เรือน 5 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 5 เรือนชะตาจันทร์

เรือนที่ 5 และเรือนที่ 6 สะท้อนซึ่งกันและกัน ส่วนในผู้หญิง จะเกี่ยวกับการรักบุตรและการเสียสละ ที่หล่อนจะต้องอุทิศให้ ส่วนในผู้ชาย หมายถึงความสามารถในความรักของภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน ความสัตย์ซื่อต่อการสมรส หรือความผิดหวังที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่มากก็น้อย ชนชั้นและกลุ่มอาชีพในเรือนชะตานี้ จะพอมีทางขยับขยายได้สำหรับภาระกิจและความผิดพลาด และความคับแคบ ได้แก่การเสี่ยง รวมทั้งภาษีที่รัฐเรียกร้อง

พุธ ก. หญิง ความรักของเด็กสาว ความคิดจะสมรส และการรู้จักเพื่อความรักมีค่อนข้างเร็ว ความรักและบุตรมีบทบาทที่สำคัญอยู่ในความคิดของหล่อน เรือนที่ 8 จะนำมาซึ่งความกังวล และสุดท้ายคือความกลัดกลุ้ม มีการเรียกร้องอยู่ใต้จิตสำนึกที่จะปกป้องเด็ก ๆ รวมทั้งการกลัดกลุ้มและความโศกเศร้า เมื่อหล่อนต้องเสียสละ เด็กคนใดคนหนึ่งไป

ข. ชาย เขามีจุดอ่อนสำหรับหญิงสาว และอาจจะไม่ซื่อตรงที่เดียวนัก ความสำนึกในการกระทำของเขา มักจะมาช้าไป

ค. สาธารณชน บุคคลหนุ่มสาวในสาธารณชน ในการกีฬา การเล่น และความรักมีการเตรียมตัวอย่างไม่รู้ตัวต่อความจริงจังทางชีวิต การสร้างเสริมพลังสำหรับการต่อสู้ทางชีวิต เผื่อว่าในชีวิตต่อมา การกระทบกระแทกและมรสุม ไม่อาจทำให้ล้มได้การครุ่นคิดเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย ธุรกิจคิดถึงการเสี่ยงในกิจกรรมที่ทำ

ศุกร์ ก. หญิง ทัศนคติที่สอดคล้องต่อความรัก ซึ่งไม่มีผลสะท้อน ดังใรกรณีดาวพุธ แต่เป็นการเสียสละแต่ฝ่ายเดียว เข้าไปสู่ภารกิจของเขาด้วยความรัก และด้วยความเสียสละ พร้อมที่จะเสียสละสำหรับบุตร

ข. ชาย จากภาพดาวนี้ ชี้แนะไปถึงลักษณะชอบมีภรรยาหลายคน ซึ่งจะทำให้รักผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคน ความเบื่อหน่ายซึ่งมาจากอิทธิพลของเรือน 8 จะทำให้เขาไขว่คว้าหาตนอื่นต่อไป อาจเป็นความรู้สึกหดหู่ การสร่างความมัวเมา หรืออาการเมาค้างจากความรัก

ค. สาธารณชน บุคคล กลุ่มอาชีพ ชนชั้น ประชากร ซึ่งกระทำออกมาตามใจตนเอง ชอบและใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องนำเท่านั้น ไม่ได้นึกถึงผลที่ตามมา วงการของบุคคลที่กล่าวถึงนั้น อยู่ในสถานะที่เป็นคุณ สำหรับขยายกิจกรรมอาจจะเป็นการร่วมมือที่สอดคล้องกับกลุ่มอื่น

อังคาร ก. หญิง ผู้หญิงที่มีตัณหาราคะรุนแรงจนสามารถที่จะสมรสอย่างเสรี ห้ามข้ามเขตแดนไปได้ เมื่อหล่อนแสดงความรัก หล่อนมรความสามารถและพร้อมที่จะทำอย่างแข็งขัน ในการอบรมเลี้ยงบุตร หล่อนก็ทำได้อย่างเด็ดขาด

ข. ชาย มีจิตใจชอบพิชิตผู้หญิง ชอบได้ผู้หญิงมาด้วยความบุกบั่นและโจมตีแม้ ความรักก็กลายเป็นความทุกข์ มีความเบื่อหน่ายและแตกแยก

