เรือนที่ 11 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 11 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 5 หมายถึงบุคคลที่เจ้าชะตาผูกพัน ทางด้านมิตรภาพ หรือความรัก
พุธ การสนทนากับมิตรสหาย เกี่ยวกับปัญหาประจำวัน และเรื่องทางอาชีพ เป็นเรื่องที่เป็นความลับ ถ้าตำแหน่งดาวพุธดี เจ้าชะตาจะได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ปกป้อง ถ้าตำแหน่งดาวพุธไม่ดี เจ้าชะตาเป็นคนไว้ใจไม่ได้ และหลอกลวง
ศุกร์ ถ้าตำแหน่งดาวศุกร์ดี จะหาเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือได้โดยง่าย เจ้าชะตาก็พร้อมที่จะให้หรือช่วยเหลือเพื่อน อาจเป็นความรักก็ได้
อังคาร กระทำการใดๆ มักได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหาย อังคารที่ดีในพื้นดวงชะตาแสดงถึง เพื่อนที่ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือเขาในการต่อสู้ ความหวังมากเกินไปเหล่านี้ มิตรสหายนำพาไปสู่การเสียหายได้
พฤหัส ด้วยความปรารถนาดีจากผู้อื่น จะกลายเป็นมิตรภาพและความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ เจ้าชะตาเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ เรือนนี้เป็นตำแหน่งที่ดีของดาวพฤหัส เจ้าชะตาจะได้รับสิ่งรื่นรมย์มากมาย เจ้าชะตาจะได้รับความไว้วางใจในหลายสิ่งหลายอย่าง อาจเป็นโชคทางความรัก
เสาร์ ในที่นี้อาจมีสองความหมาย อาจหมายความว่าการพลัดพราก ดำเนินอย่างสงบด้วยดี (ผู้อื่น-พลัดพราก-มิตรภาพ) หรือหมายความว่า ผู้อื่นสงวนท่าทีในการจะผูกมิตรกับเจ้าชะตา อาจหมายถึงกับบุคคลนานาชนิด ในเวลาเดียวกัน เจ้าชะตาสงวนท่าที ถดถอยในการแสดงความรู้สึกกับผู้อื่น ด้วยเหตุนี้จึงผูกมิตรยาก กับผู้สูงวัยกว่า จะทำได้ง่ายกว่ากับผู้อ่อนวัยกว่า
มฤตยู ผูกมิตรได้เร็วอย่างน่าประหลาด และก็สลายไปโดยรวดเร็วเช่นกัน เป็นความรู้สึกแบบไฟไหม้ฟาง ยกเว้นมิตรภาพที่ได้มา เกี่ยวกับเรื่องของดาวมฤตยู ตัวอย่างเช่นมิตรภาพระหว่าง นักโหราศาสตร์
เนปจูน เป็นมิตรภาพที่ไว้ใจไม่ได้ เจ้าชะตาอาจประสบความไม่ซื่อของเพื่อน หรือผู้อื่นมองเจ้าชะตาว่าไม่ซื่อ หรือถูกเพื่อนปฏิเสธ อาจเป็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายผิดหวัง เพราะการเข้าใจผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดาวเนปจูน ในด้านความรู้สึกของเจ้าชะตาอาจจะมีความยุ่งเหยิง ภายในจิตใจซึ่งผู้อื่นมองเห็นว่า ผิดปกติไปบ้าง
พลูโต การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำให้ ต้องสละมิตรภาพ และผูกใหม่ ทุกอย่างจะพัฒนาไปใต้หัวข้อมิตรภาพ ความรู้สึกจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
คิวปิโด ที่อยู่อาศัยกับมิตรภาพจะสัมพันธ์กัน มิตรภาพจะรักษาไว้ ก็เนื่องมาจากบ้านพ่อแม่ และบ้านที่อยู่ เจ้าชะตาจะมีแขกในบ้าน ซึ่งมีบรรยากาศแห่งมิตร ความรู้สึกจะผูกพันกับบ้านที่อยู่อาศัย และความหวัง
ฮาเดส อาจเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อผู้ยากจน หรือผู้ทนทุกข์ หรือมิตรภาพนำสิ่งน่าขยะแขยงมาให้ หรือมิตรภาพที่ไม่ค่อยสะอาด ซึ่งจะนำไปสู่ความหายนะ ความไม่สะอาดจะทำให้รู้สึกขยะแขยง หรือความรู้สึกที่สกปรก
เซอุส ผู้อื่นใช้มิตรภาพกดดันเจ้าชะตา ถ้าตำแหน่งดาวเซอุสดี หมายถึงการอบรมที่ดี ถ้าตำแหน่งไม่ดี จะถูกเย้ายวนในทางที่ผิด เจ้าชะตาพร้อมที่จะรักการอบรม
โครโนส หมายถึงการปกป้องและปรารถนาดี จากหัวหน้า รัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มุ่งหมายผูกมิตรกับบุคคลชั้นนำ ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับสูง
อะพอลลอน มิตรภาพกับคนหลายคน หลายคนต้องการผูกมิตรกับเจ้าชะตา สำหรับเจ้าชะตาความรู้สึกในมิตรภาพ อาจลดน้อยลง ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจ จะรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าที่เจ้าชะตาสามารถควบคุมได้ มิตรภาพในวงนักวิชาการ หรือกับนักวิชาการ ด้านความรู้สึกมีใจกว้าง
แอดเมตอส ตามภาพดาวนี้อาจมีเพื่อนน้อยมาก และอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยาก เจ้าชะตาเก็บตัว และยากที่จะแสดงอิทธิพลต่อได้ ด้านความรู้สึกจะไม่รู้สึกยินดียินร้าย มักจะไม่ค่อยยอมใคร ยกเว้น ถ้าแอดเมตอส สัมพันธ์ถึง พลูโต หรือ โพไซดอน
วัลคานุส อยู่ใต้อิทธิพลอย่างใหญ่หลวง ซึ่งต้องยอมตามเพื่อนหมด ด้วยแรงเหล่านี้ถูกอบรม และรับอิทธิพลมาเลือดร้อนมาก
โพไซดอน ในสิ่งแวดล้อมทางปัญญา เจ้าชะตาสามารถเลือกเพื่อนได้ หรือมีเพื่อนตรงกับระดับปัญญาของตน
โดยสรุป โดยทั่วไปเรือนลัคนา เรือนที่ 11 เป็นเรือนที่ประเมินค่าของเจ้าชะตา เรือนที่เกี่ยวกับตนเอง คือเรือน 2,5,8,11 เหมือนภาพลักษณะขาว ดำ เรือน 2 และ 8 เกี่ยวกับการต่อสู้ กับสิ่งแวดล้อม เรือน 5 และ 11 เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ซึ่งผู้อื่นจะให้แก่เจ้าชะตา เนื่องจากแกนสะท้อนผ่าน เรือน 2 และ 8 จึงแยก เรือน 5 และ 11 เป็นทางเข้า และ ออกกับโลกภายนอก
ดาวธาตุไฟ ในเรือน 11 จะหมายถึงการช่วยเหลือ ที่ใหญ่หลวงต่อเจ้าชะตา ถ้ามีตำแหน่งดี แต่ถ้าตำแหน่งไม่ดี ก็อาจจะไปสู่หายนะ
ดาวธาตุดิน ดาวพุธดีที่สุด ดาวพลูโตดีน้อยลดลงมา ส่วนดาวเสาร์และดาวแอดเมตอส ไม่ถึงปรารถนาที่สุดในที่นี้
ดาวธาตุลม ปรับตัวอยู่ระหว่างเพื่อน และเจ้าชะตา
ส่วนดาวธาตุน้ำ แตกต่างกันได้มาก เหมือนกับดาวธาตุดิน เช่นโพไซดอน และโครโนสอยู่ด้านหนึ่ง ส่วนเนปจูน และฮาเดสอยู่ด้านหนึ่ง