เรือน 11 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 11 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือน2สำหรับผู้หญิง จะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว อาทิเช่น สินสมรส เงินออม เงินใช้จ่ายในบ้าน สำหรับผู้ชาย หมายถึงสิ่งที่เขาชอบที่เขาอาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเงินได้ สำหรับทั้งสองและสาธารณชน เรือนทั้งสองนี้ จะหมายถึงโอกาสสถานะ หรือ สัมพันธภาพอันดี ที่อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์ ทางการเงินได้

พุธ ก.หญิง ตั้งแต่เป็นเด็กสาว หล่อนมีความคิดจดจ่อถึงสินสมรสที่จะได้ โดยเฉพาะการสมรสที่จะทำหล่อนมีฐานะทางการเงินดี ในมิตรภาพของหล่อนจะมีเรื่องการเงินเป็นภูมิหลังอยู่ เนื่องจากจันทร์+พุธ หมายถึงยานพาหนะด้วย อาจจะเป็นไปได้ว่าความพยายามของหล่อนได้รับการสนับสนุน จากสัมพันธภาพทางจราจรที่ดี พอหล่อนได้กลิ่นเกี่ยวกับข้อดีทางการเงิน หล่อนก็จะมีการเคลื่อนไหวทางความคิด และชั่งน้ำหนักถึงความเป็นไปได้ต่างๆ

ข.ชาย เนื่องจากเขาจะสัมผัสกับผู้คนมากหลายในสาธารณชนแบบมิตร เขาจะเห็นทางเป็นไปได้มากมาย ที่จะทำประโยชน์ทางการเงินได้ เขาจะได้รับการบอกเล่าถึงช่องทางธุรกิจ

ค.สาธารณ บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ที่ทำการบรรทุก ยวดยานพาหนะ และขนส่งสินค้าการเจรจาทางธุรกิจเพื่อให้ผลประโยชน์ร่วมกับ คนหนุ่มสาวที่เดินข่าวสารเพื่อค่าจ้าง

ศุกร์ ก.หญิง ใจของหล่อนจดจ่ออยู่ที่เงินทอง และหาเงินทอง หล่อนรักชอบที่ซึ่งหล่อน มองเห็นผลประโยชน์ทางการเงิน หล่อนได้ให้ความสำคัญแก่เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ในสิ่งเหล่านี้จะมีสัมพันธภาพที่ดีตอบสนอง

ข.ชาย ความนิยมชมชื่นจากผู้หญิง และบุคคลในสาธารณชน เขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์เหล่านี้ มาเองโดยไม่ตั้งใจเอาก็ได้

ค.สาธารณชน กลุ่มบุคคลซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินในสาธารณ เนื่องมาจากความนิยม มิตรภาพ

หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้หญิง

อังคาร ก.หญิง หล่อนประสบความยินดี เมื่อทรัพย์สินร่วมกันได้เพิ่มพูนขึ้นเนื่องจากกำลังความสามารถของหล่อน หล่อนเข้าใจวิธีการใช้ในโอกาสที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและใช้ข้อได้เปรียบของตนให้เป็นประโยชน์ ความคิดของหล่อนมุ่งไปที่เงินทองหล่อนอาจจะเป็นคนโลภก็ได้ สิ่งที่ได้มายึดไว้แน่น

ข.ชาย เขาเข้ากันได้ดีกับผู้คนในหมู่ประชากรกลุ่มทำงาน เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะช่วยเขาเพื่อผลประโยชน์ที่เขามุ่งหมาย เพราะเขาสามารถใช้สัมพันธภาพอันดีให้เกิดประโยชน์ได้

ค.สาธารณชน กลุ่มทำงานร่วมมือกันที่จะเข้าสู่เป้าหมายผลประโยชน์ทางวัตถุรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การนัดหยุดงานเพื่อบังคับนายจ้างให้ขึ้นค่าจ้าง

พฤหัส ก.หญิง จะมีเหตุการณ์ที่ดีๆซึ่งหล่อนอาจจะได้ใช้เป็นโอกาสในการเพิ่มพูนทรัพย์สินเกิดขึ้นบ่อยๆ ทำให้หล่อนอยู่ในภาวะอารมณ์มีความสุข โอกาสดีๆ เปิดทางให้หล่อนโดยตรง

ข.ชาย เขาติดต่อกับบุคคลในสาธารณะได้โดยง่าย เขาเป็นผู้นำฝูงชนที่ดีและลูกน้องก็ความเห็นอกเห็นใจอย่างดี เพราะการสงเคราะห์ของเขา ลูกน้องเทิดทูลเขากิจกรรมต่างๆของเขาก็ขยายต่อไปอีก

ค.สาธารณชน หมู่คนที่มีกิจกรรมอันรื่นรมย์ เพื่อสวัสดิการส่วนรวมร่วมกับ ดำเนินอย่างความสามัคคี

เสาร์ ก.หญิง เนื่องจากสถานการณ์ไม่ค่อยเอื้ออำนวย หล่อนจึงต้องประหยัดมากหรือเหนียวแน่นกับปัจจัยที่มีอยู่ การเป็นอยู่แบบนี้ของหล่อนก็เป็นแบบ(กลอนนี้ผมจำไม่ได้ตอนต้น) ค่อยสบายเมื่อปลายมือ ในกรณีที่ดาวเสาร์มีตำแหน่งดี เมื่อเข้าวัยชราหล่อนอาจจะได้ผลดีบางอย่าง ความมัธยัสถ์เป็นนิสัยติดตัวเมื่อถึงตอนนี้

ข.ชาย การติดต่อกับผู้คนในสาธารณโดยเฉพาะตอนเยาว์วัยจะติดขัด เขาเองก็เก็บเนื้อเก็บตัว เขาชอบผุ้หญิงที่อายุแก่กว่า ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ดี การติดต่อที่ดีนั้น อาจจะดำเนินไปได้อย่างช้าๆแล้วเกิดผลประโยชน์ทางการเงินได้ อาจจะประสบความมั่งคั่ง โดนนัยนี้ก็ได้

ค.สาธารณชน บุคคลที่ระแวงในเรื่องการเงินและทรัพย์ เขาจะปิดกระเป๋าและกระเป๋าสตางค์ก็จะไม่ยอมปล่อยวาง ไม่ยินดีที่จะบริจาค เพราะเขาๆไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆ เขาจึงไม่คิดที่จะให้ผู้อื่นบ้าง

มฤตยู ก.หญิง เนื่องจากดาวมฤตยูเป็นดาวมีลักษณะวิกฤต ดังนั้นถ้ามีตำแหน่งดี หล่อนอาจจะมีโอกาสที่เงินทองจะเพิ่มพูน โดยไม่คาดฝัน แต่ถ้าตำแหน่งไม่ดี ก็อาจจะเป็นการสูญเสียก็ได้ หล่อนจับจ่ายเงินทองโดยง่าย

ข.ชาย เขาติดต่อกับผู้หญิงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซึ่งมีหัวก้าวหน้า และชอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆถ้าตำแหน่งดาวดีอาจจะได้ผลประโยชน์พอกพูน

ค.สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งได้ประสบสภาวะที่ให้ประโยชน์อย่างไม่คาดฝัน

เนปจูน ก.หญิง หล่อนมักพบโอกาสได้ง่าย ซึ่งหล่อนอาจจะถูกทำให้หลงผิดว่าจะได้ของดี หรือ ซึ่งหล่อนคิดเอาเอง ดังนั้น ก็จะเกิดความผิดหวัง ทั้งนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของดาวเนปจูน

ข.ชาย เขาจะสัมผัสกับคนในสาธารณะ ซึ่งจะหลอกลวงเขาว่ามีช่องทางที่ทางการเงินเขาจะถูกหลอกและต้องประสบกับการสูญเสีย ถ้าตำแหน่งดาวดีมาก อาจจะเป็นได้ว่า เขาอาจจะมีความรู้สึกจับได้ในความไม่แน่นอนนี้ และก็รับการเตือนทันเวลา

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ที่ไม่สามารถใช้โอกาสที่ดีให้เป็นประโยชน์ได้

พลูโต ก.หญิง หล่อนเข้าใจวิธีการที่ใช้โอกาสที่ดีให้เป็นประโยชน์ได้

ข.ชาย เขาจะมีโอกาสดี จากผู้คนที่ผ่านมาชั่วคราว ซึ่งเขาจะได้สัมผัสแต่เพียงผิวเผินตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นเจ้าของโรงแรม ซึ่งมีแขกตลอดเวลา

ค.สาธารณชน บุคคล ชนชั้นหรืออาชีพ ซึ่งถูกบังคับดัดแปลง และปรับตัวอยู่ตลอกเวลา ถ้าเขาต้องการโอกาสดีๆ

คิวปิโด ก.หญิง หล่อนสามารถใช้โอกาสดีๆ เพื่อประโยชน์แก่สวัสดีภาพของครอบครัว

ข.ชาย เขาจะประสบโอกาสดีๆ ณ ที่นั้น

ค. สาธารณชน ชุมชน หมู่บ้าน หรือเมือง ซึ่งประสบกาลเวลาอันเหมาะสมในการพัฒนา

ฮาเดส ก.หญิง หล่อนอาจจะได้ประโยชน์ในวิถีทางบางอย่าง เมื่อหล่อนเป็นแม่หม้าย หล่อนทราบประโยชน์อันนี้

ข.ชาย อาจเป็นได้ว่า ความนิยมของหมู่คนชั้นต่ำ นำผลประโยชน์ทางการเงินมาให้แต่ก็ไม่มีโชคอยู่ในนั้น อาจจะเป็นได้ว่า คนสารเลวเหล่านั้นแกล้งผูกมิตรกับเขา เพื่อจะหลอกลวงให้ได้ง่าย

ค.สาธารณชน หมู่คนเรียกร้องหรือได้รับสิทธิพิเศษหรือเงินช่วยเหลือ เนื่องจากความยากจนของคนเหล่านั้น

เซอุส ก.หญิง หล่อนมีความสามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่หล่อน ได้เสมอ

ข.ชาย ความปรารถนาดีของผู้คนที่อยู่ในระเบียบวินัย จะนำประโยชน์ทางการเงินมาให้

ค.สาธารณชน ผู้คนที่อยู่ในระเบียบวินัยจะบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปในทางดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้น

โครโนส ก.หญิง ผู้ที่สูงส่งหรือที่อยู่สูงกว่า จะให้ความกรุณาปราณีต่อหล่อน ซึ่งก่อประโยชน์ให้แก่หล่อน อาจเป็นได้ว่าตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วของตนเองนั้น ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเงินได้

ข.ชาย จากการที่เขาเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้บริหาร หรือกลุ่มบุคคลชั้นสูง เขาจะมีโอกาสสร้างประโยชน์ทางการเงินได้

ค.สาธารณชน บุคคลชั้นสูงหรือชั้นนำ อาจใช้สัมพันธภาพ หรือของเหตุการณ์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้

อะพอลลอน ก.หญิง ความคุ้นเคยหรือมิตรภาพที่ผิวเผิน กับคนมากหลาย อาจใช้ให้เป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้

ข.ชาย ผู้คนมากหลายในสาธารณชน มีความปรารถนาดีต่อเขา ซึ่งทำให้เป็นประโยชน์ดำเนินธุรกิจไปได้ดี

ค. สาธารณชน ผู้คนมากหลายในธุรกิจ หัตถกรรม การผลิต อุตสาหกรรม หรือวิชาการประสบสันติภาพที่มีความสุข ซึ่งสามารถขยายกิจการออกไปได้

แอคเมตอส ก.หญิง สัมพันธภาพที่คับแคบซึ่งหล่อนยังชีพอยู่นั้นไม่เอื้ออำนวยให้โอกาสที่ดีแก่หล่อนใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ความสัมพันธภาพทางมิตรภาพมีอยู่น้อย เนื่องจากความคับแคบ หล่อนไม่อาจจะใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อาจจะเป็นเพราะไปอยู่อาศัยตัวออกมาโดดเดี่ยว ตัวหล่อนเองก็เป็นคนอุ้ยอ้ายในบางกรณี การอาศัยอยู่โดดเดี่ยวอาจก่อผลดีได้ ซึ่งเหมาะสมกับจุดประสงค์ บางประการ

ข.ชาย เขาอาจจะใช้สถานการณ์ที่ดี ให้เป็นประโยชน์ได้ เมื่อเขาอยู่กับบุคคลจำนวนน้อยในสถานที่หนึ่ง ณ ที่นั้นเขาก็ทราบว่าจะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ได้

วัลคานุส ก.หญิง หล่อนมีอำนาจที่จะใช้โอกาสดีๆ ให้เป็นประโยชน์ทางการเงินได้

ข.ชาย ตัวแทนของผู้บริหารมักจะนำผลประโยชน์มาให้เขา

ค.สาธารณชน อำนาจฝ่ายบริหารพยายามจะสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อสวัสดิการ ของส่วนรวมทั่วไป

โพไซดอน ก.หญิง หล่อมีความรู้สึกสังหรณ์ใจว่าเมื่อไหร่จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการ จะสร้างประโยชน์ให้เป็นจริง

ข.ชาย เขามีมิตรภาพกับผู้อื่น ซึ่งสามารถแนะนำโอกาสของเศรษฐกิจให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ถูกต้อง

ค.สาธารณชน บุคคลมุ่งหวัง หรือปรารถนาต่อประโยชน์ในสาขาทางปัญญา