เรือน 10 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 10 เรือนชะตาเมอริเดียน
มีการสะท้อนเรือนกัน ระหว่างเรือนที่ 10 กับเรือนที่ 3 เกี่ยวกับฐานะทางสังคมและความนึกคิดทางปฏิบัติ ทั้งสองเรือนเป็นเรื่องวิบากกรรมของชาติปัจจุบัน
พุธ อาชีพการงานจะเกี่ยวพันกับการขีดเขียน และการพูด มีการเจรจาทางธุรกิจมากหลายที่ต้องใช้ความรู้หลายด้าน และความคล่องแคล่ว คำพูดของเจ้าชะตาจะมีน้ำหนัก เจ้าชะตามีความสามารถในการซ่อนความคิดที่แท้จริงได้ ความคิดทางปฏิบัติจะเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา จากประสบการณ์ที่ได้มาในอาชีพการงาน ถ้าเขาถูกบังคับให้พูดตรงข้ามกับที่เขาคิด ก็จะเป็นหลักฐานสำหรับเขาว่า โลกต้องการจะให้หลอกลวง
ศุกร์ ความอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่ารักแบบนักการพูด จะนำความได้เปรียบในอาชีพการงาน อาชีพการงานอาจเป็นเรื่องของดาวศุกร์ เช่น เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ดาวในเรือนที่ 10 ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงอาชีพ แต่ในเบื้องต้นแสดงแบบชนิดในสัมพันธภาพทางอาชีพการงาน เจ้าชะตาจะพัฒนาความคิดและการพูดในแบบที่เป็นมิตร เจ้าชะตาจะได้เรียนรู้เป็นปัญญาของชีวิตว่าความเป็นมิตร และความสุภาพจะเปิดประตูช่องทางมากมาย
อังคาร เจ้าชะตาต้องอยู่กับงานอย่างหนัก เขาเรียกให้ทำให้สำเร็จ เขาจึงถูกบังคับให้ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง หนักหน่วง ซึ่งอาจทำให้เขาเลือกอาชีพที่แบบบู๊ เจ้าชะตาจะออกคำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับในวิจารณะที่ชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งทำให้ไม่มีการโต้แย้ง ในสัมพันธภาพทางอาชีพการงาน เขาจะคิดและพูดสั้นๆ ปฏิบัติลูกเดียว
พฤหัส ตำแหน่งนี้ดาวพฤหัสเป็นตำแหน่งที่ให้ ความสุขสบายแก่ชีวิตมาก ฐานะทางสังคมก็มีโชคลาภ ความคิดทางปฏิบัติ มุ่งไปที่คุณค่าทางวัตถุ ความสำเร็จแสดงถึงความถูกต้องของความคิด
เสาร์ การตู่สู้เพื่อความอยู่รอดไม่ง่ายนัก ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่ง ใช้เวลาและความเด็ดเดี่ยว เจ้าชะตาจึงเป็นคนขี้บ่นจู้จี้ และใจแคบ เจ้าชะตามองเห็นแต่เพียงด้านความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ ในการคิดทางปฏิบัติจะมองในมุมแคบ มักจะมองไม่เห็นข้อดีที่อยู่ใกล้ตัว อาชีพการงาน จะเกี่ยวกับงานหนัก เจ้าชะตาถูกกำหนดให้รับภาระอันหนัก
มฤตยู อาชีพการงาน และฐานะทางสังคม อาจเป็นไปในลักษณะนอกรูปแบบ เจ้าชะตาชอบที่จะเดินไปตามทางของตนเอง ต้องการจะบุกเบิกทางใหม่ ในอาชีพการงานถูกบังคับให้ดำเนินงานในแบบที่ไม่คาดหมาย ล้มเลิกแผนงาน และสร้างแผนงานเป็นอย่างอื่นโดยธรรมชาติ ความคิดทางปฏิบัติจะไม่เป็นไปในแนวปกติ ความคิดแบบปฏิวัติ หรือพลิกแผ่นดิน
เนปจูน ตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการประเมินผล เพราะมีปัญหามากที่สุด ก่อนอื่นตรวจดูว่า ดาวเนปจูนนี้ให้คุณหรือให้โทษ มันมักจะนำอันตรายมาสู่อาชีพการงานเสมอในอาชีพการงาน อาจจะมีความลับซึ่งกว่าจะรู้ก็สายเกินแก้ จะให้คุณที่สุดถ้ามีอาชีพเกี่ยวกับแก๊ส ของเหลว หรือยาพิษ งานหนังสือพิมพ์ หรือการประพันธ์ ก็เหมาะสมสำหรับเจ้าชะตา ความคิดทางปฏิบัติก็มักจะใช้ไม่ได้ทางปฏิบัติ เพราะความไม่กระจ่าง หรือความสับสน
พลูโต เจ้าชะตาควรมักพัฒนาปรับตนเอง ในอาชีพการงานที่ไม่มีการขาดแคลน เจ้าชะตาจะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดี ฐานะทางสังคมทำให้มีความยืดหยุ่นและแสดงท่าทีให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละครั้ง ผู้ที่อยู่ในภาพดาวนี้ จะเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที และปฏิบัติไปตามนั้น ในความคิดทางปฏิบัติมักจะเกิดความคิดใหม่ๆเสมอและประสบการณ์ จะเป็นตัวจัดระเบียบทางความคิด
