เรือน 12 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 12 เรือนชะตาเมอริเดียน

สะท้อนเรือนกันระหว่างเรือนที่ 12 กับเรือนที่ 1 ลักษณะประจำบุคคลและวิบากกรรมจากชาติก่อน
พุธ (ดาวอรุณให้คุณ ดาวสนธนาให้โทษ)
เจ้าชะตาครุ่นคิดถึงพื้นที่ ที่ปิด หรือในพื้นที่ที่ปิด อาจจะกล่าวในความหมายที่ว่า เจ้าชะตาสามารถปกปิดซ่อนความคิดได้เป็นอย่างดี หรือสามารถปิดปากได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่มีทัศนคติที่ว่า “มนุษย์ได้รับภาษาเพื่อซ่อนความคิด” ถ้าเป็นดาวสนธยาอาจหมายถึง ไม่สามารถคิดให้ถูกตามแนวครองธรรม แต่จะเป็นในรูปแบบที่มีกลอุบายหรือคดโกง ฯลฯ
ศุกร์ (ดาวอรุณ หรือดาวสนธยา)
มีความปรารถนาจะถอยออกมา เก็บตัวไม่ออกมาข้างหน้ามีความสบายใจเมื่ออยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือ ในความหมายที่ให้โทษ อาจหมายถึงการงานที่เป็นอัมพาต หรือถูกทำร้ายข้างหลัง เจ้าชะตาควรเรียนรู้และศึกษาให้ดีว่า เป็นผลวิบากกรรมจากชาติก่อน
พฤหัส โชคจากการเกษียณ การจำกัดตัวเอง การขัดแย้งหรือการประสบชะตากรรมอย่างแรง อาจหลีกได้หรือลดน้อยลง เจ้าชะตาไม่อาจหวังโชคลาภใหญ่ๆ ในชีวิตได้นักอาจเป็นโชคเล็กๆน้อยๆ กรรมอาจแสดงผลว่าเจ้าชะตาควรจะรับโชคทีละเล็กละน้อยกว่า เผื่อเป็นเสบียงสำหรับชาติต่อไป หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นผลมาจากโชคที่ได้ใช้ไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายในชาติก่อน
เสาร์ เป็นวิบากกรรมที่หนักหน่วง เจ้าชะตามีอุปสรรคอย่างแรง รู้สึกอึดอัดทำอะไรไม่ได้และถูกบีบบังคับให้ถอนตัวออกไป เจ้าชะตาจะเรียนรู้ขอบเขตของตน และต้องใช้ความระมัดระวัง คงหนีชะตากรรมไม่พ้น เรือนที่ 12 นี้ จะต้องแบกเป็นภาระในฐานะเป็นตัวจำกัดหรือตัวถ่วง
มฤตยู เจ้าชะตาอยู่ในความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเรือนที่ 12 นี้ เช่นปฏิบัติการหรือโจมตีจากด้านหลัง ซึ่งจะประสบอย่างฉับพลัน ความตื่นเต้นในพื้นที่ปิดหรือปฏิการที่น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นในพื้นที่ปิดๆ เกี่ยวกับตัวเจ้าชะตา อาจจะมีความหมายในทางการปฏิวัติที่มีอุปสรรค แต่ก็เป็นที่ปรารถนา เจ้าชะตาต้องการเป็นอิสระออกไปจากการถูกบีบบังคับที่น่ารังเกียจ ด้วยการกระทำที่มีลักษณะปฏิวัติ แต่ไม่สามารถทำได้ เจ้าชะตาเป็นนักปฏิวัติที่มีอุปสรรค
เนปจูน คุณสมบัติของเนปจูนเรือนนี้ให้โทษมาก อาจเกี่ยวกับความลับสุดยอด ความจำไม่ไว้วางใจต่อกัน การปลอมแปลง ตรวจดูให้ดีว่า เจ้าชะตาเป็นผู้รับทุกข์ที่จะต้องชดใช้มาจากชาติก่อน หรือมีความชั่วช้านี้เอง และการกระทำต่อผู้อื่น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าชะตาทำสิ่งเหล่านี้อยู่ในชาติก่อน และตอนนี้ต้องชดใช้กลับคืน
พลูโต เจ้าชะตา ได้ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงต่อไป ภายใต้ชะตากรรมที่ให้โทษ นั่นคือ “ฉันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภายใต้ชะตากรรม” ภาพดาวที่เกี่ยวกับดาวพลูโตอาจชี้ว่าอันนั้นจะเป็นการทำความบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่เบื้องบน หรือจะลงสู่นรก
คิวปิโด ความสำนึกในชุมชนของเจ้าชะตา จะเข้าไปสู่วงการปิด หรือสโมสรเฉพาะ อาจหมายถึงศิลปะที่งอกงามในซ่อนเร้น หรือความรังเกียจหรือไม่ยอมรับ ความผูกพันทางครอบครัวโดยชะตากรรม อาจให้โทษได้ หรือในความหมายที่ดีเจ้าชะตาจะรู้สึกสบายใจในวงของครอบครัว ความสำนึกในชุมชนอาจจะพัฒนาในที่ๆแยกออกไป อาจเป็นวัดหรือกุฏิฤาษี
