เรือน 4 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 4 เรือนชะตาเมอริเดียน
เรือนที่ 4 และ 9 ผูกพันซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติส่วนบุคคลต่อบ้านต่อเชื้อสายสกุล ต่อกรรมอันเป็นต้นเหตุ และการมองโลก การศึกษา และทัศนคติ ต่อสิ่งใกล้ตัว
พุธ ความคิดมุ่งไปที่บ้าน บ้านพ่อบ้านแม่ และช่วงปลายของชีวิต ความคิดจะผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี ที่บ้านพ่อบ้านแม่ จะได้รับการปลูกฝังพื้นฐาน ในทัศนคติต่อโลก ในลักษณะดาวพุธ การสนทนาจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อโลก หรือทางด้านปัญญา มีกิจกรรมทางปัญญาในบ้าน
ศุกร์ จะตกแต่งบ้านสวยงาม และสอดคล้องเจริญตา ช่วงสุดท้ายของชีวิตจะราบรื่น ได้รับการอบรมตอนเป็นเด็กมาอย่างดี ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรือนที่ 9 จะเข้ามาในความรู้สึกจิตสำนึก
อังคาร กระทำการงานเพื่อบ้านและครอบครัว และอาจทำอยู่ในบ้านด้วย ยังขยันขันแข็ง แม้ว่าจะอายุมากขึ้น ความอยากทำงานเพิ่มขึ้นไปตามอายุ เนื่องจากมีภารกิจดังกล่าว เจ้าชะตาจะมุ่งมั่นขึ้นเป็นหัวหน้า ถ้ามีเสียงคัดค้านก็จะ เกิดการถกเถียงหรือทะเลาะวิวาท ด้านอุดมการณ์เขาจะเรียกร้องให้ทำตามความเห็นของเขาแต่ผู้เดียว ในเรื่องเช่นนี้เขาจะไม่ยอมให้คนอื่นทำตามอำเพอใจ
พฤหัส เป็นตำแหน่งดีมาก มีบ้านพ่อแม่ที่กำเนิดดีมาก หรือมีบ้านที่ดี หรือช่วงสุดท้ายของชีวิตสุขสบาย ด้านอุดมการณ์เป็นผู้สามารถที่เด่นมาก ไม่มีผู้ใดเทียบได้
เสาร์ เจ้าชะตาเป็นผู้ชอบสันโดษ และอยู่ในบ้านแต่ผู้เดียวเนื่องมากจากเขาอาจไม่มีความสุข เขาจึงอาจออกจากบ้านไป ที่บ้านอาจมีปัญหาเรื้อรังที่เขาไม่ชอบอกชอบใจ จึงทำให้เขามองโลกในแง่ร้าย
มฤตยู บรรยากาศในบ้านไม่ค่อยรื่นรมย์ ไม่รู้จะทำตัววอย่างไร สัมพันธภาพต่างๆก็ไม่กระจ่างชัด และดูยุ่งเหยิงปนกันไปหมด การทำตัวลึกลับและความไม่ไว้วางใจกัน ทำให้ชีวิตหมดความสุข เกี่ยวกับอุดมการณ์ ก็มีแต่ความเพ้อฝัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวว่าอยู่ในตำแหน่งดีหรือไม่ดี อาจจะมีความแตกต่างได้มาก
เนปจูน บรรยากาศในบ้านไม่ค่อยรื่นรมย์ ไม่รู้จะทำตัวอย่างไร สัมพันธภาพต่างๆ ก็ไม่กระจ่างชัด และดูยุ่งเหยิงปนกันไปหมด การทำตัวลึกลับและความไม่ไว้วางใจกัน ทำให้ชีวิตหมดความสุข เกี่ยวกับอุดมการณ์ก็มีแต่ความเพ้อฝัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวว่า อยู่ในตำแหน่งดีหรือไม่ดี อาจจะมีความแตกต่างได้มาก
พลูโต มีการเปลี่ยนแปลงในบ้าน มีการย้ายที่บ่อยๆ บางครั้งก็ย้ายภายในบ้านก็ได้ จากการย้ายที่เจ้าชะตาจะเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ และได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์ใหม่ ซึ่งเขาก็พร้อมที่จะได้รับ
คิวปิโด บ้านและครอบครัวรวมกันอย่างรื่นรมย์ทุกอย่างในบ้าน ได้วางรากฐานอย่างมีระเบียบ ในบ้านมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแขกที่ไปมาหาสู่ เกี่ยวกับอุดมการณ์ชอบสิ่งที่เป็นระเบียบ ดังนั้นจึงไม่ยอมรับการปฏิวัติหรือความยุ่งเหยิง
