เรือน 2 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 2 เรือนชะตาเมอริเดียน

เมื่อดาวอยู่ในเรือนที่ 2 ของเรือนเมอริเดียน เมอริเดียนก็ปรากฏอยู่ที่เรือน 11 ของดาว เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ และมิตรภาพ
พุธ ความนึกคิดจอจ่ออยู่ที่ รายได้และสมบัติ ชอบต่อราคา ในการฟันฝ่าชีวิต จะใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายเข้าช่วย ควรตรวจดูให้ดีว่า ดาวพุธเป็น ดาวอรุณ หรือดาวสนธยา การสะท้อน 11 แสดงถึงมิตรภาพแบบฉาบฉวย อาจจะเป็นเพียงการรู้จักมักคุ้นแบบที่พบในธุรกิจทั่วๆไป
ศุกร์ ในด้านรูปธรรม (วัตถุ) ปรารถนาอยากจะ ได้สิ่งสวยๆงามๆ อาทิเช่น เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ในทางด้านจิตใจ อาจจะเป็นวัตถุทางศิลปะ เช่น วรรณคดีทางปัญญา การฟันฝ่าจะใช้ความเป็นมิตรและอัธยาศัยอันดีบุคคลเช่นนี้จะได้รับการยอมรับให้เป็นมิตร ถ้าดาวมีตำแหน่งไม่ดี อาจจะประสบกับความ ไม่จริงใจ หน้าไหว้หลังหลอก ในที่นึ้ควรดูว่า ดาวศุกร์นั้น เป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา
อังคาร การฟันฝ่าหารายได้นั้น เต็มไปด้วยการต่อสู้ จะต้องใช้แรงกระทบกระแทกอย่างไม่เกรงใจใคร สิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ หรือจิตใจ จะต้องมีการต่อสู้เสมอ จะได้เพื่อนมาจากการที่ได้ต่อสู้ร่วมกันมาในการแสวงหาทรัพย์สมบัติการกระทำแบบด่วนได้ และไม่รอบคอบ อาจจะทำให้สูญเสียทรัพย์และเพื่อน
พฤหัส เงินทอง และทรัพย์สินจะไหลมาเทมาสู่เจ้าชะตาอย่างง่ายดาย ภายใต้พื้นฐานถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เพียงแต่ปรากฏตัวก็ประสบความสำเร็จแล้ว จากลักษณะอันนี้จะไม่มีวันขาดเพื่อน คือมีเพื่อนไปมาหาสู่ตลอดเวลา
เสาร์ เจ้าชะตาจะต้องมีความมัธยัสถ์ ประหยัดเป็นอย่างมาก ถ้าจะให้มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนควรตระหนี่ถี่เหนียวกับความมัธยัทธ์อยู่ใกล้กันมาก เนื่องจากเจ้าชะตามีลักษณะไม่ค่อยมีเสน่ห์ดึงดูดในคนนัก จึงขาดเพื่อน หรือมีเพื่อนน้อย
มฤตยู ภายใต้ภาพวาดนี้ เรื่องด้านทรัพย์สิน และรายได้ จะเป็นไปไม่ค่อยแน่นอนอย่างที่สุดการเพิ่มพูนทรัพย์สินจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทางทรัพย์สิน เกิดฉับพลันกะทันหัน เหมือนไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าชะตาจะหาเพื่อนจากกลุ่มที่แตกคอออกมาจาก กลุ่มปกติ คือพวกที่มักมีอะไรบางอย่างผิดปกติ
เนปจูน ทรัพย์สินและรายได้จะไม่แน่นอน และค่อนข้างยุ่งเหยิง ทรัพย์สินหลุดมือ ละลายหายไป เจ้าชะตาเช่นนี้ ไม่ควรไว้ใจในเรื่องเงินทอง ระวังจะมีการโกงกัน ถ้าดาวตำแหน่งดี ทรัพย์สินจะไหลเข้ามาผ่านทางด้านสารเคมี และของเหลงต่างๆ ทางด้านจิต อาจจะมีความสามารถทางทิพย์จักษุ ทางด้านปัญญา อาจจะมีลางสังหรณ์ มิตรภาพก็จะถอดรูปมาแบบเดียวกัน
พลูโต ทรัพย์สินรายได้ จะไม่ยืดหยุ่นอยู่กับที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วแต่ว่าภาพดาวจะไปทางขึ้นหรือลง มิตรภาพก็เปลี่ยนแปลงทำนองเดียวกัน
