เรือนชะตาราหู

ราหู คือ จุดตัด ระหว่างวิถีโคจรของจันทร์ กับ วิถีโคจรของอาทิตย์ ( ระวิมรรค ) ซึ่งมีอยู่ 2 จุด คือ จุดตัดขาขึ้น” กับ จุดตัดขาลง
ในขณะที่จันทร์โคจร ตัด ระวิมรรค  หาก อาทิตย์ โลก จันทร์ อยู่เรียงเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกัน ในดวงชะตา ขณะนั้น ก็จะเกิดปรากฏการณ์ อุปราคา ขึ้น ซึ่งอาจเป็น สริยุปราคา หรือ จันทรุปราคา ก็ได้ 

จะเห็นได้ว่า ราหู ก็คือ จุดเกิดปรากฏการณ์ อุปราคา ( หรือ คราสด้วย


ในตำราโหราศาสตร์ ยุคศิลปะ เก่า ๆ บางเล่ม เรียก 
จุดตัดขาขึ้น ” ซึ่งเราเรียกกันตามภาษาโหรว่า ” ราหู” ว่า หัวมังกร” และกำหนดว่า แสดงอิทธิพลทางด้าน คุณ และเรียก จุดตัดขาลง” ซึ่งในต่างประเทศเรียกว่าเกตุ (ซึ่งอยู่ตรงข้ามหรือทำมุม180 องศา กับ จุดตัดขาขึ้น” เสมอ ว่า หางมังกร” และกล่าวว่า แสดงผลทางด้าน โทษ


ในทางโหราศาสตร์ยูเรเนียน พิจารณา ราหู กับ เกตุ นี้ รวมกันไป โดยทำนองเดียวกันกับ เสมือน จุดเมษ กับ จุดตุลย์


การที่เรามีความเห็นเป็นเช่นนั้น ก็เพราะตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ นั้น ในเรื่องเรือนชะตา เรือนชะตาที่อยู่ตรงกันข้าม ย่อมจะแสดงอิทธิพลต่อกันและกัน อยู่แล้ว ดัง ตัวอย่าง ราหู สถิตในเรือนที่ 11/เมอริเดียน  เกตุ ซึ่งเป็นจุดตรงข้ามก็จะต้องสถิตในเรือนที่ ของเรือนเมอริเดียน ด้วย จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่า เมื่อ ราหู ก่อให้เกิดผลดีทางดานเพื่อนฝูง เรือนที่ 11 และ ก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดผลดีทางด้านความรักและบุตรด้วยในคราวเดียวกัน เรือนที่ 5 เพราะผิดกฎธรรมชาติ ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับมี เกตุ ซึ่งให้โทษ สถิตในเรือนตรงข้ามคือเรือนที่ 5 อยู่แล้ว จึงสรุปได้ว่า ให้เพียง ราหู อย่างเดียวก็พอแล้ว ไม่ต้องพิจารณาถึงเกตุ และให้ความหมายทางโหราศาสตร์ ตามธรรมชาติทางดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ โดยทั่ว ๆ ไป