เรือนที่ 10 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 10 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่6 ความสัมพันธ์ทางอาชีพสะท้อนกลับกับการงาน

พุธ ความคิดจะผูกพันเจ้าชะตากับโลกภายนอกและการงาน เจ้าชะตาจะต้องคิดถึงสิ่ง หลายอย่างและดำเนินการให้เคลื่อนต่อไป เจ้าชะตาก็พร้อมที่จะทำการงาน

ศุกร์ ภาพดาวนี้ จะช่วยให้การติดต่อที่สอดคล้องในฐานะทางสังคม กับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายขึ้น รู้จักจังหวะจะโคน นอกจากนั้นแสดงความสามารถในการสั่งงานได้เรียบร้อย

อังคาร ดาวอังคารในตำแหน่งนี้ให้ผลแรง เพราะสะท้อนกับเรือนที่6ซึ่งเป็นเรือนของกิจกรรมการงาน ดังนั้นจึงสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจร่วมกันด้วย อาชีพโดยตรงและด้วยชนิดการงานโดยอ้อม รองลงมา อาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ทางเพศ อาจเกิดโรคที่มีลักษณะของดาวอังคารโดยเรือนที่6

พฤหัส ฐานะสังคม การงาน อาชีพ อาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความสุข ซึ่งก็อาจนำผลประโยชน์ทางการเงินมาให้ด้วย

เสาร์ ถ้าดาวเสาร์มีตำแหน่งดี ในเรื่องการงานและอาชีพ มีความละเอียดลออมากถ้าตำแหน่งไม่ดี จะรู้สึกว่าหน้าที่ทางอาชีพ ก่อภาระและความหนักใจให้ในทางอาชีพ และในทางการงาน อาจจะเกิดอุปสรรค และการพลัดพรากได้

มฤตยู ความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงตามรูปแบบ ในเรื่องทางการงานและอาชีพ ในตำแหน่งที่และในการงานมักจะทำอะไรตามอำเภอใจ จึงอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางด้านอำนาจหน้าที่ ความรู้สึกทางด้านจังหวะในเรื่องเทคนิค

เนปจูน ในความสัมพันธ์ที่เกิดเนื่องมาจากการงานและอาชีพ จะไม่มีความมั่นคงอาจจะเกิด ความไม่กระจ่าง และการลวงหลอกหรือความข้าใจผิด จะรู้สึกเหมือนกับมีกำแพงหมอกอยู่รอบตัว

พลูโต ในการงานและอาชีพและเนื่องจากการงานและอาชีพจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

คิวปิโด การเริ่มต้นตัดสินใจ เพื่อเข้าสมรสอาจเกิดมาจากการงานและอาชีพในทำนองเดียวกัน อาจจะเกิดความสัมพันธ์กับบริษัทและสมาคมหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง

ฮาเดส ความไม่พึงพอใจในการงานและอาชีพ ในบางกรณีอาจจะเกี่ยวกับด้านเงามืด ที่เจ้าชะตารู้สึกในในในด้านอาชีพ ในทำนองเดียวกัน อาจจะมีความหมายทางด้านดี ในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องที่มีลักษณะของดาวฮาเดส(เช่น โบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์)

เซอุส ความบากบั่นร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายในการงานและอาชีพ

โครโนส อาจเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกับรัฐที่เนื่องมาจากอาชีพ และการงานการเกี่ยวพันโดยตรงกับหัวหน้า ความสัมพันธ์กับบุคคลอิสระหรืออาชีพอิสระ ในนามของบริษัทหรือของหัวหน้า เจ้าชะตาต้องใช้สิทธิหรืออาจทำหน้าที่เป็นประธาน

อะพอลลอน เจ้าชะตาแสวงหาการค้าที่เป็นอิสระในการงานและในอาชีพ เจ้าชะตาร่วมสัมพันธ์กับผู้อยู่ระดับเดียวกันและผู้มีความคิดเห็นเหมือนกัน อาจจะเป็นความสัมพันธ์กับเรื่องวิชาการกับเรื่อง              พาณิชยกรรม หัตถกรรม และอุตสาหกรรม

แอคเมตอส พัฒนาการ เนื่องมาจากการงานและอาชีพ

วัลคานุส สามารถแสดงอำนาจในความสัมพันธ์ทางการงานและอาชีพ

โพไซดอน ความคิดเห็นที่ได้รับการประทับใจ เนื่องมาจากการงานและอาชีพ