เรือน 4 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 4 เรือนชะตาอาทิตย์
การสะท้อนเรือนจะอยู่ระหว่างเรือนที่ 4 และ 3 จึงเกี่ยวกับอิทธิพลที่ส่งกระจายออกจากบ้าน ไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือละแวกบ้านใกล้ชิด
พุธ (สังเกตดูว่า เป็นดาวอรุณ หรือดาวสายัณห์)
การเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เจ้าชะตาครุ่นคิดมากเกี่ยวกับสภาวะภายในของร่างกาย และก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตนเช่นกัน กับแขกผู้มาเยือนเจ้าชะตารื่นเริงและช่างพูด มีการเคลื่อนไหวมากภายในบ้าน เดินหรือนั่งพาหนะในระยะสั้นบ่อยๆ ในสถานที่หรือในละแวกใกล้ๆ
ศุกร์ (สังเกตุดูว่าเป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา)
เสาะแสวงความสอดคล้อง และประนีประนอมภายในบ้าน เมื่อสูงวัยจัดบ้านตามที่ตนชอบ ถ้าไม่มีดาวที่ตรงกันข้าม เจ้าชะตาจะมีสภาพร่างกายที่ดีเมื่อสูงวัยขึ้นเข้ากันได้ดีกับเพื่อนบ้าน
อังคาร มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ขยันขันแข็ง โดยเฉพาะในบ้านซึ่งจะเป็นไปตามชะตา ชีวิต เพื่อนบ้านก็ขยันมากเช่นกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในละแวกเพื่อนบ้าน
พฤหัส มีกรรมพันธุ์ดี สุขภาพดีจนถึงวัยสูงอายุ หาความสุขในบ้านและในครอบครัว มีความมั่งคั่งทางวัตถุในวัยสูงอายุ หรือมีเงินทองเพิ่มขึ้นตอนปลายชีวิต เพื่อนบ้านก็มีอัธยาศัยดี และรักสงบ หรือมั่งคั่งเช่นกัน
เสาร์ พลัดพรากจากบ้านหรือจากบิดามารดา ก่อนเวลาอันควร ประสบการณ์พลัดพรากมากมายในบ้านหรือจากบ้าน หรือมีพื้นเพจากชนบท ร่างการล่ำสัน สภาพมั่นคงเมื่อสูงวัย เจ้าชะตาอาศัยอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีละแวกเพื่อนบ้าน
มฤตยู ความตื่นเต้นภายในบ้าน สภาพภายในบ้าน จะทำให้เจ้าชะตาอยู่ในสภาวะตื่นเต้นหรือตึงเครียดทางกายตลอดเวลา นอนหลับอย่างกระวนกระวาย ความตึงเครียดและความตื่นเต้นกระทบไปถึงระแวกเพื่อนบ้าน
เนปจูน ร่างกายอ่อนแออาจจะป่วยเป็นโรคที่มีอาการที่มีการแตกสลาย ความอ่อนแอเหล่านี้จะเด่นชัดเมื่อวัยสูงขึ้น ความไม่โปร่งใสภายในบ้าน สมาชิกในครอบครัวมีความลับลมคมใน เพื่อนบ้านมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ขาดความจริงใจ
พลูโต ร่างกายมีความสามารถในการปรับตัวสูง ซึ่งก็เพิ่มขึ้นไปตามอายุ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับบ้าน หรือภายในบ้าน เจ้าชะตาขอบย้ายที่ภายในที่อยู่อาศัย การย้ายออกจากที่อยู่แห่งหนึ่งในยังอีกแห่ง ในสถานที่คล้ายคลึงกัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงละแวกเพื่อนบ้าน
คิวปิโด มีความสุขสบายภายในครอบครัว เมื่อสูงวัย สัมพันธภาพในครอบครัวรักษาไว้อย่างดีมาก มีความสำนึกในพี่น้องสูง ยินดีต้อนรับแขก มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านดี
ฮาเดส มีความโน้มเอียงในทางเจ็บป่วย ภาวะทางกายที่น่าเศร้าโศกเมื่อสูงวัย ความสัมพันธ์ภายในบ้าน ไม่รื่นรมย์และอึดอัด ละแวกเพื่อนบ้านเป็นที่น่ารังเกียจ อาจเนื่องมาจากผู้คน หรือความน่าเกลียดของสถานที่ หรือเขตนั้น
เซอุส เจ้าชะตาปรากฏตัวภายในครอบครัว หรือในบ้านอย่างมั่นใจ ในบ้านเจ้าชะตามีความคิดสร้างสรรค์ และจะมากขึ้นเมื่อสูงวัย ชอบตั้งเป้าหมายซึ่งตนเองต้องการบรรลุในชีวิตบั้นปลาย ความสามารถในการสร้างสรรค์ยังมีแม้สูงวัย เจ้าชะตาเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นำในละแวกที่ใกล้ชิด และผู้คนเชื่อฟังเจ้าชะตา
โครโนส อำนาจและเกียรติยศแผ่กระจาย โดยเฉพาะเมื่อสูงวัย ตำแหน่งกิตติมาศักดิ์เมื่อสูงวัย ที่อยู่อาศัยเป็นตัวกำหนดสถานะภาพของเจ้าชะตา ในละแวกบ้านที่ใกล้ชิด ได้รับการยอมรับ ชอบติดต่อกับบุคคลชั้นนำ หรือผู้อิสระในละแวกใกล้เคียง
อะพอลลอน มีพื้นฐานที่จะรับความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจะมาช้า มองการณ์ไกลเมื่อสูงวัย เจ้าชะตาจะเป็นที่รู้จัก หรือมีชื่อเสียง มีบุคคลมากมายเข้าๆ ออกๆ ในบ้านหรือเจ้าชะตาเองเข้าๆ ออกๆ กับบุคคลในละแวกบ้าน หรือที่แวดล้อมใกล้ชิด ยกย่องเจ้าชะตา
แอดเมตอส ตั้งหลักแหล่งมั่นคง ติดอยู่กับที่เกิด ผูกพัน อย่างแรงกับสถานที่เกิดหรือกับที่ดิน ที่ได้รับทางมรดก ไม่มีเพื่อนบ้านหรือมีน้อย เพื่อนบ้านก็เป็นผู้ที่มีที่ดิน ความสามารถในการปรับตัวมีน้อย อุ้ยอ้าย ซึ่งยิ่งมากขึ้นเมื่อสูงวัย
วัลคานุส พลังกายและ / หรือพลังชีวิตสูง แม้ในวัยสูงอายุ จึงเป็นที่น่าทึ่ง มีความสำนึกในอำนาจ ซึ่งสูงขึ้นเมื่อสูงอายุ จึงคงจะเป็น ภายในบ้าน ต้องการจะแสดงอำนาจในละแวกบ้าน ให้เป็นที่ยอมรับ จึงอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านที่คบได้ หรือไม่มีผู้ร่วมชายคาที่ชื่นชมภายในบ้าน บ้านที่อยู่อาศัยถอนตัวออกจากสิ่งแวดล้อม
โพไซดอน ร่างกายสง่างามมีเสน่ห์ มุ่นมั่นสร้างปัญญา บ้านจะเป็นเครื่องประทับใจทางปัญญาเสาะหา สิ่งแวดล้อมและผู้ร่วมอาศัย ที่แสดงออกซึ่งอุดมการณ์ของตน เสาะหาการติดต่อกับเพื่อนบ้านที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
หมายเหตุสรุป ในดวงของเจ้าชะตาหญิง เรือนอาทิตย์จะเน้นหนักไปทางสามี โดยเฉพาะเรือน 4 เพราะสะท้อนกับเรือน 3
ดาวธาตุไฟ จะนำความไม่สงบเข้ามาในบ้านและรบกวนความสอดคล้องในละแวกเพื่อนบ้าน
ดาวธาตุดิน โดยเฉพาะเสาร์และแอดเมตอส จะให้ผลในทางบีบคั้นส่วนพุธและพลูโต จะเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง
ดาวธาตุลม ทำให้บ้านมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ ซึ่งให้ความสุขในตอนสิ้นวัน หรือในปลายชีวิต
ดาวธาตุน้ำ อาจจะตรงกันข้ามได้มาก เช่น โครโนส และโพไซดอน ให้ความรื่นรมย์ แต่เนปจจูนและฮาเดส เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา