เรือนชะตาลัคนา

เรือนชะตาจุดเจ้าชะตาลัคนา

หรือเรือนชะตาเรือนเท่า ( As or Equal House System )

เป็นเรือนชะตาแบบเรือนเท่า ทุกเรือนมีขนาด 30 องศาเท่ากันทั้งหมด กำหนดให้ตำแหน่งลัคนาเป็นจุดเริ่มต้นของเรือนที่ 1 ซึ่งตามระบบเรือนชะตาแบบนี้ เมอริเดียนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเรือนที่ 10 เสมอไป