เรือน 11 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 11 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือน 8 หมายถึงเพื่อน และการทดสอบความจริงใจ
พุธ จิตสำนึกมุ่งไปสู่เพื่อนและมิตรภาพ (ใช้ดาวจรเท่านั้น) เพื่อนให้ข่าวสาร แต่เนื่องจากสะท้อนกับเรือน 8 จึงอาจไม่ให้คุณก็ได้
ศุกร์ (ใช้ดาวจร) มีความชื่นชอบปรารถนาต่อเจ้าชะตา เพื่อนอยู่ในภาระกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และกำลังรอความช่วยเหลือ
อังคาร เพื่อนที่เอาจริงเอาจัง ทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ ประสบอันตรายเนื่องจากการกระทำของเพื่อน หรือทำให้เพื่อนประสบอันตราย
พฤหัส มีเงินทองเพิ่มเข้ามา อาจมาจากกองมรดก มิตรภาพ เพื่อนประสบโชคจากการกระทำที่เสี่ยงอันตราย หรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าชะตา ในภาวะคับขันและอยู่ในเบื้องหลัง
เสาร์ มีอุปสรรคในชีวิตเนื่องจากเพื่อน หรือการพลัดพรากจากเพื่อน ในวัยสูง มีมิตรภาพน้อยแต่มั่นคง เนื่องจากสะท้อนกับเรือน 8 จะมีเพื่อนที่ประสบภาวะคับขันมาหา และเรียกร้องให้ช่วยจากเจ้าชะตา
มฤตยู เพื่อนหรือเรืองราวที่เกี่ยวกับมิตรภาพ ทำให้เจ้าชะตาอยู่ในภาวะตึงเครียด เนื่องจากสะท้อนกับเรือน 8 อาจจะทำให้เกิดการผิดหวัง หรือล้มเหลว โดยไม่คาดฝันและในบางกรณีอาจเกิดอันตราย
เนปจูน เนปจูนในตำแหน่งนี้ จะปฏิเสธมิตรภาพ อย่างน้อยอาจเกี่ยวกับเพื่อนที่มีความใกล้ชิดทางกาย ถ้าตำแหน่งดี อาจจะหมายถึงมิตรภาพที่ดียิ่ง แต่เรือนที่ 8 จะให้ผลสนับสนุน สิ่งที่ไม่รื่นรมย์ของมิตรภาพ
พลูโต มิตรภาพจะไม่ยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมชาติของพลูโต และอิทธิพลของเรือนที่ 8 แต่ทั้งสองอย่างก็มีผลต่อความสุขและสุขภาพทางกาย
คิวปิโด แขกที่ได้รับการต้อนรับในที่สังสรรค์สโมสร เข้ากันได้ดีกับสมาชิกในครอบครัว มีการเลือกปฎิบัติในหมู่วงญาติ ความโศกเศร้า จากมรณกรรมของสมาชิกครอบครัว ดังกล่าว
ฮาเดส มีความสัมพันธ์อันดีกับคนเจ็บป่วย ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในฐานะแพทย์ หรือนักบวช เพื่อนที่อยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือหรือที่ขาดแคลน การเจ็บป่วยที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเพื่อน หรือมรณกรรมในภาวะน่าเศร้า
เซอุส บังคับใจเพื่อน แสดงตนเป็นผู้นำในหมู่เพื่อน ความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ อาจทำให้เพื่อนอยู่ในภาวะอันตราย ถ้าเซอุสมีตำแหน่งดี อยู่กับเพื่อนในอันตรายร่วมกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน
โครโนส การบริจาคผ่านบุคคลชั้นผู้นำ ได้เป็นผู้นำจากการปกป้อง มิตรภาพกับผู้มีตำแหน่งสูง มิตรภาพเหล่านี้อาจไว้ใจไมได้เสมอไป เพราะสะท้อนกับเรือน 8
อะพอลลอน มีบุคคลมากมายเสนอเข้ามาผูกมิตร หรือผูกมิตรกับนักวิชาการ ตัวแทนทางการค้า หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม ความสำเร็จเนื่องจากสัมพันธภาพเหล่านี้เสี่ยงอันตราย ต่อการที่จะกลายเป็นเพื่อนกับทุกๆคน ซึ่ง ไม่มีใครยั่งยืนจริงๆ
แอดเมตอส มีเพื่อนน้อยแต่ยืนยาว ถ้าเกี่ยวกับเรื่องพื้นดิน หรือที่ดินอาจก่อความรำคาญมาให้ ตัวอย่างเช่น ที่ดินข้างเคียง
วัลคานุส แสดงอิทธิพลที่แรง มีอำนาจ และยืดเยื้อต่อเพื่อน หรือาศัยเพื่อน หรือกับเพื่อนเพิ่มอิทธิพลของเขา และอำนาจของเขาให้สูงขึ้น เนื่องจากสะท้อนกับเรือน 8 เนื่องจากถอนตัวจากอิทธิพลนี้ จึงทำให้เกิดการล้ม ถ้ายังซื่อสัตย์กันอยู่ ก็จะผ่านวิกฤติไปได้
โพไซดอน มีสายใยแห่งปัญญาเป็นเครื่องผูกมิตร ความตายเท่านั้นที่จะตัดสายใยนี้
หมายเหตุสรุป เรือน 2,5,8 และ 11 ในทุกระบบ เกี่ยวพันกันอยู่เป็นการภายใน ในเรือนอาทิตย์เรือนที่ 2 เกี่ยวกับโภชนาการเข้าไปในร่างกาย เรือน 8 ที่อยู่ตรงข้าม ก็ขับถ่ายของที่ไม่ได้ย่อยออกมา เรือน 5 จัดสารให้แก่ร่างกายเพื่อความรักทางกาย และการสืบพันธุ์ และเรือน 11 จะเก็บสาร ซึ่งไม่ได้ใช้สำรองไว้สำหรับภาวะจำเป็น เช่น เมื่อเจ็บป่วย อดอาหาร หรือ เมื่อต้องใช้พลังงานเพิ่มเป็นพิเศษ
ดาวธาตุไฟ ในเรือน 11 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนืองในการสกัดและทำลายสาร อังคารจะเป็นตัวเร่ง และมฤตยู ทำให้กระโชก เซอุสเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสิ่งสำรอง และวัลคานุสเป็นตัวรักษาสิ่งสำรองไม่ให้ขาด
ดาวธาตุดิน ทำให้ขอบเขตแคบลง ดาวพุธ (จร) ช่วยสกัดและทำลายสารในลักษณะชั่วคราว เสาร์ทำให้ช้าลง ถ้าเสาร์ในเรือน 11 อยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็จะยับยั้งการสร้างสิ่งสำรอง ถ้าเป็นกรณีเจ็บป่วยก็มีสภาพอันตราย พลูโต ทำให้กระบวนการสร้าง-ทำลายสารเกี่ยวพันไปถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างเต็มที่ แอดเมตอส ทำให้ชงักงัน จับสารที่มีอยู่ไว้เหนียวแน่น
ดาวธาตุลม ให้คุณที่สุด ศุกร์ ประสานงานของสิ่งเหล่านี้ พฤหัส เก็บไขมันไว้ (ตามธรรมชาติของดาว) ไว้อย่างเพียงพอโดยไม่ให้ขาด คิวปิโด ควบคุมกระบวนการทางธรรมชาติ อะพอลลอน แสดงถึงจำนวนที่ใช้และที่จะต้องขาดแคลน
ดาวธาตุน้ำ ไม่ยอมให้เก็บสิ่งสำรอง เนปจูน ขัดขวาง เนื่องจากร่างกายอ่อนแอ
และมีโรค จึงไม่สามารถเก็บสิ่งสำรองได้ ฮาเดส ตามธรรมชาติของมัน จะแพร่กระจายสารโรคในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดโทษ โครโนสจะสะสมสารพิเศษ
โพไซดอน มีธรรมชาติทางปัญญา จึงไม่แพร่กระจายสาร
เนื่องจากร่างกายมีวิญญาณ และวิญญาณนี้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นกัน
ในเรือน 2 จะแสดงถึงรสนิมยมในการบริโภคอาหาร และทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ในเรือน 5 เกี่ยวกับความรู้สึกด้านความรักทางกาย และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลต่อบุตรหลาน
ในเรือน 8 เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือไม่ซื่อสัตย์ของเพื่อน
ในเรือน 11 หมายถึง สัมพันธภาพในตัวมันเอง และสัมพันธภาพส่วนบุคคลต่อเพื่อนๆ
ถ้าดาวอยู่ในเรือน 8 และมีดาวอื่นจรตามโค้งสุริยาตร์เข้ามาในเรือน 11 ก็จะเกิดสูตรดาวพระเคราะห์สนธิ คือ
ดาว (กำเนิด) + ดาว (โค้งสุริยาตร์) = อาทิตย์ (กำเนิด)
Pr + Pv = Sr
ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เสมอ ถึงความไว้วางใจสำหรับเพื่อน