เรือน 3 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 3 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือนที่ 4 ของดาว หมายถึง บ้านใกล้เรือนเคียง โดยเฉพาะเพื่อนบ้านกับบ้านของตนเอง หรือหมายถึง เจ้าชะตาในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน หรือที่อาศัย
พุธ (พุธจากพื้นดวง อาจอยู่ในเรือนที่ 3 หรือ 4 ของอาทิตย์เท่านั้น ถ้าทายจรโค้งสุริยาตร์ จากเรือนที่ 3 เมื่อสูงอายุ อาจจะไปอยู่ถึงเรือนที่ 12 และในทำนองเดียวกัน จากเรือนที่ 4 ไปถึงเรือนที่ 7 ก็ได้ถ้าอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันออก หรือตะวันตกใน ดวงชะตา ก็ต้องสังเกตด้วยว่า เป็นดาวอรุณหรือดาวสนธยา)
ความรื่นเริงในการเคลื่อนไหว ในจิตสำนึกมีแต่เรื่องทางปฏิบัติที่ใกล้ตัว เจ้าชะตาครุ่นคิดถึงเครือญาติ พี่น้อง บ้านของตน หรือบุคคลในระแวกบ้านใกล้เรือนเคียง ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องที่อ่อนวัยกว่า หรือบุคคลอ่อนวัยกว่าในระแวกบ้านใกล้เรือนเคียง เส้นประสาทของแขนขา
ศุกร์ (จงสังเกตดูว่า เป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา เนื่องจาก ศุกร์อาจจะอยู่ห่างจากอาทิตย์ได้มากกว่าพุธ ดังนั้นในการดูตามโค้งสุริยาตร์ อาจจะไปได้ถึงเรือน 11 และ 8 ในวัยสูงอายุ)
เสาะความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดข้างตัวโดยตรง ต้องการอยู่ร่วมกันด้วย ดีกับเพื่อนบ้านและเครือญาติ ยินดีในที่อาศัยอันสวยงาม
อังคาร การเคลื่อนไหว หรือการหายใจที่รวดเร็ว ตื่นเต้นง่าย เข้ากันไม่ค่อยได้ดีกับเครือญาติ หรือเพื่อนบ้าน เสาะหากิจกรรมในสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดตัวโดยตรง เนื่องจากถือว่าตนถูกเสมอ จึงเกิดความขัดแย้งได้ง่าย ในวงเครือญาติ หรือละแวกเพื่อนบ้านนั้นจะมีบุคคลที่มีอาชีพในลักษณะดาวอังคารอยู่ด้วย เจ้าชะตามีแขนขาที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ชอบมีกิจกรรมที่ติดกับบ้าน หรือในบ้าน
พฤหัส การหายใจที่ดีและลึก ปอดดี มีความสามารถในเชิงกีฬา มีแรงดึงดูดต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ชิด เข้าใจดีกับเพื่อนบ้านและเครือญาติ ละแวกที่อยู่อาศัยน่ารื่นรมย์ เสาะหาที่อยู่อาศัยที่ดี และกว้างขวาง และมีความสุขในนั้น
เสาร์ รู้สึกอึดอัด เนื่องมาจากเพี่อนบ้านหรือเครือญาติจึงทำให้มีการพลัดพรากหลายครั้งในชีวิต เมื่ออายุมากขึ้น จึงจะค่อยเป็นปกติ เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและเชื่องช้า สงวนท่าที และไม่ไว้ใจเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ค่อยถูกใจเจ้าชะตา มักจะชอบเป็นอย่างอื่น หรืออาจเป็นได้ว่า บ้านที่อาศัยอยู่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว และเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด จะมีทางติดต่อที่ไม่ใกล้ก็ไกล จึงจะไปถึงได้ ในกรณีเช่นนี้ จะทำให้เกิดความเหงาที่ซึมเศร้าและหงุดหงิด
มฤตยู ความอ่อนแอของแขนขา โดยเฉพาะที่แขน การหายใจตื้น และการไหลเวียนเลือดของร่างกายน้อย จึงทำให้มีหน้าซีด เฉื่อยชา ถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวมาก มีความรู้สึกไวเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว มีแผนการลักของญาติ และเพื่อนบ้าน หรือผู้ร่วมอยู่อาศัยในบ้าน ความสัมพันธ์ที่ไม่โปร่งใสภายในบ้าน เจ้าชะตาไม่รู้แน่ชัดว่ากำลังมีอะไร
พลูโต การรับโภชนาการ พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของร่างกาย จะได้รับการส่งเสริมมาจากการกีฬา และการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพกับเครือญาติ และเพื่อนบ้านในระแวกเพื่อนบ้าน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เนื่องมากจากการย้ายออกหรือย้ายเข้า เจ้าชะตาก็ย้ายที่อยู่หลายครั้ง
คิวปิโด ได้ร่วมสังสรรค์กับญาติสนิทและมิตรสหายบ่อยครั้ง เครือญาติอาศัยอยู่ใกล้กัน เจ้าชะตาเข้าร่วมในการก่อตั้งสโมสร หรือชุมชน เจ้าชะตาอยากจะเป็นครอบครัวสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียว และมีความรู้สึกร่วมกันกับครอบครัวสูง
ฮาเดส เจ้าชะตาจะมีข้อบกพร่องทางกาย เช่น ความไม่สะอาด โรค หรือ ความน่าเกลียด จึงดูเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่รอบกาย หรือผู้อยู่รอบกาย มีลักษณะที่น่ารังเกียจแก่เจ้าชะตา
เซอุส การฝึกฝนทางร่างกาย ควบคุมตนเองได้ดีในละแวกแวดล้อมที่ใกล้ชิด ชอบออกคำสั่งต่อบุคคลที่อยู่ในแวดลงใกล้ชิดรอบตัวเจ้าชะตา และตั้งตนเป็นผู้นำในละแวกเพื่อนบ้าน ปรากฏในบ้านเป็นผู้นำและออกคำสั่ง
โครโนส ในละแวกเพื่อนบ้านจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอำนาจ และจะเสาะแสวงหาการติดต่อกับผู้นำในละแวกใกล้เคียง มีอำนาจหรือผู้นำเยี่ยมเจ้าชะตาถึงในบ้าน ชอบหาที่อยู่อาศัยในละแวกที่ดี ซึ่งเจ้าชะตาต้องการให้เป็นที่ยอมรับ
อะพอลลอน มีวงญาติและมิตรสหายจำนวนมากมาย ซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตา เจ้าชะตาเสาะหาความสัมพันธ์กับนักวิชาการ หรือผู้แทนทางธุรกิจ พวกช่างอุตสาหกรรม หรือพวกที่ประสบความสำเร็จ เจ้าชะตาชอบที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง
แอดเมตอส มีวงญาติและมิตรสหายจำนวนน้อย ชอบความสงบทางสมาธิ สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพื้นดินหรือที่ดิน ที่อยู่อาศัย อยู่บนที่ดินหรือผืนดินสำหรับงานมีความสัมพันธ์เล็กน้อยกับเพื่อนบ้าน
วัลคานุส แขนขามีกำลัง แขนมีกล้าเนื้อแข็งแรง เหมาะสำหรับการชกมวย หรือมวยปล้ำ ชอบฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนกำลัง แสดงกำลังทางกายต่อละแวกแวดล้อม จึงทำให้คนกลัวมากกว่าที่จะนับถือ ชอบอาศัยอยู่ในบ้านที่ใหญ่ และทิ้งช่วงห่างจากบ้านถัดไป
โพไซดอน รับการกระตุ้นทางปัญญามากมาย จากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดโดยตรง แต่ก็จะแสดงอิทธิพลทางปัญญาต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เจ้าชะตาจะเลือกคบบุคคลในละแวกแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน
หมายเหตุสรุป เรือนที่ 4 จะสัมพันธ์กับอายุอยู่เสมอ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องกระทำโดยระมัดระวัง มันจะเป็นจริงเมื่อสูงวัยขึ้น สำหรับเยาว์วัยให้พิเคราะห์ดาวพุธและศุกร์ เพราะดาวพุธมักจะพบในเรือน 3 หรือ 4 เสมอ และดาวศุกร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสองเรือนนี้
ขอเน้นถึงความสำคัญของตำแหน่งของเจ้าเรือน ของเรือนชะตาแต่ละระบบด้วย ในการที่จะพิเคราะห์ดาวในเรือนต่างๆ ขอยกตัวอย่าง
ดาวอาทิตย์ อยู่ร่วมกับพลูโต ในราศีมิถุน อยู่ในแกนมุมกับเนปจูนในเรือน 4 และฮาเดสในเรือน 12 อาจจะทายอย่างง่ายๆว่า
การหยุดยั้งหรือการติดเชื้อของการพัฒนาร่างกาย นอกจากนั้นยังมีภาพดาวอาทิตย์ / พลูโต + ฮาเดส = เมษ วัลคานุส ซึ่งจากเพียงแต่ อาทิตย์ + ฮาเดส = วัลคานุส ก็หมายถึง ความพิกลพิการ เจ้าชะตาในดวงนี้ ไม่สามารถใช้ขาได้เลย และต้องใช้รถเข็นนอกไปจากอาการอื่นๆ อีกต่างหาก ดาววัลคานุสอยู่ในเรือนอาทิตย์ที่ 3 เจ้าชะตาต้องใช้แขนทำการเคลื่อนไหวตัวเองตลอดเวลา จึงเห็นได้ว่า ภาพดาวพระเคราะห์มีความสำคัญกว่าตำแหน่งในเรือน