เรือน 4 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 4 เรือนชะตาจันทร์

เรือนที่ 4 สะท้อนกับเรือนที่ 9 สำหรับ ผู้หญิงหมายถึง ตัวอย่างที่ได้รับจากมารดาและที่บ้านบิดามารดา สำหรับชีวิตในครอบครัว และในบ้านรวมทั้งในตำแหน่งฐานะของผู้หญิงในนั้นสำหรับผู้ชายจะได้รับจากบ้านบิดามารดา และโดยเฉพาะจากมารดา คือภาพตัวอย่างและภาพที่ตนปรารถนา สำหรับคู่ชีวิตที่มีในเวลาต่อมา และสำหรับสภาพความเป็นอยู่ที่ตนอยากจะมีในชีวิตสมรสในตัวหล่อน เกี่ยวกับสาธารณชนนั้น จะเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในกลุ่มชีวิตของตนเอง หรือในวงของตน หรือผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

พุธ ก.หญิง ขณะยังเยาว์วัยที่บ้านบิดามารดา มีการเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆมากหลาย มีการสนทนาที่รื่นเริงและให้ความรู้ ซึ่งจะใช้เป็นสิ่งอธิบายจุดยืนที่จะรับเหมาในชีวิตภายหน้า สำหรับหล่อนหรือเพื่อนหญิงของหล่อน ต่อมาในบ้านของหล่อนเองก็จะมีการสนทนาปราศรัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาทางทัศนคติ ความสนใจในภาวะต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ข. ชายในบ้านบิดามารดา มีบุคคลเยาว์วัยสังสรรค์ติดต่อกันมากมาย นั่นคือชีวิตและการเคลื่อนไหวที่จัดไว้ให้ได้มีการวางรากฐานสำหรับการพิจารณา เพื่อติชมในเรื่องฐานะทางอาชีพของพรรคการเมืองและจุดยืน ในวัยหนุ่มเขาได้เรียน ในการเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของตน

ค. สาธารณชน การสนทนา การอภิปราย การประชุม ในห้องสาธารณะ อาจจะเป็นห้องโถง โบสถ์ โรงเรียน หรือศาลาว่าการเมือง ที่นี่จะมีการแสดงจุดยืนในการเมืองระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ ทัศนคติหรือศาสนา คนหนุ่มสาวแสดงจุดยืนและจุดผลประโยชน์ของเขา ภายในสมาคมอาชีพจะมีการเจรจาต่อรอง เกี่ยวกับการใช้สิทธิในเรื่องผลประโยชน์ของตน

ศุกร์ ก. หญิง ตั้งแต่เยาว์วัย หล่อนมีบ้านบิดามารดา ที่ซึ่งเหล่าบุตรหลานได้รับการอบรมด้วยไมตรีจิตและความรัก หล่อนก็อยากจะนำสิ่งเหล่านั้น ดำเนินต่อไปในชีวิตสมรสของเธอ การแสดงทัศนคติก็จะกระทำโดยทางประเพณีอันดีงาม ถ้าจะแสดงจุดยืนก็กระทำในลักษณะที่มีไมตรี และการปกครอง นั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการเกลี้ยกล่อมให้เห็นด้วย

ข. ชาย ผู้ชายคนนี้ ได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่บ้านบิดามารดา ได้รับอิทธิพลที่ดีจากมารดา ซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ในความปรารถนาที่จะให้ภรรยา ให้ดำเนินต่อไปในบ้านของตน จะพยายามรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวรรณคดีและดนตรี ในสาธารณะและสมาคมอาชีพ เขาจะแสดงจุดยืนของเขา ในลักษณะละมุนละไม ซึ่งไม่มีการก่อศัตรูขึ้นเลย

ค. สาธารณชน จุดยืนและสมาคมอาชีพ ซึ่งมีลักษณะแบบดาวศุกร์ หรือซึ่งไม่จำเป็นจะต้องแสดงตัวแทนผลประโยชน์ก็ได้ เพราะอย่างไรก็ตาม ดาวศุกร์ก็เป็นตัวควบคุมเรื่องต่างๆ ในความหมายที่ต้องการอยู่แล้ว กลุ่มประชากรที่มีการติดต่อทางการทูตด้วยไมตรีจิต ในหมู่ประชากรหมายถึง กิจกรรมทางศาสนา

