เรือน 2 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 2 เรือนชะตาจันทร์

เรือนที่ 2 สะท้อนกับเรือนที่ 11 สำหรับหญิง จะเกี่ยวกับเงินทองที่ใช้จ่ายในบ้านเกี่ยวกับการสมรส หรือเงินทุนสำรอง หรือเงินออมในการสมรส สำหรับผู้ชาย เกี่ยวกับจำนวนเงินซึ่งจะต้องใช้บำรุงครอบครัวในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ๆ ปละเงินทุนสำรอง หรือความสามารถของภรรยาที่จะบริหารเงินนั้นได้อย่างเรียบร้อย หรือเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ภรรยานำติดตัวเข้ามาในการสมรส สำหรับสาธารณชนจะเกี่ยวกับภาษีอากร การคืนเงิน การสนับสนุนจากสาธารณชนหรืออิทธิพลต่อเหตุการณ์ทั่วไปจากทรัพย์ของตน

พุธ ก. หญิง ความคิดคำนึงเรื่องเงินทองที่ใช้จ่ายในบ้าน ก่อนการสมรสก็อาจจะครุ่นคิดถึงสินสมรส หรือของขวัญที่จะได้ หล่อนอาจจะคิดถึงประโยชน์ที่หล่อนจะได้รับมิตรภาพกับผู้หญิงหรือเด็กหญิง ที่มีความคิดเห็นและอุดมคติเหมือนกัน อาจจะสนทนาปราศรัยกับคนเหล่านี้ เมื่อมีกิจกรรมทางธุรกิจ ก็จะได้รับประโยชน์ เนื่องมาจากมิตรภาพ ความรักจะประสบความสมหวัง

ข. ชาย ความคิดมุ่งไปที่เงินทองและทรัพย์สิน มีความคิดฉับไว โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเรื่องทางการเงิน เขาบริหารและต่อรองได้เก่ง เมื่อจะต่อรอง ต้องซ่อนความรู้สึกให้ได้ ต้องเดินทางตลอดเวลา เนื่องจากการค้าขายและธุรกิจ  อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับบุคคลเพศหญิง

ค. สาธารณชน มีการเจาจามากหลายเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินของสาธารณชนการสนทนากับเจ้าหน้าที่สรรพกรหรือผู้แทนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของสาธารณชนจะพูดกล่าวหรือคิดเกี่ยวกับรายจ่ายและรายรับของฝ่ายการเงินเหล่านี้ และจะต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ จะพบผู้คนซึ่งจะต้องผูกมิตรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

ศุกร์ ก.หญิง หันความรักไปสู่ทรัพย์สิน ความงามสู่เงิน จากเงินไปสู่ความงามอาจจะเป็นผู้เห็นแก่ตัวอย่างมาก ขายความงามได้ มิตรภาพขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยเปิดเผยจริงใจในมิตรภาพเสมอไป ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะเข้ามาร่วมเป็นบทบาท ความงามของหล่อนอาจจะเป็นสินสมรสได้ หล่อนตีราคาคุณค่าของสินสมรสที่สวยงาม และมีรสนิยมสูง

ข. ชาย เขาต้องการจะมีภรรยาที่ทั้งสวยทั้งรวย จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาชอบจริงๆคือความสวยหรือความรวยกันแน่ อย่างไรก็ตามเขาต้องการ”สิ่งที่มีค่า” เขาชอบเครื่องประดับเพชรพลอย และอาจจะดึงเพื่อนฝูงเข้ามา ในกิจกรรมทางการเงินของเขา

ค. สาธารณชน จะมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินสาธารณชน แต่ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนตามใจชอบ เจ้าชะตาจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนผู้อื่น เพราะมีคนเอนเอียง ชอบพอเจ้าชะตาด้วยเหตุผลบางประการ

