เรือน 1 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 1 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่ 12 สำหรับเจ้าชะตาหญิง เป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวสามีกับครอบครัวตนเอง ซึ่งเป็นของที่เห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าเป็นเรื่องของกรรม สำหรับเจ้าชะตาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาหาความสามารถพิเศษของภรรยา และเกี่ยวกับบิดามารดาพวกภรรยาสำหรับเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะชน ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วไป และเรื่องความไม่พอใจรำคาญที่มีอยู่ขณะนั้น สำหรับบุคคลหลายคน ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทั่วๆไปเช่นเดียวกัน แต่ดวงชะตาของดาวเหล่านี้จะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องหาค่าสัมพันธ์ นั่นคือดวงชะตาของแต่ละคนบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับท่าทีส่วนบุคคลต่อสาธารณะ และบอกคำพยากรณ์ไม่ได้เด็ดขาด นอกจากนั้นจะต้องตรวจดูเสมอว่า ดวงจันทร์อยู่ในเรือนชะตาเรือนไทยของเมอริเดียนของอาทิตย์ ของลัคนา และของโลก เพราะจากเรือนชะตาเหล่านี้นี่เอง ดวงจันทร์จะได้รับคุณสมบัติที่แท้จริง

พุธ ก.หญิง ความคิดมุ่งไปที่ การสมรสตั้งแต่วัยสาว การสมรสในวัยสาวฝ่ายชายอาจมีอาชีพในลักษณะดาวพุธ หรือเป็นผู้คุ้นเคยแต่วัยเยาว์ หรือขณะที่สมรสยังอยู่ในวัยหนุ่ม ความสัมพันธ์ทางความคิดกับบ้านพ่อแม่(บ้านเกิด) เป็นอย่างมากมีจดหมายติดต่อและการสนทนา

ข. ชายความคิดมุ่งไปที่ การสมรสตั้งแต่วัยหนุ่มเช่นกัน การสนทนามากมายกับเด็กสาวๆ กระบวนการทางความคิด เคลื่อนไหวคล่องแคล่วมาก มากกเท่าที่ความคล่องแคล่วจะมีมาให้ได้ เพราะจันทร์+พุธ หมายถึง ยายพาหนะชายได้รู้จักกับบ้านของฝ่ายหญิงตั้งแต่แรกเลย เจ้าชะตาจะครุ่นคิดถึง ข้อดีและข้อเสีย(ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ) ที่บ้านของตนกับที่บ้านของภรรยา ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เจ้าชะตาก็ครุ่นคิดถึงฐานะทางสังคมของฝ่ายหญิง ที่ตนต้องการจะสมรส

ค. สาธารณชน การสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วๆไปของสาธารณชน ตัดสินพิจารณาความสัมพันธ์นั้นๆ โดยการพูดหรือการเขียน ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับสาธารณชน หรือเข้าไปสัมพันธ์กับสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ แสดงข้อวิชาการต่อภาวะที่ก่อความรำคาญ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ศุกร์ ก. หญิง พรสวรรค์ที่นำไปสู่การสมรสที่ราบรื่น การสนทนาที่เกิดจากความรักฝ่ายชายอาจมีลักษณะปรากฏทางกาย หรืออาชีพเป็นแบบดาวศุกร์ เจ้าชะตาหญิงมีความปรารถนาที่จะเห็นความสวยและมิตรภาพ ระหว่างครอบครัวของเธอ และครอบครัวของสามี คือว่าเพราะตามแบบลักษณะของเธอนั้น เธอประสงค์จะเห็นชีวิตในความปองดองที่ดีเท่านั้น

ข. ชาย ชายมีลักษณะน่ารักใคร่ สงบเสงี่ยมและช่างประจบ เจ้าชะตายินดีรับการปกป้องดูแล (แบบของมารดาต่อบุตร) และเขามีความสุขและพอใจอย่างนั้นดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์อันดี กับบิดามารดาของฝ่ายภรรยา เจ้าชะตาให้ความสนใจสตรีที่สวยงาม

