เรือน 11 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 11 เรือนชะตาเมอริเดียน
สะท้อนกันระหว่างเรือนที่ 11 กับเรือนที่ 2 มิตรและสิ่งให้ครอบครอง
พุธ (สังเกตดูว่า เป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา ดาวอรุณดีกว่า)
หมายถึง การสนทนา และความคล่องแคล่วในการพูดที่เป็นมิตร เจ้าชะตาชอบสนทนากับมิตรซึ่งเป็นคนช่างพูดอยู่ด้วย และบางครั้งก็ช่างพูดมากเสียด้วย เมื่อสูงวัยขึ้นก็จะหามิตรที่อ่อนวัยกว่า การสนทนาจะเกี่ยวกับสิ่งในครอบครัว อาจเป็นเรื่องวัตถุ จิตหรือปัญญา ในระดับปัญญาจะเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องที่มีอยู่ร่วมกัน
ศุกร์ (ดาวอรุณจะดี) เจ้าชะตาจะแสวงหามิตรภาพ ที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีความรักที่จริงใจต่อเขา เจ้าชะตาทุ่มอย่างสุดหัวใจ ซึ่งเขาก็หวังว่าผู้อื่นก็ทำเช่นนั้นต่อเขา จะมีข้อดีทางการเงินจากมิตรที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม
อังคาร เหล่ามิตรจะเป็นพวกบู้ มิตรพร้อมที่จะเข้ามาต่อสู้เพื่อเจ้าชะตา และเจ้าชะตาก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อมิตร การต่อสู้ร่วมกันเพื่อสิ่งในครอบครอง
พฤหัส มิตรที่เด่นดังหรือชั้นสูงซึ่งมีอิทธิพลมาก และนำโชคลาภทั้งทางวัตถุและอุดมคติมาสู่เจ้าชะตา ในมิตรภาพและแสวงหาและจะพบโชค มิตรภาพที่สัตย์ซื่อ การคุ้มครอง
เสาร์ มิตรที่เคร่งขรึมสูงวัยกว่า อาจเป็นไปได้ว่า เจ้าชะตามีเพื่อนน้อย หรือไม่มีเลย ดาวเสาร์ที่ผูกพันกับเมอริเดียน หมายถึงภาระเสมอ ซึ่งเจ้าชะตาจะต้องแบกไปหรือบางกรณีเพื่อนมาเป็นภาระแก่เจ้าชะตา ซึ่งอยากจะขจัดให้พ้นไป ภาระคงเป็นในรูปการเงิน โชคลาภทางทรัพย์สิน อาจมีได้ก็ต่อเมื่อ เป็นดาวเสาร์ที่ดีมาก
มฤตยู มิตรภาพในแบบต้นฉบับและไม่คาดฝัน ซึ่งเกิดอย่างรวดเร็ว ในทำนองเดียวกันอาจได้มาหรือเสียไปซึ่งทรัพย์สินในแบบที่ไม่เหมือนใคร
เนปจูน ณ ที่นี้ดาวเนปจูนไม่ค่อยให้คุณ เกิดความผิดหวัง ความไม่จริงใจในมิตรภาพ อาจถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ผลมักจะออกมาทางร้าย
พลูโต มิตรภาพมีอิทธิพลอย่างสูงในการพัฒนาของเจ้าชะตา เมื่ออิทธิพลนี้แสดงผลออกมาก็มักจะถึงเวลาที่จะต้องมีมิตรภาพใหม่ เพื่อให้การพัฒนาดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง อิทธิพลทางการเงินขึ้นอยู่ว่าดาวดีหรือดาวร้าย
คิวปิโด มิตรภาพ และการคุ้มครองโดยความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือสหภาพ ธุรกิจห้างร้าน สมาคมการลงทุนในหุ้นหรือบริษัท
ฮาเดส มิตรภาพกับคนยากจน คนไม่มีฐานะทางสังคมหรือคนต่ำต้อย การสูญเสียและสิ่งน่าขยะแขยง เนื่องจากมิตรและอาจเสียชื่อเสียงด้วย
เซอุส มิตรภาพกับบุคลากรทางทหาร มีแต่มิตรภาพและความสนิทชิดชอบ มิตรจะมีอิทธิพลและจำนำผลประโยชน์มาสู่เจ้าชะตา ดังนั้นเจ้าชะตาได้เปรียบในทางด้านวัตถุ ในใจของเจ้าชะตาอาจคิดมิดีมิร้ายต่อเพื่อนได้เช่นกัน
โครโนส ณ ที่นี้ ดาวโครโนส อาจส่งผลทางผลบวกด้วย ส่งเสริมอย่างมาก จะมีมิตรภาพกับบุคคลสูงศักดิ์หรือชั้นสูง บุคคลเหล่านี้พร้อมที่จะส่งเสริมเจ้าชะตาและ จะลงมือกระทำด้วย การติดต่อกับบุคคลเหล่านี้ ทำได้ง่ายจากการส่งเสริมดังกล่าว เจ้าชะตาจะงอกเงยทั้งทางทรัพย์สินและรายได้
อะพอลลอน มิตรในทางธุรกิจหรือทางวิชาการ มิตรภาพผูกได้ง่ายและเป็นไปในวงกว้าง อาจมีอันตรายจากการแตกหักสำหรับเจ้าชะตา เนื่องจากมีเพื่อนมาก ก่อให้มีผลดีทางการเงินได้ง่าย
แอดเมตอส มีเพื่อนน้อยซึ่งอาจจะเป็นภาระหนักแก่เจ้าชะตา ตรวจดูให้ดีว่าดาวแอคเมตอสอยู่ในสถานะภาพเช่นใด อาจจะพบความเสียเปรียบทางการเงินมากกว่าการได้เปรียบ
วัลคานุส เพื่อนมีอิทธิพลและอำนาจ ซึ่งจะใช้อิทธิพลแลอำนาจช่วยเจ้าชะตา อิทธิพลของเจ้าชะตาเองรวมทั้งทรัพย์สิน และรายได้ก็จะเพิ่มไปด้วย
โพไซดอน เจ้าชะตาจะแสวงหามิตร ที่จะสังสรรค์ในเรื่องของปัญญาผลกำไรที่จะได้ ก็อยู่ในขอบเขตด้านปัญญา
หมายเหตุสรุป
ในระบบเรือนชะตานี้มีอยู่ 4 เรือน ที่แสดงถึงตัวเจ้าชะตา คือเรือนที่ 2,5,8 และ 11 ซึ่งเกียวกถึงปัญญาทางปรัชญาอันลึกซึ้ง จิตวิญญาณไมได้เปลี่ยน ไปตามพื้นที่และเวลา จะไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนได้ไม่มีคำสาปแช่งหรือบาปที่จะอยู่ได้ตลอดไป กรรมมีได้เฉพาะตามพื้นที่และเวลาซึ่งก็ได้แก่เรือนที่ 1,3,4,6,7,9,10,12 ในเรือนชะตาเมอริเดียนมีการสะท้อนเรือนของเรือนที่ 2 กับ 11,5 กับ 8 ซึ่งเกิดในการสะท้อนของ เรือนที่ 5 กับ 8 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น มีพื้นฐานว่าในระดับวิญญาณ จิต และกายแล้วแต่สมมติฐานที่ตั้งระหว่างโลกนี้และโลกหน้า ในทองนองนี้ควรจะดูทั่วๆไป จากสี่เรือนนี้การสัมพันธ์ของสี่เรือนนี้ก็คือการเรือนของเรือนที่ 2 กับ 8,5 และ 11