อังคาร ก. หญิง ด้วยความมานะบากบั่น หล่อนพยายามแสวงหา ทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูน หล่อนจะไม่ได้รับอะไร โดยปราศจากความพยายาม หรือโดยไม่ออกแรงเลยบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อสู้ที่จะได้มา อาจจะเกิดการไม่ลงรอยกันกับสามี เกี่ยวกับการแบ่งเงินทองที่เขาหรือหล่อนหามา หรือที่นิดตัวมา เกี่ยวกับมิตรภาพจะมีทั้งด้านบวกและลบบางประการ อาจจะเป็นไปได้ว่า บิดามารดาต้องเรียกร้อง หรือต้องต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสินสอดทองหมั้น

ข. ชาย ความพยายามและการกระทำของเขา จะมุ่งสู่ความหวังไปที่ทรัพย์สมบัติที่จะเพิ่มพูน ในการมุ่งมั่นในการนี้เขาจะได้รับการสนับสนุนจากภรรยา เขาจะเลือกเพื่อนฝูงโดยมองดูว่า เขาจะได้รับการสนับสนุนที่จริงจัง ในกิจกรรมของเขามากน้อยเพียงใด

ค. สาธารณชน จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลเมือง ที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายของสาธารณชน ในกรณีที่เจ้าชะตาจะต้องเข้าบริจาคค่าใช้จ่ายด้วย เขาจะต้องไม่ใจแคบซึ่งจะช่วยให้เขาได้รับความนิยมบางประการจาก ผู้รับอาจเป็นการจ่ายเงินสู่กองทุนสาธารณะในการทำบัญชีอาจจะเกิดการแตกต่างขึ้นได้ แต่งบจะลงตัวด้วยดี

พฤหัส ก. หญิง หล่อนจะสมรสเข้าสู่ครอบครัวที่มีฐานะการเงินดี หล่อนเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรื่องเงินทอง จะไม่มีการขาดมือเลย หล่อนไม่จำเป็นต้องตระหนี่ คิดเล็กคิดน้อย มีเงินทองไหลเข้ามาอย่างน่าชื่นใจ หล่อนมีความชื่นบาน เนื่องจากมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต จากความรู้สึกชื่นบานนี้ อาจจะรักษามิตรภาพอันยั่งยืนได้ แขกเรื่อจะได้การต้อนรับ และเลี้ยงดูเป็นอย่างดี อาจจะมีการเกี่ยวข้องทางการเงินกับเพื่อนฝูง การเกี่ยวข้องทางการเงินสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งสองฝ่าย

ข. ชาย อารมณ์ที่เบิกบานของเขาจะขึ้นอยู่กับ ทรัพย์สิน และรายได้ของเขาเนื่องจากเขามีทรัพย์เป็นสมบัติของเขาอยู่ จึงมีผู้หญิงมากหลายที่มารุมตอมขอสมรสมิตรภาพเกิดมาจากความสัมพันธ์ที่ดีทางการเงิน หรือจากกิจกรรมร่วมกัน ที่สนองความรื่นรมย์

ค. สาธารณชน ความสัมพันธ์ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี และอาจใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพ เงินทุนสาธารณะที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ยังไม่มีการรัดตัว(ยังคล่องตัวอยู่)

เสาร์ ก. หญิง หล่อนจะต้องเก็บสิ่งมีค่าทางวัตถุที่มีอยู่นั้นไว้ให้ดี หล่อนจะต้องยึดหลักการเก็บออมรอมริบไว้เป็นสำคัญ การเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติจะเป็นอย่างช้าๆและถ้าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้ว ก็ทำไม ได้ด้วยหล่อนจะได้รับเงินค่าใช้จ่าย ประจำบ้านค่อนข้างจำกัด เนื่องจากในการรักษามิตรภาพ จะมีการใช้จ่ายเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การเลี้ยงต้อนรับแขก จึงกระทำเฉพาะในวงจำกัดมาก สินสมรสและสินสอดทองหมั้นก็มีจำกัด ดังนั้น จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าสมรส ได้ ถ้าหล่อนจะต้องเป็นหม้ายสถานการณ์ก็จะบีบบังคับในจิตสำนึกพิเศษ ถ้าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งดี อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลสูงอายุ และอาจจะมีการผูกมิตร

