เรือน 2 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 2 เรือนชะตาอาทิตย์
ถ้ามีดาวอยู่ในเรือนที่ 2 ของเรือนอาทิตย์ อาทิตย์ก็อยู่ในเรือนที่ 5 ของดาวนั้น มีการผูกพันกันระหว่างโภชนาการ กับความรักทางกาย
พุธ (พุธจรในเรือนอาทิตย์ที่ 2 พุธในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์จร)
(ตำแหน่งนี้ ใช้สำหรับทายดวงจรโค้งสุริยาตร์ ได้เช่นกัน)
ความคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งโภชนาการ และวิธีการรับโภชนาการ และความรัก การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลาน หรือการสนทนากับบุตรหลาน หรือเกี่ยวกับการเลี้ยงดู หรืออบรมบุตรหลาน
ศุกร์ (ที่ไกลที่สุดจากอาทิตย์อาจเป็น 45 องศา นั่นคือ อาจจะอยู่ในเรือนที่ 2 หรือ เรือนที่ 5)
ชอบรับประทานอาหารในกลุ่มที่รื่นรมย์ และอาหารดีๆ ชอบเครื่องประดับและเครืองแต่งกายที่สวยงาม สิ่งต่างๆที่ถูกใจเจ้าชะตา หรือที่เจ้าชะตาอยากจะได้ต่อความยินดีถึงใจในรสอาหาร เจ้าชะตาก็พึงใจในรสความรักได้ง่ายเช่นกัน ความสัมพันธ์อันเป็นมิตรกับบุตรหลาน ซึ่งไม่ก่อความยุ่งยากอะไรในการเลี้ยงดูอบรม
อังคาร รักรวดเร็ว และกินจุ ชอบอาหารเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศน์รสจัด การแสดงทางบวกในเรื่องความรัก บุตรหลาน โวยวายเกี่ยวกับการขาดความรัก ซึ่งจะนำไปสู่การขัดแย้ง หรือการนอกใจในเวลาต่อมา บุตรหลานรู้สึกถูกทอดทิ้ง บางครั้ง บุตรหลานจะต้องต่อสู้ เพื่อหาปัจจัยในการศึกษามาจากพ่อแม่
พฤหัส ชอบรับประทานอาหารดีๆ และจุ มีความสุขในความรักทางกาย ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุตรหลานดำเนินด้วยดี โดยเฉพาะการเลี้ยงดูและอบรม ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน
เสาร์ มีสันโดษ อยู่ได้กับอาหารเพียงเล็กน้อย ชอบอาหารหยาบ หรือที่ให้พลังงานสูง ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็น ในวัยเด็กมีพัฒนาการที่มีอุปสรรค เมื่อสูงอายุสุขภาพแข็งแรง บุตรหลานจะเป็นสาเหตุ สร้างความกังวลในการเลี้ยงดู การอบรมและชะตากรรม
มฤตยู การเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการที่เป็นไปไม่คงเส้นคงวา ชอบสิ่งเหล่านี้ในลักษณะตกขอบ มักอาเจียนได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในการแสดงความรู้สึกหรือความรัก ตกหลุมรักได้ง่าย ความตื่นเต้นกับบุตรหลาน หรือเนื่องมาจากบุตรหลาน การตื่นเต้นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ เรื่องการอบรม การเลี้ยงดู และชะตากรรมของบุตรหลาน
เนปจูน มักจะเบื่ออาหาร โดยเฉพาะในตอนวัยเด็ก เจ้าชะตาอาจจะประสบสถานการณ์ที่ต้องอดยาก หรือกินไม่ดี เกิดความผิดหวังทางด้านความรัก เนื่องจากมีการผิดปกติทางความรู้สึก ถ้าดาวเนปจูนอยู่ในตำแหน่งที่ดี จะชอบอาหารที่ละเอียด จะปฏิเสธอาหารที่หยาบหรือหนัก ด้านความรู้สึก จะละเอียดอ่อนมาก รวมทั้งความสัมพันธ์กับบุตรหลานก็ทำนองเดียวกัน แต่อาจจะมีแนวโน้มที่เป็นอันตราย คือความสัมพันธ์กับบุตรหลานไม่ชัดเจน
พลูโต ความสัมพันธ์ของดาวพลูโต ในเรื่องนี้ของอาทิตย์ มีอิทธิพลสูงที่สุด อาทิตย์+พลูโต หมายความว่า การรับโภชนาการ เมื่อพลูโตอยู่ในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ ทางภาวะพลังงานจลน์และ พลังงานศักย์ ก็ดำเนินในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาทางร่างกายจะสนองรับต่อการรับโภชนาการ ซึ่งทุกอย่างจะขึ้นกับโภชนาการ ดังนั้นควรจะต้องเปลี่ยนแปลงสลับอาหารให้มาก การเปลี่ยนแปลงทางอาหาร ก็แสดงว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางสัมพันธภาพด้านความรัก ถ้ามีบุตรมาก การอบรมและเลี้ยงดูบุตรก็จะแตกต่างกันออกไป