อังคาร ก.หญิง ในเยาว์วัยที่บ้านมีการแก่งแย่ง ทุ่มเถียง และอาจมีงานมากด้วยตอนเป็นเด็กสาว หล่อนจะต้องเรียนรู้ในการที่จะแสดงจุดยืนของหล่อน ให้เกิดผลบรรลุในเรื่องงานบ้านทุกอย่าง ดำเนินภายใต้คำขวัญของงาน สำหรับในด้านวัฒนธรรมไม่ค่อยมีเวลาเจียดให้ ภาพดาวนี้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการแล้ว จะถือว่าตนถูกเสมอ และไม่บอกให้คนอื่นทำตามใจชอบ

ข. ชาย เขาเป็นผู้ที่มีมารดาที่เข้มแข็ง และพี่สาวที่คอยออกคำสั่งต่อเขา จากบรรยากาศเช่นนั้น เขาได้เรียนรู้ในการที่จะใช้กำลังก้าวสู่โลกภายนอก ในทางด้านอาชีพ หรือจุดยืนอื่นใด หรือในชีวิตการเมืองด้วยก็ได้ จากภาพดาวนี้ เขาพร้อมที่จะก้าวสู่การเมืองหรือเข้าพรรค เพราะดาวอังคารมีความหมายเพียงอย่างเดียว คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ค.สาธารณชน การโต้เถียงต่อสู้กัน ในเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ที่ศาลาว่าการเมืองห้องประชุม ที่ประชุมสภา การประชุมประท้องชนชั้น หรือกลุ่มอาชีพ กำลังต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประชากร ได้มีการตัดสัมพันธภาพทางการพูด การประกาศสงคราม

พฤหัส ก. หญิง ตั้งแต่เยาว์วัย เจริญเติบโตในบ้านบิดามารดา ซึ่งมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ มีแต่คำว่า ความมั่นคง และความเต็มเปี่ยม ดังนั้นหล่อนจึงอยากจะให้มีในบ้านของหล่อนต่อไป เครื่องตกแต่งบ้านเป็นเครื่องแสดงถึงทรัพย์สมบัติ ของหล่อนเพื่อให้ผู้อื่นแสดงความชื่นชม จากความรู้สึกในความเต็มเปี่ยมและความมั่งคั่งนี้ หล่อนอาจจะสามารถแสดงจุดยืนได้ เพราะหล่อนเป็นผู้มีอิสระ ในบั่นปลายชีวิตสุขสบายดี

ข. ชาย ที่บ้านมารดา เป็นผู้นำโชคแก่เขา และต่อมาก็เป็นภรรยา เขาจะใช้มารดาเป็นแบบอย่างในการเลือกภรรยา โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แต่อาจจะมีความหมายในทางลบก็ได้ ในความหมายสะดุ้งกลัว ในภาพดาวนี้ จะเป็นของง่ายสำหรับเขาในการแสดงจุดยืนของเขาในกลุ่มอาชีพ หรือร่วมกับหล่อนในสาธารณชน

ค. สาธารณชน เนื่องในโอกาสที่เป็นมงคล ประชากรร่วมกันเฉลิมอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นการทำสัญญาไมตรี สันติภาพ หรือมิตรภาพระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ

เสาร์ ก. หญิง ภาระที่บ้านบิดามารดาอาจจะไม่ค่อยสู้สุขสบายนัก อาจมีความห่วงกังวลซึ่งอาจจะเนื่องมาจากรายได้น้อย ความเจ็บป่วย หรือการแตกแยก ระหว่างบิดามารดา อาจจะหมายถึงสตรีที่ถูกทอดทิ้ง หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย ตอนปลายชีวิตอาจต้องแยกตัวไปอยู่คนเดียว เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ขุ่นหมองเช่นนี้ ทำให้มีทัศนคติในทางขมชื่น หรืออย่างน้อยก็เป็นลักษณะเข้มขรึม หล่อนรู้ว่า จะมีอุปสรรคมากหลายจึงทำให้หล่อนต้องย้ายบ้านออกไป