ข. ชาย เขาจะต้องประหยัดอย่างมากและอาจจะให้เงินใช้จ่ายในบ้านแก่ภรรยาได้ไม่มากนัก ถ้าภรรยาไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในบ้าน ก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน หรืออาจถึงขั้นแตกแยกก็ได้ เพื่อนฝูงอาจไม่สามารถหรือประสงค์จะช่วยเหลือเขาเขาเองก็หาเพื่อนฝูงไม่ค่อยจะได้ด้วย เพราะชอบตระหนี่

ค. สาธารณชน ความสัมพันธ์ทางสาธารณชน ไม่ค่อยจะดีนักเกี่ยวกับการทำมาหากิน มีข้อยกเว้นคือ ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ดี และการทำมาหากินเป็นลักษณะของดาวเสาร์ ตัวอย่าง เช่น กสิกรรม

มฤตยู ก. หญิง หล่อนจักการเรื่องเงินทองไม่เป็น เนื่องจากมีนิสัยสุรุ่ยสุร่ายหล่อนจะจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่ไร้สาระ ในกรณีที่ดาวมฤตยูมีตำแหน่งดี เงินทองอาจจะไหลมาอย่างไม่คาดฝัน  แต่ก็ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ อาจจะมีมิตรภาพที่พิกลพิการก็ได้ถ้าภาพดาวมีลักษณะแปลกพิเศษ เมื่อหล่อนสมรส สามีอาจจะให้เงินใช้จ่ายในบ้านแบบเป็นครั้งคราว เพราะเขาก็มีรายได้ไม่ค่อยจะแน่นอน สินสมรสของหล่อน หล่อนจะจัดในลักษณะล้ำยุคนำหน้าสมัย

ข. ชาย จะมีลักษณะที่เรียกว่า ได้มากับน้ำ ก็หายไปกับลม ถ้าเขาได้ภรรยาที่ร่ำรวย เขาก็จะใช้เงินยังสนุก ส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องไม่ดี ส่วนหนึ่งอาจจะใช้ในเรื่องไร้สาระ เขาไม่คำนึงถึงอนาคต เขาชอบคบเพื่อนที่ผิดสามัญชน โดยไม่คำนึงถึงฐานะหรือประเพณีนิยม เพื่อนอาจจะช่วยทางการเงินได้บ้าง แต่ก็นำความสูญเสียมาให้เช่นกัน

ค. สาธารณชน มีความไม่แน่นอนในหมู่ประชาชน เหมือนที่ราคาหุ้นขึ้นๆลงๆในตลาดหุ้น เจ้าชะตาจะถูกดึงเข้าไปติดอยู่ในร่างแหด้วย ถ้าตำแหน่งดาวมฤตยูดีความสัมพันธ์ต่างๆ ก็อาจจะดีในชีวิตที่เกี่ยวกับสาธารณชน เขาอาจจะมีเพื่อนที่มุ่งจัดระเบียบใหม่ในทางด้านเศรษฐกิจ

เนปจูน ก. หญิง หล่อนไม่เก่งในทางการเงิน หล่อนมองอะไรทะลุประโปร่ง จูงใจเย้ายวน หล่อนมักจะหลงเข้าใจผิดในเรื่องเงินๆทองๆ ในทั้งสองเรื่องอาจจะมีมิตรภาพเกิดขึ้น เงินทองที่กำหนดไว้ให้เป็นสินสมรสของ หล่อนจะยังไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด

ข. ชาย เขาอาจได้ภรรยาที่ไม่ประสีประสากับเงินทอง ดังนั้นเขาจึงต้องควบคุมหล่อนไว้ แต่กระนั้นเขาก็อาจจะหลงผิด จะโดนเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จึงทำให้เงินทองได้มาก จะมีผลกระทบถึงมิตรภาพด้วย เขามีตาไม่แหลมคม จึงถูกหลอกได้ง่าย