ค. สาธารณชน ภาพดาวนี้ แสดงความสัมพันธภาพที่ดีกับสาธารณชน ผู้ชายให้ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจต่อเจ้าชะตา สำหรับเรื่องน่ารำคาญทั้งหลายแทบไม่รู้สึกเลย และจะไม่ปรากฏในชะตากรรมของเขา

อังคาร ก. หญิง เป็นสตรีที่ยึดมั่นในความคิดตนเองและขันแข็งมาก อาจจะมีความหมายว่า มีผู้ชายอยู่เบื้องหลังที่พลังงาน กำลังใจ และกำลังความสามารถ เนื่องจากยึดมั่นในความคิดของตนเองของหล่อน อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของสามี และบางทีอาจขัดแย้งกับบิดามารดาสามี และบิดามารดาของตนเอง หล่อนพยายามที่จะเป็นผู้นำในชีวิตสมรส เนื่องจากยึดมั่นในความคิดของตนเอง อาจจะมีความหมายว่าครอบครัวของหล่อน ไม่เห็นชอบในการสมรส แต่หล่อนก็ฝ่าฟันไปได้ด้วยกำลังใจของหล่อน

ข. ชาย เขามีความกระตือรือร้นและกำลังใจเต็มที่ ทุ่มเทเวลาให้กับงานที่สร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องอย่างมากกับคนงาน ผู้ปฏิบัติการหรือทหาร เขาเป็นคนตื่นตัวรู้จักค่าของเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ค. สาธารณชน เกี่ยวกับสาธารณชนนั้น เจ้าชะตาจะมีการโต้เถียงหรือท่าทีที่ต่อสู้ที่เนื่องมาจากสาธารณชนร่วมกับสาธารณชน จะพยายามใช้การต่อสู้หรือโต้เถียงหรือการใช้กำลังเพื่อแก้ไขการขาดแคลน ดาวอังคารโน้มเอียงที่จะก่อความรำคาญ ให้แต่ฝ่ายเดียว

พฤหัส ก. หญิง มีเงื่อนไขทีดีในทางวัตถุสำหรับการสมรส มีความปรารถนาที่จะมีสิทธ์บางอย่างโดยอาศัยทางสามี หรือที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีถ้าสามีเป็นผู้มีเงิน มีการสะท้อนกลับที่ดี เกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งต่อครอบครัวหล่อนด้วย บิดามารดาของหล่อน อาจจะได้รับผลประโยชน์ด้วย ความสนับสนุนทางการเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพดาว โดยทางครอบครัวของตนเองที่เรียกว่า Apanagen  หล่อนจะเป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข ระหว่างครอบครัวทั้งสอง

ข. ชาย เขารู้สึกสบายใจ ในแวดวงสมาคมของสตรี มีโชคดีกับสตรี และมีพรสวรรค์ที่ดีต่อชีวิตสมรส เนื่องจากเป็นการง่ายกับเขา ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเงินด้วยภรรยา อาจจะนำเงินทองติดตัวเข้ามาในการสมรส หรือ ภรรยาอาจจะมีความเข้าใจ สามารถทำให้ทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีกับบิดามารดาของฝ่ายภรรยา บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วย

ค. สาธารณชน ความสัมพันธ์ต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาสู่เจ้าชะตา รู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์เหล่านั้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขาไม่ชอบที่จะตำหนิติเตียนอะไรและเรื่องน่ารำคาญทั้งหลาย อาจขจัดออกไปได้โดยง่าย เพราะเขามีความตั้งใจที่ดีไม่มีความเคลือบแคลงในใจ ธุรการงานย่อมลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายเพราะการนี้

เสาร์ ก. หญิง ส่วนในหญิง หมายถึง อุปสรรคในการสมรส ถ้าดาวเสาร์มีตำแหน่งดี อาจจะหมายถึง สามีที่อายุแก่กว่า หรือผู้ที่มีอาชีพในลักษณะดาวเสาร์ จะเพิ่มภาระอันหนักหน่วงต่อหล่อนขึ้นเรื่อยๆ บิดามารดาของสามี หรือไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับบิดามารดาหล่อน กับบิดามารดาของสามี ตัวหล่อนเองจะมีทีท่าเคร่งขรึมเกินไป หรือมองโลกในแง่ร้าย