ข. ชาย ที่บ้านบิดามารดา เขามีความรู้สึกไม่ค่อยเป็นสุขนัก อาจจะเป็นมารดาถึงแก่กรรมก่อนเวลาอันควร เขาจึงเกิดความรู้สึกเดียวดาย เขาต้องการออกไปจากบ้าน อาจจะเป็นเพราะขาดการติดต่อกับบุคคลเพศหญิง เขาจะต้องมีความอดทนและระมัดระวังในการแสดงจุดยืนในวงอาชีพ หรือกับหล่อนในสาธารณชน

ค. สาธารณชน ประชาชนประชุมกันในห้องที่ปิด ซึ่มีความรู้สึกถูกกดขี่ และถูก

ทอดทิ้ง จะมีการปรึกษาหารือ ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้บรรลุถึงจุดยืนได้

มฤตยู ก. หญิง ที่บ้านบิดามารดามีเรื่องตื่นเต้น โดยบุคคลเพศหญิงเป็นผู้ก่อเรื่อง อาจจะเป็นได้ว่า ก็จะเป็นแบบเดียวกันอีกในบ้านของหล่อน ที่บ้านหล่อนมีแต่ความเครียดตลอดเวลา ในการแสดงความคิดเห็น หล่อนมีการตื่นเต้น หาความสงบมิได้ อาจทำให้ผู้อื่นเกิดโมโหขึ้นมาด้วย

ข.ชาย อาจจะเป็นเขาที่ตื่นเต้นง่าย หรือไม่ก็เป็นภรรยาของเขา อาจจะเป็นฝ่ายภรรยาที่มายั่วเย้าเขา ถ้าเขากำลังออกความเห็นของเขา เขาอาจจะเดือดพลุ่งออกมาได้อย่างมาก เกี่ยวกับงานอาชีพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ หรือเขาอาจจะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มชนชั้นอย่างเช่นวิศวกรก็ได้ ซึ่งเป็นลักษณะของดาวมฤตยู การแสดงความคิดเห็น ก็มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ค. สาธารณชน อาจจะเป็นเหล่าช่าง และวิศวกร กำลังทำงานในโครงการหนึ่งและกำลังปรึกษาหารือวางแผน และปฏิบัติการ หรืออาจจะเป็นประชากร ที่กำลังปฏิบัติ และตื่นเต้น ซึ่งประชุมอยู่ในห้องประชุม มีการเรียกร้องให้แก้ไขสิ่งก่อความรำคาญ

เนปจูน ก.หญิง อาจจะเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์ในบ้านบิดามารดาค่อนข้างจะมัวๆ จึงเกิดความเข้าใจผิด และไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเป็น ลักษณะบ้านแตกสาแหรกขาด ครอบครัวอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เนื่องมาจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ หรือทางการเมือง บ้านต้องย้ายไปย้ายมา ไม่อาจจะตั้งหลักแหล่งได้ และหล่อนก็อาจจะประสบอีกในชีวิตสมรส ผลที่ตามมาคือ เป็นการยากที่จะแสดงจุกยืนของตน

ข. ชาย มารดาอาจเป็นคนมีความรู้สึกไว และอ่อนไหวง่ายหรือไม่ก็ตาม มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่สมาชิกในครอบครัวไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ในการแสดงความคิดเห็น จุดยืนของตนในกลุ่มชนชั้นหรือในสาธารณะ จะต้องประสบกับความไม่เข้าใจกัน

ค. สาธารณชน ประชากรที่หมดท่าไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งมีความรู้สึกเหมือนถูกหลอกลวง หรือถูกโกงมาร่วมประชุมกัน รู้สึกหมดหวังในสถานการณ์ยุ่งเหยิงไปหมดจึงไม่อาจตกลงกันได้ การประชุมที่ต้องเลื่อนหรือปิดไป เพราะหาข้อตกลงกันมิได้ จุดยืนที่อยู่ในสภาพหมดหวัง

พลูโต ก. หญิง บ้านบิดามารดาในอดีต หรือกำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถจัดระเบียบตารางเวลาของวันได้แน่นอน จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จุดยืนที่แน่นอนไม่อาจยึดมั่นไว้ได้

ข. ชาย มารดาภรรยา หรือสตรีอื่นๆในบ้าน เรียกร้องให้เขาต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อาจจะเนื่องมาจากสภาพทางอารมณ์ หรือความสัมพันธ์ทางกาย หรือจากอิทธิพลอื่นๆ ในบ้านไม่อาจสามารถรับปากรับคำอะไรด้วยความแน่นอนได้เสีย

ค.สาธารณชน ในห้องสาธารณะซึ่งมีการเข้า ๆออก ๆไป ๆ มา ๆ ตัวอย่างเช่นห้องอาหาร โรงแรม หรือภัตตาคารมรการเปลี่ยนทุกชั่งโมง สถานีรถไฟก็อยู่ใต้ภาพดาวนี้ จะมีประชากรอีกพวกหนึ่ง ซึ่งมาแล้วก็ไป จุดยืนซึ่งถูกบังคับให้ปรับตัวในเหตุการณ์ประจำวัน ความเห็นซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คิวปิโต ก.  หญิง ในเยาว์ที่บ้านบิดามารดา หล่อนได้เรียนรู้ถึง การคบหาสมาคมในครอบครัว ซึ่งได้ความเป็นตัวอย่างสำหรับหล่อน หล่อนเข้าใจจัดบ้านอาศัยให้สามีและลูก ๆมีความสุข สำหรับหล่อนมีความเชื่อว่าในบ้านจะต้องกลมเกลียวกันและยึดมั่นในความเห็นของหล่อน

ข. ชาย มารดาเป็นภาพตัวอย่างสำหรับเขา ที่จะนำไปใช้ในครอบครัวเขาต้องการภรรยาที่ดูแลบ้าน ในลักษณะเดียวกัน เขาเสาะแสวงหาภรรยาที่ดี ในวงอาชีพของเขา และในสาธารณชน เขากับหล่อนแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อจะแสดงความเห็นที่มีน้ำหนักได้

ค. สาธารณชน บุคคลหรือประชากรเข้ามาประชุมในห้อง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องร่วมกัน เนื่องจากมีการสร้างเป็นองค์กร ความกลมเกลียวและสามัคคีจึงเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีจุดยืน และกลุ่มอาชีพที่สร้างเป็นองค์กร การแสดงความคิดเห็นของชุมชนทั้งหมด หรือข้อยุติของคณะเทศมนตรี หรือของคณะกรรมการบริหารชุมชน

ฮาเดส ก. หญิง ในที่นี้ มีสิ่งที่เป็นไปได้หลายอย่าง บ้านบิดามารดาอาจขาดที่อยู่อาศัยมารดาอาจจะเจ็บป่วย หรือมีเรื่องวิตกกังวลอื่น ๆ อาจจะเป็นการต่อต้านสังคมก็ได้แล้วก็จะเกิดขึ้นอีกในชีวิตสมรสของหล่อน หล่อนจะประสบการปฏิเสธในเรื่องทางด้านสังคม หรือวัฒนธรรม หล่อนอาจจะเป็นหม้ายก่อนเวลาอันสมควรจนหล่อนต้องกดเก็บความคิดเห็นไว้ตลอดเวลา เพราะไม่มีผู้ใดพร้อมจะช่วยเธอได้

ข. ชาย ผู้ชายคนนี้ อาจจะถูกมารดาละเลยไม่ดูแล ซึ่งอาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น มารดาเจ็บป่วย หล่อนเองต่อต้านสังคม หรือยากจนมาก อาจจะเป็นได้ว่าเขาอาจจะเป็นลูกกำพร้าก่อนเวลาอันควร ทั้งหมดนี้จะขัดขวางเขาในการแสดงความคิดเห็น หรือในการที่จะก้าวไปสู่วงปัญญาชน หรือวัฒนธรรมกลุ่มอาชีพของเขาอาจจะเป็นระดับต่ำ หรืออาจจะไม่สามารถให้การปกป้องแก่เขาได้

ค. สาธารณชน ชุมชนที่ยากจนหรือถูกกดขี่ ซึ่งมีระดับปัญญาแบบเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องชั่วร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่นอาจจะเป็นซ่องโจร หรือบ่อน จุดยืนหรืออาชีพที่คนไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ในความหมายที่ดี อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ หรือการทำเหมือง

เซอุส ก. หญิง หล่อนเข้าไปอย่างมุ่งมั่น และเข้าไปจัดระเบียบในบ้าน หล่อนมีความรู้สึกเป็นหัวหน้า ความเป็นหล่อนชัดเจน และแจ่มแจ้ง หล่อนจะอบรมบุตรของหล่อนในแนวนี้

