เรือนที่ 5 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 5 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 11 หมายถึงขั้นตำแหน่งที่เจ้าชะตาได้รับ เนื่องมาจากความรัก และมิตรภาพ
พุธ การสนทนาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค หรือการลงทุน ทำข้อตกลง คิดการปรึกษาหารือ สามารถพูดจาอ่อนหวาน ใช้คำพูดเป็นการแสดงอิทธิพลในการอบรมสั่งสอน
ศุกร์ ผู้อื่นมองเจ้าชะตาเป็นที่น่ารักน่าใคร่ มีเสน่ห์ เจ้าชะตาได้รับความรัก หรือความเอ็นดูเป็นสิ่งตอบแทน เจ้าชะตาเป็นคนอบรมง่าย หรือควบคุมง่าย โดยเฉพาะถ้าใช้ความรักหรือไมตรีจิต
อังคาร เจ้าชะตาถูกอบรมในลักษณะที่เข้มงวด หรือต้องถูกอบรมอย่างเข้มงวด แรงกดดันจะทำให้เกิดแรงต้าน ดังนั้นผู้อื่นจะมองว่าเจ้าชะตาเข้มงวด และไม่โอนอ่อน เจ้าชะตาจึงได้รับการปฏิเสธโดยง่าย ถ้าอังคารอยู่ในตำแหน่งที่ดี เจ้าชะตาจะเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ในการร่วมงาน
พฤหัส มีความสุขเมื่ออยู่กับผู้อื่น และสามารถคาดคิดได้ง่าย มีความสุขกับผู้อื่น เจ้าชะตาได้รับการอบรมที่ดี บุตรหลานของเจ้าชะตานำความยินดีมาให้ ถ้าไม่อยากจะสูญเสียบุตรหลานของตนเมื่อเติบโต ก็จะต้องพยายามทำให้กลายเป็นเพื่อนในวัยเด็ก ภาพดาวนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากในการนี้
เสาร์ ไม่แนะนำให้เข้าร่วมงานกับผู้อื่น เพราะจะประสบการสูญเสีย หรือการแตกแยก อาจเป็นมรณกรรมหรือการพลัดพรากในรูปแบบชนิดใดชนิดหนึ่งใน หรือจากบุตรหลาน จะประสบการขมขื่นในการพลัดพรากเหล่านี้ เจ้าชะตาไม่มีเสน่ห์ในการดึงดูดใจคน การสูญเสียทำให้จิตใจเย็นชา
มฤตยู ในการแสดงความรู้สึก จะแสดงออกมาอย่างขึ้นๆลงๆ ทำให้ผู้อื่นมองเจ้าชะตาว่าเป็นคนแปลกเพื่อนและเจ้าชะตาเป็นคนตื่นเต้นง่าย ความรักเกิดฉับพลัน และหายไปรวดเร็ว เหมือนไฟไหม้ฟาง เจ้าชะตาไว้ใจไม่ค่อยได้ในเรื่องความรักและมิตรภาพ ขัดแย้งกับบุตรหลานได้ง่าย
เนปจูน ในการแสดงออกความคิดเห็นของเจ้าชะตา ผู้อื่นจะไม่เข้าใจและปฏิเสธ ถือเสมือนเป็นคนนอก การอบรมเป็นไปในลักษณะค่อนข้างหละหลวม อาจต้องปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึก ที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้ในเรื่องความรัก หรือมิตรภาพ จึงอาจถูกทอดทิ้งได้ง่าย ไม่มีบุตร หรือมีการเข้าใจกับบุตรหลาน
พลูโต ลัคนา + พลูโต หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ ตำแหน่งจากพลูโตในเรือนที่ 5 จะกระทบถึงความรู้สึก พลัดพรากจากความรัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง สถานที่หรือการย้ายออกไป ไปสู่ที่แห่งใหม่ หรือไปตั้งหลักแหล่งใหม่ ในการร่วมงานกับผู้อื่นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้วย สัมพันธ์ภาพกับบุตรหลานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คิวปิโด รู้สึกผูกพันกับบ้านพ่อแม่ บ้านและที่อยู่อาศัย อาจจะมีอาชีพในฐานะผู้อบรม โดยเนื่องมาจากกำเนิดในครอบครัว อาจจะเป็นผู้อบรมในครอบครัว อาจหมายถึงการอบรมในบ้าน ซึ่งเป็นไปโดยสมัครใจหรือโดยถูกบังคับ ถ้าดาวคิวปิโดอยู่ในตำแหน่งไม่ดี อาจเป็นการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี มิตรภาพเกิดขึ้นในบ้านซึ่งมีการอบรมร่วมกัน
