เรือนชะตาเมอริเดียน

ระบบเรือนชะตา จุดเจ้าชะตาเมอริเดียน ( Mc House System )

เป็นเรือนชะตาแบบเรือนเท่า ทุกเรือนมีขนาด 30 องศาเท่ากันทั้งหมด กำหนดให้ตำแหน่งเมอริเดียนเป็นจุดเริ่มต้นของเรือนที่ 10

เรือนเมริเดียนเป็นเรือนชะตาที่บอกเรื่องจิตใต้สำนึก จิตเก่า ชาติที่ผ่านมา รวมไปถึง ชาติหน้าที่จะเกิดใหม่ เรือนชะตานี้เป็นเรือนวิญญาณ เป็นแก่นแท้ของชะตา เพียงอ่านเรือนนี้เรือนเดียว ก็สามารถทราบแก่นเรื่องหมดทุกอย่างของชีวิตเจ้าชะตาเลย

สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ ย่อมถูกนำกลับคืนไป
• ดาวเนปจูน 
=  การสลายตัวไปของสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้จากภายนอก
• ดาวพูลโต  
 =  การหมดสิ้นไป การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไม่ชัด อวสาน ชีวิต กลายเป็นสิ่งในอดีต
สิ่งที่มีการหมุนเวียนใหม่โดยไม่มีวันจบสิ้น

• ดาวพูลโต  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  การขยายตัวของชีวิตใหม่ ขนบธรรมเนียม จารีประเพณี การเกิดใหม่ ชีวิติใหม่
• ดาวคิวปิโด 
= สังคม ครอบครัว ก็ไม่มีวันจบสิ้นหมุนเวียนไปของคนในสังคมและครอบครัวที่มีการเปลี่ยนยุคไป วิวัฒนาการของชีวิตสำหรับ บรรได” ขั้นแรกยุติลงเพียงเท่านี้ วิถีโคจรของดาวพลูโต ตัดกับ วิถีโคจรของดาวเนปจูน ณ จุด ใกล้สุด” และเป็นจุด เชื่อมต่อ ” กับ วิวัฒนาการของบรรใดชีวิตในระดับต่อไป การที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะดาวพลูโต เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแปรสภาพที่สำคัญ และด้วยเหตุนี้เองดาวพลูโต จึงเป็นดาวแห่งการวิวัฒนาการ

เรือนสะท้อน เรือนชะตาเมอริเดียน

♥ เรือน 1 สะท้อนเรือน 12

♥ เรือน 2 สะท้อนเรือน 11

♥ เรือน 3 สะท้อนเรือน 10

♥ เรือน 4 สะท้อนเรือน 9

♥ เรือน 5 สะท้อนเรือน 8

♥ เรือน 6 สะท้อนเรือน 7