เรือน 3 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 3 เรือนชะตาจันทร์

เรือนที่ 3 สะท้อนซึ่งกันและกันกับเรือนที่ 10 สำหรับผู้หญิง ก็หมายถึงความคิดที่เป็นแก่นสาร และมีคุณค่าทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพโดยทั่วไป และโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นมารดาและแม่บ้าน สำหรับผู้ชายหมายถึงความคิดที่มาจากสภาพทางอารมณ์ ความคิดทางจินตนาการต่อผู้หญิงโดยทั่วไปและต่อภรรยาของตน  โดยเฉพาะและสำหรับสาธารณชนหมายถึงข่าวสารโดยทั่วไปทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ฯลฯ ในภาวะขณะนั้นๆ

พุธ ก. หญิง หล่อนจะครุ่นคิดตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวกับอาชีพในอนาคต ในฐานะเป็นมารดาและเป็นแม่บ้าน หล่อนต้องการจะเตรียมให้พร้อมทันเวลา ในการที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมทางการบ้านการเรือน อาจจะมีช่องทางเล็กๆน้อยๆ มากหลายในละแวกนั้น และมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสภาวะนั้น อาจจะมีน้องสาว

ข. ชาย ในเยาว์วัย อาจมีช่องทางเล็กๆน้อยมากหลาย ซึ่งจะช่วยในการฝึกอาชีพ อาจมีลักษณะที่เรียกว่า วิ่งรอกก็ได้ในระหว่างเดินทาง อาจจะพบผู้คนในวัยหนุ่มสาว ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาว มีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันธ์กับอาชีพ และช่องทางของเรา

ค.สาธรณชน หมายถึง ยวดยานสาธารณะ เช่นรถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ จะมีอิทธิพลต่ออาชีพหรือกระทบต่อเขาโดยตรง ประชากร ในวัยหนุ่มสาวคล่องแคล่ว ตัวอย่างเช่น นักกีฬา ก็ตกอยู่ในภาพดาวนี้

ศุกร์ ก. หญิง มีความคิดอย่างรักมาก ตั้งแต่เป็นเด็กสาวมุ่งไปยังอาชีพ ในอนาคตจึงมีช่องทางเล็กๆน้อยๆ อยู่มากในละแวกนั้นนำไป สู่การรู้จักมักคุ้นที่รื่นรมย์หล่อนต้องการเป็นภรรยาที่น่ารัก หล่อนต้องการสร้างแบบบ้านให้สวยงาม อาจจะหมายถึงสิ่งที่น่าคลั่งไคล้ แม้จะไม่มีการสมรส ก็ให้การเสียสละ  และความรักให้แก่งานอาชีพ

ข. ขายเขาจะทำความรู้จักกับความรักในระหว่างการเดินทางระยะสั้นๆ ใครพบเห็น เขาก็รู้สึกชอบ และเขาหาจุดผูกไมตรีได้ง่าย เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่า ชอบจีบผู้หญิง ในทางอาชีพเขาอาจร่วมกับเด็กสาวๆหรือผู้หญิงมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ผูกไมตรีกันใหม่ต่อไปอีก

ค. สาธารณชน ความคิดทั่ว ๆไปเป็นลักษณะสงบในการแสดงความคิดถึง จะมีความเมตตา และความสอดคล้อง ซึ่งจะมีการทะเลาะและวิวาท

ได้ยาก ทุกคนต้องการจะเห็นความสวยความสอดคล้องในแวดวงของเขา ประชากรที่น่ารัก ประชากรที่รักสวย และมีเมตตา

อังคาร ก. หญิง หล่อนจะเข้าสู่กิจกรรมงานบ้านการเรือนตั้งแต่ยังสาวๆ ที่อาศัยตอนแรกจะเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะมีโอกาสมากหลายได้สัมผัสกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ดังนั้นจึงต้องสนทนามากเพราะหล่อนต้องการและถูกขอความช่วยเหลือ แต่ก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างด้วย