ค. สาธารณชน บุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ซึ่งก้าวไปข้างหน้า ในกิจกรรมอย่างเต็มกำลัง ไม่ละเว้นที่จะต่อสู้แข่งขัน และบางทีกระทำกันอย่าง ไม่เกรงอกเกรงใจ พร้อมที่ข้ามศพไป หรือรัดคอศัตรู ทางเศรษฐกิจพร้อมที่จะเสียงภัย

พฤหัส ก. หญิงหล่อนประสบความสุขอย่างมากในความรักเรือน 8 จะแสดงผลก็เฉพาะในตำแหน่งดาวที่ไม่ดี  เพราะดาวพฤหัสในเดือน 5 ของเรือนจันทร์นั้นมีอิทธิพลแรง

ข. ชาย ผู้ชายที่มีโชคลาภอย่างมาก มาจากผู้หญิงคนหนึ่ง อาจจะแสดงถึงความสุขจากเด็ก สำหรับทั้งสอง

ค. สาธารณชนบุคคล อาชีพ หรือชนชั้น ที่พัฒนาก้าวหน้าในกิจกรรมเป็นอย่างดีไม่น่าจะกลัวถึงผลเสียหาย การเสียภาษีก็สูงตามไปด้วย กิจกรรมที่ไม่มีการเสี่ยงภัยถ้าไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่ได้ พ่อค้าที่กล้าได้กล้าเสีย ถ้าจะตีความสำหรับผู้หญิง ผู้ชายและสาธารณชน ก็จะเห็นว่า โชคและและเคราะห์บนตราชั่ง ค่อนข้างสมดุล ถ้าด้านหนึ่งมีโชคเพิ่มขึ้น อีด้านหนึ่งก็จะมีเคราะห์ตามส่วน หรือการสละอีกด้านหนึ่ง

เสาร์ ก.หญิง ภาระที่หล่อนได้รับเกิดจากความรัก บุตร หรือการแตกแยกของสิ่งดังกล่าว จากเรือนที่ 8 จะหมายถึง ความปรารถนาที่จะขจัดความเดือดร้อนให้พ้นไปหล่อนครุ่นหาถึงความสวย

ข. ชาย ความรักต่อภรรยาจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว เขาจะเห็นหล่อนเป็นภาระเขาจะไม่มีโชคจากบุตรโดยเฉพาะจากบุตรหญิง โดยจะเป็นเครื่องถ่วงสำหรับเขาบางทีเขาแยกตัวจากคนเหล่านั้น ไม่ใช่โดยไม่ชอบ หรือมิฉะนั้น การพลัดพรากจะเป็นไปอย่างขมขื่น กิจกรรมกับผู้อื่นในชุมชน จะไม่ประสบความสำเร็จ

ค.สาธารณชน บุคคล ชนชั้น และอาชีพ ซึ่งอยากจะประกอบกิจกรรมนั้น ๆ จะถูกหยุดหรือยับยั้ง ตำแหน่งต่าง ๆต้องไขว่คว้าหามาด้วยความยากลำบาก และก็ต้องพยายามรักษาไว้อย่างยากเข็ญ ทั้งที่อย่างนั้นก็อาจจะเสียท่าได้ การเสี่ยงภัยซึ่งความระมัดระวังอย่างยิ่ง

มฤตยู ก. หญิง มีความรักในลักษณะพิเศษพิษดาร รักเมื่อแรกเห็น ความรู้สึกหรือความเรียกร้องในความรักพลุ่งขึ้นโดยฉับพลัน เรือนที่ 8 จะบังคับให้หล่อนคิดหน้าคิดหลังถึงผลของการกระทำอย่างไม่คาดฝัน

ข. ชาย ความรักมีลักษณะเหมือนไฟไหม้ฟาง เกิดหลงรักอย่างบ้าคลั่งโดยฉับพลันและมุ่งกระทำแบบสายฟ้าแลบ อาจจะหมายถึง อาชีพที่มีลักษณะของดาวมฤตยูและจากตำแหน่งพื้นฐานอันนี้ โดยหลักแล้วจะต้องเข้าแทรกแซงอย่างไม่คาดฝัน ทำนองเดียวกัน อาจจะมีการพลาดท่าโดยฉับพลัน หรืออาจเกิดหยุดนิ่งขึ้นมาเฉย ๆอย่างฉับพลันการเสี่ยงภัยก็ไม่ควรประมาท

เนปจูน ก. หญิง ความหลงผิดในความรัก ในความรักที่เกิดขึ้น ไม่ควรจะประเมินค่าถึงสภาพตามความเป็นจริง หรือผลที่ตามมา เรือนที่ 8 จะนำความพินาศของความหลงผิดอันนี้ ในภาพดาวทำนองนี้ โดยหลักอาจหมายถึง การปฏิเสธทางความรัก หรือโดยความไม่ตั้งใจโดยเสรี กายจำใจสละ อาจจะต้องกลายเป็นผู้เสียสละ

ข. ชาย เขามีชีวิตแต่ด้วยความฝัน และความปรารถนาจะได้สิ่งอื่น ๆนอกเหนือจากสิ่งที่มีแล้ว ไม่มีผู้หญิงใดทำให้เขาสมความปรารถนาได้ เพราะเขาอาศัยอยู่ในสวรรค์ของคนโง่ และไม่มีผู้หญิงใดจะผูกพันกับเขาได้โดยตลอดไป จากเรือนที่ 8

จะเกิดความไม่พอใจคับแค้นใจ เนื่องจากความหวังไม่สัมฤทธิ์ผลเขาอาจจะมีภรรยาที่มีลักษณะเย็นชาต่อเขา หรือมิฉะนั้น เขาอาจจะอยู่ร่วมกัน โดยไม่สมหวังในความรัก

ค. สาธารณชน อาชีพ หรือชนชั้น ที่กิกรรมถูกทำให้ชะงักงัน เนื่องมาจากมีการสลายตัวในสาธารณะ การประเมินค่าของการเสี่ยงภัย เกิดผิดพลาดในเวลาต่อมา

พลูโต ก. หญิง แกว่งไกวและไว้ใจไม่ได้ในเรื่องความรัก อาจจะมีความรักหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดมาจากความรักเริ่มแรกต่อผู้ชาย ซึ่งความรักนี้ จะถ่ายทอดไปยังบุตรหลานต่อไป จึงทำให้เกิดรบกวนในความสัมพันธ์กับผู้ชาย (คำอธิบายของผู้แปล: ตอนแรกผู้หญิงมีความรักต่อผู้ชาย แต่พอมีลูกก็กลับไปรักลูก จึงทำให้สามีไม่พอใจ อะไรทำนองนี้)

ข. ชาย ในการเสาะแสวงหารักแท้ ตอนแรกเขาจะต้อง ผ่านความผิดหวัง และประสบการณ์นาๆ นับประการ ก่อนที่จะพบรักแท้ เขาอาจจะมีผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์และทรมาน

ค. สาธารณชน สมาคมอาชีพ ซึ่งถูกบังคับให้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในการกระทำกิจกรรม ถ้าทำไม่ได้ก็จะเกิดการผิดพลาดหรืผลกระทบได้ การเสี่ยงภัยจะต้องตรวจสอบควบคุมให้ดีตลอดเวลา

คิวปิโด ก. หญิง เป็นภรรยาและมารดาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยความรักบุตรหลาน รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยการปกป้องและความรัก หล่อนอาจจะมีพรสวรรค์ทางศิลปะ มรณกรรมของมารดาจะกระทบกระเทือนอย่างมากต่อครอบครัว รวมทั้งมรณกรรม ของบุตรหลานด้วย

ข. ชาย เขาชอบสังสรรค์กับครอบครัว และมีจิตจดจ่อต่อครอบครัวอย่างมากเขาจะเสาะแสวงหาภรรยา ที่มีลักษณะเช่นนี้ ตามที่เขาปรารถนา อาจจะมีการมรณกรรมที่นำความเศร้ามาสู่ครอบครัว  และจะทำให้ความโทรมนัสอย่างมากกิจกรรมในสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสมาคม อาจจะไม่ประสบโชคเสมอไป ถ้ามีดาวบาปเคราะห์จากเรือนที่ 8 โคจรมากระทบดาวคิวปิโต

ค. สาธารณชน อาชีพ ชนชั้น ซึ่งรวมตัวทำธุรกิจร่วมกัน การก้าวเข้ามา ของบริษัทธุรกิจสู่วงการ และการประเมินค่าใช้จ่าย และการขาดทุน การกระทบเสี่ยงภัย การแบ่งหน้าที่ที่จะต้องกระทำ และภาระให้แก่การเมือง

ฮาเดส ก. หญิง อาจจะเกิดความขมขื่นของความรัก: อาทิเช่น จากการผิดศีลธรรมของตนเอง จริยธรรมอันเลวทราม ความน่าเกลียดของคู่ครอง เคราะห์ร้าย  และความห่วงใยเกี่ยวกับเด็ก หรือจากบุตรหลาน

ข. ชาย  ประสบความหดหู่ใจ เมื่อยังเป็นเด็ก เนื่องจากความเจ็บป่วย การเป็นหม้าย หรือความยากจนของมารดา อาจจะเป็นผิดศีลธรรมของมารดา อาจเกิดสาเหตุทำนองเดียวกันได้กับภรรยาหรือบุตรหลาน อาจจะมีอิทธิพลจากบาปเคราะห์ของเรือนที่ 8 เข้ามาเสริม

ค. สาธารชน ถ้าเป็นอาชีพ หรือชนชั้น ที่มีลักษณะของดาวฮาเดส เช่นการทำเหมืองแร่ การค้าของเก่าหรือวัตถุดิบ ดังนั้น การประกอบกิจกรรมของคนพวกนี้และอันตรายที่อาจจะเกิดตามมาได้ก็คือ มาจากอิทธิพลของเรือนที่ 8 อาทิเช่นอุบัติเหตุ หายนะ ทางเหมือง และอื่น ๆ สำหรับชนชั้นอื่น ๆภาพดาวฮาเดส อาจแสดงถึงการล้มละลายของกิจการ

เซอุส ก. หญิง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้บุตร บุตรที่รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเคร่งครัด ยินดีอุทิศตัวเสียสละ และยอมทรมาน แม้จะตั้งครรภ์โดยไม่สมรสหล่อนก็ไม่กลัว

ข. ชาย เกี่ยวกับจิตอารมณ์เป็นผู้มีวินัยของตนเอง สามารถชนะใจตนเองได้ นำตนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้ ทุกอย่างเป็นไปตามทุกตัวอักษร เมื่อมุ่งไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว อย่างอื่น ๆ ร้อยอย่างก็ไม่พะวงสนใจ การละทิ้งอย่างอื่นร้อยอย่างมาจากอิทธิพลของเรือน 8

ค. สาธารณชน ชนชั้น  และอาชีพ ที่มีวินัยของตนเอง และต้องพยายามรวบรวมพลังทั้งหลาย ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ การเสี่ยงภัยจะประเมินดูอย่างถี่ถ้วน

โคครโนส  ก. หญิง หล่อนสามารถจัดการด้วยตัวเองอย่างมีอิสระต่อความรัก และการอบรม สามารถก้าวไปสู่ความรักอันยิ่งใหญ่ ซึ่งหล่อนเข้าใจเป็นอย่างดี หล่อนก็มีความสามารถในการสละด้วย

ข. ชาย ในกิจกรรม เขาจะเป็นสมาชิกในกลุ่มคณะบริหาร เขาพร้อมที่จะเข้ารับความรับผิดชอบด้วยการเข้ารับการเสี่ยงภัยสูง เขาสามารถที่จะเข้าพัวพันด้วยตนเอง และมีความกล้าได้กล้าเสีย โดยยึดหลักการที่ว่า ถ้าไม่เสียงก็ไม่ได้

ค. สาธารณชนบุคคล ชนชั้น หรืออาชีพ ที่เข้ากระทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และก็พร้อมที่จะยอมขาดทุน

อะพอลลอน  ก.หญิง หล่อนเปิดหัวใจกว้างขวางสำหรับความรัก และยืนหยัดอยู่หล่อนต้อง การความอิสระในเรื่องเหล่านี้ จะสลัดความคับแคบ และพันธนาการทิ้งไป ดาวอะพอลนจะนำทางเลือกมากมายมาให้หล่อน แต่ก็อาจจะนำความกลัดกลุ้มได้มากเหมือนกัน

