เรือน 10 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 10 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่3 สำหรับผู้หญิงหมายถึง การผูกพันทางการงาน ด้านอาชีพ ซึ่งอาจจะอยู่ในฐานะแม่บ้าน หรือกิจกรรมอย่างอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งของผู้หญิงซึ่งต้องใช้ความคิดในการปฏิบัติสำหรับผู้ชาย คือการสัมผัสกับผู้อื่น ในสาธารณชน และการใช้ความคิดแบบทั่วๆไปสำหรับชนชั้นและอาชีพ จะหมายถึงชนิดของทัศนคติต่อปรากฏการณ์ทั่วไป

พุธ ก.หญิง ตั้งแต่เป็นสาวหล่อนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ของแม่บ้านหรืออาชีพอื่นๆก็ได้มันอยู่ในจิตสำนึกของหล่อน

ข.ชาย เขาจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสร้างความคิดเห็นสาธารณชน เขาจะต้องมีการเจรจามากมายกับเยาวชน หรือกับสาธารณชนทั่วๆไป เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในงานประจำวัน เขาคล่องแคล่วมากมายทางด้านอาชีพ

ค.สาธารณชน ข่าวสารทั่วๆไป และการสร้างความคิดสาธารณชนหนุ่มสาวฐานะมืออาชีพ

ศุกร์ ก.หญิง หล่อนมีกระตุ้นในใจไปสู่อาชีพ อาจจะหมายถึง ในลักษณะดาวศุกร์จะอย่างไรก็ตาม จะทำให้หล่อนมีความสนุกสนาน แต่ถ้าตำแหน่งดาวศุกร์ไม่ดีก็ไม่สนุก หล่อนสร้างแต่บรรยากาศแห่งความร่าเริง และชื่นบานไปรอบๆ ตัวหล่อน

ข.ชาย ณ ที่ประกอบอาชีพของเขาร่วมกับบุคคลมากมาย เขาจะพบแต่ความปรารถนาเขาเป็นที่ชื่นชอบ เขาก็รู้สึกในความนิยมชมชอบนี้

ค. สาธารณชน กลุ่มตัวแทนอาชีพแบบผู้หญิงในสาธารณ ในวงเศรษฐกิจ หรือแนวคิดทางอาชีพ

อังคาร ก.หญิง หล่อนทำงานอย่างแข็งขัน สนุกสนานและรวดเร็ว หล่อนชอบบุก ความคิดและการกระทำเป็นอันเดียวกัน(ปากกับใจตรงกัน)

ข.ชาย ทางอาชีพในสาธารณชน เขาจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นระดับทำงานเขาต้องฟันฝ่าคนพวกนี้ ดังนั้นความคิดของเขาจะต้องเข้มแข็ง ปฏิบัติได้ และเด็ดขาด

ค.สาธารณชน คนงานในตำแหน่งทางสาธารณ และความคิดอ่านในแนวนี้

พฤหัส ก.หญิง หล่อนมีลักษณะร่าเริงเป็นกันเอง และความรู้สึกมีความสุขในตำแหน่งฐานะของหล่อน ไม่ว่าหล่อนจะอยู่ในฐานะแม่บ้าน หรือทำอาชีพผู้หญิงอื่นใด หล่อนแสดงออกมาให้เห็นด้วยการแสดงความพอใจ

ข.ชาย เขาประสบความสำเร็จในสาธารณชน การสัมผัสกับผู้อื่นในสาธารณชนจะเป็นไปด้วยความรื่นรมย์ เขาเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะมีลักษณะร่าเริงเป็นกันเอง เขาอยากจะให้สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น โดยอยากเห็นเขามีความสุข หรือทำให้เขามีความสุข การมองโลกในแง่ดี ก็แผ่ไปยังผู้อื่นด้วย

ค.สาธารณชน ความรู้สึกสบายสำหรับคน บุคคลในกาลสมัยที่ร่าเริง

เสาร์ ก.หญิง หล่อนมีความเอาจริงเอาจังกับความเป็นอยู่ หล่อนขยันทะเยอทะยานและสำนึกในหน้าที่ อาจจะเป็นไปได้ว่าในเยาว์วัยยังไม่รู้สึกอย่างนั้น หรือหล่อนในเยาว์วัยถูกบังคับให้รับหน้าที่ที่สำคัญ หรือในบางกรณีอาจเป็นเวลาที่ยากเข็นในเยาว์วัย แม้แต่เบื่อผู้สูงอายุอยู่แล้วยังต้องรับภาระหน้าที่ ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ไม่ดีอาจจะเป็นภาระถ่วงที่อึดอัด แต่ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ดีก็จะกลายเป็นความเคยชิน