ฮาเดส ภายใต้ภาพดาวอย่าไปอิจฉาริษยาเจ้าชะตาเลย บ้านที่ไม่เป็นที่น่ารื่นรมย์เลยเพราะขาดแคลนอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นเพราะความยากจนหรือที่อยู่อาศัยไม่ดี หรือคับแคบ หรือผู้ที่อยู่อาศัยด้วยนิสัยไม่ดี หรือสิ่งแวดล้อมไม่น่ารื่นรมย์ ชีวิตช่วงแรก (ที่บ้านพ่อแม่) หรือชีวิตช่วงสุดท้ายก็มีความบกพร่อง ในทำนองนี้ด้านอุดมการณ์อาจจะเป็นผู้ไม่เชื่อในศาสนา
เซอุส เจ้าชะตาดิ้นรนปรารถนาจะมีบ้านและปรารถนาจะใช้ช่วงสุดท้ายในบ้านของตนเอง เขาจะได้รับการอบรมด้วยระเบียบอย่างเคร่งครัด และต้องการจะให้มีระเบียบเช่นนั้นอีก ทางด้านอุดมการณ์จะมีลักษณะแบบทหารเผด็จการ
โครโนส อยากจะแสดงเป็นหัวหน้าในบ้านหรือเกี่ยวกับบ้าน สร้างกฎเกณฑ์อาจจะบ้านประจำตำแหน่งของรัฐ บ้านให้ความรู้สึกมั่นใจแก่เจ้าชะตาในช่วงแรกของชีวิต (ในบ้านพ่อแม่) มีอิสระเสรีในบ้าน ซึ่งก็มีอีกในบ้านในเวลาต่อมา และก็หวังจะมีอีกใน ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทางด้านอุดมการณ์เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระ ซึ่งเป็นที่รับรองจากผู้มีอำนาจหรือจากรัฐ
อะพอลลอน มีลักษณะแผ่ขยาย อาจจะแผ่ขยายในด้านพื้นที่ ซึ่งเจ้าชะตาเคยชินกับการอยู่ในบ้านใหญ่โต ซึ่งเจ้าชะตาดิ้นรนไขว่หาและสำหรับชีวิตช่วงสุดท้ายด้ายหรืออาจจะเป็นด้านบุคคล คือเจ้าชะตาจะเคยชินกับการอยู่ในบ้านที่มีผู้คนพลุกพล่าน เข้าๆ ออกๆ อาจจะเป็นบ้านที่เกี่ยวกับวิชาการ หัตถกรรม หรือพาณิชยกรรมหรือจะเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ ด้านอุดมการณ์มีขอบเขตกว้างขวางมาก รับอิทธิพลมาจากหลายๆด้านแล้วมารวมเป็นของตนเอง จากการที่ได้สัมผัสมาหลายๆด้าน
แอดเมตอส ตั้งแต่เด็กๆ เจ้าชะตามีความดื้อรั้นดันทุรันสูง ยอมหักไม่ยอมงอ จะยึดแน่นอยู่กับบ้านหรือที่ดินที่ได้รับมรดกมา พร้อมจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยึดไว้และต่อสู้กับสิ่งต้านทานทุกอย่าง ทางด้านอุดมการณ์ จะมีความอึดอัดไม่ยอมปรองดอง
วัลคานุส ตั้งแต่เด็กเจ้าชะตาได้รับการอบรมปลูกฝังทางด้านอำนาจ หรือความรู้สำนึกในอำนาจ เขารู้จักอำนาจซึ่งมากจากอสังหาริมทรัพย์ เขาจึงดิ้นรนที่จะสงวนไว้ให้มั่นคงในบ้านเขาจะใช้อำนาจด้านอุดมการณ์ เขามองปัญหาจากจุดยืนด้านอำนาจ
โพไซดอน เจ้าชะตาจะใช้อิทธิพลทางด้านปัญญา และวัฒนธรรม ซึ่งเขาได้รับมาจากบ้านพ่อแม่มาใช้ในการกระทำในชีวิตจริง เขาจะทำบ้านของเขาให้เป็นสถานศึกษา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดาวโพไซดอนมีตำแหน่งให้ผลดีทางด้านอุดมการณ์จะเป็นเรื่องทางวิญญาณและจิต
หมายเหตุสรุป
ดาวธาตุไฟ จะทำให้บ้านเป็นสถานที่ทำงาน หรือกิจกรรมจะแสดงผลออกมาข้างนอกและแสดงอุดมการณ์ออกมาให้เห็น
ดาวธาตุดิน แบ่งเป็นดังนี้ พุธและพลูโต หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว ส่วนเสาร์และแอคเมตอส หมายถึง การไม่เปลี่ยนแปลง และการยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น
ดาวธาตุลม ทำให้บ้านมีบรรยากาศแนบสนิทเป็นกันเอง ยกเว้นอะพอลลอน
ดาวธาตุน้ำ มีเนปจูน และฮาเดสเท่านั้นที่อาจจะยังเป็นที่ข้องใจ ส่วนโครโนสและโพไซดอน นั้นดี โดยทั่วไปจะเป็นวิบากกรรมที่รับมาจากชาติก่อน ซึ่งอาจจะเป็น “บุญ” หรือ “บาป” ก็ได้