ข. ชาย การสมรสจะนำภาระที่หนัก และภรรยาจะนำความหนักอกหนักใจมาให้เจ้าชะตา อาจจะหมายถึงการสมรสที่มีความสุขได้กลายเป็นความเศร้าหมอง เนื่องจากความตาย หรือการเจ็บป่วยของภรรยา หรือการพลัดพรากชนิดอื่นใดก่อนเวลาอันควร บิดามารดาของภรรยาอาจจะเป็นเครื่องถ่วงภาระสำหรับฝ่ายชาย

ค. สาธารณชน อยู่ห่างหรือแยกออกจากสาธารณชน จะมีความรู้สึกว่า อาจจะต้องประสบแต่ความขัดข้องและอุปสรรคเท่านั้น ไม่เชื่อว่าความรำคาญที่ได้รับอยู่นั้นจะขจัดออกไปได้ จึงยอมรับโดยไม่ปริปาก

มฤตยู ก. หญิง หล่อนมีท่าทีพิกลต่อการสมรส หล่อนมักจะไม่ใคร่มีความยั้งคิดเกี่ยวกับการสมรส เผ่าพันธุ์ของหล่อนก็เป็นตัวบอกให้รู้ได้ หล่อนทำให้เกิดความตึงเครียด จากลักษณะพิเศษของหล่อน จะไปแสดงออกที่สามีของหล่อน บิดามารดาของหล่อนและบิดามารดาของสามี หล่อนจะหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

ข. ชาย ที่นี่จะมีความตึงเครียดทางอารมณ์ เขามักจะแสดงความโกรธเคืองและอาจจะพลุนพล่านด้วยความโมโห อารมณ์จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างพายุ ผู้คนจะมรความรู้สึกว่า เขาเหมือนกับถูกกระชากไปมาไม่มีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาการปลดปล่อยอารมณ์อาจจะมีสาเหตุมาจากภรรยา ความสัมพันธ์กับบิดามารดาของภรรยา ขึ้นอยู่กับภาวะทางอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาจะสร้างความตึงเครียด และการทะเลาะในหมู่ประชาชนมีการปลดปล่อยอารมณ์ในลักษณะปฏิวัติต่อต้าน เขาจะรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนผู้ยากไร้ และซึ่งจะนำมาซึ่งความยุ่งยากใจ

เนปจูน ก. หญิง จันทร์+เนปจูน แปลว่า เวลาค่ำคืน ความฝัน ภาวะในความนึกคิดที่ไม่ แจ่มชัด จึงอาจจะสรุปว่า ผู้หญิงคนนี้อาจจะเข้าสู่การสมรส เหมือนคนตาบอด หล่อนจะไม่เห็นลักษณะที่แท้จริงของฝ่ายชาย ผู้หญิงที่มีภาพดาวเช่นนี้ มักจะเป็นเหยื่อของนักหลอกลวงทางการสมรส เพราะหล่อนถูกหลอกลวงได้ง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพดาว ซึ่งหล่อนอาจจะได้ผู้ชายที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้ อีกอย่างหนึ่งหล่อน จะไม่ได้สมรส ซึ่งหล่อนปรารถนาเป็นที่สุด ถ้าดาวเนปจูนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งดีเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะของหล่อน ผู้หญิงคนนี้ อาจประสบกับความเย็นชา ในความสัมพันธ์กับครอบครัวของหล่อนเอง

ข. ชาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดาวเนปจูน ผู้ชายคนนี้ อาจจะมีความรู้สึกไว้มากเป็นพิเศษ หรือมีลางสังหรณ์ ถ้าดาวเนปจูนมีตำแหน่งดี อาจจะมีความละมุนละไมเป็นพิเศษต่อภรรยา แต่ถ้าตำแหน่งไม่ดี อาจจะไม่มีความเข้าใจกัน ซึ่งภรรยาเหมือนกับถูกทอดทิ้งไม่เหลียวแล ความสัมพันธ์กับบิดามารดาของภรรยาก็ อาจจะมีปัญหา

