพ อุจ มรณะ วินาศ ไม่ได้หมายความว่าจน แต่จะมีความลำบาก เสียหายเรื่องการเงิน

850. ถ้าภพมรณะเป็นดาวคู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพง ย่อมกลับทำให้ดีขึ้น อริเป็นมิตร แก้ปัญหาได้ มรณะ เป็นมิตร ผ่านความเสียหายไปได้วินาศเป็นมิตร แก้ความริษยาไปได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องอุปวายทางการเงิน

851. ในดวงชะตา มีดาวอาทิตย์เป็นเกษตร หรืออุจ มักเป็นคนชอบทำการเอาหน้า ชอบคงตัวสมาคมกับคนชั้นสูงหรือคนที่มีชื่อเสียงเด่น ๆ ชอบคุญโว้โอ้อวด วางท่าทางใหญ่โต.

852. บุคคลที่มีดวงอาทิตย์กุมลัคนา มักเป็นคนค่อนข้างหยิ่งถือตัว

853. ดาวอาทิตย์ในภพที่ 2 กดุมภะ ชอบคุยโว อวดตน ชอบยกตนข่มท่า การจับจ่ายเงินทอง หากจะทำให้หากจะทำให้เพื่อนให้โก้ขึ้นมาแล้วละก็ไม่รู้สึกเสียดายเงิน ยอมเสียเงินเพื่อรักษา

854. ดวงอาทิตย์อยู่ในภพที่ 4 ที่พุธ บ้านเรือนมักจะแต่งให้โอ่อ่ารถยนต์ก็แต่งอย่างดี หรือได้ไปอยู่ในสภาพที่
อันมีเกียรติ

855. ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพที่ 7 ปัตน์ มักจะได้คู่เป็นคนมีฐานะดีตระกูลดี และมักจะชอบคู่ที่มีตระกูลดีฐานะดี

856. ดาวอาทิตย์อยู่ในภพที่ 10 กัมมะ เป็นคนไม่ขดโกงใคร รักเกียรติมักได้ทำงานที่เด่น ส่งเสริมให้ตนมี
ชื่อเสียงขึ้นมาจนได้

857. ดาวอาทิตย์อยู่ในพบที่ 6 อริ ศัตรูมักเป็นคนมีอำนาจวาสนา

858. ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพที่ 16 วินาศ เป็นคนปิดทองหลังพระทำคุณคนไม่ขึ้น

859. ดาวอาทิตย์อยู่ในภพที่ 8 มรณะ จะตายในสถานที่อันทรงเกียรติหรือตายในคณะปฏิบัติหน้าที่ตายแล้วมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ

860. ดาวอาทิตย์ อยู่ในภพที่ 11 ลาภะ เป็นคนมีวาสนาบารมี มีสมัครพรรคพวก มักมีเจ้านายหนุนหลัง

861. ดาวอาทิตย์มีความหมายถึงบิดามากไปอยู่ในภพอริย่อมแสดงว่าเจ้าชะตาจะพลัดพรากจากบิดาหรือไม่ลงรอยกันหรือมีผลร้ายเกิดแก่บิดา อย่างใดอย่างหนึ่ง

862. ดาวอาทิตย์อยู่ภพภพอริ มรณะ วินาศ มักจะกำพร้าบิดา หรือไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดาอย่างใดอย่างหนึ่ง

863. ดวงหญิงอาทิตย์คือสามี หากอาทิตย์สถิต อริ มรณะ วินาศ จะอาภัพ เรื่องคู่ ทำให้ต้องเปลี่ยนคู่บ่อย ๆ หรือเป็นหม่ายได้ง่าย

864. ดาวจันทร์หมายถึงภรรยา หรือมารดา ผู้ใด ดาวจันทร์ในดวงชะตาเสีย มักจะพลัดพรากจากภริยา หรือมารดา อาจตายก่อนหรือหย่าร้าง หรือไร้คู่เคียงกายก็ได้

865. ดาวอาทิตย์และจันทร์ หากในดวงชะตา สามีภริยาคู่ใดมีสัมพันธ์กันดี มักจะอยู่กันยืนนาน หากเสียต่อกันก็หย่าร้างหรือพลัดพรากจากกันไป

866. ดวงหญิงหากอาทิตย์ไปกุมอังคาร และเสาร์ ให้ระวังจะตกเป็นอนุภริยา ของผู้มีอำนาจ

867. ดาวอาทิตย์ ถูกดาวเสาร์ราหูเล็งก็จะต้องตกเป็นอนุภริยาเช่นกัน

868. ดวงหญิงที่มีดวงอาทิตย์ กุมเนปจูน มักจะมีการหย่าร้าง

869. ดวงหญิง ดาวอาทิตย์เด่น เป็นเกษตร อุจจะได้คู่ครองเป็นคนเด่นมีเกียรติ

870. ดวงหญิงถ้าหากดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาร์ มักแต่งงานช้า

871. ในดวงหญิงหากอาทิตย์เล็งเสาร์หรือกุมเสาร์ บ่งว่าสามีจะตกจากอำนาจนักการเมืองควรดูดวงหญิงแบบนี้ด้วยจะตกจากที่นั่ง

872. ดวงชายหากดาวจันทร์กุมดาวบาปเคราะห์เช่น เสาร์ ราหู มฤตยู จะแต่งงานช้า มักผิดหวังในความรักมักเปลี่ยนคู่บ่อย

873. ดวงชาย ดาวจันทร์กุมราหู ภริยามักขี้โรค

874. ถ้าจันทร์ในดวงชายจะอาภัพคู่หรือเปลี่ยนคู่บ่อย ๆ อยู่กันไม่ยืด

875. ดวงชาย ดาวจันทร์อยู่ในภพอริ ระวังผู้หญิงจะก่อความเดือนร้อนให้

876. ดวงหญิง อาทิตย์กุมอังคารชีวิตสมรสมักข่มขื่น และมักพลัดพราก

877. ดวงหญิง ที่มีอาทิตย์กุมพฤหัส หรือ กุมศุภะเคราะห์อื่น ๆ จะส่งเสริมให้สามีรุ่งเรือง

878. ดวงชายชาย ที่มีดาวจันทร์อยู่ร่วมกับเกษตรศุภเคราะห์ และเป็นมุมดีแก่ลัคนา จะได้คู่ดี มีสมบัติมาครอบครอง

879. ดวงชาย ดาวจันทร์ กุมอังคาร และมฤตยู ภรรยาจะตายจากก่อนแน่นอน หรือเล็งก็เช่นกัน

880. ดวงหญิง ดาวอาทิตย์ กุมดาวอาทิตย์ กุมดาวศุกร์ และราหู 1+6+8 หญิงนั้นชอบเปลี่ยนคู่และชอบเป็นเมียน้อยเขา

881. ดวงหญิงผู้มีดาวอาทิตย์กุมดาวจันทร์ มักขาดความนุ่มนวลเป็นคนทำอะไรตามอารมณ์ของตนเองเข้าลักษณะสวยแต่รูปจูบไม่หอม

882. ดวงชาย มีดาวเคราะห์นำหน้าดวงจันทร์ มักจะได้คู่เป็นหม่าย

883. ดวงชาย ถ้าดาวเจ้าเรือนลัคนาคือ ตนุลัคน์ ไปอยู่ในตำแหน่งโยคหน้ากับลัคนา ก็คือไปอยู่ในภพวินาศของภพที่ 4 นั้นเอง ซึ่งแปลได้ว่า มารดาจะพึ่งเจ้าชะตาไม่ได้หรือเจ้าชะตาต้องพลัดพรากไปอยู่ไกล ๆ

884. ถ้าพระราหูกุมลัคนาในราศีเมษ พฤษก กรกฎ เจ้าชะตาจะพ้นภัยพิบัติได้อย่างหน้าอัศจรรย์

885. ถ้าพระราหู สถิตอยู่ในภพที่ 6 หรือ 7 แล้วได้รับแสงจากดาวศุภะเคราะห์จะพ้นภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์

886. ราศีกันย์ถ้ามีอังคาร ศุกร์ เสาร์ ราหู 3+6+7+8 ทั้ง 4 พระเคราะห์จะเป็นมหาเศรษฐี

887. ในดวงชะตาถ้ามีพฤหัส + เกตุ + ราหู (หรือเสาร์) และพฤหัส ได้รับแสงจากพระศุกร์ จะเป็นนักปราชญ์ราชบัญฑิต

888. ในดวงชะตาถ้ามีราหู อาทิตย์อังคารในภพปุตตะ จะมีความสุขความเจริญจิตใจสงบเยือกเย็นชีวิตจะราบรื่น

889. ในดวงชะตาถ้าภพปุตตะจากลัคนา ตรงกับราศีเมษ พฤษก กรกฎ มีราหู เกตุ สถิตอยู่ จะมีบุตรมาก

890. ในดวงชะตาถ้ามีราหู อยู่ภพลาภะจากลัคนาเจ้าชะตาจะได้พึ่งลูกชายยามแก่

891. ในดวงชะตา ถ้ามีราหูอยู่ภพศุภะจากลัคนา และราหูเข้มแข็งจะเป็นคนใจบุญ ไม่โลถมาก มักน้อยและจะประสบโชคดีต่าง ๆ

892. ในดวงชะตาถ้ามีราหู หรืออาทิตย์ในภพที่ 10 กัมมะ จะโชคดีเกี่ยวกับการล้างบาป

893. ในดวงชะตา ถ้ามีอาทิตย์ พุธ ในภพกัมมะ และมีอังคาร ราหู อยู่ในภพอริ จะได้เป็นใหญ่

894. ในดวงชะตา ถ้ามี ดาวอังคาร อยู่สิงห์ และราหู อยู่เมถุนจะได้เป็นใหญ่

895. ในดวงชะตา ถ้ามีดาวจันทร์ อังคาร ราหู ร่วมกันอยู่ในภพปุตตะจากลัคนาจะได้เป็นพระราชา

896. ในดวงชะตา ถ้ามีราหู อยู่ในภพสพัชชะจากลัคนาจะกล้าหาญเด็ดเดี่ยวออกรบดี

897. ในดวงชะตา ถ้ามีราหู อยู่ในภพอริจะชนะศัตรูมีอายุยืนอยู่ดีมีสุข

898. ในดวงชะตา ถ้ามีราหูอยู่ในภพลาภะจากลัคนาจะเป็นคนหูตึง แต่ชนะศัตรู จะมีชื่อเสียง รอบรู้วิชาการ

899. ในดวงชะตา ถ้ามีราหู อยู่ในภพสพัชชะหรือ อริ หรือลาภะจากลัคนาและราหูได้รับแสงจากดาวศุภะเคราะห์จะป้องกันภัยอันตรายได้

900. ในดวงชะตา ถ้ามีราหู กุมลัคนา ราศี เมษ พฤษก กรกฎ จะป้องกันภัย ต่าง ๆ ได้เปรียบพระราชาประกาศิตยกโทษ

901. ในดวงชะตา ถ้ามีราหูอยู่ภพกัมมะ มีดาวเสาร์อยู่ในลาภะและเสาร์ได้รับแสงจากภพที่ 9 ศุภถะ จะมีความรุ่งเรืองดุจราชา

902. ในดวงชะตาถ้ามีราหู กุมลัคนาในราศีสิงห์ ผู้ใหญ่จะโปรดปราน

903. ในดวงชะตา ถ้ามีดาวพฤหัสกุมลัคนา มีดาวจันทร์เก็นเกณฑ์กับพฤหัส มีราหูอยู่ภพกดุมภะจากจันทร์ และมีอาทิตย์อังคาร ในภพสพัชชะ จากจันทร์ จะดีทุกอย่างทุกประการแล

904. ดาวอาทิตย์ กุมราหู อยู่ในภพวินาศ ต้องกำพร้าบิดา แน่นอนในดวงหญิง ก็กำพร้าสามีด้วย

905. ดวงชาย ถ้าดาวจันทร์ กุมดาวอังคาร อยู่ในภพปัตน์ ภริยาจะมีชู้

906. ผิวิพระจันทร์ และพฤหัส อยู่ในราศีเดียวกัน ผู้นั้นจะมีทรัพย์สินเครื่องอุปโภคมาก ท่านผู้ใหญ่ย่อมรักใคร่เอ็นดู

907. ลัคนา มีดาวพระเคราะห์เกาะกุมได้องค์เกณฑ์ ดาวในภพ อริ มรณะ วินาศ หรือเจ้าเรือนทุสถานภพกลับให้คุณอย่างแปลกประหลาด

908. สำหรับดวงจร ผู้ที่มีดาวพฤหัสโคจร ต้องพระจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมพันธ์ ถึงร่วมราศี ตรีโกณ โยค และถึงลัคนา แล้วก็จะส่งอิทธิพล ให้มีผลต่อเจ้าชะตาดังนี้

ก. เมื่อเจ้าชะตามีศัตรู คู่แข่งก็เป็นโอกาสที่ตนเองจะมีอำนาจเหนือศัตรู สามารถเอาชนะศัตรูได้
ข. หากยังมิได้แต่งงานมาก่อน ก็จะได้เสียกันก่อนแต่ง หากเป็นชายทางฝ่ายผู้ใหญ่จะออกค่าใช้จ่ายให้หากเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องทำให้ตัวเองเสียสาวได้ง่าย หรือหากยังมิได้เสียหรือแต่งงานกันมาก่อน
ค. ในรายที่แต่งงานแล้วผู้ชายมักจะมีเรื่องชู้สาวมีคนใหม่ ๆ เข้ามาหรือ ภริยานอกใจมีชู้ ทำให้อับอายขายหน้าหรือมีผู้ใหญ่เมตา ให้ลาถยศ สรรเสริญ ตำแหน่งหน้าที่ และอื่น ๆ เป็นช่วงที่ดีของ เจ้าของชะตา ทั้งชายและหญิง ระยะหนึ่ง ที่จะมีโชคลาภเข้ามา

909. ในดวงชะตาสตรี ดาวอาทิตย์กับราหู อยู่ร่วมันในเรือนที่ 7 ปัตน์จะได้สามี เป็นพ่อหม่าย หรือผู้ชายที่อกหักมาแล้ว มาเป็นคู่ครอง แต่จะอยู่กินกันด้วยความผาสุก สวัสดี

910. พระราหูกุมลัคนา จะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาด มั่วเมาลุ่มหลงในสิ่งที่เจ้าชะตาต้องการเป็นคนที่ไม่ย่อมก้มหัวให้ใคร มีทิฐิสูง มีอุบายลึกซึ่งแยบยลมีเหลียมนักเลง.

911. ถ้าดาวมหาอุจเป็นกาลี กุมลัคนา ถือว่าเป็นพินทุบาทว์

912. ดาวมหาอุจเป็นวินาศ แก่ลัคนา เป็นพินทุบาทว์

913. หากดาวประเคราะห์เจ้าเรื่อนปัตน์มาอยู่สพัชชะ ย่อมแต่งงานยากและแต่งงานช้า เพราะมีความเห็นว่าเพศตรงข้ามกลายเป็นเพื่อนไปหมดไม่ใช่คนรัก ก็เลยไม่ได้พบรักกันสักที และหากจะพบก็ต้องพบกับบุคลที่เคยเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนนักเรียน เพี่อนนักศึกษา บางครั้งก็แต่งงานกับเพื่อนต่างเพศที่เคยแก้ผ้าวิ่งเล่นกันมาเป็นคู่ หากไม่ใช้อย่างนี้ก็ถึงกับมีได้แต่งงานและก็มี

914. ดาวพฤหัสเป็น3 แก่ลัคนาเรียกว่า ทุสะโทษ ฉลาดแต่งี่เง่า

– 5 – – ธรรมเกณฑ์ ใฝ่ธรรมดี

– 9 – – สิงหเกณฑ์ อยู่ในศีลธรรมอันดี

915. เจ้าเรือนปัตน์มาอยู่ลาภะ มักจะมีคู่ครองอย่างง่าย ๆ ฝ่ายชายก็ไม่ต้องเสียสินสอดหรือเสียน้อย ฝ่ายหญิงก็จะมีแม่สื่อแม่ชักให้มาได้กัน

916. เรือนเกณฑ์ 1 – 4 – 7 – 10 นั้นไม่ใช่เรือนโชคหรือ มีลาภ เป็นเรือนที่ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องต่อสู้ และต้องทำจึงจะเกิดความสำเร็จต้องลงทุนจึงจะได้ผลตอบแทน

917. เจ้าเรือน อริ มาอยู่กัมมะจะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องอุปสรรคหรือศัตรู คอยขีดคอยแย้งเสมอไป จะทำงานหรือประกอบอาชีพก็จะต้องมีคู่แข่งเสมอ ๆ

918. เจ้าเรือนวินาศไปอยู่กดุมภะต่อให้มีเงินเท่าไรก็เก็บไว้ไม่อยู่

919. เจ้าเรือนตนุเมื่อไปอยู่เรือนวินาศ ไม่ใช้ทายว่าตัวเองฉิบหาย แต่ทายว่าเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบออกสังคม เป็นคนเจ้าระเบียบมีแบบแผนชอบสร้างชีวิตให้อยู่ในระเบียบวินัย เหมาะแก่การเป็นทหารตำรวจ ฯ

920. ส่วนเจ้าเรือนวินาศเมื่อมากุมลัคนาทายว่า ในชีวิตจะต้องมีเรื่องเข้าห้องขังเข้าคุก หรือต้องโทษทางคดี อาญาคดีใดคดีหนึ่งในชีวิตจะต้องประสบเคราะห์ร้ายสิ้นเพื่อประดาตัว

921. ดาวประ หากตนลัคนาได้ตำแหน่งประอยู่ตรงข้ามกับลัคนาทายว่า โอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเอง แทบไม่มีในชีวิตนี้ ต้องอุทิศให้คนอื่นอยู่ร่ำไป ส่วนใหญ่ก็อุทิศให้แก่คู่ครองเรียกว่าคนเกรงคู่ คนกลัวคู่ และอีกเช่นกัน หากเจ้าเรือนกัมมะลัคนา ได้ตำแหน่งประ ก็ทายไปว่า เรียนมาอย่างหนึ่ง แต่ทำงานอีกอย่างหนึ่ง หรือบรรจุงานแห่งหนึ่งแต่กลับต้องมาทำงานอีกแห่งหนึ่ง หรือกินเงินเดือนในที่หนึ่งแต่ทำงานอีกที่หนึ่ง

922. ดาวพฤหัสเป็น 3 แก่ลัคนา เรียกว่าโยค คืออยู่ในเรือน สหัชชะเป็นทุสะโทษ แทนที่จะกลายเป็นคนฉลาด แต่กลับเป็นคนงี่เง่าเต่าตุ่นมีความรู้ก็เอาตัวเองไม่ค่อยจะรอด อีกอย่างหนึ่งดาวพุธเป็น 3 ลัคนา หรือ อังคาร เป็น 3 แก่ลัคนา หรืทออยู่ในเรือนสหัชชะ ตำราลือว่าเป็นดาวที่ให้โทษแก่เจ้าชะตาแทบทั้งสิ้น หรือเรียกกันว่า ดาวที่เป็นลัคนานั้นเอง สาเหตุก็เพราะเรือนสหัชชะ เป็นเรือนไม่มีทั้งหน้า เป็นเรือนนามธรรมหรือเป็นเรือนที่พบแล้วจากนั้นเอง

923. อีกภพหนึ่งที่เรียกว่า ภพแห่งนามธรรมก็คือ ภพศุภะหรือภพที่ 9 แห่งลัคนา ก็คือว่าเป็นภพที่ไม่มีตัวตน เป็นภพแห่งเกียรติยศชื่อเสียง การสร้างคุณงามความดี เนภพแห่งความสงบ และความเรียบร้อย ดังนั้นภพนี้จึงไม่ให้คุณทางด้านวัตถุ แต่เป็นภพที่ให้คุณทางด้านนามธรรม เช่นเดียวกับ ภพ สหัชชะ

924.(หมายเหตุ แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะหย่าร้างกันได้)
ก. ดาวราหูโคจรเล็งลัคนา
ข. ดาวราหูโคจรเล็งทับเจ้าเรือนปัตน์ลัคนา
ค. ดาวราหูโคจรเล็งหรือทับดาวตนุลัคนา

925. ดาวมหาจักร เมื่อต้องการหรือ อยากได้อะไร ต้องใช้ความพยายามจนสุดกำลัง แล้วจะได้สมตามประสงค์

926. ดาวเจ้าเรือนอริ ให้โทษทานอุปสรรคศัตรู โรคภัยไข้เจ็บ

927.ดาวเคราะห์เจ้าเรือนมรณะให้โทษทางตาย การสูญหาย การจากไปไม่กลับความโดดเดียวเดียวดายและความหมายเหงา ความไร้ความเจริญความเสื่อม

928. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนวินาศในโทษทางฉิบหาย การแตกทำลาย การถูกระวินัย กฎหมาย บังคับ การถูกกักกัน ถูกคุมขัง การล้มลุกคลุกคลาน

929. ดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) กุมหรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนอริทายว่าเป็นคนดื่อด้าน หัวแข็ง ถือทิฐิ ทำตัวค่อนข้างขวางโลก หรือ สังคมทำตัวข้าง ๆ คู ๆ เถียง ข้าง ๆ คู ๆ ความเจริญไม่ค่อยทำ ทำแต่ความเสียหาย เป็นคนที่ชอบก่อศัตรู และอุปสรรคให้เกิดขึ้นในชีวิต

930. ดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนลัคน์) กุมหรือเล็งกับดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นคนวิตกกังวลอยู่เป็นนิจ วิตกจริต ยังมีชีวิตอยู่แต่ทำท่าคล้าย ๆ กับคนที่หาชีวิตไม่แล้ว เป็นคนปราศจากความกระตื้อรื้อร้น เป็นคนที่จิตใจห่อเหี่ยวชอบหรือชังอะไรก็ไม่ยืนยาว เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ

931.ดาวเจ้าเรือนลัคนา (ตนุลัคน์) กุมหรือเล็ง กับดาวเจ้าเรือนวินาศชีวิตมีแต่ความลุ่ม ๆ ดอน ๆ เดี๋ยวมีเดี๋ยวจนขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที่ และในชีวิต มักมีเรื่องต้องโทษทางกฎหมายทางระเบียบวินัย ชีวิตมักมีแต่ความทุกข์ หาความสุขได้ยาก

932.ดาวเจ้าเรือนใดเป็นเกษตร ก็ทายว่า มีสิ่งนั้นเป็นของตนเอง เช่น เจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรก็ทายว่ามีรายได้เป็นของตนเอง อาจมีที่ให้เช่าเก็บเงินกิน หรือมีเงินเดือนกินเปล่า ๆ โดยไม่ต้องทำงาน

933. ถ้าดาวพระเคราะห์ โคจรเข้าสู่ตำแหน่งเกษตร ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ต้องรอคอย และคอยไปเรื่อย ๆ จนหมดโอกาสก็ได้

934. ดาวศุกร์ กุมลัคนามักเป็นคน ขี้ระแวง ขี้หึงขี้หวง

935. ดาวมหาจุล อยู่ภพที่ 6 อริ มักเสี่ยงภัย เพราะมีศัตรู และอุปสรรคมาก

936. ดาวมหาจุล อยู่ภพที่ 8 มรณะ ความหวังมักล้มเหลววิปริต เปลี่ยนแปลง

937. ดาวมหาจุล อยู่ภพที่ 12 วินาศ มักเกิดอุบัติเหตุ แก่ตน แก่งาน แก่ทรัพย์สิน

938. ดาวจันทร์ กับดาวศุกร์อยู่ร่วมกัน จะมีศิลปะให้ทางเสริมสวยอย่างหาตัวจับยาก

939. ดวงมีอุบัติเหตุ มีกฎดังนี้
ก. ดาวอังคาร เป็น 1 – 4 – 7 – 10 แก่เสาร์หรือลัคนา
ข. ดาวเสาร์ เป็น 1 – 4 – 7 – 10 แก่อังคารหรือลัคนา
ค. ดาวอาทิตย์ เป็น 1 – 4 – 7 – 10 แก่อังคารหรือลัคนา
ง. ดาวอังคาร เป็น 1 – 4 – 7 – 10 แก่อาทิตย์หรือลัคนา
จ. ดาวอังคาร ถึง เสาร์ ในภพที่ 4 หรือ 8
ฉ. ดาวเสาร์ ถึง อังคาร ในภพที่ 3 หรือ 10
ช. ดาวพฤหัสไม่คุ้มครองป้องกันลัคนา คือไม่เป็นองค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์ สิงหเกณฑ์ โกมุทเกณฑ์ ธรรมเกณฑ์ หรือ ความพฤหัสอยู่ในภพ ทุสถานะ คือภพที่ 6 – 8 – 12 แก่ลัคนา ถือว่าไม่คุ้มครองลัคนามีผลร้าย หรือ สัมพันธ์กับการในภพมรณะก็ร้าย ดวงนี้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถสิบล้อตาย พระเกตุกุมลัคนาทำไมถึงตายโหงได้ เพราะดาวเสาร์เป็น 7 แก่อังคาร และลัคนา ดาวมฤตยู เล็งลัคนาและอังคาร ดาวอังคารเป็น

940. จุดคราส คือองศาอาทิตย์ ในวันเกิดคราส
1. ถ้าองศาเท่า ตนุลัคน์ อาจตาย บาดเจ็บ สิ้นเนื้อประดาตัว
2. ทับดาวเจ้าเรือน กดุมภะ สูญเสียเงิน ทรัพย์สิน
3. ” ” สพัชชะ สูญสิ้นการสังคม และเพื่อน พี่น้อง
4. ” ” พันธุ สูญสิ้นวงค์ญาติ และยานพหนะ บามีชอง
5. ” ” ปุตตะ สูญเสียบุตร บริวาร ชื่อเสียง
6. ” ” อริ หมดอุปสรรค หมดศัตรู
7. ” ” ปัตน์ สูญเสียคู่ครอง คู่สัญญา
8. ” ” มรณะ ปลอดภัย รอดต่ย พ้นอันตราย
9. ” ” ศุภะ สูญเสียผู้ใหญ่ ผู้อุปการะ
10. ” ” กัมมะ สูญเสียงาน การงานล้มเหลว
11. ” ” ลาภะ สูญเสียลาภผล ผลประโยชน์
12. ” ” วินาศ พ้นความวิบัติ

941. ดาวมฤตยูกุมลัคนา จะมีอาชีพดีเด่นอย่างน่าพิศวงทันใจ อะไร ก็จะทำให้ได้และเด่นได้ มีหัวก้าวหน้าทันสมัย เป็นนักค้นคว้าแปลก ๆ แต่ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น มักมีการหย่าร้าง

942. ดวงมีโชคจากการพนัน การเสี่ยง
1. ดาวราหู เทพเจ้าแห่งการพนัน ต้องให้คุณในดวง เป็นอุจ เกษตร ราชาโชค มหาจักร หรือ เป็น เดช ศรีมนตรี
2. เจ้าเรือนปุตตะ ภพแห่งการเสี่ยงโชค ต้องให้คุณเป็นอุจ เกษตร ราชาโชค เดช ศรี มนตรี หรืออยู่ในภพ ศุภะ ลาภะ
3. ดาวพุธ เทพเจ้าแห่งกระดาษ เอกสาร สลากกินแบ่ง ต้องแสดงคุณเป็นอุจ เกษตร เดช ศรี มนตรี อยู่ใน ภพ ศุภะ ลาภะ
4. ดวงได้ ธนะโยค คือ เจ้าเรือนลัคนา หรือ กดุมภะ ลาภะ ศุภะ ต่างสลับเรือนกัน หรือเปลี่ยนตำแหน่งกัน
5. ดวงได้ อุดมเกณฑ์ อุดมเกณฑ์ คู่มิตร คู่ธาตุ คู่ศุกร์ แสดงผลดี แสดงพื้นฐานด้านการเงินดี เป็นต้น

943. กฎเกณฑ์นี้จะทายว่าเมื่อไร จะถูกล็อตเตอรี่
ก. ดาวเสาร์หรือราหู เป็นเทพทางการเสี่ยง การพนัน จะต้องโคจรให้คุณแก่ดวงชะตาหรือพบกันในแบบคู่มิตร เสาร์ก็ทับราหูหรือ ราหูทับเสาร์เป็นต้น
ข. เจ้าเรือนกดุมภะ ได้คู่ครองสมพงในดวงจร เช่น ดาวพุธ เป็นเจ้าเรือน กดุมภะ เมื่อเสาร์ คู่สมพงหรือคู่ฤกษ์ โคจรมาทับ ย่อมให้คุณ
ค. ดาวศรีเดิมและศรีจร ให้คุณแก่ลัคนา
ง. ดาวประจำวัย ประจำที ประจำเดือน ประจำวัน ให้คุณด้านาลภ การพนัน

944.ดวงชะตาที่มีความประสงค์จะขายที่ดิน ขายบ้านจะขายได้หรือไม่ นำเอากฎเกณฑ์อะไรมาอ้างอิง?
มีหลายประการคือ

ก. ให้ดูที่ดาว เจ้าเรือนพันธุลัคนาจรไปอยู่ภพศุภะ ลาภะ หรือจรมาทับลัคนาและจะเข้าภพดูดมรณะลัคนา
ข. ดาวเจ้าเรือนศุภะ ลัคนา จรมาอยู่ที่ภพพันธุหรือจรมาทับลัคนา หรือจรเข้าภพกดุมภะลัคนา หรือดาวดาวเจ้าเรือนกดุมภะลัคนาจรมาอยู่ภพศุภะหรือลาภะหรือจะมาทับลัคนา
ค. ดาวเสาร์จะทับราหู เล็งราหู ในราศีทวาร หรือดาวเสาร์ ราหูดวงใดดวงหนึ่งเป็นจตุรเกณฑ์ กันในราศีทวาร ดาวเสาร์จะปกดิไม่พักร์ มนต์ เสริด
ง. ดาวเจ้าเรือนปัตน์ โจรมาอยู่ภพศุภะ หรือลาภะ หรือจะมาทับลัคนาหรือจรเข้าภพกดุมภะ
จ. ดาวจรมารอยู่ในภพต่าง ๆ ที่อ้างไว้นั้นจะต้องได้ตำแหน่งที่ทรงคุณเช่น มหาจักร ราชาโชค มหาอุจ เกษตร การขายบ้านขายที่ดิน จึงจะราบรื่นได้ราคา

945. วิธีทำดวงกาลจักร ลัคน์จร
วิธีทำ เจ้าชะตาอายุ 14 ปี
➤ 1. ดาวมฤตยู 0 อยู่ราศีนะระ ราศีกันย์ ดูตรงนะระ ราศีกันย์ 5 ปี ตุลย์ 5 ปี พิจิก 10 ปี รวมเป็น 20 ปี ดังนั้นอายุ 14 ปี ดาวมฤตยู จะอยู่ราศีพิจิก ลัคนาอยู่ราศีกันย์ก็ทำเช่นเดียวกัน
➤ 2. ดาวพฤหัส 5 อยู่ในราศีนะระ รศีตุลย์ ราศีตุลย์ 5 ปี พิจิก 10 ปี รวม เป็น 15 ปี อายุ 14 ดาวพฤหัสจร อยู่ราศีพิจิก
➤ 3. ราหูและเกตุ (ต้องทับตามทางโคจรของราหูเกตุ) ตามเข็มนาฬิกา ราหูและเกตุ อยู่ราศีนะราราศีกุมภ์ ดูนะระกุมภ์ 5 มังกร 7 ปี ธนู 5 ปี รวม 17 ปี อายุ 14 ปี จะอยู่ ราศีธนู
➤ 4. ดาวเสาร์ อยู่ราศีปัสวะ ราศีเมษ เมษ 2 ปี พฤษก 2 ปี เมถุน 3 ปี กรกฎ 5 ปี สิงห์ 2 ปี รวม 14 ปี จะอยู่ราศีสิงห์
➤ 5. ดาวพุธ กับอาทิตย์ อยู่ราศีพฤษก ปัสวะเกณฑ์ พฤษก 2 ปี เมถุน 3 ปี กรกฎ 5 ปี สิงห์ 2 ปี กันย์ 3 ปี รวมเป็น 15 ปี อายุ 14 จะอยู่ในราศีกันย์
➤ 6. ดาวศุกร์กับดาวอังคาร อยู่ในราศีนะระ เมถุน ราศีเมถุน 5 ปี กรกฎ 7 ปี
สิงห์ 4 ปี รวมเป็น 16 ปี อายุ 14 ปี จะอยู่สิงห์
➤ 7. ดาวจันทร์ อยู่ราศีอาพุ คือ กรกฎ ราศี กรกฎ 6 ปี สิงหื 3 ปี กันย์ 4 ปี
ตุลย์ 4 ปี รวมเป็น 17 ปี จะ อยู่ตุลน์ ดาวจร เป็นต้น

946. ราหูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง โคจระเข้าสู่ภพใดจะทำให้ภพนั้นเปลี่ยนแปลง
1. ทับลัคนา ทับตนุลัคน์ ทำให้ร่างกายเปลี่ยนไป อ้วนหรือ ผอม
2. เจ้าภพ กดุมภะ การเงินเปลี่ยนแปลง รายได้เปลี่ยนไป
3. ” สพัชชะ การสังคมเปลี่ยนไป การที่ดูหมายเปลี่ยน
4. ” พันธุ บ้านช่องที่พักอาศัย การร์พี่น้อง ยานพาหนะเปลี่ยน
5. ” ปุตตะ บุตรบริวารเปลี่ยนไป การเสียงโชคเปลี่ยน
6. ” อริ ศัตรู หนี้สิน อุปสรรค เปลี่ยน
7. ” ปัตน์ คู่ครองคนรักเปลี่ยน โสดจะมีคู่ มีคู่อยู่จะเลิกร้าง
8. ” มรณะ สุขภาพเปลี่ยน
9. ” ศุภะ ผู้อุปการะ ผู้บังคับบัญชาเปลี่ยน
10. ” กัมมะ เปลี่ยนอาชีพ ย้ายงาน
11. ” ลาภะ ผลประโยชน์ ลาภผลเปลี่ยน
12. ” วินาศ ความเสียหายเปลี่ยน การสูญเสียเปลี่ยน
(ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงคือ ช่วงที่ดาวอังคารคู่ธาตุโคจรมาร่วม เล็ง)

947. จุดคราส คือองศาอาทิตย์ในอันตรายทับอะไร
1. ถ้าองศาเท่าตนุลัคน์ทับ อาจตาย เจ็บ หรือสิ้นเนื้อประดาตัว
2. ทับดาวเจ้าเรือนกดุมภะ สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
3. ” สหัชชะ สูญเสียการสังคม และเพื่อน
4. ” พันธุ สูญเสียวงศ์ญาติ ที่พัก ยานพาหนะ
5. ” ปุตตะ สูญเสียบุตรบริวาร
6. ” อริ สูญเสียศัตรูหนี้สิน
7. ” ปัตน์ สูญเสียคู่คนรัก
8. ” มรณะ ปลอดภัยพ้นอันตราย
9. ” ศุภะ สูญเสียผู้ใหญ่ผู้อุปการะ
10. ” กัมมะ สูญเสียงาน งานล้มเหลว
11. ” ลาภะ สูญเสียผลประโยชน์
12. ” วินาศ พ้นความวิบัติ

948. ดวงชะตาผู้ใดมีคู่สมพงจัดเป็นดวงชะตาประเสริฐประกอบด้วยกำลังมาก จะไปสารทิศใดมีคน เคารพยำเกรง ศัตรูทำร้ายมิได้ คู่สมพงคือ 1 + 6, 2 + 8, 3 + 5, 4 + 7

949. ถ้าดาวพฤหัสเป็นกาลีจร ทางที่ดาว ส่งแรงถึงลัคนา ดาวพฤหัสก็ไม่ให้คุณ กลับให้โทษ ให้ทุกข์ได้เหมือนกัน

950. ศูนย์พาหะ หมายถึง พระเคราะห์ที่เป็น 2 กับลัคนา หรือสถิต ภพกดุมภะศูนย์ แปลว่า อากาศ หรือที่ว่าง คำว่า พาหะ แปลว่า ผู้พาไป ผู้นำไป เมื่อรวมกันแปลว่า ผู้นำไปในอากาศ คือ พระเคราะห์ที่นำหน้าลัคน์ หรือศูนย์พาหะนี้ ย่อมให้ให้คุณแก่ดวงชะตายิ่งนัก เช่น

1. ดาวอาทิตย์ เป็นศูนย์พาหะ จะมีบุญฤทธิ์ และโภคทรัพย์มาก
2. ดาวจันทร์ ” จะมีความสุขความเจริญมาก
3. ดาวอังคาร ” จะมียศเป็นทหารแกล้วกล้าสามารถ
4. ดาวพุธ ” จะเป็นอำมาตย์มีสมบัติมาก
5. ดาวพฤหัส ” จะมีปัญญาสุขุมดีนัก
6. ดาวศุกร์ ” จะรุ่งเรืองเกียรติยศ ปัญญาดี
7. ดาวเสาร์ ” จะมีฤทธิ์มียศเป็นที่ยำเกรง
8. ดาวราหู ” จะมีกำลังเข็มแข็ง

951. ตนลัคน์ไปสถิตอยู่ในเรือนอริ ตัวเองจะประพฤติเป็นศัตรูของตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเอง.