ข. ชาย กิจกรรมของเขากว้างขวางมาก และจะนำให้เขาได้มาติดต่อกับผู้คนมากหลาย จึงทำให้มีผู้รู้จักมักคุ้นมากมาย จึงอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้มาก อาจจะเป็นการขากทุนเล็กน้อยมากมายก็ได้

ค. สาธารณชน สมาคมอาชีพซึ่งมีสมาชิกมากจึงทำให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเหล่านี้จะนำความสำเร็จมาให้ การขาดทุนก็จะรับร่วมกัน จึงทำให้การเสี่ยงภัยลดน้อยลง

แอคเมตอส ก. หญิง มีลักษณะรักยาก หรือเย็นชาต่อความรัก มีสิ่งเหนี่ยวรั้งในการแสดงออกซึ่งความรัก จากภาพดาวนี้  อาจจะมีความหมายดังนี้ โอกาสที่จะพบรักน้อย  เพราะการแบ่งชั้นวรรณะ ความเงียบเหงาของสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้การเลือกคู่ถูกจำกัด อิทธิพลจากเรือน 8  อาจทำให้พลาดหวังจากความรัก

ข. ชาย เขาสารถดำเนินการตามเป้าหมายใกล้ได้ด้วยความเหนียวแน่น โดยเฉพาะเกี่ยวกับภาระกิจพิเศษ ซึ่งเขาจะแสดงฝีมืออย่างเลือดเย็น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าทำให้แคบเข้ามาอีก การแคบเข้ามานี้ มีอิทธิพลมาจากเรือน 8เป็นอาชีพ

ค. สาธารณชน อาชีพที่จะเริ่มทำกิจกรรมได้ ก็แต่ในสาขาที่มีขอบเขตจำกัด อาจ

เป็นอาชีพที่มีกิจกรรมกระทำในห้องปิด เรือนที่ 8 จะสร้างอิทธิพลโดยอาจจะทำ

ให้เกิดวิกฤตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วัลคานุส ก. หญิง หล่อนเรียกร้องอย่างมากต่อความรัก จึงอาจจะมีผลทำให้มีการ

สมรสเสรี หรือการตั้งครรภ์นอกสมรส ถ้าการเรียกร้องนี้ไม่ประสบผล จะทำให้

ความขมขื่น และกัดกร่อนอารมณ์ที่ไม่สมหวังนั้น

ข. ชาย เขาเรียกร้องการผูกพันทางความรักจากผู้หญิง โดยที่จะกระทำตาม

อำเภอใจ เขาบังคับหล่อนให้อยู่ในอำนาจของเขา และผลสุดท้ายก่อความเกลียด

ชังได้

ค. สาธารณชน การปฏิบัติการของอำนาจบริหาร หรือตัวแทนอาจจะเป็นกา

แทรกแซงของตำรวจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นความตาย เช่นการตามล่า

อาชญากร การเสี่ยงต่อความเป็นความตาย

โพไซดอน ก. หญิง หล่อนมีความรักทางด้านปัญญา หรือแบบในอุดมคติ อาจจะ

เป็นความรักในลักษณะแบบพลาโตก็ได้ ซึ่งไม่มีความรักทางกายเรือนที่ 8 จงบ่ง

ไปที่จะไม่มีการเกิดความรักแบบโลกๆ หรืออาจจะบ่งถึงความผิดหวัง ถ้า

ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นจากที่หล่อนคิดไว้

ข. ชาย ในเรื่องความรัก เขาดำเนินตามแรงดลใจ และให้เป็นไปตามนั้น เขาเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมทางทัศนคติในสาธารณชน อาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้

เกิดการผูกมิตรเพื่อความรักก็ได้ อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการของเยาวชน

อาจจะเป็นภารกิจในหรือนอกประเทศ กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะทางวัฒนธรรม

หรือที่มุ่งไปสู่โลกหน้าหรือศีลธรรม

ค. สาธารณชน  บุคคล ชนชั้น หรืออาชีพ ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่ง

อาจจะเป็นเช่น ทาวศาสนา นักสอนศาสนา(มิชชันนารี) หัวหน้าของสภาบัน

ทางการพยาบาล หรือบ้านที่อยู่ ฯลฯ พยายามจะข่มความทามานจากเรือน 8 หรือ

จำกัดให้น้อยลงโดยทางปัญญา และความรัก