ค. สาธารณชน ไม่เห็นความบกพร่องในสาธารณชน ซึ่งการนี้ อาจก่อความเสียหายขึ้นได้ ความรู้สึกอาจละเอียดอ่อนมากขึ้น อาจจะเป็นบ่อเกิดของสิ่งชั่วร้าย

พลูโต ก. หญิง ความหมายหนึ่งอาจหมายถึง ผู้หญิงที่มีการสมรสไม่แน่นอน เพราะดาวหมายถึง การเปลี่ยนแปลงประจำชั่วโมง หรืออีกความหมายหนึ่งคือ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสมรสตลอดเวลา  ซึ่งหล่อนจะต้องปรับตัวให้เข้ากันอยู่เสมอ เพราะความเป็นจริงในชีวิตสมรสนั้นผิดกับที่หล่อนคาดหวังมาก่อน อาจจะหมายถึง สาเหตุที่จะต้องสมรสหลายครั้ง ความสัมพันธ์กับครอบครัวของหล่อนเอง และกับครอบครัวของสามีจะมีการขึ้นๆลงๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น

ข. ชาย เขาควรจะตั้งครอบครัว มีลูกหลาน เพราะมีช่องทางในการพัฒนาพร้อมจะรองรับอยู่ ภายในครอบครัวเขาจะมีความเป็นอยู่ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาให้เห็นได้ในการเลือกคู่ครองของเขา เขาเข้าใจในลักษณะพิเศษของภรยาของเขา เพราะเขาได้พบการเปลี่ยนแปลง ด้วยความสัมพันธ์กับบิดามารดาของภรรยา จะมีการเปลี่ยนแปลง

ค. สาธารณชน เจ้าของชะตารับรู้ในประสบการณ์ต่างๆ อย่างฉาบฉวยผิวเผินและเขาก็รู้ว่า ไม่มีอะไรยั่งยืนเป็นแก่นสาร ดังนั้น เขาจึงไม่แปลกประหลาดใจอะไรเมื่อขิงเก่าแก่ตายสูญหายสลายไป แล้วมีของรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมา ซึ่งก็ต้องยอมรับความรำคาญใจใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย

คิวปิโด ก. หญิง มีลักษณะของภรรยามาแต่กำเนิด ความสำนึกต่อครอบครัว นำความปองดองที่ดีระหว่างครอบครัวทั้งสองของหล่อน และของสามี โดยเฉพาะเป็นเครื่องหมายที่ดี ถึงความปรองดองระหว่างหล่อนกับมารดาของสามี จากความสำนึกต่อครอบครัว จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง แต่จะมุ่งไปสู้ความสามัคคีกลมเกลียว

ข. ชาย เขาจำได้ภรรยาที่เป็นแม่ที่ดีของลูก และเป็นแม่บ้านที่ดีของเขา เขามีความต้องการที่จะสมรสแต่เนิ่นๆ เนื่องจากมีจิตสำนึก เกี่ยวกับครอบครัวที่ได้พัฒนามาอย่างดีแล้ว และรู้สึกมีความสุขอยู่ในวงครอบครัวของบิดามารดาฝ่ายภรรยา

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาเกลียดการแตกแยกในหมู่ประชาชน ถ้าเกิดขึ้นเช่นนั้นเขาจะถือว่า เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะต้องต่อสู้ เป็นภาพดาวพื้นฐานของกลุ่มการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ

ฮาเดส ก. หญิง มีความหมายสองอย่าง คือผู้หญิงคนนี้ ประสบความบกพร่องขาดแคลนซึ่ง ทำให้หล่อนไม่มีความสุขในชีวิตสมรส หรือหล่อนอาจจะประสบความสัมพันธ์ในชะตากรรม ซึ่งทำให้ต้องขมขื่นผิดหวังในโชค และความปิติสุข ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้งสอง อาจจะไม่รื่นรมย์นัก อาจจะเนื่องจากมีความแตกต่างทางสังคม ซึ่งไม่อาจจะทำให้เท่าเทียบกันได้ หรือทั้งสองอยู่ในภาวะที่ไม่ถูกกัน อาจจะเป็นหม้ายแต่ก่อนเวลาอันควร

