เรือนที่ 4 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 4 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่12ขอบเขตส่วนบุคคลในความสัมพันธ์

พุธ ผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความสัมพันธ์ทางความคิดซึ่งเกี่ยวไปถึงกับต้นกำเนิดของตนเองหรือมาจากทางบ้านและความสัมพันธ์กับทางบ้านครุ่นคิดคำนึง ด้วยความคิดต่อตนเอง

ศุกร์ ความสัมพันธ์ทางความรัก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากทางบ้าน มีความสอดคล้องในบ้าน และขยายออกไปรอบตัว จัดที่อยู่อาศัยได้สวยงาม ซึ่งสวยงามในห้องที่ปิด

อังคาร มีเสียงสั่งการในที่อยู่อาศัยของตน การปกครองในบ้านที่ได้รับการยอมรับ ความพยายามที่จะใช้เสียงสั่งการ อันนี้นอกบ้านจะไม่ประสบผล

พฤหัส มีความสัมพันธ์ทางการเงินที่ดี เนื่องจากต้นกำเนิดบ้านเรือนและทางบ้าน ความภูมิใจในต้นกำเนิดของตน และต่อบ้านเรือนหรือทางบ้านของตน มีความพอใจในบั้นปลายชีวิต และโดยเฉพาะต่อบ้านของตน การสงเคราะห์เอาใจใส่ดูแล

เสาร์ ได้การอบรมในบ้านตามแบบอย่างที่เห่อ หรืออย่างถูกต้องเข้มงวด ซึ่งทำให้เป็นที่น่าระอา แล้วก็ก่อความยุ่งยากแก่ความสัมพันธ์ โน้มเอียงในทางโดดเดี่ยวรู้สึกไม่สบายในบ้านของตนเอง

มฤตยู จะได้รับการรู้จักคุ้นเคยที่น่าสนใจ ที่เนื่องมาจากบ้านของตน จะดึงผู้คนเข้ามาผู้ซึ่งจะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต้นฉบับให้ ในเวลาเดียวกันอาจก่อความตึงเครียดให้แก่สมาชิกในครอบครัว ถ้ามองทางด้านนอก ผู้อื่นจะเห็นว่า ตึงมากเกินไปและวิตถาร ชอบกล

เนปจูน การสลายของความสัมพันธ์กับบ้านเกิด อาจจะถึงกับจำต้นกำเนิดของตนไม่ได้ ผลทางเคราะห์กรรมจากบ้านเกิด ประสบกับความไม่พอใจต้อบ้านของตน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้ที่ครอบคลุมอยู่

พลูโต การเปลี่ยนแปลงของที่อาศัยหรือในที่อยู่อาศัยจะถูกบังคับจำยอม เนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่เคราะห์กรรมบันดาล แต่อีกด้านหนึ่งจากเหตุนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ใหม่ตามมา

คิวปิโด ไมตรีจิตอย่างเป็นกันเองภายในบ้าน ไมตรีจิตที่มีขอบเขตกั้นไม่ให้ออกไปภายนอก

ฮาเดส ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น จะมีอิทธิพลต่อชีวิตในบ้าน ความเศร้าในบ้านและความสัมพันธ์ที่ไม่รื่นรมย์กับครอบครัวนั้น ความสัมพันธ์ทั้งหลายโดยทั่วไปจะประสบความสำเร็จน้อย

เซอุส เจ้าชะตาจะเป็นผู้กำหนดสิ่งในบ้าน จัดระเบียบ ซึ่งจะก่อความสัมพันธ์ที่จะต้องรักษา ต่อไป การแสวงหาการเป็นผู้นำนอกขอบเขตนี้จะมีน้อย และจะไม่มีผู้ใดเอาใจใส่กัน

โครโนส สิทธิอำนาจที่ขยายกว้างขวางในที่อยู่อาศัย หรือในห้องหรือสถานที่ที่ปิดบางทีเป็นทรัพย์สมบัติที่มาจากที่บ้าน มีศัตรูที่เป็นผู้ชายชั้นนำ สิทธิอำนาจถูกจำกัดออกไปภายนอก

อะพอลลอน มีความสัมพันธ์มากมายกับผู้ที่อยู่ระดับเดียวกัน เนื่องจากบ้านความสัมพันธ์เหล่านี้ ไม่มีผู้คนภายนอกสังเกตรู้ อาจจะเกี่ยวกับวิชาการ ที่รักษาอยู่ภายในหรือความลับของโรงงานอุตสาหะกรรม

แอคเมตอส ความสัมพันธ์ในบ้านแคบลงหรือก่อพันธนาการ ซึ่งนำไปสู่ความโดดเดี่ยว

วัลคานุส มีความต้องการและเรียกร้องอำนาจภายในบ้านของตน ถ้าเรียกร้องอำนาจไปสู่สาธารณชนก็จะมีอำนาจแบบเดียวกันออกมาสู้ เป็นเช่นนี้กับดาวธาตุไฟทั้งหมด ตามลักษณะของดาว

โพไซดอน ต้นกำเนิดจะเป็นผู้ชี้แนะต่อความสัมพันธ์ทางปัญญา ในวัยชรา จะได้รับความสัมพันธ์ เช่นนี้ในวงภายใน