คิวปิโด เกี่ยวกับหุ้นส่วนทางอาชีพ โน้มเอียงไปทางธุรกิจบริษัท หรือสิ่งคล้ายคลึง ความคิดทางศิลปะ หรือศิลปกรรม การประกอบอาชีพจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินทรีย์อยู่ด้วยเสมอ ความคิดทางปฏิบัติจะครบวงจร และสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ฮาเดส (ระวัง ตรวจดูว่าดาวฮาเดสอยู่ในตำแหน่งดีหรือไม่ดี)
อาชีพมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าขยะแขยง เช่น ขยะ ของเก่า วัตถุดิบ หรืออาจจะเห็นศพคน หรือซากสัตว์ ฯลฯ ในทางด้านจิตใจอาจจะอยู่ในภาวะที่ต่ำทางสังคมแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ทางด้านปัญญาอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ล่วงเลยมานานแล้ว เจ้าชะตาอาจจะนึกถึงวิชาการขุดค้นซากปรักหังพัง ขึ้นอยู่กับชนิดของดาวฮาเดส คือความคิดทางปฏิบัติอาจจะหยาบคายหรือต่ำช้า หรือทำไม่ได้ในทางปฏิบัติอย่างสิ้นหวัง เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับยุคโบราณ
เซอุส ธาตุไฟที่อยู่ภายใต้การควบคุมของดาวเซอุส จะทำให้เจ้าชะตามุ่งสู่สถานภาพที่ตนจะต้องเป็นหัวหน้า เนื่องจากเจ้าชะตาจะรู้จักแต่เพียงตรงเท่านั้น ที่นำไปสู่จุดหมายส่วนใหญ่เขาก็จะไปถึงได้ เจ้าชะตามีความสามารถในการเป็นผู้นำ และแต่งตั้งบุคคลให้ถูกที่ความคิดทางปฏิบัติก็เป็นไปตามขั้นตอน และถูกต้องตามตรรก
โครโนส เป็นหัวหน้ามาตั้งแต่กำเนิดเป็นผู้นำทางปัญญา ผู้อำนวยการหรือผู้ปกครอง ในเรือนนี้ดาวโครโนสแสดงผลอย่างสูงส่ง เจ้าชะตามีลักษณะความสูงศักดิ์อยู่ในตัวและเหมาะสมกับตำแหน่งเช่นนี้ ความคิดจะเป็นไปในแนวสูงส่ง และเจ้าชะตาก็รู้ตัวดี
อะพอลลอน เจ้าชะตาประกอบอาชีพที่มีขอบเขตกว้างขวาง ที่สอบทางพาณิชการ หรือทางวิชาการ คำที่เหมาะสมกับเจ้าชะตาคือ “พื้นที่ของฉันคือโลก” ขอบเขต ทางสังคมและอาชีพการงานอาจจะยังไม่กว้างพอ เขาจะปฏิเสธความคับแคบ ขอบเขตทางปัญญากว้างขวางมาก มีหลายสิ่งหลายอย่างในนั้น ซึ่งเขาเอามาประสานซึ่งกันและกัน
แอดเมตอส ภาพนี้จะทำให้เจ้าชะตาเหมือนกันท่อนไม้เป็นภาระในสิ่งแวดล้อม เขาทำตัวเหมือนกับเป็นตัวถ่วงหรือตัวจำกัด เจ้าชะตาจะตีกรอบไว้ทุกหนทุกแห่ง เพราะตัวเองก็ถูกผูกมัดอยู่จึงไม่อาจจะช่วยผู้อื่นเป็นอิสระได้ คำเตือน ถ้าผูกพันไปถึงดาวโพไซดอนทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปได้ ความคิดทางปฏิบัติก็จะเชื่องช้าเงอะงะ
วัลคานุส เช่นเดียวกับดาวโครโนส เรือนนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับดาววัลคานุส ไม่มีที่ใดจะคลี่เอกลักษณ์ได้ดีเท่านี่นี้ เจ้าชะตาก็แสวงหาอำนาจ เจ้าชะตาใช้แรงและกำลังในทางรุนแรง และจะทำให้ทุกกรณี ถ้าแรงกระแทกยิ่งแรง แรงปฏิกิริยาสะท้อนก็ยิ่งสูง กล่าวคือ เขาจะใช้พลังงาน ให้เท่าเทียมกับแสงที่กระทำเข้ามาในทางของเขา เจ้าชะตาจะแสดงปฏิกิริยาไว้ในแผนงาน เพราะถ้าไม่มีปฏิกิริยานี้ การทำงานของเขาจะไม่มีความหมายอะไร แรงปฏิกิริยา จะมีความหมายในการกระทำเมื่อ เขาวิ่งไปกระทบอะไรบางอย่างความคิดทางปฏิบัติ จะมีแต่การต่อสู้หรือต่อต้านอะไรบางอย่างเสมอ
โพไซดอน ภาพดาวนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึง อาชีพที่เกี่ยวกับปัญญา ในเบื้องแรกหมายถึงการใช้ปัญญาเข้ามาในอาชีพ เจ้าชะตาต้องการหาความเกี่ยวข้อง ของการกระทำของเขากับปัญญา เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ในทางปฏิบัติ ความคิดทางปฏิบัติ ความคิดทางปฏิบัติ เจ้าชะตาพยายามจะผสมผสานทฤษฎีกับปฏิบัติเข้าด้วยกัน
หมายเหตุสรุป ในเรือนนี้ดาวทุกดวงอาจจะให้คุณ ได้แม้แต่ดาวร้ายเอง ในกรณีนี้ พึงสังเกตว่า ดาวทุกดวงในตำแหน่งนี้จะแสดงอำนาจ ในแง่ดีและแง่ร้ายถ้าดาวร้ายอยู่ในตำแหน่งร้าย ก็จะนำมาอย่างเต็มกำลัง