เรือน 5 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 5 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือน 2 หมายถึง ความรักในด้านร่างกาย และมีผลกระทบย้อนไปถึงโภชนาการ และบุตรหลาน ด้านการอบรมและเลี้ยงดู
พุธ (ตำแหน่งที่สัมพันธ์ถึง ก็ในกรณีจรโค้งสุริยาตร์ คือ พุธจรเข้ามา หรือ อาทิตย์จรถึงพุธ พื้นดวงในเรือน 5 )
ในจิตสำนึกเต็มไปด้วยความคิดในการปฏิบัติการ ความรื่นเริงบันเทิงใจ ความรักหรือบุตรหลาน หรือการศึกษาและการอบรม เจ้าชะตาครุ่นคิดถึงค่าใช้จ่ายความคิดเกี่ยวกับการต้อนรับแขก
ศุกร์ (ในเรื่องนี้ ดาวศุกร์ ห่างจากอาทิตย์ 45 นั่นคือ อยู่ในเรือน 5)
ชอบเครื่องประดับ และเครื่องกายที่สวยงาม อยากให้คนชอบ ชอบความรักทางกาย รักเด็กมาก มือมีความชำนาญสูง อาชีพอาจจะเกี่ยวกับเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย หรือของเสริมความงาม ที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นศุกร์ที่มีตำแหน่งดี
อังคาร มีความต้องการจะกระทำหรือ ปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีแรงโน้มสูง ที่จะหาความเพลิดเพลิน และการแสวงความรักทางกาย ชอบใช้เงินในทางการกีฬาและเพื่อความสนุกสนาน หลักการในการอบรมลูก จะเป็นลักษณะแบบทหาร เจ้าชะตาเห็นคุณประโยชน์ในพละศึกษา จึงจัดให้บุตรหลานให้ทำงานและฝึกการกีฬ่า การอบรมและการศึกษาจะผูกพันกับค่าใช้จ่าย และจะเรียกหาผู้เสียสละ
พฤหัส เจ้าชะตามีโชคดีในกิจกรรมที่นำเงินมาให้ อบรมบุตรหลานด้วยความเมตตา บุตรหลานไม่ก่อความกังวลในการอบรมเลี้ยงดู เจ้าชะตานอกจากมีประสบการณ์ทีมีความสุขในเรื่องความรัก และยังมีความสุขในด้านอาหาร หรือโต๊ะอาหาร จะเต็มด้วยอาหารอย่างดี
เสาร์ ความรู้สึกทางกายมีน้อยความเย็นชาด้านความรู้สึก เป็นผู้อบรมที่เข้มงวด โน้มเอียงที่พลัดพรากทางความรัก ไม่ยินดีที่ใช้งานในด้านหาความเพลิดเพลิน บุตรหลานจะเป็นภาระที่หนัก การอบรมเลี้ยงดูจะเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล
มฤตยู มีทัศนคติที่ผิดปกติต่อความรักทางกาย จะปฏิเสธหรือมีความรู้สึกละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากในเรื่องเหล่านี้ มีความไวผิดปกติที่มีลักษณะอาจจะเป็นโรค หรือไวสูงมากเกินปกติ ความล้มเหลวในกิจกรรมต่างๆ เบื่ออาหาร บุตรหลานอ่อนแอหรือไม่มีบุตร การอบรมบุตรไม่คงเส้นคงวา
พลูโต เปลี่ยนแปลงมากในกิจกรรม หรือที่เกี่ยวกับโภชนาการ ทำนองเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางโภชนาการที่เกี่ยวกับเปลี่ยนกิจกรรม ความสัมพันธ์ทางความรักก็ไม่คงที่ ความชอบและความชังต่อบุตรหลาน ก็เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
คิวปิโด ความรักและความชอบต่อครอบครัว รู้สึกนึกต่อพี่ๆน้องๆ อย่างสูง ไม่เพียงแต่รักบุตรของตนเองเท่านั้น แต่ยังรักบุตรของพี่ๆน้องๆ กิจการเกี่ยวกับชุมชน
ฮาเดส เจ้าชะตาไม่มีโรคในกิจกรรม มีกังวลและความขมขื่น เนื่องมาจากความรักและบุตร สิ่งเหล่านี้จะทำให้เสียเงิน ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับของเก่าหรือขยะ
เซอุส มีความโหยหาทางความรักสูง และปรารถนาแรงกล้าในการสืบพันธุ์ มีเป้าหมายแน่นอนในกิจกรรม จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใจด้านการค้า จะอบรมบุตรหลานให้ว่านอนสอนง่าย เกี่ยวกับเรื่องกินและเรื่องดื่ม มีรสนิยมที่ชัดเจนแน่นอน
โครโนส เจ้าชะตาชอบ และมีใจกว้างในกิจกรรม ไม่ตระหนี่ในเรื่องการเงิน ไม่มีแขก บุตรหลานจะขึ้นสูงเหนือกว่าพ่อแม่ในด้านสังคม
อะพอลลอน วิทยาการด้านการอบรม มีประสบการณ์ในการอบรมบุตร มีรายได้ทางการเงินจากวิทยาการ หรือกิจกรรมด้านการอบรม ความโน้มเอียงโดยทั่วไป กิจกรรมมีช่องทางสะดวกสบายที่สุด บางกรณีอาจจะมีบุตรมาก บุตรไมก่อความยุ่งยากลำบากในการอบรมเลี้ยงดู
แอดเมตอส มีกิจกรรมเกี่ยวกับดิน หรือที่ดิน อุ้ยอ้ายในการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น จึงอาจจะมีปัญหาด้านความรัก มีบุตรน้อย หรือบุตรอาจจะเป็นภาระอย่างหนัก
วัลคานุส กิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายและสุขภาพที่ดี เจ้าชะตาต้องการจะแสดงหรือใช้พลังทางกาย มีผู้สืบสันดานที่สุขภาพดี และขยันขันแข็ง ระหว่างพ่อแม่ และบุตร อาจจะมีการประลองกำลังกัน เจริญอาหาร เพราะร่างกายต้องใช้พละกำลัง
โพไซดอน มีความรักทางนามธรรม หรือฉันท์เพื่อน บุตรหลานอาจขาดพลังชีวิต
หมายเหตุสรุป
ดาวธาตุไฟ จะชุดชนวนด้านความรัก และความต้องการทางอาหาร ชอบอาหาร เนื้อสัตว์ มีอิทธิพลต่อบุตรหลาน ในกิจกรรมจะมีการใช้แรงกายนำหน้า ยกเว้นพลูโต
ดาวธาตุดิน เช่น เสาร์ และ แอดเมตอส จะมีผลทางด้านยับยั้นและขัดขวาง จึงมีความหมายไม่ตรงกับความหมายของเรือน
ดาวธาตุลม จะสนับสนุนเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ดาวธาตุน้ำ แม้แต่โครโนส ก็ไม่อยากจะเป็นในเรื่องนี้