เรือนที่ 5 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 5 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่11เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องความรักและมิตรภาพ

พุธ ในเยาว์วัย ชอบการแลกเปลี่ยนความคิดในวงการหมู่มิตรสหายที่ดี การเล่นหูเล่นตา ความคิดจดจ่ออย่างแรงต่อความสัมพันธ์ทางความรัก ชอบสอน ชอบอธิบาย

ศุกร์ ความหมายทั่วไป หมายถึง ความสัมพันธ์ที่รื่นรมย์ ความหมายเฉพาะก็เป็นความสัมพันธ์ทางความรัก รักเด็ก แสวงหามิตรภาพ ชอบสิ่งของสวยงาม รักความสะอาด และความเป็นระเบียบ

อังคาร ความหมายทั่วไป ความพร้อมที่จะเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติการร่วมกัน ความหมายเฉพาะ กิจกรรมทางเพศที่รุนแรง เนื่องจากสะท้อนกับเรือนที่11 หมายถึง มิตรภาพที่พร้อมจะกระทำกิจกรรม

พฤหัสการปฏิบัติการร่วมกัน จะนำความสุขและอาจจะนำเงินมาให้ ความยินดีต่อความนิยมของที่ได้รับหรือที่จะให้ ได้รับมิตรภาพที่จริงใจ

เสาร์ ความสัมพันธ์ด้านความรัก ชะงักงันและแตกแยก หรือต้องรับภาระหน้าที่ถ้าตำแหน่ง ดาวเสาร์ดีก็ยินดีที่จะรับภาระหน้าที่นี้ และรักษาไว้ด้วยความซื่อสัตย์ เมื่อสูงอายุ มิตรภาพจะหยุดเป็นระยะเวลาตลอดไป

มฤตยู อาจจะประสบความรักอย่างไม่คาดฝัน เข้าไปเกี่ยวพันกับ การผจญทางความรักอย่างกะทันหัน ความสัมพันธ์ทางความรักและมิตรภาพจะทำความตื่นเต้น และตึงเครียด รวมทั้งเรื่องการอบรมกับเด็กๆความรักต่อกัน และมิตรภาพที่ผิดสังเกต

เนปจูน ความสัมพันธ์ทางความรัก และมิตรภาพประสบความล้มเหลว ยากที่จะได้มา หรือสลายไปอีกอย่างรวดเร็ว

พลูโต การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางความรัก และมิตรภาพ จะช่วยในการพัฒนาของเจ้าชะตา

คิวปิโด ความสัมพันธ์ทางความรักจะนำไปสู่การสมรส มีความสัมพันธ์กับชุมชนทางวัฒนธรรม หรือกับสโมสรกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่มิตรภาพ

ฮาเดส ความรักเด็ก และกิจกรรมอาจนำความเศร้าโศกหรือความกังวลมาให้ ซึ่งมิตรภาพจะเกิดความทุกข์ระทม มิตรสหายก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้

เซอุส ชอบทัศนคติที่ชัดแจ้งในเรื่องความรัก และมิตรภาพ หรือในกิจกรรมต่างๆ จะมุ่งไป สู่จุดหมายโดยตรง

โครโนส มีทีชื่นชอบในเรื่องรัก และมิตรภาพ เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ

อะพอลลอน ขอบเขตในเรื่องรัก และมิตรภาพกว้างขวาง โน้มเอียงที่จะทำกิจกรรมที่เอื้อมไปไกลๆ

แอคเมตอส ประสบความยุ่งยากในการติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ทางความรัก มีความรู้สึกผูกมัด และถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง ในความสัมพันธ์ทางมิตรภาพก็คล้ายคลึงกัน

วัลคานุส ความสัมพันธ์ทาวอำนาจ นำไปสู่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ หรือกลับกัน มีความรู้สึกว่ามีอำนาจต่อความสัมพันธ์ทางความรักและมิตรภาพ อาจนำไปสู่ชุมชนทางปัญญา หรือกลับกัน