เรือนที่ 3 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 3 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่1ซึ่งจะได้รับอิทธิพลไปจากเรือนที่3

พุธ คนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เคลื่อนไหว มีการสนทนาและความสัมพันธ์ทางความคิดเห็นมาก ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นในชีวิต ทางความคิด ความอยากรู้อยากเห็น และความกระหายในทางวิชาการ

ศุกร์ มีความสัมพันธ์ทางความรักในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง ซึ่งต่อมาเป็นความเกี่ยวข้องที่รื่นรมย์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกว่าอีก เป็นที่รักชื่นชอบในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง

อังคาร หยุดยั้งทิ้งระยะไว้ในสิ่งแวดล้อมใกล้ชิด ในการเข้าพรรคพวก จะมีการสอดคล้องและขัดแย้งอย่างแรง เจ้าชะตาจะเป็นตัวทำให้เกิดความแตกแยก และจะเป็นที่รังเกียจ

พฤหัส ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเข้ากันได้ดีกับคนบ้านใกล้เรือนเคียง

เสาร์ ความสัมพันธ์กับคนบ้านใกล้เรือนเคียง จะได้รับความยุ่งยากหรืออุปสรรค จะต้องพลัดพรากบ่อยครั้งจากการเดินทางสั้นๆ จึงทำให้ไม่มีการติดต่อโดยใกล้ชิด

มฤตยู ความสัมพันธ์กับคนบ้านใกล้เรือนเคียง จะนำความประหลาดใจและความตึงเครียดมาให้ เนื่องจากสิ่วที่ไม่ธรรมดา หรือจากการปรากฏตัวอย่างฉับพลันของเพื่อนบ้านคนใหม่ คนปากร้ายใจดี

เนปจูน อิทธิพลที่มาจากสิ่งแวดล้อม หรือคนใกล้บ้านเรือนเคียง จะได้รับการปฏิเสธ ดังนั้น การติดต่อจะเป็นแต่เพียงหลวมๆหลุดๆ สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างตื้นๆ มีอุบายคบคิดที่มองไม่เห็นในพฤติกรรมบางอย่าง

พลูโต โดยทั่วไปภาพดาวนี้ หมายถึงความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการย้ายเข้าย้ายออก

คิวปิโด ครอบครัวหรือมิตรสหาย จะมีอิทธิพลสูงในสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ ก็จะต้องอยู่คนเดียว ในการเข้าร่วมกับชุมชน จะรู้สึกปลอดภัยที่ได้เข้าไปร่วมเป็นพวกเดียวกัน

ฮาเดส อิทธิพลที่ออกไปจากสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอิทธิพลที่ดี จะมีการปฏิเสธคนใกล้บ้านเรือนเคียงอาจจะไม่ถูกใจในตัวคน หรือเขตที่อาศัยหรือภูมิประเทศ หรือสถานที่ความ ยากจนแร้นแค้น ในกลุ่มคน ของพวกบ้านใกล้เรือนเคียง ด้อยการศึกษาอุสาหะมีการให้เลือกได้ ในหมู่คนของที่แวดล้อม หรือใกล้บ้านเรือนเคียง มีอิทธิพลบางอย่างมาจากผู้ใกล้บ้านเรือนเคียง ซึ่งจะต้องยอมสยบให้

โครโนส ในกลุ่มผู้อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียง จะมีผู้คนอาศัยอยู่ซึ่งผู้อื่นเฝ้ามองดูอยู่ ท่าทีของเขาเหล่านั้น จะมีอิทธิพลออกมา

อะพอลลอน ระหว่างบุคคลในสิ่งแวดล้อม จะมีความเท่าเทียมเป็นประชาธิปไตร เข้ากันได้โดยทั่วไปแต่ละคนมีความคล่องตัวเพียงพอ

แอคเมตอส ผู้ใกล้บ้านเรือนเคียงหรือสิ่งแวดล้อม จะแสดงผลในทางกดบีบ และขัดขวางเจ้าชะตาจะได้รับความรู้สึกอึดอัดตลอดเวลา

วัลคานุส เจ้าชะตาต้องประสบกับอิทธิพลทางอำนาจที่มาจากสิ่งแวดล้อม

โพไซดอน ในเยาว์วัย เจ้าชะตาจะได้รับการกระตุ้นทางปัญญาความคิด จากสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดในวัยสูงอายุก็จะแสวงหาบุคคลในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้คบค้าสมาคมในระดับทาง ปัญญาได้