ข. ชาย จะขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ และกับบุคคลเพศหญิง ในแวดวงเพื่อนบ้านจะถูกพวกเขาปฏิเสธจากพวกเขาเหล่านั้น เนื่องจากการกระทำของเขา การต่อสู้ทางอาชีพในสาธารณะต้องก้าวไปสู้ไป เพื่อป้องกันจุดยืนของเขา เหมาะที่จะเป็นทหารอาชีพกิจกรรมจะนำโอกาสเล็กๆน้อยๆมากหลายในสาธารณะ

ค. สาธารณชน ถูกดึงเข้าสู่กิจกรรมสาธารณะ บางทีอาจหมายถึงการร่วมสงคราม เกี่ยวข้องกับกลุ่มทหาร หรือที่ต่อสู้มีท่าทีจะสู้กับสาธารณชน พร้อมที่เผชิญหน้าแบบศัตรู เตรียมพร้อมเกี่ยวกับโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หมู่คนในประชากรที่พร้อมจะกระทำ และโน้มเอียงที่จะต่อสู้และวิวาท

พฤหัส ก. หญิง มีทัศนคติต่ออาชีพอย่างมีความสุข ครุ่นคิดว่าในอนาคตจะเป็นภรรยาและแม่บ้านด้วยความยินดีเมื่อเป็นเด็กสาว เตรียมพร้อมสำหรับงานอาชีพด้วยความเพลิดเพลินใจ ถ้าไม่มีการสมรสก็จะมีกิจกรรมที่ให้ผลกำไร จะได้รับเกียรติยกย่องเนื่องมาจากการงานทางอาชีพ อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นสูงขึ้น

ข. ชาย โชคและความอุดหนุนช่วยเหลือโดยผู้หญิงจากวงญาติ หรือบ้านใกล้เรือนเคียง ในเวลาเดียวกัน อาจจะก้าวหน้าด้วยดีทางอาชีพ ด้วยการก้าวสู่สาธารณะจะประสบโชค และความสำเร็จ

ค. สาธารณชน หมู่คนที่ชื่นบานแจ่มใส และนึกคิดอย่างปรารถนา เจ้าชะตาอาจจะได้รับความอุดหนุนช่วยเหลือในความตั้งใจทางด้านอาชีพ ในเหล่าประชาชนเช่นนั้น อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องทางด้านข่าวสารและการโฆษณา

เสาร์ ก. หญิง เมื่อตนเป็นเด็กสาว รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่ญาติ และบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นสัญญาณบอกถึง ความคิดที่สุกก่อนวัย อาจจะเกิดประสบการณ์ชีวิตที่ขมขื่นและก็อาจจะเป็นอุปสรรคทางอาชีพหรือการฝึกอบรมที่หนักหน่วงในวัยก่อนเวลา ซึ่งจะใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและในเวลาต่อมา ดาวก็เพียงนำไปสู่การงานอาชีพอย่างเอาจริงอาจัง และด้วยความแน่นอน

ข. ชาย ขามีอุปสรรค เนื่องจากบุคคลเพศหญิง หรือพลัดพรากจากบุคคลเพศหญิงในวงญาติ หรือบ้านใกล้เรือนเคียง อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่เขาไม่ค่อยมีไมตรีจิต และไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้อง เนื่องจากเขามองไม่เห็นข้อพกพร่องอันนี้ในตัวเองจึงรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง และจะถอยเข้าสู่ตนเองมากขึ้นอีก แล้วก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการงานอาชีพสาธารณะ

ค. สาธารณชน หมู่คนที่พูดน้อย ไม่ออกความคิดเห็น หรือออกได้โดยยากและอย่างที่จะต้องแบบคิดหน้าคิดหลัง ในการแสดงความคิดเห็น จะมีการกลัวผิดอย่างไม่รู้ตัว เขาจะแยกตัวออกจากมติของประชาชน เพราะเขาทนไม่ได้ ดาวเสาร์มีความหมายถึง ความมานะบากบั่นในตัวมัน และมติประชาชนไม่ค่อยเที่ยง และเปลี่ยนแปลงได้มากเกินไป ที่ทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาเป็นชุมชนที่สอดคล้องกันได้ประชากรที่มีความลำบากในการตัดสินใจ

มฤตยู ก. หญิง หล่อนก่อความตึงเครียด และความตื่นเต้นแกว่งญาติ หรือบ้านใกล้เรือนเคียง หล่อนมีอารมณ์พลุ่งได้ง่าย การงานด้านอาชีพเปลี่ยนแปลงมาก ถ้าหล่อนสมรสอาจทำให้มีสามีประเภทเครียด เพราะหล่อนไม่ชอบอยู่นิ่ง และทำอะไรจริงจัง

ข. ชาย เขาจะประสบเหตุการณ์ตื่นเต้น กับผู้หญิงในวงญาติ หรือบ้านใกล้เรือนเคียงอาจจะเป็นภรยาของตัวเองก็ได้ เขาสนใจในเหตุการณ์ทั้งหลายในสาธารณะโดยเฉพาะในสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น เขาเป็นคนอยู่ในพวกที่พร้อมที่จะเข้าร่วมในการกบฏ และการประชุมนอกกฎหมาย งานอาชีพจะนำการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศมากหลาย

ค. สาธารณชน  หมู่คนในความตึงเครียด ประชากรหรือสาธารณชนที่อยู่ในภาวะตึงเครียด อาจจะเกิดการกบฏขึ้นในทุกขณะ ประชากรที่ได้รับการยุยั่ว หมู่คนที่พร้อมจะดำเนินสิ่งใหม่ๆคอยคิกปฏิบัติ

เนปจูน ก. หญิง ผู้หญิงที่ครุ่นคิดมองดู แต่ภายในของตนมากเกินไป คิดแต่เรื่องอลวน ให้ความสนใจแก่ความเป็นจริงน้อยเกินไป ให้ความสนใจในเรื่องเพ้อฝัน ที่เป็นนิยาย หรือเรื่องที่ไม่จริงมากเกินไป ดังนั้นในทางอาชีพการงาน จึงนำมาใช้ไม่ได้นัก ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่แม่บ้าน หรือในอาชีพสำหรับสตรีอื่นใด นอกจากในเรื่องที่เกี่ยวกับ ดาวเนปจูน ซึ่ง จะแสดงลักษณะที่ดีของดาวนี้ออกมา ผู้หญิงคนนี้ยากที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับงานอาชีพ เพราะความคิดส่วนของหล่อน เอนเอียวงไปทางปฏิเสธ

ข. ชาย เป็นผู้ที่มีแบบอย่างทางเพ้อฝัน เลื่อนลอยในความคิด  มีเรื่องเพ้อฝันบ่อยๆ ความรู้สึกในใจ ขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นอย่างมาก ไม่ค่อยสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดในสาธารณะ เขาอาจจะนึกภาพภรรยาในอนาคตอย่างมีอุดมคติที่สุด แต่ซึ่งจะไม่ตรงกับความจริง ถ้าตำแหน่งดาวเนปจูนดี จะมีอาชีพทางการประพันธ์ หนังสือพิมพ์ หรืออาจจะเป็นทางเคมีก็ได้ สำหรับด้านรูปธรรม เกี่ยวกับเหตุการณ์สาธารณะที่เขาอาจจะสนใจ เขาก็จะคิดล่วงหน้า หรือคิดตามหลังก็ได้ ดาวเนปจูนจะนำไปสู่ความฟั่นเฟือน

ค.สาธารณชน ประชากรที่หลงผิดในความคิดเห็น ฝูงชนที่เข้าใจผิดในข่าวสารที่ได้รับมา เจ้าชะตาอาจจะเกี่ยวข้องกับประชากรที่มีความคิดเห็นผิดหรือเข้าใจผิด เนื่องจากเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ เขาจึงปฏิเสธความคิดทางสาธารณะ และวิถีทางที่นำไปสู่การสร้างความคิด

พลูโต ก. หญิง เจ้าชะตาผู้หญิงคนนี้ พัฒนาความสามารถในการปรับตัว ในความคิดของหล่อนได้อย่างดีมาก หล่อนเรียนรู้ที่จะนำตัวเองไปสู่ความก้าวหน้าในสิ่งอื่นๆทางด้านอาชีพ แต่สิ่งนั้นๆก็ไม่ได้ติดอยู่ในความทรงจำของหล่อน ถ้าหล่อนสมรส ในงานบ้านทั้งหลายนั้น หล่อนจะนึกถึงทุกสิ่งที่สามารถทำได้

ข. ชาย ไม่มีแนวความคิดที่แน่นอน แปรปรวนง่าย ความคิดของเขาขึ้นอยู่กับสิ่งเรียกร้องที่ป้อนเข้ามา ในการงานอาชีพ เขาจะปฏิบัติตามทิศทางลมในขณะนั้นเขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพทางอาชีพการงานที่มีอยู่ในสาธารณะขณะนั้น สภาวะทางอารมณ์ขึ้น ๆลง ๆ

ค. สาธารณชน ฝูงชนที่มีลักษณะเหมือนไม้หลักปักเลน จะให้ปั้นอย่างไรก็ได้แล้วแต่ว่าใครเป็นคน”ผู้ปั้น” หมู่ชนที่วันนี้อาจจะโห่ร้องยินดี แล้วอีกวันโห่ร้องมุ่งร้าย

คิวปิโด ก. หญิง สตรีผู้มีใจครุ่นคิดอยู่ที่ครอบครัว หล่อนยึดถือการคบหาสมาคมและความสามัคคีกับพี่น้อง และกับบุคคลในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง การงานของหล่อนนั้น ครอบครัวมาก่อน

ข. ชาย ในความคิดเห็นต่างๆ สอดคล้องกับภรรยา ซึ่งอาจจะมาจากวงญาติหรือละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง เขาอาจจะได้รู้จักกับเธอในวงการสมาคม หรือโดยทางการกีฬา การแสดงบทบาททางอาชีพต่อสาธารณชน อาจจะแสดงเป็นตัวแทนของธุรกิจของครอบครัว หรือของธุรกิจหนึ่ง หรือเป็นผู้แทนสมาคม

ค. สาธารณชน ความคิดในทางสาธารณชน ขึ้นอยู่กับการรวมตัว และดำเนินตามวิถีทางความคิดเห็นที่สร้างขึ้นในสาธารณชน เพื่อเป้าหมายของตน ความคิดในหมู่บ้านหนึ่ง หรือในเมืองหนึ่งเกี่ยวกับความหมาย หรือภาวะของเรื่องราวของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ

ฮาเดส ก. หญิง สตรีผู้มีความหดหู่ทางอารมณ์ หล่อนครุ่นคิดอย่างมาก ถึงความทุกข์ของหล่อนและเหงาหงอยของหล่อน เมื่อปรากฏตัว ก็ดูเป็นคนเจ้าทุกข์ คนอื่นมองเห็นหล่อนในลักษณะหดหู่เนื่องจากความคิดและอารมณ์แบบนี้ หล่อนจึงไม่อาจทำการงานอาชีพได้ เพราะขาดความกล้าที่จะก้าวไป ในฐานะภรรยาและมารดาหล่อนก็มีแต่ความคิดเห็นในแง่ร้าย

ข. ชาย เขาอาจต้องครุ่นคิดถึงการกระทำอันชั่วช้า ของสาธารณชน ซึ่งอาจะเป็นเรื่องราวทางวิชาการก็ได้ อาทิเช่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทางด้านรูปธรรม  อาจเป็นการคบคิดกระทำชั่วของพวกผู้หญิงในวงญาติ หรือบ้านใกล้เรือนเคียง มีการนินทาว่าร้าย ตนต้องถูกหลีกเลี่ยงกีดกัน หรือต้องหลีกเลี่ยงบุคคลบางคน อาจเป็นการเสียหายทางด้านอาชีพ ถ้าตำแหน่งดวงดี จะไม่มรปรากฏตัวสู่สาธารณชน