952. เจ้าเรือนจกดุมภะไปอยู่อริ ก็ทายว่า ทรัพย์นั้นจะเป็นศัตรูแก่ตัวเอง เช่น ถูกขโมย ถูกจี้ ถูกปล้น ตนเองก็รับบาดเจ็บจากทรัพย์นั้น

953. เจ้าเรือนอริไปอยู่วินาศ ก็ทายว่า อรินั้นวินาศไปแล้ว หมายถึงหมดสิ้นศัตรู หรือศัตรูคิดร้ายก็ฉิบหายไปเอง ถ้าอริไปอยู่มรณะ ก็ทายว่า ศัตรูคิดร้ายก็ตายสิ้นแล

954. ดาวอริเป็นมหาจุล ศัตรูก็เป็นคนสูงศักดิ์และคนที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่กลับจะมาเบียดเบียน

955. ดาวอริเป็นเกษตร ศัตรูก็เป็นคนมั่งมี มั่นคงสมบูรณ์

956. คำว่า “อุปจัย” แปลว่า รุ่งเรือง คือ การที่พระเคราะห์กำเนิดอยู่ ณ ราศีที่เป็นเหตุ ให้เกิดผลดี แก่เจ้าชะตา มีกำหนดไว้ว่า สมเคราะห์อยู่เป็น 1 – 6 – 7 – 8 ราศี แก่พระจันทร์กำเนิดเรียกว่า อุปจัย

957. คำว่าทุรทุรา คือ การทุกข์ ๆ ยาก ๆ ในตำราพยากรร์หมายเอา พระเคราะห์ที่เป็น 2 และเป็น 12 แก่พระเสาร์ว่าเป็นตัวทุกข์ยาก เป็น 2 ก็นำทุกข์ เป็น 12 ก็ตามทุกข์ เพราะพระเสาร์เป็นตัวทุกข์

958.
(1) พระอาทิตย์ ๑ หรือพระจันทร์ ๒ เป็นภินทุบาทว์ ค้าขายไม่ดี ทำราชการก็ไม่ดี เก็บทรัพย์สินไว้มิคง ผู้ใหญ่ย่อมจะเบียดเบียนให้โทษอยู่เสมอ ๆ อนึ่ง พระจันทร์เป็นพินทุบาทว์ ผู้หญิงมักเบียดเบียน ทำความเสียหายให้แล
(2) พระอังคารเป็นภินทุบาทว์ ทำไร่นาเรือกสวนไม่ดี
(3) พระพุธ เป็นภินทุบาทว์ ย่อมไร้ญาติ ไร้ทรัพย์
(4) พฤหัส เป็นภินทุบาทว์ เล่าเรียนวิทยาการได้ยาก ถึงได้ก็หลง ๆ ลืม ๆ ความทรงจำดีไม่ดี
(5) พระศุกร์ เป็นภินทุบาทว์ มีสิ่งของเครื่องใช้เก็บไว้มิคง ผู้อื่น เบียดเบียน
(6) พระเสาร์ ราหู เป็นภินทุบาทว์ มักอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง ชอบไป ๆ มา ๆ ประเดี๋ยวทุกข์
ประเดี๋ยวสุข ผลัดเปลี่ยนกันอยู่ร่ำไป ท่านว่าถึงได้ดีแล้วก็จะต้องได้ทุกข์ ยาก ถึง 1 – 7 หนที่เดียว

959. ถ้าดาวเจ้าเรือนเกษตรภพลาภะโคจรมาเป็นเกษตร ส่วนมากได้ลาภที่เป็นของตนเอง เช่น เงินทองที่เขายื่มไป จะได้คืน

960. ถ้าดาวเจ้าเรือนกัมมะ โคจรมาเป็นราชาโชค ส่วนมากมีคนเอาตำแหน่งหรืองานมามอบให้ โดยที่ตนไม่ได้ นึกฝันมาก่อนเป็นต้น

961. ถ้าดาวเจ้าเรือนกัมมะ โคจรไปได้ตำแหน่งมหาจักร ก็จะได้สิ่งนั้นโดยต้องทำการพยายามอย่างสูง หรือต้องมีการต่อสู้กันก่อนจึงจะได้

962. จะมีโอกาสได้เดินไปต่างประเทศไหม ถ้าลัคนาอยู่ราศีเมษดาวพฤหัส ๕ เป็นเจ้าเรือนศุภะ โคจรมาเจ้าองค์ เกณฑ์ในราศีมังกร (ปัสวะเกณฑ์ ๑๐) ก็พยากรณ์ได้เลยว่า ได้ไป

693. เมื่อไรจะได้สมบัติที่ดินหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย? ถ้าลัคนาอยู่ราศีตุลย์ ดาวเสาร์ ๗ เป็นเจ้าเรือนพันธุ เมื่อดาวเสาร์ ๗ โคจรมาทับลัคนา เข้านะระเกณฑ์ ก็พยากรณ์ว่าได้เมื่อนั้น

964. ถ้าดาวเสาร์ทับลัคนาในราศีตุลย์ ท่านจะได้เป็นราชาแห่งอำนาจ มั่งมีถ้าดาวเสาร์ทับลัคนาในราศีมังกร ราศีกุมภ์ ความมั่งคั่ง มั่งมี มีมากกว่ายศ

965. ถ้าลัคนาอยู่ราศีกันย์ ดาวเจ้าเรือน พันธุ เป็นพฤหัสกุมลัคนาได้ตำแหน่งองศาเกณฑ์อุดมเกณฑ์ กมุทเกณฑ์ แต่ ราหูตัวร้ายไปอยู่ในเรือนพันธุ เป็นพินทุบาทว์ ทรัพย์สินที่ดินมรดกจะถูกโกงเพราะราหูเข้ามาทำลายจนหมดสิ้น

966. เสาร์ราหู โยคให้คุณ
เสาร์ราหูคู่นี้ ทับตามตำรับเอย
เป็นสิบเอ็ดอีกนาม หนึ่งไซร้
เป็นแปดเป็นสาม แก่ลัคน์
สี่อย่างนี้ว่าได้ โยคนั้นดีเหลือ

967. อสัตยวทีโยค (โกหกมดเท็จ) คือ ดาวที่อยู่เป็น 2 กับดาวเสาร์และเป็นเกษตรจะเป็นผลให้ไม่ซื่อสัตย์และหมกมุ่นในอุบายมดเท็จคดโกง ตัวอย่างที่ดาวพฤหัสเป็น 2 แก่ เสาร์และเป็นเกษตร

968. ทริทราโยค คือ เจ้าเรือนลัคนาอยู่ในเรือนที่ 12 หรือ เจ้าเรือนภพ 12 มาร่วมลัคนา เป็นผลให้สูญเสีย ทรัพย์สินยากจนอยู่เสมอและทำการเลวทรามต่ำช้า

969. รัชโยค คือดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในราศีที่เคลื่อนไหวเร็ว คือ จรราศี (เมษ กรกฎ ตุลย์ มังกร) ส่งผลให้อาศัยในต่างแดนแต่ไม่ได้รับความยุติธรรม

970. วันไหนจะได้ลาภให้ดูดาวจันทร์จร สัมพันธ์กับดาวศุกร์ได้สัมพันธ์กับลัคนาดี จะมีลาภในวันนั้น

971. การพยากรณ์เรื่องญาติ เรื่องพึต สพัชชะ หมายถึง ที่น้องชายเรือนที่ ๑๑ ลาภะ
หมายถึงพี่น้องหญิง

972. มั่วเมาทายราหู ถ้าราหูกุมลัคนา จะมีอาการดังนี้

1. มั่ว คือ ความไม่กระจ่างแจ่มในสิ่งทั้งหลาย เช่นรู้ว่าเขาโกง ก็ให้เขาโกงโดยความเต็มใจ รู้ว่าเขาหลอก ก็เต็มใจให้หลอก รู้วิชาการดี แต่ก็ตอบผิดจนได้
2. เมา หมายถึงลืมสติ ทำอะไรไม่รู้ตัว
3. ราหู คือตัวมอด หมายถึง การทำลายตนเอง เช่น โรคภัย รบกวน ถูกคนทรยศหักหลัง หูเบาใจน้อย ชอบยอ

973. ราหูกุมลัคนา ใครเห็นก็มักจะลุ่มหลง แต่ถ้าไม่รู้ใจอย่าเข้าใกล้เด็ดขาด โดนตะเพิดแน่ ๆ

974. เกตุกุมลัคนา เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงพยายามที่จะขึ้นสู่ฐานะอันสูงส่ง ผลแห่งการกระทำไปได้ไม่ตลอด

975. มฤตยู กุมลัคนา เป็นดวงกินคู่ หากไม่ตายจากกัน ก็ต้องเลิกกันมักเป็นหม่ายเสมอ ๆ
ภัยอาเภท ทายมฤตยุ ภัยคือสิ่งที่ทำหวาดเสียว
อาเภทคือ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ลึกลับซับซ้อน

976. ดาวจันทร์ ๒ + ๙ อารมณ์ร้อนเร็ว มักหงุดหงิด จู้จี้ขี้บ่น อ่อนไหวง่ายมีเรื่องยุ่งทางใจเสมอ ๆ

977. ดาวจันทร์ ๒ + ๐ มีอารมณ์พิสดาร ทำอะไรไม่ค่อยซ้ำแบบใคร อาจจะร้องให้ หรือหัวเราะในขณะเดียวกัน ก็ได้ ไม่มีใครสามารถ จับนิสัยคนชนิดนี้ได้

978. ถ้าดาวจันทร์ โคจรถึง ดาว ๕ ในราศี สิงห์ ธนู กุมภ์ ทายว่าร้ายแรงที่สุด ถ้าราศีอื่นไม่ให้โทษ

979. ดาวอังคาร ๓ ถ้าราศีมิถุน และกันย์ เรือนของดาวพุธ ๔ คู่วาทะจะหาความรื่นเริงมิได้ มีแต่ปากทะเสียง ทะเลาะกัน.

980. ดาวอังคาร ณ ถ้าอยู่ราศี กุมภ์ ดวงชะตานั้นจะหาความราบรื่นแสนยากแม้จะมีลาภผลมากมาย ก็จะวิบัติภายหลัง เพราะราศีมิถุน และราศีกุมภ์เป็นราศีที่ให้โทษกับดาวอังคาร เจ้าเรือน ราศีเมษ

981. สำหรับดาว ๔ ๕ ๖ สี่โง้วลัก ซึ่งเป็นดาวศุภะเคราะห์ร่วมกันอยุ่ในภพเกณฑ์ คือ ๑ – ๔ – ๗ – ๑๐ ก็ให้คุณ จะต้องได้เป็นใหญ่แต่ต้องไม่มีดาวอื่นมาร่วมด้วย

982. ดาวเคราะห์จักรพยุหะ คือ ดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่เรียงกันเป็นขบวนในราศีต่าง ๆ และดาวเคราะห์นั้น ๆ อยู่ติดต่อกันทุกราศี ตั้งแต่ราศีที่ 1 ถือ ราศีที่ 5 เป็นต้นไป จะให้คุณดียิ่งนัก

983. ดาวพฤหัส ๕ เล็งลัคน์ คู่ครองมักเป้นครูอาจารย์ และมักมีแผลเป็นที่หน้าผากหรือใกล้เคียง

984. บุคคลที่สมรสเร็ว แต่เยาว์วัยส่วนมากได้แก่ ดาว ๓ – ๙ หรือ ดาว ๖ ร่วมลัคนา หรือ ถ้าไม่กุมลัคนา ก็มีดาวเหล่านี้สัมพันธ์อยู่กับลัคนา

985. การสมรสช้า มีอายุวัยกลางคน ส่วนมากได้แก่ชะตาที่มีดาวเสาร์กุมลัคนา หรือ ร่วมสัมพันธ์กับลัคนา

986. การสมรสที่มีการเลิกร้างกันภายหลัง เนื่องจากดาว ๗ กุมลัคนา หรือ ร่วมสัมพันธ์กับลัคนา เช่น โยค รวมธาตุ เล็ง พร้อมกับ ดาวจันทร์ ๒ เป็น อริ มรณะ กับลัคนา

987. การมีคู่ชนิดผ่านกันชั่วคราว ดาวศุกร์ ๖ เป็นตัวสำคัญถ้าดวงกำเนิดใครมีดาว 6 กุมลัคนาหรือทำหน้าที่ลัคนาเกณฑ์ดวงมาตรฐานไม่เสียผู้นั้นไม่รังเกียจในเรื่องชู้สาว ชอบกามารมณ์

988. ผู้นี่มักมากในกามคุณ จะถือ เป็นอาชีพ หรือ สมัครเล่นก็ตามมักมีดาวพฤหัสเสีย และดาวเกษตร ภพกัมมะก็เสียด้วย ถ้าสตรีใดมีดาวศุกร์ ๖ เด่น ดาวพฤหัส ๕ ตัวสติเสียย้อมตามใจตนเองจนลืมตัว เสียตัว

989. ดาวอังคาร ๓ กุมลัคนาในเรื่องของดาว ๖ แล้ว ก็ไม่ตระหนีตัวทวงหวงระเริงอย่างไม่ประสีประสา

990. ผู้ที่มีความรู้สึกทางเพศน้อยให้พิจารณาเกษตรของภพปัตนิหากอยู่เป็นอริ มรณะ วินาศ และดาวศุกร์ ๖ อยู่ทุกสถานภพแล้วดาว ๕ ภพคุณธรรมเด่นในดวง จะมีความรู้สึกทางเพศน้อย

991. การแต่งงานตามบุพเพสันนิวาส คือถ้าเกษตรของภพปัตนิ โคจรมาสู่ภพปัตนิเดิม หรือโคจรมาถูกลักนาหรือถูกจันทร์ หรือ
ถูกดาวเคราะห์อัน เป็นดาวที่สถิตอยู่ในเรือนภพปัตนิของดวงชะตากำเนิด เมื่อนั้นแหละจะพบคู่สร้างคู่สม

992. ถ้าดาวเกษตรของภพปัตนิ โคจรสู่ลัคนา สู่ดาวจันทร์ สู่ดาวศุกร์ ด้วยแล้ว เมื่อถึง ดาว ๒ หรือ ๖ เดิมหรือลัคนา ก็จะได้คู่ครองแน่นอน

993. ถ้าดาวปัตนิ อยู่เป็นอริ มักขัดข้องมีคู่ยาก แต่งงานช้า

994. ถ้าดาวปัตนิ อยู่เป็นมรณะ ไม่ค่อยมีคู่ครอง พลัดพรากจากกัน

995. ถ้าดาวปัตนิ อยู่เป็นวินาศ คู่ครองมักก่อความเสียหายให้

996. ชะตาบุคคลที่มีดาวศุกร์ ๖ และเสาร์ ๗ กุมลัคน์หรือ เล็งลัคน์มักมีตำหนิในที่ลับ เช่นไฝ ปาน แผลเป็นขี้แมลงวัน ฯ

997. ขยายความเรื่องดาวคู่มิตร คู่ธาตุ ดาวจันทร์ กับดาวพฤหัส
ก. ถ้าอยู่ในราศีเกษตรจะเป็นคู่มิตร
ข. ถ้าอยู่ในเรือนธาตุ ของตนจะเป็นคู่มิตร

998. ในดวงชะตาผู้ใด ถ้าดาวเกษตรต่อเกษตรแล้วสม ท่านให้ถือว่าทรัพย์สมบัติจะวิบัติวอดวายในภายหลัง

999. คนที่เอาใจคนเป็นหรือเอาใจคนไม่เป็น ก็ให้ดูดาวจันทร์ ๒ ถึงลัคนาหรือไม่ถ้าดาวจันทร์ไม่ถึงลัคนา ก็ทำนายได้เลยว่าเอาใจคนไม่เป็น หรือไม่ชอบเอาใจใคร

1000. ดาวเสาร์ มีลักษณะเด่นก็คือ เก็บความโกรธไว้ได้นาน เป็นคนที่มีจิตใจอาฆาต ที่รอโอกาสแก้แค้นจุดเสียก็คืออุปนิสัย เป็นคนขี้วิตกกังวล ชอบทำเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ ๆ โต ๆ

เกร็ดพยากรณ์ การล้มละลาย
(1) การล้มลาย มักมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะคือ
1.1 ล้มลายเพราะตนเองเป็นผู้กระทำ
1.2 กระทำเพราะถูกผู้อื่นกระทำ

(2) การล้มลายเพราะตนเองกระทำนั้นมักมีลักษณะดังนี้
2.1 ดาวกดุมภะ สถิตในภพ อริ มรณะ วินาศ หรือ เจ้าเรือน อริ มรณะ
วินาศ มาสถิตในภพกดุมภะ
2.2 ดาวกดุมภะไปกุมกับดาวบาปเคราะห์จำนวนมากหรือถูกบาปเคราะห์นั้น
2.3 ดาวตนุลัคน์ อยู่ในตำแหน่งที่เป็น อริ มรณะ วินาศ กับดาวกดุมภะ
2.4 ดาวกดุมภะ มักถูกดาวมฤตยู เล็ง หรือ สัมพันธ์ถึง

2.5 ดาวตนุลัคน์ มักเข้าไปสัมพันธ์ กับดาวกดุมภะและมฤตยู
ธาตุชั้น ๑
ดาวอาทิตย์ เสาร์ ธาตุไฟ อยู่ธาตุไฟ
ดาวจันทร์ พฤหัส ธาตุดิน อยู่ราศีธาตุดิน
ดาวอังคาร ราหู ธาตุลม อยู่ราศีธาตุลม
ดาวพุธ ศุกร์ ธาตุน้ำ อยู่ราศีธาตุน้ำ

ธาตุชั้น ๒
ดวงอาทิตย์ เสาร์ ธาตุไฟ อยู่ราศีธาตุลม
ดาวจันทร์ พฤหัส ธาตุดิน อยู่ราศีธาตุ น้ำ
ดาวอังคาร ราหู ธาตุลม อยู่ราศีธาตุไฟ
ดาวพุธ ศุกร์ ธาตุน้ำอยู่ราศีธาตุดิน

ธาตุชั้น ๓
ดาวอาทิตย์ เสาร์ ธาตุไฟ อยู่ราศีธาตุดิน
ดาวจันทร์พฤหัสธาตุดิน อยู่ราศีธาตุไฟ
ดาวอังคาร ราหู ธาตุลม อยู่ราศีธาตุน้ำ
ดาวพุธ ศุกร์ ธาตุน้ำ อยู่ราศีธาตุลม

ธาตุชั้น ๔
ดาวอาทิตย์เสาร์ธาตุไฟ อยู่ราศีธาตุน้ำ
ดาวจันทร์ พฤหัส ธาตุดิน อยู่ราศีธาตุลม
ดาวอังคาร ราหู ธาตุลม อยู่ราศีธาตุดิน
ดาวพุธ ศุกร์ ธาตุน้ำ อยู่ราศีธาตุไฟ

1001. คนที่มีโอกาสจะได้รับมรดก พินัยกรรมหรือได้รับทรัพย์สินจากผู้ตายจะต้องมีดาวเจ้าเรือนกดุมภะอยู่ในเรือนมรณะ แต่ถ้าเจ้าเรือนมรณะมาอยู่เรือนกดุมภะ ต้องทายว่า ทรัพย์สินจะสูญหายหรือทรัพย์สินจะเสียหายไป เพราะการตายหรือจากไปอย่างไม่มีวันกลับของผู้ที่จะให้คืน

1002. หากดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ภพสหัชชะ ย่อมแต่งงานยากและแต่งงานช้า เพราะมีความเห็นว่าเพศตรงข้ามกลายเป็นเพื่อนไปหมด

1003. ดาวพฤหัส เป็นสาม กับลัคนา เรียกว่า ทุสะโทษ ฉลาดแต่งี่เง่าไม่ทันคนอื่น

” เป็นห้า ” ” ธรรมเกณฑ์ ใฝ่ธรรมและศาสนา

” เป็นเก้า ” ” สิงหเกณฑ์ อยู่ในศีลธรรมอันดี

1004. ตีความเข้าใจว่า เรือนเกณฑ์ 1 – 4 – 7 – 10 นั้นไม่ใช้เรือนโชค แต่เป็นเรือนที่ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องต่อสู้และต้องทำจึงจะเกิดความสำเร็จต้องลงทุนลงแรงจึงจะให้ผลตอบแทน

1005. ดาวเจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ลาภะ มักจะมีคู่ครองอย่างง่าย ๆ ฝ่ายชายก็ไม่ต้องเสียสินสอดมากหรือน้อย ฝ่ายหญิงก็จะมีแม่สื่อแม่ชัก ให้มาได้พบกัน

1006. เจ้าเรือนอริมาอยู่ภพกัมมะจะทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีอุปสรรคหรือศัตรูคอยขัดคอยแย้งเสมอไป จะทำงานหรือประกอบอาชีพก็ต้องมีคู่แข่งขันตลอด

1007. เจ้าเรือนวินาศ ไปอยู่กดุมภะ ให้มีเงินเท่าไรก็เก็บไว้ไม่อยู่

1008. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ปุตตะ เจ้าชะตาได้พบกับสิ่งที่ตนปรารถนาเกิดความสุขกายสบายใจ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเกิดความสุขกายสบายใจ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

1009. เจ้าเรือนกัมมะไปอยู่ภพสหัชชะ จะทำการเกี่ยวกับสังคมหรืองานชั่วครั้งชั่วคราว งานสาธารณะประโยชน์

1010. เจ้าเรือนกัมมะมาอยู่ตนุ ทำงานอาชีพส่วนตัวดี ธุรกิจส่วนตัวดี

1011. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนอริ ให้โทษอุปสรรค ศัตรู โรคภัยไข้เจ็บหนี้สิน ดื้อด้าน

1012. ดาวเคราะห์เจ้ามรณะ ให้โทษทางตาย การสูญหาย การจากไป ความโดดเดี่ยว เดียวดาย ความหงอยเหงา ความเสื่อม การไร้ความเจริญ

1013. ดาวเคราะห์เจ้าเรือนวินาศ ให้โทษทางฉิบหาย การแตกทำลาย การล้มลุกคลุกคลาน การถูกบังคับจากระเบียบวินัย กฎหมาย การถูกกักกัน กักขัง การล้มละลาย

1014. ถ้าดาวพระเคราะห์จรเข้าสู่ตำแหน่งเกษตร ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ต้องราคอยและคอยไปเรื่อย ๆ จนหมดโอกาสได้

1015. เจ้าเรือนลัคนากุมหรือเล็ง กับดาวเจ้าเรือนอริทายว่า เป็นคนดื้อด้านหัวแข็งถือทิฐิ ทำตัวค่อนข้างขวางโลกหรือสังคม เถียงข้าง ๆ คู ๆ ความเจริญไม่ค่อยจะทำทำแต่ความเสื่อมเสีย เป็นคนชอบก่อศัตรูและอุปสรรคให้เกิดขึ้นในชีวิต

1016. เจ้าเรือนลัคนากุมหรือเล็ง กับดาวเจ้าเรือนมรณะ ทายว่า เป็นคนวิตกกังวลอยู่เป็นนิจ วิตกจริต ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทำท่าคล้าย ๆ กับคนที่หาชีวิตไม่แล้ว เซ็งต่อชีวิต เป็นคนปราศจากความกระตื้อรื้อร้น เป็นคนไม่มีชีวิตจิตใจร่าเริง ห่อเหี่ยว ชอบหรือชังอะไรไม่ยืนยาว เปลี่ยนแปลงง่าย

1017. เจ้าเรือนลัคนากุมหรือเล็ง กับดาวเจ้าเรือนวินาศ ทายว่า ชีวิตมีแต่ความลุ่ม ๆ ดอน ๆ เดี๋ยวมีเดี๋ยวจน ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที่ และในชีวิต มักมีเรื่องต้องถูกลงโทษ ทางกฎหมาย ต้องโทษทานระเบียบวินัย มักมีแต่ความทุกข์หาความสุขได้ยาก

1018. ดาวเจ้าเรือนใดเป็นเกษตร ก็ทายว่ามีสิ่งนั้นเป็นของตน เช่น เจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตร ก็ทายว่า มีรายได้เป็นของตน อาจมีที่ให้เช่า บ้านให้เช่า มีรถให้เช่ามีอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เก็บเงินหา ผลประโยชน์เป็นของตน

1019. ดาวคู่มิตร เช่น อาทิตย์กับพฤหัส 1 + 5 ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ ปัญญาบริสุทธิ์ ทายพฤหัสจะมีความจำเป็นเลิศ มีความประพฤติที่ใสสนะอาด เป็นที่นิยมชมชอบทั่วไป
ก. หากเจ้าเรือนกัมมะเป็นคู่มิตรกันก็ทายว่า งานการไม่ต้องไปหามีคนเสนอให้หาให้ไม่ค่อยจะตกงาน มีมิตรช่วยเหลือ
ข. หากเจ้าปัตน์เป็นคู่มิตรกันก็ทายว่า ย่อมจะได้คู่ครองที่ดีมีหลักฐานมีผู้ติดต่อสู้ของให้ มีความสุขในครอบครัวดี อยู่กันอย่างมิตร
ค. หากเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่มิตรกัน ก็ทายว่า จะมีบ้านเรือน พาหนะเป็นของตนเองและมีคนคอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีได้เป็นต้น

1020. การให้คุณของดาวคู่มิตร มี 2 ประการคือ
ก. ให้คุณตามอำนาจของดวงดาว
ข. ให้คุณตามอำนาจของเรือนชะตา

1021. ดวงสตรี ถ้ามี ดาวจันทร์เด่น เป็นมหาจักร ดาวจันทร์ไม่เสียจะเป็นคุณนาย คุณหญิง

1022. ดวงชาย ถ้ามีดาวอาทิตย์หรืออังคารเด่น เป็นมหาจักร ไม่เสียจะได้เป็นนายทหารบุคคลในเครื่องแบบ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

1023. บางอาจารย์กล่าวว่า ดาวจันทร์ต้องเป็นมหาจักรในเรือนปัตน์ จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายเพราะคู่ แต่ถ้าดาวจันทร์เป็นตนุลัคน์ และเป็นมหาจักร ตัวเองผลักดันตนเองตนเองให้เป็นคุณหญิง คุณนาย

1024. ดาวมหาจักร เมื่อต้องการหรืออยากได้อะไร ต้องใช้ความพยายาม ดิ้นรนจะสุดกำลังแล้วจะได้สมความประสงค์

1025. เจ้าเรือนอริ มาอยู่กดุมภะ ทายว่าจะใช้จ่ายเงินทองไป เพราะเรื่องของหนี้สินหรือมีหนี้สินมาก

1026. เจ้าเรือนตนุเป็นเกษตรกุมลัคนา ทายว่า เจ้าชะตาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คือมีความคิดและการกระทำสัญลักษณ์ของตัวเองทั้งหมดและเป็นเกษตรก็ทานว่าเจ้าชะตามีความเข็มแข็ง แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์

1027. เจ้าเรือนตนุ ไปอยู่กดุมภะ ทายว่า ชอบสะสมเงินทอง สิ่งของไว้เป็นสมบัติ

1028. เจ้าเรือนตนุไปอยู่สพัชชะ ทายว่าชอบสังคม ชอบคบหาสมาคมกับมิตรสหายชอบการศึกษา และการเรียนรู้ ในหลายสิ่งหลายอย่างมีมิตรสหายมาก

1029. เจ้าเรือนตนุไปอยู่พันธุ ทายว่า เป็นคนรักญาติพี่น้อง พวกพ้องบริวารชอบสร้างฐานะและหลักฐานบ้านเรือนด้วยตนเอง

1030. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ปุตตะ เป็นคนเอาแต่อารมณ์ของตนเอง ชอบสนุกสนานชอบทำตัวเหมือนเด็ก ๆ หรือรักเด็ก

1031. เจ้าเรือนตนุไปอยู่อริ ทำตัวไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอย ดื้อ หัวรั้น ชอบสร้างศัตรูขี้โรค หาเรี่องใส่ตัวเอง

1032. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ปัตน์ โอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองมีน้อย กลัวหรือเกรงใจคนรัก หาความสุขในการครองเรือนได้ยาก ยอมเสียสละเพื่อคู่ครอง

1033. เจ้าเรือนตนุไปอยู่มรณะ ชอบทำตัวทำชีวิตซังกะตาย ปราศจากความสดชื่นหวานนอกข่มใจ ชอบเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่เสมอ ๆ เบื่อหน่ายในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย

1034. เจ้าเรือนตนุไปอยู่เรือนศุภะ เป็นคนเรียบร้อย รักเกียรติศักดิ์ รักขนบธรรมเนียมประเพณี เลื่อมใสในศาสนา เป็นคนสมถะและสันโดษ มีความเจริญดี

1035. เจ้าเรือนตนุไปอยู่กัมมะ เป็นคนขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงาน

1036. เจ้าเรือนตนุไปอยู่ลาภะ เป็นคนโลภ เห็นแก่ได้ หารายได้เก่ง มีรายได้หลายทาง ประสบโชคดีเสมอ ๆ เอาตัวรอดได้ดี

1037. เจ้าเรือนตนุไปอยู่วินาศ เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบออกสังคม เก็บความลับไม่เก่ง

1038. เจ้าเรือนกดุมภะมากุมลัคนา ก็ทายว่า เป็นคนมีเงินใช้ไม่ขาดมือ มีทางให้ได้เงินมาใช้เสมอ ๆ หากมีดาวศุภะเคราะห์หนุนดี ก็ร่ำรวย

1039. เจ้าเรือนกดุมภะเป็นเกษตร ทายว่า มักจะเป็นคนที่มีสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ๆ มีมรดกพินัยกรรม หรือมีคนทรัพย์สมบัติให้

1040. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่สพัชชะ ทายว่า หาเงินได้จากสังคม คนหมู่มาก

1041. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่พันธุ ทายว่า หาเงินได้จากพี่น้อง

1042. เจ้าเรือนกดุมภะอยู่ปุตตะ ทายว่าได้เงินจากโชคลาภ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเช่นการมีโชคจากการกักตุนสินค้า หรือมีโชคในการเสี่ยง หรือการพนัน คนที่ถูกล็อตเตอรี่ รางวัลใหญ่ ๆ จะมีดาวเจ้าเรือนกดุมภะ อยู่ ในเรือนปุตตะหรือดาวเจ้าเรือนกดุมภะ อยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนปุตตะ

1043. เจ้าเรือนกดุมภะ อยู่อริ ( อย่าทายว่ามีหนี้สินมากผิด ) ต้องทายว่าได้เงินจากหนี้สินปล่อยเงินกู้ รับจำนำ จำนอง หรือได้เงินจากศัตรู

1044. เจ้าเรือนกดุมภะ ไปอยู่เรือนพันธุ ต้องทายว่า ได้เงินจากญาติพี่น้องอย่างที่ถูกต้องแต่ถ้าดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนกดุมภะ จะทายว่าญาติพี่น้องนำเงินมาให้นั้นผิดถนัดเลยต้องทายว่า ญาติพี่น้องจะมาขอเงินไปใจจึงจะถูก

1045. เจ้าเรือนอริ มาอยู่กดุมภะ ทายว่า ใช้จ่ายเงินทองไปเพราะเรื่องของหนี้สินหรือมีหนี้สินมาก

1046. หากพระเกตุ ๙ ไปร่วมกับดาวเคราะห์องค์ใด และดาวเคราะห์ดวงนั้นเป็นเจ้าเรือนเกษตรประจำภพใดของเจ้าชะตา ภพนั้นก็จะยุ่งและวุ่นวายไปตามพระเกตุสวยและเท่าที่พบส่วนมากคนที่เกิดมีความรักรักแบบพิศดาร เช่นเลสเบี้ยน พวกเกย์พวกรักร่วมเพศ กระเทย ส่วนใหญ่แล้วต่างมีพระเกตุร่วมกับดาวเคราะห์เจ้าเรือนปัตนิทั้งสิ้น

1047. ผู้ที่มีอาชีพหมอดู คนทรงไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ก็มีพระเกตุ ๙ ร่วมกับดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนลัคนาหรือเรือนหรือเรือนกัมมะทั้งสิ้น

1048. ดาวเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่กดุมภะ ( กดุมภะแปลว่า สะสม ) ก็ทายว่า เป็นคนสะสมคู่ สะสมคนรัก

1049. เจ้าเรือนปัตนิ เป็นประ และสถิตภพกัมมะมีคู่แบบดอกฟ้ากับหมาวัด ราชากับยาจก คือคนหนี่งมีตระกูลดี อีกคนหนึ่งต่ำต้อย

1050. ราหูเป็นสี่แก่ลัคน์หรืออยู่เรือนพันธุ มักอาภัพญาติ เกิดมาพ่อแม่มักแตกแยก หรือไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่

1051. จะรวยแค่ไหนก็ต้องสำรวจดูว่า ดาวเจ้าเรือนกดุมภะนั้นเป็น 1,4,7,หรือ10แก่ลัคนา แก่จันทร์หรือตนุลัคน์หรือไม่
– หากเป็นแก่ลัคนา ก็ทายว่า มีเงินแสน
– หากเป็นทั้งลัคน์ ทั้งจันทร์ ก็มีเงินล้าน
– หากเป็นทั้งลัคน์ ทั้งจันทร์และตนุลัคน์ ก็มีหลาย ๆ ล้าน

1052. จะมีฐานะมั่นคงหรือไม่ ก็ต้องดูเจ้าเรือนพันธุ ซึ่งเจ้าเรือนพันธุนั้น หมายถึง ญาติ บิดา มารดา ทรัพย์ สินอันมีค่า บ้านเรือน ยานพาหนะ
– หากเป็น 1,4,7,10 แก่ลัคนา แก่จันทร์ แก่ตนุลัคน์ก็มีฐานะดี

1053. –จะมีคู่เป็นอย่างไร ก็ต้องดูเจ้าเรือนปัตนิเป็น 1,4,7,10 แก่ลัคนา แก่จันทร์ แก่ตนุลัคน์ เช่นเดียวกัน

1054. พระเกตุเป็นห้าลัคนา เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ คุ้มดีคุ้มร้าย เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ความต้องการไม่แน่นอน เป็นชะตารวยหนี้ เป็นคนหาเจ้าหนี้ได้เก่ง มีความสามารถในหารเจรจาหาเจ้าหนี้ได้ดี

1056. พระเกตุเป็นสองอยู่กดุมภะลัคนา เป็นชะตาหมุนเงินเก่ง คล้ายเงินติดปีกบินเงินทองหมุนเวียนตลอดเวลาได้มาจ่ายไป ใม่มีการหยุดนิ่ง แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นกัน เปลี่ยนแปลงไปมาตลอด

1057. ราหูมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทางล้มเลิกของเก่งเอาของใหม่ ๆ

1058. แต่พระเกตูเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ค่อนข้างยุ่ง ๆ และวุ่นวายไหลไปไหลมา ไม่มีการหยุดนิ่ง

1059. พระเกตุกุมลัคนา ก็ทั้งให้สมองเหมือนรั้งผึ่ง คิดและต้องการหลาย ๆ อย่าง ในขณะเดียวกัน

1060. พระเกตุอยู่เรือนสหัชชะ ทำให้การศึกษาวุฒิ ๆ ต้องการเรียนรู้หลาย ๆ อย่างเลยกลายเป็นเป็นไปไม่มีอะไรเชี่ยวชาญสักอย่างเดียว

1061.พระเกตุอยู่เรือนใด ก็ทำให้ดาวเกษตรเรือนนั้น มีวิญญาณธาตุด้วย หมายถึง มีความยุ่งยากและวุ่นวายไปตามพระเกตุด้วย

