เรือนที่ 6 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 6 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 10 ขั้นตำแหน่งในสถานที่ทำงาน หรือตำแหน่งทางสังคม ที่ก้าวไปถึงขาดการพยายาม
พุธ การสนทนากับผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องการงาน ตำแหน่งในการงาน เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน หรือเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หมายถึงการกล่าววิชาการหัวหน้าด้วย เนื่องจากเกี่ยวกับสถานที่ทำงานด้วย ดาวพุธจะเป็นตัวบ่งชี้ไปยังสถานที่ซึ่งมีการพูด ปรึกษาหารือ หรือการเจรจาต่อรอง หรือมีงานเขียน อาจหมายถึงสถานที่ สำนักงาน
ศุกร์ เจ้าชะตาที่มีภาพดาวนี้ จะปรารถนาที่จะมีสถานที่ทำงาน ซึ่งคนรู้สึกมีความสุข และการติดต่อทางการงานด้วย บุคคลในสิ่งแวดล้อมในทำนองเดียวกัน ถ้าตำแหน่งดาวศุกร์ดี จะรักษาสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่ถ้าไม่ดี จะมีการขาดแคลนบกพร่อง ในตำแหน่งทางสังคมจะประสบความรื่นรมย์
อังคาร ถ้าพิจารณาถึงบุคคลในที่ทำงาน จะประสบการต่อสู้ และขัดแย้ง ที่เกี่ยวกับตำแหน่งของคนในคนหนึ่ง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงาน หรือค่าตอบแทน ฯลฯ ตำแหน่งที่จะได้มาในการทำงาน และที่จะรักษาไว้นั้น จะต้องต่อสู้ เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน อังคารจะหมายถึงที่ทำงานของช่าง โรงฆ่าสัตว์ โรงงานเกี่ยวกับเหล็ก ห้องผ่าตัด และรวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน อังคารให้ผลแรงในเรื่องนี้
พฤหัส เงื่อนไขในการทำงานดีมาก หมายถึงงานที่จ่ายดี ไม่จำเป็นต้องออกแรงมาก ความปรารถนาดีของสิ่งแวดล้อมช่วยให้ เจ้าชะตาบรรลุเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ก้าวสูงอีก สถานที่ซึ่งเจ้าชะตาทำงาน ก็อาจมีลักษณะแบบดาวพฤหัส
เสาร์ เงื่อนไขการทำงานและสัมพันธ์ภาพ อยู่ในภาระยุ่งยาก และก้าวหน้ายาก ในภาวะคับขันเงื่อนไขยิ่งหนักขึ้นอีก ดาวเสาร์หมายถึงวิบากกรรม เจ้าควรเรียนรู้ด้านดี ของดาวเสาร์นี้ นั่นคือ ความพอเพียง ความขยัน วิธีการปฏิบัติ ความละเอียดรอบคอบ ไม่มีอะไรจะได้เปล่า จะต้องกระทำจึงจะได้มา ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ไม่ดี จะเกิดผลเสียหมด
มฤตยู ความประหลาดใจ และการเปลี่ยนแปลงที่โลดโผน ในการงาน หรือในขั้นตำแหน่ง มีการตื่นเต้นเกี่ยวกับบุคคล หรือมีมิตรใหม่ โดยฉับพลัน สถานที่ทำงานอาจเกี่ยวกับเทคนิค หรือไฟฟ้า อาจมีนักโหราศาสตร์ มาแนะนำตน ซึ่งก็ทำงานที่โต๊ะของเจ้าชะตา
เนปจูน โดยทั่วไป เนปจูน หมายถึงว่าเจ้าชะตา ถูกคดโกงในผลงานของตน ถ้าเจ้าชะตามีอาชีพในลักษณะดาวเนปจูน เช่นนักเดินเรือ ก็อาจจะมีอันตรายในลักษณะที่ว่า เจ้าชะตาไม่อยู่ในฐานะที่ว่า จะเก็บเงินที่ทำมาหาได้ ในทางตรงข้ามถ้ามีอาชีพ เนปจูน เช่นการผลิตแอลกอฮอล์ การค้าเกี่ยวกับสารเคมีหรือยาพิษ ก็คงจะนำโภคสมบัติมาให้ หรือคงจะเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน หรือผู้ร่วมงานในเวลาเดียวกันได้ มักจะมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอเกี่ยวกับเนปจูน