ข. ชาย ผู้ชายคนนี้ มีอารมณ์อึดอัดหนักอึ้ง หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากการสมรส อาจจะมีสาเหตุมาจาก ทางจิตใจ นิสัยใจคอ หรือร่างกาย อาจจะหมายถึงภรรยาที่ใช้จ่าย หรือผลาญทรัพย์สมบัติของเรา ความหมายเดียวกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบิดามารดาของฝ่ายภรรยา

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาจะพบแต่ความรำคาญในหมู่ประชาชน และไม่มีทางจะทำให้ดีขึ้นได้เลย

เซอุส ก. หญิง ผู้หญิงคนนี้ มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายรู้จักแบ่งเวลาของหล่อนได้อย่างเหมาะสม หล่อนทุ่มเทจิตใจเข้าสู่เป้าหมาย ความขยันขันแข็งและความรอบครอบ ความเป็นระเบียบของหล่อน จะทำให้หล่อนได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำในครอบครัว หรือได้รับความยกย่องจากทั้งสองฝ่าย หล่อนอาจจะเป็นคนเลือดร้อน หล่อนอาจจะให้กำเนิดบุตรที่แข็งแรงและแกร่ง ถ้าหล่อนจะต้องเป็นหม้ายก่อนเวลาอันควร หล่อนก็จะอยู่ในฐานะที่จะดำเนินธุรกิจของสามีต่อไป ได้อย่างอิสระ

ข. ชาย เขามีความสำนึกในระเบียบวินัย หรือ ในแบบวินัยทหาร แต่เขาก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นทหาร โดยอาชีพ แต่ทว่าเขามีคุณสมบัติทำนองนั้น จากความสำนึกในขนบทำเนียมประเพณีรวมกับความสามารถ อาจจะทำงานใต้บังคับบัญชา โดยเต็มใจ หรือรวมกับความเหมาะสมจะรับตำแหน่งบังคับบัญชาก็ได้ ความสามารถในการประดิษฐ์ปะดอย ก็อาจมีได้บิดามารดาฝ่ายภรรยา โดยเฉพาะบิดาก็อาจจะมีได้เช่นกัน

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาจะเรียกร้องให้มีความเป็นระเบียบ และความสะอาดในสาธารณชน เขาปรารถนาจะให้มีรัฐที่มีลักษณะแบบทหารหรือแบบมีกฎหมาย และความสัมพันธ์ที่แจ้งงชัด จะให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งและวางตัวที่มีเกียรติ เขาไม่ชอบเสรีภาพทั่วๆไป เพราะเขาคิดว่า ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีความคิดทางประชาธิปไตย เขาเองปรารถนาจะมีตำแหน่งภาวะในสาธารณชนในฐานะผู้นำ

โครโนส ก. หญิง จากกำเนิดหล่อน มีความสามารถเป็นตัวของตัวเอง และอิสรภาพไม่ขึ้นกับใคร หล่อนสามารถจะนำทาง หรือชี้ทาง ที่บ้านอาจจะเป็นที่มีกิจกรรมที่เล็กเกินไป เพราะหล่อนต้องการจะมีที่ๆใหญ่ เพื่อจะดูแลชี้ทางให้ บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในชีวิตสมรส เพราะใจที่เรียกร้องจะเป็นผู้นำไม่สัมฤทธิ์ผลได้ หรือหล่อนอาจจะแสวงหาสามีที่มีตำแหน่งสูง เพื่อที่หล่อนจะได้มีศักดิ์และเกียรติยศ เนื่องมาจากสามีตระกูลของหล่อน อาจจะได้รับการยกย่องมาแล้ว ถ้าบิดามารดาของฝ่ายชายไม่เท่ากัน ก็จะเป็นการสมรสที่ต่างฐานะ หล่อนก็จะดูหมิ่นดูแคลนต่อบิดามารดาฝ่ายชาย หล่อนปฏิเสธไม่รับคำแนะนำจูงใจจากครอบครัวหล่อนตัดสินใจด้วยตัวเอง