1062. การมีคู่ถึงเวลาแต่งงาน ถ้าโสดจะมีคู่ ถ้ามีคู่อยู่แล้วอาจเลิกราอย่าร้างดังนี้
ก. ดาวราหูโคจรเล็งลัคนา
ข. ราหูโคจรทั้งเจ้าเรือนปัตนิลัคนา
ค. ราหูโคจรเล็งหรือทับตนุลัคนา

1063. ราหูเป็นดาวที่บ่งบอกลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ราหูโคจรเข้าภพใดภพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทันที หากทับตนุลัคน์ร่างกายเปลี่ยนไปไม่อ้วนก็ผอมลง จิตใจและความต้องการต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย เบื่อหน่ายต่อชีวิต เจ็บป่วย มีโรค หากมีคู่ก็อยากจะเลิกบาหรือเปลี่ยนเอาคนใหม่ ส่วนคนโสคก็อยากมีคู่ขึ้นมา

1064.ราหูเข้าภพกดุมภะหรือทับหรือเล็งเจ่าเรือนกดุมภะ การเงินทรัพย์สินจะต้องเปลี่ยนไป การเป็นคนรวยขึ้นหรือจนลงก็ได้

1065. ราหูเข้าภพพันธุหรือโคจรไปเล็งหรือทับเจ้าเรือนพันธุก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้าน เรื่องที่ดิน ยานพาหนะ จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแปลงก็ได้

1066. ราหูเข้าภพปัตนิหรือทับหรือเล็งเจ้าเรือนปัตนิ คนโสดอยากจะมีคู่ คนมีคู่อยู่แล้วหงุดหงิดกับคู่อยากจะเลิกราหย่าร้าง แยกกันอยู่

1067. ราหูเข้าภพมรณะ ราหูเป็นแปด บางคนว่าดี เพราะราหูมรณะไปแล้วแต่ความจริง มักเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหว เชื่อคนง่าย หากมีใครมาร้องไห้ข้อความช่วยเหลือก็เทหมดกระเป๋า

ราหูเป็นแปด อย่าทายดีต้องทายว่าไม่มีมรดกหรือมีก็ต้องเป็นผู้เสียสละไม่อยากได้มรดกนั้น

1068. ราหูเข้าภพศุภะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนฐานะตัวเองจากดีเป็นดีขึ้นหรือเลวก็เลวลง อาจจะเสียชื่อ เสียเกียรติ มีคนดูถูก ดูหมิ่น กล่าวร้ายนินทาได้

1069. ในดวงชะตาเดิมหากราหูอยู่ภพที่ 10 กัมมะ หากเป็นดวงกำเนิดจะเปลี่ยนแปลงอาชีพบ่อย หรือราหูจรมาอยู่ภพที่ 10 จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานกิจการ อาชีพ ปรับปรุงการงาน

1070. ราหูเข้าภพลาภะจะมีการเปลี่ยนแปลงในการหารายได้ หรือแสวงหาความสำเร็จลาภผล มีลาภลอย

1071. ราหูเข้าภพวินาศ หรือทับหรือเล็งดาวเจ้าเรือนวินาศ เป็นพินทุบาทว์เป็นคนใจอ่อน มักช่วยคนโดยไม่คิดก่อนผลสุดท้ายตัวเองเดือดร้อน

1072. ดาวประ หากตนุลัคน์ได้ตำแหน่งประ อยู่ตรงข้ามกับลัคนา อยู่ในเรือนปัตนิ ทายว่า โอกาสที่จะตังของตัวเองแทบจะไม่มีในชีวิตนี้ ต้องอุทิศให้แก่คนอื่นอยู่ร่ำไป ส่วนใหญ่ก็อุทิศให้แก่คู่ครอง เรียกว่า คนเกรงกลัวคู่

1073. หากเจ้าเรือนกัมมะได้ตำแหน่งประ ต้องทายว่า เรียนมาอย่างหนึ่ง ต้องทำงานอีกอย่างหนึ่ง หรือบรรจุงานในที่แห่งหนึ่ง แต่กลับไปทำงานอีกแห่งหนึ่งหรือกินเงินเดือนในที่หนึ่ง แต่ทำงานอีกที่หนึ่ง

1074. ดาวพฤหัสเป็นสาม แก่ลัคนา เรียกว่าโยด คืออยู่ในเรือนสหัชชะเป็นทุสะโทษแทนที่ จะเป็นคนฉลาดกลับงี่เง่าเต่าตุ่น

1075. ดาวพุธ หรือดาวอังคารเป็นสามแก่ลัคนา ตำราเชื่อว่าเป็นดาวที่ให้โทษแก่เจ้าชะตาแทบทั้งนั้น หรือที่เรียกว่าเบียนลัคนานั่นเอง สาเหตุก็เพราะเรือนสหัชชะเป็นเรือนที่ไม่มีน้ำหนัก เป็นเรือนนามธรรม เป็นเรือนที่พบแล้วจากนั้นเอง

1076. ดาวจันทร์คุมลัคนา เป็นภพเจ้าอารมณ์ เพ้อฝันมากเกินไป เจ้าแง่แสนงอนแต่โดยปกติแล้ว เป็นคนสุภาพอ่ออนโยน

1077. อีกภพหนึ่งที่เรียกว่า ภพแห่งนามธรรมก็คือ ภพศุภะหรือภพที่ 9 แห่งลัคนา ก็ถือเป็นภพไม่มีตัวตน เป็นภพแห่งเกียรติยศ ชื่อเสียงการสร้างคุณงามความดี เป็นภพแห่งความสงบ และความเรียบร้อยดังนั้นภพนี้จึงไม่ให้คุณทางค้านวัตถุแต่เป็นภพที่ให้คุณทางด้านนามธรรม เช่นเดียวกับสหัชชะ

1078.เจ้าเรือนตนุเมื่อไปอยู่ในเรือนวินาศไม่ใช่ทายว่า ตัวเองฉิบหายแต่ต้องทายว่า เป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัว ไม้ชอบออกสังคม เจ้าระเบียบแบบแผน ชอบสร้างชีวิตให้อยู่ ในระเบียบวินัย เหมาะแก่การเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ

1079. ส่วนเจ้าเรือนวินาศเมื่อกุมลัคนาต้องทายว่าในชีวิตที่จะต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล เข้าห้องขังเข้าคุก หรือต้องโทษทางคดีอาญา คดีใดคดีหนึ่งในชีวิตจะต้องประสบเคราะห์ร้าย อาจสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียว

1080. ดาวพฤหัส เป็นเกษตรกุมลัคนา จะเป็นคนมีน้ำใจ เมตตาต่อผู้อื่นไม่ชอบทุจริต ทำงานตรงไปตรงมา มีความคิด มีสติรอบคอบ ชอบความยุติธรรม ดาวพฤหัสกุมลัคนาเรียกว่า กมุทเกณฑ์

1081. ดาวศุกร์กุมลัคนาในราศีพฤษภ ให้ทายเกี่ยวกับ โภคสมบัติ เพราะเป็นภพกดุมภะของลัคนาประเทศไทย

1082. ดาวศุกร์กุมลัคนาในราศีตุลย์ ให้ทายเกี่ยวกับ กามกิเลส กามราคะเพราะเป็นภพปัตนิของลัคนาประเทศไทย ( ลัคนาประเทศไทยอยู่ราศีเมษ )

1083. ทายมั่วเมาให้ทายราหู ดังนี้
ก. มั่วเมาในเรื่องเพศคือหลงใหล ใฝ่ฝัน
ข. มั่วเมาในตนเองคิดว่าตนเองเป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ค. มั่วเมาในผลงานคิดว่าตนเองทำงานดีกว่าผู้อื่น
ง. มั่วเมาในหลักวิชาการ คิดว่าตนเองรู้ดีกว่าผู้อื่น
จ. มั่วเมาในไสยศาสตร์ เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ
ฉ. มั่วเมาในโหราศาสตร์ หมอดู คิดว่าตนเองทายได้แม่นยำ
ช. มั่วเมาในสุรายาเมา ยาเสพติดให้โทษ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
ซ. มั่วเมาในบางสิ่งบางอย่าง เป็นพัก ๆ ตามอารมณ์

1084. ดาวราหูมิใช่เป็นคนมั่วเมาเลย กลับเป็นคนมีอุบายลึกซึ้ง มีเล่ห์เหลี่ยมแสร้งทำเซ่อ ทำโง่ ชั้นเชิงสูง

1085. คนที่มีดาวราหู กุมลัคนา ถ้าเป็นผู้หญิงมักชอบมีคู่เป็นชาวต่างประเทศแต่ที่ทายว่า มั่วเมาจะเป็นเรื่องของทางเพศมากกว่า

1086. ดาวเกษตรอยู่ในภพที่ 6 ( อริ ) ทำงานทุกอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ท้อ ถอยเป็นนักต่อสู้ ดิ้นรนมีความเข็มแข็ง เอาชนะต่ออุปสรรคที่เข้ามา

1087. ผู้ที่มีดาวเกษตรในดวงชะตา จะมีความมั่นคง
ก. ในวิชาการความรู้
ข. ในหลักวิชาการ
ค. ในอาชีพการงาน
ง. ในตำแหน่งหน้าที่

1088. ดาวเกษตรอยู่ในภพที่ 8 ( มรณะ ) จะได้เดินทางไปต่างประเทศสอบชิงทุน ไปดูกิจการงาน
ปศึกษาหาความรู้ ได้รับเชิญ

1089. ดาวเกษตรอยู่ในภพที่ 12 ( วินาศ ) มีชื่อเสียงเดิมในหลักการและวิชาการเป็นผู้ที่มีแผนงานที่ดีเยี่ยม

1090. ดาวเกษตรที่อยู่ในภพที่ 6,8,12 จะทายเสียเมื่อเป็นกาลกิณี เกาะนวางค์ขาด เกาะตรียางค์ลูกพิษเกาะฉินทฤกษ์ จะเสื่อมผล วิปริต

1091. ดาวมหาอุจ จะทายความแข็งแกร่ง อดทน บึกบึน และเด็ดขาดคือทำงานแยบขาด มีทิษฐิ

1092. บุคคลใดมีการมหาอุจกุมลัคนา มักทะนงตน ไม่ยอมแพ้ใครในด้านสมองและกิจการงานเป็นผู้ถือศักดิ์ศรีในตน ก่อนที่จะยอมใครก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีเหตุผล รู้จริง มีความสามารถจริง

1093. ดาวมหาจุลอยู่ในภพที่ 6,8,12 ถือว่าเสื่อมไม่ให้ผลเต็มที่
ก.อยู่ภพที่ 6 มักเสี่ยงภัย เพราะมีศัตรูและอุปสรรค
ข. อยู่ภพที่ 8 ความหวังมักล้มเหลวผลที่ได้รับก็เปลี่ยนแปลง วิปริต
ค. อยู่ภพที่ 12 มักเกิดอุบัติเหตุแก่ตน แก่ทรัพย์สิน แก่การงาน

1094. ดวงชะตาใดมีดาวมหาอุจเป็น กาลกิณี มักเป็นคนที่มีเคราะห์กรรมและปราศจากความเมตตา ปราณี ไร้คุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นนักฉลวยโอกาสแม้เป็นนักบวชก็มีใจลามกปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

1095. ดาวมหาจักร มีลักษณะสง่าผ่าเผยโอ่อ่า มีกิริยาท่าทางกระปี้กระเป่าแคล่วคล่องต้องตาต้องใจผู้ที่ได้พบเห็น

1096. ดวงราชาโชค เป็นดวงชะตาที่มีวาสนาเป็นพิเศษ คือมักจะมีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในยามตกทุกข์ได้ยากหรือยามปกติก็มีผู้ใหญ่อุ้มชูช่วยเหลือเป็นดวงชะตาเทพพิทักษ์

1097. กลลี้ลับของดาวราชาโชค ที่ส่งผลจริง ๆ คือ ต้องเป็นดาวศรีตามทักษาเช่น ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคต้องเกิดวันพฤหัสเป็นต้น จึงจะส่งผลดี

1098. ดาวประเป็นดาวผันแปรคือผลที่จะได้รับมักผันแปรหรือเกิดอุปสรรคทำให้คลาดเคลื่อนไปหรือไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้

1099. ดาวอาทิตย์เป็นประ ใช้ความรู้ไปคนละทางคือเรียนมาอย่างหนึ่งกลับต้องไปทำงานอีกอย่างหนึ่ง

1100. ดาวนิจ เป็นดาวต่ำต้อย เสี่ยมผล อับเฉาเศร้าโศก เป็นดาวนี้อับแสงไม่มีพลังรุ่งโรจน์ไม่นานก็ตกอับ

1101. หลักวิเคราะห์ดวงดาว
ก. ทายความมั่นคงในหลักทรัพย์ วิชาการ อาชีพให้ดู ดาวเกษตร
ข. ทายความแข็งแกร่งในผลงาน หน้าที่ พฤติกรรมให้ดูดาวมหาอุจ
ค. ทายว่าความสง่าโอ่อ่า แคล้วคล่อง มีเสน่ห์ ให้ดูดาวมหาจักร
ง. ทายวาสนา ผู้อุปถัมภ์ โอกาสดี ให้ดูดาวราชาโชค
จ. ทายความผันแปร ผิดจังหวะ ไม่สมหวัง อุปสรรคให้ดูดาวประ
ช. ทายความต่ำต้อยอับเฉา เสี่ยมผล เศร้าโศก ให้ดูดาวนิจ

1102. ดาวประส่งผลให้คุณเมื่อ
ก. มีดาวประเล็ง
ข. มีดาวประสลับเรือน

1103. ดาวนิจส่งผลให้คุณเมื่อ
ก. มีดาวเกษตรเล็ง
ข. เจ้าเรือนไปเป็นเกษตร

1104. ดาวศุกร์กับราหูอยู่ร่วมกัน มักมีราคะจัด มัวเมาในตัณหาลอบเล่นชู้ แต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นเกษตร ก็จะรักษาความ บริสุทธิ์จนถึงวันวิวาห์อย่าทายเสีย

1105. ดาวจันทร์กับดาวอังคารอยู่ร่วมกัน เสียตัวก่อนวิวาห์ คู่ชู้ คู่เสน่หาแต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นเกษตรก็จะรักษาความ บริสุทธิ์ จนถึงวันวิวาห์

1106. ดาวเสาร์กับดาวอังคารอยู่ร่วมกัน มักประสบอุบติเหตุแต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นเกษตร ก็จะไม่ประสบอุบัตวเหตุดังกล่าว

1107. ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกัน มักต้องคดีแต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นเกษตร ก็ไม่ต้องคดีดังว่า

1108. ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันว่ามักเจ้าชู้ แต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นเกษตรก็ไม่เจ้าชู้

1109. ดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกัน ว่ากามราคะรุนแรง แต่ถ้าเป็นเจ้าเรือนเกษตร ก็ไม่รุนแรงดังว่า

1110. พุธเป็นนิจ เป็นประ แต่มีดาวพฤหัสเกาะกุมเป็นเกษตรก็ไม่เสีย ต้องทายดี

1111. ดาวอาทิตย์ ใจร้อน โกรธง่าย โลเล แต่มีปัญญา ชอบเรียนวิชาการแต่หูเบาเชื่อคนง่าย ชอบโอ่อ่า ผิวสองสี หน้าหม่น หน้าผากมักแคบ ตาเป็นประกายผิวเนื้อไม่หยาบไม่ละเอียด ปกติเป็นคนเชื่องช้า สุภาพ มีท่าที่ พึ่งเป็นนักศึกษาชอบวางตัวเป็นผู้ดี เมื่อถูกยัวจะโกรธ ถ้าถูกยอจะเหลิง

1112. ดาวจันทร์ ใจน้อย เจ้าอารมณ์ ชอบให้คนยกย่องชมเชย และเป็นคนมีจริตมา ชอบสวยงาม รูปร่างขาวโปร่งผิวละเอียดอ่อนหรือหน้ารูปไข่ หรือหน้ายาว อาการแช่มช้อยละมุนละม่อม พูดจาช้าๆ ยามโกรธจะงอนจัด หูเบา

1113. ดาวอังคาร ใจเข้มแข็ง เปิดเผย พูดจริงทำจริง แต่มีโทสะร้าย หุนหันพลันแล่ รูปร่างเกร็ง หรือล่ำเตี้ย ผมหยิกตาโปน หน้ากระดูก อาการผลุนผลัน ทะมัดมะแมง ว่องไว

1114. ดาวพุธ ใจดี ชอบในความสมัครสมานสามัคคี ใฝ่ธรรม รูปร่างไม่ใหญ่นัก แต่เจ้าเนื้อ ตะโพกใหญ่ หน้าแป้นหน้าอกใหญ่ คอสั้น ผิวเนื้อสองสี ผมเรียบเงา อาการว่องไว และสาระแน

1115. ดาวพฤหัส ใจสงบ ไตร่ตรองมีเหตุผลเสียสละเมตาธรรม รูปร่างใหญ่ที่เจ้าเนื้อค่อนข้างอ้วนและลงพุง ผิว เนื้อเกลี้ยงและสะอาด สองสีค่อนข้างขาว หน้าให้ อาการมักแสดงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ชอบตัดสินปัญหา

1116. ดาวศุกร์ ใจร่าเริง ชอบสนุกสนาน ชอบกามารมณ์ ชอบสังคม ชอบเฮฮา รูปร่างสูงเพรียวลม ท้องกิ่ว หน้า ยาวผิวค่อนข้างขาว คอยาว ผมบาง แขนยาว ขายาว อาการผลุนผลันลุกลน โลดโผนพูดเก่ง

1117. ดาวเสาร์ ใจค่อนหงุดหงิด เป็นคนคิดมาก และมักพร่ำเพ้อ ชอบเก็บตัว สันโดษ ไม่ชอบการสังคม รูปร่างมักคล่ำสูง หน้ากระดูก จมูกงุ้ม ริมฝีปากหนา อาการมักเซื่องซึม แต่พูดกร้าวอวดดี

1118. ราหู ใจบึกบึน ดุเดือด จะทำการใดไม่รั้งรอ และไม่ฟังใครเตือน ใจทมึน รูปร่างอ้วนใหญ่ลงพุง แขนขาใหญ่โต ผมบาง ผิวมักดำ และศีรษะใหญ่ ตาวาว อาการมักมุทะลุ เสียงห้าว อวดฉลาด

1119. ดาวเกษตรเป็นกาลกิณี มีบุพกรรมในอดีตชาติ มีกรรมในอดีต

1120. ดาวมหาอุจเป็นกาลกิณี ปัจจุบันกรรมคือพฤติกรรมของตนที่ปฏิบัติ ผิดทำนองคลองธรรม หรือกำแหงเกินไปจนเกิดผลเสีย

1121. ดาวเกษตร – มหาอุจ กุมกัน ในภพที่ ๖ ( อริ ) ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่อริจะเอาผลประโยชน์ไปกิน หรือผลได้ต้องประสบอุปสรรค ประสบภัย ถูกแกล้ง

1122. ดาวเกษตร – มหาอุจ กุมกันในภพที่ ๘ ( มรณะ ) จะต้องวิบัติพลัดพรากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

1123. ดาวเกษตร – มหาอุจ กุมกันในภพที่ ๑๒ ( วินาศ ) เกิดภัยจากคนใกล้ชิดหรือผู้ที่เราอุปการะ ถูกภัยมืด ภัย ลับๆ

1125. ดาวอังคารในราศีพฤษภ จะเป็นมาตรฐานราชาโชคได้ เมื่อมีดาวอาทิตย์ร่วมราศีเดียวกัน หรือมีดาวเสาร์ หรือ พฤหัส เป็นจตุโกณ

1126. ดาวพุธในราศีกันย์ ถ้าร่วมกับ ดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุจ ถ้าอยู่หน้าอาทิตย์จะเป็นเกษตร ถ้าอยู่หลังอาทิตย์จะเป็นอสูรร้ายไม่ดี วิปริต

1127. ดาวพฤหัสอยู่ใกล้ราศีเมถุน ถ้ามีดาวพุธอยู่ร่วมราศีเดียวกันหรือจตุโกณก็ถือว่าพฤหัสเป็นอุจจาวิลาส หรือมีอาทิตย์กุมเป็นอุจจาวิลาส

1128. ดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษ มีดาวอาทิตย์ร่วมราศีหรือเป็นจตุโกณให้ถือว่าดาวศุกร์เป็นอุจจาภิมุข

1129. ลัคนาอยู่ในราศีกีฏะ ( พิจิก ) มีดาวเคราะห์เป็นอริ มรณะ วินาศ จะไมเสีย กลับส่งผลดีแม้จะมีดาวกาลกิณี กุมลัคน์ก็ไม่เสื่อม
ก. เป็นอริ เกิดผลดีเพราะศัตรู
ข. เป็นมรณะ เกิดโชคลาภโดยไม่คาดฝัน
ค. เป็นวินาศ มีความสำเร็จตามที่นึก

1130. ลัคนาอยู่ในราศีกีฏะ มีดาวอังคาร พระราหู เล็งลัคนา จะมีเกียรติปรากฎเด่น รุ่งโรจน์ แล้วมีดาวเคราะห์อื่นๆเล็ง ก็ส่งผลดีดวงองค์เกณฑ์ หมายถึง มีเกียรติ มีชื่อเสียงในวงการ
ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้สามีที่มีเกียรติ แต่มิได้หมายถึง จะมีหลักทรัพย์ เพราะเกณฑ์เศรษฐี มีอีกปกรณ์หนึ่งต่างหาก อย่าทายดวงองค์เกณฑ์ ว่าร่ำรวย

1131. ดาวนี้ได้องค์เกณฑ์แม้เป็นนิจ เป็นประ ก็ส่งผล แต่ไม่เต็มที่ ถ้าเป็นเกษตร อุจ มหาจักร ราชาโชค ก็จะ ส่งผลเต็มที่ ถ้าเป็น เดช ศรี มนตรี ยิ่งดีมาก ถ้าเป็นกาลกิณีจะเสื่อมผลเมื่อแก่

1132. เคล็ดลับในการทายดวงชะตาวิถีชีวิตการสร้างตนจะร่ำรวยหรือไม่มีดังนี้
ก. ให้อ่านภพที่ 2 โยงไปหาภพที่ 4 การเงิน – การริเริ่ม
ข. ” 4 ” 10 การริเริ่ม – กิจการ
ค. ” 10 ” 11 กิจการ – ความสมหวัง
ง. ” 11 ” 2 ความสมหวัง – รายได้

1.
ภพที่ 2 คือ การเงินและการลงทุน
ภพที่ 4 คือ การใช้สมองริเริ่ม
ภพที่ 10 คือ กิจการที่กระทำ
ภพที่ 11 คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำ

1133. ดาวเจ้าเรือนลัคน์เป็นประร่วมกับคู่มิตร คู่สมพล ก็เสียหายได้
ก. ร่วมคู่มิตร เพื่อนอาจจะแนะนำชักจูงให้เสียคน
ข. ร่วมคู่สมพล ตนเองอาจจะกำแหงเกินไปทำให้เกิดศัตรู
ค. ร่วมคู่ธาตุ อาจอายุสั้น โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

1134. ดาวเจ้าเรือนลัคน์เป็นประเป็นไปอยู่ในภพต่างๆกันถ้าร่วมกับศัตรู จะประสงเคราะห์ร้ายหรือพบแต่ความยุ่งยากเสมอ
ก. คู่ศัตรู อาทิตย์ กับ อังคาร เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เคราะห์กรรม
ข. ” จันทร์ กับ พฤหัส เกี่ยวกับผู้ใหญ่ ผู้หญิงและความรัก
ค. ” พุธ กับ ราหู เกี่ยวกับหนี้สิน การทุจริต
ง. ” ศุกร์ กับ เสาร์ เกี่ยวกับคู่ครอง ความรัก ทรัพย์สิน

1135. ดาวเจ้าเรือนลัคน์เป็นนิจไปอยู่ในภพอื่นนั้นแสดงว่า อับเฉาแต่ถ้าดาวนิจได้ร่วมคู่ธาตุก็กลึงผลดีได้ มีความมั่งคงเหมือนดาวเกษตร หรือมีคู่ดาวธาตุ เล็งก็ส่งผลดีได้

1136. ดาวเจ้าเรือนลัคน์ไปสถิตในภพกาลกิณี ก็แสดงความเสื่อมโทรม มีอุปสรรค ทำกิจการใดๆก็ไม่ส่งผล หรือส่งผลก็ดับ

1137. ดาวเจ้าเรือนลัคน์เป็นเกษตร มหาอุจ มหาจักร ราชาโชค แต่อยู่ในภพกาลกิณีก็เกิดผลทั้งดีและเสื่อม

1138. ดาวเจ้าเรือนอริมากุมลัคน์ มักมีศัตรู มีคู่แข่ง คอยขัดขวางการก้าวหน้าของตน

1139. ดาวเจ้าเรือนมรณะมากุมลัคน์ เกี่ยวกับโรคภัยเบียดเบียนสุขภาพทรุดโทรมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก

1140. ดาวเจ้าเรือนวินาศมากุมลัคน์ มหาภัยมืดจะทำร้ายจะเกิดอุบัติภัย

1141. คนรับใช้ กับ คนไข้ ต่างกันอย่างไร
ก. คนรับใช้ หมายถึง รับทำธุระให้ชั่วคราวจึงจะเอาภพอริมาทาย
ข. คนไข้ หมายถึง คนใกล้ชิดหรือที่อยู่ภายใต้งารักขาของเราจึงเอาภพวินาศมาทาย

1142. ดาวเสาร์จรทับลัคนา
ก. เป็น เดช ศรี มนตรีจร ก็ส่งผลดี ให้คุณ
ข. เป็น บริวาร อุตสาหะจร ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ค. เป็น อายุ มูละจร จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ง. เป็น กาลีจร จะเกิดเคราะห์กรรม

1143. ดาวจันทร์เป็น 8 เป็น 12 แก่ลัคน์ มักอาภัพในเรื่องคู่ครอง โดยเฉพาะผู้หญิงจะช้ำชอกในเรื่องสวามี

1144. ดาวกาลกิณี เป็น 2 แก่ลัคนา คืออยู่ในภพกดุมภะเป็นเกณฑ์เศรษฐีตกยาก ถ้าเข็ญใจจะลำบากแสนเข็ญ แม่จะร่ำรวยต้อยการหามาได้หรือได้รับมรดกก็จะอันตรธาน หายไปสิ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

1145. ในกรณีที่ดาวพุธ เป็นประนิจ ( เว้น เป็นกาลี ) อยู่ในภพที่ 9 ศุภะแก่ลัคน์ถ้ามีดาวพฤหัสกุมลัคน์หรือเป็น ห้าแก่ลัคน์ จะได้เกณฑ์ดีมีภูมิปัญญา เป็นครู อาจารย์ ไม่เป็นเกณฑ์พิมทุบาทธ์

1146. ดาวพุธเป็น 9 แก่ลัคน์ เมื่อดาวพุธเป็นประเป็นนิจ เป็นกาลีหรือ ดาวพุธเข้าสู่จุดดับ ถือว่าพุธเสื่อมเมื่อเป็น 9 แก่ลัคน์ก็จะทำให้เป็นคน เซ่อ โง่ งี้เง้า ไม่ทันคน

1147. ดาวพุธเป็น 9 แก่ลัคน์ ถ้าพุธเป็น เดช ศรี มนตรี เป็นเกษตร มหาอุจ มหาจักร ราชาโชค จะดีเด่นด้วยปัญญา

1148. ดาวเคราะห์เล็งลัคน์ที่เป็นดวงแตก มีวิธีแก้คือ มีดาวกุมลุคน์แต่ต้องไม่ใช่ดาวกาลี

1149. เกณฑ์พินทุบาทธ์ คือ ต้องโทษทัณฑ์อย่างหนัก

1150. เกณฑ์พินทุบาทธ์
ก. มีดาวเคราะห์เล็งลัคน์ที่เป้าเกณฑ์พินทุบาทธ์
ข. ดาวอังคารเป็น 12 แก่ลัคนา
ค. ดาวพฤหัสเป็น 8 หรือ 12 แก่ลัคน์
ง. ดาวมหาอุจเป็นกาลีกุมลัคน์
จ. ดาวมหาอุจเป็นวินาศแก่ลัคน์

1151. วิธีแก้ดวงแตก
ก. มีดาวเคราะห์สัมพันธ์ลัคน์
ข. ดาวกุมลัคน์ต้องไม่ใช่กาลี
ค. มีดาว เป็น 3 , 5 , 9 , 11 แก่ลัคน์ต้องไม่ใช่กาลี
ง. ลัคน์อยู่ในราศีทวารมีดาวกุมลัคน์ เป็น 4 หรือ 10 แก่ลัคน์

1152. การทายพื้นดวงกำเนิดให้ถูกต้องคือ
1. ภูมิฐาน
2. วิทยาการ
3. ตำแหน่งหน้าที่การงาน
4. พฤติกรรม
5. นิสัย

ก.1 ภูมิฐาน ลัคนาอยู่เรือนศรี ดาวศรีเป็นกดุมภะ เรือนกดุมภะไปอยู่ในภพ 9 หรือภพที่ 5 ดีประเภทหนึ่ง
ข.1 วิทยาการ ลัคนาอยู่ในเรือนอุตสาหะขยันขันแข็งดี ดาวอุตสาหะไปกุมดาวเดช ขยันมีอำนาจ ดาวเคราะห์ ภพที่ 3 ไปอยู่เรือนที่ 6
ค.1 ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ลัคน์เข้าเรือนมูละ มูละไปกุมศรี ดาวเคราะห์เจ้าเรือนที่ 10 กุมลัคนา
ง.1 พฤติกรรม ดาวเคราะห์เรือนที่ 10 กุมลัคน์ เจ้าเรือนลัคน์ไปอยู่ ภพที่ 6 ดาวเคราะห์เรือนที่ 6 มาอยู่เรือน ที่ 3
จ.1 นิสัย ดาวอายุกุมลัคน์ เจ้าเรือนลัคน์ไปกุมมูละ บริวารเป็น 5 หรือ 9 แก่ลัคน์ ( เหล่านี้ถ้าไม่ต้องดาวกาลีนัก )

1153. ดาวกาลีสถิตเรือนกาลีจะเอาดีไม่ได้ ดีแล้วต้องดับ

1154. ลัคน์กุมดาวกาลีแต่อยู่ในเรือนกาลีต้นดี ปลายร้าย

1155. ดาวศรีกุมลัคน์แต่อยู่ในเรือนศรี ต้นร้าย ปลายดี ป่นปี้ ย่อยยับ

1156. ดาววันเกิด บริวาร ไปอยู่ในเรือนกาลี คนใช้ บุตร คู่ครอง ไม่ราบรื่น

1157. ดวงชะตาที่มีดาวคู่อสีติธาตุ ต้องพยากรณ์ในทางดีไว้คือ
1. สุขภาพ สังขาร อายุ ดี
2. โชค ความมั่นคง ผู้อุปการะดี
3. คุ้มโทษ คุ้มภัย และคุ้มดาวที่เบียน

1158. ไตรยางค์สมพงษ์หมวดหนึ่งระวิ – จันทร์เรือนครูในอาโป มีคุมโมร่วมธาตุจะหวาดหวั่นว่าผัวเมียสัมพันธ์ไม่ทัพโรจะผิดใจไพล่ชู้คู่แสนกล
ขยายความ ดาวอังคารเป็นตัวผลักดัน ถ้าไม่ถูกดาวอังคารเป็นตัวผลักดัน ก็ทายเป็นอย่างอื่นไปต้องลัคน์กุมอาทิตย์และจันทร์

ดาวจันทร์ – อาทิตย์ อยู่ในราศีเดียวกันถ้าดาวอังคารไม่ร่วมธาตุอย่าทายว่าเล่นชู้ หรืออังคารร่วมธาตุก็กำหนดเอาลัคน์กำเนิด
1. ถ้าลัคน์กุมอังคารมักแย่งรักหักโหม เอาคู่ครองของคนอื่น
2. ลัคน์กุม อาทิตย์ – จันทร์ คือร่วมราศีเดียวกันถูกแย่งรักสมัครใจ หมายถึง หญิงที่มีผัวแล้วก็สมัครใจเป็นชู้ ชายมีเมียแล้วก็สมัครใจเป็นชู้เมียคนอื่น เมื่อถูยั่วยวน

1159. หมวดที่ 2 อังคาร เมถุนกรุ่นตัณหา สุริยาร่วมลัคน์จักหลมักเป็นชู้คู่กับคนอื่นหื่นกมล ผัวเมียตนแม้นได้คนดี

จันทร์ – อังคารอยู่ร่วมกันในราศีเมถุในตำรายืนยันว่าหญิงต้องได้ผัวที่มีเมียมาแล้ว หรือ
หญิง – ชายมีกามที่ รุนแรงต้องมีผัวเมียไม่ต่ำว่า 2 คน แต่ต้องมีดาวอาทิตย์ร่วมด้วย
ราศีเมถุน เป็นราศีลี้ลับ ในเรื่องเพศสัมพันธ์ หญิงชายมักสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ถึงมักเป็นโรคกามวิตถาร

1159/1.
– อาทิตย์ จันทร์ อังคาร กุมลัคนาในราศีเมถุน ถ้าเป็นดวงหญิง ผัวต้องทำให้ถึงใจ ถ้าเป็นดวงซายเมียต้องทำให้ถึงใจจึงจะอยู่ยืดถ้าทำไม่ถึงใจมีชู้แน่ ๆ
– ผัวเมียตนแม้นไก่ใช่คนดี หมายถึง ไม่เป็นคนบริสุทธิ์มาก่อนผ่านการาคะ กามกิเลสมาแล้ว
– ดาวอาทิตย์เป็นตัวผลักดัน ถ้าไม่ถูกอาทิตย์ผลักดันก็ทายเป็นอย่างอื่น ต้องลัคน์กุมจันทร์ อังคารด้วย

1160 . หมวดที่ 3
จันทร์ – ศุกร์ อยู่กันย์พลีใจง่ายจะพลีกายก่อนวิวาห์น่าบัดสี
มีอาทิตย์ร่วมด้วยช่วยแรงดี สองสามปีมีบุตรผุดประจาน
– ดาวอาทิตย์เป็นตัวผลักดัน ศุกร์กับจันทร์รอคอยจังหวะอยู่

จันทร์ – ศุกร์ อยู่ราศีกันย์ ชายก็ดีหญิงก็ดีกรังกริ่ง
มีอากับกิริยาเหมือนสุนัข เอาหนึ่งราชสีห์
มาสรวม มีลูกไม่รู้ใครเป็นพ่อ

1161. หมวดที่ 4
จันทร์ ราหูอยู่เรือนพิจิก ศุกร์ประชิดจิตฝันตัณหา
สร้าน กามราคะทับถมจมซมซาน
เหลือประมาณเมียผัวทั่วตำบล
– ราหุจันทร์ ศุกร์ กุมลัคน์ในพิจิกชายหรือหญิง จักลามกในกามราคะ

ขยายความ ดาวศุกร์เป็นตัวผลักดัน ถ้าไม่ถูกดาวศุกร์ เป็นตัวผลักดันก็ทายเป็นอย่างอื่น ต้องลัคน์กุมจันทร์ราหุด้วย

1162. หมวดที่ 5
จันทร์ – เสาร์ เข้าครองราศีเมษลักเพศ เรื่องคู่ดุฉงน
ถ้าดาวศุกร์เบียนใกล้ใจพิกลผัว เมียตนคราวลูกปลูกฝังกัน
– ดาวศุกร์เป็นตัวผลักดัน ต้องมีลัคน์กุม จันทร์ เสาร์ ศุกร์ กุมลัคน์ราศีเมษ มักชอบ เด็กรุ่น ๆ คือ ชายชอบมีเมียคราวลูกคราวหลาน หรือชอบข่มขืนชำเราเด็ก หญิงก็ชอบมีผัวคราวลูกหลาน เย้ายวนยี กอดปล้ำ

1163. หมวดที่ 6
อังคาร พุธ อยู่ตุลย์ อุดหนุนธาตุเชิงสวาทจับคู่ดูน่าขัน จะได้คู่ไปครองต้องแย่งกันผัว เมียนั้น เกี่ยงปากเกี่ยงงอน
– ดาวศุกร์เป็นตัวผลักดันต้องมีลัคน์กุม

1163/1. อังคาร พุธ ศุกร์ อยู่ในราศีธาตุลม จะเป็นราศีใดก็ตาม มักได้ผัวเมียดูจะพิกล ( หญิงจะมีผัวน้อย ผัวหลวง ) ชายที่มีเมียก็มักจะไปแย่งของเขามา และเถียงกันไม่เว้นแต่ละวัน