คิวปิโด ความสัมพันธ์ทางการเงิน และทรัพย์สินจะนำเจ้าชะตาให้เกี่ยวพันกับสมาชิกของครอบครัว กับบริษัทธุรกิจ สมาคมหรือสถาบันการเงิน ศิลปะก็อาจจะมีส่วนในอิทธิพลด้วย จากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ทำให้ผูกมิตรได้ง่าย
ฮาเดส ทรัพย์สินรายได้นำไปสู่ความกังวล สิ่งที่ได้มาอาจจะเป็นเรื่องของดาวฮาเดส เช่น เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ขยะมูลฝอย การค้าของเกาที่ทิ้งแล้วในกรณีที่เป็นแพทย์ ความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสก็หมายถึง ความเจ็บป่วยของผู้อื่น เพื่อนอาจจะทำให้สูญเสียเงิน
เซอุส เจ้าชะตาจะพยายามเป็นผู้นำ ในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากเจ้าชะตามีจุดหมายอย่างชัดแล้ว เขาจึงรู้วิธีหาข้อได้เปรียบ เขาอาจจะได้เป็นผู้ดูแลพิทักษ์ทรัพย์ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ในเรื่องเงินทอง เขาเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ (มีเครดิต)
โครโนส เจ้าชะตาเป็นผู้มีอำนาจทางการเงินและทรัพย์สิน อาจเป็นนายธนาคารก็ได้ มีความเป็นอิสระในทางด้านการเงินการคลัง เนื่องจากเข้าเป็นคนใจกว้าง เขาอาจจะเป็น “เพื่อนที่ให้”
อะพอลลอน มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติในตำแหน่งที่ดี อาจจะเป็นการขายกิจการธุรกิจ ถ้าเจ้าชะตาเป็นนักวิชากร ก็จะมุ่งมั่นขยายเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนฝูงก็หาได้จากที่นั้นๆ เขาอาจจะได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง
แอดเมตอส ประการแรก จะต้องยึดให้มั่นในสิ่งที่มีอยู่ ทรัพย์ใหม่อาจจะหามาได้ โดยที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพื้นดิน และที่ดิน ถ้าตำแหน่งดี อาจจะหาเงินทองได้โดยทางวัตถุดิบ ถ้าสัมพันธ์กับโพไซดอน เจ้าชะตาจะมุ่งทางการศึกษาบริสุทธิ์ที่ดีงามเพื่อนมีน้อย แต่ไว้ใจได้ทุกคน
วัลคานุส ใช้ทรัพย์เป็นอำนาจ ใช้ทรัพย์ไปสู่อำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางวัตถุ หรือปัญญาเจ้าชะตาจะทุ่มเทพลัง และอำนาจเข้าไปทางด้านมิตรสหาย เขาจะยกตนเหนือเพื่อน หรือใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ หรือคบกับคนเสมอกันแต่ระวัง เสือสองตัวมักจะอยู่ ถ้ำเดียวกันไม่ได้
โพไซดอน เนื่องจากดาวโพไซดอน ไม่ให้คุณทางด้านวัตถุดาวกับเรือน เจ้าชะตาจึงขัดกับอยู่เจ้าชะตามักจะไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอย แห่งความเป็นจริง เพราะเขาส่วนใหญ่มองไปทางด้านจิตและปัญญา เขาจะหามิตรภาพที่จะให้อะไรเขาได้ทางด้านปัญญา
ดาวธาตุไฟ จะให้ผลในด้านนี้ เซอุสจะให้ผลดีที่สุด ส่วนมฤตยูเป็นดาวอันตรายที่สุดในกลุ่มนี้
ดาวธาตุดิน คือ ดาวพุธและพลูโต ให้ความคล่องแคล่วและการปรับตัว ดาวเสาร์กับแอคเมตอส ควรจะให้เป็นเรื่องเฉพาะตัว ถ้าจะให้คุณทางด้านทรัพย์สิน
ดาวธาตุลม ปกติจะให้คุณ เพราะตรงกับธรรมชาติของมัน นอกจากดาวจะแสดงเป็นอย่างอื่น
ดาวธาตุน้ำ มักจะไม่ค่อยดี ยกเว้นโครโนส เกี่ยวกับมิตรสหายคนในฐานเดียวกัน คบกันได้ดี