เรือนที่ 1 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 1 เรือนชะตาลัคนา

ถ้ามีดาวอยู่ในเรือนที่ 1 ตั้งจุดมังกรให้ตรงกับดาว จะปรากฏว่า ลัคนาอยู่ในเรือนที่ 3 ของดาว หมายถึงผลกระทบซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าชะตา และสิ่งแวดล้อม ( จุดมังกร คือจุดตั้งต้นเรือนที่ 4 ก็คืออาทิตย์  เรือนชะตาลัคนาเรือนที่ 1 จะสะท้อนกับเรือนที่ 3 )

พุธ (ดูว่า เป็นดาวอรุณหรือดาวสนธยา : พุธอรุณเดินตามหลังอาทิตย์ : พุธสนธยาเดินนำหน้าอาทิตย์ ) เจ้าชะตามีลักษณะตามธรรมชาติ ที่เป็นผู้สามารถเจรจา ทางธุรกิจได้ดี ยังได้รับการส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อม ที่เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลง จากการที่สะท้อนกับเรือนที่ 3 มีผลกระทบทางความคิดระหว่างเจ้าชะตา และเพื่อนบ้าน แต่จะเป็นเรื่องประจำวันธรรมดาๆ หรือเรื่องลึกซึ้งทางปัญญา ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา และทำมุมกับดาวอื่นๆอย่างไร

ศุกร์ (ดูว่าเป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา) เจ้าชะตาจะมีภาพพจน์เป็นที่นิยมชมชอบ หรือที่รื่นรมย์ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นที่นิยมชมชอบ จึงมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม อังคาร จะเกิดการโต้เถียงอย่างแรงได้โดยง่าย กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าชะตาต้องการจะบังคับน้ำใจ เจ้าชะตาอยากจะตั้งตัวจากการเป็นผู้ถูกกระทำ มาเป็นผู้กระทำในสิ่งแวดล้อม ควรจะดูตำแหน่งดาวในเรือนเมอริเดียนด้วย จึงจะตัดสินใจว่าเจ้าชะตา เป็นผู้ถูกกระทำ หรือกระทำในสัมพันธภาพกับสิ่งแวดล้อม ดาวธาตุไฟ อาจทำให้ทั้งเจ้าชะตาและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กระทำได้ทั้งสองอย่าง

พฤหัส มีภาพพจน์เป็นผู้มีความสุขในสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมยอมรับอิทธิพลจากเจ้าชะตา รวมทั้งเจ้าชะตายอมให้สิ่งแวดล้อม แสดงอิทธิพลต่อตน

เสาร์ เจ้าะชะตารู้สึกโดดเดี่ยวในสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในทำนองนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดความสงสัย ไม่ไว้วางใจ ถ้าเจ้าชะตาจะแสดงอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม กว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลานาน มิฉะนั้นก็จะถอนตัวออก หรือติดตามโดยผิวเผิน

มฤตยู เจ้าชะตาเป็นที่น่าทึ่ง เพราะมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างไปจากสิ่งแวดล้อม จนเห็นชัด เจ้าชะตาทำให้เกิดการตึงเครียด เพราะความปรารถนาที่จะเป็นอิสระ เจ้าชะตาชอบรับความคิดใหม่ ในลักษณะ ปฏิวัติ แต่ก็จะประสบการปฏิเสธ หรือต่อต้านในการเผยแพร่

เนปจูน เป็นภาพดาวที่วิกฤติที่สุด โดยทั่วไปบอกได้ว่า เจ้าชะตาอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เหมือนกับมีม่านหมอก ล้อมบังไว้ การเรียกร้องที่ฝันฝ่าผ่านหมอก สู่ความโปร่งใสได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเจ้าชะตาแต่ละคน ภายได้มติ ที่ว่า จากความมืด สู่ความสว่าง จากความไม่รู้ สู่ความรู้ และจากความมัวสู่ความใส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำมุม ภาพดาว กับ ลัคนา+เนปจูน ถ้าเป็น มฤตยู ความโปร่งใส จะเป็นเจ้าชะตา ถ้าเป็นอังคาร อาจจะลวงตา สิ่งแวดล้อมได้ง่าย

พลูโต สิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะไม่คงที่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ เป็นผลทำให้เจ้าชะตาต้องรับอิทธิพล ใหม่ๆ และอีกด้านหนึ่งแสดงอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ความปรารถนาไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลง แต่ในส่วนผิวเท่านั้น แต่ต้องการเปลี่ยนในส่วนลึกด้วย