1164. หมวดที่ 7
อังคาร ครู อยู่กุมภ์ดุมราหูเชิงเจ้าชู้เยี่ยงยักษ์ มักเผ็ดร้อน พอได้กันพลันเกิดอนาทร ต้องสัญจรจากถิ่นที่เดิมที
– ราหูเป็นตัวผลักดัน ถ้าไม่ถูกราหูผลักดันก็ทายเป็นอย่างอื่น
อังคาร พฤหัส ราหู อยู่กุมภ์ เจ้าชู้ยักษ์ มักเถียงตบตีกันอยู่เสมอ คือ ถ้าไม่ตบตีกันก็ไม่ชื่นใจ วันไหนตบตีกัน วันนั้นก็ฉ่ำชื่น คือตามง้อกันไปมาจนลูกดก

1165. หมวดที่ 8
– อังคาร – เสาร์ราศีสิงห์ถูกจันทร์เล็งหญิงก็เก่ง ชายก็กล้าพากันพากันหนี ถ้าพระศุกร์เป็น 9 เค้ามูลดีจะมั่งมีเงินทองมิต้องภัย
– จันทร์เป็นตัวผลักดัน มีอังคาร เสาร์ กุมลักภ์
– อังคาร – เสาร์ร่วมกันในราศีสิงห์ มีจันทร์เล็งก็ดี ร่วมก็ดีจะพากันหนีไปอยู่ร่วมกัน นัยหนึ่งว่า หญิงจะหนีขันหมากหรือพ่อแม่ไปอยู่กับชาย หญิงที่มีผัวแล้วก็จะหนีผัวไปอยู่กับชายอื่น หมายถึง อยากจะเลิกกับ ผัวเก่าระอาใจ สรุปต้องมีผัว 2 ขึ้น ถ้าดาวศุกร์เป็น 9 แก่ลัคน์หรือจันทร์ก็จะไปได้ดี เกิดร่ำรวยขึ้นเป็นเกณฑ์ชะตาที่คนแรกต้องเลิกกัน

1166. หมวดที่ 9
– พุธ – จันทร์ กุมลัคน์ในสฎะ มีโสระแสด หรืออยู่ใกล้ แม้นได้ ดู่ครองรักจักโศกใจ เพราะต่างไม่ออมชอบถนอมกัน
– ดาวเสาร์ เป็นผลักดัน ถ้าไม่ถูกดาวเสาร์ผลักดันก็ทายเป็นอย่างอื่น ต้องลัคน์กุม จันทร์พุธ
– พุธ – จันทร์อยู่ร่วมกันในราศีพิจิก มีดาวเสาร์เล็ง ชายได้เมียก็มีทุกข์ หญิงได้ผัวก็ไม่มีความสุข เพราะจะมีเรื่องขัดใจกันไม่ออมชอม คือ มีความคิดไม่ลงกัน และจะมีการถกเถียงกันเสมอ ในเกณฑ์นี้ไม่ได้บ่งว่าจะเลิก หรืออาจจะอยู่ร่วมกันอย่างขมขื่นให้ดูลัคนากำเนิดประกอบ

1167. หมวดที่ 10
– พุธ – ศุกร์ เรือนไฟไวชมัด กามกำหนัดกัดกร่อนนอนนึกฝัน
ดาวธาตุลมเล็งลัคน์มักผิวคัน ต้องอย่างนั้นวันคืนตื่นไม่เพลา
– ดาวอังคารหรือราหูเป็นตัวผลักดันและลัคน์ต้องกุมพุธ-ศุกร์
– ดาวพุธ – ศุกร์ อยู่ในราศีธาตุไฟ คือ เมา สิงห์ธนู และมีดาวธาตุลม ( อังคารหรือราหุ ) เล็งลัคนามีกามราคะแรง หรืออีกนัยหนึ่ง พุธ – ศุกร์ กุมลัคน์มีราหูเล็งก็เช่นเดียวกัน

1168. หมวดที่ 11
– พุธ – ครู อยู่มังกรเสือซ่อนเล็บเชิงพูดเหน็บยวนยี้มีกระเซ้า
ผิวราหูเป็นสี่ที่ไม่เบาทำเป็นเต่าใดเผลอเจอเม็ดดี
– พุธ+พฤหัส อยู่มังกรมีราหูเป็นสี่ มักแกล้งทำขรึมแต่ตา ชำเลืองไม่ใช่ย่อย พุธกับพฤหัส กุมลัคน์ มีราหูตัวผลักดัน

1169. หมวดที่ 12
– พุธ + ราหู อยู่พฤษภเหมือนกบครางหรือเยี่ยงอย่างสุกรนอนจมขี้ ผิวเล็งครู หมูจะกละดังหะยี
-พุธ+ราหู อยู่พฤษภ มีพฤหัสเล็ง บ้ากาม ลัคน์กุมดาวใดดาวหนึ่งราคะแรง
– พุธ ราหุ กุมลัคน์ มีพฤหัสเป็นตัวผลักดัน

1170. หมวดที่ 13
– พุธ เสาร์ เรือน ธนูคู่สวาท คู่อาฆาตหวงหึงขึงโทษา ศุกร์ตามหลังหรือเดินหน้าลัคนา ต้องฟ้องอย่าเลิกร้างห่างกันไป
– พุธ + เสาร์อยู่ร่วมกันในธนูมีดาวศุกร์อยู่หน้าก็ดีอยู่หลังก็ดี จะอยู่ด้วยกันไม่ยืด อาจจะเป็นเพราะผัวไปมีเมียน้อย เมียใหม่หรือเมียเก่าทำไม่สะใจก็ได้
– พุธ เสาร์กุมลัคน์ มีศุกร์เป็นผลักดัน

1171. หมวดที่ 14
– ครู + เสาร์ เนาว์อยู่เรือนธาตุลมถูกพุธข่มอมทุกข์ไม่สุกใส ไม่ผัวเมียเสียชีพลงบรรลัยหรือทุกข์ใหญ่ได้ทุกข์คุกตะราง
– พฤหัส + เสาร์ อยู่เรือนธาตุลม คือ เมถุน ตุลย์ กุมภ์ และมีดาวพุธข่มอยู่ อาจจะอยุ่ร่วมกันหรือเล็งก็ได้จะเกิดทาจากคู่ครอง คือเมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้วจะเกิดทุกข์หรือตายถ้าไม่ตายก็ติดตะรางเกณฑ์ที่ให้พิจารณาดาวพุธเป็นสำคัญ พุธทายสมอง

1172. หมวดที่ 15
-พฤหัส +ราหู อยู่ร่วมราศีเดียวกันแต่ไม่บ่งว่าอยู่ราศีไหน บ่งแต่ว่าจันทร์เด่นจึงจะดี เช่น หญิงเอาบ่าวเป็นผัว ชายเอาคนใช้เป็นเมีย
สรุป พฤหัส ราหู ดูประหลาด มักเอาทาสสมสู่เป็นคู่สร้าง หากจันทร์เด่นสุคนธ์ เกิดผลทางเป็นคู่สร้างบามีศรีตระกูล

* ขยายความพระเคราะห์คู่
ก. จันทร์กับพฤหัส อยู่ร่วมราศีเดียวกัน หนุ่มกับสาวมักได้เสียกันง่าย ๆ โดยหนีตามกันไป หรือมิได้แต่ง หรือยกให้ฟรี ๆ
ข. จันทร์สงอังคาร อยู่รวมราศีเดียวกัน เฉพาะในราศีเมถุนมีความรักพิลึกพิลั่น หมายถึง แย่งรักกันหรือต้องเสี่ยงภัยเรื่องรัก
ค. จันทร์ ราหู อังคาร อยู่ร่วมกันในราศีกรกฎ มีการแย่งรักต่อหน้าชู้หรือมีการประหัตประหารกัน
ง. พุธกับเสาร์ อยู่ร่วมราศีเดียวกัน อยู่รวมกันไม่ยืด ต้องมีเรื่องเถียงกัน
จ. พุธกับศุกร์ อยู่ร่วมราศีเดียวกัน แต่มิได้บ่งว่าเป็นราศีใดบางทีอาจจะคลุมไปทุกราศี หมายถึงหนุ่มสาวจะรักกันอย่างกลมกลืน ดูดดื่ม
ฉ. อังคารกับศุกร์ อยู่ร่วมราศีเดียวกัน มักมากชู้หลายเมีย หรืออีกนัยหนึ่งผัวเมียคู่นี้ จะรักกันอย่างชนิดตูมตาม โผงผาง คือต้องมีการตบตีกันจึงจะชื่นใจ นอนหลับด้วยกันอย่างชื่นใจ พวกซาดิส
ช. พฤหัส + เสาร์ + ราหู อยู่ร่วมราศีเดียวกันจะได้คู่ครองชั้นต่ำชายได้คนใช้หรือลูกจ้างเป็นเมีย หญิงชาย จะทิ้งเมียเดิมยกคนใช้ขึ้นเป็นเมียเอก หญิงก็จะทิ้งผัวไปมีผัวใหม่ ถ้าดาวพฤหัสเสาร์ ราหู อยู่ร่วมกันในราศีสิงห์ กันย์ กุมภ์ ทิ้งคนเก่งแล้วได้คนใหม่ แต่ได้กับคนกัก ขละหยาบคาย
ซ.อังคารกับเสาร์ อยู่ร่วมราศีเดียวกัน มีจันทร์เล็งหรือร่วมราศี มีจันทร์เล็งหรือร่วมราศีเดียวกันในเกณฑ์นี้ทายว่า รับเซ็งหรือเซ้งดังนี้

1. ชายจะทิ้งเมียโดยมอบพินัยกรรมใหม่แล้วไปมีเมียใหม่
2. หญิงซื้อหญิงอีกคนมายกให้เป็นเมียผัวหรือหญิงยอมยกหญิงคนใช้ให้เป็นเมียของผัวตัวเองกรณีนี้ต้องวิเคราะห์มุมกลับคือ

ก. จันทร์กับเสาร์ อยู่ร่วมกันมีอังคารเล็ง
ข. อังคารกับเสาร์ อยู่ร่วมกันมีจันทร์เล็ง
ฌ. ศุกร์กับราหู มักได้คู่สำมะเลเทเมา
ญ. ศุกร์กับจันทร์ ได้คู่ตรองขโมยเอาของคนอื่นมาครอง
ฎ ศุกร์กับราหู หรือศุกร์กับ จันทร์ มักง่ายรักสำส่อน
ฏ.อาทิตย์กับจันทร์ ร่วมหันในเรือนครู ( ไม่ระบุว่ามีนหรือธนู ) กล่าวว่าถ้าแต่งงานจะไม่เป็นมงคลอย่างเงียบ ๆ ห้ามทำพิธีวิวาห์อย่างเอิกเกริกใหญ่โตเพราะจะเกิดภัย

1173. ลัคนากุมดาวเดชเป็นมหาอุจ ถ้าดาวฤกษ์แตกหรือถูกตรียางค์พิษถึงแม้จะรุ่งโรจน์ ก็เคาะก็หักได้

1174. วรโดตมินวางค์ คือ ลัคนา เกาะนวางค์ที่เป็นเกษตรของราศี เช่น ราศีเมษ เกาะนวางค์ อังคาร เป็นต้น

1175. ลัคน์เกาะวรโดตมินรางค์ แต่ลูกนรางค์ไปอยู่ในภพทุสถานะแก่ลัคน์ก็มีเสื่อมบ้างด้วยอำนาจของทุสถานะ

1176. ลัคนากุมดาวภาคกลางวัน มักร้อนรน ทะมัดทะแมงว่องไว รวดเร็ว

1177. ลัคนากุมดาวภาคกลางคืน มักใช้สติปัญญาตรึกตรองรอบคอบ ทำการใด ไม่ผลีผลาม มีความยั้งคิด มีภูมิบัณฑิตย์

1178. ดาวอาทิตย์อยู่ลัคนา ตั้งแต่ ๑ ราศี – ห้าราศี ให้กำหนดเอาดาวกุมลัคนา เป็นดาวภาคกลางวัน

1179. ดาวอาทิตย์อยู่หน้าลัคนา ตั้งแต้ ๑ ราศี – ห้าราศี ให้กำหนดเอาดาวกุมลัคน์เป็นดาวภาคกลางคืน

1180. เมื่อดาวเสาร์อยู่หลังลัคนา ให้กำหนดเอาดาวกุมลัคน์เป็นภาคกลางคืน

1181. เมื่อดาวเสาร์อยู่หน้าลัคนา ให้กำหนดเอาดาวกุมลัคน์เป็นภาคกลางวัน

1182. ถ้าดาวเสาร์กุมลัคนา ให้กำหนดดูองศานั้น ๆ ถ้ามีองศาน้อยกว่าดาวเสาร์ ถือเป็นดาวภาคกลางวัน ถ้าองศามากกว่าถือเป็นดาวภาคกลางคืน

1183. ดาวพฤหัสกุมลัคนาในราศีสิงห์ ถ้าเป็นดาวภาคกลางวันดาวพฤหัสต้องอยู่หน้าอาทิตย์ ถ้าเป็นดาวภาคกลางคืนดาวพฤหัสต้องอยู่หลังอาทิตย์

1184. ดวงนี้ดาวพฤหัสเป็นภาคกลางวัน เพราะนับจากอาทิตย์ถึงพฤหัส ได้ 5 ราศี ไม่เกิน

1185. ดวงนี้ดาวพฤหัสเป็นภาคกลางคืน เพราะนับอาทิตย์ถึงพฤหัสได้ 8 ราศี เกิน 5 ราศีขึ้นไป

1186. ดาวอังคารก็ดี ดาวพุธก็ดี ดาวพฤหัสก็ดี ดาวศุกร์ก็ดี องค์ใดองค์หนึ่งกุมดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ ถ้ามีองศาอยู่ในระดับเดียวกันคือระยะ 3 20” ถือว่าอยู่ในนรางค์เดียวกันและเข้าสู่จุดดับ ให้กำหนดเอาว่าเป็นกลุ่มดาวอุบัติเหตุเรียกว่า ฆาฎตักษัย หรือ กลุ่มดาวทุพพลภาพ ถ้ากุมลัคนาเกิดมา 3 เดือนตาย หรือทุพพลภาพ ถ้าเล็งลัคนาจะมีอายุไม่ถึง 30 ปี ตายหรือทุพพลภาพ

1187. ดวงชะตาที่มีดาวเสาร์หรือราหู กุมจันทร์ก็ดี เล็งจันทร์ก็ดี ( ทำให้จันทร์เสีย ) มรดามักจะเป็นหม้ายมาก่อน ( ดาวเสาร์ผัวตายราหูผัวทิ้ง )

1188. ราหูกุมจันทร์หรือเล้งจันทร์ ดาวศุกร์กุมจันทร์หรือเล็งจันทร์ก็ดี มารดาเคยเป็นหญิงไม่ดีมาก่อน หรือเที่ยวสำส่อน ( ดูให้ดีก่อนทาย )

1189. อังคารกุมจันทร์ มีเสาร์เล็ง หรือเสาร์กุมจันทร์ มีอังคารเล็ง มารดามักเป็นอนุภรรยาเขา หรือเมียน้อย ( อย่าทายส่งเดชเดียวหน้าแตก )

1190. เสาร์กับพฤหัสกุมจันทร์มีอังคารเล็งหรือเสาร์กับอังคารกุมจันทร์มีพฤหัสเล็ง มักมีนิสัยต่ำทรามไม่ดี

1191. อังคารกุมจันทร์มีศุกร์เล็งหรือศุกร์กุมจันทร์มีอังคารเล็งดวงหญิงมักมีคู่หลายคน

1192. พฤหัสหรืออังคารเป็น 4 แก่จันทร์ มารดาเป็นคนดี รู้จักเอาใจสามี จัดระเบียบครอบครัวเลี้ยงบุตรดี

1193. พุธกับศุกร์เป็น 4 แก่จันทร์ มารดาเป็นที่รักนับถือกับชาวบ้าน

1194. อาทิตย์เป็น 4 แก่จันทร์ ฉลาดปัญญาดี แต่มักจู้จี้ขี้บ่น

1195. เสาร์เป็น 4 แก่จันทร์ มารดาขยันขันแข็งดี

1196. ราหูเป็น 4 แก่จันทร์ มารดาชอบเล่นการพนัน และชอบสาระแนชาวบ้าน

1197.
ดาวจันทร์ อยู่ตนุ มารดารู้จักหน้าที่ เป็นแม่บ้านที่ดี รู้จักปกครองครอบครัว (เทพมารดา )
ดาวจันทร์ อยู่กดุมภะ มีหลักบานการเงินสมบูรณ์รู้จักหารายได้
ดาวจันทร์ อยู่สหัชชะ มีเพื่อนฝูงมาก ปฎิบัติตัวเหมาะสมเป็นที่รักของเพื่อนบ้าน
ดาวจันทร์ อยู่พันธุ มีญาติพี่น้องมาก
ดาวจันทร์ อยู่ปุตตะ มีบุตรหลานมาก
ดาวจันทร์ อยู่อริ มีอุปสรรค ศัตรู หนี้สินมาก
ดาวจันทร์ อยู่ปัตนิ เป็นคนกว้างขวางในหมู่พ่อค้า นักธุรกิจ
ดาวจันทร์ อยู่มรณะ ขี้โรคอ่อนแอ
ดาวจันทร์ อยู่ศุภะ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู จัดระบบบ้านดี
ดาวจันทร์ อยู่กัมมะ ขยันขันแข็ง ทำกิจการหลายอย่างไม่เลือก ไม่อยู่นิ่ง
ดาวจันทร์ อยู่ลาภะ หาโชคลาภ หาเงินคล่อง ค้าขายดี
ดาวจันทร์ อยู่วินาศ ประสบเคราะห์กรรม หรือพิการพิกล ทุพลภาพ

1198.
ดาวอาทิตย์สถิตในภพต่าง ๆ ใช้ทายบิดา
ดาวอาทิตย์ กุม ลัคนา บิดาเป็นคนขมักเขม้นเป็นตนของตนเอง มีวิชาการดี
ดาวอาทิตย์ อยู่ กดุมภะ บิดาการเงินดี รู้จักหมุนเงิน
ดาวอาทิตย์ อยู่ สหัชชะ บิดาเป็นคนกว้างขวางในสังคม มีความรู้รอบตัวดี
ดาวอาทิตย์ อยู่ พันธุ บิดามีญาติพี่น้องมากเป็นนักริเริ่ม
ดาวอาทิตย์ อยู่ ปุตตะ บิดามีบุตรมาก และมีการค้าหลายแห่ง
ดาวอาทิตย์ อยู่ อริ บิดาเป็นนักต่อสู้ ไม่ท้อถอย บากบั่นอดทน
ดาวอาทิตย์ อยู่ ปัตนิ บิดาเป็นคนฉลาดในการติดต่อ สัมพันธ์กับคนต่างประเทศ ต่างเพศ
ดาวอาทิตย์ อยู่ มรณะ บิดามักมีโรคเบียนเบียด ถูกโกง ไม่สมหวัง
ดาวอาทิตย์ อยู่ ศุภะ บิดาเป็นคนรุ่งโรจน์ มีเกียรติ
ดาวอาทิตย์ อยู่ กัมมะ เป็นนักธุรกิจ พอค้า นักการเมือง
ดาวอาทิตย์ อยู่ ลาภะ บิดาเป็นคนมีโชคลาภเสมอ ๆ มีเพื่อนฝูงพึ่งพากันได้
ดาวอาทิตย์ อยู่ วินาศ บิดามักเป็นคนมีเคราะห์กรรมหรือพิการ ต้องโทษล้มละลาย

1199. อาทิตย์กับจันทร์ ร่วมกันในเรือนครู ( ไม่ระบุวาเป็นราศีธนู หรือราศีมีน ) กล่าวว่า ถ้าแต่งงานจะไม่เป็นมงคล ในเกณฑ์นี้เข้าใจว่า หนุ่มสาวจะร่วมครองรักกันฉันผัวเมียต้องทำพิธีมงคล อย่างเงียบ ๆ
ห้ามทำพิธีวิวาห์อย่างเอิกเกริกเพราะจะเกิดภัย

1200. นิสัยและอารมณ์ ความรู้สึกในเรื่องเพศของดาวเคราะห์

• ก. จันทร์ + อาทิตย์ รักกระจุ๋มกระจิ๋มเรียบ ๆ ไม่โลดโผน คือ มีสะเทิ้นอาย เหนียม ๆ เสมือน หนุ่มสาววัยรุ่น ไม่รักประเจิดประเจ้อ แม้หญิงสาวแก่หรือแม่หม้ายมีความรักก็ไม่หลุกหลิก เว้นแต่ถ้ามีดาวอื่นมาร่วมสัมพันธ์ จะมีความรักแปรไปอีกรูปหนึ่ง ต้องพิจารณานิสัยของดาวเคราะห์นั้น
• ข. จันทร์ + อังคาร รักร้อนระอุ โลดโผนตะกรุมตะกรามถ้ามีดาวศุกร์ร่วมด้วย รักโสโครก ร้อนแรง
• ค. จันทร์ + พุธ รักมายา คือ รักมีเล่ห์ลิ้น ใช้คารม แต่เป็นความรักที่ชื่นฉ่ำใจแต่ถ้ามีดาวอังคารร่วมธาตุก็ไม่ดีนัก
• ง. จันทร์ + พฤหัส รักนิ่มนวล รักมีระเบียบแต่เป็นรักคุด คือทำขรึมและที่กล่าวว่าจันทร์กับพฤหัสมีความรัก แบบง่าย ๆ นั้น อาจจะแปรความหมายผิดไป มิใช่มีความรักง่าย โดยเฉพาะหญิงมักสร้างอารมณ์มากกเกินไป คือมีอุดมคติในเรื่องการจะมีคู่ครองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางดี และมักจะทะเยอทะยานเกินไป เมื่อพบผู้ชายที่แต่งตัวโก้ก็เคลิมฝันจึงมักเสียเชิง แต่ในคำกล่าวไว้ว่า พฤหัสจันทร์อยู่ร่วมราศีเดียวกัน ต้องเสียตัวก่อนทำการวิวาห์ (หรือไม่ได้ทำการวิวาห์กันเลย ) ไม่กำหนดว่าชายหรือหญิงนั้นจะเกิดในตระกูลใดก็ตามได้ทดสอบแล้วมีส่วนถูกต้องมาก
• จ. จันทร์ + ศุกร์ รักเร่ สำส่อน คือมักมีอุดมการณ์ในเรื่องรักชนิด โลนโผน รักมีมายา
• ฉ. จันทร์ + เสาร์ รักซึม รักวิตกจริต จันทร์เสาร์ อยู่ร่วมกันราศีเดียวกันให้อ่านดาวเคราะห์อื่นมาธาตุ และราศีธาตุด้วย
• ช.จันทร์ + ราหู รักวิปริต คือ คนที่รักไม่ได้ คนที่ได้ก็ไม่เคยรักหรือเรียกว่าหม้ายขันหมาก คนที่รักถูกพราก เมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้วจะดีหรือชั่ว หญิงให้ดูที่ดาวจันทร์ ชายให้ดูที่ราหู แต่ส่วนมากจันทร์กับราหูอยู่ร่วมกัน ชายก็ดี หญิงก็ดี จะได้คู่เป็นคนต่างเมือง

1201. ดาวอังคารเป็น 6 หรือ 12 แกลัคน์ ถ้ามีดาวดวงใดอยู่หน้าลัคน์ได้อำมฤคโชคจะดีเด่นในผลงานของตน เรียกว่าเกณฑ์เทวาพิทักษ์

1202. คุยหฐาน คือ อวัยวะซ่อนเร้น หมายถึง ลึงค์ กับโยที

1203. ทายการศึกษาให้กำหนดดูภพที่ 2 และที่ 4 และดูดาวพุธกับดาวอาทิตย์ ๑+๔ ทายการศึกษา หมายถึงว่า ดาวพุธกับดาวอาทิตย์บริสุทธิ์จะได้มีการศึกษาดี ส่วนจะสำเร็จชั้นใดให้กำหนดดูภพที่ 2 และภพที่ 4 ประกอบ
ก. ภพที่ 2 นอกจากจะทายมรดกเงินหมุนเวียนแล้วยังทายการศึกษาด้วย
ข. ภพที่ 4 นอกจากจะทายพันธุ ญาติมิตร วงศ์วาร การเปิดร้าน ปลูกบ้านแล้ว ยังทายการศึกษาด้วย
ค.ดูทักษาประกอบ บริวารนอกจากจะทายพวกพ้องเครื่องใช้แล้วยังทายการศึกษาด้วยคบเพื่อนดีก็เรียนดี
ง. อุตสาหะ นอกจากจะทายการแสวงหาอาชีพแล้ว ยังจะทายการขะมักเขม้นในการศึกษาด้วย

1204. จะมีการศึกษาดีได้ปริญญาหรือเกียรตินิยมดูดังนี้
ก. ดาวอาทิตย์ เป็นจตุโกนแก่ลัคน์หรือแก่ดาวเคราะห์
ข. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 2 กดุมภะแกลัคน์ไปอยู่ภพที่ 4,7,9,10,11 หรือมีดาวเคราะห์กุมหรือดาวภพที่ 2 กุมลัคนา หรือภพที่ 2 เป็นเกษตร มหาจักรโชค ราชาโชค
ง. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 พันธุกุมลัคนาหรือเป็น 2 แก่ลัคนาและดาวเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ภพที่ 3 หรือดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 และภพที่ 7 อยู่ร่วมกันในราศีใดราศีหนึ่ง
จ. บริวารเข้าเรือนศรีหรืออุตสาหะหรือเป็น 4 แก่ลัคนา
ฉ.อุตสาหะอยู่เรือนที่ 10กุมลัคน์หรือดาวเกษตรใน 5 ข้อนี้มีพร้อมได้ปริญญาชั้นสูงหรือข้อใดข้อหนึ่ง ก็ได้จะมีการศึกษาสูง

1205. ทายภูมิฐานกำเนิด พื้นฐานกำเนิด ให้ดูภพที่ 9 และฤกษ์ลัคน์กำเนิดและเอาทักษาประกอบถ้าปกรณ์ดังกล่าวสมบูรณ์ ไม่ถูกเบียนก็แสดงว่าเกิดในตระกูลดีหรือตระกูลมั่นคง
ก.ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 พันธุ ร่วมกับดาวเจ้าเรือนภพที่ 9 ศุภภะ
ข. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 พันธุ สลับเรือนกับดาวเจ้าเรือนภพที่ 9 ศุภภะ

1206. ทายผลงาน ให้กำหนดดูภพที่ 3,7,10,11 แก่ลัคนา
ก. เป็นมหาอุจ – มหาจักร
ข. เป็นดาวบริวาร เดช อุตสาหะ
ค. ดาวเจ้าเรือนในภพที่ 4 ดังกล่าวร่วมสัมพันธ์กัน หรือ ดาวเจ้าเรือนภพใดภพหนึ่งกุมลัคนาใน 3 ข้อนี้แสดงว่าผลงานดีเด่น มีกิจการคล่องแคล่ว

1207. ทายฐานะ หมายถึง การสร้างวิทยะหรือดำรงชีวิต
ก.ดาวเจ้าเรือนกดุมภะร่วมกับดาวเจ้าเรือนกัมมะ
ข. ดาวเจ้าเรือนลัคน์ไป อยู่ภพลาภะ ดาวเจ้าเรือนภพลาภะอยู่ในกดุมภะ
ค.ดาวเจ้าเรือนศุภะไปกุมลัคนา ดาวเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ภพพันธุและมีดาวธาตุร่วม
ง. ดาวเจ้าเรือนมรณะ ไปอยู่ กดุมภะและต้องมีดาวกุมลัคน์ จะเป็นบาปเคราะห์หรือศุภะเคราะห์ก็ได้ถึงแม้จะเป็นดาวกาลีก็ส่งผล
จ.ลัคนาเสวยมหัทโนฤกษ์หรือเทวีฤกษ์
ใน 5 ข้อนี้ แสดงว่า มีฐานะ มั่นคง

1208. ดาวเกษตรจะเกิดปฎิกริยาและมีผลดังนี้
ก. เป็น 2,9 แก่ลัคน์ สมบูรณ์ไม่ยากจน
ข. เป็น 3,7 แกลัคน์ สังคมกว้างขวาง มีความรู้รอบตัว
ค. เป็น 4,10 แก่ลัคน์ กิจการ การเลี้ยงชีพ คล่องแคล่ว
ง. เป็น 5,1 แก่ลัคน์ ครอบครัวมีความสุข
จ. เป็น 11 แก่ลัคน์ หาเงินคล่องมีลาภ
ฉ. เป็น 6,12 แก่ลัคน์ มีภัย วิถีชีวิตทุลักทุเล
ช. เป็น 8 แก่ลัคน์ มีความหายนะ

1209. การทายดาวเกษตรว่าจะร่ำรวยนั้น ต้องรู้กฎเกณฑ์ดังนี้
ก. เป็นดาวศรี กุมลัคนา หรือ อยู่ภพที่ 11
ข. เป็นดาวศรี อยู่ภพที่ 2 หรือ อยู่ภพที่ 9
ค. เป็นอุตสาหะ อยู่ภพที่4 หรือ อยู่ภพที่ 10
ง. เป็นมนตรี อยู่ภพที่5
ข้อควรจำ ดาวเกษตรเป็นอุตสาหะ ไม่มีวันจะจนทรัพย์

1210. ดวงมาตรฐานที่ให้คุณมีดังต่อไปนี้
ก. ดวงเกษตร เป็นดาวอุตสาหะ ส่งผลในทางหลักฐาน
ข. ดวงมหาอุจ เป็นดาวเดช ส่งผลในทางอำนาจ อิทธิพล
ค. ดวงมหาจักร เป็นดาวมนตรี ส่งผลในทางปัญญา ความเฉลียวฉลาด
ง. ดวงราชาโชค เป็นดาวศรี ส่งผลในทางวาสนา ผู้อุปการะอุ้มชู

1211.
ดาวเกษตร ภพ กดุมภะ ไปอยู่ ภพมรณะ ฉิบหายเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดาวเกษตร ภพ มรณะ ไปอยู่ ภพกดุมภะ ได้รับมรดกจากคนตาย
ดาวเกษตร ภพ กดุมภะ ไปอยู่ วินาศ ฉิบหายเพาะคนใกล้ชิดทำลาย
ดาวเกษตร ภพ อริ ไปยู่ กดุมภะ ดี มีทรัพย์

1212. ดาวศุกร์ ๖ กับดาวจันทร์ ๒ กุมลัคนา เจ้าชู้มากผัวมากเมีย ถ้าลัคนาเกาะฤกษ์เทศาตรี ใจระยำจริง

1213. ลูกนวางค์ หมายถึง การแสดงสภาพวิถีชีวิต ว่าจะขลุกขลักหรือราบรื่น อย่างไร คือลัคนาได้ ดาวองค์เกณฑ์ดีและได้นวางค์บริสุทธิ์ก็จะราบรื่นและรุ่งโรจน์

1214. ตรียางค์ หมายถึง การแสดงอุบัติเหตุ ( อันตรายต่าง ๆ ) แก่วิถีชีวิตเช่น ดวงชะตาที่ดีเด่นรุ่งโรจน์ แต่ถ้าลัคนาเกาะตรียางค์ลูกพิษก็จะเกิดอันตรายอุบัติเหตุได้

1215. ดาวเคราะห์จรให้คุณและให้โทษ ต้องรู้จุดพยากรณ์ดังนี้
ก.ในระยะที่มีองศาระดับเดียวกันกับองศาลัคนา
ข. ในระยะที่จรเข้าบูรณะฤกษ์
ค.ในระยะที่เป็นทักษาจร ดีหรือเลว
ง. ดูวัยจร
จ. ดูดวงเดิมดางดวงใดให้คุณและให้โทษ
ฉ. ระยะที่ดาวจรนั้นเป็นดาวดับหรือไม่

1216.ถ้าราหูทับอาทิตย์ ถือว่าอาทิตย์ดับลาภผลมักจะถูกทำลายไปหมดสัตรูก็จะคิดร้าย เกิดการวิวาทต้องจากครอบครัวคู่ครอง ต้องเดินทาง

1217. ถ้าดาวเสาร์โทษแก่พื้นดวงกำเนิดเมื่อจรให้คุณแก่ดวงชะตาก็จะไม่เกิดผลอะไรเลย และถ้าจรไปสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูจะเกิดผลร้ายแรงหรือประสบอุบัติกรรม จรไปอยู่ภพไหนก็ให้โทษภพนั้น จรทั้งลัคน์ก็ฉิบหาย ถ้าเป็นกาลีจรยิ่งร้ายหนัก

1218. กฎเกณฑ์ที่แก้ดวงกาลี
ก. ดาวกาลี เป็น มหาจักร กลับรุ่งเรืองและเด่น
ข. ดาวกาลี ร่วมราศีเดียวกับพระเกตุคุ้มโทษ
ค. ดาวกาลี อยู่ราศีเดียวกับ ดาวเกษตรไม่มีโทษร้าย
ง. ดาวกาลี อยู่ร่วมราศีเดียวกันดาวมหาอุจ ไม่มีโทษแต่ถ้าดาวกาลีเป็นหมาอุจ ให้โทษร้ายแรงถึงตายโหงได้
จ. กาลีเป็นราชาโชค วาสนาจะเกาะกลางคัน

1219. ดาวกาลีสัมพันธ์ภพ
ก. กาลี อยู่กับ ลัคนา วิถีชีวิตมักลำเค็ญและวุ่นวายอยู่เสมอ
ข. กาลี อยู่กับ กดุมภะ การเงินบกพร่องมีแล้วจน
ค. กาลี อยู่กับ สหัชชะ การติดต่อการสังคมไปราบรื่น
ง. กาลี อยู่กับ พันธุ ญาติพงศ์พันธุหรือกิจการค้าไม่รุ่งเรือง
จ. กาลี อยู่กับ ปุตตะ การหาเลี้ยงชะฝืดเคือง อาจติดคุก
ฉ. กาลี อยู่กับ อริ มีภัยอยู่เสมอ ๆ
ช. กาลี อยู่กับ ปัตนิ วิถีชีวิตไม่เป็นสัปปะรด ดุ่ม ๆ ดอน ๆ
ซ. กาลี อยู่กับ มรณะ จะตายโหงหรือเดเภทภัยต่าง ๆ
ญ. กาลี อยู่กับ ศุภะ อับวาสนาไร้ที่พึ่ง ไร้ที่อยู่อาศัย
ฌ. กาลี อยู่กับ กัมมะ กิจการหรือความคิดเหลวแหลก ไร้อาชีพหลัก
ฎ. กาลี อยู่กับ ลาภะ ผลประโยชน์ รายได้ มักมีอุปสรรค
ฏ. กาลี อยู่กับ วินาศ เกณฑ์ชะตาอุบาทว์มีเคราะห์กรรม

1220. ดาวประ
ก. เป็นบริวาร มีพี่น้อง มิตรสหาย อยู่ร่วมกันไม่มั่นคง
ข. เป็นอายุ สังขาร สุขภาพ มันสมองไม่สมประกอบ
ค. เป็นเดช ทำกิจการอะไรไม่เป็นแก่นสาร ไม่สำเร็จลุล่วง
ง. เป็นศรี ทรัพย์สินไม่มั่นคง
จ. เป็นมูละ มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง
ฉ. เป็นอุตสาหะ ไม่มีวิชาการใดเป็นหลักฐาน
ช. เป็นมนตรี ไร้ที่พึ่งพิง ไร้คู่ที่ดี
ซ. เป็นกาลี เกิดมาเปรียบเป็นคนขาลีบ ขอทาน

1221. ดาวนิจ
ก. เป็นบริวาร มีพี่น้องพงศ์พันธุ์และมิตรสหายมักเป็นชั้นต่ำ
ข. เป็นอายุ มีสติปัญญาทึบ สังขารและอนามัยเสื่อมโทรม
ค. เป็นเดช มีฐานะและตำแหน่งไม่รุ่งโรจน์ ไร้ศักดิ์ศรี
ง. เป็นศรี จะมีเงินคล้ายคนเข็ญใจ ไม่มีเสน่ห์นิยม
จ. เป็นมูละ จะมีที่อยู่อาศัยคล้ายยาจก
ฉ. เป็นอุตสาหะ แสนจะเกียจคร้าน พอมีเงินก็เหลิงลืมตัว
ช. เป็นมนตรี ได้ผู้ช่วยก็มักเป็นคนชั้นต่ำหรือเสมอกัน
ซ. เป็นกาลี มีสันดานชั่วช้าสามานย์เยี่ยงเดร็จฉาน

1222. ดวงองค์ชั้นใน ก็กำหนดเอาดาวเรือนลัคน์ ( ตนุลัคน์ ) ไปอยู่ราศีใด ก็ตั้งต้นที่ราศีนั้นเป้นอนุลัคน์ เช่น ลัคน์อยู่ในราศีเมถุน นะระเกณฑ์ ดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธ ดาวพุธไปอยู่ราศีใดก็ตาม ถ้ามีดาว ๑ – ๕ -๗ กุมดาวพุธดวงชะตานั้นก็ได้นะระเกณฑ์ชั้นใน เป็นต้น

1223. เกณฑ์ดวงชะตาหญิงจะต้องเป็นหม้าย ( แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วย )
ก. ดาวเสาร์กุมลัคนาหรือเล็งลัคนา
ข. ดาวเสาร์กุมจันทร์หรือเล็งจันทร์
ค. ราหูกุมจันทร์หรือเล็งจันทร์

ขยายความต่อ
1. มีอังคารกุมพฤหัสและเสาร์เล็งลัคนา
2. มีเสาร์เล็งจันทร์และศุกร์กุมลัคนา
3. มีศุกร์เล็งลัคนาและเสาร์ร่วมพฤหัส
4. มีอังคารกุมลัคนาและเสาร์เล็งพฤหัสหรือราหุ
5. มีศุกร์ร่วมหรือเล็งราหู มีอังคารเป็นสี่ลัคน์
6. มีมฤตยูกุมจันทร์มีอาทิตย์หรือศุกร์เป็นสามแก่ลัคน์
7. มีจันทร์เป็นแปดหรือสิบสองแก่ลัคน์ มีพุธเล็งดังนี้ลัคน์มีพุธเล็งลัคน์หรือเป็นเก้าแก่ลัคน์
8. มีจันทร์กุมลัคน์และมีอังคารเป็นสี่หรือห้าแก่ลัคน์
9. มีอาทิตย์ อังคาร ราหูกุมลัคน์และมีพฤหัสเป็นเจ็คแก่ลัคน์
10. มีศุกร์กุมลัคน์และราหูเล็งลัคน์หรือราหูกุมลัคน์มีศุกร์เล็งลัคน์
11. มีจันทร์กุมลัคนาหรือเล็งลัคนาและมีอังคารเป็นห้าหรือเก้าแก่ลัคน์

1224. ดวงชะตาหญิงชอบกามารมณ์
1. มีดาวศุกร์กุมลัคน์หรือเล็งลัคน์
2. มีดาวศุกร์ร่วมกับดาวจันทร์
3. มีราหุกุมจันทร์และถูกดาวอังการเบียน

1225.
กฎที่ 1. ดาวกาลีเป็นมหาจักรไม่ให้โทษ
ก. ถ้าเป็นตนุเศษ จะรุ่งเรืองในวิถีชีวิต
ข. ถ้าอยู่ร่วมกันดาวคู่สมพลจะมีชื่อเสียงเด่นในสังคม
ค. ถ้าอยู่ร่วมกันดาวคู่ธาตุจะมีความสุขภาพดี อายุยืน มันสมองดี
ง. ถ้าอยู่กับดาวคู่ศัตรูจะมีชัยชนะคู่ต่อสู้ ทำการได้สำเร็จ แต่ถ้าเป็นทุสถานแก่ลัคน์ ก็เกิดอันตรายได้

กฎที่ 2. ดาวกาลีเป็นประหรือนิจ
ก. เป็นประให้โทษในที่อื่น เช่น อาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนาที่เกิด
ข. เป็นนิจจะตกต่ำหนแรก และจะดีภายหลัง

กฎที่ 3. ดาวกาลีเป็นมรณะแก่ลัคน์
ก.ไม่ให้โทษใด ๆ แต่ถ้าเป็นตนุเศษจะตายเดียว

กฎที่4. ดาวกาลีมีองศาอ่อน ๆ
ก. กุมลัคน์จะไม่ให้โทษใด ๆ และก็ไม่ส่งผลใด ๆ

1226. ดาวกาลีเสื่อมอำนาจ
ก. ดาวกาลี มีองศาอ่อน ก็อยู่ใต้อิทธิพลของดาวที่มีองศาแก่ข่มทำให้เสื่อมอำนาจ
ข. ดาวกาลี ที่อยู่ร่วมราศีเดียวกันกับดาวเกษตร ดาวเกษตรก็ข่มดาวกาลี
ค. ดาวกาลี ที่อยู่ร่วมราศีเดียวกันกับมหาอุจ มหาอุจก็ข่มดาวกาลี
ง. ดาวกาลี ที่อยู่ร่วมราสีเดียวกันกับมหาจักร มหาจักรก็ข่มดาวกาลี
จ. ดาวกาลี ที่อยู่ร่วมราศีเดียวกันกับพระเกตุ พระเกตุก็ลบล้างแต่ถ้าเมื่อใดพระเกตุจรเป็นกาลีทั้งลัคน์ทับจันทร์ จะให้โทษร้ายกาจ

1227.
ดาวกาลีเป็นเกษตร ให้โทษทางทรัพย์สินหรือเกิดอุบัติเหตุ
ดาวกาลีเป็นมหาอุจ ให้โทษทางตำแหน่งหน้าที่
ดาวกาลีเป็นราชาโชค ให้โทษทางวาสนาตกต่ำ
ดาวกาลีเป็นเจ็ดแก่ลัคน์ ให้โทษเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวการงาน
ดาวกาลีเป็นสามแก่ลัคน์ ให้โทษเกี่ยวกับความล่มจมหายนะ
ดาวกาลีเป็นสี่แก่ลัคน์ ให้โทษเกี่ยวกับหลักฐาน
ดาวกาลีเป็นห้าแก่ลัคน์ ให้โทษเกี่ยวกับครอบครัวสามีภริยา
ดาวกาลีเป็นเก้าแก่ลัคน์ ให้โทษเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล อับจน

1228. เกณฑ์พินทุบาทว์
ก.มีเคราะห์เล็งลัคน์ที่เข้าเกณฑ์พินทุบาทว์
ข.ดาวอังคารเป็น 12 แก่ลัคน์
ค.ดาวพฤหัสเป็น 8 หรือ 12 แก่ลัคน์
ง. ดาวมหาอุจเป็นกาลี กุมลัคน์
จ. ดาวมหาอุจเป็นวินาศแก่ลัคน์

1229. ดาวมหาอุจเป็นดาวที่ให้ความแข็งแกร่งดวงชะตา แต่ถ้าอยู่ในทุสถานะภพ ( ราศีที่ให้โทษ ) คือ ภพที่ 6,8,12 แก่ลัคน์ ดาวมหาอุจก็ไม่ส่งผล หรือไม่ให้คุณเลย เช่น
ก. ดาวมหาอุจ อยู่ภพที่ 6 ( อริ ) มักเสี่ยงภัยมีศัตรู และมากด้วยอุปสรรค
ข. ดาวมหาอุจ อยู่ภพที่ 8 ( มรณะ ) มักผิดหวังหรือประสบความล้มเหลว
ค. ดาวมหาอุจ อยู่ภพที่ 12 ( วินาศ ) มักเดเหตุเภทภัย ด้านทรัพย์สิน การงาน

1230. ดาวมหาอุจที่ให้โทษต่อดวงชะตา เมื่ออยู่ภพวินาศแก่ลัคน์และเป็นเดชกำเนิด = เดช + วินาศ เรียกว่า ฆาฎ มหาอุจ
จะประสบอุบัติเหตุหรือทรัพย์สมบัติเสียหายจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิต

1231. ดาวมหาอุจส่งผลต่อดวงชะตาดังนี้
ก. ดาวมหาอุจต้องอยู่ภพที่ 3 ภพที่ 11 แก่ลัคน์ โยคหน้า โยคหลัง
ข. ดาวมหาอุจต้องอยู่ภพที่ 2 ภพที่ 7 แก่ลัคน์ ศูนย์พาหะ เล็งลัคน์
ค. ดาวมหาอุจต้องอยู่ภพที่ 5 ภพที่9 แก่ลัคน์ ตรีโกณหน้า หลัง
ง. ดาวมหาอุจกุมลัคน์ เข็มแข็ง มีอำนาจในตัวเอง ประกอบกิจรุ่งเรือง
ดาวมหาอุจอยู่กดุมภะ รุ่งโรจน์ในผลประโยชน์และการศึกษา
ดาวมหาอุจอยู่พันธุ การลงทุนมักเกิดผล ทำงานใหญ่เป็นปึกแผ่น
ดาวมหาอุจอยู่ปุตตะ สร้างวิทยฐานะ นักริเริ่ม นักพัฒนา
ดาวมหาอุจอยู่ปัตนิ ส่งผลในด้านการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
ดาวมหาอุจอยู่ศุภะ เป็นนักบริหาร นักปกครอง เด่นในวงงาน
ดาวมหาอุจอยู่กัมมะ นักปรับปรุง มีวิวัฒนาการกว้างไกล
ดาวมหาอุจอยู่ลาภะ วาสนาดี ทรัพย์อุดม มีฐานะศักดิ์

1232. พระอาทิตย์หรือพระอังคารหรือพระเสาร์กุมลัคนาผู้นั้นคลอดยาก รกพันคออกมา เลี้ยงยาก

1233. ดาวราหู ๘ ดาวเสาร์ ๗ ดาวพฤหัส ค ลอยอยู่ร่วมกันในภพปัตนิจะรักกับอีกคนหนึ่งแต่ไปได้เสียกับอีกคนหนึ่ง

1234.
พระราหู ๘ เป็นสองแก่ลัคน์ จะเป็นโรคแต่หนุ่ม ๆ ใจโลเล เศร้าหมอง
พระเสาร์ ๗ เป็นสองแกลัคน์ หาทรัพย์สินยาก

1235. ถ้าพระราหูอยู่ธาตุลม เมถุน ตุลย์ กุมภ์ ชื่อประกินนะเกณฑ์ จะมีกำลังและพลังมาก

1236. พระอาทิตย์อยู่เมษ พระจันทร์ อยู่กรกฎ พระเสาร์อยู่ตุลย์ ลัคนาอยู่มังกร ได้จักรทะวะยะ จะ เป็นพระยาเทียงแท้

1237. ลัคนากับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ อยู่ราศีเดียวกันมีพฤหัสเล็งผู้นั้นเกิดแต่เจ้าชู้

1238. ความหมายของเรือนปัตนิอีกแง่มุมหนึ่ง คือ การค้าขาย การหุ้นส่วน การเป็นคดีความ มีกรณีพิพาทกับผู้อื่น
ศัตรูเปิดเผย ออกไปหรือไป

1239. พระศุกร์กุมลัคนาในราศีเหล่านี้ให้คุณ
พระศุกร์สถิตด้วย ลัคนา
มีน เมษ พฤษภ อยู่ไซร้
กรกฎ ตุลยา บังคับไว้แฮ
ทรงทรัพย์ห่อนรู้ไว้ กอร์ปด้วย ศักดินา.

1240. ดาวศุกร์กุมลัคนา ชอบความสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ ตลก คะนอง ชอบสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญตา
เจริญใจ ชอบสังสรรค์ สมาคม รักศิลปะ ยอมทุมเทเงินทองเพื่อกามารมณ์เพื่อความใคร่

1241. พระเกตุเป็นเกณฑ์ มักมีของขลังขึ้นมาเอง คุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้ผิวีบุคคลใด มีพระเกตุเป็นเกณฑ์
ปัสสวะ อำพุ นะระ กีฎะ หรือพระเกตุ กุมลัคนา คุ้มโทษ คุ้มภัยได้

1242. พระเกตุ 9 กุมลัคนาท่านว่าได้ มักบ้าใบผิดคนพิกลอยู่หัวหงอก หัวใสไม่น่าดู อวัยวะผิดครูท่านกล่าวมา
ไม่มีสิ่งประกอบที่ชอบจิตวิปริตผิดอย่างน่ากังขา ยังมีดีอยู่ดอกนอกตำรา พระมหากษัตริย์ตรัสทำนาย
คนหัวร้านสันดานไม่มีทุกข์ ไม่ติดคุกดังพาลชนคนทั้งหลายคงจะจริงดั่งง่าตำราทาย ไม่คาดคลายแบบฉบับตำรับครู

1243. พระเกตุเป็นคุณส่งให้ดาวต่าง ๆ แรงขึ้น
• ถ้าอยู่กับอาทิตย์ ก็กล้าอย่างบ้าบิ่นยิ่งขึ้นหลายเท่า
• ถ้าอยู่กับจันทร์ ก็ไปเป็นแม่ศรีเรือน มีจริต มีของขลังต่าง ๆ
• ถ้าอยู่กับอังคาร ก็ยิ่งกว่ามากขึ้น ถ้าเป็นโจรตำรวจก็แพ้ได้
• ถ้าอยู่กับพุธ พวกผีปาก การพุดจา ด่าทอหาตัวจับยาก
• ถ้าอยู่กับพฤหัส ก็กลายเป็นอาจารย์ทางเวทมนตร์ของขลังดี
• ถ้าอยู่กับศุกร์ ก็สวยงามเป็นพิเศษ
• ถ้าอยู่กับเสาร์ ก็เศร้าใจ ถึงขั้นฆ่าตัวตายโยวิธีต่าง ๆ ได้
• พระเกตุเป็นคุณส่งให้ดาวต่าง ๆ แรงขึ้น ถ้าอยู่กับอาทิตย์ 1 + 9 อาทิตย์ ก็กล้าอย่างบ้าบิ่นยิ่งขึ้นหลายเท่า
• 2 + 9 ถ้าพระเกตุ ถูกจันทร์ จันทร์ก็เป็นแม่ศรีเรือนมีจริตมีของขลังต่าง ๆ
• 3 + 9 ถ้าพระเกตุถูกอังคาร ก็ยิ่งกล้าทางแสดงการรบรุกทุกวัน ถ้าเป็นผู้ร้ายตำรวจก็แพ้ ถ้าเป็นตำรวจผู้ร้ายก็ แพ้ หน่วยกล้าตายก็คือ พระเกตุนี้เอง
• 4 + 9 ถ้าพระเกตุ รวมกับพุธ พวกฝีปาก การพุดจาโสดเป็นตำรับตำราขึ้นมาได้
• 5 + 9 ถ้าพระเกตุ รวมกับพฤหัสก็กลายเป็นอาจารย์ของขลังมีวิทยาคม
• 6 + 9 ถ้าพระเกตุ รวมศุกร์ ก็สวยงามเป็นพิเศษ ถ้ามีศุกร์ผสมเสาร์ พระเกตุส่งแรงก็คุณแม่รับทองของขุนช้างขุนแผน
• ศุกร์รวมเสาร์อ่านว่าเสร้าเสียว่าศุกร์แสนเศร้าหรืองามศกตกแสกให้ยามเศร้า ตามบาทในหนังสือกล่าวไว้ มิหน้าดูเสียจริง ๆ เลยผูกคอตายกินยาตาย โดตึกตาย ก็เพราะพระเกตุมีของ ถ้าพระเกตุร่วมกับราหูก็บอกได้ว่า ราหูเต็มยศฉิบหายหมดหรือเจริญขึ้น ก็พิจารณาเอาเอง

1244. พระเกตุกุมลัคนาทำนายว่า เป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงพยายามก้าวหน้าให้สูง ๆ และทรงไว้ซึ่งอิทธิพลโดยทีพระเกตุ เป็นดาวร้ายผลแห่งการกระทำไปได้ไม่ตลอดและพบกับการที่ไม่ดีในบั้นปลาย เป็นโรคประสาทพิการ สติไม่สมประกอบด้วย

1245. มีนเมาเมถุนแม้ ราศี
สิงห์กันย์อันดี กล่าวไว้
องค์พฤหัสบดี กุมลัคน์ นาเนาว์
ชาตินั้นคุณจักให้ ยศยืนนาพัน

1246. ดวงหญิงชายใดก็ตาม มีดาว ต กุมลัคนาได้มาตรฐาน อุจ ดาว ๗ ๘ ดับอับ แม้จะเกิดในสถานที่ใด ๆ ก็รวยยิ่งนัก ดาว ๖ ๔ ๓ กุมลัคนาและมีองค์เกณฑ์ด้วยแล้วไซร์ธาตุ ๆ รับรองรวยแน่นอน

1247. คนเราย่อมจะรวยต่างกัน หากดาว ๖ , ๘ เป็นเจ้าการมีอาชีพ ถูกหวยหรือรวยการพนัน ค้าของเถื่อนก็ยังไหว ดาว ๖ ๓ ๗ เจ้าการมี ๒ ร่วม เป็นยอดนักเซ็งลี้งานจับเสือมือเปล่า หากดาว ๕ เสียศีลธรรมไม่ต้องคำนึงถึง

1248.
ถ้าดาว ๕ ๖ เป็นเจ้าการ รวยตามทำนองครองธรรม
ถ้าดาว ๓ ๕ ๖ ๗ เป็นเจ้าการ เป็นคนรวยเกี่ยวกับที่ดิน
ถ้าดาว ๑ ๒ ๓ ๕ เป็นเจ้าการ เป็นคนรวยเพราะวิชาความรู้
ถ้าดาว ๒ ๔ ๖ เป็นเจ้าการ รวยเพราะการธนาคาร

1249. จนหนอจน ก็เพราะดาว ๒ ๔ ๖ ไปตก อริ มรณะ วินาศ มิหนำซ้ำดาว ๓ เสื่อม มาตรฐาน ดาว ๕ เสือเข้าอีก กับดาวเสาร์ ราหูกุมลัคนาด้วย อย่าว่าแต่ยากจนเลย เท่าที่มีชีวิตอยู่ก็นับว่าดีถมไปแล้ว

1250. อุตสาหะเป็นกาลี ความเพียรพยายามไม่มี ทั้งเกียจคร้านการงานการงาน ดาว ภ อาศัยเรือนกาลี ส่วนอุตสาหะก็ตาม มีดาว ๗ กุม ด้วย ไม่เป็นมะเร็งก็ดีแล้ว

1251. ดาว ๒ ๔ ๖ เสีย หากดาว ๒ ๗ ๘ ทำหน้าลัคนา ความขยันมันก็ยังมีอย่างเสียไม่ได้ เพราะไม่ทำไม่มีกินได้มาเท่าไรใช้ให้หมด

1252. ดาว ๖ เป็นดาวของความรัก เป็นที่รักของความใคร่และความงามถ้าหากดวงชะตาใดมีดาว ๖ เสีย เช่น อยู่ อริ มรณะ วินาศ หรือเป็นประนิจก็ตาม หนีไปบวชจะดีกว่าไม่ช้ำใจ แต่ก็ไม่แน่นักพวกดาว ๖ เกิดบ้า ๆ ขึ้นมา ดาว ๑ ๕ หย่อนมาตรฐานถึงแม้เป็นเจ้าคุณ มหาเปรียญธรรมก็เถอะจะต้องโจนจากกันไปจนได้

1253. ดาว ๓ อีกตัว ถือเป็นเพศของลับ ถ้าดาวหนี้เสียใครจะมีผัวมีเมียหากไม่ใช่คู่สมพาสวาสนามาแต่ชาติปางก่อนความเป็นอยู่ไม่สมดุลกันแน่ รสนิยมแตกขาด สบั่นหั่นแหลก

1254. ดวงใด มี ๔ ๖ อยู่ราศีธาตุน้ำ มีความสุขในด้านกามารมณ์มาก ถ้าหากมีอาทิตย์ร่วมด้วย ต้องหายาบำรุงให้มาก ๆ ยิ่งดาว ๓ อยู่ราศี พฤษภ เมถุน กรกฎ ตุลย์ ระวังเป็นชู้เมียเขาผัวเขา

1255. ถ้าหากดาว ๕ เด่นในดวง แม้ว่า ดาว ๑ ๓ ๔ ๖ กุมลัคนาก็พอยับยั้งอารมณ์ใคร่ได้

1256. ดวงถูกหวยต้องดาว ๖ เด่น ได้มาตรบานและมีดาว ๓ ๗ ๘ สนับสนุนจะถูกหวยบ่อย ๆ

1257. ดาว ๗ อยู่ตุลย์หรือพิจิก ดาว ๘ อยู่กรกฎ ดาวพฤหัสอยู่ธนุหรือเมษ ความหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่ ๆ มีมาก

1258. ราศีประจำและชื่อประเทศ
*1.ราศีเมษ ญี่ปุ่น โปแลนด์ ปาเลสไตน์ เยอรมันนี เดนมาร์ก ซีเรีย
*2.ราศีพฤษภ อังกฤษ อาเซียน้อย ไซปรัส ไอร์แลนด์ หมู่เกาะกรก เปอร์เซีย รัสเซีย
*3.ราศีเมถุน อเมริกา เบลเยี่ยม เวลล์ อาริเมเนีย ฝั่งตะวันออกของอาฟริกา อิยิปต์ตอนล่าง
*4.ราศีกรกฎ อาฟริกาเหนือและตะวันตก วิลันดา ปารากวัย สก็อตแลนด์ นิวซีแลนด์
*5.ราศีสิงห์ ฝรั่งเศส อิตาลี โบรีเวีย รูเมเนีย ชิชิลี เชโกสโลวาเกีย
*6.ราศีกันย์ บราซิล กรีก ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ เมเรโปรเตเมีย หมุ่เกาะอินเดียตะวันตก
*7.ราศีตุลย์ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา พม่า จีนตอนเหนือ อิยิปต์ตอนบน ลีโวเนียธิเบท
*8.ราศีพิจิก อังจีเรีย บาร์บารี บาวาเรีย ยูเดีย อาหรับ มอรอคโค นอร์เวย์ อาฟริกาใต้
*9.ราศีธนู ออสเตรเลีย เสปญ อังการี มาดากัสการี โบลาเวีย ทุสกาเนีย
*10.ราศีมังกร อัลบาเนีย บอสเนีย บัลกาเรีย อินเดีย อาฟกานิสถาน เม็กซิโก หมู่เกาะโอคนีย์ เปอร์เซียและโครัสซาน
*11.ราศีกุมภ์ อาบิสลิเนีย ลิทัวเนีย ปรัสเซีย สวีเดน
*12.ราศีมีน โปรตุเกตุ และแคว้นกาลิเซียในเสปญ

ข้อคิดเห็น
ญี่ปุ่น น่าจะอยู่ราศีน้ำ เพราะมีน้ำล้อมรอบ
อเมริกา น่าจะอยู่ราศีธนุ เพราะมีความคิดและเล็งการณ์ไกล
อังกฤษ น่าจะอยู่ราศีสิงห์ เพราะหยิ่งในศักดิ์ศรี
จีน น่าจะอยู่ราศีมังกรหรือกุมภ์ เพราะมีพื้นดินมาก

1259. คำว่า เบียน แปลว่า อะไร แปลว่า ให้โทษยิ่งกว่าปกติ ทำให้เสื่อมทำให้เสีย ทำให้เกิดอุปสรรค มีมลทิน มัวหมอง เสื่อมลาภผล การเบียน อยู่คนละราศีก็ส่งอำนาจไปถึง เช่น เป็น 1,3,5,7,9,11 แก่ลัคน์หรือเคราะห์กุมหรือทับ ก็เรียกว่า เบียน

1260. เกณฑ์เบียน คือ ตำแหน่งของดาวกับดาวหรือตำแหน่งของดาวกับลัคนาอยู่ในภพทุสถานต่อกัน คือ อยู่ในภพที่เป็นภพทุสถานต่อกัน คือ อยู่ในภพที่เป็น อริ มรณะ วินาศ ต่อกัน เป็นเกณฑ์ร้าย ให้โทษ

1273. *ดาวจันทร์กุมลัคนาไม่ว่าราศีใด มักเป็นสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ทำการค้าดี มีลูกหลายคน มีเสน่ห์ มีคนรู้จักมาก ญาติและผู้คุ้นเคยมักเป็นผู้หญิงมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เปลี่ยนแปลงชีวิตบ่อยครั้ง ชะตาชีวิตต้องผันแปรไปในรูปแบบต้อง ๆ อยู่เสมอ ชีวิตสมรสมักมีอันต้อง เปลี่ยนแปลงมักเป็นโรคที่เกี่ยวกับท้อง ( เกร็ด จันทร์กุมลัคนา มักมีรูปร่างดี มีคู่ครองหลายคนเพราะมีเสน่ห์ดีจิตใจโลเล มีคนไปมาหาสู่ไม่ขาด เรียบร้อย )

*ดาวอังคารกุมลัคนา เป็นคนใจเร็ว มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักฐานเพราะความขยัน แต่ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวมักไม่ยั่งยืน อาจลาออกในปั้นปลายเพราะมุทะลุ ร่างกายมักมีตำหนิ รอยแผลเป็นที่ศรีษะหรือบนใบหน้ามักได้รับอันตรายจากของมีคม หรือต้องได้รับการผ่าตัด ถูกไฟลวก น้ำร้อนลวก แต่จิตใจกล้าหาญ รักอิสระไม่ก้มหัวให้ใคร ชอบการต่อสู้แข่งขัน บุ่มบ่าม ไม่มีความระมัดระวัง ( เกร็ด อังคารกุมลัคนา มักมีรูปไม่งาม แต่มีฝีมือทางด้านการช่างและทำกับข้าวอร่อย )

*ดาวพุธกุมลัคนา มีปฏิภาณไหวพริบดี เชื่อคนง่าย หูเบา ยึดมั่นในศาสนาสามารถเข้าใจอะไรได้รวดเร็วกว่าคนธรรมทั่ว ๆ ไป วางตัวเข้ากับคนได้ทุกชั้นแต่มักมีชะตาชีวิตไม่คงที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมาะกับงานพูด
งานเขียน ทนายความ นายหน้าตัวแทน และพ่อค้านักธุรกิจ มักมีโรคเกี่ยวกับในท้อง กระเพาะอาหารลำไส้แต่มักมีทรัพย์สินบริบูรณ์ ( เกร็ด พุธกุมลัคนา ฉลาด หัวดี ฉลาดพูด แต่โลเล ไม่แน่นอน )

*ดาวพฤหัสกุมลัคนา ผู้นั้นจะเจริญด้วยลาภยศ โรคสมบัติต่าง ๆ ตำราว่าได้ก็มุทเกณฑ์ “ มีสติปัญญาดี เจ้าคารม อายุยืน มักชำนาญในการช่าง รอบรู้ในวิชาการหลาย ๆ ด้าน มีเหตุมีผลไม่เชื่อถือถึงสิ่งใดโดยงมงาย ไร้เหตุผลมีความสุขในชีวิต ประสบความสำเร็จในชีวิต มองโลกในแง่ดี ร่าเริงและเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป มีคนส่งเสริมให้เกิดโชคลาภ การเงินบริบูรณ์ ( เกร็ด ดาวพฤหัสกุมลัคน์ มักคลอดลูกง่าย มักมีผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยง แม่ใจดีมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด )

*ดาวศุกร์กุมลัคนา เป็นคนดีโวหารดี แต่กามราคะออกจะแรงจัด มีศีลธรรมประจำใจมีสัตย์ มักได้คู่ครองที่มีหลักฐานดีกว่าตน เป็นคนใจดีมีเมตตา มีทรัพย์สินบริบูรณ์เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของสมณชีพราหมณ์
และนักปราชญ์ราชครูทั้งหลาย ทำตนเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป มักยุ่งกับเงิน ๆ ทอง ๆ และความรัก มีจิตนิยมไปในทางศิลปะ และความงาม การบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ

*ดาวเสาร์กุมลัคนา มักมีเรื่องต้องให้พลัดพรากจากบ้านเกิด พลัดพรากจากคนใกล้ชิดไม่มีความสุขในชีวิตสมรส มีอุปสรรคมาก เจริญรุ่งเรือง ล้าหลัง ตัดสินใจช้า ไม่ทันเหตุการณ์ ขี้หวาดระแวง วิตกกังวล คิดมาก ทิฐิมากไม่ยอเสียเปรียบใครง่าย ๆ มักริษยา ตระหนี่ถีเหนียว สติปัญญาแหลมคมลึกซึ้ง ปฏิภารดีเข้าใจอะไรได้ง่าย ชอบสันโดษเอาดีได้ด้วยการอาศัยเวลาสักหน่อยมีมานะบากบั่นมีโรคประจำตัว เพราะวามขาดแคลน ( เกร็ด ดาวเสาร์กุมลัคนา มักเป็นคนยิ้มยาก คลอดยาก มีรกพันคอออกมา )

*ราหูกุมลัคนา มักเป็นคนใจกล้า ชอบในทางนักเลง ชอบสุรายาเมาชอบกินอาหารสด ๆ คาว ๆ มีทรัพย์ ฉลาดทันคน แต่มักจะมีโรคภัยรบกวนเมื่อเล็ก ๆเจ็บหนักเจียนตาย หรือเคยรอดตายมาหนหนึ่งในชีวิต
มักมีไฝปานในที่ลับ ทำคุณคนไม่ขึ้น มุทะลุดุร้ายเอาแต่ใจตนไม่คอยสนใจในศีลธรรมอันดีมักเป็นโรคในท้อง หูเบาใจน้อย เจ้าอารมณ์ ชอบคำสรรเสริญเยินยอแต่ก็อดทำอะไรพลาดจนได้ ( เกร็ด ราหูกุมลัคนา เป็นชายมักหัวล้านลงพุง หากเป็นหญิงหน้าผากจะกว้างและมีเครื่องเพศใหญ่เกินตัว )

*เกตุกุมลัคนา มักเป็นคนที่มีญาณพิเศษที่สามารถคาดการณ์หรือรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าได้ดี คาดการณ์อะไร ไม่ค่อยผิดพลาดแต่ลาดแกมโกงชอบกลชอบคิดแต่ไม่ชอบพูด กามารมณ์จัด ตำราบอกว่า ผู้หญิงเม็ดละมุด โผล่เก็บความในใจได้ดี มักเป็นช่างประดิษฐ์ที่มีฝีมือดี มักทำตนบ้า ๆ บ้อง ๆ ( เกร็ด เกตุกุมลัคนา มักเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงแต่ไปไม่ตลอดคิดมากจนถึงวิกลจริตก็มี เป็นเจ้าแห่งเซ็กส์และ
มักตายด้วยอาการไม่ปกติ )

*มฤตยูกุมลัคนา ไม่ว่าเจ้าชะตาจะมีอาชีพมุ่งไปทางใดก็มักจะดีเด่นในทางนั้นมีหัวก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอแต่มักจะมีเหตุการณ์แปลก ๆ ประหลาด ๆ หรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างปุ๊มปั๊บ เกิดขึ้นในชีวิตเสมอ ๆ ชีวิตการสมรสไม่ราบรื่นมักมีการอย่างร้าง เป็นนักค้นคว้าแปลก ๆ ใหม่

*เนปจูนกุมลัคนา มักเป็นคนได้รับความผิดหวังจากญาติมิตรหรือถูกมิตรสหายหักหลังอยู่เสมอ ๆ มักตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลที่อ่านใจยากหรือไม่น่าไว้ใจ ชอบคบค้ากับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า
มักจะพบแต่การปฎิเสธจากผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ค่อยมีใครยอมรับ ประสบความทุกข์ยากเพราะความขาดแคลนไว้ใจใครไม่ได้ ปิดทองหลังพระชีวิตการสมรสคลุมเครือและไม่ราบรื่น

*พลูโตกุมลัคนา วิถีชีวิตมักเปลี่ยนแปลง ภาพในครอบครัวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเป็นครั้งสำคัญ ๆ ( จะกี่ครั้งก็แล้วแต่ราศีที่พลูโตและลัคนาสถิต ) ในบางชะตา วิถีชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดี แต่ในบางชะตา ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างแน่นอน เป็นคาที่มีนักในทางพัฒนาเป็นพัฒนาที่ดี เป็นนักปฎิวัติปฎิรูปทั้งของตนเองและของสิ่งแวดล้อมตลอดจนของสังคมมัวริเริ่ม สนใจ และชอบสะสมของเก่า ๆ

1274. จริตต่าง ๆ
ก.ราคะจริต รักสวยรักงาม ชอบลงไหลในกามารมณ์
ข.โทระจริต มีอารมณ์มุทะลุฉุนเฉียวและโผงผางโครมคราม
ค.ศรัทธาจริต เชื่อคนง่ายขาดการไตร่ตรอง หูเบา
ง.พุทธิจริต เป็นคนมีพินิจพิเคราะห์และไตร่ตรองในเหตุผล
จ.วิตกจริต มีอารมณ์หงุดหงิด และคิดพล่าน กังวล
ฉ.โมหะจริต หลงงมงาย และคิดพล่าน กังวล

1275.
ดาวศุกร์ = ราคะจริต
ดาวอังคาร = โทสจริต
ดาวพุธ = ศรัทธาจริต
ดาวพฤหัส = พุทธิจริต
ดาวเสาร์ = วิตกจริต
ดาวราหู = โมหะจริต

1276. ดวงชะตาบอกว่าเป็นหมันหรือมีบุตรยาก
ก. พระ ๓ อยู่กับลัคน์ในราศี เมถุน กรกฎ พิจิก
ข. พระ ๓ เล็งลัคนา
ค. พระ ๕ เป็นเก้าแก่ลัคนา
ง. พระ ๓, ๗ กุมลัคน์ในราศี พิจิก กุมภ์ ท่านว่าเป็นหมันมีบุตรยาก

1277.
ถ้าพระอาทิตย์ ๑ เป็นวินาศ มักเดือนร้อนอยู่บ่อย ๆ และไม่ค่อยจะถูกกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง
ถ้าพระจันทร์ ๒ พระศุกร์ ๖ เป็นวินาศ ร่างกายมักไม่สมประกอบสังขารมักเป็นอันตรายจากภัยธรรมชาติ
ถ้าพระอังคาร ๓ พระพุทธ ๔ พระพฤหัส ๕ พระเสาร์ ๗ เป็นวินาศ มักต้องราชภัยถูกพันธนาการ
ถ้าพระราหู ๘ เป็นวินาศ จะถูกศัตรูทำร้ายหรือถูกคนใกล้ชิดทำร้ายเว้นลัคนาอยู่ราศีพิจิก พระเคราะห์เป็นวินาศกลับให้คุณ

1278. พระเคราะห์สัมพันธ์ลัคน์เป็นเกณฑ์ อุปัจจัย
ก.พระจันทร์ ๒ อยู่เมถุน กรกฎ กันย์ ธนู มีน จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์
ข.พระอังคาร ๓ อยู่ เมถุน กรกฎ สิงห์ มีกำลังมาก ชายจะมียศ หญิงจะได้สามีดี
ค.พระพุธ ๔ อยู่ กรกฎ ลัคนาอยู่มีน จะมีข้าทาสบริวารมาก
ง.พระพฤหัส ๕ อยู่ กรกฎ ลัคนาอยู่กรกฎ มีคนเคารพบูชา
ฉ.พระเสาร์ ๗ อยู่สิงห์ ลัคน์อยู่เมษ ปัญญาดี มีลูกศิษย์ทั่วเมือง

1279. เกณฑ์สำคัญทางโหร
ก.พระ ๑ , ๓ , ๗ เป็น ๕ แก่ลัคน์
ข.พระ ๒ , ๕ เป็น ๘ แก่ลัคน์
ค.พระ ๔ เป็น ๙ แก่ลัคน์
ง. พระ ๖ เป็น ๗ แก่ลัคน์
จ.พระ ๘ เป็น ๑๒ แก่ลัคน์

เกณฑ์เหล่านี้เป็นพินทุบาทว์แก่ชะตาเดือดร้อนอยู่เสมอ ๆ

1280. เบียน
ก.พระ ๑ , ๓ , ๔ เป็น ๓ แก่ลัคน์
ข.พระ ๒ , ๕ เป็น ๑๒ แก่ลัคน์
ค.พระ ๖ เป็น ๘ แก่ลัคน์
ง.พระ ๗ เป็น ๑, ๕, ๑๒ แก่ลัคน์
จ.พระ ๘ เป็น ๒, ๔ , ๑๒ แก่ลัคน์
เรียกว่า เบียน แม้จะมีเงินก็ไม่ความสุข

1281. เกณฑ์พินทุบาทวัน
คนเกิดวันที่ ๑ แล้ว ๑ เป็น ๕ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๒ แล้ว ๒ เป็น ๘ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๓ แล้ว ๓ เป็น ๕ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๔ แล้ว ๔ เป็น ๖ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๕ แล้ว ๕ เป็น ๘ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๖ แล้ว ๖ เป็น ๗ แก่ลัคน์
คนเกิดวันที่ ๗ แล้ว ๗ เป็น ๑๐ แก่ลัคน์
เป็นดวงชะตาที่เดือดร้อน แม้จะมียศหรือทรัพย์ก็ตาม

1282. เกณฑ์เป็นพินทุบาทเดือน
คนเกิดเดือน ๕ ลัคน์อยู่ราศี กุมภ์
คนเกิดเดือน ๖ ลัคน์อยู่ราศี มีน
คนเกิดเดือน ๗ ลัคน์อยู่ราศี พ.ค.
คนเกิดเดือน ๘ ลัคน์อยู่ราศี เมถุน
คนเกิดเดือน ๙ ลัคน์อยู่ราศี เมษ
คนเกิดเดือน ๑๐ ลัคน์อยู่ราศี กันย์
คนเกิดเดือน ๑๑ ลัคน์อยู่ราศี พิจิก
คนเกิดเดือน ๑๒ ลัคน์อยู่ราศี ตุลย์
คนเกิดเดือน ๑ ลัคน์อยู่ราศี ธนู
คนเกิดเดือน ๒ ลัคน์อยู่ราศี กรกฎ
คนเกิดเดือน ๓ ลัคน์อยู่ราศี มังกร
คนเกิดเดือน ๔ ลัคน์อยู่ราศี สิงห์

1283. ทายการศึกษา ให้ว่าหมดดูภพที่ 2 และที่ 4 และดูดาวพุธกับอาทิตย์ ๑+๔ ทายการศึกษา หมายถึงว่า ดาวพุธกับอาทิตย์บริสุทธิ์จะได้มีการศึกษาดี ( บริสุทธิ์ หมายถึง ไม่ถึงบาปเคราะห์รบกวน ) ส่วนจะสำเร็จชั้นใดให้กำหนดภพที่ ( การเงินมีสนับสนุนไหม ) และภพที่ ๔ ( ที่อยู่อาศัย พ่อแม่ ความเป็นอยู่ดีไหม ) เป็นต้น

1284. ทายภูมิฐานกำเนิด ให้ดูภพที่ 4 และที่ 9 และฤกษ์ลัคน์กำเนิดและเอาทักษาประกอบ ถ้าสมบูรณ์ไม่ถูกเบียนก็แสดงว่าเกิดมาในตระกูลดี มั่งคั่ง
ก. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 ร่วมกับดาวเจ้าเรือนภพที่ 9
ข. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 สลับเรือนดาวเจ้าเรือนภพที่ 9
ค. ภพที่ 4,9 เป็นบริวาร ศรี มนตรี
ง..ภพที่ 4,9 เป็นเกษตร ราชาโชค
จ.ดาวเจ้าเรือน ภทที่ 4 และ 9 กุมลักน์ หรือ เกาะบรูณฤกษ์

1285. ดาวเคราะห์ที่เป็นศัตรูกันกุมกัน
ก. ถ้ามี 1 คู่ ไร้ญาติ พึ่งญาติมิได้ โมโหร้าย
ข. ถ้ามี 2 คู่ มักเข็ญใจ เกิดคดีความ วิวาท
ค. ถ้ามี 3 คู่ ทรัพย์น้อย อับลาภ

1286.
ระราหู ๘ อยู่ภพอริแก่ลัคนา ดี มีทรัพย์ มีลาภ
พระราหู ๘ อยู่ภพมรณะแก่ลัคนา จะเกิดความทุกข์อันใหญ่
พระราหู ๘ อยู่ภพอริวินาศแก่ลัคนา จะเกิดภัยเพราะศัตรู

1287. เฉพาะพระพุธ ๔ เป็นวินาศแก่ลัคน์ ต้องอยู่องค์เดียวเท่านั้นจึงจะดี มียศศักดิ์ ยวดยานพาหนะ

1288. ชะตาผู้ใดได้ อุจ เกษตร อุจจาวิลาศ ถ้าดาวดังกล่าวถูกบาปเคราะห์เล็งก็จะเสียทรัพย์ 4 ประการ คือ เงิน ทอง เครื่องบริโภคและความสุขเลื่อม

1289. ชะตาผู้ใดมีศุภะเคราะห์ 2, 4 ,5 , 6 อยู่ด้วยพระเคราะห์ที่เป็นอุจ เกษตร อุจจาวิวาศ จะประกอบด้วยทรัพย์ 4 ประการ เช่นกัน

1290. ชะตามนุษย์ สัตว์ 2 เท้าหรือ สัตว์ 4 เท้า ? ให้นับแต่ลัคนาหาพระ ๑ ตั้ง นับแต่พระ ๑ หาพระ ๓ บวกที่ษาแต่พระอังคาร ๓ หาพระเสาร์ ๗ บวกอีก นับแต่พระเสาร์หาพระราหุ ข บวกอีก แล้วเอา ๘ คูณ ๗ หาร เศษตราไว้ ถ้าเศษ ๒, ๔, ๖ เป็นชะตามนุษย์เศษ ๑, ๗ เป็นชะตาสัตว์ ๒ เท้า ถ้าเศษ ๓, ๔ เป็นสัตว์ ๔ เท้า

1291. โคลงดาวกุมลัคน์
ก. พระอาทิตย์กุมลัคน์ในราศี ว่ามากชู้หลายเมียไม่เสียที ปัญญาดีทรัพย์ร้อนอยู่ไม่คง
ข. พระจันทร์กุมลัคน์ทำนายสนอง มีสิ่งของมั่งคั่งดังประสงค์ ชอบซื้อขายการค้าชะตาคง สมรูปสมทรง เอี่ยมสำอาง
ค. พระอังคารกุมลัคน์จักทำนาย ฝ่ามือขวา – ซ้าย สองข้าง มีแผลเป็นหรือปานแต่ใจเร็ว รูปร่างสันทัดคน
ง. พระพุธกุมลัคน์ ปัญญาเปรื่อง ช่างพูด ช่างจา น่าฉงนเมื่อเด็กน้อยเคยตกในสายชล ข้างขวาตนมีแผลและไฝปาน
จ. พระพฤหัสกุมลัคน์มักปรีชา อีกทั้งพจนาก็ฉะฉาน อายุยืนใจเย็นเป็นอาจารย์อีกเชี่ยวชาญการเวทย์ เป็นหมอดี
ฉ. พระศุกร์กุมลัคน์เก่งโวหาร รู้จักกิจการประเสริฐศรี แต่มักราคะแรงข้างสตรี ที่เกิดใกล้นทีชลธาร
ช. พระเสาร์กุมลัคน์ มักล้มไข้ ในเรือนไฟหัวใจนั้นห้าวหาญ แต่มักมีศัตรูคอยรังควาญ ทำกิจการอยู่เผลอระวังภัย
ซ. อสุรินทร์กุมลัคน์ ว่าใจกล้า เป็นทหารแนวหน้าข้าศึกได้ ชอบนักเลงกินเหล้า แลเป็คไก่ ใจทมิฬหินชาติไม่กลัวใครชอบเที่ยวไปในถิ่นที่กันดาร

1292. พระจันทร์อยู่ภพ ลาภะและนับจากพระศุกร์ไป 5 ราศีพบพฤหัส ชื่อเทวะลัคนา ลูกไพร่จะได้เป็นนาย

1293. พระราหู ๘ อยู่หน้าลัคนา มักแพ้ฟัน ฟันมักหักแต่หนุ่ม ๆ สาว ๆ

1294. พระเสาร์ ๗ พระราหู ๘ อยู่หน้าลัคนาทั้ง ๒ องค์ จะจากถิ่นฐานบ้านเรือนมักทะเลาะกับใครบ่อย ๆ แต่จะมีทรัพย์เพราะมิตร

1295. ทายดาวพระเคราะห์กุมลัคน์
➤ 1. พระอาทิตย์กุมลัคน์ มักจะจากบิดามารดา แต่น้อยหรือไปอยู่ญาติผู้ใหญ่แต่เด็ก ๆ แต่จะได้เล่าเรียนวิชาดี มีญาติพี่น้องมากภายหลัง
➤ 2. พระจันทร์กุมลัคน์ จะมีรูปร่างสะอาดสะอ้าน นิสัยดีอ่อนโยน มีพี่น้องอยู่ใกล้ชิดมาก สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ แต่มักเป็นโรคในท้อง หญิงจะได้สามีดีชายจะได้เมียดี
➤ 3. พระอังคารกุมลัคน์ มีความขยันหมั่นเพียร มีกำลังดี มีความกล้าหาญไม่ท้อแท้ แต่รูปร่างไม่ค่อยสวย มักมีแผลเป็น
➤ 4. พระพุธกุมลัคน์ จะมีโภคทรัพย์เมื่อเกิดพ่อแม่มีสมบัติเจรจาอ่อนโยนเรียบร้อย มีสติปัญญาเลี้ยงตัวได้ไม่ขัดสนยากจน
➤ 5.พระพฤหัสกุมลัคน์ จะเป็นครูอาจารย์ได้เป็นใหญ่ปกครอง บุตร ภรรยา ดีมีสุข
➤ 6. พระศุกร์กุมลัคน์ จะเป็นนักปราชญ์มีความรู้มากมีภรรยามาก และเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมากมาย
➤ 7. พระเสาร์กุมลัคน์ มีฝีมือทางการประดิษฐ์การช่าง มีชื่อเสียงและขยันแต่มักอาภัพพี่น้องและไม่ค่อยถูกกับญาติ ต้องย้ายที่อยู่เสมอ
➤ 8. ราหูกุมลัคน์ มักจะเป็นนักเลงสุราและนักเลงการพนัน ชอบคบเพื่อนนักเลง ใช้เงินเก่งไม่รู้จักประหยัดแต่กล้าหาญไม่กลัวใคร

1296. ดาวศุกร์ ๖ เมื่ออยู่ร่วมกับพระเสาร์ ๗ หรือราหู ๘ มักเป็นนักเลง ชอบเสี่ยงโชค เสี่ยงภัย ค้าของผิดกฎหมาย นักการพนัน ทำงานร่วมกับใครมักเอาเปรียบคอรัปชั่น บทรักระหว่างเพศก็ยุ่ง ๆ เอามาก ๆ ทีเดียว

1297. พระเสาร์หรือราหูเล็งลัคนา มักเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์สมบัติและคู่ครองครอบครัว มักต้องวิบัติเสียคราวหนึ่ง เป็นอย่างน้อยแล้วจึงจะดีภายหลัง

1298. ดาวมฤตยูกุมลัคนา มักเป็นโรคเรื้อรัง โรคใดโรคหนึ่งแน่นอน

1299. มีดาว ๆ อยู่ในเรือนปัตนิ แล้วเจ้าเรือนปัตนิไปเป็น อริ มรณะ วินาศ ผู้นั้นได้คู่ที่ดี แต่จิตใจอ่อนแองานหนัก ๆ ไม่เอา และมักมีเรื่องยุ่ง ๆในทางครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องหึงหวงอยู่บ่อย ๆ

1300. มีดาวดี ๆ อยู่ในเรือนปัตนิ แล้วเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ในที่ดี ๆ คู่ดี ขยันขันแข็ง เป็นแม่ศรีเรือน

1301. ถ้าดูผลงานหรือการอาชีพ ต้องดุดาวเกษตร อุจ คู่ธาตุ คู่สมพล คู่ราศีธาตุ คู่มิตร เป็นหลักเกณฑ์ แบ่งความน้อยใหญ่ของดาวนั้น ๆ

1302. ดาวมฤตยูอยู่กับดาวเสาร์ 0 + 7 หรืออยู่ในเรือนเกษตรเสาร์ มักมีจิตใจฝักใฝ่อยู่เรื่องศาสนา เครื่องอยู่ยงคงกระพันหรือเกี่ยวกับการแพทย์ นักเล่นแร่แปรธาตุ

1303. ถ้าพื้นดวงชะตา มีดาวบาปเคราะห์ใหญ่ เช่น ๗, ๘, ๙, ๐ ไปสถิตในภพที่ สี่ เรือนพันธุจะถือว่าภพนั้น ถูกเบียนเต็มทีและถ้าดาวบาปเคราะห์ที่มาสถิตนั้นเป็นดาวที่มาจากภพที่เสีย คือ อริ มรณะ วินาศ มักจะทำให้เจ้าชะตาอยู่ไม่ค่อยจะติดบ้าน

1304. ดาวบาปเคราะห์ทุกดวง ถ้าสถิตในเรือนศุภะ ภพที่ 9 นี้ก็ถูกเบียนหรือถูกรบกวนเหมือนกัน ฉะนั้นจึงทำให้เจ้าชะตาอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรืออยู่ไม่ติดที่เช่นกัน

1305. มีดาวศุภะเคราะห์ใหญ่ เช่น ดาวพฤหัส ๕ หรือมีดาวบาปเคราะห์กุมลัคนา ๑, ๓, ๗, ๘, ๐ ก็มักจะทำให้เจ้าชะตาอยู่ไม่ค่อยจะติดที่เหมือนกัน

1306. ดาวบาปเคราะห์ คือ ดาวอังคาร ๓ ราหุ ๘ ถ้าโคจรเข้าไปเบียนในภพที่ 4 พันธุโดยมากมักจะจากที่อยู่อาศัย หรือเดินทางไปไกลจากถิ่นเกิด

1307. ดาวบาปเคราะห์มฤตยู ๐ ถ้ากุมลัคนาหรือทำมุมโยคหน้า โยคหลัง หรือตรีโกณถึงลัคนา มักจะมีการเดินทาง เพราะดาวมฤตยู ๐ ซึ่งเป็นตัวแทนการเดินทางไกลอยู่แล้วไม่ว่าจะกุมลัคนา หรือโคจรก็ตามถ้าสัมพันธถึงลัคนาก็มีโอกาสเดินทางไกล

1308. ดาวพฤหัส ๕ ดาวใหญ่แห่งจักรวาล ถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนศุภะโดยตรงแล้ว ถ้าโคจรสัมพันถึงลัคนา ก้มีโอกาสเดินทางเช่นกัน

1309. ถ้ามีดาวบาปเคราะห์โคจรเข้าทับในภพกัมมะ จะมีดาวตั้งรับหรือไม่ก็ตามมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงาน

1310. ดาวเจ้าเรือนภพที่ 4 พันธุ ถูกดาวบาปเคราะห์ เช่น ๑,๓,๗,๘, จรเป็นโยคมักจะมีการเดินทาง แต่มีนานก็กลับ

1311. การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ควรจะพิจารณาภพที่ 9 ศุภะและภพที่ 10 กัมมะ ศุภะมีความหมายโดยตรง คือยศตำแหน่ง ความดี การยกย่องสรรเสริญ ส่วนภพที่ 10 กัมมะ ความหมายเกี่ยวกับการงานยศตำแหน่ง

1312. ถ้าอยากทราบว่าจะได้มีการได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศ แม้กระทั่งการสอบผ่านหรืไม่ผ่าน ควรที่จะพิจารณาภพที่ 10เข้าประกอบกับลัคนาด้วยว่ามีดาวโคจรไปได้จุดเด่นดีไหม ในเรือนกัมมะนี้มีดาวดีได้องค์เกณฑ์หรือไม่เป็นดาวศุภะเคราะห์หรือบาปเคราะห์ให้คุณดีหรือเปล่า มีดาวตั้งรับคู่มิตร คู่ศัตรู หรือไม่มีดาวตั้งรับจะเกิดเหตุตามสภาพของดาวที่โคจรเข้าภพนั้นเรือนั้น แต้ถ้าได้องค์เกณฑ์ในราศีบังคับนั้นก็จะเกิดผลดีแน่นอน

1313. ดาวพฤหัส ๕ อยู่ในเรือนที่ ๑๒ พอใจในความสันโดษ ในอาคารปิดทึบในโรงงานใหญ่ ในกรมใหญ่หรือในสถานพยาบาลประสบความสำเร็จเพราะกิจกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ชอบสังคม บุคคลที่มีปมด้อยหรือคนป่วยได้ประโยชน์จากศัตรู

1303. ดาวทุกตัวเป็นแพทย์ได้หมด
ดาวอาทิตย์ หมายถึง แพทย์รักษาตาหรือโรคเส้นประสาท
ดาวจันทร์ หมายถึง แพทย์ผดุงครรภ์ นางพยาบาท แพทย์รักษาตา
ดาวอังคาร หมายถึง ศัลยาแพทย์ แพทย์แผนปัจจุบัน ผ่าตัด
ดาวพุธ หมายถึง แพทย์ผสมยา การโฆษณาขายยา
ดาวพฤหัส หมายถึง แพทย์แผนโบราณ การต้มยาน้ำ
ดาวศุกร์ หมายถึง แพทย์ปรุงยาสำเร็จรูปแล้ว
ดาวเสาร์ หมายถึง แพทย์ยารากไม้ สมุนไพร เครื่องยาไทย
ดาวราหู หมายถึง แพทย์หมอเวทมนต์ปัดเป่า ใช้พ่น ยาลม ยาศูนย์

1304. ลัคนาราศีพิจิก เมื่อมีดาวอะไรมาเป็นวินาศแก่ลัคนาให้ถือว่าแสดงคุณในทางอาชีพ มิได้ให้คุณในด้านครอบครัวหรือด้านจิตใจ

1305. พระเกตุ 9 หมายถึง ต่างประเทศ ต่างชาติ ต่างศาสนา การเดินทางไปสู่ชายแดนของประเทศ วัตถุโบราณ แร่ธาตุ ทองที่เก็บไว้นาน ๆ โบราณวัตถุ หรือทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติ โหราศาสตร์

1306. ดาวมฤตยูอยู่กับดาวเสาร์หรืออยู่เรือนเสาร์มีจิตใจฝักใฝ่ในทางศาสนา ใจบุญ รู้จักบาปบุญคุณโทษ
– ดาวมฤตยูอยู่กับดาวอังคารหรืออยู่เรือนอังคาร มีจิตใจฝักใฝ่ในทางค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ทางเคมี
– ดาวมฤตยูอยู่กับดาวพุธหรืออยู่เรือนพุธ มักเป็นนักค้นคว้า ด้านวิชาลี้ลับความไม่สิ้นสงสัย นักประดิษฐ์ในสิ่งแปลก ๆ ชอบค้นคว้าในสิ่งที่ยังไม่เห็นความจริง เอาให้เป็นจริงให้ได้ เช่น โหราศาสตร์

1307. ดาวพระเกตุ 9 มีความพิสดารแปลกไปจากดาวมฤตยู ชอบคิดอยากไปอยู่ต่างประเทศ อยากออกความสามารถแข่งขันกับคนอื่น มองเห็นบ้านตัวเองไม่เหมาะกับสภาพของตัวเอง บางทีปฎิวัติในทางศาสนาของตัวเองชอบมีเพศสัมพันธ์กับชนต่างชาติ

1308. ในเรือนปัตนิ จะมีดาวอะไรอยู่ก็ตาม ถ้าหากมีพระเกตุ 9 หรือมฤตยู 0 ร่วมราศีกับดาวพุธ 4 อยู่ด้วย มีคู่มักถูกเสน่ห์ยาแฝด ดวงหญิงชอบทำเสน่ห์ให้ผังหลง

1309. ราหูร่วมอยู่กับดาวพุธ ในเรือนปัตนิ หรือราหูอยู่เรือนเกษตรพะเป็นปัตนิก็มักชอบทางเสน่ห์เหมือนกัน ถ้ามีเกตุหรือมฤตยูร่วมอยู่ด้วยจะชอบทางเสน่ห์มาก

1310. ราศีเก่าแก่ ได้แก่ ราศีดาวเสาร์ ราหุและพฤหัส

1311. ดาวพฤหัสเป็นประ เป็นนิจไม่เสียทีเดียวให้คุณเหมือนกัน แต่ไม่เอาเหตุผลจากผู้ใหญ่ หรือผู้แนะนำมาเป็นอารมณ์ มักเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

1312. ดาวจันทร์ ถ้ารวางค์ร่วมกับดาวเสาร์ 2 + 7 มักได้ความทุกข์ในเรื่องทรัพย์สมบัติเสร้าโศกอยู่บ่อย ๆ

1313. ดาวจันทร์อยู่ร่วมกับดาวอังคาร มักกระวนกระวานใจในเรื่องคู่ครอง

1314. ดวงองค์เกณ์ที่สำคัญมาก หมายถึง ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา ความมั่นคงถาวรมีงานอาชีพเป็นหลักฐานสูงด้วยเกียรติ

1315. ในเรือนปัตนิจะมีดาวอะไรอยู่ก็ตาม ถ้ามีดาวพุธอยู่ด้วยกันมักจะเป็นหม้าย

1316. ถ้าดาวพระเคราะห์โคจรอยู่ราศีซึ่งบังเอิญเป็นประเป็นนิจ มักแสดงคุณโทษต้องห่างกันตั้งแต่ 1 – 4 องศา ถ้าเป็นเกษตร มหาอุจ หรือจรเข้าราศีธาตุแสดงคุณโทษห่างกับดาวอาทิตย์เดิม เพียง 15 องศาขึ้นไป ถ้าดาวโคจรเป็นคู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพล แสดงคุณโทษห่างกันเพียง 10 ขึ้นไป
– ส่วนดาวอื่น ๆ มีองศาใกล้เคียงเพียง 5 – 6 องศาก็แสดงคุณโทษแล้ว

1317. ถ้าราหูจรทับดาวพฤหัสในดวงเดิมจะเสียทรัพย์กึ่งหนึ่ง

1318.
ดาวคู่มิตรมักแสดงคุณในทางดี ได้มิตรช่วยเหลือมีลาภ ได้คู่ครองทำอะไรมักสำเร็จ
ดาวคู่ธาตุ มักให้คุณทางกิจการงาน หลักฐาน ที่อยู่อาศัย คู่ครองคล้ายกับคู่มิตร
ดาวคู่สมพล แสดงคุณทางเกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพล

1319. ดาวที่รับแสงแก่กันดังนี้
ก.รับแสงจากดาวดัน คือ เป็น 3 แก่กันเรียกว่า โยค
ข.มีการรับแสงจากราศีธาตุเดียวกัน คือ เป็น 5 แก่กัน เรียกว่า ตรีโกณ
ค.มีการรับแสงจากการเล็งกัน คือ เป็น 7 แก่กัน อยู่ตรงกันข้าม
ง.มีการรับแสงจากเจ้าเรือนเกษตรของดาวนั้น ๆ ส่งไปยังดาวจรตัวเดียวกันกับเจ้าเรือนเกษตร

1320. ราหูโคจรทับจันทร์ มักมีเรื่องเศร้าหมองเดือดร้อน

1321. พฤหัสบดีคัลไล ลุ สมานสถิตในกุมโมจะมีถ้อยความ คนรักจะทำเหยียดหยามใส่โทษทุกข์ระทม

1322. “พระเสาร์เข้าทับลัคน์ มีโทษหน้าอย่ายาตรา เสียทรัพย์มากนักหนาชาจะวอดวาย”
“ภุมโมโคจรโดยวารถึงสุริโยกาล กำเนิดแห่งชะตา จักเกิดถ้อยความมา จักเสียทรัพย์ ศัตรูจะทำโทษเทพ”

1323. กฎเกณฑ์การพิจารณาดวงชะตาก่อนพยากรณ์
1. ต้องตรวจสอบจ่าดวงสั้น ๆ จะถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจพื้นดวงเดิมว่า ดาวอะไรอยู่ที่ไหน มีดาวอะไรเป็น อริ มรณะ วินาศบ้าง
3. เมื่อเราจะเทียบดวงเดิมกับดวงจร ต้องดูดาวใหญ่ ๆ ก่อนว่าอยู่ที่ใดและทับดาวพื้นดวงเดิมเป็นดาวอะไร
4. ต้องถือองศาอาทิตย์ดวงเดิมเป็นมาตรฐานการแสดงคุณโทษ
5. เมื่อเราทราบถึงดาวจรทับดาวเดิมแล้ว เราก็ตรวจดูองศาของดาวเหล่านั้นว่ามีองศาแสดงคุณโทษ กับองศาอาทิตย์เดิมอย่างไร
6.การที่ดาวเคลื่อนไหวรุนแรงได้ ต้องได้รับแสงจากดาวอาทิตย์เสียก่อน
7. การที่ดาวจรกระทบดาวเดิมต้องถือว่ารุนแรงเสมอ
8. การรับแสงของดาวมีการรับแสงดังนี้

ก.รับแสงจากการส่งกันเรียกว่าโยค
ข.รับแสงจาการร่วมราศีธาตุเดียวกัน เรียกว่า ตรีโกณ
ค.รับแสงจากเรือนเกษตรตัวในของดาวจรนั้น ๆ
ง. รับแสงจากการเล็งกันแสงทับกัน

9. วันตัดสินโชคชะตาต้องถือเอาดาวจันทร์เป็นสำคัญ
10. ต้องตรวจดูว่ามีดาวอะไรบ้าง พักร์ มนตร์ เสริด และเบียนกัน
11.ดาวที่โคจรแสดวงคุณโทษนั้น บริสุทธิ์หรือไม่
12.เมื่อเราทราบถึง ดวงดี ดวงร้ายแล้ว มีดาวอะไรเป็นฆาตบ้าง

1324.
คนเกิดวันอาทิตย์ ใจศรัทธา เจ้านายเมตตา มีสัตย์ โกรธง่าย มักกลัวคู่ค้าขายไม่สู้ดี ทำคุณคนไม่ขึ้น
เกิดวันจันทร์ รูปงาม มีผู้เมตตา โกรธง่ายหายเร็ว อยู่ที่ไหนไม่นาน
เกิดวันอังคาร ใจกล้าหาญ ปัญญาไว เจ้านายเมตตา อาสาถึงดี ตายากก่อน รวยทีหลัง
เกิดวันพุธ เจ้าปัญญา มีผู้เมตตา เก็บทรัพย์มั่งคง บริวารเบียดเบียน
เกิดวันพฤหัสบดี รูปโสภา ในศรัทธา ปัญญาดี ค้าขายคล่อง มักบ่นจู้จี้ พึ่งญาติมิได้
เกิดวันศุกร์ ชอบสนุก ปากเปราะ ยาติมิตรอุดหนุน บริวารเบียดเบียน
เกิดวันเสาร์ มีความเพียร โมโหร้าย ใจเมตตา คู่ครองมักไม่ค่อยเข้าใจกัน

1325. เกณฑ์ชะตาหาบชีวิต แม้จะมีเงินก็ไม่มีความสุข เรียกว่า เบียน
พระ ๑, ๓ ,๔ เป็น ๓ แก่ลัคน์
พระ ๒, ๕ เป็น ๑๒ แก่ลัคน์
พระ ๖ เป็น ๘ แก่ลัคน์
พระ ๗ เป็น ๑ – ๕ – ๑๒ แก่ลัคน์
พระ ๘ เป็น ๒ – ๔ – ๑๒ แก่ลัคน์

1326. ดวงชะตาฝาแฝดคู่ใกล้ตาม เมื่อวางลัคนาเรียบร้อยแล้ว มีลัคนาอยู่ในราศีแห่งเดียวกัน ต้องถือเอาคนคลอดก่อนเป็นผู้พี่ คนคลอดที่หลังเป็นผู้น้องแล้วพิจารณาจากลัคนาไปหาเรือนปัตนิ
เพราะเรือนปัตนิเรามักพบกันในตำราซึ่ง หมายถึง คู่ครองหรือเพศตรงข้าม แต่ความเป็นจริงนั้น หมายถึง พี่ ป้า น้า อา ลุง เขย และสะใภ้ด้วย จะหมายถึงเมียคู่ครองหาได้ไม่ หาในเรือนปัตนิมีดาวบาปเคราะห์ เช่น ดาวเสาร์ หรือราหู ทับจันทร์ เล็งจันทร์หรือสัมพันธ์กับจันทร์เป็นผู้ที่จะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ถ้าเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ ภพมรณะ กัมมะ วินาศ โดยมีดาวเสาร์หรือราหูไปครองอยู่ด้วย
และเล็งจันทร์ ทับจันทร์ หรือตนุลัคน์ไปอยู่กับดาวเสาร์หรือราหูโดยสัมพันธ์ ผู้ที่จะตายก่อน ความสำคัญคือ เรือนปัตนิ ( เกษตร ) เจ้าเรือนลัคนาไปอยู่กับราหูในราศี มรณะ กัมมะ วินาศกับลัคนาโดยมีจันทร์สัมพันธ์กันย่อมวิบัติ

– ถ้าพิจารณาดวงชะตาผู้ท้อง เราต้องดูเรือนปุตตะ ซึ่งหมายถึง บุตร ลูกอันที่จริงต้องหมายถึง น้องผู้มีอายุอ่อนกว่า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและหลานด้วย ถ้าในราศีปุตตะมีพระเสาร์หรือราหูครอบอยู่โดยสัมพันธ์กับจันทร์จะเล้งกันทับกัน หรือสัมพันธ์ทางเรือนเกษตรของปุตตะ ผู้น้องจะต้องมีสุขภาพไม่สมบูรณ์

ถ้าเรือนเกษตรของราศีปุตตะไปอยู่ในราสี มรณะ กัมมะ วินาศ โดยมีดาวมรณะ หรือดาวเสาร์ หรือราหูและมีดาวจันทร์ร่วมสัมพันธ์กัน คนผู้น้องจะตายก่อนที่กล่าวมานี้ควรพิจารณาดูให้ดี ๆ จะทายไม่ผิด

ถ้าเรือนปุตตะกับปัตนิเสียทั้ง 2 เรือน จะมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ทั้งคู่หรือตายหมดทั้ง 2 คน ข้อสำคัญการพิจารณาต้องยึดเอาพระเสาร์ราหุ จันทร์และเกษตรของปัตติ เกษตรของปุตตะ และลัคนาเป็นหลักจะทำให้ได้ผลในการค้นคว้ายิ่งขึ้น

1327.
ถ้าดาวพฤหัสอยู่กับจันทร์ ชอบสะสมการเงินการทอง
ถ้าดาวพฤหัสอยู่กับอังคาร ชอบทางเกียรติและอำนาจ
ถ้าดาวพฤหัสอยู่เสาร์ ชอบสร้างทางวัตถุ เช่น ทางเกษตร อุตสาหกรรม
ถ้ากรณีเกี่ยวกับถ้วยคดีความ ควรจะใช้ดาวพฤหัสเป็นหลักสำคัญ เพราะเป็นดาวที่ให้ความยุติธรรม อันได้แก่ผู้พิพากษา เป็นต้น
ถ้าจะดูสุขภาพร่างกายก็ใช้ดาวพฤหัสได้เช่นเดียวกัน เพราะดาวพฤหัส หมายถึง ธาตุเกลือ ที่ให้ความเค็มแก่ร่างกาย

1328. อายุตกภูมิพยากรณ์ทางทักษา
ก. ตกภูมิอาทิตย์ มักเกิดทะเลาะวิวาท กับวงศ์ญาติ เกิดโรคพยาธิ ข้างของเสียหาย
ข. ตกภูมิจันทร์ มีโรคภัยก็จะหายบัณฑิตและสตรีจะทำลาภมาให้ คนพิการอย่าคบมิดี
ค. ตกภูมิอังคาร จะเกิดโรค เสียทรัพย์ ถ้าได้ภรรยาจะเบียดเบียนศัตรูจะปองร้าย
ง. ตกภูมิพุธ จะเกิดสิ่งมงคล เป็นถ้อยความจะชนะ ถ้ากินเนื้อสัตว์จะให้โทษ
จ. ตกภูมิเสาร์ มีภัยมาก เกิดความเพราะปากคน จะเสียของที่รัก มิตรสหายจะให้โทษ เที่ยวกลางคืนจะเกิดถ้อยความ
ฉ. ตกพฤหัส จะเกิดสวัสดีมงคล มีลาภสักการะบ่อย ๆ ผู้ใหญ่มักจะให้ลาภ
ช. ตกภูมิราหู จะเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ทำดีไม่ได้ดี ศัตรูคิดร้าย
ซ. ตกภูมิศุกร์ จะมีลาภมาก,เที่ยวกลางคืนมิดี จะเกิดความด้วยเรื่องของผู้อื่น
ฌ.ตกตากลาง ว่าจะมีทั้งดีทั้งชั่ว แต่ถือเป็นชะตาอับแล

1329. ถ้าพฤหัสทับพระเสาร์ลูกเมียพลัดพรากจากกัน ต้องโทษจองว่าจะเกิดเจ็บป่วยรุนแรง เพราะพฤหัสเป็นธาตุดินเค็ม พระเสาร์เป็นธาตุดินจืดเมื่อความเค็มเจ้าผสมกับความจืดจึงเกิดความกร่อย
– ถ้าพระเสาร์ทับพฤหัสเป็นศัตรู จะพายแพ้จะได้สิ่งสินธุถมบรรดาที่สงผลจะกลับคืนมา

1330. ดาวจันทร์ ๒ ผสมกับดาวพฤหัส ๕ หมายถึง ยารักษาโรค อาหาร เสื้อผ้า
– ถ้ามีพระเสาร์หรือราหู โยค เล็ง เบียน ก็กลายเป็นจักรเย็บผ้า เครื่องจักรกล
– ถ้ามีดาวพุธ โยค เล็ง เบียน ก็กลายเป็นช่างประดิษฐ์
– ถ้ามีอังคาร ร่วมก็เป็นนักกฎหมาย

1331. ภพปัตนิ หมายถึง คู่ครอง เพื่อนต่างเพศ พี่ป้า เที่ยง เขย สะใภ้ งานหุ้นส่วน บริษัท หน้าที่เกี่ยวกับประชาชน

1332. ดวงชะตาของใครก็ตาม เมื่อถึงคราวที่จะแสดงอำนาจไม่ว่าทางใด ก็ต้องรอพระเกตุเข้ามาสนับสนุนและมีดาวมฤตยู มีจังหวะสัมพันธ์กันด้วยผู้นั้นจึงแสดงอำนาจเดินขึ้นมาได้
– พระเกตุมีอำนาจพิเศษเหนือดาวอื่นจนมองเป็นบ้าบิ่นชนิดไม่กลัวตายนิสัยดื้อดึงชอบกล
– พระเกตุออกจากช่าง เมื่อใดก็ตายหมดลมหายใจเมื่อนั้นเพราะพระเกตุเป็นวิญญาณธาตุ

1333. ถ้าดาวพฤหัสอยู่กับดาวจันทร์ มักชอบสะสมการเงินการทอง

1334. ดาวพระเสาร์กับราหู จะไปอยู่ในราศีใดก็ตาม ซึ่งไม่ได้เล็งลัคนาเดิม ถ้าหากดาวสองดวงนี้ ดวงใดดวงหนึ่งไปอยู่ราศีเดียวกันกับพระเคราะห์ใด ครั้นเวลาดาวพระเคราะห์เหล่านี้โคจรมาเล็งลัคนาเข้าจะทำให้ดวงช้ำหรือแตกได้เหมือนกัน ยิ่งถ้าหากดาวเหล่านี้ อยู่ในราสีซึ่งเป็นอริ มรณะ วินาศ ด้วยแล้วยิ่งแรงขึ้น ๆ

1335. พระเสาร์ พระราหุ เล็งลัคนา อยู่เดิม อย่าพึ่งเข้าใจว่าช้ำหรือแตกทุกดวงไป บางคนไม่ช้าไม่แตกก็มี มีหลักฐานมั่นคงตลอดชีวิต ครอบครัวไม่เดือดร้อน ดาวพระเคราะห์สองดวงนี้ จะแสดงอาการช้ำหรือแตกต่อเมื่อพระเคราะห์ 2 ดวงนี้เข้าเสวยอายุแก่เจ้าชะตาหรือเป็นกาลกิณี

1336. ราศีเมษมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน นิสัยของดาวอังคารคือ กล้าได้กล้าเสียเข็มแข็งทนงศักดิ์ ฉุนเฉียว ชอบต่อสู้ ไม่ท้อถอย เชื่อมั่นในชัยชนะของตน ถ้าดาวพุธมาอยู่ราศีเมษจะเป็นอย่างไร ?