ฮาเดส นำความขยะแขยงโดยชะตากรรม ซึ่งเป็นความกดดันที่แรงต่อเจ้าชะตา ควรตรวจดูให้ดีว่า เจ้าชะตาเป็นบุคคลชนิดไหน อาจจะเป็นผู้รับกรรมเก่าหรือเป็นผู้มีจิตคิดร้ายในกรณีแรก ก็เป็นการชดใช้กรรมจากชาติก่อน ในกรณีหลังก็เป็นการแก้แค้นต่อผู้อื่น ดาวเนปจูนเป็นความลับสอนตัวเจ้าชะตาโดยไม่ให้รู้สึกตัว ส่วนฮาเดสเป็นความลับที่เจ้าชะตาเลี้ยงไว้ ดังนั้นฮาเดสในตำแหน่งนี้จึงหมายถึง ความสนใจในวิชาการลึกลับของสมัยโบราณ ในการศึกษาวิชาการเหล่านี้เป็นการเสาะแสวงหาตัวถ่วงดุล เพื่อต่อต้านสิ่งร้ายของชะตากรรม ไม่มีทางอื่นใดที่ดีกว่านี้ ในการเผชิญบาปกรรม (ที่แสดงให้เห็นภาพโดยชัดเจนเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้ผู้อ่านได้เห็นภาพคมชัดขึ้น เพื่อการอ่านดวงชะตาให้ถูกต้อง)
เซอุส ความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำ ถูกบีบให้แคบอบ่างมาก หรือถูกกดไปเลย เจ้าชะตาไม่สามารถนำความสามารถของตนเองมาใช้ได้ เปรียบเหมือนหม้อไอน้ำใต้ความดัน แต่ไม่มีลิ้นระบาย เป็นภาระที่ทรมานสำหรับเจ้าชะตา ภายในชุมชนปิดหรือพื้นที่ๆปิด เจ้าชะตาอาจใช้ความสามารถอันนี้ได้ หรือไม่เมื่อเจ้าชะตาเรียนรู้ที่จะลอง ใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำภายในพื้นที่เล็กๆก่อน
โครโนส ก็คล้ายกับดาวเซอุส กล่าวคือ ความสามารถในการเป็นผู้นำถูกจำกัดอยู่ในวงเล็กๆ หรือในวงเฉพาะ การไม่ยอมรับการนำของเจ้าชะตา หรือเมื่อเจ้าชะตารู้ว่าผู้อื่นมีความสามารถกว่าตนจะทำลายจิตใจของเจ้าชะตามาก เจ้าชะตาเห็นผู้อื่นเป็นคู่แข่งที่ตนด้วยกว่า
อะพอลลอน ความพยายามที่จะขยายตัวจะถูกเรือนที่ 12 นี้ จำกัดเอาไว้ เหมือนมีสองแรงที่ตรงกันข้ามมาพบกัน เจ้าชะตาจึงรู้สึกเหมือนถูกบีบรอบด้าน แรงต่างๆ ในที่นี่ก็คั่งอยู่ ซึ่งพยายามจะขยายดุลยภาพตามธรรมชาติของมัน การสร้างดุลยภาพอันนี้ก็คือ การไปทำวิจัยทางวิชาการในห้องทำงานที่สงบเงียบ
แอดเมตอส ตัวเจ้าชะตาอาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต ความดื้อรั้นของเจ้าชะตาจะนำไปสู่ความล้มเหลว หรือเป็นอุปสรรคในชะตากรรม ถ้าสัมพันธ์กับดาวพลูโตหรือดาวโพไซดอนอาจจะเปรียบได้
วัลคานุส คล้ายกับดาวเซอุส กล่าวคือ ความสำนึกในอำนาจไม่อาจสนองได้ มันจะคั่งอยู่และจะทำให้เกิดการเมินเฉย ในพื้นที่ๆปิด หรือในชุมชนที่เล็ก บุคคลเช่นนี้จะรู้สึกทนไม่ไหวคล้ายๆ กับสิงโตที่ดุถูกยังอยู่ในกรง ถ้ามีเรื่องราวของเรือนที่ 12 ก็อาจจะเป็นช่องทางระบายได้ อย่างน้อยที่สุดในพื้นที่ ปิดนั้น เขาจะต้องได้รับงานที่มีอำนาจไว้ในมือ
โพไซดอน การใช้แรงกำลัง จะประสบความล้มเหลว หรือมิฉะนั้น เจ้าชะตาก็จะต้องไป ทำกิจกรรมทางปัญญาในด้านศาสตร์ลึกลับ หรือสิ่งคล้ายคลึง และก็ทำอยู่เฉพาะตัวหรือทำในวงแคบๆ
หมายเหตุสรุป
ในเรือนที่ 1 และ 12 ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว เป็นวิบากกรรมของชาติก่อน กรรมนี้มาแสดงผลในชาติปัจจุบัน และโยงไปถึงเรือนที่ 10 ซึ่งเป็นกรรมสาเหตุอันเก่าของชาติปัจจุบัน และโยงไปถึงเรือนที่ 10 ซึ่งเป็นกรรมสาเหตุอันเก่าของชาติปัจจุบันซึ่งย้อนกลับมายังเรือนที่ 1 และ 12 ในเรื่องความตาย มันเป็นความสัมพันธ์ต่อการที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ในการอ่านดวงชะตา ถ้าต้องการจะเจาะลึกให้เห็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงเหล่านี้ จะบอกถึงเจ้าชะตา และมรณะกรรมของเจ้าชะตา