ข. ชาย ในบ้านเขาอาจจะยอมอยู่ภายใต้ความปรารถนา และคำสั่งของภรรยาหรือไม่ก็เขาอาจจะนำวิธีแบบทหารมาใช้ในบ้าน ในการงานอาชีพ หรือจุดยืน เขาจะถือเป็นกฎว่า ต้องมีคนใดคนหนึ่งมาสั่งงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในนามของส่วนรวม หรือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

ค. สาธารณชน สถานที่ อาคาร ห้อง ซึ่งมีหมู่คนมารวมกันโดยคำสั่งทหาร ต้องอยู่ภายใต้วินัยบางอย่าง อาจจะเป็นสถานที่ของตำรวจ โรงทหาร เรือ โรงเรียน ฯลฯ กลุ่มอาชีพที่มีลักษณะคล้ายทหาร หรือมีจุดยืนหรือผลประโยชน์ที่มีจุดหมายแน่นอน

โครโนส ก.หญิง ที่บ้านบิดามารดาของหล่อน ได้เคยเป็นสถานที่ ซึ่งบุคคลชั้นนำหรือผู้ที่มีอิสระได้พบปะสังสรรค์ ได้มีอิทธิพลต่อหล่อนในด้านการอบรมศึกษา หล่อนก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นอีก ในชีวิตสมรสของหล่อนเองด้วย หมู่คนที่มาจากฝูงชนได้เป็นแขกอาคันตุกะ ซึ่งเป็นที่ยินดีต้อนรับเนื่องจากที่บ้านของหล่อนก็มีเงื่อนไขเช่นนั้นหล่อนจึงกลายเป็นแม่บ้านซึ่งมีบทบาทในเรื่องทุกอย่าง หล่อนแสดงความคิดเห็นของหล่อนอย่างสง่างาม

ข. ชายเขามีเหตุที่จะต้องย่อย่องมารดา มารดาได้ทุ่มเทให้เขามาก ซึ่งมีผลต่อทัศนคติในชีวิตต่อมาที่นี่ เขาก็จะเสาะแสวงหาภรรยาทำนองเดียวกัน หล่อนได้รักษาประเพณีอันเป็นตัวอย่างที่ดีในบ้าน ซึ่งตรงกับความปรารถนาของเขา ดังนั้นบุคคลที่มีการศึกษาและบุคคลชั้นนำ ประสบความรื่นรมย์ และชอบมาเยี่ยมเยียนในวงการอาชีพของเรา โดยร่วมกับหล่อน ก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนอย่างมีเกียรติและสง่างาม คนอื่นไม่สามารถทำอะไรเขาได้ เพราะเขาไม่มีจุดอ่อนแสดงให้เห็น

ค. สาธารณชน ห้องซึ่งคณะบริหารระดับผู้นำมาชุมนุมกันเพื่อปรึกษาเรื่องรัฐหรือการบริหารสมาคม และจุดยืนต่างๆ เกี่ยวกับการเมือง ระดับรัฐ หรือระดับชาติสภาผู้แทน

อะพอลลอน ก. หญิง บุคคล หรือผู้หญิงหลายคนที่มีฐานะเดียวกัน ผ่านเข้าผ่านออกในบ้านบิดามารดา ดังนั้นหล่อนจึงได้ยินได้ฟัง ความคิดเห็นต่างๆตั้งแต่เยาว์วัย ทำให้ความคิดอ่านของหล่อนเองกว้างขวางยิ่งขึ้น ในชีวิตต่อมาทำให้หล่อนเข้าใจคุณค่าของ ความคิดเห็นของผู้อื่น

ข. ชาย โดยผ่านทางมารดา หรือผู้หญิงบุคคลอื่น ๆที่มีฐานะเดียวกัน ได้เปิดใจเขาให้รับความคิดเห็นของผู้อื่น ในวงการอาชีพ เขาอาจต้องร่วมกับบุคคลมากหลายที่อยู่ในฐานะเดียวกัน สถานะเช่นนี้จะเปิดออกอย่างกว้างขวาง และทำให้เขามีผลประโยชน์เรื่องต่าง ๆมากมาย