ดาวพุธมีนิสัยเจ้าปัญญา เฉลียวฉลาด เยืออกเย็น ละเอียดลึกซึ้ง ละมุนละไม เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล เมื่อดาวพุธเข้ามาอยู่ในราสีเมษ นิสัยของดาวพุธก็เปลี่ยนแปลงไปคือมีนิสัยคล้ายดาวอังคาร
ชอบเป็นผู้ใช้คารม ใช้เล่ห์เหลี่ยม เป็นนักพูดไม่เกรงใคร มีมานะไม่ท้อถอย แต่มักผิดพลาดได้ง่าย เพราะนิสัยของดาวอังคารเข้าครอบงำ

1337. ถ้าพระศุกร์ร่วมกับราหุจะถูกราหูย้อมนิสัยเดิม กลายเป็นหุนหันพลันแล่น มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบเอารักเอาเปรียบผู้อื่น ถ้าเกี่ยวกับบทรักก็รักอย่างลุ่มหลงแต่ก็ไม่แน่นอนคงทน การเงินก็ต้องอาศัยไหวพริบ ถ้าหากโกงได้ก็โกงเลย ชอบเป็นนักการพนัน นักเสี่ยงโชค ถ้าอยู่ในที่ดีก็ร่ำรวยได้ โดยอาศัยเล่นเหลี่ยมของตนเองและมักถูกล็อตเตอร์รี่ บ่อย ๆ ด้วย ชีวิตรุ่งเรืองได้เพราะสถิตที่ดี ถ้าอยู่ในที่เสียแก่ดวงชะตาก็จะให้ผลร้ายชีวิตล้มลุกคุกคลาน ถ้าไม่มีดาวดีช่วยจะตั้งตัวได้ยาก

1338. ดาวมฤตยู ถ้าอยู่ในที่ดี ๆ จะให้คุณอย่างสูงสุดเป็นใหญ่เป็นโต เป็นประธานธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน สส. สก. สข. คณบดี เศรษฐีได้

1339. พระอาทิตย์แสดงถึงความเป็นเจ้านายใหญ่โต เป็นราชา ประธานาธิบดี เป็นหัวหน้าในหมู่ชั้น เป็นผู้สูงศักดิ์ สูงด้วยยศด้วยฐานะ หรือมีตำแหน่งหน้าที่ชั้นสูง ๆ มีใจนักเลง กล้าหาญ มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด มักใหญ่ใฝ่สูง ทะเยอทะยานร้อนรนอยู่เสมอ
– ถ้าเกี่ยวแกอวัยวะร่างกาย ได้แก่ สายตา วิถีประสาท เส้นโลหิต หัวใจ

1350. ดาวพุธ ถ้าทับอังคาร หมายถึง การเจรจาพาที ถ้าอังคารดี ๆ เวลาดาวพุธโคจรทับ การพูดจาก็เป็นที่ถูกใจคน แต่ถ้ามีดาวบาปเคราะห์ร่วมด้วย ก็ทำให้คำพูดนั้นเสียไป หาแก่นสารอะไรไม่ได้

1351. ถ้าดาวพุธโคจรทับดาวพฤหัสกลับกลายเป็นองค์เดียวกัน มีความนำคิดดี มีความรู้ พูดอะไรมีคนเชื่อ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีความเกรงใจ มักเป็นครูอาจารย์คน มีอารมณ์สุขุมเยือกเย็นและรอบคอบ

1352. ถ้าดาวพุธอยู่กับดาวศุกร์ มักชอบในสิ่งที่เป็นระเบียบอันจัดไว้สวยงาม สิ่งใหม่ ๆ ระเอียดอ่อน มีอารมณ์ในด้านของความรัก ความสวย ความงาม( แต่ไม่ใช่อารมณ์ )

1353. ถ้าดาวพุธจรไปกับเสาร์ พระเสาร์เป็นดาวทุกข์ อารมณ์ของเจ้าชะตามักจะเกิดความขุ่นมัว เก็บเอาความทุกข์เข้าสุมอารมณ์อยู่เสมอ ๆ แม้ว่าไม่แสดงออกด้วยกิริยาท่าทางก็แสดงอยู่ภายในใจ
นอกจากเอาทุกข์เข้าสุมในจิตใจของตนแล้วยังชอบปลดทุกข์ให้ผู้อื่น และเพิ่มทุกข์ให้ผู้อื่น เช่น ตำรวจจับขโมย ชาวบ้านชอบใจ แต่ตัวขโมยต้องเข้าคุกเกิดทุกข์

1354. ดาวพุธกับดาวเสาร์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ปกครอง บ้านเมือง ผู้รักษากฎหมายงานเกี่ยวแก่ประชาชน งานส่วน ร่วม การจัดระเบียบ การสัญญา

1355. ดาวพุธกับราหู มีลักษณะคล้ายตามเสาร์ หากกแต่ว่ารวดเร็วเด็ดขาด คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ คิดว่าผู้อื่นนั้นไม่เสมอตน บางครั้งก็กลับตรงกันข้ามได้เหมือนกัน

1356. ดาวพะกับดาวเกตุ เป็นคนเจ้าปัญญา เฉลียงฉลาด ทันคน มีอารมณ์ ว่องไว ฉับพลันทันด่วน ตัดสินใจเด็ดขาด มิรอให้ชักช้า เป็นคนคิด ชอบฝันทำอะไรมักเหนือผู้อื่น ชอบทำตนให้เด่นอยู่เสมอ ปฎิภาณดี

1357. ดาวพุธกับมฤตยูเป็นนักค้นคว้าในสิ่งที่มนุษย์ไม่ค่อยจะทำกันนัก เช่น เป็นนักสะสมของโบราณ เป็นนักศาสนา ชอบค้นคว้าในสิ่งแปลก ๆ เล่นแร่แปรธาตุ โหราศาสตร์ วิปัสสนา ดาวพุธ หมายถึง อารมณ์ภายใน ซึ่งจะแสดงออกไปภายนอกนั่นเอง

1358. ดาวพุธเป็นธาตุน้ำ น้ำขุ่น น้ำคลอง น้ำที่ยังไม่ได้กลั่นกรอง พระศุกร์เป็นน้ำใสสะอาด น้ำกลั่น น้ำกรองแล้ว

1359. พระศุกร์ หมายถึง การแสดงออก ความแจ่มแจ้ง ความสำเร็จอันราบรื่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รูปหรือลักษณะที่สวยงามแสงสะท้อนอันเกิด แสงสะท้อนอันเกิดกรอง เช่น กระจก พระศุกร์ธาตุเป็นน้ำ คือ น้ำฝน น้ำกลั่น น้ำประปา ฯ ถ้าพระศุกร์อยู่ดาวพฤหัส และจันทร์ จะกลายเป็นหมอก หิมะ ความเย็นหนาว พระศุกร์เป็นดาวแห่งความสำเร็จ ดวงชะตาของใคร ถ้าพระศุกร์ดีเด่นในดวงก็นับว่าเจ้าชะตามักประสบโชคคี ในทางการเงิน ความรัก ความสวยงาม ในรูปลักษณะและงามสำคัญ ๆ ที่ตนประสงค์

1360. อานุภาพของดาวศุกร์ ใกล้เคียงกับดาวพฤหัสที่สุด ผิดเพี้ยนกันแต่เพียงพระศุกร์ไม่สามารถหยั่งรู้อนาคตในสิ่งต่าง ๆ หรือและคาดคะเนเหตุการณ์ได้แต่พฤหัสสามารถหยั่งรู้และคาดคะเนได้

1361. ดาวพุธแสดงการเคลื่อนไหว ถ้าภายในได้แก่ มันสมอง แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ถ้าภายนอกได้แก่ กิริยาท่าทาง พระศุกร์ก็แสดงการเคลื่อนไหวเหมือนกัน ถ้าเป็นภายในได้แก่ ความนึกคิดที่สำเร็จผล ความแน่นอน ความไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าภายนอก ได้แก่ ความสำเร็จ ที่ได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นไปในรูปลักษณะใดก็ตาม แม้แต่ภาพหรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ตลอดจนของหวานของหอมก็เป็นอำนาจของพระศุกร์ด้วยเหมือนกัน ก็เป็นอำนาจของพระศุกร์ด้วยเหมือนกัน

1362. พระศุกร์เป็นตัวชอบตัวรัก แต่ชอบรักสิ่งที่ทำแล้วว่าดีงามหรือเหมาะสมซึ่งผิดกับพุธ ดาวพุธเป็นดาวชอบดาวรักเหมือนกัน แต่ชอบในการประดิษฐ์ ชอบคิด ชอบค้นคว้า การวางแผนแต่ยังไม่สำเร็จเป็นรูปร่าง ฉะนั้นเมื่อเราดูดาวพุธแล้วจึงต้องดูดาวพระศุกร์อีดวงหนึ่ง คู่กันไปจะลืมมิได้

1363. พระศุกร์อยู่กับอาทิตย์ มักได้เกียรตินิยมจากคนชั้นสูง มีตำแหน่งดี มีประสาทัด เลือดในกายดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รูปงาม ถ้าดาวอาทิตย์เป็นนิจ เป็นประจะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว เก็บหอมรอมริบดีจะได้เกียรตินิยมจากหมู่ชนทั่วไป

1364. พระศุกร์อยู่กับพระจันทร์ จะเป็นผู้ชอบสะสมเครื่องเพชรนิจจินดา เครื่องทองรูปพรรณเป็นผู้มีสุขภาพดี มีดวงตาและเต้านมทั้ง 2 ข้างงดงามมีแขนอันเรียวงาม

1365. พระศุกร์อยู่กับพระอังคาร รักความก้าวหน้า เด่นในสังคม เจรจาเป็นที่ถูกใจคน ชอบอาชีพเกี่ยวแก่ประชาชน หรือเป็นตัวแทน มักเห็นใจผู้อื่น ชอบให้ผู้อื่นยกย่องชมเชย

1366. พระศุกร์อยู่กับพระพุธ แสดงความคิดที่ดีเสมอ มีความมุ่งหวังในความก้าวหน้า หมกมุ่นอยู่กับการเงิน หรือความรัก แต่เป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ชอบรังรอไว้นาน

1367. พระศุกร์อยู่กับพฤหัสจัดว่าเป็นดาวคู่ที่เด่นมาก มีความรู้ มีความสามารถดี และมักเอาความรู้ ความสามารถที่ตนค้นพบหรือศึกษามาตีแผ่ทำให้เกิดประโยชน์ ชอบการณ์ไกล สะสมทรัพย์ มรดก
สิ่งของไว้ให้คนรุ่นหลัง เห็นอะไรรู้อะไร มักเผยออกมาอย่างจริงใจ

1368. พระศุกร์ทับพระเสาร์มักเป็นคนเจ้าทุกข์ มีอารมณ์เบื่อหน่ายง่าย รักอะไรชอบอะไรไม่ค่อยยืนนาน มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆชอบงานเสี่ยงโชค มีผิวคล้ำแต่เรียบ

1369. พระศุกร์อยู่กับราหู เจ้าชะตามักมีเรื่องขุนมัวอยู่ภายในแต่ชอบทำตนให้คนภายนอกเห็นว่าตนเด่นอยู่เสมอ ชนิดที่ว่าหน้าชื่นอกตรม ชอบงานที่เสี่ยงโชค เสี่ยงภัยเสมอ ๆบางครั้งก็หลงงมงายไปได้ง่าย ๆ เหมือนกัน

1370. ดาวพระศุกร์อยู่กับพระธาตุ มีรูประหง จมูกภุม เจรจาไพเราะมักเด่นในสังคมชอบงานทางศิลปะและศิลปิน ชอบการค้นคว้า การวิทยาศาสตร์

1371. ดาวพระศุกร์อยู่กับมฤตยู ชอบการค้นคว้าวัตถุต่าง ๆ ปรับปรุงของเก่าให้เป็นของใหม่มักถือเอาสุภาษิตโบราณ เข้ามาเป็นเครื่องเตือนสติ ดัดแปลงเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่าล้าสมัยเกินไปให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน แต่มิได้ทำลายเสียเกี่ยว เพียงแต่ดัดแปลงชอบอาชีพค้าขาย เกี่ยวกับเรื่องการศาสนาหรืองานที่เกี่ยวกับการศาสนายาสำเร็จรูป ( การดูดาวพระศุกร์คู่กับดาวอื่น ๆ ถ้ามักมีดาวอื่น ๆ เข้าแทรก มี อริ มรณะ วินาศ เข้าเกี่ยวข้อง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า ดาวไม่บริสุทธิ์นั้นเอง

1372. ดาวกุมลัคนาจงเข้าใจไว้ด้วย แสดงอิทธิพลในทางคิดนั้น เจ้าชะตามีอุดมคติใฝ่ฝันไปตามอำนาจของดาวกุมลัคนา มีความต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้น อย่างที่จะเป็นไปได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับดาวอื่น เป็นผู้ประกอบ หรือสนับสนุนถ้ามีดาวอื่นอยู่ที่ดี สนับสนุน อุดมคติหรือความใฝ่ฝันจึงจะเกิดความเป็นจริงขึ้นได้

1373. ถ้ามีดาวพระเคราะห์มากดาวกุมลัคนา ความใฝ่ฝันที่ละมากขึ้น เข้าลาระคนขอทานใฝ่ฝันอยากจะรวย อยากจะมีตึกรามบ้านช่อง อยากจะมียานพาหนะในราคาแพง ๆ แต่ก็ไม่ได้ เพราะตนเองเป็นคนขอทาน แต่ก็อดไม่ได้ที่จะใฝ่ฝันไปตามแรงอำนาจของดวงดาว

1374. ดวงชะตาที่จะดีเด่นได้นั้นเราต้องตรวจกันหลายชั้น เช่น อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัส ตลอดจนคู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพล ดาวร่วม ดาวโยค ตรีโกณฑ์ และองค์เกณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียงเสียก่อน ว่าดาวนั้น ๆ แสดงคุณหรือโทษกับลัคนาอย่างไร

1375. ดาวพระเกตุ 9 ไปอยู่กับจันทร์หรือศุกร์ มักจะเด่นในทางการเงิน หรือมีรูปร่างสวยสดงดงามมีเสน่ห์น่ารัก เลือดฝาด สุขภาพดี

ดาวพระเกตุ อยู่กับ อาทิตย์ มักจะเด่นในทางเกียรติ มีตำแหน่งดี เป็นหัวหน้า
ดาวพระเกตุ อยู่กับ อังคาร มักจะเด่นในทางนักรบ นักเลง อยู่กับเครื่องจักรกลอยู่ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ดาวพระเกตุ อยู่กับ พุธ มีมันสมองปราชญ์เปรื่อง เป็นนักค้นคว้า พูดจาหลักแหลม
ดาวพระเกตุ อยู่กับ พฤหัส มักได้เป็นครู อาจารย์ เป็นนักปราชญ์มีมรดก มีชื่อเสียงปรากฎ
ดาวพระเกตุ อยู่กับ เสาร์ มีที่ ไร่ นา มีโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
ดาวพระเกตุ อยู่กับ ราหู มักเด่นในสงคราม เป็นแม่ทัพนายกอง มีไหวพริบว่องไว
ดาวพระเกตุ อยู่กับ มฤตยู เป็นนักวิทยาศาสตร์ จิตศาสตร์ โหราศาสตร์ ศาสตร์ลี้ลับหยั่งรู้ในความละเอียดลึกซึ้ง

1376. ดาวมฤตยู มีความสัมพันธ์กับดาวอื่น ๆ คล้ายพระเกตุผิดกันตรงที่ ดาวมฤตยูค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ๆ ส่วนเกตุนั้นรวดเร็วทันใจเหมือนสายฟ้าแลบ

1377. ดาว ๒ + ๕ ดาวจันทร์ผสมดาวพฤหัส ถ้าอยู่ธาตุน้ำ อาจทายว่า อาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้ ถ้าอยู่ธาตุดิน อาจทายว่า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก็ได้

1378. เฉพาะราศีกันย์ ดาวพุธ เป็นทั้งเกษตรและมหาอุจ เด่นด้วยชื่อเสียงคนนิยมชมชอบมาก เป็นเรือนที่แสดงคุณเป็นพิเศษ

1379. ราศีเมถุนที่ดาวพุธไม่ได้แสดงคุณในด้านพิเศษอะไร ราศีนี้เท่าที่สังเกตดูมักจะหนักไปทาง เรื่องเพศตรงข้ามเจ้าชู้ เจ้าคารม คิดอะไร ทำอะไร ก็ไม่ใคร่รอบคอบ ถ้าดวงหญิงมีอังคารกับอาทิตย์กุมลัคนาในราศีนี้ด้วยแล้วอย่าเข้าใกล้เลย ปากจัดชะมัดญาติ

1380. ดาวพุธถ้าอยู่ราศีที่ให้คุณจะทำให้เกิดความละมุนละม่อม แต่ถ้าอยู่ในเรือนที่เสียร่วมราศีกับดาวอื่น ๆ จะช้ำเติมดาวดวงนั้นให้เสียไปเลยจนยั้งใจไม่อยู่ คิดแต่ในสิ่งที่ผิด ๆ เสมอ ๆ

1381. ดาวศุกร์เป็นดาวขุนคลัง หมายถึง การเงินทรัพย์สมบัติ เมื่อไปอยู่กับดาวนั้น ๆ เช่น อยู่กับอาทิตย์ หรือจันทร์หรือพฤหัสแสดงแก่ลัคนา มักร่ำรวย มีหลักฐานดี แต่ถ้าไปอยู่กับเสาร์ หรือราหู มักเป็นนักเลง ชอบเสี่ยงโชค เสี่ยงภัย ค้าของผิดกฎหมาย นักการพนันขับต่อ ทำงานร่วมกับใครมักเอาเปรียบ คอร์รัปชั่น บทรักระหว่างเพศก็ยุ่ง

1382. ดาวส่งกัน เป็นดวงดาวสถิตอยู่เป็น 3 – 5 – 7 – 11 ราศีต่อกัน
ดาวเบียนกัน เป็นดวงดาวสถิตอยู่เป็น 2 – 4 – 6 – 8 -10 -12 ราศีต่อกัน

1383. ดาวนิจ ดาวประ ถ้าเป็นอริ มรระ วินาศ แก่ลัคนาจึงจัดว่าดีได้ เพราะเสียต่อเสียอยู่ด้วยกัน กลับดีขึ้นแต่เป็นไปในทางฝ่ายต่ำ

1384. ลัคนาอยู่ในราศีกรกฎ มีดาวเสาร์เล็งลัคนาในราศีมังกร เป็นพินทุบาทชะตาช้ำต้องครอบตำแหน่งหม้ายอย่างช้ำใจเสียคราวหนึ่งก่อน ตอนหลังจึงจะได้คู่ดีมีหลักฐาน เพราะความเป็นเกษตรนั่นเอง ดาวเกษตรที่แสดงคุณบั้นปลายของอายุ ต้องดีขึ้นมาจนได้ ( เกษตร )

1385. เจ้าเรือนเกษตรเป็นวินาศแก่ลัคนาจะดีก่อนแล้วเสียทีหลัง

1386. การเงินเขาใช้ดาวหลายตัว พิจารณา เช่น พระศุกร์ จันทร์ พุธ พฤหัส หมายถึง การเงินด้วยกันนั้น ถ้าดาวเหล่านี้ ตัวหนึ่งตัวใดเป็นเกษตร แสดวงคุณกับลัคนาแล้ว เจ้าชะตาจะหาเงินเก่ง ขัดข้องก็ไม่นาน แต่ถ้าไปอยู่เรือน อริ มรระ วินาศ เล็งการในก็เสียหายจะทำอะไรก็ไม่เหลือ

1387. ดาวมฤตยูกุมลัคนา มักจะเป็นโรคเรื้อรังแต่จะเป็นโรค

1388. ลัคนาราศีพิจิก ถ้ามีการสถิตภพวินาศแก่ลัคนา ( ราศีตุลย์ ) ต้องถือว่าดาวตัวนั้นไม่เสีย กลับแสดงคุณให้อีกด้วย แม้ชะตาจะตกอับก็ลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ให้คุณในด้านเกียรติ อาชีพ
ทรัพย์สมบัติ ส่วนสุขภาพอนามัยไม่เกี่ยว ครอบครัวไม่เกี่ยว

1389. ลัคนาราศีพิจิก จะไม่รู้อับจน คือ ถ้าตั้งตัวได้แล้วไม่ใคร่ล้มง่าย ๆ บางคนล้มแล้วไม่กี่วันก็ฟื้นขึ้นโดยเร็ว

1390. ถ้ามีดาวดี ๆ อยู่เรือนปัตนิ แล้วเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่อริ มรณะ วินาศ ผู้นั้นได้คู่ที่ดี แต่จิตใจอ่อนแอ งานหนัก ๆ ไม่เอา ไม่รู้ และมักมีเรื่องยุ่ง ๆในครอบครัว แต่ถ้าเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ที่ดี ๆ คู่มักเป้นคนขยันขันแข็งทำได้เกือบทุกอย่างรู้ใจกันดี

1391. ดาวพฤหัสเป็นธาตุดิน เมื่อมาอยู่ในเรือนาตุดินก็ต้องทายเกี่ยวกับที่ดินด้วย

1392. ดาวนิจ ดาวประอยู่ในที่ดี ๆ คนนั้นก็ดีได้ แต่ลำบากไม่สุขภาพ สบายใจสุขภาพไม่สมบูรณ์

1393. ดาวพฤหัสเป็นนิจเป็นประ ไม่เสียทีเดียว ให้คุณเหมือนกัน แต่ไม่เอาเหตุผลจากผู้ใหญ่หรือผู้แนะนำมาเป็นอารมณ์ มักเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เช่นดาวพฤหัสอยู่มังกรเป็นนิจ มีที่ดินมากมาย มีหลักฐานมั่นคง ถ้าอยู่ราศี กันย์เป็นประมีความรัก เป็นนักกฎหมายหรือเป็นนักค้นคว้าที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ใคร่เอาเป็นสิ่งแน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

1394. ดาวจันทร์ ๒ เป็นดาวสำคัญรองจากลัคนา หมายถึง รูปลักษณะ สุขภาพ ความอิ่มเอิบในทางสะสมทรัพย์สมบัติ การเงิน การสังคม เป็นเสน่ห์ น่ารัก น่านับถือ คนที่ดาวจันทร์เสียในดวง มักมีรูปร่างไม่งาม ทรัพย์สมบัติก็ไม่คงทน มักประมาทสุขภาพก็ไม่ใคร่สมบูรณ์

1395. ดาวจันทร์เด่นในดวง ถ้าหากไปอยู่กับเสาร์ ก็มักได้รับความทุกข์ในเรื่องทรัพย์สมบัติเศร้าโศกอยู่บ่อย ๆ

1396. ดาวอังคาร ราหู เสาร์ ถ้าเด่นกับลัคนา เจริญรุ่งเรืองได้ แต่โลดโผนมาก ทำอะไรเอาแต่ใจตนเองไม่ใคร่คำนึงถึงผู้อื่น ใครทักเตือนก็ไม่เชื่อกัน มักวิบัติได้

1397. พระศุกร์เป็นดาวขุนคลัง หมายถึง ความรัก การเงิน ทรัพย์สมบัติ ดวงดาวพระศุกร์ การเงินดี มีความพยายามสร้างสรรค์ เก็บหอมรอมริบ บทรักบทใคร่มักหลงใหลแต่ก็ไว้ใจได้เพราะพระศุกร์นี้เป็นธาตุน้ำ อ่อนไหวง่าย ถ้าอยู่กับอังคาร หรืออังคารเล็งด้วยแล้วเจ้าชู้ มีบทรักฟุ่มเฟือย หาเงินเก่ง คู่ก็ใช้เก่งเช่นกัน ๓ + ๖ คู่มิตรจึงกว้างขวางในสังคม

1398. ดาวอังคาร + ดาวจันทร์ ๓ + ๒ เจ้าระเบียบแบบแผน ขี้บ่น จู้จี้

1399. เรือนปัตนิเกณฑ์สำคัญมาก หมายถึง ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา ความมั่นคงถาวร มีงานอาชีพเป็นหลักฐาน สูงด้วยเกียรติยศ

1400. ถ้าดวงชะตาใครมีองศาลัคนาใกล้เคียงองศาดาวอาทิตย์ซึ่งแสดงคุณในดวงจะต้องทายว่าผู้นั้นดีแน่ ๆ ยิ่งมีดาวอื่น ๆ ให้คุณประกอบอันมีองศาใกล้ ๆ กัน ผู้นั้นมักจะต้องเป็นบุคคลสำคัญ ในวงการตำรา เช่น วงการค้า วงการเมือง วงข้าราชการ ถ้าใครมีองศาใกล้คู่ธาตุ คู่สมพล คู่มิตร เกษตร อุจก็มักเป็นบุคคลสำคัญ ๆ

1401. ถ้าดวงชะตาใครมีองศาลัคนาใกล้ราหู ซึ่งแสดงเด่นในดวงก็สูงส่งไม่แพ้อาทิตย์ แต่มักไปทางยศชื่อเสียง

1402. ดาวจันทร์ โคจรเข้าเรือนเกษตรของดาวต่าง ๆ
➤ ก. ดาวจันทร์จรสู่เรือนเกษตรอาทิตย์ ราศีสิงห์ มักมีลาภเพราะเพศตรงข้ามมักได้รับความสุขใจ แต่ถ้าองศาเสียก็ทายตรงกันข้ามไป
➤ ข. ดาวจันทร์จรสู่เรือนเกษตรจันทร์ราศีกรกฎ จะได้รับข่าวดี มีลาภเพราะสตรีผิวขาว มาทางทิศประจิมหรือมิตรให้ลาภ ทำอะไรสมความปรารถนา
➤ ค.ดาวจันทร์จรสู่เรือนเกษตรจันทร์ราศีกรกฎ มักมีเหตุเดือดร้อน คนรักจะดูถูก เกิดโทษเพราะปากตน ถ้ามีองศาดี มักเกี่ยวกับบทรักชอบพูดชมเชยในเพศตรงข้ามและใฝ่ฝันถึงคนรัก
➤ ง. ดาวจันทร์ ( จร สู่ ) เรือนเกษตรพุธ จะพบมิตรสหายให้ลาภหรือได้ข่าวดีจากมิตรมักมีการพุดหรือโต้ตอบจดหมายระหว่างมิตร มักพบคนรูปร่างอ้วนท้วนในวันนั้นผู้หญิงมักให้ลาภ ถ้าองศาเสีย ก็มักจะได้รับข่าวร้าย ถูกมิตรสหายขอความช่วยเหลือถูกหลอกลวงขอยืมข้างของเงินทอง
➤ จ. ดาวจันทร์จรสู่เรือนเกษตรพฤหัส ผู้ใหญ่จะให้ลาภหรือได้ข่าวดีจากมิตร มักได้รับอาหารที่ถูกใจ ถ้าองศาเสียผู้ใหญ่มักตำหนิให้โทษ มักเรื่องเพศตรงข้าม อาหารการกินผิดเวลา หรืออาหารการกินไม่เป็นที่ถูกใจ
➤ ฉ. ดาวจันทร์สู่ดาวเกษตร ศุกร์ มักมีผู้ทำลาภมาให้ หรือตกลงกันในเรื่องลาภ ถ้าองศาเสีย มักได้ทุกข์ถกเถียงกับท่านผู้ใหญ่ ถูกคมอาวุธหลายแหลมเสียเงินเสียทองข้าวของไป
➤ ช. ดาวจันทร์จะสู่เรือนเกษตรเสาร์ มักเกิดทุกข์ใจต่าง ๆ นา ๆ เจ็บป่วยของสูญหาย มักมีการงานหรือเดินทางผิดปกติ ถ้ามีองศาดี มักได้ลาภหรือมีความสำเร็จ จากเครื่องจักร
เครื่องกล เครื่อง โลหะ หรือข้าวเกี่ยวกับที่ดินเลือกสวน ไร่ การก่อสร้าง
➤ ซ. ดาวจันทร์จะสู่เรือนเกษตรราหู ผู้ใหญ่จะโกรธ พูดจาถกเถียงกันด้วยเหตุผลบางประการ มักจ่ายเงินหรือเสียข้าวของบางอย่างจะถูกทวงหนี้สิน มักเดินทางโดยผิดปกติ ถ้ามีองศาดีมักมีลาภ
เพราะเพศข้ามและมักได้หนี้สิ้นหรือของเก่าคืนมา อย่างน้อยก็ตกลงกันด้วยคำพูด

1403. ดาวคู่มิตรได้แก่ ๑ – ๕ , ๓ – ๖ , ๗ – ๘ , ๒ – ๔ มีรวมอยู่ 4 คู่ด้วยกันดาวคู่มิตรเขาถือว่า
เมื่อดาวตัวหนึ่งตัวใด โคจรเข้าทับเป็นคู่มิตรเมื่อมีองศาใกล้เคียงกันมักแสดงคุณในทางที่ดี เช่น
ได้มิตรช่วยเหลือมีลาภได้คู่ครอง ทำอะไรสำเร็จดังสมความปรารถนา

1404. การอาชีพ
➤ ก. .เรื่องอาชีพนั้น ถ้าลัคนามีดาวกุมอยู่ แต่ว่าในเรือนปัตนิหรือเรือนสหัชชะไม่มีดาวอะไรสถิตอยู่
เราก็ทางอาชีพที่ลัคนามีกระดุมอยู่เลย
➤ ข. ถ้าลัคนาไม่มีดาวกุม แต่ในเรือนปัตนิหรือเรือนสหัชชะมีดาวสถิตอยู่เราก็จับเอาดาวนั้นเป็นเครื่อง
พิจารณาได้เลย
➤ ค. ถ้าลัคนาไม่มีดาวกุมและเรือนปัตนิหรือเรือนสหัชชะก็ไม่มีดาวสถิตอยู่เดิมเราก็ยึดถือเอาดาวที่เด่นที่สุด
ในดวงเดิมมาพิจารณา
➤ ง. ถ้าดาวในดวงเดิมมี คู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพล ลอยเด่นโดยไม่มีการใหญ่เบียนแล้วรับรองว่าจะต้องเด่นในอาชีพสั้น ๆ แน่

1405. จะเจริญรุ่งโรจน์เมื่อใดให้กำหนดเอาดาวที่เด่นในดวง พิจารณาว่าดาวนั้นเสวยอายุเมื่อไรก็จะเจริญเมื่อนั้น

1406. คู่ธาตุได้แก่ 2-5, 1-7, 3-8, 4-6, มีรวมอยู่ 4 คู่ด้วยกัน ดาวเหล่านี้เขาถือว่า เป็นธาตุเดียวกัน เมื่อโคจรเข้าทับกันโดยมีองศาใกล้เคียงกันและแสดงคุณแก่ลัคนา
มักให้คุณทางกิจการงาน หลักฐานที่อยู่อาศัยคู่ครองลักษณะคล้าย ๆ กัน

1407. ดาวคู่ศัตรูใหม่ ได้แก่ 1-3, 2-5, 4-8, 6-7 มีอยู่ 4 คู่เช่นกัน ดาวเหล่านี้เมื่อโคจรเจ้าทับกัน มักเคราะห์ร้ายมาก มักมีเรื่องใหญ่ ๆ

1408. คู่ศัตรูใหม่ได้แก่ 3-2, 3-7, 3-5, 2-8 มี 4 คู่เหมือนกัน เมื่อคู่ใดโคจรไปทับเข้าก็มักแสดง โทษรัก แต่ไม่รุนแรง รองจากคู่ศัตรูใหญ่

1409. ดาวคู่สมพล ได้แก่ 3-5 , 2-5, 4-7, 1-6 มี 4 คู่เหมือนกัน ดาวเหล่าเหล่านี้ เมื่อโคจรเข้าทับกัน เรียกว่าคู่สมพล แสดงคุณทางเกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพล

1410. ดาวคู่ เมื่อโคจรเข้าทับกันในราศีที่ให้คุณแก่ลัคนา ถ้าองศายั้งไม่เท่ากันกับองศาอาทิตย์เดิม ก็ต้องถือว่า ดาวนั้นยังให้โทษอยู่ ถ้าแม้นว่ามีองศาเท่ากันจะแสดงคุณทันที

1411. ถ้าดาวแสดงโทษ อยู่ในราศี อริ มรณะ วินาศ ถ้าแม้ว่าองศายังไม่ทับกันต้องถือว่า ดาวยังแสดงคุณอยู่ ยังไม่แสดงโทษ ถ้าองศาใกล้อาทิตย์เดิมแล้วระวังเรื่องโทษ มักมีเรื่องเกิดขึ้น

1412. โดยมากดาวที่เป็นธาตุลมหรืออยู่ราศีธาตุลม หมายถึง ความอยู่ไม่สุขชอบไปโน่นมานี้ และเกี่ยวแก่เสียงสิ่งที่ไหวตัว หรือสะท้อนได้

1413. เรื่องคดีเก่า ราศีของเดิมนี้ มักจะเป็นราศีของดาวพฤหัส เสาร์ ราหู ราศีเหล่านี้เป็นราศีเก่าแก่ดั้งเดิมทั้งนั้น

1414. ดาวพฤหัสถือเป็นดาวใหญ่ที่สุด มีอำนาจคุ้มดาวอื่น ๆ ได้หมด ถ้าดวงชะตาผู้ใด ดาวพฤหัสอยู่ในภพที่เสียแก่ลัคนา ต้องถือว่า ดวงนั้นเสียดาวสำคัญ ไปแล้วจะร่ำรวยสักเท่าไร ก็ไม่คอยมั่นคง มักวิบัติไปได้

1415. ดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวที่ไม่ให้ทาแกใคร นอกจากดาวอื่นจะมารบกวนดาวพฤหัสเท่านั้น ถ้าดาวอื่นเล่นงานดาวพฤหัสก่อน ดาวพฤหัสจึงตอบแทน

1416. ดาวพฤหัส ดวงที่จะไปอยู่ในราศีใดก็ตาม ถ้าไม่เป็น อริ มรณะ วินาศ แก่ลัคนาแล้ว ถือว่า ดาวพฤหัสให้คุณทั้งนั้น

1417. เพศสำหรับดาวเคราะห์ มีพุธ + เสาร์ 4 + 7 = กระเทย
จันทร์ + ศุกร์ ๒ + ๖ สตรีเพศ , อาทิตย์ , อังคาร , พฤหัส , บุรุษเพศ

1418. ดวงหญิงถ้ามีดาวอังคารกับอาทิตย์กุมลัคนาในราศีเมถุน มักเจ้าชู้ ด่าคนเก่ง เจ้าระเบียบแบบแผน ตาดุ ยิ่งมีราหูอยู่กับดาวพุธด้วยแล้วปากจัดชะมัด ผัวยังกลัว

1419. ดาวพุธถ้าอยู่ในราศีที่ให้คุณแล้ว ทำให้ละมุนละม่อม แต่ถ้าอยู่ในเรือนที่เสียแล้ร่วมราศีกับดาวอื่น ๆ จะซ้ำเติม ให้ดาวดวงนั้นเสียไปหมดจนยั้งใจไม่อยู่คิดแต่ในสิ่งที่ผิดเสมอ

1420. พระศุกร์เป็นดาวขุนคลัง หมายถึง การเงิน ทรัพย์สมบัติ เมื่อไปอยู่กับดาวดี ๆ เช่น อาทิตย์ จันทร์ พฤหัส แสดงคุณแก่ลัคนาแล้ว มักร่ำรวยมีหลักฐานดีแต่ถ้าไปอยู่กับพระเสาร์หรือราหูมักเป็นนักเลง ชอบการเสี่ยง เสี่ยงภัย ค้าของผิดกฎหมาย ถ้าการพนันทำงานร่วมกับใครมักเอาเปรียบคอร์รัปชั่น

1421. พระศุกร์ถ้าอยู่ภพวินาศแก่ลัคนาจะทำให้การเงินเสีย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากและมีการสังคมกว้างขวาง ถ้าเป็นชายก็เจ้าชู้ ขนาดหนัก แต่มักช้ำใจในความรัก

1422.
ดาวส่งแรงถึงกันคือเป็น 1-3-5-7-9-11 แห่งตัวดาว
ดาวเบียนกันคือเป็น 2-4-6-8-10-12 แห่งตัวดาว
ที่เบียนแรงมากคือ 6-8-12 แก่ลัคนา

1423. ลัคนาราศีกรกฎ มีดาวเสาร์เล็งลัคนาในราสีมังกรเป็นเกษตรและพนทุบาทต้องครองตำแหน่งหม้ายอย่างช้ำใจเสียครั้งหนึ่งก่อตอนหลังจึงจะได้คู่ดี มีหลักฐาน เพราะเป็นเกษตรนั่นเอง ดาวเกษตรนี้จะให้คุณในบั้นปลายของชีวิต

