เรือนที่ 2 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 2 เรือนชะตาลัคนา

ดาวอยู่ในเรือนที่ 2 ของลัคนา ลัคนาอยู่ในเรือนที่ 2 ของดาว หมายถึงการได้มาทางวัตถุในสิ่งแวดล้อม

พุธ การสนทนาทางธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงิน หรือค่าของเงิน ความคิดมุ่งไปยังเรื่องของวัตถุที่เกี่ยวกับตนเอง เจ้าชะตาสามารถต่อรองได้ดี และสามารถต่อลองลด หรือเพิ่มราคา ให้เข้ากับผลประโยชน์ของตน

ศุกร์ เจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคล ในสิ่งแวดล้อม ในเรื่องที่เจ้าชะตาปรารถนา หรือตั้งใจไว้ในการรักษาตนเอง ทุกคนยินดีติดต่อกับเจ้าชะตา

อังคาร ประสบความสำเร็จในการต่อสู้สิ่งแวดล้อม เจ้าชะตาถูกอบรมในแนวที่เห็นแก่ตัวเอง ต้องต่อสู้อย่างมาก จึงจะรักษาหรือเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติ

พฤหัส เจ้าชะตาประสบความสำเร็จโดยง่าย ในด้านวัตถุ มีโอกาสเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติได้มาก มีเงินทองเหลือเฟือ มีความเชื่อถือทางเครดิตสูง

เสาร์ ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ไม่ดี จะไม่เจริญก้าวหน้า ถ้ามีตำแหน่งดีจะเป็นผู้มัธยัสถ์ และอดออมไว้ในยามยาก ถ้าตำแหน่งไม่ดี ก็ให้พิจารณาได้ว่า เจ้าชะตาเป็นคนตระหนี่ หรือ ริษยา หรือว่าเงินและทรัพย์สินนั้น ต้องเสียหายเพราะชะตากรรมหรือเปล่า

มฤตยู ดาวดวงนี้ไม่ให้ความมั่นคงทางการเงินแก่เจ้าชะตา ได้มากับน้ำ ก็ไปกับลม (ได้ง่าย เสียง่าย) แต่จะมีแนวโน้มที่เจ้าชะตาจะเป็น คนฟุ้งเฟื้อในทางการเงิน หรือสุรุ่ยสุร่าย ซึ่งในทัศนะของผู้อื่นเห็นว่าไม่สมควร จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโลดโผนตลอดเวลา

เนปจูน ดาวนี้แสดงถึงสัมพันธ์ภาพทางการเงิน ที่มัวๆ เนื่องจากสัมพันธ์ภาพที่มัวๆ ของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ผู้อื่นก็มองไม่เป็นภาพชัดเจน เจ้าชะตาจะต้องถูกลงโทษทางการเงิน ระวังในการวินิจฉัยในการนี้ให้ดี ถ้าผู้อื่นมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เงินที่ได้มาก็จะเก็บไว้ไม่อยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง อาวญากรรมไม่มีรางวัล

พลูโต การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการเงิน หรือตรงกันข้าม กิจกรรมทางการเงินทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม

คิวปิโด เนื่องจากลัคนาและคิวปิโด หมายถึงสิ่งที่อยู่อาศัย จึงอาจหมายถึงธนาคาร หรือที่รับ จ่าย เงิน ซึ่งเจ้าชะตาอาศัยอยู่ หรือทำงานอยู่ หรือหมายถึงทางการเงินทีเกี่ยวข้องกับครอบครัว หรือ บริษัท หรือธนาคาร หรือ สถาบันการเงินอื่นใด

ฮาเดส การได้มาทางวัตถุในสิ่งแวดล้อม จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าขยะแขยง และด้วยความยากลำบาก อาจหมายถึงธุรกิจทางการเงิน ที่น่าเกลียด ไม่สะอาด หรือไม่ค่อยบริสุทธิ์นัก แต่ถ้าเงินที่ได้มา ในลักษณะ ฮาเดส เช่น ขยะ ของเก่า โรค ฯลฯ ก็อาจจะเป็นเงินที่บริสุทธิ์ได้ มีตัวอย่างดวงเจ้าชะตารายหนึ่ง คือได้สมรส กับแม่หม้ายที่ร่ำรวย

เซอุส ผู้อื่นจะเป็นผู้ควบคุมเจ้าชะตา ในการใช้จ่ายเงินหรือถูกควบคุมในทางการเงิน ถ้าเซอุส ทำมุมกับเมอริเดียน ก็หมายถึงว่า เจ้าชะตาจะเป็นผู้ควบคุมผู้อื่น โดยมาตรการทางการเงิน

โครโนส หมายถึง สมุห์บัญชี หรือผู้จัดการทรัพย์สิน ถ้ามีภาพดาวอื่นประกอบด้วย อาจเป็นผู้จัดการธนาคารก็ได้

อะพอลลอน เนื่องจากมีลูกค้ามากมาย เงินจำนวนมาก จะผ่านมือเจ้าชะตา อาจเป็นผลว่าถ้ามีความสัมพันธ์กับตัวแทนทางการค้า หัตถกรรม และอุตสาหกรรม เจ้าชะตาจะมีโอกาสสูงที่จะทำเงินได้มาก และเพิ่มพูนทรัพย์สิน

แอดเมตอส เนื่องจากในการณีที่มีผู้อื่น อยู่ภายใต้เจ้าชะตา เจ้าชะตาก็อยู่ในฐานะที่จะกดดันผู้อื่น ในสิ่งแวดล้อมได้ ในทางการเงิน อาจเป็นได้ว่าเจ้าชะตาก็ไม่มีลาภทางทรัพย์สินมาสู่ตนมากนัก เจ้าชะตาแยกตัวจากเงินได้ยาก

วัลคานุส จะได้รู้สึกว่า ได้ถูกอำนาจทางวัตถุของผู้อื่นมาคุกคาม แต่ก็สามารถใช้อำนาจเช่นเดียวกันทดแทนโดยไม่ต้องเกรงใจ ความสามารถที่จะเสาะหามาได้ด้านวัตถุ มีอยู่สูง สำหรับเจ้าชะตานี้จะเห็นแก่เงิน และอำนาจ เป็นใหญ่เป็นเบื้องแรก

โพไซดอน การชนะในสิ่งแวดล้อม จะใช้ปัญญาเป็นอาวุธ เป็นมูลค่าที่ดียิ่ง อาจหมายถึงตั๋วเงิน หรือใบหุ้นก็ได้

โดยสรุป เรือนที่ 2 ของเมอริเดียน หมายถึง ทัศนคติส่วนตน ของเจ้าชะตา ต่อทรัพย์สิน ส่วนเรือนที่ 2 ของลัคนา หมายถึงการนำเจ้าชะตา เข้าไปสัมผัสโดยตรง กับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน มันเกี่ยวกับเรืองของ ฉัน และของ เธอ

ดาวธาตุไฟ จะทำให้มีการต่อสู้

ดาวธาตุดิน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ยาก

ดาวธาตุลม ทำให้ง่าย

ดาวธาตุน้ำ นำความไม่แน่นอนในเรื่องทางวัตถุ