ข. ชาย เขาอาจจะเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มปกครอง หรือคณะกรรมการ มีความสามารถในการเป็นผู้นำปวงชน เขามีความสำนึกในสิทธิอำนาจ ที่มีตามธรรมชาติ มีความหยิ่ง ภาคภูมใจในครอบครัวและตระกูลพงศ์พันธ์ เขาปรารถนาที่จะมีภรรยาที่มีสิ่งนี้เท่าเทียมกัน อาจจะมีพ่อตาที่มีตำแหน่งชั้นนำ

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาจะมองสัมพันธ์ภาพกับสาธารณชนมาจากที่สูง ดังนั้นจึงมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีงามตามความเป็นจริง อาจจะเป็นได้ว่า เขาไม่ต้องการจะเห็นมัน และไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องด้วย เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการยกฐานะของปวงชน แต่ก็มองอย่างดูถูกดูแคลน มีการสัมผัสอย่างเล็กน้อยกับประชาชนธรรมดา เพื่อที่จะรับทราบความเดือดร้อนของเขา มีความรู้สึกรักชาติต้องการให้ปวงชนของตนมีความยิ่งใหญ่และมีอำนาจ

อะพอลลอน ก. หญิง จากพงศ์พันธ์ของหล่อน ผู้หญิงคนนี้ อาจมีกำเนิดจากบ้านที่ทำธุรกิจค้าขาย หรือที่มีคนเข้าออกมากมาย มีการสัมผัสเกี่ยวข้อง กับบุคคลมากมายหล่อนอาจจะมีประสบการณ์ในการติดต่อผู้คน ด้วยเหตุนั้นอาจจะมีโอกาสมากมายในการสมรสรวมทั้งการสมรสก็จะนำไปสู่การรู้จักมักคุ้นต่อๆไปอีก ดาวอะพอลลอนอาจหมายถึงความมุ่งมั่นไปสู่ความรู้ทางวิทยาการ ซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการสมรสวงสมาชิกทางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะขยายเติบโต

ข. ชาย เขามีความโน้มเอียงที่จะคบหาพี่น้อง และคบหากับคนมากมายในฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่ การรู้จักมักคุ้นกับผู้หญิงมากมาย ก็เปิดโอกาสให้เลือกได้มากในการสมรส ครอบครัวของฝ่ายหญิงอาจเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ หรือธุรกิจพาณิชย์การ หรือเป็นวงครอบครัวใหญ่ ไม่ว่าเขาจะทำการทางวิทยาการ หรือธุรกิจก็ตามเขาก็อาจเชื่อได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายภรรยา

ค. สาธารณชน อาจจะมองได้สองด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพดาว หรืออาจจะหมายถึงการรู้จักคนมากมายในหมู่ประชาชนอย่างหนึ่ง หรืออีกอย่างหนึ่ง หมายถึงการขยายขอบเขตในพื้นที่เขาเอง อาจจะเป็นที่รู้จักของคนมากมาย เกี่ยวกับสิ่งรำคาญใจเขาอาจจะมองข้ามไปเพราะท่าทีของเขาอยู่แค่พื้น ๆ เขาขอบที่จะอยู่ที่แค่พื้นผิวมากกว่า

แอคเมตอส ก. หญิง ถ้าดาวแอคเมตอสแสดงอิทธิพลแต่เพียงอย่างเดียว ทุกอย่างในตัวผู้หญิงคนนี้ จะอยู่ในที่คับแคบ หล่อนจะขังตนเองอยู่ในตัวของหล่อนเอง หล่อนอาจจะมีกำเนินมาจากความสัมพันธ์ที่คับแคบ ในชีวิตสมรสหล่อนอาจจะเป็นภาระถ่วงแก่ฝ่ายชาย เพราะหล่อนจะมีลักษณะอุ้ยอ้าย และไม่ค่อยจะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ อาจจะมี มีความเหมาะสมในการทำงานหยาบๆและหนักๆการติดต่อกับบิดามารดาของอีกฝ่าย จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีลักษณะแบบเดียวกัน แม้แต่ภายในครอบครัวของตนเองก็ขาดความจริงใจ ถ้ามีความสัมพันธ์กับดาวพลูโตและโพโซคอน ภาพดาวก็จะเปลี่ยนไปหมด