ค. สาธารณชน ในห้องใหญ่มีบุคคลมากมายมาร่วมชุมนุมกัน โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน และต้องการจะปฏิบัติร่วมกัน อาจจะเป็นห้องฟังปาฐกถาของมหาวิยาลัย อาจจะเป็นชมรม  หรือสมาคมอาชีพที่เกี่ยวกับ พาณิชยกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม หรือวิทยาการ

แอคเมตอส ก. หญิง หล่อนมีความอึดอัดใจตั้งแต่เยาว์วัย อาจจะเนื่องมาจาก ภายในของหล่อนเอง แต่อาจจะเป็นได้ว่า เนื่องมาจากการแบ่งชั้นวรรณะซึ่งทำให้หล่อนรู้สึกอึดอัดต่อโลกภายนอก ดังนั้นจึงกลายเป็นขวากหนาม ต่อการมีสติสัมปชัญญะ

ผู้ใดสร้างรั้วขึ้นมา ก็จะทำให้ทัศนียภาพของตนแคบลงตามส่วน ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นของตน จึงมีลักษณะเห็นแก่ตัว

ข. ชาย มารดาหรือผู้หญิงในบ้าน ทำให้เขาอึดอัด บ้านกลายเป็นที่คุมขังอาจเป็นไปได้ว่า บ้านตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว อาจเป็นไปได้ว่า มีสิ่งกีดขวางการติดต่อกับโลกภายนอก หรืออาจจะเป็นเพราะขาดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือการแลกเปลี่ยนทางปัญญา

ค. สาธารณชน หมู่คนหรืออาชีพ ซึ่งจำกัดเป็นกลุ่มพิเศษเฉพาะอย่างมาก หรือถูกจำกัดโอกาสในการเข้าอบรมศึกษาดังนั้นผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น จึงถูกจำกัดอยู่ในกรอบเล็กๆอาจจะเป็นบุคคล หรืออาชีพที่กระทำในห้องปิด ดังนั้นทัศนคติที่จะเปิดกว้างก็ถูกปิดกั้นลง ความคิดเห็นต่างๆจึงไม่สามารถบรรลุได้

วัลคานุส ก. หญิง ตั้งแต่เยาว์วัย หล่อนได้รับการการอบรมศึกษา อย่างกว้างขวางใหญ่หลวง หล่อนต้องรับผิดชอบอย่างมาก ซึ่งหล่อนจะต้องทุ่มเทปัญญาและความสามารถทุกอย่างให้ ในชีวิตหล่อนจะบรรลุซึ่งผลประโยชน์และจุดอื่นของหล่อนด้วยอำนาจ

ข. ชาย มารดามีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง และยาวนานต่อตัวเขา แต่ทว่าภรรยาของเขาจะเป็นแบบเดียวกันหรือไม่นั้น แล้วพิจารณาภาพดาวอื่น เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มอิทธิพล หรือกลุ่มอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับผู้บริหาร หรือซึ่งนำนำความเห็นมาปฏิบัติให้เป็นจริง ด้วยอำนาจ หรือเขาเองอาจอยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพล ภายในกลุ่มของเขา

ค. สาธารณชน ชนชั้นหรือสมาคมอาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของผู้บริหารรัฐหรือมี อำนาจมากที่อาจถ่วงน้ำหนักในเรื่องของรัฐหรือเศรษฐกิจ

โพไซดอน ก. หญิง หล่อนอาจจะมีคุณสมบัติในลักษณะของผู้พยากรณ์ หรือเป็นร่างทรง หรือกระทำตามที่ญาณทัศนะเป็นผู้สั่ง หล่อนมีประสาทไวมาก และความรู้ลึกละเอียดอ่อน การออกความคิดออกมาจากความรู้สึกในขณะนั้น ๆ

ข. ชาย มารดาได้ปลูกความสนใจทางปัญญา ที่ละเอียดอ่อนให้แก่เขาในกลุ่มอาชีพได้ให้คุณค่าต่อการซึมซับทางปัญญาของภารกิจที่มีอยู่ ผลประโยชน์ทั้งหลายจะกลายเป็นจริง โดยการมองดูอย่างถูกต้องต่อความสัมพันธ์ทั้งหมด

ค. สาธารณชน กลุ่มอาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางปัญญา และบรรลุผลประโยชน์ตามความหมายทางวัฒนธรรม และลัทธิที่บูชา