1424. มฤตยูกุมลัคนา มักเป็นโรคเรื้อรัง โรคหายยาก โรคที่ทรมาน

1425. เฉพาะราศีพิจิก ราศีเดียวเท่านั้น เมื่อมีลัคนาสถิตอยู่ราศีพิจิกจะมีดาวอะไรก็ตามมาเป็นวินาศอยู่ราศีตุลย์ ต้องถือว่าดาวนั้นไม่เสียกลับแสดงคุณให้อีกด้วย แม้จะชะตาจะตกอับ ก็ลุขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ให้คุณในด้านเกียรติ อาชีพ ทรัพย์สมบัติ

1426. ถ้าดูผลของงานหรืออาชีพต้องดูดาวเกษตร ดาวอุจ คู่ธาตุ คู่สมพล คู่ราศีธาตุ คู่มิตร เป็นหลักเกณฑ์ แบ่งความน้อย ใหญ่ของดาวเหล่านั้น แต่ถ้าจะดูเกี่ยวแก่เรื่องของภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ความสุขสบายหรือเกี่ยวแก่สุขภาพ ต้องดู ดาวนิจ ดาวประ อริ มรณะ วินาศ บางคนร่ำรวยเป็นเศรษฐี แต่ชอบกินของงบูดของแต่เหลือคน ชอบหาบหาม ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ

1427. พระเคราะห์ที่เป็นนิจ เป็นประในดวงราศีจักร ถ้ากลับมาเป็นอุจ เป็นเกษตรในดวงนวางค์จะให้ผลดีในทางที่ไม่เคยคาดหมายไว้ ไม่เคยคิดไว้ก่อน

1428. คุณสมบัติของพระเคราะห์ในดวงราศีจักรจะเปลี่ยนแปรไปได้มากด้วยคุณสมบัติของพระเคราะห์ในดวงนวางค์พระเคราะห์ที่เป็นเกษตรเป็นอุจในดวงราศีจักร แต่มีตำแหน่งเป็นนิจ เป็นประในดวงนวางค์ เกือบจะเรียกว่ามีกำลังต่ำกว่า พระเคราะห์ธรรมดาเข้าทำนองว่า “ ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง “

1429. พระเคราะห์ที่เป็นประ เป็นนิจ ในดวงราศีจักร แต่เป็นเกษตร เป็นอุจ ในดวงนวางค์จะกลับให้คุณในทางที่ไม่คาดฝัน
โดยเฉพาะที่นิจกลับเป็นอุจ เปรียบได้กับคำตลาดที่ว่า “ ราชรถมาเกย “

1430. พระเคราะห์ที่เป็นเกษตรเป็นอุจในดวงราศีจักร แต่ไม่มีตำแหน่งพิเศษในดวงนวางค์จะให้คุณไม่เต็มที่ ( เว้นแต่จะมีความเด่นความดีในด่านอื่นประกอบดูฉาบฉวยดีแต่ความจริงไม่ดีเท่าไร

1431. พระเคราะห์ที่มีตำแหน่งธรรมดาในดวงราศีจักร แต่เป็นเกษตรเป็นอุจในดวงนวางค์ จะให้คุณจริงอย่างหนักแน่นเช่น เป็นเศรษฐีจริง แต่คนไม่รู้คล้ายกับผ้าขี้ริ้วห่อทอง

1432. “ นิจพื้นได้ “ มีกฎกฎเกณฑ์ในโหราศาสตร์วางไว้ว่า พระเคราะห์ที่เป็นนิจมีทรงพื้นกลับให้ภาพได้เหมือนกัน โดยอาศัยพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนของภพที่พระเคราะห์นิจสถิตอยู่และ
โดยอาศัยพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนภพตรงข้ามนิจและโดยอาศัยพระเคราะห์ที่มีตำแหน่งเป็นอุจในภพของพระเคราะห์ที่เป็นนิจนั้นสถิตอยู่ ( กฎเกณฑ์นี้อนุโลมใช้สำหรับดวงนวางค์จักรได้)

1433. ดวงนี้พื้นเพราะเจ้าเรือนของนิจในดวงนี้ราหูเป็นนิจใน ราศีพฤษภ ซึ่งมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรคือ
ภพที่นิจสถิตอยู่ แต่ ศุกร์มาเล็งราหูจึงฟื้นกฎเกณฑ์กล่าวไว้ว่า พระเคราะห์เจ้าเรือนพระเคราะห์นิจ มาเป็นเกณฑ์กับพระเคราะห์นิจหรือกับจันทร์ จะทำให้พระเคราะห์นิจฟื้น

1434.ในดวงที่มีนิจถึง 3 ดาว และพื้นทั้ง 3 ดาวสวยราหูเป็นนิจแต่ ดาวศุกร์เจ้าเรือนเป็นเกษตรและเป็นเกณฑ์ แก่ราหูพื้น ( เกณฑ์ คือ 1-4-7-10 ) เสาร์เป็นนิจ แต่อังคารเจ้าเรือนราศีเมษเป็นเกณฑ์กับเสาร์พื้นอังคารนิจ ก็เป็นเกณฑ์กับดาวจันทร์จึงช่วยให้ดาวเสาร์พื้นด้วย พื้นเพราะพระเคราะห์เจ้าเรือนภพตรงข้ามกิจ ในดวงนั้นดาวอังคารเป็นนิจ ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดาวอังคาร มาเป็นเกณฑ์กันดาวอังคาร อังคารจึงพื้นกฎเกณฑ์ กล่าวไว้ว่า พระเคราะห์เจ้าเรือนตรงข้ามพระเคราะห์นิจ เป็นเกณฑ์กับพระเคราะห์นิจหรือกับจันทร์ในดวงชะตาจะทำให้พระเคราะห์นิจพื้น
– ยิ่งกว่านั้นดาวเสาร์เป็นเกณฑ์กับจันทร์คือทับจันทร์ ซึ่งกฎเกณฑ์กล่าวไว้ว่าพระเคราะห์เจ้าเรือนตรงข้าม
กับพระเคราะห์นิจเป็นเกณฑ์กับจันทร์ในดวงชะตาจะทำให้พระเคราะห์ทิวพื้นฉะนั้นอังคารจึงฟื้น
– ยิ่งกว่านั้น ดาวจันทร์ ซึงเป็นเกษตรของเรือนซึ่งอังคารสถิตก็มาเป็นเกณฑ์กับอังคาร อังคารจึงพื้นตามกฎหมาย

1435. นิจพื้นเพราะเคราะห์ที่เป็นอุจในเรือนที่พระเคราะห์นิจสถิตอยู่
– พฤหัสเป็นนิจในราศีมังกรพระเคราะห์ที่เป็นอุจในราศีมังกรคืออังคาร อังคารเป็นเกณฑ์กับพฤหัสฉะนั่นพฤหัสจึงฟื้น กฎเกณฑ์ กล่าวไว้ว่าพระเคราะห์ที่เป็นอุจในเรือนที่พระเคราะห์นิจสถิตอยู่ถ้าเป็นเกณฑ์กับพระเคราะห์นิจหรือเป็นเกณฑ์กับจันทร์พระเคราะห์นิจจะพื้น
– อังคารก็เป็นเกณฑ์กับจันทร์ด้วย จึงให้พฤหัสพื้นอีกต่อหนึ่ง
– อังคารเป็นนิจราศีกรกฎ พื้นเพราะพฤหัสซึ่งเป็นอุจในราศีกรกฎ มาเล็งอังคารประการหนึ่ง และยิ่งกว่านั้นพฤหัสก็เป็นเกณฑ์กับจันทร์ด้วย อังคารจึงพื้น
– ทั้งอังคารและพฤหัสเป็นนิจ แต่พื้นทั้งคู่ แม้จะไม่มีจันทร์ในราศีเมษทำให้ได้ข้อสังเกตว่า ดาวนิจเล็งกันย่อมพื้นทั้งคู่และให้คุณแรงเป็นพิเศษนัยหนึ่งว่าให้คุณเหมือนพลุแต่ไม่ตกเหมือนพลุ

1436. ตนุลัคน์เป็นจุดเคลื่อนไหวแทนลัคนาเพื่อเป็นการพิสูจน์กำลังพื้นฐานของลัคนาด้วย

1437. ตนุลัคน์อยู่วินาศ มักจะเป็นคนเก่งแต่เอาตัวไม่รอด ( วินาศ ) บางครั้งเรียกว่าเก่งเกินไป และมักจะเสียที่เมื่อสูงอายุหรือไม่ได้ดีเท่ากับที่ได้แสดงความเก่งเอาไว้

1438. ตนุจันทร์ หมายถึง เจ้าเรือนเกษตรที่ดาวจันทร์สถิตอยู่ตนุจันทร์เป็นหลักที่แสดงถึงกิจการงาน และความนิยมชมชอบในสิ่งที่ตนปรารถนา เช่น มีการศึกษาในแนวใด ชอบอาชีพอะไรและชอบสังคมกับคนประเภทไหนตนุจันทร์เป็นส่วนหนึ่งสำหรับนำไปเปรียบเทียบกับตนุลัคน์ว่า ระหว่างตนุจันทร์กับตนุลัคน์ ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับลัคนาเดิม
ตนุลัคน์เป็นหนักไปทางการครองชีวิต
ตนุลัคน์เป็นหนักไปทางการครองชีพ

1439. ดาวพฤหัสเด่นและส่งกำลังถึงลัคนาเจ้าชะตาจะเป็นคนใจอ่อนมีความกรุณาในจิตใจ ขี้สงสาร

1440. ดาวพฤหัสเสียหรือเสื่อมจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม จิตใจแข็งแกร่งแต่มันจะไปทางผิด ๆ พวกนี้ใจกล้าที่จะกระทำผิดกล้าที่จะเอาเปรียบกล้าที่จะโกงโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม

1441. ดาวพฤหัสเป็นสติปัญญาบริสุทธิ์ เหมาะสมแก่การศึกษาหาความรู้ การใคร่ครองการใช้ความคิดอย่างสุขุมรอบคอบและมีระเบียบแบบแผนเป็นสติปัญญาที่ใช้กับการเรียนรูในทางธรรมและเป็นสติปัญญาที่มีความคิดและเลิศไปในด้านคุณธรรม

1442. ดาวพุธเป็นสติปัญญาที่เกี่ยวกับความหลักแหลมเหมาะแก่การหาความรู้ด้านการสังเกต การดูงาน หรือที่เรียกว่า ปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ การเก็บและรวบรวมความรู้ จากการได้ยินได้ทั้งได้รู้ได้เห็น

1443. หลักพยากรณ์
➤ ก. ถ้าดวงชะตาเดิมหรือดวงกำเนิดของผู้ใดมีดาวเกษตรหมายความว่าจะสบายไปตลอดชาติขึ้นอยู่
กับว่ามีดาวอะไรแสงดาวดวงนั้นมีความหมายหรือสัญญาลักษณ์ของเรื่องอะไร ถ้ามีดาวเกษตรหลายตัว
ก็จะสบายหรือมีวาสนาสูงยิ่งขึ้น
➤ ข. ดาวใดที่เป็นเกษตร ถ้าหากมีดาวดวงอื่นมาอยู่ร่วมกันดาวเกษตรที่เข้ามาอยู่เป็นดาวเกษตรไม่ได้
เพราะแต่ละเรือนมีเจ้าของที่หมดแล้ว ยกเว้นแต่ในราศีกุมภ์ที่ยอมรับว่าดาวราหู ๘ และดาวเสาร์ ๗ เป็นเกษตรร่วมกัน
➤ ค. ดาวที่อยู่ในตำแหน่งสลับเรือนกันเช่น ดาวจันทร์ ๒ ไปอยู่ในราศีเมษและอังคาร ๓ ไปอยู่ราศีกรกฎ เรียกว่า
สลับเรือนกัน ถือว่าเป็นดาวเกษตรชั้นที่ 2 ทั้งคู่
➤ ง. ในดวงชะตาของผู้ใด ถ้าดาวเกษตรต่อเกษตรเล็งกัน ท่านให้ถือว่าทรัพย์สมบัติจะวิบัติภายหลัง

1444. ผู้ที่วาสนาไม่ค่อยดีนั้น จะสังเกตได้จากเจ้าเรือนตนุไปตกอยู่ในทุสภาพภพคำว่าทุสถานภพได้แก่ ภพอริ มรณะ วินาศ หรือนับจากลัคนาไปเป็นเรือนที่ 6 เรือนที่ 8 และเรือที่ 12

1445. ถ้าเจ้าเรือนตนุไปอยู่ในเรือนพันธุแสดงว่า เจ้าชะตามีความสนใจและมักจะต้องคลุกคลี ผูกพัน อยู่กับญาติที่พึ่งของตนมีความสนใจที่จะสะสมอสังหาริมทรัพย์

1446. แต่ถ้าเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ตนุ คือ กุมลัคนา ต้องทำอย่าง ญาติพี่น้องชอบมายุ่งเกี่ยวกับตน จะด้วยความจำเป็นต้องมาพึ่งมาอาศัยหรือมารบกวนก็แล้วแต่ หรือจะด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อกันก็ได้

1447. ความสำคัญในเรื่องสติปัญญา ความรู้สึก ทางด้านคุณธรรมความสำเร็จในด้านการเรียน ระดับความเสื่อมใสในศาสนาเราจะดูได้จากดาวพฤหัส ๕

1448. เจ้าเรือนตนุลัคน์ไปอยู่เรือนวินาศ เจ้าของดวงชะตาแบบนี้จะต้องเป็นคนที่ชอบทำให้ตังเองเสื่อมด้วยการเลือกทางเดินทางผิด ทำให้ชีวิตหยุดความก้าวหน้าไปเสียดครั้งหนึ่งแน่นอน

1449. ถ้าเจ้าเรือนตนุลัคน์ตกอยู่ในเรือนวินาศนั้น ผิวพรรณจะไม่ผ่องใสเมื่ออายุสูงขึ้นมักมีโรคประจำตัวสามวันดีสี่วันไข้

1450. ดาวมุละอยู่วินาศ มีความหมายว่า จะไม่สามารถรักษาทรัพย์สินไว้ให้มั่นคงถึงหามาได้ก็จะหมดไป

1451. ดาวพฤหัสถ้าตกอยู๋ภพทุสถานะ จะเรียนไม่สูง เรียนได้ยาก ไม่ค่อยจะเรียนมีปัญหาด้านการเรียน

1452. พระราหูอยู่เรือนศุภะ เหตุการณ์ในบ้านในครอบครัวจะไม่มีความสุข ชอบออกนอกบ้าน

1453. ถ้าราหูอยู่เรือนมรณะ ความมั่วเมาลุ่มหลงจะมอดไปหายไป

1454. บุคคลผู้มีดาวมฤตยูอยู่ในภพที่ 9 ศุภะ หรือตรีโกณถึงลัคนา มักจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ

1455. บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศนาน ๆ นั้น ภพที่ 4 พันธุ มักจะเสีย หรือมีบาปเคราะห์ใหญ่ไปครองอยู่ หรือเจ้าเรือนภพที่ 4 ต้องเสียอย่างหนักจึงจะพลัดบ้านพลัดเรือนไปไกล

1456. ผู้เดินทางไปต่างประเทศ มักจะมีภพที่ 9 ศุภะ เด่น มีดาวศุภะเคราะห์อยู่ให้คุณ ณ ภพนั้น

1457. ดาวมฤตยู หมายถึง การเดินทางเรื่องต่างประเทศ ต่างแดน ควรนำมาพิจารณาดวงคู่กับดาวพฤหัส

1458. การเดินทางไกลต้องดูภพที่ 4 เป็นหลัก ถ้าภพที่ 4 ถูกเบียนก็จะเดินทางไกลและถ้าถูกเบียนรุนแรงก็จะเดินทางไปต่างประเทศ

1459. ถ้าเดินทางใกล้ ๆ ก็ดูภพที่ 3 ประกอบกับภพที่ 9

1460. ถ้าดาวมฤตยูกุมลัคนาเป็นคนกินคู่มักตกเป็นหม้ายบ่อย ๆ

1461. ถ้ามฤตยูกุมลัคนา จะมีการเดินทางไกลนานปี

1462. ถ้ามฤตยูกุมลัคนา มักได้คู่ครองมีตำหนิ คือ ไม่บริสุทธิ์ ที่โนคนอื่นเขาทิ้งแล้ว

1463. ดาวพระเคราะห์โคจรมักมีผลในทางส้มปรับ ตลบตะแลง เหลวไหล หลงกลวง มีผลเสียมากกว่าได้

1464. ดาวพุธ มักระวังจดหมายหาย เอกสารหาย การติดต่อประสานงานติดขัดไม่สะดวก การเดินทางขลุกขลัก งานประจำผิดพลาด อย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ข่าวคราวต่าง ๆไม่ได้รับ งานทุกข์ชนิดมีอุปสรรค ใบสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ผิดพลาด

1465. ดาวศุกร์สัมพันธ์ดี กับพื้นดวงชะตา เช่น กุมลัคนา โยค ตรีโกณ เล็ง จะส่งผลดีโดยทั่วไป จะได้รับความบันเทิง เริงรมณ์ จากการแสดง การละเล่นทุกชนิดได้รับความสุขสนุกสนานจากการสังสรรค์ สมาคมจิตใจจะสดชื่น ผ่องใส มีเสน่ห์ ดึงดูดจิตใจคนให้คล้อยตามได้เสมอจิตใจจะเคลิบเคลิ้มและอ่อนไหวต่ออารมณ์สุขสำราญที่ได้รับโดยง่าย

1466. ถ้าดาวศุกร์ไปสัมพันธ์ชั่ว ไม่ดี ในดวงชะตาเดิมและอยู่ในทุสภาพภพ ถ้าเป็นดวงสตรีควรระวังสุภาพที่เกี่ยวกับโลหิต มดลุกดวงชะตาชายระวัง กามโรค หนองใน การเชิงรักหักสวาท

1467. ผู้ใดมีเกตุกุมหรือเล็งสัมพันธ์กับลัคนาทางใดก็ตาม เจ้าชะตามักมี
ก. มีความฉลาดและพริกแพลงในทางการหาเงินเก่งแทบทุกด้าน
ข.เล่ห์เหลี่ยมจัดแต่บางรายก็มีเล่ห์เหลี่ยมเฉพาะกับลูกและบริวาร
ค. บางรายสมยอมให้มีการหักหลัง คดโกง รู้ทันรู้ก็ยังยอม

1468. ดาวราหูจรทับลัคน์จะต้องประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจเสียกำลังใจขวัญหนีดีฝ่อ เกิดเรื่องหวาดเสียว ตกจากที่สูง หรือเกิดอุบัติ ถูกกล่าวร้าย ป้ายสี นินทา เป็นต้น

1469. ดวงจันทร์ ครุ สุริยา
สี่ทวารนั้นสถิตด้วย จันทรา
อีกครูสุริยา เพริศแพร้ว
อุดมทรัพย์และบุญญา ศิลปศาสตร์
สุขสวัสดิ์เพียงเทพท้าว ท่านไท้ไอสวรรย์

1470. ถ้าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตร่วมในราศีเมาจะมีตำหนิหรือไฝปานที่ศีรษะถ้าอยู่ในราศีพิจิก จะมีตำหนิที่อวัยวะเพศ

1471. ดาวศุกร์ที่กร การครองเรือนครองรัก จะมีเรื่องทำให้เกิดการเข้าใจผิด ในปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การครองชีพ และปัญญาแคลงใจเกี่ยวกับความรัก

1472. ดาวเคราะห์ที่กรในดวงชะตา เมื่อดาวจรที่กรองศาด้วยในระยะนั้น ดาวเคราะห์ดวงนั้นจะให้คุณ ในลักษณะทุกข์ลาภ

1473. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวศุกร์ ส่วนใหญ่จะเสียในเรื่องกามารมณ์จัดสูญเสียเงินเพราะต่างเพศหรือมิตรสหายเล่นไม่ซื่อ การสมรสอาจจะแตกแยกหรือหย่าร้าง แยกกันอยู่ ส่วนดีถือมีเสน่ห์ต่อสังคมและเพศตรงข้าม

1474. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งลัคนา ทำให้วิถีชีวิตอืดอาดยืดยาด คิดอะไรไม่ค่อยจะสำเร็จง่าย ๆ กิจการงานไม่ก้าวหน้า ชอบคิดอะไรแปลก ๆ แผลง ๆ เจ็บป่วยโดยกระทันหัน หรือประสบอุบัติเหตุได้ง่าย แต่ดีในทางศึกษาศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์งานเครื่องยนต์ กลไก วิทยุ ไฟฟ้า งานด้านค้นคว้าต่าง ๆ

1475. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวอาทิตย์ ทำให้เป็นคนเอาแต่ใจตนเองเห็นแก่ตัวชีวิต การร่วมงานกับคนอื่นไร้ผล ใจคอเลื่อนลอย ดื้อดึง เร่งร้อน และขาดน้ำอดน้ำทน ไม่เชื่อใจตนเอง ชื่อเสียงด่างพร้อย มีเรื่องปีนเกลียวกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าสูญสิ้นผู้ใหญ่ที่เคาระนับถือ อิทธิพลนี้ดีคือ ทำให้กำลังใจเข็มแข็ง กล้า บึกบึน ประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง แต่ชีวิตหมิ่นเหม่ต่ออันตรายง่ายเหลือเกิน

1476. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวจันทร์ จิตใจรวนเร ผันแปรไม่แน่นอนอารมณ์ไหวตัวง่าย เกิดการลังเลเคลิบเคลิ้ม และคิดมันในทำนองอันไร้สาระมีอุบัติเหตุทางน้ำเสียญาติผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนดีมีในทางประดิษฐ์ค้นคว้า มีเสน่ห์จูงใจ ปราดเปรียว ชอบของใหม่ ๆแปลก ๆ

1477. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวอังคาร สถิตเรื่องนี้ตรงกันทั้งโหราศาสตร์ไทยและสากลในเรื่องความวินาศฉิบหาย แบบฉับพลัน หรือเพียงวูบหนึ่งของอารมณ์ ส่วนดีมีอยู่ที่มีความเข็มแข็งมุมานะเอาการเอางาน ขยันขันแข็ง หล้าหาญ แต่ออกจะเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป

1478. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวพุธ ชอบวิพากวิจารณ์ เย้ยหยัน กระแทกแดกดันจิตใจทราม มีสัตรุเพราะปาก ใจคอโลเลไม่แน่นอน การตัดสินใจโดยฉับพลันทำงานที่ไหนไม่ยืดเยื้อยาวนาน หรือเข้าทำนองปิดทองหลังพระ ระวังโรคเส้นประสาทเพราะคิดมากเกินไป อาจเป็นบ้าได้ง่าย ๆ แต่เล่าเรียนอะไรได้ดี มีความจำแม่นยำเข้าใจง่าย ก้าวหน้าในการเรียน การใช้ปัญญา

1479. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวพฤหัส ส่วนดีของดาวคู่นี้ ทำให้สนใจทางศาสนา ปรัชญาศาสตร์ลี้ลับทุกชนิด มีผลสำเร็จทุกชนิด ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องความไม่ก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตประสบความเศร้าโศกผิดหวังสูญเสียเงินทอง ติดไปในทางอกุศล ดื้อดึง อาจถูกฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล

1480. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล้งดาวเสาร์ มักจะโน้มเอียงไปในทางดื้อดึง มีทิฐิ โหดเหี้ยม มองโลกในแง่ร้าย ความรู้สึกตายด้าน ชาเย็น ประสบความล้มเหลวผิดหวังอย่างไม่เป็นท้าในชีวิตและเป็นครั้งใหญ่ด้วยความดีมีเพียงทำให้มีกำลังใจ กล้าแข้ง สามารถรับผิดชอบ การงานได้ทุกอย่าง

1481. ดาวมฤตยูจรทับหรือเล็งดาวมฤตยูเดิม ซ้ำเติมให้หมักดียิ่งขึ้น ให้ความฉับไว รวดเร็วมีกำลังแสงเป็น 2 เท่า

1482. คุณสมบัติของดาวเสาร์ด้านดี รักความเป็นอิสระ ความอุตสาหะพากเพียรความละเอียดถี่ถ้วน เจ้าระเบียบแบบแผน มองเห็นการณ์ไกล กระเหม็ดกระเหม่ สุขุมรอบคอบ ตั้งใจแน่วแน่ ซื่อสัตย์ ควบคุมตัวเองได้ เข็มแข็งกล้าหาญ ตรงต่อเวลามีอิทธิพลมีความรู้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ด้านเสีย ความตาย ความกลัว ความร้อนประจำตัวสูงมองอะไรในแง่ร้าย ความยากจนค้นแค้น การถูกตำหนิติเตียน เสื่อมเสียชื่อเสียง ใจดำอำมหิต เจ้าแห่งโทษะ การถูกกักขัง อัตนิวิบากกรรม ความวิปริต อุปสรรคอย่างไรใหญ่หลวง โรคร้ายที่น่ารังเกียจ ความวิตกกังวล ความเครียด ความทุกข์ ความทรมานความผิดหวัง ความผูกพยาบาท

1483. ดาวประทับดาวประ เล็งกันกลับเป็นเกษตร ดาวนิจกับดาวนิจ เล็งกันกลับเป็นอุจทั้งคู่

1484. ดาวที่ได้ตำแหน่งประหรือนิจ หากไปสถิตอยู่ในเรือน อริ มรณะ วินาศกับลัคนา กลับให้คุณ แต่เจ้าชะตา
เพราะเข้ากฎ ลบ – ลบ เป็นบวก

1485. ดาวที่ได้ตำแหน่งมาตราบาน ถ้าต่างดวงต่างได้ตำแหน่งและเกิดเป็นตรีโกณกันหรือเล็งกันจะให้คุณอย่างที่สุด เช่น ดาวจันทร์ ๒ อยู่เมษ และดาวพุธ ๔ อยู่สิงห์ เป็นมหาจักรทั้งคู่มีอำนาจทำให้เจ้าชะตามีเสน่ห์สมกับเป็นคู่มิตรหรือดาวพุธ ๔ กับดาวพฤหัส ๕ เป็นเกตุ ทั้งคู่เล็งยันกันนั้นดีมากให้คุณแรง ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเจ้าเรือนกดุมภะ หรือพันธุ์ด้วยจะทำให้มีสมบัติมาก บางคนมีที่ดินเป็นพัน ๆ ไร่ทีเดียว

1486. ดาวที่ได้เกษตรนั้นถึงอย่างไรก็ไม่เสีย แม้จะไปสถิตอยู่เรือน อริ มรณะ วินาศ หรือได้ตำแหน่งพินทุบาท ก็ไม่เสียงทั้งนั้น ทรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งเรือนเกษตร

1487.
ถ้าดาวเกษตรเป็นเจ้าเรือนอริ มักจะมีร่างกายแข็งแรงปราศจากศัตรูรบกวน
ถ้าดาวเกษตรเป็นเจ้าเรือนมรณะ ก็มีความสุขสงบไม่ค่อยเศร้าสร้อย
ถ้าดาวเกษตรเป็นเจ้าเรือนวินาศ ก็ปราศจากความคับแค้นใจ เว้นจากความพินาศล้มจม

1488. ดาวจุลจักรกับดาวเทวีโชค ถ้ากุมลัคนาจึงจะให้คุณเต็มที่

1489.
ถ้าดาวศุกร์อยู่ในเรือนอริ ชอบแคะได้ผัวเมียเขา
ถ้าดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะ มักชอบชิงชู้ ลักลอบในเชิงลองดี
ถ้าดาวศุกร์อยู่ในเรือนวินาศ เจ้าชู้เงียบ ๆ โดยลักลอบเชยชมคู่ของเขา

1490. ดาวศุกร์อยู่ร่วมกันราศีเดียวกันกับดาวเสาร์ราศีใดก็ตามจะได้รับความวิปโยคจากความรัก ทุกข์ใจในเรื่อง อกหัก คนรักตายจากหรือหรือไม่ได้แต่งงาน แต่งงานช้า แต่งงานยาก เนื่องจากดาวเสาร์ประวิงเวลา

1491. ดาวเกตุ 9 อยู่ในเรือนปัตนิ มักพอใจกับหญิงชั้นต่ำ ๆ ผู้หญิงหาเงิน

1492. ความหมายของดาวอังคารโดยทั่วไป บุรุษเพศ บุคคลในเครื่องแบบ ช่างทุกชนิด นักกีฬา นายแพทย์ นักเลงหัวไม้ เครื่องไม้ เครื่องมือเหล็ก โลหะ แร่ธาตุทุกชนิด

1493. ดาวอังคารในราศีเมษธาตุไฟ เป็นตำแหน่งที่ดีมาก ทำให้เป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรงทำอะไรตกลงใจเด็ดขาด เชื่อตัวเองมากเกินไป ติดจะประมาณ ชอบเผชิญภัย ใจน้อยเคียดแค้นง่าย จัดระบบการงานดี ชอบประดิษฐ์ แก้ไข ดัดแปลง เสริมสร้างเป็นกิจจะลักษณะ

1494. ดาวอังคารในราศีพิจิก ถือเป็นธาตุน้ำชั้น 2 เป็นราศีของแมลงป่องจึงเป็นราศีที่จัด ๆ ไหวจัด คิดจัด งอนจัด ระเบียบจัด เครียดจัด โกรธง่ายหายเร็ว เอาใจยากอ่านนิสัยที่แท้จริง ภายในไม่คอยออก เป็นธาตุน้ำที่หนัก ๆ คนราศีนี้เหมือนดี เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย

1495. ดาวอังคารเป็นดาวที่ให้ความหมายถึง การสงคราม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ โรงเลื่อย โรงกลึง อาวุธทุกชนิด การก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องกล

1496. ความดีของดาวอังคารให้ความคึกคัก ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง ว่องไว ฉับพลัน ตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ทำอะไรไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความนึกคิดแจ่มใส มีลักษณะเป็นเจ้าคนนายคนเปิดเผยตรงไปตรงมารักความยุติธรรม

1497. ดาวพฤหัสเสีย อยู่ อริ มรณะ วินาศ เวลาเราใช้คนแบบนี้แล้วอย่าไปยุ่ง กับเขาอีกเพียงแต่สั่งทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้แล้วก็พอเขาจะทำให้เรียบร้อยทุกอย่างถ้าขืนไปยุ่งก้าวก่าย งานนั้นจะไม่สำเร็จ เขาเรียกว่าสู้ครู ต้องรู้ใจคนที่ดาวพฤหัสเสีย ถ้าใช้งานถูกกับนิสัยถูกกับหน้าที่จะทำอย่างหัวหกกันขวิดทีเดียว

1498. ดวงชะตาบุคคลใด ถ้ามีดาวศุกร์เป็นนิจ ประ อริ มรณะ วินาศ หรือ สัมพันธ์กับดาวเสาร์คู่ศัตรูมักจะต้องพบกับคำว่า “ ร้ายนักรักนี้ “

1499. ดาวศุกร์ในทักษะโหราศาสตร์ หมายถึง เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ความรัก การสมรส กามารมณ์ สวาทสัมพันธ์ ศิลปะและศิลปิน ช่างเสริมสวย ช่างปราณีตศิลป์ สถานที่ชุมชน มหรสพ โรงงาน ซ่องโสเภณี คุตะราง

1500. เมื่อดาวศุกร์ที่กรี เป้าหมายหรือโคจรการณ์ต่าง ๆ มักจะเลื่อนลอย ชักช้า เสียเวลา หลง ๆ ลืม ๆ มีอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ความหวังแค่เอื้อมมือกลายเป็นสุดเอื้อม การครองรัก ครองเรือน จะมีเรื่อง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด การเงินการครองชีพย่ำแย่ การระแวงเรื่องชู้สาว

1501. ดาวเจ้าเรือนอริ โคจรเข้าภพวินาศหรือมรณะแสดงว่าศัตรูจะวอดวายเป็นความชนะ ซึ่งเท่ากับนำคุณมาให้ ( ลบกับลบกลายเป้นบวก )

1502. ดาวเจ้าเรือนมรณะ โคจรเข้าภพวินาศ แม้เจ็บไข้ก็จะฟื้นทุเลาอย่างรวดเร็วสิ่งใดที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา

1503. ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรเข้าภพอริ ศัตรู จะเกิดทุกข์โทษขึ้นเอง

1504. พระเกตุ 9 โคจรเข้าภพไหน ก็จะให้ทาภพนั้น เช่น เกตุโคจรเข้าภพที่ 4 พันธุ เจ้าชะตาจะจากที่อยู่เดินทางไปชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือมีการโยกย้ายบ้าน

1505. ดาวอาทิตย์โคจรเข้าภพที่ 4 พันธุ จะมีการเดินทางอยู่ไม่คิดที่เช่นกันออกนอกบ้านแล้วสบายใจ

1506. ดาวอังคารโคจรเข้าภพที่ 4 พันธุ จะเดินทางจากที่อยู่มีเรื่องยุ่ง ๆ ภายในบ้านระวังเรื่องยานพาหนะ การเดินทาง

1507. ดาวบาปเคราะห์โคจรเข้าทับดาวเจ้าเรือนตนุลัคน์ จะต้องระวังสุขภาพและเรื่องร้ายอื่น ๆ ด้วย เพราะเป็นระยะเคราะห์ร้ายจะประมาทมิได้

1508. ดาวเจ้าเรือนลัคน์ (ตนุลัคน์) โคจรสู่ภพตรงกันข้าม คือ ปัตนิ หมายถึง คู่ครอง แสดงว่า ระยะนั้น เจ้าชะตาจะต้องมีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ เรื่องราวของเพศตรงข้าม

1509. ถ้าดาวเจ้าเรือนลัคน์ โคจรร่วมกับบาปเคราะห์ก็ให้ระวังจะเกิดเหตุต่าง ๆ
– ร่วมกับดาวอังคาร ก็ระวังอุบัติเหตุ การมีปากเสียง ทะเลาะวิวาท
– ร่วมกับดาวเสาร์ ก็ระวังสุขภาพ โรคเก่าจะกำเริบ
– ร่วมกับดาวราหู จะมั่วเมา หน้ามืด ถูกหลอกลวง
– ร่วมกับดาวเนปจูน มักจะเข้าร่วมสมาคม การงานหนักขึ้น
– ร่วมกับดาวดาวมฤตยู มักมีการเดินทาง ใกล้ไกล
– ร่วมกับดาวพฤหัส มักได้รับการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่

1510. ถ้าหากเจ้าเรือนลัคนา โคจรเข้าทุสถานภพ ถือว่าไม่ดี เป็นระยะเคราะห์ร้าย

1511. ถ้าราหุโคจรทับลัคนา จะเคราะห์ร้ายหนัก จะเกิดคดีความ จะเกิดคดีความ ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกบัตรสนเท่ห์ งานการยุ่งยาก เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพทรุดโทรมมีอุบัติเหตุ

1512. ลัดทาอยู่ราศีกันย์ดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวพฤหัส กุมลัคนา ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ แต่ราหูไปอยู่เรือนพันธุแทน เมื่อราหูเป็น 4 แก่ลัคนาเจ้าตำแหน่งเป็นพินทุบาทว์ ดาวพฤหัสนั้นหมายถึง มีที่ดิน มากมาย อันเป็นมรดกของบิดา มารดา แต่ต่อมาปรากฏว่าถูกเขาโกงจรหมดตัว เนื่องจากราหูเป็นผู้ทำลาย พินทุบาท

1513. ดาวอังคาร + ดาวเสาร์ หรือ อังคาร + มฤตยู หรือ ดาวอังคาร + อาทิตย์ หากว่าลอยอยู่ยังภพที่ 10 กัมมะ ลอยเหลือศีรษะขณะเกิดให้ระวังมีศัตรูมากจะถูกแย่งอำนาจ มีเหตุหายทางการงานอย่างร้ายแรง มีโรคภัยประจำตัว ประสบอุบัติเหตุ โดนผ่าตัด

1514. ถ้าราหุครองอยู่ภพที่ 10 กัมมะ จะส่งผลให้เจ้าชะตา มีชีวิตผันผวนไม่แน่นอนมักประสบเคราะห์ร้ายอยู่เสมอ

1515. ดาวมฤตยูเจ้าแห่งการค้นคว้า แสวงหาสิ่งแปลกใหม่และการตามใจตนเองหากลอยอยู่เหนือศีรษะขณะเกิดในภพที่ 10 กัมมะ จะส่งผลให้เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงปฏิวัติ ปฏิบัติแหกคอก ไม่ยึดมั่นในขนบประเพณี

1516. เจ้าเรือนตนุลัคน์อยู่เรือนอริ หมายถึง เจ้าชะตาชอบสร้างศัตรูหรือเป็นคนขี้โรค

•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•⇼•