พลูโต กิจกรรมบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือในทำนองกลับกับ จึงอาจจะมีโอกาสในการพิจารณามากมาย หลายทาง ตำแหน่งในทางสังคมก็ไม่แน่นอนคงที่ ชอบเปลี่ยนอาชีพ แล้วเปลี่ยนผู้ร่วมงาน หรือสถานที่ทำงานด้วย
คิวปิโด ผูกพันกับการงานเนื่องมาจากบ้าน หรือบ้านพ่อแม่ ฐานทางสังคม และครอบครัวทำให้ เกิดภาระหน้าที่ อาจจะเป็นการร่วมงานกับธุรกิจของพ่อแม่ จะมีอิทธิพลต่อตำแหน่งทางสังคม ในสถานที่ทำงานเจ้าชะตาจะสัมผัสกับพนักงานของธุระกิจของพ่อแม่
ฮาเดส เจ้าชะตาจะพบเรื่องทางลบ ของงานของตน เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ทำงาน เกี่ยวกับตัวงานเอง และขั้นตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้อง อาจจะพบความอกตัญญู และการสูญเสีย และความยุ่งยาก แต่จะให้ผลตรงข้ามถ้าเป็นเรื่องที่มีลักษณะฮาเดส ซึ่งอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรก การก้าวหน้าค่อนข้างยาก
เซอุส ถูกสิ่งแวดล้อมบังคับให้บริการ บริการถูกควบคุมอย่างเข้มงวดคล้ายทหาร รวมทั้งกำหนดสัมพันธ์ภาพ กับสหายผู้ร่วมอย่างชัดแจ้ง การเลื่อนตำแหน่งก็ดำเนินไปตามแผน นอกจากทหารแล้วดาวเซอุส ยังหมายถึงเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรซึ่งเข้ามาในที่ทำงาน อาจหมายถึงสำนักงานงานแผน สำหรับงานเทคนิค ของผู้ที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์
โครโนส เจ้าชะตาอาจจะได้เป็นหัวหน้า แม้เจ้าชะตาจะเป็นที่ยอมรับและนับถือ จากผู้ร่วมงานให้เป็นหัวหน้า เจ้าชะตามีเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้าตั้งแต่ต้น ที่จะไม่ต้องทำงานในฐานะลูกน้อง แม้จะเป็นลูกจ้างแต่ก็จะทำงานที่สูงกว่า ดังนั้นสถานที่ทำงานของเจ้าชะตาจะรื่นรมย์ขึ้น
อะพอลลอน งานที่ร่วมกันกับบุคคลหลายคน ซึ่งอยู่ในระดับตำแหน่งเดียวกัน ในสายตาคนภายนอก ปรากฏเป็นผู้ทำงานเสมอกันไปหมด มีสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่นเนื่องมาจากหน้าที่การงาน ในสนามการทำงานมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งมีกิจกรรมทำหลายอย่างหรือคิดทำ ธรรมชาติของอะพอลลอน ตรงกับวิทยาการ การค้า หัตถกรรม และอุตสหกรรม
แอดเมตอส งานร่วมกับลูกน้อง หรืองานลักษณะพิเศษ ทุกอย่างอยู่ในกรอบที่แคบ ถ้าเป็นงานลักษณะพิเศษ อาจมีความก้าวหน้าในทางสังคมทำนองเดียวกัน ผู้คนจะยินดี ผู้คนจะยินดี ในการให้คำแนะนำแก่เจ้าชะตา ซึ่งอยากจะก้าวหน้าวให้ทำงานลักษณะพิเศษ
วัลคานุส อยู่ภายใต้การบังคับ อำนาจ หรือกำลังของผู้อื่น จะต้องใช้พละกำลังสูงสุด ถ้าดาว วัลคานุสอยู่ในตำแหน่งดี จะผลักดันกันให้ก้าวหน้า แต่ถ้าไม่ดี ก็จะขัดขวางกัน ตามลักษณะธรรมชาติของวัลคานุส ยากที่จะบอกได้ว่าสถานที่ทำงาน เป็นชนิดไหน รับคำสั่งให้แก้ไข
โพไซดอน การร่วมงานกับผู้อื่นเป็นชนิดที่เกี่ยวกับปัญญา อาจเป็นการเจาะทะลุทางปัญญา ในขอบเขตของงาน ถ้าโพไซดอนอยู่ในตำแหน่งดี อาจจะล้ำหน้าทางปัญญา เป็นที่ยอมรับ ทำให้มีการก้าวหน้าทางสังคมและตำแหน่ง
โดยสรุป ก่อนอื่นต้องระลึกว่า ในเรือนลัคนาทุกเรือน เจ้าชะตาจะเป็นผู้ถูกกระทำ
ดาวธาตุไฟ เจ้าชะตาอยู่ภายใต้การกดดัน
ดาวธาตุดิน ทำให้แคบ
ดาวธาตุลม ควบคุมให้อยู่ในลักษณะรื่นรมย์
ดาวธาตุน้ำ สร้างปัญหาในการงาน