เรือนชะตาอาทิตย์

ระบบเรือนชะตาอาทิตย์ ( Solar House System )

เป็นเรือนชะตาแบบเรือนเท่า ทุกเรือนมีขนาด 30 องศาเท่ากันทั้งหมด กำหนดให้ตำแหน่งอาทิตย์เป็นจุดเริ่มต้นของเรือนที่ 1