คิวปิโด สิ่งแวดล้อมหมายถึงที่อยู่อาศัย เจ้าชะตามีจิตสำนึกอย่างลึกซึ้ง ต่อครอบครัวและชุมชน และในความหมายในทางกว้าง หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยอิทธิพลที่รับจาก แรง ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าชะตาจะยืนหยัดช่วยครอบครัว ในครอบครัวอาจจะมีสมาชิก ที่มีกิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งมีอิทธิพลสะท้อนถึงเจ้าชะตา

ฮาเดส อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งน่าเกลียด และน่าขยะแขยงมาก ในกรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะได้รับการปฏิเสธ หรือความชั่วร้าย โดยทั่วไปพูดได้ว่าเจ้าชะตา ได้รับความทุกข์เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่คับแคบ

เซอุส สิ่งแวดล้อมกระทบต่อเจ้าชะตาโดยตรง ในลักษณะบีบบังคับ เมื่อมีแรงบีบ ก็มีแรงต้าน ดังนั้นเจ้าชะตาจะแสดงอิทธิพล ต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน จากภาพดาวนี้เจ้าชะตาจะเรียนรู้ในการเชื่อฟังก่อน แล้วจึงออกคำสั่ง

โครโนส เจ้าชะตาอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเผด็จการ สูตร ลัคนา+โครโนส หมายถึงว่าผู้อื่นเป็นหัวหน้า หรือผู้อื่นมาสู่เจ้าชะตาจากข้างบน เจ้าชะตาจะต้องรับกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรืองานมอบหมาย ถ้าเจ้าชะตาจะแสดงอะไรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ต้องออกมาในลักษณะการเป็นลูกน้อง หรือการปฏิบัติการงานที่รับมอบหมาย

อะพอลลอน สิ่งแวดล้อมมีขอบเขตกว้างมาก เจ้าชะตาติดต่อกันในระดับเดียวกัน ณ ที่นี้จะมีความรู้สึก ว่ามีเสรีภาพอย่างชัดแจ้ง ที่จะแสดงความสามารถ หรือพละกำลัง โดยไม่มีอุปสรรค การแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะได้รับการยอมรับอย่างเต็มใจ โดยไม่มีการบังคับ

แอดเมตอส สิ่งแวดล้อมมีลักษณะสงบ แข็งทื่อ และใจแคบ เจ้าชะตาแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อม เหมือนกันท่อนไม้ หรือแท่งน้ำหนักที่หนักหน่วง ยากที่จะแสดงเสรีภาพได้

วัลคานุส เจ้าชะตาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แสดงอำนาจ แต่เพียงผู้เดียว เจ้าชะตาจะเริ่มรู้สึกถึงอำนาจนี้ก่อนแล้วก็เรียนรู้ที่แสวงหาอำนาจ การแสวงหาอำนาจนี้จะไม่มีขอบเขต มาปิดกั้น เจ้าชะตาก็พยายาม นำสิ่งแวดล้อมมาใต้อุ้งเท้า และให้มารับใช้เจ้าชะตา

โพไซดอน สิ่งแวดล้อมทางปัญญา เจ้าชะตาจะได้รับแรงบันดาลใจชนิดนี้ และจะมอบให้สิ่งแวดล้อมต่อไปในเวลาต่อมา แต่ระวังอย่ารวบรัดตัดสินว่า ถ้ามีภาพดาวแบบนี้ จะให้คุณเสมอไป อาจจะมีลักษณะปัญญาที่ผิดก็ได้ เช่นเป็นนักต้มหมู

โดยสรุป สิ่งแวดล้อม อันแรก และเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่มนุษญ์เกิดมา คือบ้านพ่อแม่ แต่ก็ไม่ใช่เช่นนี้เสมอไป อาจจะเป็นครอบครัวที่เจ้าชะตาสร้างขึ้นมาเอง ก็หมายถึงการสมรส ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมแคบที่สุด จึงควรพิจารณาดูว่า เป็นบ้านพ่อแม่ หรือการสมรส

ดาวธาตุไฟ จะแสดงอิทธิพลต่อเจ้าชะตาในเยาว์วัย ในลักษณะบังคับ และเมื่อเจ้าชะตาเป็นผู้ใหญ่ก็จะแสดงต่อสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเดียวกัน คือส่งต่อไปตามที่ได้รับมา

ดาวธาตุดิน แสดงความหมายในทางอดทน หรือทนทุกข์ เจ้าชะตาเรียนรู้ถึงความอดทน และต่อมาก็เข้าใจผู้อ่อนแอ

ดาวธาตุลม หมายถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันในทางที่ดี

ดาวธาตุน้ำ โดยทั่วไปหมายถึงการต้องยอมรับ สิ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ของสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพดาว