เรือนที่ 10 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 10 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 6 งานที่เกี่ยวกับระดับตำแหน่ง
พุธ เคลื่อนไหวในสาธารณะโดยพูดมาก หรือชอบคุย ความคิดและการพูดออกมาเกี่ยวกับอาชีพ และการงาน ซึ่งทำให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จัก จากตัวเจ้าชะตามีกิจกรรม จากตัวเจ้าชะตามีกิจกรรม และความไม่สงบมาก เจ้าชะตาต้องเขียนมากเช่นกัน ห้องทำงาน หรือสำนักงานจึงเป็นที่ พำนักของเจ้าชะตา จะต้องใช้เวลาบางชั่วโมงที่โต๊ะทำงาน
ศุกร์ ถ้าตำแหน่งดี ขั้นตำแหน่งของเจ้าชะตาขึ้นอยู่กับว่า เจ้าชะตาเป็นที่รักใคร่เพียงใด ถ้าตำแหน่งศุกร์ไม่ดี ต้องตรวจดูสัมพันธ์ภาพพิเศษให้ดี ลัคนา + ศุกร์ อาจหมายถึงสิ่งที่ผู้อื่นปรารถนาจากเจ้าชะตา เจ้าชะตาต้องบำบัดความต้องการของผู้อื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพ และขั้นตำแหน่ง ยากที่จะปฏิเสธคำขอ ลักษณะของกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบของดาวศุกร์ หรือเกี่ยวกับอาชีพแบบดาวศุกร์ ซึ่งเจ้าชะตาจะต้องอยู่ในภาวะเรียกร้องพิเศษ
อังคาร ตำแหน่งของอังคาร ตรงนี้ ทำให้เจ้าชะตาต้องต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง และการยอมรับ และความคิดเห็นของตนจะถูกท้าทายให้มีการต่อสู้ เจ้าชะตาต้องต่อสู้เพื่อความคิดเห็น เจ้าชะตาต้องเหนื่อยยากในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตำแหน่งจะได้มาก็ต้องทำงาน ไม่มีทางได้มาง่ายๆ ลักษณะของการงาน ไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะของดาวอังคาร ดาวอังคาร หมายถึงดาวของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรือนที่ 6 ซึ่งเป็นเรือนการงาน ซึ่งเรียกเข้าให้มีการกระทำอยู่ในตัวแล้ว
พฤหัส การก้าวหน้าทางอาชีพการงาน จะเป็นไปโดยง่าย เพราะผู้อื่นเมตตา ดังนั้นอาจทำให้เกิดความรู้สึก ที่ต้องอาศัยผู้อื่นไม่เป็นอิสระ ในบางกรณีอาจหมายถึงการเล่นพวก ถ้าดาวพฤหัสบดี ความสามารถจะเป็นตัวตัดสิน การซื่อตรงต่อการงาน และความรู้สึกรับผิดชอบก็มีอยู่ด้วย ขอบเขตการงาน และกิจกรรมก็ตรงกัน
เสาร์ สูตรดาวหมายถึงผู้อื่นขัดขวาง หรือพลัดพราก และตำแหน่งดาวเสาร์ในเรือนที่ 10 นี้ก็แสดงอิทธิพลแรงมาก เจ้าชะตาต้องต่อสู้อย่างหนักในด้านอาชีพ ตำแหน่งฐานะอยู่ภาวะอันตรายตลอดเวลา การประจบสอพลอ การคิดร้าย การอิจฉาริษยา จะมีบทบาท จะถูกปัดแข้งปัดขา เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ต่อบุคคลที่ทำงานร่วมกัน
มฤตยู การปรากฏตัวทางอาชีพ ก่อความตึงเครียด ความตื่นเต้นอาจเกิดมาจากเจ้าชะตาหรือจากบุคคลในสิ่งแวดล้อมก็ได้ การงานจะนำความประหลาดใจ และทำให้แผนการที่วางไว้แล้ว ไม่เป็นไปตามแผน ถ้าเป็นเรื่องอาชีพ แบบดาวมฤตยู สภาพการจะเปลี่ยนแปลงไป
เนปจูน ความไม่วางใจของผู้อื่น จะสร้างความไม่แน่นอนใจอาชีพแก่เจ้าชะตา ควรตรวจดูสภาพดาวเนปจูนให้ละเอียด อย่างไรก็ตามอันตรายทางอาชีพยังคงมีอยู่ อาจจะทำให้เกิดภาวะว่างงานเป็นช่วงๆ ผู้อื่นจะก่อความเสียหายทางอาชีพ การก้าวหน้าทางตำแหน่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นกวี หรือนักประพันธ์ ซึ่งมีตำแหน่งดาวที่ดี
พลูโต การเปลี่ยนอาชีพ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านตำแหน่งตามไปด้วย หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้วย ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก็มีผลต่ออาชีพ หรือตำแหน่ง จะกระทบเกี่ยวไปถึงการงานด้วย
คิวปิโด ในทางอาชีพจะเกี่ยวกับ การจัดตั้ง หรือตกแต่งที่อยู่อาศัย อาชีพจะตกทอดเป็นมรดกต่อไป นั่นคืออาชีพ และตำแหน่ง จะตกทอดไปถึงบุตรชาย เนื่องจากสะท้อนกับเรือนที่ 6 จะมีการร่วมงานกันในธุรกิจครอบครัว
ฮาเดส ฐานะตำแหน่งของเจ้าชะตา จะประสบความขาดแคลน ซึ่งทำให้เจ้าชะตาไม่มีความยินดีในอาชีพการงาน เจ้าชะตาได้รับหน้าที่ ที่เจ้าชะตาไม่อยากรับ การปรากฏตัวในสาธารณะไม่ประสบความสำเร็จ ยกเว้นในงานแบบฮาเดส
เซอุส รู้สึกผูกพัน เกี่ยวกับงานอาชีพ และเป็นงานที่เจ้าชะตาทำได้ดี เจ้าชะตาจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้อื่นจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งเท่านั้น เจ้าชะตาต้องทำหน้าที่บ่าว ถ้าจะให้บ้านเรียบร้อย
โครโนส ในฐานะพนักงาน มุ่งมั่นและก้าวไปถึงตำแหน่งหัวหน้า ชอบการงานที่เป็นอิสระ
อะพอลลอน ในทางอาชีพมีลูกค้ามากมาย เจ้าชะตามีงานยุ่ง เป็นงานอาชีพ ที่ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือกินเนื้อที่ขยายกว้างจะสัมผัส กับบุคคลมากมาย อันตรายที่จะแตกแยกกัน
แอดเมตอส ความสามารถในงานพิเศษด้านอาชีพ โดยทั่วไปตำแหน่งงานจะไม่ก้าวหน้า หรือก้าวเพียงขอบเขตเล็กน้อย ตัวงานอาจเกี่ยวกับการสร้าง ความดันที่สูงด้านกลไกหรือวัสดุ เจ้าชะตาอาจมีลูกน้อง ภายใต้ความกดดันที่สูง ด้านจิตใจ หรือที่เรียกว่าความกลัว
วัลคานุส เนื่องจากผู้อื่นแสดงอำนาจต่อเจ้าชะตา หรือทำให้เจ้าชะตารู้สึก เจ้าชะตาจึงพยายามแสวงหาอำนาจ เจ้าชะตาได้รับมอบอำนาจ เจ้าชะตาพร้อมที่จะใช้กำลัง การร่วมงานกับเจ้าชะตาก็ไม่ค่อยราบรื่น หรือรื่นรมย์นัก
โพไซดอน อาจจะเป็นกิจกรรมด้านอาชีพ ทางปัญญา อาจจะหมายถึงงานอาชีพที่จะต้องใช้ปัญญา เจ้าชะตาจะเสาะหาพื้นฐานทางวิชาการ ของการกระทำของเขา หรือความเกี่ยวโยงกัน
โดยสรุป ตำแหน่งของเรือนลัคนาที่ 10 บอกได้ว่าเจ้าชะตาขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม หรือว่าในทางกลับกัน ว่าสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับเจ้าชะตา แต่ความสัมพันธ์อันนี้มีอยู่ ให้ลองนึกถึงภาพความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้ากับลูกหนี้ ดังนี้ ลูกหนี้รู้สึกไม่เป็นอิสระ เพราะมีหน้าที่ต้องใช้หนี้ ส่วนเจ้าหน้า ก็เป็นกังวลว่า ลูกหน้า จะใช้หนี้ หรือไม่
ดาวธาตุไฟ จะแสดงธาตุของตนอย่างชัดแจ้ง เริ่มด้วยต่อเจ้าชะตา แล้วขยายออกไป
ดาวธาตุดิน ให้ผลแตกต่างกัน
ดาวธาตุลม แสดงทางรื่นรมย์
ดาวธาตุน้ำ ก็ทำนองเดียวกันกับธาตุดิน