ค. สาธารณชน ประชากรที่ขาดการอบรมศึกษา ที่ระส่ำระสาย โน้มเอียงที่จะกระทำชั่ว โดยปราศจากความเคารพตนเอง ซึ่งขาดความภาคภูมใจ หยิ่งผยอง ของตนเอง อาจหมายถึงประชากรที่ด้อย ชนิดต่ำช้า เรียกว่า ชนชั้นต่ำ เจ้าชะตาจะประสบความไม่รื่นรมย์ ที่ต้องไปสัมผัส อาจจะเป็นบุคคลเพศหญิงชนิดพิเศษ ที่มีลักษณะตามคำกล่าวของกวี ชิลเลอร์ที่ว่า”จากสตรีกลายเป็นหมาไน”

เซอุส ก. หญิง สตรีที่มีความคิดทางการงานแน่วแน่และชัดเจน มีอยู่อย่างเดียวในการสั่งงาน ไม่ว่าหล่อนจะกระทำในฐานะแม่บ้าน หรือในฐานะอื่น การชี้แนะของหล่อนจะเป็นในน้ำเสียงที่เป็นคำสั่ง อย่างน้อยก็จะเป็นในลักษณะที่ชัดเจนแจ่มใสในงานบ้าน และในครอบครัวหล่อนจะให้ทุกข์อย่างเป็นไปอย่างตรงต่อเวลาหล่อนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ของหล่อน และหล่อนก็ต้องการให้ผู้อื่น ในครอบครัวเป็นเช่นนั้น

ข. ชาย ถ้าเขามีลักษณะทางลบ เขาก็จะพบสตรีที่มีลักษณะ ทางบวกอย่างแรงหรือไม่ก็ เขาจะต้องอยู่ในระเบียบวินัย และมีการกระทบทางอารมณ์ ภายใต้การควบคุม มีความสามารถในการตัดสินพิจารณา เข้าถึงจุดประเด็นทันที และสามารถรวบรัดในทางอาชีพและในสาธารณชน เขาจะต้องกระทำการตัดสินใจ

ค . สาธารณชน ประชากรซึ่งมีความเคยชินในการรับคำสั่ง และถือการอบรมสั่งสอนและระเบียบเป็นสิ่งที่เข้าใจกัน สำหรับบุคคลซึ่งต้องออกคำสั่ง เป็นตำแหน่งที่ดีมาก เจ้าชะตาจะต้องเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้ ซึ่งในหน้าที่การงานจะต้องกระทำการกับคนพวกนี้ ให้บรรลุเป้าหมาย ในสาธารณชนจะมีคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้ก่อตั้งดำเนินการ

โครโนส ก. หญิง หล่อนปรารถนาจะได้สามี ที่มีตำแหน่งเป็นที่นับหน้าถือตา เพราะหล่อนอยากจะก้าวสูงขึ้นโดยอาศัยสามี ถ้าหล่อนเป็นคน โสดหล่อนจะมุ่งมองตำแหน่งระดับชั้นนำ ซึ่งหล่อนก็มีความสามารถจะกระทำได้ด้วย ในทางความคิดหล่อนเป็นตัวของตัวเอง และสามารถสำรวจดูสิ่งต่าง ๆและพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ข. ชาย ในหมู่วงศาคณาญาติ และละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง เขาจะได้นับถือว่า เป็นผู้มีความสามารถ จากความสามารถในการมองสิ่งต่าง ๆในแบบของเขาเขาจะได้เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้บริหาร และก็จะเป็นฐานะในการที่ก้าวไป ข้างหน้าในสาธารณชน ภรรยาของเขาอาจจะมีส่วนช่วยเหลือที่สำคัญ

ค. สาธารณชน ประชาชน ประชากรที่มีความหยิ่งผยอง และเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้สึกอิสระเข้มแข็ง และมีอำนาจ บุคคลชั้นระดับปกครอง หรือชั้นนำในสาธารณชน

อะพอลลอน ก.หญิง บุคคลจำนวนมาก ในวงศ์ญาติ และละแวกบ้านคนทั้งหมดในระดับเดียวกัน และโดยเฉพาะคือ เหล่าสตรีที่คิด และเล่าสู่กันฟัง และแลกเปลี่ยน ความคิดในเรื่องของแม่บ้าน หรือในความสนใจร่วมกันของผู้หญิงเรื่องอื่นๆ

ข.ชาย ผู้ชายที่มีอารมณ์ร่าเริงโดยทั่วไป คนอื่นๆเข้าหาได้และเข้ากันได้ดีกับคนอื่น ๆไม่ว่าจะอยู่ในวงญาติ ละแวกบ้าน หรือในทางอาชีพ อาจจะมีการสนทนาพาทีมากมาย

ค. สาธารณชน กลุ่มคนที่เท่าเทียมกันในวงธุรกิจ หัตถกรรม อุตสาหกรรมและวิชาการ ประชากรที่รักสันติภาพ ความสวย เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่มีสิ่งรบกวน

แอคเมตอส ก. หญิง หล่อนถูกบีบให้คับแคบในบ้านของพ่อแม่ และโอกาสที่จะแสดงออก ก็มี จำกัดอาจจะเกี่ยวกับความคับแคบทางด้านความภูมใจในสถานที่หรือสภาพบ้านพ่อแม่อาจจะมีฐานะแตกต่างมากกับผู้อื่น จึงทำให้เกิดความลำบากในการสมรส

ข. ชาย เขาอยู่ร่วมกับคนจำนวนน้อยในสถานที่ปิด จะเกิดการปีนเกลียวกัน กดขี่ซึ่งกันและกัน ภรรยาอาจมาจากสัมพันธภาพที่คับแคบหรืออึดอัด สภาพความอึดอัดจะเป็นชนิดใดนั้น ต้องดูภาพดาวอื่นๆไม่ค่อยมีการติดต่อกับพ่อตาแม่ยาย

ค. สาธารณชน ผู้คนที่ต้องอยู่ในสภาพถูกบีบคั้น หรือแยกตัวออกดโยรู้ตัวและจงใจ

วัลคานุส ก. หญิง อิทธิพลจากบ้านพ่อแม่มีอิทธิพลแรงยืนนานมาก ก้าวออกมาจากโลกส่วนตัว อย่างอาจหาญ ขาดการวางตัวที่ฉลาด เหตุจูงใจคือ การแสวงหาอำนาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตสมรสด้วย

ข. ชาย เขาไม่ชอบบุคคลฝ่ายบริหาร เขาอาจจะถูกปฏิเสธ หรือถูกสะกดรอยติดตาม อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมที่จะนำความเดือดร้อนมาให้เขาเอง มีอำนาจด้านการบริหารในสถานที่ปิดการใช้อำนาจเช่นนั้น จะนำความยุ่งยากลำบากมาให้แก่เขาในหมู่สาธารณชน

ค. สาธารณชน หมู่คนที่ต้องทนทุกข์ภายใต้ความเลวร้ายอย่างมากของสัมพันธภาพ

โพไซดอน ก. หญิง ในครอบครัว อาจจะมีน้ำเสียงที่อ่อนหวาน ที่เกี่ยวกับการจำกัดอย่างฉลาดในแวดวงส่วนตัว การปฏิบัติอย่างนี้ หล่อนจะนำไปใช้ในชีวิต สมรสด้วย

ข. ชาย เขาชอบคบหากับคนในวงเล็ก ๆกับบุคคลที่ปัญญาเสมอกัน เพื่อรักษาสิ่งตามต้องการ ภรรยาของเขาอาจมาจากครอบครัวที่มีขนบธรรมเนียมที่ดีที่บ้าน ภายในสถานะเช่นนี้ เขาอาจจะแสดงวาจาที่ดีอ่อนหวานต่อพ่อตาแม่ยาย

ค. สาธารณชน บุคคลอยู่ร่วมกันในวงแยกเฉพาะ เพื่อแสวงหาปัญญา ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสาธารณชน อย่างเช่น เป็นเรื่องทางไสยศาสตร์บางชนิด