เรือน 5 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 5 เรือนชะตาเมอริเดียน
ดาวในเรือนที่ 5 ของเมอริเดียน เมอริเดียนอยู่ในเรือนที่ 8 ของดาวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติ ศีลธรรม สติสัมปชัญญะ และโลกหน้า
พุธ ความคิดมุ่งไปที่สัญชาตญาณ บุตรหลาน การเก็งกำไรและการกีฬา คิดและครุ่นคิดโดยแรงสัญชาตญาณผลักดัน ดาวพุธในที่นี้ ไม่ใช่แรงดันที่มาจากการคิดแบบตรรกะหรือครุ่นคิดให้กระจ่างในชีวิตปลายๆ จะคิดถึงความตาย และโลกหน้า เพ่งพินิจการกระทำของตน
ศุกร์ ในด้านความรัก เจ้าชะตาผู้นี้เป็นผู้มีโชค เพราะดาวศุกร์ในที่นี้ให้ผลเต็มที่ มีการให้และการรับซึ่งความรัก มีเรื่องของเรือนที่ 5 ทุกเรื่อง ความรู้สึกและรู้สำนึกเป็นตัวนำของการกระทำ ดังนั้นวิธีการปฏิบัติศีลธรรม สติสัมปชัญญะ ความตายและโลกหน้า จึงไม่เป็นปัญหา ความรักก็คือ ความรักก็มีปรัชญาของตัวมันเอง
อังคาร ทำอะไรมักเป็นแบบหุนหันด่วนได้ จริงใจ เด็ดขาดในเรื่องความรัก อันตรายอยู่ที่ว่า ทำอะไรไม่คงเส้นคงวา ทำเกินกำลัง สูญเสียกำลังโดยเปล่าประโยชน์ ดาวอังคาร ต้องการจะเป็นผู้พิชิตท่ามกลางพายุร้าย สำหรับผู้ชายก็ย่อมเป็นเช่นนั้น สำหรับผู้หญิงก็ออกจากการเก็บเนื้อเก็บตัว การรู้สึกสำนึกทางศีลธรรมมาภายหลัง
พฤหัส โชคโดยเฉพาะในเรื่องทางธุรกิจ หรือภารกิจ โชคเกี่ยวกับเด็ก และความชื่นชอบต่อโชคของเด็ก ความสะเทือนอารมณ์อย่างเป็นสุข ไม่ห่วงกังวลเกี่ยวกับความตายและโลกหน้า
เสาร์ ความสะเทือนทางอารมณ์ และการแสดงออกทางความรัก เย็นชา และมีความลังเล ลูกหลานจะไดรับการอบรมอย่างเข้มงวด เจ้าชะตาจะต้องพิจารณาครุ่นคิดให้ถึ่ถ้วนในการกระทำของตน มิฉะนั้นจะเสียหายได้จากประสบการณ์ เขาจะทำอะไรก็รอบคอบ ความตาย โลกหน้าและหลักศีลธรรมในการกระทำของตน เป็นปัญหาจริงจังมากสำหรับเจ้าชะตาซึ่งเป็นเงาสลัวๆอยู่ในชีวิต
มฤตยู ความสะเทือนอารมณ์เป็นไปอย่างหุนหัน ออกความคิดเห็นโดยไม่ไตร่ตรองก่อนการกะโดยคาดหมาย รักเร็ว บางครั้งก็เหมือนไฟไหม้ฟาง คล้ายกับดาวอังคาร คือมักจะรู้สึกนึกทางศีลธรรมเมื่อสายเสียแล้ว
เนปจูน จะมีความผิดปกติเกี่ยวกับความรักหรือความรู้สึกในใจ จะมีความคลั่งไคล้อยากมากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ การกระทำมักล้มเหลวไม่สามารถจะตัดสินใจ หรือทำความเข้าใจให้กระจ่างขาดความไว้วางใจระหว่างพ่อหรือแม่กับลูกๆ จะเกิดความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เจ้าชะตาจะประสบความลำบากที่จะพบหลักศีลธรรมความตายและโลกหน้า ซึ่งเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอเขาพร้อมที่จะรับความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ
พลูโต รู้วิธีปรับตัวเกี่ยวกับความรักหรือเรื่องสะเทือนอารมณ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติด้วย เจ้าชะตาจะพัฒนาตนไปสู้หลักศีลธรรม ทัศนคติต่อความตายและโลกหน้า ซึ่งเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอ
คิวปิโด ความรักและครอบครัว มีความสอดคล้องกันดีมาก เจ้าชะตาปรารถนาการสมรสที่มาจากความรัก มีความสำนึกในครอบครัวสูง เนื่องมาจากเข้าใจหลักศีลธรรมดี ความตายและโลกหน้าจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับเขา
ฮาเดส จะมีความผิดปกติ เกี่ยวกับความรักหรือความรู้สึกในใจ ความรักจะนำความกังวลใจให้ หรือพบความรักที่ต่ำช้า กามารมณ์ที่สกปรกความชั่วช้า ในเรื่องความรักการกระทำที่เลวทรามเคราะห์กรรมจากลูกๆ ในใจขาดศีลธรรม ไม่มีสติสัมปชัญญะเหนี่ยวรั้ง
เซอุส ในการปฏิบัติการเจ้าชะตามีเป้าหมายที่ชัดแจ้ง เมื่อเริ่มอะไรแล้วทำจนสำเร็จถึงจุดหมาย ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้รับความไว้วางใจ อยากจะมีบุตรที่ได้รับการอบรมที่ดี เนื่องจากเขาทำอะไรสุจริตขาวสะอาด เรื่องศีลธรรมจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับเขา ไม่ยอมขาดสติสัมปชัญญะ ถ้าทำอะไรผิดพลาดก็จะหาทางแก้ไขโดยไม่ให้มีข้อตำหนิแก่ตนได้
โครโนส เจ้าชะตาทำอะไรก็ด้วยความใจกว้างและมีอิสรเสรี รักษาเกียรติ เขาหาวงงานของเขาในกิจการใหญ่ๆ ในเรื่องความรักจะเลือกอยู่ในชนชั้นตน บุตรหลานอาจจะถอดแบบของเขาต่อไป คล้อยตามหลักศีลธรรม
อะพอลลอน มีความปรารถนาทุกทิศทางรอบตัว กิจกรรมต่างๆมากมาย จับงานทีเดียวหลายๆอย่าง อาจมีความสัมพันธ์ทางความรักพร้อมๆกันหลายความสัมพันธ์ ด้านศีลธรรมเป็นคนไม่ค่อยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือที่บัญญัติไว้
แอดเมตอส กิจกรรมที่กระทำถูกบีบอย่างแรง หรือต้องเดินตามกรอบอย่างเคร่งครัด นอกจากถ้าเป็นกิจกรรมพิเศษเท่านั้น ซึ่งอาจจะออกมานอกกรอบได้ แต่ก็จะมีแรงกดดันหรือการต่อต้านอย่างแรงอยู่เสมอ กิจกรรมหรือการเก็งกำไร ควรทำเกี่ยวกับเรื่องพื้นดิน หรือที่ดิน เกี่ยวกับความรัก เจ้าชะตาจะเป็นคนเย็นชา และอืดอาดเด็กๆ อาจก่อความรำคาญ หรือรู้สึกอย่างนั้น ทางด้านศีลธรรมก็รู้สึกเฉยๆ
วัลคานุส เรียกร้องความรักอย่างสูงมาก รวมทั้งทางเพศด้วย ความชื่นชมในอำนาจก็จะทำให้มีความกระตือรือร้นกระทำกิจกรรม ยิ่งมีความขยันขันแข็งมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีผลดีแก่เจ้าชะตา บุตรหลานก้าวถึงตำแหน่งที่ดีเลิศ โดยไม่ยากลำบาก เจ้าชะตาถืออำนาจคือ ศีลธรรม สิทธิคืออำนาจ
โพไซดอน โพไซดอนในตำแหน่งนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งที่น่าปรารถนานัก ลักษณะของโพไซดอนไม่ค่อยตรงกับลักษณะของเรือน มักจะนึกถึงความรักในแง่ความรักแบบเพื่อน (พลาโตนิค) ความรักทางโลกกับทางสวรรค์ไม่ตรงกัน เรือนที่ 5 หนักมาทางด้านโลกอย่างดีที่สุดที่เจ้าชะตาจะกระทำได้จากภาพดาวนี้ คือ ปรัชญาเกี่ยวกับศีลธรรม โลกนี้และโลกหน้าชีวิตและความตาย
หมายเหตุสรุป
ดาวธาตุไฟ เชื่อมคุณสมบัติของดาวเข้ากับความกระตือรือร้นในกิจกรรมของเรือนที่ 5 ช่วยส่งเสริมด้านความรัก สายคันธนูจะถูกน้าว ดาวเซอุสจะเป็นดาวที่ให้ผลดีที่สุดในบรรดาดาวธาตุไฟสี่ดวงในเรือนนี้ ที่จะควบคุมพลังงานให้ตรงเป้าหมาย
ดาวธาตุดิน ไม่ค่อยดีนักในเรือนนี้ ยกเว้นดาวพลูโตที่มีตำแหน่งดี
ดาวธาตุลม ให้ผลดี ยกเว้นดาวอะพอลลอน
ดาวธาตุน้ำ ก็มีแต่โครโนสที่ให้ผลดี