ข.ชาย เขาผลักภาระหน้าที่ให้แก่ผู้อื่นรอบๆตัวเขา ดังนั้นเขาจึงถูกเกลียดชังซึ่งจะเป็นผลย้อนกลับทำให้เขาหม่นหมองใจ เพราะเขารู้สึกว่าที่ทำ ดังนั้นเพราะความจำเป็นความคิดเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจะเต็มไปด้วยหน้าที่ ความจำเป็นและความรับผิดชอบ ซึ่งเขามีต่อผู้อยู่รอบตัวเขา จึงนำความกังวลมาให้อีก

ค.สาธารณชน บุคคลซึ่งอยู่ในสาธารณชน ถูกตรึงตราอยู่ในความตื่นเต้น เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือเป็นผู้ตรึงให้ผู้อื่นอยู่ในความตื่นเต้น อาจจะเกิดข่าวสาร หรือการสนทนาการเจรจา

เนปจูน ก.หญิง ในงานอาชีพไม่ว่าจะในฐานะแม่บ้าน หรือในตำแหน่งใดก็ตาม อหล่อนจะไม่ประสบผลสำเร็จหล่อนอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริง จึงทำให้เสียหลักได้ง่าย อาจจะเป็นประสบการณ์ทางด้านไสยศาสตร์ หล่อนปรารถนาโลกในอุดมคติ ซึ่งไม่อยู่ในความคิดของหล่อนมีแต่ความมืดมัวและสับสน ถ้าตำแหน่งดาวเนปจูนดี อาจจะเป็นความรับรู้ทางลางสังหรณ์ ดังนั้นอาจเป็นอาชีพ ผู้สื่อข่าวหญิงก็ได้ แต่ก็ไม่มีความแน่นอนทางอาชีพ

ข.ชาย ในทางอาชีพเขาอาจจะเกี่ยวกับคนที่ (ไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอย) หรืออาจจะเป็นบ้าก็ได้หรือไม่มีที่พึ่งพิง ในความนึกคิดของเขาจะต้องคิดแต่เรื่องเหล่านั้น ปัญหาทางจิตวิทยาอาจปรากฏตัวออกมาแก่เขาได้

ค.สาธารณชน ประชากรที่ถูกนำไปผิดทาง ซึ่งมีความรู้สึกคล้ายกับว่าท่องเที่ยว ไปในหมอกโดยไร้จุดหมายและไม่มีแผนการไม่สามารถเห็นเข้าใจ แม้แต่สิ่งที่ใกล้ๆตัวที่สุด และเหตุการณ์จ่างๆในขณะนั้น

พลูโต ก.หญิง หล่อนปรารถนาที่จะเดินไปตามทางของตนเองในทางงานอาชีพ หล่อนก็ มีความสามารถในการปรับตัว หรือดัดแปลงให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว นั้นถือ หล่อนมีความสามารถอย่างสูงในการสนองตอบแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ คือในกระบวนการทางความคิด หล่อนรับรู้อะไรได้เร็ว

ข.ชาย เหล่าบุคคลที่เขาพบในสาธารณะจะบังคับให้เขาได้ต้องแปลง อาจจะเป็นไปได้ว่า เขาจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นตลอดเวลา ซึ่งทำความรู้จักมักคุ้นเพียงระยะสั้นๆ

ค.สาธารณชน กลุ่มบุคคลที่มองหาอาชีพ หรือตำแหน่งต่างๆ เพื่อที่จะทำงานแบบฉวยโอกาสหรือนักเก็งกำไร ทำงานได้ทุกอย่างรอบตัว และปรับความคิดเข้ากับสถานการณ์

คิวปิโด ก.หญิง เนื่องจากครอบครัว เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของหล่อน ดังนั้นความคิดและการสนทนาก็จะเกี่ยวกับครอบครัว

ข.ชาย เขาอาจจะเป็นตัวแทนของสมาคม ของบริษัท หรือชุมชน ในความคิดของเขา คือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของส่วนบุคคล เขาความเคยชินที่จะคิดในด้านสัมพันธภาพ

ค.สาธารณ ชุมชน หมู่บ้าน หรือเมือง ที่อยู่ ณ ทำนองคลองธรรม อาจหมายถึงความรักท้องถิ่นก็ได้

ฮาเดส ก.หญิง ตำแหน่งทางอาชีพของหล่อน นำความกังวลอย่างมากมาให้หล่อน หรือหล่อนอาจจะมีอาชีพซึ่งมีเรื่องไม่ถูกใจ ตามลักษณะของดาวฮาเดส หล่อนครุ่นคิดถึงแต่เรื่องไม่ถูกใจเหล่านี้เนื่องจากจันทร์+ฮาเดส หมายถึงพ่อหม้ายหรือผู้หญิงที่อยู่คนเดียว ก็อาจหมายถึง ความคิดเศร้าโศกที่เนื่องมาจากความโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยว

เซอุส ก.หญิง หล่อนมีความคิดสร้างสรรค์จุดหมายแน่นอนและกำลังใจที่มั่นคง ในเรื่องของหล่อนๆไม่ยอมให้ใครออกความเห็น ความคิดของหล่อนมีเหตุผลที่แน่นอนชัดเจน จับจุดสำคัญได้ทันที