ข. ชาย เขามักจะมีความเศร้าโศกเป็นเจ้าเรือน ไม่มีแรงกระตุ้นจิตใจ เนื่องจากเขาพูดเกี้ยวผู้หญิงไม่เป็น จึงทำให้สมรสยาก เขาควรจะหาผู้หญิงแบบพื้นๆที่ไม่ได้พัฒนานัก ความสัมพันธ์กับพ่อตาแม่ยาย ก็จะคล้ายคลึงกัน ดังกล่าว

ค. สาธารณชน อาจจะหมายถึง ชาวชนบทธรรมดา ๆ ซึ่งมีความคิดหรือความกังวล แต่ในเรื่องกสิกรรม อาจจะหมายถึง เขตห่างไกลโดดเดี่ยว ที่มีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม

วัลคานุส ก. หญิง หล่อนอาจจะเป็นผู้เรียกร้องเอาอำนาจมาให้ได้ หรือหล่อนอาจจะมีสามีที่หล่อนจะต้องอยู่ได้อำนาจของเขา จากเผ่าพันธุ์ของหล่อน หล่อนทะเยอทะยานจะมีอำนาจ หรือหล่อนรู้จักใช้อำนาจในความสัมพันธ์กับครอบครัว และในระหว่างมวลหมู่สมาชิกด้วยกัน จะมีการประลองอำนาจกัน จึงอาจทำให้เกิดการต่อสู้และการเหินห่างแตกแยก

ข. ชาย มีอารมณ์ จิตใจเข้มแข็ง ยากที่จะทำให้เขาสะเทือนขวัญได้ง่ายนัก เขาสามารถที่จะรับและทนทานต่อความหนักอกหนักใจทั้งหลาย เมื่อเขามุ่งมั่นหาอำนาจเขาทำจนสุดตัว คำพูดของเขามีน้ำหนักที่ทำให้ตราชั่งเอียงได้ ผู้คนฟังคำพูดของเขาหรือจะต้องฟังคำของเขา ภรรยาจะอยู่ใต้อำนาจเขา และในทำนองเดียวกัน เขาก็จะสามารถบังคับครอบครัวของหล่อนได้ด้วย

ค. สาธารณชน ที่เกี่ยวกับประชาชน เจ้าชะตามีแต่ความคิดเรื่องอำนาจ และอิทธิพลการกระทำของเขาทั้งหลาย จะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนี้ ยินดีเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร และได้รับความเห็นชอบจากพรรค โดยวิธีการนี้ ก็นำไปสู่อำนาจได้ สิ่งไม่ดีงามเป็นของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น ส่วนพรรคของตนดีเสมอ

โพไซคอน ก. หญิง หล่อนมีลักษณะ จิตละเอียดอ่อน ความรู้สึก ใจ หรือมีสภาพเป็นสื่อทรงมีคุณสมบัติเป็นสื่อทรง หรือความรู้สึกไว ซึ่งเป็นลักษณะเด่น เพื่อจะหาความสุขหล่อนจะต้องหาสามีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเป็นที่ยอมรับลักษณะอันละเอียดอ่อนของหล่อนอันนี้ หล่อนอาจจะหามาจากครอบครัวที่ได้รับการปกป้องอย่างดี ความสอดคล้องระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์

ข. ชาย เขามีการดลใจหรือลางสังหรณ์ เขาอาจจะหาภรยามาจากบ้านที่มีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงาม เขารักบูชาบ้านและบิดามารดาของฝ่ายหญิงที่มีลักษณะเช่นนี้ เขามีความรู้สึกชื่นชอบจากการ มุ่งหมายทางจิตอันละเอียดอ่อนในบ้านของพ่อตาแม่ยาย

ค. สาธารณชน เจ้าชะตายินดีส่วนร่วม ในเรื่องทางวัฒนธรรมของสาธารณชนถ้าขาดสิ่งนี้เขาจะรู้สึกรำคาญใจ