ค. สาธารณชน การแก้ไขปัญหาสะสาง เกี่ยวกับทางการเงิน จะไม่ค่อยดีนักสำหรับเจ้าชะตา ถ้าตำแหน่งดาวเนปจูนดีมาก เขาอาจจะได้เงินทองจากการสะสางนั้น แต่ทว่าเรือนที่สองอื่นๆ จะต้องมีดาวทำนองเดียวดันด้วย

พลูโตก. หญิง การเปลี่ยนจากรุ่นอายุหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องทางการเงิน อาทิเช่น ธุรกิจของพ่อผ่านไปสู่พี่น้องผู้ชาย จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสินสมรส การที่จะมีเงินให้ใช้จ่ายในบ้านเป็นจำนวนคงที่ อาจทำได้ยากมิตรภาพ มิตรภาพก็ไม่ค่อยจะถาวรและยืนยาว

ข. ชาย เขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความสัมพันธ์ ฐานะทางบ้านที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะภรรยาก็ต้องใช้เงินในจำนวนตามสถานะนั้นๆ มิตรภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ ควรตรวจดูว่า มีเหตุมาจากการเรียกร้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาจากย้ายบ้าน หรือการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของภรรยา หรือการเปลี่ยนตำแหน่งทางอาชีพของสามีเองหรือเปล่า

ค. สาธารณชน  เจ้าชะตารู้จักปรับตัว เขาอาจใช้โครงสร้างของสาธารณชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นให้เป็นประโยชน์ได้ ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็รังแต่จะเสียหาย

คิวปิโด ก. หญิง หล่อนอาจจะมาจากครอบครัว ซึ่งรู้ค่าของเงินและทรัพย์สิน การนับถือระหว่างครอบครัวต่อครอบครัวขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน อาจเป็นเรื่องเงินต่อเงินมิตรภาพทางครอบครัวสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์สิน ในกรณีพิเศษอาจเป็นเรื่องศิลปะแสดงบทบาท

ข.ชาย เขาจะได้ภรรยาที่ร่ำรวย หรือที่รู้จักเพิ่มพูนทรัพย์สิน อาจเป็นไปได้หลายอย่าง เช่น ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจร่วมกันจากการสมรส เงินทองที่ได้มาจากกิจกรรมทางศิลปะ ผูกมิตรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น

ค. สาธารณชน มุ่งสู่ผลประโยชน์ทางการเงิน โดยดำเนินคืบหน้าร่วมกันในสาธารณชน ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กร นิติสาธารณะ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ ฐานะทางการเงินของการเมือง หรือตำบล กองทุนหรืออาคารขององค์กรนิติสาธารณะ

ฮาเดส ก.หญิง อาจมีการกลัดกลุ้มเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง ก็ยังเป็นที่ข้องใจ ไม่แน่นอนนัก คำแนะนำต่างๆ ควรจะรับฟังด้วยความระมัดระวัง จากภาพดาวทำนองนี้ เป็นเงินทองที่ได้มาจากเหมืองแร่ หรือจากการแสวงหาหรือแปรสภาพวัตถุดิบ ถ้าผู้หญิงเกิดเป็นหม้าย ในที่นี้หมายถึง เงินทองที่ได้มาจากการเป็นหม้าย สินสมรสอาจเป็นสิ่งใช้แล้ว หรือเป็นเครื่องเรือนแบบโบราณ

ข. ชาย อาจเป็นได้ว่า เขาสมรสกับผู้หญิงที่ยากจน หรือผู้ที่ทำให้ทรัพย์สินของเขาร่อยหรอลง หรืออาจเป็นได้ว่า เขาให้เงินใช้จ่ายในบ้านแก่ภรรยาอย่างจำกัดจำเขี่ย หรือให้เงินทองแก่หล่อนน้อย  อาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่าง มิตรภาพก็เช่นกัน หลังสงครามมีปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตุดังนี้คือ การสมรสโดยไม่จดทะเบียนเนื่องจากภรรยาหม้าย ไม่ต้องการจะสูญเสียเงินบำนาญ หล่อนจึงไม่ยอมสมรส แบบจดทะเบียน ดังนั้น เงินเป็นตัวทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยสวยงามดังนี้

