เรือนที่ 3 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 3 เรือนชะตาลัคนา
สะท้อนกับเรือนที่ 1 จากเรือนที่ 3 จะมีอิทธิพลแรงที่สุดต่อเจ้าชะตา การสะท้อนกับเรือนที่ 1 จึงหมายถึงปฏิกิริยา ของเจ้าชะตาต่ออิทธิพลเหล่านี้
พุธ ความต้องการข่างสาร จากสิ่งแวดล้อม และไปสู่สิ่งแวดล้อม การแสดงอิทธิพลต่อความคิด และความเห็น ข่าวประจำวัน ความคิดที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ การให้คำแนะนำแก่น้องๆ
ศุกร์ ความปรารถนาดีที่ได้รับตอบแทนมาจากเพื่อนบ้านโดยตรง ความสอดคล้องกับพี่น้อง
อังคาร ในวัยเด็ก สิ่งแวดล้อมจะใช้กำลังเข้ามา แสดงอิทธิพล เมื่อเจ้าชะตาเป็นผู้ใหญ่ จะนำไปสู่การต่อสู้การโต้เถียงกับพี่น้อง หรือการต่อสู้ร่วมกัน
เสาร์ สิ่งแวดล้อมบีบเจ้าชะตาให้แคบลง ตั้งขอบเขตให้แก่เจ้าชะตา ทำให้เกิดความกดดันแก่เจ้าชะตา อาจจะเป็นการลดน้อยถอยลง ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดจากพี่น้อง อาจจะเกี่ยวกับผู้อาวุโสกว่า หรืออาจจะไม่มีเลย อาจหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ดิน
มฤตยู สิ่งแวดล้อมอาจเกี่ยวกับทางเทคนิค หรืออุตสาหกรรม ซึ่งเจ้าชะตาได้รับแรงบันดาลใจอย่างสำคัญ ถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็จะมีความตึงเครียด ความประหลาดใจ หรือิทธิพลในลักษณะผิดปกติ ถ้าเกี่ยวกับพี่น้อง ต่างคนต่างไปตามทางของตน
เนปจูน เหมือนกับว่ามีม่านหมอกขั้นอยู่ ระหว่างเจ้าชะตากับสิ่งแวดล้อม ไม่มีใครรู้แน่ว่าเจ้าชะตากำลังทำอะไรกับผู้อื่น ทั้งสองฝ่ายต่างมองกันไม่ถนัด หรือดูไว้ในกันไม่ได้ ฝ่ายใดจะเป็นผู้ก่อให้ผิดหวัง หรือผู้ที่ถูกทำให้ผิดหวังนั้น ต้องดูภาพดาวอื่นประกอบ
พลูโต เจ้าชะตาอยู่ภายใต้อิทธิพลที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างกันไปอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าชะตาต้องเปลี่ยนตามไปด้วย และสิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนไปเนื่องจาก การย้ายออกไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงครอบครัวที่ใกล้ชิด
คิวปิโด ได้ติดต่อโดยใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เนื่องมาจากพ่อแม่ ครอบครัว บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย พี่น้อง ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกสำนึกในพี่น้อง
ฮาเดส อาจจะป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิประเทศ ไม่สวยงาม อาจเป็นสังคมที่น่ารังเกลียด หรือบุคคลในสิ่งแวดล้อม ประพฤติตนแบบน่ารังเกียจ หรือคุกคาม เจ้าชะตาก็จะรับอิทธิพลซึ่งตนก็ไม่รื่นรมย์
เซอุส เจ้าชะตาถูกบังคับไปยังทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง โดยสิ่งแวดล้อม เจ้าชะตาถูกอบรมในลักษณะแบบบังคับ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็พยายามให้เป็นในแนวทางเดียวกัน
โครโนส ภาพดาวนี้หมายถึงผู้อื่น เป็นหัวหน้าหรือมาจากข้างบน เจ้าชะตาจะพบหัวหน้าหรือผู้มอบหมาย ในสิ่งแวดล้อมโดยตรง หรือแม้แต่ในหมู่พี่น้องเจ้าชะตาเป็นลูกน้องในสิ่งแวดล้อม
อะพอลลอน เพื่อนบ้านมีขอบเขตกว้างมาก อาจจะหมายถึงภูมิประเทศหรือบุคคล เจ้าชะตาได้รับอิทธิพลมากมาย และเป็นคนใจกว้าง อาจหมายถึงพี่น้องที่ทำงานอยู่ในวงวิทยาการ ในการค้าขาย หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
แอดเมตอส สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาเพียงเล็กน้อย เจ้าชะตาเป็นเจ้านาย หรืออยู่เหนือพี่น้อง เจ้าชะตาจะเป็นภาระที่กดหนักต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เป็นที่รื่นรมย์
วัลคานุส อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าชะตา จะยืดเยื้อยาวนาน เจ้าชะตาจะต้องเผชิญและอยู่ใต้ความปราณี หาการมัวเมาอำนาจของสิ่งแวดล้อม พี่น้องอาจมีบทบาทอยู่ด้วย
โพไซดอน อาจเป็นสิ่งแวดล้อมที่ภูมิปัญญาสูง แต่ระวังในการพยากรณ์ ทั้งนี้ต้องดูภาพดาวอื่นประกอบ ดังนั้นอาจหมายถึงเพียงแต่ การใช้ภูมิปัญญาในละแวกเพื่อนบ้าน ไม่จำเป็นต้องเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงอย่าลืมว่า ในดวงของอาชญากร คนโง่เง่า หรือ คนอ่อนปัญญา ก็มีดาวโพไซดอน อยู่ที่ไหนสักแห่ง ภาพดาวและตำแหน่งของเรือน จะบอกภูมิปัญญาของเจ้าชะตา
ข้อสรุป
ดาวธาตุไฟ มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาในลักษณะแรงกด อำนาจ หรือการบังคับ
ดาวธาตุดิน เจ้าชะตาจะรู้สึกอัดอัด หรือเปลี่ยนแปลง
ดาวธาตุลม ให้ความสมดุลที่รื่นรมย์ระหว่างเจ้าชะตากับสิ่งแวดล้อม
ดาวธาตุน้ำ แสดงอิทธิพลแตกต่างกันไป ต้องระวังให้ดีในการพิจารณา โดยทั่วไป พฤหัส และวัลคานุส ในเรือนที่ 3 แม้ว่า พฤหัส จะอยู่เรือนอื่น ก็ให้ผลทำนองเดียวกัน ดาวพฤหัส จะส่งผลจากเรือนที่ตนอยู่มาร่วมด้วย ให้พิจารณาในกรณีอื่นด้วย