เรือน 10 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 10 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือนที่ 9 ไปสู่แดนไกล เนื่องจากอาชีพ
พุธ ข่าวสาร หรือการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ (เฉพาะดาวจร) เมื่อดาวพุธจรเข้ามาเรือนที่ 10 ต้องดูว่า พุธในพื้นดวงอยู่ในเรือนที่ไหน ถ้าพื้นดวงอยู่ในเรือน 3 การโคจรเข้ามาในเรือน 10 จะมีอิทธิพลถึงเรือน 9 ถ้าอยู่ในเรือน 4 ก็มีอิทธิพลถึงเรือน 10 ข่าวสารหรือการสนทนาเรื่องอาชีพ จะเกี่ยวกับเรื่องที่มาแดนไกล หรือจากภายนอก
ศุกร์ (เป็นได้แต่ดาวจรเท่านั้น) อาจนำความรื่นรมย์ทางอาชีพ หรือเกี่ยวไปถึงเรื่องราวภายนอก หรือของแดนไกล
อังคาร กิจกรรมทางกายในที่สาธารณะ กิจกรรมทางอาชีพ..เหล่านี้ นำไปสู่การเดินทางและการติดต่อกับภายนอก อาจเป็นการต่อสู้เพื่อปากท้องในชีวิตประจำวัน
พฤหัส โรคและความสำเร็จในอาชีพในที่สาธารณะ เงินที่ได้มาแบบนี้ จะทำให้การติดต่อกับภายนอกง่ายขึ้น
เสาร์ การก้าวหน้าทางอาชีพเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดยมีอุปสรรค หรือความล้มเหลวเมื่อสูงวัยตำแหน่งมั่นคงในที่สาธารณะ ยกเว้นในกรณีดาวเสาร์ที่ให้โทษ อุปสรรคอาจจะมาจากภายนอก หรืออาจทำให้ต้องเดินทางไปสู่แดนไกล แดนไกลอาจจะหมายถึง เมืองถัดไปก็ได้
มฤตยู ประสบความตึงเครียดในอาชีพในที่สาธารณะ เจ้าชะตาเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเอง เพราะเจ้าชะตาอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลา เหตุการณ์ที่เกิดอย่างไม่คาดฝันนั้น มีผลกระทบไปถึงภายนอกหรือแดนไกล
เนปจูน ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดี การปรากฏตัวสู่สาธารณะ เจ้าชะตาจะ ไม่มีที่ยึดเหนี่ยว อาจจะพบความสับสน หรือแผนลับ กรณียกเว้นได้แก่ อาชีพในลักษณะของเนปจูน เช่น นักหนังสือพิมพ์ การค้าขาย ยาพิษ หรือแก๊ส การเดินทางทางทะเล และการประมง แต่ก็ต้องเป็นดาวเนปจูนในตำแหน่งทำให้คุณ เจ้าชะตาจะเสี่ยงต่ออันตรายเสมอ ทุกอย่างที่มาจากภายนอก ต้องระวังให้ดี
พลูโต มีความสามารถปรับตัวทางร่างกายได้ดี ต่อการเรียกร้องทางอาชีพ อาจชอบเปลี่ยนอาชีพ หรืออาชีพนำสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆมาให้ ซึ่งจะต้องปรับตัวตลอดเวลา อาจมีอิทธิพลกระทบถึงการพัฒนาการทางร่างกาย อาชีพอาจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ การจัดหาหรือการปรุงอาหาร และทำให้มีการติดต่อกับภายนอก
คิวปิโด ผู้ชายซึ่งก้าวสู่สาธารณะในฐานะศิลปิน หรือเป็นสมาชิกที่สำคัญในชุมชนหรือของบริษัท การเรียกร้องด้านอาชีพ เนื่องมาจากครอบครัว จากสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานั้น จะมีการติดต่อกับภายนอก ในดวงของผู้หญิงหมายถึงสามีซึ่งมีตำแหน่งที่สำคัญทางอาชีพที่สำคัญ มีสัมพันธภาพภายในกรอบ
ฮาเดส การเข้าสู่สาธารณะมีอุปสรรค มาจากโรค หรือข้อบกพร่องทางกาย แต่ให้ผลตรงข้าม ถ้าเกี่ยวกับอาชีพในลักษณะของฮาเดส เช่น แพทย์ นักโบราณคดี การค้าของเก่า ฯลฯ การติดต่อจะไปสู่ภายนอกด้วย
เซอุส ความปรารถนาสู่ตำแหน่งชั้นนำในสาธารณะ และความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะขยายตำแหน่งนี้ ไปสู่ภายนอก
โครโนส ตำแหน่งผู้นำในสาธารณะ ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ในที่อาศัยอยู่
อะพอลลอน ความสำเร็จทางอาชีพที่ขยายในที่สาธารณะ และในแดนไกล
แอดเมตอส อาชีพในสาธารณะเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงภายนอก ถ้าไม่เกี่ยวกับอาชีพในลักษณะแอดเมตอส ตำแหน่งนี้ก็จะให้ผลในทางมีอุปสรรคมาก
วัลคานุส กำลังทางร่างกาย และรูปกายของเจ้าชะตา จะมีบทบาที่สำคัญในอาชีพ และในการปรากฏตัวต่อสาธารณะ อิทธิพลที่ออกไปจากเจ้าชะตาดังกล่าว จะไม่จำกัดแต่เฉพาะรอบตัวใกล้ชิดเจ้าชะตาเท่านั้น
โพไซดอน ร่างกายในสาธารณะเรื่องปัญญา จะมีความหมายในอาชีพ และชีวิตสาธารณะแรงกระตุ้นทำนองเดียวกันก็มาจากภายนอก หรือออกไปสู่ภายนอก
หมายเหตุสรุป ในการพิจารณาดาวในเรือนที่ 10 ของอาทิตย์นี้ จะต้องพิจารณาดาวอาทิตย์ประกอบด้วย เพราะเป็นดาวที่มีอิทธิพลแรงเป็นพิเศษต่อรูปกายของเจ้าชะตา
โดยทั่วไป
ดาวธาตุไฟ เป็นตัวกดดันออกไปสู่ภายนอก อังคารจะแสดงผลผ่านทางกิจกรรม เซอุส ผ่านทางความตั้งใจเป็นผู้นำและความสามารถในการนำ มฤตยูโดยภาวะประสาทตึงเครียด และวัลคานุส โดยพละกำลังของร่างกายและสุขภาพ ในที่นี้เกี่ยวกับความสามารถทางกาย
ดาวธาตุดิน ทำให้ร่างกายกำยำ ให้ความแข็งแกร่ง ทนทาน และยืนยง เสาร์ให้พลังความต้านทาน พลูโตให้ความสามารถในการปรับตัว แอดเมตอสให้ความอุ้ยอ้าย
ดาวธาตุลม ให้เสน่ห์ดึงดูดแก่เจ้าชะตา และความชื่นชอบ เจ้าชะตาก้าวถึงเป้าได้ง่ายในสาธารณะ เพราะมีผลสนองครั้งทางแล้ว
ดาวธาตุน้ำ ทำให้อยู่ในภาวะตั้งรับ โดยเฉพาะดาวเนปจูน —- ต้องตั้งรับเพราะความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวของร่างกาย โครโนส นำความรื่นรมย์มากให้ ฮาเดสนำสิ่งไม่สวยงาม และน่าเกลียดมาให้ เพราะรูปกายที่มีเป็นตัวดึงเข้ามา โพไซดอน ทำให้ร่างกายมีรังสีประกาย