เรือนที่ 4 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 4 เรือนชะตาลัคนา
สะท้อนกับเรือนที่ 12 หมายถึงความปลอดภัย ในบ้าน หรืออีกนัยหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นส่วนบุคคล หรือการแยกเป็นสัดส่วนจากโลกภายนอก
พุธ ในบ้านพ่อบ้านแม่ หรือบ้านของเจ้าชะตา การสนทนา การอบรมการศึกษา การเรียน การอ่าน ฯลฯ มีบทบาทที่สำคัญ ผู้อื่นเข้ามาในบ้านสนทนา อิทธิพลของเรือนที่ 12 หมายถึง เจ้าชะตาตระหนักว่าๆแยกจากสาธารณะ การสนทนาเป็นเรื่องลับ การสนทนาในวงแคบ
ศุกร์ บ้านมีชื่อเสียงดี ในแง่มีบรรยากาศรื่นรมย์ และไว้ใจได้ ผู้อื่นรู้สึกติดใจและชอบมาหา ถ้าดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งดี หมายถึงแขกและเจ้าภาพมีไมตรีจิตอันดี ถ้าอยู่ในตำแหน่งไม่ดี แขกอาจมีลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก หรือบ้านของเจ้าภาพ อยู่ในลักษณะขาดระเบียบ หรือไม่สะอาด
อังคาร การโต้เถียงในบ้าน อาจจะออกจากบ้านเป็นการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อม ต้องยอมรับอำนาจความรุนแรงเข้ามาในบ้าน อาจมีการต่อสู้หรือโต้เถียง ในตอนชีวิตบั้นปลายแล้วก็ต้องยอมรับ
พฤหัส ความสุขในบ้านพ่อแม่ ในบ้านหรือที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่มีความสุขในเมื่อสูงวัย หรือชีวิตบั้นปลายที่รื่นรมย์ มีความสุขในสถานที่ปิด ผู้อื่นพยายามจะช่วยแก้ไข สัมพันธ์ภาพภายในบ้าน ของเจ้าชะตาให้ดีขึ้น การเก็บตัวที่มีความสุข ภายในขอบเขตส่วนบุคคล
เสาร์ เมื่อสูงวัยจะถอนตัวออกสิ่งแวดล้อม ความหงอยเหงา หรือโดดเดี่ยวในบ้าน ในบ้านพ่อแม่มีการสังสรรค์น้อย สิ่งแวดล้อมทำให้อึดอัดและเป็นอุปสรรค การถอยตัวสู่ขอบเขตส่วนบุคคลจะไม่รื่นรมย์
มฤตยู ในบ้านเจ้าชะตามีสภาพเอกลักษณะของตน และความคิดเป็นของตน ทำให้เกิดความตึงเครียดได้ง่าย เจ้าชะตาพยายามทำตัวเป็นอิสระภายในบ้าน อาจเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อม หรือละแวกบ้าน ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม โดยเฉพาะมีการพบปะกันในบ้าน ในโอกาสพิเศษด้วยความสมัครใจเอง เจ้าชะตาแยกตนออกมาตามลำพัง
เนปจูน ในบ้านรู้สึกซึมเศร้าเพราะความอ่อนแอ การขาดความเข้าใจในกันและกัน ทำให้เกิดความไม่วางใจ และความสงสัยในกันและกัน เจ้าชะตาอาจประสบการหลวอกลวงในบ้าน การหลอกลวงนี้ อาจจะมีเหตุจากในบ้านเอง หรือมาจากสิ่งแวดล้อม จนทำให้การติดต่อถูกตัดขาด การสลายของชุมชนในบ้าน
พลูโต สัมพันธ์กับผู้อาศัยร่วมกันในบ้าน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อาจเป็นการย้ายออกไป หรือย้ายกลับเข้ามาของผู้อื่น หรือจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อกัน อาจเป็นการย้ายบ้านที่ผู้อื่น ย้ายมาจากละแวกใกล้เคียงเข้ามาในบ้าน เรือนที่ 12 มีอิทธิพล ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการเข้าๆออกๆในชีวิตส่วนตัว
คิวปิโด สมาชิกของครอบครัวติดบ้าน การสังสรรค์ในครอบครัว การยึดเหนี่ยวในครอบครัว บ้านอาจจะถูกปิดกั้นจากโลกภายนอก เนื่องมาจากอิทธิพลของเรือนที่ 12 เจ้าชะตาแยกตัว
ฮาเดส สัมพันธ์ภาพในที่อยู่อาศัยนำความรำคาญ กังวล โกรธเคือง ทุกข์และการสูญเสีย การคิดร้ายที่น่าเกลียดน่ากลัว ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย มีผู้อาศัยร่วมกันที่น่าเกลียด อยู่ในบ้าน การลดตำแหน่งเนื่องมากจากที่อยู่อาศัย การลดถอย หรือสูญเสียของทรัพย์สินในครอบครัว หรือการลดอิทธิพล
เซอุส ถูกบังคับให้ปฏิบัติการบางอย่าง หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ เนื่องมาจากสัมพันธ์ภาพในบ้านพ่อแม่หรือในบ้านตน อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงาน หรือเครื่องจักร ถูกบังคับให้ดำเนินไปในทิศทางหนึ่งในชีวิตส่วนตัว เนื่องมาจากสัมพันธ์ภาพเหล่านี้ การปฏิบัติตามหน้าที่ ผูกพัน หรือกำหนดการเข้าๆออกๆ ในเวลาเดียวกัน
โครโนส อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นในบ้านพ่อแม่ หรือบ้านของตน ในบ้านต้องเชื่อฟังและตกเป็นเบี้ยล่าง เนื่องจากตกเป็นเบี้ยล่างจึงถูกจำกัด เจ้าชะตาตกอยู่ในกลุ่มที่ต้องเชื่อฟัง และถูกตัดออกจากกลุ่มผู้นำ
อะพอลลอน ในบางกรณีภาพดาวนี้ มิได้หมายถึงชีวิตส่วนตัว เจ้าชะตาจะสัมผัสหรือติดต่อกับบุคคลมากมายในบ้าน ลูกค้า หรือตัวแทนจากการค้า หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม เข้ามาในบ้านของเจ้าชะตา เมื่อสูงวัยอาจมีการเลื่อนสูงขึ้น เนื่องมาจากนักวิชาการ หรือตัวแทนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทุกอย่างมีขอบเขตกว้างขวางมาก จึงมีการเข้าๆออกๆ
แอดเมตอส อาจเป็นบ้านในชนบท หรือบ้านที่โดดเดี่ยวมาก หรือเจ้าชะตาต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลใต้บังคับบัญชาในบ้าน คนเหล่านี้อาจมีความรู้สึกต่ำต้อยมีปมด้อยต่อหน้าเจ้าชะตา มีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกน้อยมากหรือแทบไม่มี
วัลคานุส ในบ้านพ่อบ้านแม่ หรือบ้านตน ถูกบดบังหรืออยู่ภายใต้อำนาจ หรืออิทธิพลอย่างแรงของผู้อื่น ต้องยอมรับอำนาจ อาจมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในสิ่งแวดล้อม
โพไซดอน โพไซดอนจะมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพในบ้าน หรือบ้านพ่อแม่ หรือชีวิตส่วนตัว ในความหมายทางปัญญา ซึ่งจะเป็นชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาภพดาวพระเคราะห์สนธิ
โดยสรุป
• ดาวธาตุไฟ ทำให้เจ้าชะตาอยู่ภายใต้ความกดดัน จากบุคคลในบ้าน หรือละแวกบ้าน ชีวิตส่วนตัวจะได้รับการรบกวนที่ไม่รื่นรมย์
• ดาวธาตุดิน ให้ผลต่างกัน พุธ และ พลูโต ให้ผลดี ถ้าไม่มีภาพดาวที่รบกวน ส่วนเสาร์และแอดเมตอส ถือว่ามีน้ำหนักเท่ากัน แต่มีตำแหน่งไม่เท่ากัน แอดเมตอสไม่จำเป็นต้องหมายถึงที่อยู่อาศัยในชนบท หรือบ้านพ่อแม่ ในชนบทเสมอไป ในตัวอย่าง ดวงที่มีอยู่ มีลูกจ้างทั้งในบ้านพ่อแม่ในชนบท และในเมือง
• ดาวธาตุลม โยงชีวิตส่วนตัวผูกพันกับสิ่งแวดล้อม ในลักษณะรื่มรมย์ จนแทบไม่รู้สึกว่ามีอะไรกั้นไว้
• ดาวธาตุน้ำ มักมีปัญหาต้องพิจารณา ภาพดาวพระเคราะห์สนธิให้ดี ตอนต้นศตวรรษนี้ มีอยู่หลายปีที่มีภาพดาว เมษ+โพไซดอน-แอดเมตอส ภาพดาวนี้เปลี่ยนคุณสมบัติของแอดเมตอสได้มาก และให้ผลทำนองเดียวกัน ถ้าแอดเมตอส กับโพไซดอน สัมพันธ์กับจุดส่วนบุคคล ตำแหน่งเรือนและความหมายอาจเปลี่ยนไปได้ในทำนองเดียวกัน