ฮาเดส ความน่ารังเกลียดที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรม รู้สึกถูกรังเกียจ เนื่องมาจากการขาดการอบรม ในเด็กของผู้อื่น การร่วมงานกับผู้อื่นจะจบลงด้วยความล้มเหลว นำความวิตกกังวล ผิดหวัง หรือความสูญเสีย เจ้าชะตาเองอาจขาดการอบรม จึงไม่สามารถอบรมบุตรหลานของตนเอง
เซอุส เจ้าชะตาได้รับการอบรมที่เข้มงวด มีเป้าหมายคล้ายกับในสถาบัน เตรียมการทหารในสมัยก่อน เมื่อเป็นผู้ใหญ่เจ้าชะตาก็กระทำต่อไป อาจเป็นผู้ควบคุมดูแล เจ้าชะตาได้เรียนรู้ในการควบคุมความรู้สึกในการติดต่อกับผู้อื่น เจ้าชะตาในฐานะเพื่อนเป็นผู้ที่ไว้ใจได้
โครโนส รับมอบหมายในการอบรม มีมิตรภาพกับคนในระดับผู้นำในสาขานี้ และติดต่อด้วยความรู้สึกดีต่อกัน ตั้งเป้าหมายไว้สูงในเรื่องการอบรม บุตรหลานจะเป็นคนมีอิสระ
อะพอลลอน คนระดับเดียวกัน อบรมซึ่งกันและกัน วัยรุ่นอบรมวัยรุ่น ความผูกพัน และมิตรภาพในกลุ่มคนหมู่มาก ต้องเป็นผู้อบรมคนหมู่มาก การสร้างคนรุ่นหลัง สำหรับวิชาการ และการค้า หัตถกรรมและอุตสาหกรรม การร่วมงานในวงกว้าง
แอดเมตอส ได้รับการกดดัน และอัดอัดอย่างแรง ในการอบรมของเจ้าชะตา ในมาตรการอบรมของเจ้าชะตา ประสบความเฉื่อยชา ต้องเอาชนะความเกียจคร้าน ถูกผู้อื่นบีบบังคับไม่เป็นไปอย่างอิสระ บุตรหลานขาดพรสวรรค์ มีความรู้สึกซึมเศร้า มีเพื่อนพ้องหรือไม่มี ไม่ควรร่วมงานในชุมชน
วัลคานุส ในการอบรมในวัยเด็ก จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น เมื่อเจ้าชะตาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะรู้สึกการใช้อำนาจ หรือการใช้กำลัง ซึ่งเจ้าชะตาจะเก็บไว้ต่อไป เพื่อใช้เป็นมาตรการการอบรมด้วยกำลัง บุตรหลานจะหลีกเลี่ยงถอนตัวจากมาตรการเหล่านี้ ซึ่งอาจจะทำให้มีการต่อสู้ขึ้นมา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรของตนเอง หรือของผู้อื่น เพื่อนจะต้องยอมตามการใช้อำนาจ
โพไซดอน ลัคนา + โพไซดอน หมายถึงคนที่มีดวงตาเห็นแจ่มแจ้ง คำถามก็คือในลักษณะไหน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสัจธรรมในระดับสูง ต้องตรวจดูให้ดีว่าสูงในระดับไหน ว่าปัญญาระดับไหน ที่จะกระทบถึงการอบรม
โดยสรุป
ดาวธาตุไฟ เจ้าชะตาจะอยู่ในภาระบังคับ ตอนแรกเป็นผู้ถูกบังคับ ต่อมาเป็นผู้บังคับเอง เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า เมื่อตะโกนไปในป่า ก็จะมีเสียงก้องกลับมาในทำนองเดียวกัน
ดาวธาตุดิน เมื่อมีแรงกด ก็มีแรงต้านกลับมา เช่น พุธ จะมีคำพูดต่อคำพูด ในลักษณะเดียวกัน
ดาวธาตุลม ควบคุมเรื่องต่างๆ ในทางที่รื่นรมย์
ดาวธาตุน้ำ ทำให้มีบรรยากาศที่ไม่แน่นอน