ข.ชาย ในสาธารณชน เขาเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ภายใต้วินัย หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มซึ่งอยู่ภายให้ระเบียบวินัยบางประการ ความคิดและการพูดในสาธารณะก็เป็นไปเช่นนั้นเขายอมรับคำสั่งง่าย

ค.สาธารณชน คนซึ่งเคยชินอยู่กับระเบียบวินัย ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชา รู้จักหน้าที่ของตน

โครโนส ก.หญิง หล่อนปรากฏตัวอย่างรู้สำนึก เป็นที่นับถือหน้าถือตา และเป็นที่เคารพยำเกรงความคิดเป็นแบบผู้ดี และจิตใจสูง

ข.ชาย เขามมีตำแหน่งที่มีอำนาจในสาธารณชน และนึกถึงส่วนรวมเป็นใหญ่ เขาหยิ่งในศักดิ์ศรีเกียรติศักดิ์ ของชาติบ้านเมือง

ค.สาธารณชน คน บุคคล ที่สำนึกในเกียรติศักดิ์ตำแหน่งและ ศักดิ์ศรีของตนประชากรที่หยิ่งในเกียรติศักดิ์ของชาติ

อะพอลลอน ก.หญิง ในความคิดและบุคลิกของหล่อน หล่อนเป็นผู้มองเห็นเพื่อนมนุษย์เท่าเทียมกัน หล่อนเป็นคนใจกว้าง เพราะในอาชีพของหล่อน หล่อนจะสัมผัสกับบุคคลมากมายซึ่งหล่อนจะได้รู้จักจุดยืนของเขาเหล่านั้น ความคิดของหล่อนจึงอาจเป็นเพียงผิวเผิน แต่ทว่าไม่ใช่มองด้านเดียว

ข.ชาย เขาสัมผัสกับคนมากหลายในสาธารณชน เนื่องมาจากธุรกิจ หัตถกรรมอุตสาหกรรมและวิชาการ ในจิตสำนึกของเขา เขาต้องยึดถือสิ่งหลายอย่าง และมีความปัจจุบันขณะนั้นๆ

ค.สาธารณชน กลุ่มประชากร ซึ่งในความเป็นอยู่และด้านความคิด อยู่ในกรอบกิจกรรมที่สงบ

แอคเมตอส ก.หญิง หล่อนอาจอยู่ในสัมพันธภาพ และพื้นที่ที่แคบความเป็นอยู่เรียบๆอย่างสงบเงียบ ความคิดของหล่อนก็เป็นเช่นนั้น หล่อนจัดหาสิ่งเล็กๆน้อยๆ หลายๆอย่าง

ข.ชาย เขาตีกรอบให้แก่ตนเอง หรือเขาถูกตีกรอบ เขาเป็นคนแบบอนุรักษ์นิยม อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็ได้ในสาธารณเขาจะสัมผัสกับคนจำนวนน้อย อาจจะเป็นคนแปลกพิสดารเพื่อนๆเขาก็ได้ อาจจะฝึกโยคะเพื่อให้จิตสงบ

ค.สาธารณ  คนซึ่งติดอยู่แต่สิ่งโบราณ และยึดอยู่ในรูปแบบเก่าๆในความคิดฟันฝ่าในจิตใต้สำนึกของหล่อนคิดถึงแต่หน้าที่อย่างแข็งขัน

วัลคานุส ก.หญิง ในด้านอาชีพของหล่อนไม่ว่าที่ไหนหล่อนจะใช้กำลังความคิดฟันฝ่าในจิตใต้สำนึกของหล่อนคิดถึงแต่หน้าที่อย่างแข็งขัน

ข.ชาย เขาอาจจะเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร เป็นที่รู้จักในหมู่สาธารณและได้รับความนับถือถ้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เขาจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการทุกอย่างก็อยู่ในความคิดเช่นนั้น

ค.สาธารณประชาชนซึ่งแสดงอำนาจให้เห็นและมักเสดงอำนาจบาทใหญ่ ความคิดเช่นนั้น

โพไซดอน ก.หญิง หล่อนดำเนินกิจกรรมอย่างแรงดลใจของหล่อน ความคิดของหล่อนเป็นแบบลางสังหรณ์ และถูกควบคุมโดยไร้จิตสำนึก

ข.ชาย ในสาธารณชนจะเกี่ยวข้องกับคนที่เดินทางแรงดลใจและสัญชาตญาณของตน อาจจะเกี่ยวกับศาสนา หรือสมาชิกนิกายในการปรากฏการณ์ในสาธารณ เขาก็ใช้แรงดลใจ

ค.สาธารณชน หมู่คนที่ปัญญาสูง บรรลุธรรม หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มปัญญาชั้นสูง