คิวปิโด การเลี้ยงดูชุมชน ชอบรับประทานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะในวงครอบครัว ซึ่งถ้าเป็นได้จะให้ร่วมเต็มโต๊ะ ผู้มีศิลปะในการปรุงอาหาร เจ้าชะตาปรารถนาที่จะให้ครอบครัวมาขึ้นอยู่กับเขา และให้ตัวเองเป็นจุดกลาง เมื่อบุตรโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะยังยึดมั่นกันอยู่
ฮาเดส ไม่มีจะกิน หรือไม่อยากจะกิน บางกรณี อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีคุณค่า หรือเจ้าชะตาประสบสถานการณ์ที่ต้องกินอาหารบูดเน่า การแสดงความรู้สึกที่น่ารังเกียจ หรือความรู้สึกทางความรักที่ผิดปกติ บุตรหลานไม่เชื่อฟัง หรือนำปัญหามาให้ ที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
เซอุส ทิศทางของรสนิยม ปรากฏชัดเจน รับโภชนาการอย่างมาก และมีอารมณ์ทางเพศรุนแรง ชอบกินอาหารร้อนๆ การอบรมบุตรหลาน จะดำเนินไปในทิศทางที่แน่นอน
โครโนส กำหนดลำดับอาหาร จัดรายการอาหาร เป็นภาพดาวเฉพาะสำหรับแม่บ้านหรือพ่อครัวแม่ครัวของโรงแรม ภัตตาคาร หรือเรือ โต๊ะอาหารที่มีอาหารดีๆ และมากไม่มีแขก เอาแต่ใจตัวเอง หรือทำตามใจชอบในเรื่องความรัก บุตรหลานปลดให้พ้นจากอิทธิพลของพ่อแม่
อะพอลลอน เนื่องจากอาหารของเราทั้งหมด มีกำเนิดมาจากพื้นดิน และอาทิตย์+แอดเมตอสเป็นสูตร หมายถึง ที่ดินทางเกษตร ดังนั้น แอดเมตอสในตำแหน่งนี้ ก็ชี้ไปถึงพื้นดินและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายถึงดินที่อุดมสมบูรณ์ เจ้าชะตาต้องการจะปรับปรุงพื้นดิน เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เจ้าชะตาเกี่ยวข้องกับอาหารที่มาจากพื้นดิน ในการบริโภคอาหาร ความเย็นชาด้านความรัก ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย
วัลคานุส กินมากและเร็ว มีความสนใจสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาหาร การย่อยอาหารไม่ดี มีการเรียกร้องทางความรักสูงขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการอบรม การเลี้ยงดู และการศึกษาทางอาชีพ ของบุตรหลาน ต้องใช้ความพยายามมาก
โพไซดอน จัดเรื่องโภชนาการอยู่ภายใต้หลักการทางปัญญา นั่นคือ ใช้หลักอุดมการณ์ ชอบอาหารที่ละเอียด อีกด้านหนึ่ง ตำแหน่งของโพไซดอน อาจหมายถึง ปัญญาของเจ้าชะตาไม่อยู่เหนือการกินการดื่ม จากความหมายสองด้านนี้ อาจจะหมายถึง ความรักแบบเพื่อน หรือปัญญาไปอยู่ใต้ความรักทางกาย
หมายเหตุสรุป ถ้ามีดาวหลายดวงอยู่ในเรือนหนึ่งๆ ก็ให้วิเคราะห์แบบพระเคราะห์สนธิถ้ามีดาวศุกร์และมฤตยู อยู่ในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ ก็หมายถึง ชอบอาหารรสจัด ดาวศุกร์กับเนปจูน หมายถึง รสหวาน หรือน้ำผึ้ง ซึ่งก็แบบเดียวกัน ถ้ามีภาพดาว อาทิตย์ + พลูโต ๙ = ศุกร์ + มฤตยูก็เป็นกรณีแรกและ อาทิตย์ + พลูโต = ศุกร์ + เนปจูน ก็เป็นกรณีที่สอง
ถ้าเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ หมายถึง โภชนาการ โดยหลักธรรมชาติ ก็ในทางตรงกันข้าม ก็หมายถึง ความหิวและการอดอาหารได้เช่นกัน สำหรับเรือนนี้ จึงเห็นได้โดยไม่ยากว่า ดาวธาตุดินและธาตุน้ำ จะสนับสนุนไปในทางความหิว และการอดอาหาร ส่วนดาวธาตุลมและธาตุไฟ จะขัดขวางดาวธาตุไฟ เช่น อังคาร มฤตยู เซอุส และวัลคานุส ทำให้เกิดการเรียกร้องอาหารอย่างมาก เพราะการเผาผลาญใน ร่างกายสูง ดาวธาตุลม เช่น ศุกร์ พฤหัส คิวปิโด และอะพอลลอน แสดงถึง ความสุขจากการเสพทางโลก สำหรับดาวธาตุน้ำและธาตุดินนั้น ก็มีตัวอย่าง เจ้าชะตาคนหนึ่งซึ่งมีดาวแอดเมตอส อยู่ในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ ต้องดื่มน้ำแร่ตลอดชีวิต เพราะการเจ็บป่วย ดาวเสาร์ อาจหมายถึงการอดอาหารโดยสมัครใจ เนื่องจากความเชื่อทางศาสนา เนปจูน หมายถึงการเบื่ออาหาร พุธ อาจจะเป็นการทดลอง เพราะความอยากรู้อยากเห็น พลูโต เป็นเหตุผลทางสุขภาพ เพื่อกระตุ้น การเผาผลาญให้แรงขึ้นและโพไซดอน หมายถึง การอดเนื่องจากเหตุผลทางปัญญา หรืออุดมการณ์ที่อธิบายได้ พลูโต เป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับอาชีพ พ่อครัวแม่ครัว