ค. สาธารณชน สถานะภาพทั่วไปไม่ค่อยงดงามนัก อาจจะเป็นว่า ช่องทางทำมาหากินน้อย หรือวิธีการหาเงินไม่ตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น แรงงานในตลาดมืดการสมรสโดยไม่จดทะเบียนก็อยู่ในเรื่องทำนองนี้อาจจะถือเป็นการสมรสแบบมิตรภาพด้วยเหตุผลทางการเงินก็ได้

เซอุส ก. หญิง หล่อนจัดการเรื่องเงินอย่างมีเป้าหมาย คิดคำนวณอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวัง เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ จะบรรลุผลเนื่องจากหล่อนยึดอยู่กับความเป็นจริง และความเป็นไปได้ หล่อนจักการเรื่องสินสมรสอย่างเหมาะสม หล่อนจะไม่ยุ่งด้วยกับเพื่อนฝูงที่ไม่มีเป้าหมายแน่นอน หล่อนช่วยสามีในการควบคุมเรื่องการเงินอย่างถี่ถ้วน หล่อนจะเป็นรัฐมนตรีการคลังที่ดีให้แก่สามี

ข. ชาย เขายึดหลักบริหารการเงินอย่างมีแบบแผน ระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา ถ้าหล่อนคิดเป็นอย่างอื่น หล่อนจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากเขา กับเพื่อนฝูงก็เช่นกัน

ค. สาธารณชน ในหมู่ประชาชนเหล่านี้ เรื่องเงิน ทรัพย์สิน และรายได้ อยู่ในเกณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการส่งเสริมสงเคราะห์ให้เรียบร้อยได้ เพราะมีแผนการที่แน่นอน

โครโนส ก. หญิง ในเรื่องเงินเป็นอิสระ ใจอารีเผื่อแผ่ ทัศนคติในเรื่องเงิน อาจจะมีอยู่ในครอบครัวอยู่แล้ว ซึ่งหล่อนได้รับมา ผูกมิตรกับผู้คนระดับเดียวกัน ซึ่งทำให้หล่อนมีใจอารีได้ต่อไปอีก

ข. ชาย มีรายได้ดี เนื่องจากหน้าที่การงานของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหาร หรือกรรมการที่เกี่ยวกับการเงิน ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในวงแคบๆ คนผู้นี้อาจจะเป็นผู้เก็บเงินของบริษัท ห้าวร้านใหญ่ๆ สักแห่งหนึ่ง พนักงานจ่ายเงินของทหาร ด้วยเหตุผล ผู้คนจึงอยากจะพบเขา

ค. สาธารณชน ภาวะทางเศรษฐกิจในหมู่ประชาชน เอื้ออำนวยให้เขาทำกิจที่ใหญ่  เผื่อแผ่ได้ ภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เจ้าชะตาอาจใช้สถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนของตนให้เป็นแก่ตนได้

อะพอลลอน ก. หญิง รู้สึกมีความสุขในหมู่ชน ซึ่งมีฐานะทางการเงินเท่าเทียมกันหล่อนชอบเปรียบเทียบดูว่า ผู้ใดในหมู่คนที่แวดล้อมจะมีรายได้มากหรือน้อยกว่ากันหล่อนมุ่งมั่นจะขยายแหล่งรายได้ให้กว้างขึ้น อาจจะผูกมิตรภาพตามภาวะอย่างนั้นหรือมิตรภาพขาดกัน ถ้าความเท่าเทียบนั้น ไม่มีอยู่อีกต่อไป มันเป็นความคิดแบบฉบับของข้าราชการผู้หญิง

ข. ชาย รับหรือบริหารเงินของสาธารณะ มีประสบการณ์ในเรื่องการเงิน  มีความสนใจทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน และวิธีบริหาร มีความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีฐานะทางการเงินเท่ากัน

ค. สาธารณชน อาศัยอยู่ในแวดวงที่เงินไหลไปมาอยู่ทั่วไป มีการเงินที่สะพัดอย่างแรงเกี่ยวกับธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโยงไปถึง พันธบัตรในหุ้น มีภาวะที่ภาวะที่เอื้ออำนวยที่จะขยายกิจกรรม

แอคเมตอส ก.หญิง เงินมีจำนวนน้อย รับมาอย่างกระท่อนกระแท่น และก็จ่ายออกไปอย่างกระท่อนกระแท่นเช่นกัน หล่อนจึงมีโอกาสยาก ที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้กว้างขวางใหญ่โต เกี่ยวกับเรื่องนี้ หล่อนยังไม่เข้าใจที่ฉวยโอกาสดี ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อนๆ ที่พอที่จะช่วยเหลือหล่อนได้ก็ไม่มี สินสมรสก็อาจจะมีน้อยนิดอาจจะเป็นทรัพย์ที่เป็นที่ดินก็ได้ เพื่อนอาจจะกลายเป็นภาระหนัก หรือไม่มีเพื่อน

ข. ชาย การเงินอาจจะเป็นสาเหตุ ให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจ และกลัดกลุ้มใจเขามีเงินน้อย เนื่องจากมีเงินจำกัด และสัมพันธภาพที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย จึงเป็นอุปสรรคอย่างมาก ในการดำเนินแผนทางเศรษฐกิจ หาโอกาสดีๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ค่อยได้ เพื่อนฝูงที่พอจะขอความช่วยเหลือได้บ้างก็ไม่มี

ค. สาธารณชน ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบอนุรักษ์ ทุกอย่างดูชะงักงันไม่มีช่องทางในการทำกิจกรรม

วัลคานุส ก.หญิง หล่อนฟันฝ่าไปได้ในเรื่องการเงิน ซึ่งอาจจะถึงกับมีการใช้กำลังก็ได้ ทำอย่างไม่เกรงใจ และถือว่าตัวเองถูกเสมอ เพื่อนฝูงก็ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะหรือ ความคิดแนวเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง สามีจะไม่มีอำนาจอะไรเลย

ค. สาธารณชน สถานะทางสาธารณชน เอื้ออำนวยให้ใช้เงิน และทรัพย์สินนำเข้าสู่อำนาจ เหมือนกับว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเงิน การคลัง และการเศรษฐกิจในอเมริกาจะมีได้

โพไซดอน ก. หญิง หล่อนจะจัดการเรื่องเงิน ด้วยสัญชาติญาณ ถ้ามีการแสดงความคิดทางปัญญาออกมา หล่อนจะเน้นคุณค่าทางการเงิน และทรัพย์สิน ในเรื่องสิ่งจำเป็นเท่านั้น คุณค่าทางจิตใจ และวิญญาณมีความมากกว่าสำหรับหล่อน บางครั้งหล่อนตีค่าไปในทางนามธรรม ถ้าภาวะเอื้ออำนวย เช่นตำแหน่งซึ่งเป็นวัตถุในเรือนที่ 11 ดี ก็อาจจะมีกำไรได้

ข. ชาย ในเรื่องการเงิน เขาจะดำเนินไปตามการดลใจของเขาเอง ถ้ามีตำแหน่งในเรือนที่ 2 อื่นๆ ดี เขาอาจจะ “เก็ง” ได้เก่งในการขึ้นๆลงๆ ของ ตลาดหลักทรัพย์เขา “เล็งเห็น ” โอกาสดีๆ ในเรื่องการเงิน เพื่อนๆจะมุ่งมาหา เพื่อร่วมเก็งกำไร

ค. สาธารณชน เจ้าชะตาอาจจะใช้ภาวะทางจิตใจที่เอื้ออำนวย โดยทั่วไปมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการหากำไร เขาอาจใช้ความคิดของตนต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการหากำไร