เรือน 12 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 12 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือน 7 เกี่ยวกับความเรียกร้องทางร่างกาย และเกี่ยวกับเวลาที่ยังเหลืออยู่สำหรับเจ้าชะตา ที่จะให้แก่คู่หุ้นส่วน ที่มาร่วม ซึ่งเป็นเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกัน
พุธ (ดูข้อสังเกตจากเรือนอื่นๆ) การสนทนา และความคิดเกี่ยวกับข้อจำกัดทางกาย โรงพยาบาล คุกตะราง หรือการถูกคุมตัว ที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่างๆ ซึ่งทำให้เจ้าชะตาได้ทราบถึงสัมพันธภาพต่อคู่ทางเพศ หรือหุ้นส่วนเพศเดียวกันที่มาร่วม
ศุกร์ (ดูข้อสังเกตจากเรือนอื่นๆ) สิ่งรื่นรมย์ที่เกี่ยวกับข้อจำกัดทางกาย อาการดีขึ้นของโรค ระยะพักฟื้น เกี่ยวกับบุคคลซึ่งเจ้าชะตาได้ผูกมิตรภาพ หรือสัมพันธภาพทางความรัก การพยากรณ์พื้นฐาน คือตำแหน่งของศุกร์ในพื้นดวง : ศุกร์พื้นดวงอยู่ในเรือน 2 ของอาทิตย์ หมายถึง การฟื้นตัวที่ได้จากอาหาร และสิ่งกระตุ้นการเจริญอาหาร ถ้าอยู่ในเรือน 3 หมายถึงการฟื้นตัวของเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน ถ้าอยู่ในเรือน 4 หมายถึงการฟื้นตัวของตัวเจ้าชะตาเอง ถ้าอยู่ในเรือน 5 หมายถึง บุตรหลาน หรือบุคคลที่ตนรัก
อังคาร กิจกรรมในสถานที่ปิด หรือที่อยู่ภายใต้การควบคุม การร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกันกับบุคคลต่างเพศ
พฤหัส รู้สึกเป็นสุขทางกาย ที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นสุขกับเพศตรงข้าม ซึ่งต้องซ่อนเร้นจากสาธารณะ ในสถานที่ปิด จะสร้างสัมพันธ์ที่มีความสุขกับหุ้นส่วนได้ โดยงานเสมอ
เสาร์ เมื่อสูงวัยมีอุปสรรคทางกาย และแยกตัวหงอยเหงา จะมีอุปสรรคในช่วงชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามได้เช่นกัน ในสถานที่ปิด เข้ากันไม่ค่อยได้ดีกับหุ้นส่วน แต่พิจารณาตำแหน่งของเสาร์ด้วย
มฤตยู เข้าตาอับอย่างฉับพลัน เกิดความตึงเครียดในระหว่างร่วมงานกับผู้อื่นในสถานที่ปิด โดยเฉพาะกับบุคคลต่างเพศ แต่ก็เกิดได้กับหุ้นส่วนเพศเดียวกัน
เนปจูน เนื่องจากความอ่อนแอทางกาย ต้องพักอยู่ในสถานที่ปิด หรือเนื่องจากอยู่ในสถานที่ปิด จึงเกิดความอ่อนแอ หรือความเสียหายทางกาย เจ้าชะตาคิดถึงงานในโรงงานยาพิษ หรือแก๊สมีพิษ หรือผลิตสารเคมีที่มีพิษ จึงเป็นสาเหตุเกิดอุปสรรคในสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม ถูกปฏิเสธจากเพศตรงข้าม
พลูโต การพัฒนาทางกายมีอุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาซึ่งอยู่ในที่ปกปิด มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม
คิวปิโด ผู้ชายซึ่งจำกัดตัวเองอยู่แต่ในครอบครัว เจ้าชะตา เสาะหาและพบชู้ที่ทำให้ครบถ้วนในดวงชะตาของผู้หญิง หมายถึง ผู้ชายซึ่งในสายตาคนภายนอก ไม่ประสบความสำเร็จนัก แต่เป็นผู้ที่จำกัดตัวเองภายในบ้านมากกว่า
ฮาเดส มีอุปสรรค เนื่องจากโรค หรือความอ่อนแอทางกาย ไม่เป็นดาวที่ให้ครบสำหรับสัมพันธภาพกับต่างเพศ หรือการเป็นหุ้นส่วน และโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถานที่ปิดแต่อาจให้ผลตรงข้ามได้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีลักษณะของดาวฮาเดส ถ้าเจ้าชะตาทำงานในโรงพยาบาล ก็ให้ผลเป็นที่พอใจได้
เซอุส ร่วมงานกับหุ้นส่วน หรือเพศตรงข้ามในสถานที่มีเครื่องจักร ความสำเร็จกับหุ้นส่วนในสถานที่ปิด พลังทางเพศ อาจอ่อนแอ ถ้ามีภาพดาวไม่ดี ที่จะให้ผลเป็นอย่างอื่น
โครโนส ความปรารถนาในการเป็นผู้นำ จะเป็นจริงได้ก็แต่ในสถานที่ปิด หรือในวงแคบ หรือไม่เป็นจริงก็ได้ ภายนอกสถานที่ปิด จะได้รับการปฏิเสธ เจ้าชะตาปรารถนาจะให้เป็นที่ยอมรับจากเพศตรงข้าม ภายในสังคมปิด
อะพอลลอน ความสำเร็จในขอบเขตจำกัด อาจมีได้ในกรณีที่เจ้าชะตาต้องการยอมรับหรือเกียรติยศในสาธารณะ มีสัมพันธภาพกับเพศตรงข้ามในสถานที่ปิด
แอดเมตอส ความสำเร็จในขอบเขตจำกัด อาจมีได้ในกรณีที่เจ้าชะตาต้องการยอมรับ หรือเกียรติยศในสาธารณะ มีสัมพันธภาพมากกับเพศตรงข้าม ไม่ถือเป็นเรื่องเล็ก มีความจริงจับต่อสัมพันธภาพที่ได้ผูกไว้
วัลคานุส กำลังทางกายและอำนาจ ซึ่งไม่สามารถจะใช้ได้ หรืออาจจำกัดเฉพาะในสถานที่ปิดสร้างความประทับใจอย่างมากแก่เพศตรงข้ามในสถานที่ปิด หรือบังคับหุ้นส่วนตามใจชอบ
โพไซดอน ความละมุนละไมทางกาย ไม่ให้คุณนักในชะตาชีวิต การสร้างปัญญาจะเป็นไปได้ในภาวะที่ไม่ดี ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอาจเป็นได้แค่เพื่อน
หมายเหตุสรุป : คำว่า เพศตรงข้าม อย่าถือตามตัวอักษรนัก ในเรือน 12 อาจหมายถึงบุคคลซึ่งเจ้าชะตาต้องการมาร่วมให้ครบวงจร ซึ่งอาจเป็นเพศเดียวกันก็ได้ ดาวใน 12 เรือน อาจให้ข่าวสารกับการชราภาพของกาย
ดาวธาตุไฟ จะเร่งการสึกหรอ และการทำลายของเซลล์
ดาวธาตุดิน ทำให้ช้าลงเพราะเนื้อเยื่อหดเหี่ยว ดาวธาตุดิน ให้คุณมากที่สุด เพราะช่วยรักษาเนื้อเยื่อให้อยู่นานที่สุด ทำให้สลายเร็วสำหรับดวงชะตาของผู้หญิง ดาวคิวปิโด ในเรือนอาทิตย์ จะเป็นตัวบ่งชี้ไปที่สามี ตำแหน่งที่ดีที่สุดในดวงชะตาหญิง คือ คิวปิโดในเรือน 7 หรือ 12 และตรงกันข้าม สำหรับดวงชะตาชาย คือ คิวปิโด อยู่เรือนที่ 1 ของจันทร์ ซึ่งเจ้าชะตาจะได้ภรรยาที่เป็นภรรยา แม่บ้านและมารดาของบุตรอาทิตย์กับคิวปิโดในเรือนอาทิตย์ จะแสดงถึงโครงสร้างของอวัยวะในร่างกายโดยตรง